Persoanele care nu au respins modificarile aduse contractelor de credit prin OUG 50/2010 nu mai pot face plangere impotriva bancilor pentru clauze abuzive

Persoanele care nu au respins modificarile aduse contractelor de credit prin OUG 50/2010 nu mai pot face plangere impotriva bancilor pentru clauze abuzive

 

Presedintele ANPC, Bogdan Nica, a emis un ordin intern prin care se stabileste modul in care vor fi tratate plangerile in baza legii 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre consumatori si profesionisti, modificata de la inceputul lunii octombrie.

Ordinul ANPC cu numarul 358 din 23.10.2013 prevede ca acele reclamatii ale consumatorilor care in care se constata ca se face referire la contracte in executare cu posibile clauze abuzive vor fi redirectionate la ANPC daca sediul social al profesionistului (operatorului economic) se afla in Municipiul Bucuresti sau in llfov sau vor fi analizate de catre Consiliile Judetene pentru Protectia consumatorilor cu consultarea prealabila a ANPC, daca sediul social al profesionistului (operatorului economic) e pe raza teritoriala a regiunii/judetului.

Acest ordin vine in contextul in care legea 193/2000 a fost modificata de la 1 octombrie. Potivit modificarilor inscrise in articolele 12 si 13, actiunile in instanta ale ANPC si cele ale asociatiilor de consumatori impotriva unui profesionist care foloseste clauze abuzive in contractele sale au efecte asupra tuturor consumatorilor care sunt afectati de respectivele clauze, inclusiv in cazul contractelor in derulare.

In privinta contractelor bancare, insa, ordinul ANPC prevede un tratament diferit, in functie de modul in care titularii contractelor bancare au procedat in 2010-2011, anume daca au denuntat explicit sau nu actele aditionale emise de banci pentru alinierea la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 50 din 2010, desi contractele lor bancare initiale au clauze care au fost dovedite de mai multe instante (dar nu in toate cazurile) ca fiind abuzive.

Iata ce spune ordinul ANPC:

“Art. 2. Reclamatiile privind serviciile bancare se vor analiza punctual de catre fiecare CJPC (dupa verificarea prealabila la unitatea bancara) astfel:

– Daca petentul nu a denuntat actul aditjonal in termen de 60 de zile prevazut de Legea 288/2010 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernulul nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, in aceasta situatie CJPC va raspunde petentului corespunzator temeiului legal.

– Daca petentul a denuntat actul aditional. reclamatia si documentele aferente se transmit la ANPC – D.C.S.P. – Biroul Prestari Servicii, conform celor de mai sus, care va analiza oportunitatea incheierii documentului de control, conform prevederilor legale”.

Astfel, cei care nu au denuntat OUG 50 vor fi tratati la nivel de CJPC, fara consultarea ANPC, in timp ce de la sesizarile celor care le-au denuntat vor putea fi incepute actiunile cu efecte asupra tuturor consumatorilor afectati de clauzele abuzive ale respectivului profesionist.

Cei mai multi clienti ai bancilor nu au denuntat actele aditionale, chiar daca prevederile acestora le erau mai degraba defavorabile. In prima faza, OUG 50 spunea ca acestea vor fi implementate automat de catre banci si in cazul creditelor in derulare, fara a exista posibilitatea pentru consumator de a le denunta – nesemnarea actelor fiind considerata acceptare tacita. Legea 288 de adoptare a OUG 50 spunea ca ordonanta nu mai este aplicabila creditelor in derulare, dar ca acele acte aditionale emise si nesemnate de catre consumatori pot fi denuntate in termen de 60 de zile de catre parti.