Citare prin afişare la sediul părţii. Domiciliu ales. Procedură viciată. Dreptul la un proces echitabil.

La data de 23 martie 2006, SC „BG” SRL Timişoara a solicitat ca în contradictoriu cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului – Autoritatea Rutieră Română, precum şi cu SC A SA Timişoara să se dispună anularea unui număr de 4 licenţe de execuţie eliberate în favoarea pârâtei secunde pentru traseele precizate în petitul acţiunii, ca nelegale.

Curtea de Apel Timişoara – Secţia de contencios administrativ şi fiscal investită ca urmare a unui regulator de competenţă, a respins acţiunea ca fiind lipsită de obiect.

Reclamanta a declarat recurs, susţinând că hotărârea atacată este nelegală întrucât prima instanţă a procedat la judecarea pricinii, fără a observa că procedura de citare, în ceea ce o priveşte, a fost efectuată pentru termenul de judecată din 10 aprilie 2007, cu încălcarea dispoziţiilor art.85 şi 93 din C.proc. civ.

Critica este întemeiată.

Prin acţiunea introdusă, reclamanta a făcut precizarea că şi-a ales sediul pentru comunicarea tuturor actelor de procedură la sediul Societăţii civile de avocaţi – DC, situat în oraşul SM,  judeţul Timiş.

Ignorând această precizare, Curtea de Apel Timişoara a citat reclamanta numai la sediul său din municipiul Timişoara.

Or, potrivit art.93 din C.proc.civ. în caz de alegere de domiciliu, dacă partea a arătat şi persoana însărcinată cu primirea actelor de procedură, comunicarea acestora se va face la acea persoană, iar în lipsa unei asemenea arătări, la domiciliul părţii.

Instanţa de fond nu a sesizat nici faptul că citarea reclamantei la sediul său situat în municipiul Timişoara era viciată întrucât a fost efectuată prin afişare, contrar prevederilor conţinute în art.921 din C.proc.civ.

Este deci evident că procedând la soluţionarea cauzei în fond, deşi procedura de citare a reclamantei nu era legal îndeplinită, curtea de apel a pronunţat o hotărâre nelegală, care nesocoteşte dreptul societăţii la un proces echitabil, cu componenta sa, respectiv dreptul la apărare.

Faţă de considerentele expuse recursul a fost admis,  sentinţa atacată casată, cu trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Taxă judiciară de timbru. Scutire

Ministerul Finanţelor Publice a declarat recurs împotriva sentinţei civile nr.187/2001 a  Curţii de Apel Iaşi, susţinând că instanţa  greşit a anulat decizia nr.1413 din 21 septembrie 2001 a Ministerului Finanţelor, Direcţia Generală de soluţionare a contestaţiilor, prin care s-a stabilit că C.V. datorează taxă judiciară de timbru pentru acţiunea prin care a cerut actualizarea unor daune de la inculpatul C.P.

Recursul nu este fondat.

C.V. este partea civilă din dosarul penal nr.14562/1997 al Judecătoriei Iaşi şi căruia i s-a admis în parte acţiunea civilă, cu obligarea inculpatului C.P., la o prestaţie periodică de 162.876 lei lunar începând cu 12 iulie 1994 şi până la încetarea stării de  nevoie şi 54.700.000 lei daune morale.

Inculpatul C.P. a fost condamnat la 3 ani închisoare (cu aplicarea art.81 Cod penal) întrucât în ziua de 12 iulie 1994 i-a aplicat mai multe  lovituri părţii vătămate C.V., precum şi o lovitură  cu o furcă de fier în zona capului, având drept consecinţă pierderea  totală a vederii la ochiul stâng.

Ulterior partea civilă C.V. a formulat o acţiune civilă separată, şi, în această cauză, Ministerul Finanţelor, prin decizia nr.1413 din 21 septembrie 2001 (atacată în cauză), i-a impus plata unei taxe de timbru considerându-se cererea formulată o acţiune în pretenţii.

