UPDATE 18 IANUARIE 2017 ,Locatia CCR : De conversia creditelor se vor putea bucura toţi consumatorii

 

Creditele în franci elvețieni acordate cetățenilor vor trebui să fie convertite în lei, conform prevederilor adoptate recent de către deputați. „Pentru creditele acordate în franci elvețieni, creditorii sunt obligați să efectueze conversia în LEI a soldului creditului exprimat în franci elvețieni”, scrie în document. Astfel, conversia va fi făcută printr-un act adițional la contractul de credit, la cursul de schimb de la data încheierii contractului. În plus, va fi interzisă „introducerea în actele adiționale de conversie a altor prevederi decât cele impuse prin legislație”, scrie în proiect, cu precizarea că, dacă băncile vor ignora interdicția, dispozițiile nelegale vor fi considerate automat nule.

„În cazul în care împrumutatul a contractat un împrumut pentru achiziționarea unui imobil, teren, construcție, reabilitare, consolidare, extindere, în actul adițional încheiat cu ocazia conversiei, creditul va fi încadrat corespunzător ca «imobiliar», «ipotecar», indiferent cum a fost denumit/vândut/raportat inițial produsul bancar în franci elvețieni”, este punctat în proiectul de lege.

Cursul de schimb folosit la conversie va fi cel al Băncii Naționale a României (BNR) din data încheierii contractului/convenției de credit în franci elvețieni. Banca va trebui să comunice în maximum 30 de zile atât actul adițional, cât și noul plan de rambursare pentru lunile rămase, acestea urmând să fie înmânate „cel mai târziu la următoarea scadență după intrarea in vigoare a prezentei legi”.

Dacă nu vor converti creditele din franci elvețieni în lei, băncile vor risca o amendă cuprinsă între 20.000 și 100.000 de lei. Totodată, reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor vor putea să dispună aducerea contractului în cauză în conformitate cu prevederile legale (în cel mult 15 zile) și să propună aducerea tuturor contractelor similare în conformitate cu prevederile legale (în maximum 30 de zile).

De conversia creditelor se vor putea bucura toţi consumatorii

Pentru a beneficia de conversia obligatorie a creditelor în franci elvețieni, debitorii vor trebui doar să fie considerați consumatori, adică persoane fizice care acționează în scopuri ce se află în afara activității lor comerciale sau profesionale.

8,46%
Atât reprezentau debitorii cu credite în franci elvețieni, la finele lunii aprilie 2016, din numărul debitorilor cu credite în valută (305.242), potrivit datelor BNR.

În ceea ce priveşte alte două condiţii prevăzute într-o formă anterioară a documentului, respectiv ca debitorii să se găsească, la momentul analizei conversiei, într-un grad de îndatorare de peste 50% din venitul lor, iar creditele să aibă o valoare cumulată de maximum 250.000 de franci elveţieni (la momentul semnării contractelor), acestea au fost eliminate din forma finală a proiectului de lege.

De asemenea, faţă de forma iniţială, a fost introdusă posibilitatea ca băncile ce au făcut deja conversii să revină la contractele inițiale în franci elvețieni, pentru a face o nouă conversie în condițiile noii legi.

Pe deasupra, dispozițiile aprobate de deputați se vor aplica inclusiv contractelor de credit în franci elvețieni, pentru case și terenuri, care se vor afla în derulare la intrarea în vigoare a propunerii de act normativ. În aceste cazuri, modificarea contractelor se va face fără să fie implicate costuri sau garanții suplimentare din partea persoanelor fizice. „Modificarea contractelor aflate în derulare se va face prin acte adiționale convenite cu instituțiile de credit sau instituțiile financiare nebancare, fără a implica costuri sau garanții suplimentare din partea consumatorilor”, este subliniat în inițiativa legislativă.

De asemenea, conversia va fi valabilă pentru contractele externalizate, vândute sau cesionate, precum și celor care au fost executați silit: „Dispozitiile (…) se aplică și contractelor de credit care au fost externalizate/vândute/cesionate, precum și în cazul contractelor încheiate cu consumatori care au fost supuși executării silite, indiferent de titularul creanței, de stadiul ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului, caz în care consumatorul se poate adresa instanței în vederea recalculării debitului (…)”.

Conversia creditelor din franci elvețieni în lei este privită de deputați ca o măsură de protecție a consumatorilor, având în vedere efectele crizei financiare recente. Totodată, aceștia au luat în considerare și hotărârile judecătorești prin care s-a dispus înghețarea cursului leu-franc elvețian la nivelul din momentul acordării împrumutului.

Guvernul a stabilit deja reguli generale pentru conversia creditelor

Din data de 30 septembrie, consumatorii care contractează credite în valută (adică în altă monedă decât cea națională) au posibilitatea legală de a solicita conversia într-o altă monedă în orice moment. Totuși, regulile sunt valabile exclusiv pentru contractele de credit pentru case și terenuri încheiate începând cu ultima zi a lunii trecute.

„Creditorul se asigură că, în cazul în care un contract de credit se referă la un împrumut în valută, contractul prevede dreptul consumatorului de a putea converti, oricând pe parcursul relației contractuale, contractul de credit într-o monedă alternativă. Pentru a beneficia de dreptul prevăzut (…), consumatorul depune o cerere scrisă”, este explicat în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2016, actul normativ ce reglementează de-acum creditele pentru imobile.

Așadar, dacă un debitor vrea să apeleze la varianta conversiei într-o monedă alternativă, banca nu poate impune restricții și trebuie să pună la dispoziție produsele din oferta proprie. Oferta se transmite consumatorului în 15 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de conversie.

Referitor la moneda alternativă, aceasta poate fi moneda în care debitorii își primesc venitul sau dețin activele care finanțează creditul ori moneda statului membru al Uniunii Europene în care au sau au avut (la încheierea contractului) reședința. În aceste situații, conform OUG nr. 52/2016, conversia se face la cursul de schimb comunicat de BNR în ziua solicitării conversiei.

„Creditorii efectuează și pun la dispoziția consumatorului, la momentul solicitării conversiei creditelor, fără costuri și comisioane suplimentare, o simulare privind graficul de plăți, atât în moneda contractului, cât și în moneda de conversie. Modificarea contractelor aflate în derulare se va face prin acte adiționale convenite cu creditorii, fără costuri, respectiv comisioane percepute de creditori sau alte garanții din partea consumatorilor”, este punctat în actul normativ.