De ce Cedo ? Explica avocat Cedo Coltuc

De ce Cedo Explica avocat Cedo Coltuc

De ce Cedo ? Explica avocat Cedo Coltuc

De ce Cedo ? Explica avocat Cedo Coltuc. Vezi #livecoltuc. Afla mai multe pe coltucsiasociatii.ro .Ai consultanta online GRATUITA . 

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Cedo este ultima reduta in apararea Drepturilor Omului De ce Cedo ? Explica avocat Cedo Coltuc

Citeste toata stirea  pe:  https://coltucsiasociatii.ro/de-ce-sa-apelez-la-avocati-specializati-cedo/livecoltucsiasociatii

Conventia Europeana a Drepturilor Omului 

Isi are radacinile atat in Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cat si in Declaratia Americana a Drepturilor si Indatoririlor Omului.Si este primul instrument international care, pentru a proteja  drepturi civile si politice.Imbraca forma unui Tratat ce aduce, din punct de vedere juridic, constrangeri pentru tarile semnatare  .Si instaureaza un sistem de control asupra aplicarii acestor drepturi la nivelul fiecareia dintre state.

Romania
a ratificat
Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale
prin Legea nr. 79 din  6 iunie 1995.
Prin urmare,
Statul Roman a acceptat jurisdictia obligatorie a
Curtii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg,
recunoscand oricarei persoane aflata sub jurisdictia sa
– cetatean propriu, strain sau apatrid –
drepturile si libertatile definite de Conventie.

Potrivit art. 11 si 20 din Constitutia Romaniei republicata, CONVENTIA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI FACE PARTE DIN DREPTUL INTERN.

Iar jurisprudenta instantei europene a drepturilor omului este direct aplicabila in sistemul romanesc de drept.Ssi are forta constitutionala si supralegislativa conferita insesi dispozitiilor  Conventiei. A Protocoalelor sale aditionale si a Regulamentului Curtii Europene.

Oricine « se pretinde victima a unei incalcari, de catre una din Înaltele Parţi contractante, a drepturilor recunoscute in Convenţie sau protocoalele sale”poatesesiza Curtea de la Strasbourg, in conformitate cu art.34 din Conventia Europeana.

Spre deosebire insa, de instantele nationale, Instanta Europeana a aratat, deseori in practica sa, ca se afla in pozitia de a analiza retrospectiv toate procedurile interne. Nationale si de a determina corectitudinea lor in ansamblu. Sanctionand incalcarea dispozitiilor Conventiei si ale Protocoalelor sale si determinand profunde transformari in dreptul intern.

Cu titlu de exemplu,
conform « Notei de fundamentare a Ordonantei de urgenta a Guvernului  nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de Procedura Civila »
« modificarea si completarea Codului de Procedura Civila printr-o Ordonanta de Urgenta, care priveste in principal recursul in anulare, este justificata de imprejurarea ca, in unele cauze romanesti, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat violarea articolului 6 paragraf 1 din Conventia  pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale…. »

     iar, mai recent, legislatia nationala privind regimul strainilor in Romania a fost modificata ca urmare a condamnarii Statului Roman in cauza LUPSA Dorjel  vs.Romania, Hotarare publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 30 din data de 17 ianuarie 2007.

[/column]

Obtinere Cetatenie Romana

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA CETATENIEI ROMANE

 • Paşaportul (original şi xerox, inclusiv de pe paginile cu viză de rezidenţă) sau procură specială;
 • Adeverinţă de la Serviciul Paşapoarte Judeţean din care să rezulte de când domiciliază în România ;
 • Certificat de naştere tradus în limba română şi legalizat ;
 • Cerificatul de căsătorie (original şi xerox, numai în cazul căsătoriei cu un cetăţean român) ;
 • Certificate de naştere copii (numai în cazul căsătoriei cu un cetăţean român) ;
 • Dovada sursei legale de existenţă în România :
  • acte S.C. (act constitutiv, hotărâre judecătoarească, C.Î.);
  • contract de muncă încheiat prin Camera de Muncă (original + xerox) ;
  • talon de pensie ;
  • extras cont personal.
 • Diplomă de studii (xerox ) ;
 • Cazier judiciar din România ;
 • Cazier judiciar din străinătate ( tradus în limba română şi legalizat);
 • Dovada de locuinţă (contract de vanzare-cumparare / închiriere) – original şi xerox;
 • Dovada plăţii taxei consulare (187,5 lei);
 • Taxă înregistrare cerere ( 3 lei);
 • Taxă de publicitate a cererii în M.Of. ( 65 lei);
 • Timbru judiciar de 1,5 lei ;
 • Dosar cu şină .

www.coltuc.ro

avocat@coltuc.ro

0745150894