Obtinere Cetatenie Romana

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA CETATENIEI ROMANE

 • Paşaportul (original şi xerox, inclusiv de pe paginile cu viză de rezidenţă) sau procură specială;
 • Adeverinţă de la Serviciul Paşapoarte Judeţean din care să rezulte de când domiciliază în România ;
 • Certificat de naştere tradus în limba română şi legalizat ;
 • Cerificatul de căsătorie (original şi xerox, numai în cazul căsătoriei cu un cetăţean român) ;
 • Certificate de naştere copii (numai în cazul căsătoriei cu un cetăţean român) ;
 • Dovada sursei legale de existenţă în România :
  • acte S.C. (act constitutiv, hotărâre judecătoarească, C.Î.);
  • contract de muncă încheiat prin Camera de Muncă (original + xerox) ;
  • talon de pensie ;
  • extras cont personal.
 • Diplomă de studii (xerox ) ;
 • Cazier judiciar din România ;
 • Cazier judiciar din străinătate ( tradus în limba română şi legalizat);
 • Dovada de locuinţă (contract de vanzare-cumparare / închiriere) – original şi xerox;
 • Dovada plăţii taxei consulare (187,5 lei);
 • Taxă înregistrare cerere ( 3 lei);
 • Taxă de publicitate a cererii în M.Of. ( 65 lei);
 • Timbru judiciar de 1,5 lei ;
 • Dosar cu şină .

www.coltuc.ro

avocat@coltuc.ro

0745150894