Cariera juridica in strainatate

Cariera juridica in strainatate

https://plus.google.com/110371156225898714711/posts/5axspAcr8in

Cariera juridica in strainatateLegea de exercitare a profesiei de avocat si Statutul profesiei de avocat leglementeaza si consolideaza caracterul autonom si liberal al avocatului, acesta fiind supus doar legii, statutului precum si regulilor eticii profesionale.

Avocatul este cel care are menirea de a traduce in termeni juridici si legali cat mai fidel interesele si dorintele clientului, de a-l conduce, asista si reprezenta pe client in interactiunea sa cu Justitia si cu Institutiile Statului. In acest sens, avocatul exercita o serie de activitati, printre care enumeram (conform Statutului):

 • redactarea si/sau furnizarea catre client, prin orice mijloace, dupa caz, a opiniilor juridice si informatiilor cu privire la problematica solicitata a fi analizata

 • elaborarea de opinii legale

 • elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte, conventii, statute etc.) si asistarea clientului la negocierile referitoare la acestea

 • participarea in calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale unei persoane juridice, in conditiile legii

 • orice alte consultatii in domeniul juridic

 • intocmire si formulare, in numele si/sau interesul clientului, de cereri, notificari, memorii sau petitii catre autoritati, institutii si alte persoane, in scopul ocrotirii si apararii drepturilor si intereselor legitime ale acestuia
 • asistenta si reprezentare juridica in fata instantelor judecatoresti, a organelor de urmarire penala, a autoritatilor cu atributii jurisdictionale, a notarilor publici si a executorilor judecatoresti, a organelor administratiei publice, a institutiilor si a altor persoane juridice, pentru apararea si reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanelor
 • atestarea identitatii partilor, a continutului si a datei actelor prezentate spre autentificare
 • activitati de mediere
 • activitati fiduciare
 • activitati de stabilire temporara a sediului unor societati comerciale si inregistrarea acestora, in numele si pe seama clientului, a partilor de interes, a partilor sociale sau a actiunilor societatilor astfel inregistrate
 • elaborarea proiectelor de acte normative

  Un element fundamental in relatia dintre client si avocatul sau il constituie increderea in corectitudinea informatiilor si datelor prezentate de ambele parti, precum si buna cooperare dintre cei doi, avand ca scop solutionarea cu succes a cazului.

 


Divort prin acord in strainatate

Divort prin acord in strainatate

https://plus.google.com/110371156225898714711/posts/MakHAyJZCVk

 Divort prin acord in strainatateCererea de divort prin acordul partilor stipuleaza ca ambii soti figureaza ca petenti. Ea va fi insotita de taxa de timbru judiciar, de acte si de imputernicirea avocatiala. Se va depune personal de catre soti la judecatoria care are competenta teritoriala asupra ultimului domiciliu efectiv al sotilor.

Cererea de divort prin acordul partilor va fi semnata de ambii soti. Daca acestia au convenit si asupra modalitatilor de solutionare a cererilor accesorii divortului, acestea se vor cuprinde in actiunea de divort.

In cazul divortului prin acord nu se administreaza probe cu privire la motivele de divort si nu se audiaza martori. Casatoria se va desface fara a se preciza cui apartine culpa, ea fiind definitiva si irevocabila.

Actele necesare in cazul divortului prin acord:

– Divortul prin acord fara partaj – fara minori (certificat de casatorie in original si fotocopie; cartea de identitate/buletinul sot – doua fotocopii; cartea de identitate/buletinul sotie – doua fotocopii)

Divortul prin acord cu partaj – fara minori: (certificat de casatorie- original si o fotocopie; cartea de identitate/buletinul sot – doua fotocopii; cartea de identitate/buletinul sotie – doua fotocopii; lista bunurilor comune cu indicarea precisa a bunurilor ce urmeaza a fi preluate de catre fiecare sot si a valorii estimate a acestora; actele de proprietate ale bunurilor comune – 2 fotocopii ale fiecarui document)
– 1 exemplar al listei de bunuri se va trimite si pe email


Procura data unui avocat

Procura data unui avocat

https://plus.google.com/110371156225898714711/posts/TL8WcEh5vN1

Procura data unui avocat

(1)Procura pentru exerciţiul dreptului de chemare în judecată sau de reprezentare în judecată trebuie făcută prin înscris sub semnătură legalizată; în cazul când procura este dată unui avocat, semnătura va fi certificată potrivit legii avocaţilor.

(2)Dreptul de reprezentare mai poate fi dat şi prin declaraţie verbală, făcută în instanţă şi trecută în încheierea de şedinţă.

(3)Mandatul este presupus dat pentru toate actele judecăţii, chiar dacă nu cuprinde nicio arătare în această privinţă; el poate fi însă restrâns numai la anumite acte sau pentru o anumită instanţă.

