Cerere pentru inscrierea fundatiei

Domnule Presedinte,

 

Subscrisa fundatie in curs de constituire, „Fundatia __________”, cu sediul in ______, in baza art. 7 al Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, prin _____, in calitate de membru fondator, va solicitam sa dispuneti

 

 

 

ACORDAREA PERSONALITATII JURIDICE SI INSCRIEREA
SUBSCRISEI IN REGISTRUL ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR

 

aflat la grefa ______.

 

Este imputernicit sa reprezinte interesele subscrisei in vederea indeplinirii formalitatilor de constituire:

Dl/Dna ______, cetatean ______, domiciliat in _______________, identificat cu B.I./C.I. seria ___ nr. ____, eliberata de ____________, la data de _____, CNP _______.

 

Denumirea fundatiei a fost rezervata potrivit dovezii privind existenta si disponibilitatea denumirii nr. ____ emisa de Ministerul Justitiei din Romania .

 

In anexa la prezenta cerere depunem urmatoarele acte:

– Actul Constitutiv autentificat sub nr. _____ din data de ____;

– Statutul autentificat sub nr. __, din data de _____;

– dovada sediului;

– dovada depunerii patrimoniului eliberata sub nr. __, din data de ____ de catre Banca _____;

– dovada privind existenta si disponibilitatea denumirii nr. ____, emisa de Ministerul Justitiei din Romania.

 

Depunem de asemenea dovada platii taxei de timbru in valoare de ___ lei, timbru judiciar de ___ lei si imputernicirea avocatiala.

 

Fundatia ______________

prin Dl/Dna ____________