PFA versus SRL sau cum sa evitam Impozitul Forfetar

Prin impozitul forfetar firmele vor plati cel putin 1.467 lei la stat in ultimele opt luni din 2009, potrivit noii grile de impozitare convenite de Ministerul Finantelor cu patronate. Astfel, firmele care au o cifra de afaceri cuprinsa  intre 0 si 52.000 lei (circa 12.000 euro) vor plati un impozit minim in acest an 1.467 lei (341 euro), sau 183,3 lei lunar, urmand ca in 2010 impozitul minim datorat statului sa fie de 2.200 lei (putin peste 500 euro). In aceasta situatie tot mai multi intreprinzatori mici se vor orienta catre o alta varianta de desfasurare a activitatii, renuntand la SRL in favoarea infiintarii unui PFA.
Sa vedem asadar care ar fi avantajele functionarii unui PFA.

Act normativ: OUG 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale
Avantajele desfasurarii activitatii ca PFA
– persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent are calitatea de angajat propriu.
– o persoană poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată cu cea de salariat al unei terte persoane care functionează atât în acelasi domeniu, cât si într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată
– are posibilitatea sa presteze servicii in baza calificarii dobandite pentru orice client;
– plateste impozite si contributii mai mici decat IMM:
– contributie la sanatate 6,5%
– impozit pe venit fix de 16% (calculat pe diferenta intre veniturile impozabile si cheltuielile deductibile) sau o suma fixa, determinata pe baza normelor anuale de venit. Nu trebuie justificata utilizarea banilor. În cazul in care persoana care are calitatea de PFA este in continuare si angajat, impozitul se diminueaza cu un procent intre 0 si 50%;
– posibilitatea deducerii cheltuielilor atat cele legate de desfasurarea activitatii cat si cele declarate (întretinerea locuintei unde se desfasoara activitatea, combustibilul daca s-a incheiat un contract de comodat intre persoana fizica si PFA, abonament telefon etc);
– contabilitatea se tine in partida simpla(nu necesita cunostinte deosebite de contabilitate);
– beneficiaza de asigurare sociala de sanatate – conform legii toate persoanle care obtin venituri impozabile au obligatia sa plateasca 6,5 % din veniturile obtinute. În acest caz, fiecare PFA are obligatia de a vira trimestrial contributia aferenta veniturilor obtinute.
– beneficiaza de asigurare sociala in sistemul public de pensii – conform legii orice persoana este obligata sa fie asigurata in sistemul public de pensii. Astfel, in baza unei declaratii de asigurare, PFA se poate asigura la un venit fix lunar care nu poate fi mai mic de 318 lei. La acest venit asigurat se plateste o contributie in cota de 29%, respectiv la un venit de 318 lei o contributie de 92 lei/luna. Valoarea variaza de la an la an si este stabilita de Casa de Pensii la inceputul fiecarui an, in functie de valoarea venitului mediu pe economie.
– beneficiaza de concediu medical. PFA poate beneficia de indemnizatia pentru concediu medical daca se inregistreaza si achita la Casa de Asigurari Sociale de Sanatate o contributie trimestriala in valore de 0,85% din veniturile obtinute. Concediul medical se acorda in baza certificatului medical eliberat de medical de familie (sau institutia abilitatata) iar acest certificat trebuie depus la Casa de Asigurari Sociale de Sanatate.
– beneficiaza de concediu de sarcina si lauzie si de indemnizatia de ingrijire a copilului pana la doi ani.
– în calitate de PFA poate obtine un credit bancar la nivelul veniturilor reale obtinute.
– înfiintarea si desfiintarea PFA se face relativ usor. Persoanele fizice autorizate, intreprinderile familiale si intreprinderile individuale se vor inregistra la oficiile Registrului Comertului.
Dezavantaje
– persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent nu pot angaja persoane cu contract individual de munca pentru desfasurarea activitatilor pentru care s-a obtinut autorizatia.
– este necesara incheierea unui contract cu Casa de Asigurari de Sanatate pentru plata CAS-ului.
– PFA răspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectatiune, dacă acesta a fost constituit, si, în completare, cu întreg patrimoniul său, iar în caz de insolventă, va fi supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările ulterioare, dacă are calitatea de comerciant.
Pot dobandi calitatea de PFA (persoana fizica autorizata):
– persoanele care vor sa realizeze fapte de comert (activitati de productie, activitati de comert, organizarea de spectacole culturale, sportive, distractive, activitati de intermediere: contractul de comision, de mandat, de reprezentare, de agent de asigurare, vanzarea in regim de consignatie a bunurilor, transport de bunuri si de persoane);
– meseriasii (mecanic auto, tamplar, zidar, electrician etc);
– persoanele care vor sa-si valorifice drepturile industriale (inventii, know-how, marci inregistrate, procedee tehnice) sau din drepturi de autor si drepturi conexe prin orice forma (contracte de cesiune, inchiriere, colaborare, cercetare, franciza).
– reprezentantii profesiilor liberale (avocat, notar, contabil, arhitect, medic, consultant, traducător etc.)
Precizare:
În cazul in care profesia este reglementata prin legi speciale, pentru a profesa independent persoana fizica(PFI)* are nevoie de autorizatie de la institutia care i-a eliberat certificatul de atestare. OUG 44/2008 nu se aplică profesiilor liberale, precum si acelor activităti economice a căror desfăsurare este organizată si reglementată prin legi speciale.
Persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si cele familiale pot desfasura orice obiect de activitate cuprins in codul CAEN, mai putin cele interzise prin legi speciale, cum ar fi medic, avocat, notar, expert contabil, arhitect.
PFI = profesie liberala (medic, avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect, executori judecatoresti, experti tehnici, traducatori, sportivi sau alte profesii reglementate, etc).

dsclex