(4)Dacă mandatul este dat unei alte persoane decât unui avocat, mandatarul nu poate pune concluzii decât prin avocat, cu excepţia consilierului juridic care, potrivit legii, reprezintă partea.

(5)Asistarea de către avocat nu este cerută doctorilor sau licenţiaţilor în drept când ei sunt mandatari în pricinile soţului sau rudelor până la al patrulea grad inclusiv.

(6)De asemenea, asistarea de către avocat nu este cerută la judecătorie, când partea este reprezentată prin soţ sau rudă până la al patrulea grad inclusiv.

codul de procedură civilă actualizat prin:

OUG 138/2000 – pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă din 14 septembrie 2000, Monitorul Oficial 479/2000;

OUG 138/2000 – pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă din 14 septembrie 2000, Monitorul Oficial 479/2000;


Divort cu minor in Romania

Divort cu minor in Romania

https://plus.google.com/110371156225898714711/posts/1YoSCH5zRTF

Divort cu minor in RomaniaCu toate ca prezenta partilor la termenele procesului de divort in Romania este ceruta de lege (cel putin a partii care a solicitat divortul), pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, divortul se poate pronunta si fara ca prezenta lor sa mai fie necesara.

Pentru cetatenii romani, aflati in strainatate, realizarea divortului in Romania, prin avocat, reprezinta cea mai usoara solutie de a divorta.

In conditiile legii, divortul si partajul (impartirea bunurilor comune din casatorie) se poate realiza de catre un Avocat imputernicit de cetateanul roman sau strain din strainatate, in baza unei imputerniciri speciale. Procesul de divort se va desfasura, in acest caz, in mod absolut asemanator cu cele in care partile (cei doi soti) sunt prezente in proces. Pot exista, insa anumite complicatii legate de localitatea partii adverse in strainatate.

Divortul nu se poate realiza la notar/Starea Civila, daca macar una dintre parti este in strainatate si nu se poate prezenta personal macar la intalnirea privind confirmarea deciziei divortului planificata conform procedurii de catre notar/Starea Civila.


Roman din strainatate cauta avocat

Roman din strainatate cauta avocat

https://plus.google.com/110371156225898714711/posts/ArQKTeTNVwR

Roman din strainatate cauta avocat

Actele de stare civila ale cetatenilor romani intocmite in strainatate, la autoritatile locale competente, se TRANSCRIU, obligatoriu, in registrele de stare civila romane, in termen de 6 luni de la intoarcerea in tara sau de la primirea din strainatate a certificatului ori extrasului de stare civila.

Transcrierea certificatelor si a extraselor de stare civila se efectueaza cu aprobarea primarului unitatii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului, cu avizul prealabil al Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanei.

Transcrierea certificatelor si a extraselor de stare civila privind cetatenii romani care nu au avut niciodata domiciliul in Romania se face cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului Bucuresti si avizul prealabil al Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti.

Cetatenii romani ale caror acte de stare civila au fost inregistrate in localitati care au apartinut Romaniei, iar in prezent se gasesc pe teritoriul altor state, pot solicita intocmirea actelor de stare civila la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la primaria unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza au domiciliul, pe baza extrasului de pe actul de stare civila ce se gaseste in pastrarea Arhivelor Nationale, cu aplicarea prevederilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 119/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Transcrierea acestor extrase in registrele de stare civila se face cu aprobarea primarului unitatii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului si avizul prealabil al Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanei sau, dupa caz, al Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti si a verificarilor prin care se stabileste:

a) daca titularul certificatului sau extrasului de nastere, casatorie sau deces este cetatean roman;
b) daca mai exista un alt act transcris sau reconstituit in tara;
c) domiciliul din tara, al titularului.

Documentele administrative emise de autoritatile straine, prezentate pentru inregistrarea in registrele de stare civila romane, precum si traducerile acestora care sunt facute la un notar public din strainatate, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) documentele eliberate de institutii ale statelor semnatare ale Conventiei de la Haga din 05.10.1961 vor fi apostilate;
b) documentele eliberate de statele cu care Romania a incheiat tratate/conventii/acorduri de asistenta judiciara sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice alta formalitate;
c) documentele care nu se regasesc in una dintre situatiile prevazute la lit. a) sau b) se supralegalizeaza, in conformitate cu prevederile art.162 din Legea nr. 105/1992.

Cererea de transcriere, se adreseaza primarului unitatii administrativ-teritoriale pe raza careia isi are domiciliul titularul actului si se face in nume propriu, prin imputernicit cu procura speciala autentificata, precum si prin imputernicire avocatiala.

Minorii in varsta de peste 14 ani solicita transcrierea certificatelor de nastere in nume propriu asistat de unul dintre parinti sau, dupa caz de tutore; in cazul in care parintii au domicilii diferite, primaria competenta privind transcrierea certificatului de nastere poate fi oricare din cele doua primarii pe raza carora au domiciliul parintii minorului.