În mod corect, instanţa de fond a stabilit că: „potrivit dispoziţiilor art.24 lit.c din Ordinul Ministrului Justiţiei nr.760/C/1999 pentru aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de  timbru – sunt scutite de taxele judiciare de timbru, potrivit legii, acţiunile şi cererile  inclusiv  cele pentru exercitarea căilor de atac, referitoare la cauzele penale, inclusiv despăgubirile civile pentru daunele materiale şi morale decurgând din acestea, formulate cu prilejul soluţionării dosarului penal sau prin acţiuni civile separate introduse la instanţa civilă.

Cum intimatul C.V. a cerut actualizarea prestaţiei periodice la care a fost obligat cel ce l-a vătămat, prestaţie  neachitată de C.P., precum şi daune materiale reprezentând venituri nerealizate, acesta beneficiază de scutirea de taxă de timbru prevăzută de lege.

Toate pretenţiile intimatului în acţiunea  promovată şi pentru care i s-a cerut să plătească taxă de timbru prin actul administrativ contestat îşi au izvorul în dosarul penal în care inculpatul C.P. a fost judecat şi condamnat.

Deci, recursul declarat de Ministerul Finanţelor este  neîntemeiat şi întrucât actul administrativ atacat a fost în mod corect anulat de instanţa de fond, hotărârea acesteia fiind legală şi temeinică, recursul a fost respins.

„Spiru Haret” intră în grevă de avertisment, luni, alături de celelalte trei federaţii

Federaţia „Spiru Haret” a hotărât să participe, în 10 noiembrie, alături de celelalte trei federaţii din educaţie, la greva de avertisment de două ore, după ce, luni, a organizat propria grevă de avertisment de o zi, urmând ca, din 18 noiembrie, toate cele patru sindicate să intre în grevă generală.

Biroul Executiv al Federaţiei Sindicatelor din Învăţământ „Spiru Haret”, întrunit, miercuri, a decis, analizând situaţia existentă în sistemul de învăţământ românesc, în continuarea grevei de o zi, organizată sub titlul „O lecţie de demnitate”, ca, pe 10 noiembrie, să se solidarizeze cu greva de avertisment organizată de celelalte trei federaţii sindicale reprezentative din învăţământ, prin organizarea de acţiuni specifice în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, informează un comunicat al federaţiei, remis, MEDIAFAX.

Federaţia „Spiru Haret”, împreună cu celelalte trei federaţii sindicale reprezentative din învăţământ, vor picheta, de asemenea, luni, sediul Parlamentului, în intervalul 11.00-14.00, iar în 18 noiembrie vor declanşa greva generală, pe termen nelimitat.

Sindicaliştii din educaţie spun că vor sesiza Curtea de Conturi pentru a verifica execuţia bugetară în domeniul Educaţiei, în anul 2008, potrivit sursei citate.

Câteva zeci de mii de cadre didactice afiliate la Federaţia „Spiru Haret” au declanşat, luni, greva de avertisment, după ce au cerut Parlamentului, într-o scrisoare deschisă, să se întrunească de urgenţă şi să respingă ordonanţa privind amânarea majorării cu 50 la sută a salariilor profesorilor, greva de avertisment începând la ora 7.00 şi desfăşurându-se pe parcursul întregii zile de luni.

Federaţia are afiliaţi 75.000 de salariaţi în toată ţara, 6.500 dintre ei fiind în Bucureşti, iar cei mai mulţi desfăşurându-şi activitatea la liceele Sfântul Sava, Jean Monnet, Spiru Haret, Mihai Viteazul şi Colegiul Economic „Virgil Madgearu”.

Federaţia „Spiru Haret” a cerut Parlamentului, într-o scrisoare deschisă, să se întrunească în regim de urgenţă şi să respingă Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului de amânare până în 1 aprilie a aplicării legii privind creşterea cu 50 la sută a salariilor cadrelor didactice.

Celelalte trei federaţii din educaţie – Alma Mater, FLSI şi FEN – vor intra în grevă de avertisment în 10 noiembrie. Din 18 noiembrie toate cele patru federaţii din educaţie intră în grevă generală pe termen nelimitat, nemulţumite de decizia Guvernului de a amâna până în 1 aprilie 2009 aplicarea legii de majorare cu 50 la sută a salariilor cadrelor didactice.