Noul Cod de Procedura Civila – 2013. Modificari si noutati

Discutii cu privire la modificarile din legislatia privind procedura civila, incepand cu 1 februarie 2013. Va rugam sa porniti aici doar discutii cu privire la institutiile si conceptele care sunt modificate sau introduse prin intermediul Codului de Procedura Civila aplicabil din 1 februarie 2013.

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 606 din data de 23 august 2012 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2012 pentru modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila.

Ordonanta de urgenta amana intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila pana la data de 1 februarie 2013.

Astfel, art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila se modifica si va avea  avea urmatorul cuprins:
(1) Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 15 iulie 2010, va intra in vigoare la 1 februarie 2013.

In expunerea de motive se arata ca neadoptarea acestei masuri „ar putea genera blocaje la nivelul instantelor, cu consecinte grave de ordin procedural in activitatea de judecata, care ar putea conduce la afectarea dreptului de acces la justitie și a dreptului la un proces echitabil, in termen rezonabil”.