Decizie de concediere conform art. 56 lit. a-k din CODUL MUNCII – 2013

S.C. ………………………

Sediul: ……………………

Cod unic: …………………

Telefon: ………………….

DECIZIE nr…………..
din data de……………..

S.C. ………………………………………………………………….. reprezentată prin d-l (d-na) …………………………………………..……………………………….
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificările şi completările ulterioare cu privire la organizarea, funcţionarea şi conducerea societăţilor comerciale;
Având în vedere motivul în fapt al încetării ………………………………………
……………………………………………………………………………….……
Având în vedere dispoziţiile art. 56 lit. a-k din Codul Muncii (Lg.53/2003);

DECIDE :

Art. 1. Contractul de muncă al d-lui (d-nei)  ………………………………………………….. meseria (funcţia) ………………………………………….  la S.C. ……………………………….. încetează de drept începând cu data de ………………………  conform art. ………… din Codul Muncii.
Art. 2. Compartimentul juridic, personal şi financiar-contabil va duce la îndeplinire prezenta decizie.
Art. 3. Împotriva prezentei decizii de încetare de drept a contractului de muncă, susnumitul se poate adresa cu contestaţie la ……………………………………………….. în termen de 30 de zile de la comunicare.
Art. 4. În termen de 5 zile de la încetarea raporturilor de muncă prezenta decizie se va comunica la Inspectoratul Teritorial de Muncă din raza căruia societatea comercială îşi desfăşoară activitatea.

Administrator………………
Director…………………….