Lucrurile stau cam asa : 2 procese castigate definitiv in 2017 impotriva bancilor

Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate

 

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) : 46041/299/2015
Data inregistrarii 29.04.2015
Data ultimei modificari: 25.12.2016
Sectie: .
Materie: Civil
Obiect: acţiune în constatare CLAUZE ABUZIVE
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
ILIE RELU – DOMICILIUL ALES LA C.AV. COLTUC MARIUS Reclamant
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. Pârât
ILIE ANDREEA DOINA RODICA – DOMICILIUL ALES LA C.AV. COLTUC MARIUS Reclamant

 

Şedinţe

19.07.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: C40-CIV.-vacanţă
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în partea cererea. Constată caracterul abuziv al clauzei prevăzute de art. 4 din contractul de împrumut pentru nevoi personale nr. 420702A0410400370/17.01.2008 cu privire la comisionul de acordare. Obligă pârâta să restituie reclamanţilor suma de 1.635,375 CHF (echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plăţii), achitată cu titlu de comision de acordare, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare calculată de la data încasării acestei sume de către pârâtă şi până la data restituirii efective către reclamanţi. Respinge cererea în rest, ca neîntemeiată. Obligă reclamanţii la plata către pârâtă a sumei de 2.500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la data comunicării, cerere care se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 19.07.2016.
Document: Hotarâre  13097/2016  19.07.2016 

 

Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate

 

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) : 22034/303/2014
Data inregistrarii 19.11.2014
Data ultimei modificari: 26.12.2016
Sectie: ……
Materie: Civil
Obiect: acţiune în constatare clauze abuzive
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
LITEAN MIRESTEAN MIRELA Reclamant
LITEAN MIRESTEAN ADRIAN COSMIN Reclamant
CREDIT EUROPE BANK NV PRIN MANDATAR CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN SA Pârât
CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN SA Pârât

 

Şedinţe

20.04.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: 6-C
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Credit Ipotecar IFN SA pe capătul de cerere privind restituirea comisionului de administrare încasat după 31.03.2009, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Credit Europe Bank NV pentru capătul de cerere privind restituirea comisionului de administrare încasat înainte de 31.03.2009 şi după 06.10.2011 şi excepţia lipsei de interes a capătului de cerere privind contestarea clauzei de la art.4.3 din contract, ca neîntemeiate. Admite în parte cererea. Constată nulitatea clauzei cuprinse în art.5.2 din contractul de facilitate de credit şi de garanţie nr.107054/12.08.2008. Constată nulitatea parţială a clauzei de la art. 4.3 din acelaşi contract, respectiv a menţiunii conform căreia creditorul „ va avea dreptul, fără a fi însă obligat în nici un fel”. Constată nulitatea parţială a clauzei de la art. 5.1 lit.e din acelaşi contract, conform cărora comisioanele ?i costurile creditului pot cuprinde ?i alte costuri, comisioane sau taxe decât cele prevăzute la lit. i, ii, iii din articolul respectiv. Respinge celelalte capete de cerere, ca neîntemeiate. Compensează cheltuielile de judecată suportate de părţi. Cu apel în 30 zile de la comunicare; cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi 20.04.2016.
Document: Hotarâre  3358/2016  20.04.2016 

 

 

Aceste 2 hotarari au ramas definitive la Tribunalul Bucuresti