Declarația Unică ANAF 2019. Cum o depui online și cum te înregistrezi în SPV, Spațiu Privat Virtual ANAF

Declarația Unică ANAF 2019. Cum o depui online și cum te înregistrezi în SPV, Spațiu Privat Virtual ANAF

Totul despre declaratia unica in 2019 #declaratieunica @declaratieunica

 

Ce cuprinde aceasta declaratie unica?

 

DECLARATIE UNICA 2019 privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice

Declaratia are urmatorul cuprins:

  1. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Cuprinde datele de identificare a contribuabilului.

  1. DATE PRIVIND SECTIUNILE COMPLETATE

CAPITOLUL I. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE REALIZATE SI CONTRIBUTIILE SOCIALE DATORATE IN ANUL 2018

SECTIUNEA 1: Date privind impozitul pe veniturile realizate din Romania in anul 2018

SUBSECTIUNEA 1: Date privind impozitul pe veniturile realizate din Romania, impuse in sistem real

Contribuabilul completeaza aceasta sectiune pentru fiecare activitate pe care o desfasoara si/sau pentru fiecare sursa de venit realizata in 2018.

NOU. SUBSECTIUNEA 2:  Date privind impozitul pe veniturile realizate din Romania, impuse pe baza de norme de venit in cazul  contribuabililor care au inceput activitatea in luna decembrie 2018

NOU. SUBSECTIUNEA 3: Date privind impozitul pe veniturile realizate din Romania de persoanele fizice, in perioada 01.01-22.03.2018, inclusiv, ca urmare a participarii la jocuri de noroc la distanta si festivaluri de poker.

Pentru aceasta perioada contribuabilul care a obtinut venituri din aceasta categorie este obligat sa depuna declaratia unica si sa plateasca impozitul conform grilei de impozitare. Dupa 23 Martie 2018  veniturile din jocuri de noroc la distanta se impoziteaza la sursa, inainte de transferul castigului in contul bancar.

SECTIUNEA 2: Date privind impozitul pe veniturile realizate din strainatate in anul 2018

NOU. SECTIUNEA 3: Date privind contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate datorate pentru anul 2018

Sectiune noua care evidentiaza contributiile datorate de contribuabil pentru anul fiscal 2018. Cuprinde doua subsectiuni:

SUBSECTIUNEA 1: Date privind contributia de asigurari sociale datorata

Daca venitul realizat este mai mare decat plafonul de 12 salarii minime pe economie se plateste CAS, chiar daca ai estimat sub plafon.

Daca ai estimat peste plafon dar ai realizat sub plafon, nu se plateste CAS.

CAS optional se plateste, indiferent de nivelul venitului realizat.

SUBSECTIUNEA 2:  Date privind contributia de asigurari sociale de sanatate datorata

Daca venitul realizat este mai mare decat plafonul de 12 salarii minime pe economie se plateste CASS; chiar daca ai estimat sub plafon.

Daca ai estimat peste plafon dar ai realizat sub plafon si in anul fiscal 2018 NU ai fost asigurat sau exceptat de la plata CASS, in acest caz se plateste CASS la nivelul a 6 salarii minime pe economie.

Desi nu e specificat expres in Instructiuni (vezi punctul 29 ultimul aliniat), daca contribuabilul a estimat peste plafon dar a realizat sub plafon si in anul fiscal 2018 a fost asigurat sau exceptat de la plata CASS, nu plateste CASS.

CASS datorat prin optiune se plateste, indiferent de nivelul venitului realizat.

NOU. SECTIUNEA 4: Stabilirea impozitului anual datorat pe venitul net anual impozabil realizat in anul 2018, din activitati independente si drepturi de proprietate intelectuala, impuse in sistem real

Sectiunea cumuleaza veniturile nete stabilite la Sectiunea 1 de mai sus, din care se scade CAS si rezulta venitul net impozabil. Am prezentat modul de calcul aici inca din iunie 2018

NOU. SECTIUNEA 5: Sumarul obligatiilor privind impozitul pe venitul realizat si contributiile sociale datorate pentru anul 2018

O sectiune binevenita care clarifica cu bonificatia pentru depunere online a Declaratiei Unice pana la data de 31 iulie 2018. Calculul bonificatiilor pentru 2018 este aici.

SECTIUNEA 6: Destinatia sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul datorat pe venitul net/ castigul net

CAPITOLUL II. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTIMATE/ NORMA DE VENIT A SE REALIZA IN ROMANIA SI CONTRIBUTIILE SOCIALE DATORATE IN ANUL 2019

SECTIUNEA 1: Date privind impozitul pe veniturile estimate din Romania in anul 2019

SUBSECTIUNEA 1: Date privind impozitul pe veniturile estimate din Romania, impuse in sistem real

SUBSECTIUNEA 2: Date privind impozitul pe veniturile estimate din Romania, impuse pe baza de norme de venit

SUBSECTIUNEA 3: Date privind impozitul pe veniturile estimate din activitati agricole, impuse pe baza de norme de venit

S-a completat declaratia unica 2019 cu o noua categorie de culturi agricole, “Plante medicinale și aromatice” scutite de la plata impozitului pe venit obtinut pe suprafete de până la 2 ha.

SECTIUNEA 2:  Date privind contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate estimate pentru anul 2019

SUBSECTIUNEA 1: Date privind contributia de asigurari sociale estimata

SUBSECTIUNEA 2: Date privind contributia de asigurari sociale de sanatate estimata

SECTIUNEA 3: Sumarul obligatiilor privind impozitul pe venitul estimat si contributiile sociale estimate datorate pentru anul 2019

 

PROCEDURA Organul fiscal competent

  • Pentru persoanele cu domiciliul in Romania este organul fiscal in raza caruia contribuabilul isi are domiciliul sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferita de domiciliu.
  • Pentru persoane fara domiciliu in Romania, este organul fiscal central desemnat.

Depunerea declaratia unica 2019

2018 a fost ultimul an in care s-a acceptat depunerea pe suport de hartie, la ghiseu sau prin posta.

Din 2019 declaratia se depune online, prin mijloace electronice de transmitere la distanta:

  • prin Spatiul Privat Virtual de catre contribuabil
  • pe site-ul e-guvernare.ro, cu certificat digital calificat de catre contribuabil sau imputernicit

Declarația Unică ANAF 2019 se depune doar online, până la data de 15 martie, anul curent. Formularul fiscal se completează și se se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate, care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal. Declaraţia se completează şi se depune şi de către persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.