Definitii-Legea 72/2013

1. autoritate contractanta:
a) orice autoritate publica a statului roman, care actioneaza la nivel central, regional sau local;
b) orice organism de drept public, altul decat cel prevazut la lit. a), cu personalitate juridica, care a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes general, fara scop lucrativ, si care se afla in cel putin una dintre urmatoarele situatii:
(i) este finantat, in majoritate, de catre o autoritate contractanta, astfel cum este definita la lit.a) sau de catre alt organism de drept public;


(ii) se afla in subordinea sau este supus controlului unei autoritati contractante, astfel cum este definita la lit.a), sau a unui alt organism de drept public;
(iii) in componenta consiliului de administratie ori, dupa caz, a consiliului de supraveghere si directoratului, mai mult de jumatate din numarul membrilor sunt numiti de catre o autoritate contractanta, astfel cum este definita la lit.a), sau de catre alt organism de drept public;
c) orice asociere formata de una sau mai multe autoritati contractante dintre cele prevazute la lit.a) sau b);

2. profesionist � orice persoana fizica sau juridica, care exploateaza o intreprindere cu scop lucrativ;
3. intarzierea in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani � neefectuarea platii la termenul stabilit prin contract sau prin lege, in conditiile art. 3 alin. (1) si ale art. 8 alin. (1);
4. suma datorata � suma care ar fi trebuit sa fie platita in termenul contractual sau legal de plata si alte sume mentionate in factura sau in cererea echivalenta de plata.

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

https://www.coltuc.ro