Acordul privind detasarea-Decizia de detasare

ACORD PRIVIND DETASAREA

Catre ……………………………………………………………
(unitatea si sediul social al acesteia)

Referitor la adresa dvs. nr. …………… din ……………………., va comunicam hotararea/decizia conducerii societatii noastre cu privire la detasarea unor salariati ai dvs. la unitatea noastra.

Se detaseaza1 la ……………………………………………………………….. urmatorii salariati, angajati cu
(unitatea)
contract individual de munca ai societatii noastre, dupa cum urmeaza:

1. Dl/dna………………………………………………………. cu ………………………………………………………..
(numele si prenumele)                 (meseria/ocupatia)
incadrat(a) la unitatea noastra in baza contractului individual de munca nr. …………………………………….. din ………………….., are un salariu brut de …………………………….. lei si nu a/a beneficiat de concediul de odihna pe anul ………….. integral/partial, un numar de ……… zile, pe perioada2 de la ……………. pana la ………………………

2. ……………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………..
etc.

In vederea stabilirii drepturilor si obligatiilor ce revin unitatilor noastre si salariatului/salariatilor sus-mentionat/sus-mentionati, trimitem alaturat copie/copii de pe contractul/contractele individuale de munca al(e) celui/celor in cauza, precum si adeverinta/adeverintele privind activitatea desfasurata de acesta/acestia in cadrul societatii noastre.

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

https://www.coltuc.ro

Puneti intrebari juridice aici https://coltuc.ro/intrebari/ si obtineti raspunsuri gratuite aici https://coltuc.ro/intrebari/

 

REPREZENTANTUL LEGAL AL UNITATII NOASTRE
LS

Note:

1 Detasarea reprezinta o schimbare temporara a locului de munca, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator.
2 Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult 1 an, dar poate fi prelungita din 6 in 6 luni, cu acordul salariatului.

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

https://www.coltuc.ro

Puneti intrebari juridice aici https://coltuc.ro/intrebari/ si obtineti raspunsuri gratuite aici https://coltuc.ro/intrebari/