Anrp lista dosare – Decizii Anrp

Anrp lista dosare – Decizii Anrp

A.N.R.P. a atras atenţia asupra unei obligaţii deosebit de importante care revine comisiilor locale de fond funciar. În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a noii legi, acestea trebuie să centralizeze toate cererile de restituire nesoluţionate, în vederea stabilirii suprafeţei de teren necesare finalizării procesului de restituire.

În ceea ce priveşte soluţionarea cererilor vizând restituirea terenurilor intravilane, agricole la data preluării abuzive care au fost formulate potrivit Legii nr. 10/2001, Autoritatea a solicitat să fie respectată limita de 50 ha de proprietar deposedat.

În acest sens, A.N.R.P a subliniat că se impune o verificare atentă, prin care să se înlăture posibilitatea acordării de drepturi în cazul în care aceaşi suprafaţă a fost restituită prin aplicarea legilor fondului funciar.

De asemenea, autorităţile din teritoriu au mai fost informate că entităţile învestite de lege au obligaţia de a soluţiona cererile formulate potrivit Legii nr. 10/2001 în termene stricte, care încep să curgă de la 1 ianuarie 2014. Pentru a se putea verifica respectarea termenelor de soluţionare a cererilor, entităţile au obligaţia de a stabili numărul cerilor înregistrate şi nesoluţionate, de a afişa aceste date la sediul lor şi de a le comunica Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.

A.N.R.P. a atras atenţia că pentru garantarea aplicării eficiente a legii, s-a instituit un sistem specific de sancţiuni pentru neîndeplinirea obligaţiilor care izvorăsc din aceasta. În aplicarea sancţiunilor, un rol esenţial îl vor avea prefecţii, ale căror noi prerogative sunt prezentate detaliat în lege.

S-a transmis că dispoziţiile referitoare la exercitarea controlului de legalitate de către prefect rămân aplicabile.

Avocat fondul proprietatea

Iată câteva dintre motivele care justifică ajutorul unui specialist în domeniu:

 • Aţi optat pentru despăgubiri în numerar la Direcţia pentru Acordarea de Despăgubiri în Numerar din cadrul Autorităţii Naţionale pentru

 

 • Restituirea Proprietăţilor şi aveţi un număr de înregistrare foarte mare, de natură a întârzia nedefinit concretizarea efectuării plăţii efective de către direcţia mai sus menţionată.
 • Aveţi nevoie de consultanţă de specialitate în etapa de evaluare a imobiliului.
 • Nu ştiţi ce număr de ordine în cadrul ANRP are dosarul dumneavoastră.
 • Nu cunoaşteţi conţinutul dosarului dumneavoastră şi/sau actele care vă lipsesc.
 • Aveţi dificultăţi în întocmirea dosarului pentru obţinerea despăgubirilor în numerar.
 • Dosarul dvs. nu a fost încă selectat în vederea efectuării operaţiunii de evaluare, deşi acesta este înregistrat de mult timp.
 • Consideraţi că evaluatorul sau societatea de evaluare nu a expertizat imobilul la adevărata sa valoare de piaţă.
 • Nu cunoaşteţi modalitatea legală de a contesta deciziile CCSD.

Din cauza hăţişului birocratic în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea ANRP-ul, este posibil ca după ce dosarul dumneavoastră de despăgubire a fost într-un final selectat, să aveţi neplăcuta surpriză ca dosarul să fie returnat autorităţilor locale în vederea completării cu alte documente adiţionale, de care nici măcar nu aveaţi habar că aţi fi avut vreodată nevoie.

Serviciile mele constau în primul rând în demersuri judiciare în faţa instanţelor de judecată pentru deblocarea sau accelerarea stadiului de soluţionare a dosarului.

Alte servicii pe care vi le pun la dispoziţie constau în:

 • Memorii în vederea identificării stadiului de soluţionare al dosarului şi a eventualelor completări necesare.
 • Consultanţă în vederea completării dosarului de despăgubire aflat la Comisia Centrală.
 • Demersuri judiciare în vederea deblocării sau accelerării procesului de soluţionare a dosarului.
 • Contestaţii la deciziile Comisa Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor (CCSD).
 • Consultanţă de specialitate la evaluarea imobilului, anterior definitivării raportului de evaluare.
 • Obiecţiuni la raportul de evaluare, când rezultatul nu corespunde valorii reale.
 • Contestaţii referitoare la cuantumul despăgubirilor stabilite în raportul de evaluare.
 • Întocmirea dosarului de opţiune pentru plata despăgubirilor în numerar.
 • Orice alte cereri, petiţii, notificări, contracte şi acţiuni judecătoreşti necesare.

Întrucat arhiva ANRP-ului este ticsită cu mai mult de 60.000 de dosare ce urmează a fi soluţionate, dosarul dumneavoastră trebuie bine gestionat pentru a se putea obţine un rezultat concret. Consilierii din cadrul ANRP care analizează dosarul dumneavoastră pot avea o sarcină uşoară, sau respectiv una grea. Pentru a le uşura misiunea, ar trebui să fiţi permanent în contact cu instituţiile competente, să vă informaţi ce documente conţine dosarul dumneavoastră şi ce acte adiţionale mai trebuie să depuneţi. Totodată este bine sa fiţi la curent cu modificările legislative care vă pot afecta. Calitatea acestor demersuri şi timpul alocat pot fi substanţial îmbunătăţite dacă aveţi de partea dumneavoastră un specialist.

www.coltuc.ro

avocat@coltuc.ro

0745150894