Avocat Firme : Desfacerea disciplinara a contractului de munca,procedura legala

1. Angajatorul stabileste reguli concrete privind disciplina muncii in regulamentul intern;
2. Angajatorul stabileste abaterile disciplinare in regulamentul intern transpunand, totodata, sanctiunile disciplinare (legale);

 

Desfacere contract de munca - AVOCAT COLTUC 0745.150.894 www.coltuc.ro
Desfacere contract de munca – AVOCAT COLTUC 0745.150.894 www.coltuc.ro

3. Angajatorul stabileste regulile referitoare la procedura disciplinara;
4. Angajatorul este sesizat cu privire la o fapta susceptibila a fi abatere disciplinara potrivit regulamentului intern (se poate si autosesiza);
5. Angajatorul analizeaza sesizarea (inregistrata in prealabil) – daca e depusa in termen, daca fapta se inscrie in categoria celor descrise ca fiind abateri disciplinare potrivit regulamentului intern etc.;
6. Angajatorul decide declansarea procedurii disciplinare, insarcinand, prin decizie, o persoana sau comisie care sa desfasoare cercetarea disciplinara prealabila, potrivit regulilor stabilite prin regulamentul intern;
7. Angajatorul comunica decizia celor de mai sus;
8. Comisia insarcinata cu cercetarea disciplinara se intruneste in prima sedinta pentru a hotari calendarul convocarilor, audierilor, anchetelor, expertizelor si a administrarii probelor etc.;
9. Comisia convoaca, in scris, salariatul acuzat, precizandu-i expres ca este invitat sa se prezinte intr-o anumita locatie a angajatorului, la o anumita data si ora, in vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile pentru fapta in legatura cu care este acuzat. Este recomandabil sa anexeze dovezile in acest sens;
10. Comisia ia act de prezentarea (sau neprezentarea) salariatului acuzat si, dupa caz, ii comunica cele de mai sus;
11. Comisia audiaza salariatul dandu-i posibilitatea sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul de a fi asistat, la cererea sa, de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este;
12. Comisia audiaza separat alte persoane, inclusiv cea care a formulat sesizarea;
13. Comisia solicita si permite administrarea de probe, efectuarea de anchete etc.;
Este vorba de mai multe intalniri. Comisia asigura accesul celui invinuit la documentele utilizate in sau rezultate din activitatea comisiei de disciplina privind fapta sesizata ca abatere disciplinara. Toate acestea se consemneaza in procese-verbale distincte semnate pe fiecare pagina de cei in cauza.
14. Comisia dezbate cazul pe baza proceselor-verbale de sedinta; proceselor-verbale de audiere, probelor administrate;
15. Comisia individualizeaza sanctiunea (in cazul nostru) a desfacerii disciplinare a contractului de munca, tinand cont de:

 • imprejurarile in care fapta a fost savarsita;
 • gradul de vinovatie a salariatului;
 • consecintele abaterii disciplinare;
 • comportarea generala in serviciu a salariatului;
 • eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta;

16. Comisia intocmeste referatul de finalizare a cercetarii disciplinare care contine o recapitulare a etapelor parcurse si a concluziilor si propunerea de sanctionare;
17. Angajatorul analizeaza referatul, prin care constata (ia la cunostinta despre) savarsirea unei abateri disciplinare grave sau repetate

Procedura propriu-zisa

1. Angajatorul decide sa mentina (in cazul nostru) sanctiunea pe baza acelorasi criterii de individualizare mentionate mai sus;
2. Angajatorul dispune prin decizie aplicarea sanctiunii disciplinare – a concedierii – facand referire la:

 • descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
 • precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat;
 • motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea;
 • temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;
 • termenul in care sanctiunea poate fi contestata (45 de zile de la comunicare);
 • instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.

Termenul de emitere a deciziei este de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare (prin referatul de finalizare a cercetarii), dar nu poate depasi termenul de 6 luni care curge din momentul savarsirii faptei. Acesta poate sau nu coincide cu momentul sesizarii faptei.
3. Angajatorul inregistreaza decizia de sanctionare.
4. Angajatorul comunica salariatului decizia de concediere disciplinara in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii