Vreau sa imi vand afacerea – Ce fac ? Opinie coltucsiasociatii.ro

Vreau sa imi vand afacerea

Vreau sa imi vand afacerea – Ce fac ? Opinie coltucsiasociatii.ro

Vreau sa imi vand afacerea Ce fac opinie coltucsiasociatii.ro, sunt cei mai buni pe juridic si fiscal la firme mai multe detalii gasiti pe coltucsiasociatii.ro . 

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Vreau sa imi vand afacerea – Ce fac ? Opinie coltucsiasociatii.ro

Vreau sa imi vand afacerea ce fac  opinie coltucsiasociatii.ro ,sunt cei mai buni pe juridic si fiscal la firme mai multe detalii gasiti mai jos

Există în practică situații și motivații din cele mai variate pentru a vinde, de la antreprenori „în serie” care investesc într-un business nou. Il ajută să crească și apoi îl vând doar pentru a începe un nou business, până la afaceri de familie. Care au nevoie de o infuzie de capital pentru a crește și a accesa alte piețe . Care pot găsi acest sprijin prin cooptarea unor investitori financiari. În alte situații, nevoia vânzătorului de capital pentru scopuri proprii sau neînțelegerile dintre asociații existenți pot fi factorii determinanți pentru vânzare.

Vreau sa imi vand afacerea

Am încercat să prezentam mai jos pe scurt aspectele generale cele mai importante, de natură juridică, pe care un antreprenor ar trebui . Să le aibă în vedere atunci când se gandește să își vândă afacerea,Vreau sa imi vand afacerea – Ce fac ? Opinie coltucsiasociatii.ro 

 

O strategie de „exit” corectă și bine pusă la punct se va baza pe principiul optimizării afacerii . Inainte de vânzare pentru a maximiza câștigurile obținute de pe urma acesteia. Tinându-se cont de istoricul societății, de punctele forte, dar și de cele slabe, precum și de contextul pieței.

1. Analiza de due diligence sau „diagnosticarea” afacerii

Procesul de due diligence reprezintă o analiză-diagnostic asupra societății și/sau activelor supuse vânzării pentru identificarea eventualelor riscuri  . Care poate viza numeroase domenii: juridic, financiar, fiscal, tehnic etc. De cele mai multe ori analiza de due diligence reprezintă o etapă desfășurată doar de către cumpărător.

Cu toate acestea, și vânzătorul poate fi interesat de a-și face propriul due diligence înainte de vânzare, pentru a avea o viziune informată și corectă . Despre valoarea afacerii sale și aspectele care pot afecta această valoare. O analiză de due diligence . Este recomandată cu atât mai mult în cazul vânzătorilor care nu au fost implicați personal în managementul afacerii .
Vreau sa imi vand afacerea Ce fac opinie coltucsiasociatii.ro, sunt cei mai buni pe juridic si fiscal

Care nu cunosc îndeaproape felul în care aceasta s-a defășurat.

Analiza va da ocazia vânzătorului să se informeze din timp cu privire la aspectele neconforme sau riscurile care pot exista în societate .
Care pot ieși la suprafață în procesul de due diligence realizat de cumpărător asupra afacerii  . (e.g. lipsa unor contracte formalizate corespunzător. Cum ar fi contractele de muncă pentru personalul angajat, lipsa unor autorizații necesare funcționării, neîndeplinirea unor obligații fiscale) . Si să le poată remedia, dacă este posibil, înainte de a fi depistate de cumpărător sau, dacă acest lucru nu este posibil . Cel puțin să își seteze așteptări realiste cu privire la preț și ceilalți termeni comerciali pe care i-ar putea obține.

Tot cu ajutorul analizei de due diligence

vânzătorul va ști la ce să se aștepte din partea cumpărătorului în timpul negocierilor. Problemele pe care le va identifica vânzătorul în acest proces în principiu vor fi descoperite. Mai devreme sau mai târziu, și de cumpărător. În general, orice puncte slabe care au potențialul de a afecta semnificativ afacerea se transformă în prevederi specifice în documentele de tranzacție. Cu rezultatul fie al scăderii prețului, fie al reținerii unei părți din preț de către cumpărător cu scop de garanție . Pentru acoperirea unor eventuale pierderi viitoare din cauze anterioare vânzării. Fie al asumării de către vânzător a unor obligații de despăgubire față de cumpărător. In cazul apariției unor asemenea pierderi sau aplicarea altor mecanisme similare.

2. Structurarea tranzacției

Un alt aspect important de avut în vedere de către vânzător este structurarea tranzacției. Ne vom referi în continuare la principalele modalități de vânzare. Vânzarea de active (așa-numitul „business transfer”) și vânzarea de părți sociale/acțiuni (cunoscută și ca „share/stock sale”).

În mod evident, interesele vânzătorului și ale cumpărătorului cu privire la structurarea tranzacției pot fi pe alocuri divergente. Mai mult, în timpul negocierilor pot să apară situații în care structura agreată inițial să se schimbe. Așa că este bine de știut care sunt, în linii mari,

Avantajele și dezavantajele celor două tipuri de vânzari menționate mai sus:

 • spre deosebire de vânzarea de acțiuni, vânzarea de active poate fi utilizată atunci când se dorește transferul doar a unei părți din afacere.Respectiv se pot vinde doar activele companiei afectate activității care se dorește a fi transferată, permițând vânzătorului să își păstreze compania pentru a desfășura alte activități;
 • vânzarea de acțiuni presupune o schimbare la nivelul deținerilor asupra capitalului social al societății și nu presupune un transfer activ cu activ. Ca în cazul vânzării de active; în consecință, în principiu vânzarea de acțiuni necesită semnificativ mai puțin timp pentru implementare decât vânzarea de active;
 • în cazul vânzării de active, în principiu, nu se preiau pasive decât foarte limitat, în timp ce în cazul vânzării de acțiuni se preia compania cu toate pasivele sale istorice. Unele dintre ele potențial neștiute de cumpărător la momentul vânzării; din acest punct de vedere,
 • vânzarea de active este în general preferată de cumpărători;

 • din punct de vedere fiscal, la vânzarea activelor trebuie avută în vedere aplicabilitatea sau nu a taxei pe valoare adăugată (respectiv verificarea dacă sunt îndeplinte cerințele specifice din legislația fiscală pentru scutirea de la plata taxei);
 • în cazul unei vânzări de active, trebuie avută în vedere aplicabilitatea legislației privind transferul de întreprindere. Respectiv obligația cumpărătorului de a prelua angajații aferenți afacerii transferate și dreptul angajaților de a solicita această preluare;
 • în cazul în care printre activele vândute există și contracte, va fi necesar să se obțină consimțământul terților cu care vânzătorul a încheiat aceste contracte pentru transferul lor către cumpărător. În principiu, în cazul vânzării de acțiuni nu este necesar un asemenea consimțământ întrucât nu se schimbă părțile contractuale. Cu excepția cazului în care contractele conțin o clauză de schimbare a controlului asupra societății vândute („change of control clause”). Prin care este prevăzut ca fiind necesar un asemenea acord.
3. Alte aspecte de avut în vedere

Odată ce vânzătorul încheie procedura de due diligence și își formează o idee cu privire la cea mai potrivită structură a vânzării, este timpul să se angajeze în negocierea tranzacției. Mai jos prezentăm pe scurt câteva aspecte cărora este bine ca vânzătorul să le acorde atenție, fie înainte de începerea negocierilor. Fie pe durata acestora, întrucât acestea pot influența prețul și ceilalți termeni comerciali ai tranzacției, durata negocierilor.

Dar și continuarea activității în cazul în care tranzacția nu se încheie:

 • încheierea unui acord de confidențialitate înainte de începerea unei tranzacții și, mai ales, înainte de începerea de către cumpărător a analizei de due diligence joacă un rol extrem de important. Pe de o parte, este de dorit evitarea scurgerii de informații în interiorul societății vândute care ar putea fi în detrimentul desfășurării activității acesteia. Pe de altă parte, în cadrul procesului de due diligence cumpărătorul va putea afla informație sensibilă sau cu valoare comercială semnificativă. A cărei utilizare trebuie restricționată în cazul în care tranzacția nu se concretizează;
 • cumpărătorul poate să solicite exclusivitate în analizarea și negocierea tranzacției, respectiv o obligație pentru vânzător să nu mai discute și negocieze tranzacția . Cu vreun alt potențial cumpărător; dacă o asemenea obligație este asumată de vânzător .Ea trebuie foarte clar delimitată în timp, pentru a nu bloca prea mult timp vânzătorul . In negocieri fără sorți de finalizare, rezultând în pierderea altor oportunități;
 • în funcție de specificul activității societății, tranzacția poate să implice diverse condiții suspensive de a căror îndeplinire depinde însăși finalizarea tranzacției. În general, aceste condiții fie sunt solicitate de cumpărător.  De exemplu pentru remedierea unor aspecte de neconformitate. Identificate în timpul analizei de due diligence (e.g. obținerea unei autorizații lipsă), fie sunt necesare potrivit legii (e.g. dacă tranzacția trebuie autorizată de Consiliul Concurenței). În unele cazuri, aceste condiții pot întârzia semnificativ finalizarea tranzacției;
 • trebuie avute în vedere aspectele de dreptul concurenței (e.g. necesitatea obținerii aprobării Consiliului Concurenței sau al Comisiei Europene. Dacă sunt îndeplinite condițiile pentru necesitatea acestor aprobări, asigurarea că schimbul de informații . In cadrul procesului de due diligence respectă regulile de dreptul concurenței. Dacă potențialul cumpărător este un concurent al vânzătorului). Dar și aspectele de protecție a datelor cu caracter personal. In special în timpul
 • Procesului de due diligence efectuat de cumpărător;

 • vânzătorul poate avea în vedere opțiunea de a menține o cotă de participare în societate .  Cu consecințele păstrării unor drepturi diferite în cadrul societății în funcție de alegerea unei dețineri majoritare sau minoritare . Si/sau menținerea unui rol în conducerea executivă a societății. Există numeroase situații, mai ales în cazul afacerilor de familie. In care fondatorul afacerii continuă să dețină o participație în societatea vândută sau un rol important de conducere. Pentru o anumită perioadă după vânzare. Aceasta se datorează de multe ori cunoștințelor fondatorului cu privire la afacere. Care pot facilita tranziția către cumpărător și creșterea societății în vederea unui „exit” complet;
 • vânzătorul se poate aștepta la includerea unor obligații de neconcurență în sarcina sa și. Dacă este cazul, a grupului din care face parte. Pentru a asigura cumpărătorului beneficiul afacerii achiziționate.

În concluzie, pregătirea corectă și din timp pentru vânzarea unei afaceri

Nu poate decât să maximizeze câștigurile vânzătorului, atât din punct de vedere material, cât și emoțional. Chiar dacă vânzarea nu se concretizează în final, pașii făcuți în pregătirea acesteia își păstrează utilitatea. După această experiență vânzătorul ajunge cu siguranță să își cunoască mai bine afacerea. Să îi cunoască punctele forte și pe cele slabe nu doar în viziunea proprie, dar și în viziunea cumpărătorului și să găsească. Poate, căi noi de îmbunătățire a afacerii.

Poate că nu este întotdeauna un moment bun să vinzi, dar este întotdeauna un moment bun să începi să te pregătești pentru asta.

[/column]

#metoo in Romania sau hartuirea la locul de munca – Opinie coltucsiasociatii.ro

#metoo in Romania sau hartuirea la locul de munca

#metoo in Romania sau hartuirea la locul de munca – Opinie http://www.coltucsiasociatii.ro

#metoo in Romania sau hartuirea la locul de munca
#metoo in Romania sau hartuirea la locul de munca

În toamna anului 2017, în Statele Unite ale Americii era în plină desfășurare mișcarea #MeToo. Hashtag-ul prin care femeile, în număr uriaș, împărtășeau pe rețelele sociale experiențele despre hărțuiri sexuale a devenit în scurt timp global, iar în ianuarie 2018 apăruse și #TimesUp, tot o mișcare împotriva hărțuirii sexuale, devenită virală.

 

 

Exigențele legale europene și naționale impun oricărui angajator adoptarea de principii, reguli și proceduri clare și transparente. Acestea, pe de o parte, vor preveni astfel de conduite ilicite la toate nivelurile (atât în rândul conducerii, cât și raportat la angajați). Pe de altă parte, adoptarea lor va permite angajatorilor să gestioneze în mod adecvat orice sesizare de hărțuire sexuală semnalată în cadrul organizației.

Care sunt obligațiile legale ale angajatorilor

Există o serie de măsuri de prevenire și de acțiune ce revin în sarcina angajatorului, printre care se numără următoarele:

 • adoptarea unei politici interne coerente și cuprinzătoare, care să promoveze o cultură organizațională a „toleranței zero” față de hărțuirea sexuală în sfera relațiilor de muncă și să prevadă măsuri anti-hărțuire;
 • crearea unor multiple mecanisme de sesizare a faptelor de hărțuire sexuală la locul de muncă, explicitând condițiile referitoare la confidențialitate (de exemplu, desemnarea unei persoane / unui departament cu atribuții de a înregistra raportările sau crearea unui sistem de whistleblowing caracterizat prin asigurarea anonimatului);
 • stabilirea unei proceduri clare, care să asigure investigarea efectivă a unor astfel de sesizări la nivelul angajatorului, cu asigurarea caracterului echitabil;
 • indicarea sancțiunilor aplicabile pentru astfel de fapte în regulamentele de organizare şi funcţionare şi în regulamentele interne;
 • informarea permanentă a angajaților privind aspectele relevante în materie, inclusiv prin furnizarea de materiale informative, organizarea de ședințe de training etc.;
 • elaborarea unei proceduri interne privind demersurile necesare pentru informarea autorităţilor publice abilitate cu aplicarea şi controlul respectării legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu respectarea Regulamentului general privind protecţia datelor.
Companiile private, alături de instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, civile și militare, cu un număr de peste 50 de angajați, au posibilitatea stabilirii unui angajat care să aibă, potrivit fișei postului, atribuţii în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi ori de a opta pentru angajarea unui expert / tehnician în egalitate de şanse.

Abordări interzise

Printre abordările interzise angajatorilor în situația în care este sesizat de către o persoană cu privire la o eventuală faptă de hărțuire sexuală comisă în domeniul muncii, se regăsesc deseori în practică manifestări precum:

 • victimizarea, constând în tratamentul advers aplicat autorului sesizării cu privire la o faptă de hărțuire sexuală produse la locul de muncă, ca reacţie la o plângere sau acţiune în justiţie introduse de acesta,
 • pasivitatea, manifestată prin neluarea măsurilor care se impun pentru investigarea sesizării și, după caz, tragerea la răspundere a hărțuitorului.
Sancțiuni. Consecințe

Sancțiunile aplicabile angajatorului pentru încălcarea obligațiilor care îi revin în domeniul nediscriminării se bazează, în genere, pe următoarele forme de răspundere:

 • contravențională, în urma constatării faptei contravenționale de către entitățile cu atribuții în domeniu (ex. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), ITM) – una dintre sancțiunile ce pot fi incidente în materie este publicarea, în mass-media, a unui rezumat al hotărârii de constatare a faptei de discriminare, pronunțate de organul administrativ-jurisdicțional sau de instanța judecătorească;
 • civilă, orice persoană prejudiciată prin fapta ilicită a angajatorului putând solicita pe cale judiciară repararea daunelor materiale și morale produse.
În ceea ce privește răspunderea civilă, apreciem că aceasta poate fi atrasă în această materie față de angajator nu numai pentru fapta proprie, ci inclusiv pentru fapta hărțuitorului, în solidar cu acesta din urmă, dacă sunt întrunite condițiile răspunderii pentru fapta altuia, potrivit legii.

Mai mult, în contextul exacerbării comunicărilor prin media de socializare, ecourile formulării de acuzații sau tragerii la răspundere, de exemplu, a unui angajat sau a unui membru al organelor de conducere, în legătură cu o eventuală faptă de hărțuire sexuală în domeniul muncii, pot produce consecințe devastatoare sub aspectul credibilității și imaginii angajatorului.

Ce demersuri ar trebui să întreprindă angajatorul

Ca atare, este imperios ca angajatorul să acorde importanța cuvenită mecanismelor interne de prevenire și combatere a hărțuirii sexuale, în sensul de a implementa și perfecționa constant măsurile de prevenire și de acțiune anterior menționate, în conformitate cu legislația aplicabilă. Deși obligațiile la care ne-am referit mai sus nu sunt noi, normele metodologice adoptate recent sunt de natură, în opinia noastră, să faciliteze procesul de aducere la îndeplinire a acestora.

În situația în care se confruntă cu un caz de hărțuire sexuală la locul de muncă, angajatorul trebuie să desfășoare o investigație eficientă și eficace, potrivit procedurii consacrate în cadrul societății, și să ia toate măsurile legale necesare pentru soluționarea sesizării, cu respectarea drepturilor fundamentale ale tuturor părților implicate. ​

coltucsiasociatii.ro – Trupa „Parazitii” obtine o prima victorie in instanta in procesul cu Politia

Trupa Parazitii obtine o prima victorie in instanta in procesul cu Politia

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

coltucsiasociatii.ro – Trupa „Parazitii” obtine o prima victorie in instanta in procesul cu Politia

Presedintele Sindicatului National al Agentilor de Politie, Iulian Surugiu, a anuntat in luna iunie ca va da in judecata trupa Parazitii  .  Avand in vedere mesajul ofensator lansat la adresa politistilor din Romania in piesa „Antimilitie”.

„Trebuie sa avem judecatori priceputi la cantat. Sindicatul va da in judecata trupa pentru melodia aia. Nu se poate asa ceva, intr-o tara democrata”, a declarat Iulian Surugiu, la Romania TV.

Textul este semnat de Cheloo si de Ombladon. Cheloo a mai avut probleme cu legea, din cauza injuriilor si a temperamentului. De asemenea, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare pentru trafic de droguri,Trupa „Parazitii” obtine o prima victorie in instanta in procesul cu Politia.

In aceasta disputa s-a implicat si celebrul Marian Godina care a spus ca nu Politia Romana se judeca cu „Parazitii”, ci un sindicat.

„E plin Facebook-ul de stirea ca politistii dau in judecata trupa „Parazitii” pentru versurile melodiei „Antimilitie”. Asta chiar e o stire, numai ca lucrurile nu stau chiar asa.

Cei care au anuntat ca vor actiona in instanta trupa nu sunt nici „Politia Romana” ca institutie si nici „politistii”.

VICTÓRIE, victorii, s. f. 1. Succes repurtat asupra inamicului într-un război, într-o bătălie, într-o revoluție (armată); biruință, izbândă. 

2. Succes obținut într-o competiție sportivă, într-un concurs, la un examen etc.

 3. Triumf al unei idei, al unei teorii, al unei politici asupra altora opuse. 

4. Rezultat deosebit de bun obținut într-un domeniu de activitate. – Din lat. victoria.

VICTÓRIE, victorii, s. f. 1. 

Succes în război, în luptă; biruință, izbîndă. Armata romînă a obținut o mare victorie pe frontul de la Mărășești. 

2. Succes obținut într-o competiție, la un concurs. Echipa noastră de fotbal a obținut victoria. 

3. Fig. Biruință a unei idei, a unei teorii sau a unei politici asupra altora opuse; reușita unui principiu. 

VICTÓRIE s.f. 1. Biruință, izbândă (într-un război, într-o luptă etc.). 

2. Succes obținut împotriva unui rival. 3. Biruință a unei idei, a unui principiu etc.

♦ Rezultat deosebit obținut într-un domeniu de activitate. [Gen. -iei. / < lat. victoria].

VICTÓRIE s. f. 1. biruință, izbândă (într-un război).

2. succes împotriva unui rival; reușită într-o competiție.

3. biruință a unei idei, a unui principiu etc. ◊ rezultat deosebit obținut într-un domeniu de activitate. (< lat. victoria)

[/column]

Ce trebuie sa faca firmele dupa adoptarea legii 129 din 2019 privind spalarea banilor Opinie www.coltucsiasociatii.ro

Ce trebuie sa faca firmele dupa adoptarea legii 129 din 2019 privind spalarea banilor Opinie www.coltucsiasociatii.ro

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Ce trebuie sa faca firmele dupa adoptarea legii 129 din 2019 privind spalarea banilor

Opinie http://www.coltucsiasociatii.ro

Ce trebuie sa faca firmele dupa adoptarea legii privind spalarea banilor

Spălarea banilor este partea financiară de facto a tuturor infracțiunilor prin care se obține profit. Este procesul prin care infractorii încearcă să ascundă originea și posesia reală a veniturilor provenind din activitățile lor criminale.[1]

Se spală nu toți banii, așa cum s-ar deduce din titlurile legilor românești, ci numai banii catalogați drept murdari, obținuți în numerar.

Spălarea banilor este cea mai periculoasă componentă a economiei subterane. Prin procesul de spălare a banilor se dă o aparență de legalitate unor profituri obținute ilegal de către infractori care, fără a fi compromiși, beneficiază ulterior de sumele obținute.[1] În categoria activităților ilegale intră banii proveniți din activitățile de producție, distribuție și consum de droguri, traficul de arme, traficul de materiale nucleare, jafuri, furtul de automobile, prostituția, traficul de carne vie, corupția, șantajul, falsificarea de monede sau alte valori, contrabanda, etc.[2][3]

Acest proces dinamic de spălare a banilor se desfășoară în trei etape:[1]

 1. mișcarea fondurilor obținute în mod direct din infracțiuni;
 2. ascunderea urmelor banilor pentru a se evita orice tip de investigație;
 3. disponibilizarea banilor pentru infractori, ascunzându-se din nou originea ocupațională și geografică a fondurilor.

Deși fenomenul spălării banilor a apărut cu mult timp în urmă, fiind legat de istoria comerțului și apariția sistemului bancar. El a fost consacrat în timpul prohibiției din SUA când interzicerea vânzării, producerii, consumării și transportării de alcool . Si de băuturi alcoolice și restricțiile impuse de stat asupra jocurilor de noroc au condus la îmbogățirea infractorilor și a mafiei . In general, a celor care nu respectau interdicțiile impuse. Astfel, aceștia au acumulat sume imense de bani în numerar. Al Capone ținea pe rafturile dintr-o cămară din casa sa din Chicago câteva milioane de dolari care începeau să constituie o mare problemă. Rezolvarea a constat în deschiderea unor afaceri paravan, din care se câștigau bani în numerar. Astfel, aceștia și-au deschis spălătorii de mașini și de haine și astfel, „spălarea” banilor a fost consfințită ca terminologie.[4]

[/column]

Agentul GDPR – a fost lansat de coltucsiasociatii.ro

Agentul GDPR

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Agentul GDPR

FACETI PARTE DIN GRUP ACUM https://www.facebook.com/groups/422380571709152/

Ati semnat o incalcare a gdpr? Vreti daune ? Vrei sa depuneti plangere?Agentul GDPR – a fost lansat de coltucsiasociatii.ro

Discutam fiecare caz AICI

Avem sprijinul unor profesionisti www.coltucsiasociatii.ro

„Procesator” înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele controlorului .  „Primitor” înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism. La care sunt dezvăluite datele cu caracter personal, indiferent dacă sunt terțe sau nu. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anumite investigații în conformitate cu legislația Uniunii sau a statelor membre . Nu sunt considerate destinatare; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice trebuie să respecte normele aplicabile de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

„Terță parte” înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un organism, altele decât persoana vizată, controlorul, procesatorul și persoanele . Care, sub autoritatea directă a controlorului sau a procesatorului, sunt autorizate să prelucreze datele cu caracter personal.

„consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice indicație liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a dorințelor persoanei vizate prin care acesta. Printr-o declarație sau printr-o acțiune afirmativă clară, semnifică un acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la acesta sau ea.

„Încălcare a datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care duce la distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea, modificarea. Divulgarea neautorizată sau accesul la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate altfel .  „date genetice” înseamnă date personale referitoare la caracteristicile genetice moștenite sau dobândite ale unei persoane fizice . Care oferă informații unice despre fiziologia sau sănătatea persoanei fizice și care rezultă, în special. Dintr-o analiză a unui eșantion biologic provenit din natura persoana în cauză.


[/column]

Recuperari debite și colectare 2019-2020 prezentata de coltucsiasociatii.ro

Recuperari debite și colectare

Recuperari debite și colectare 2019-2020 prezentata de coltucsiasociatii.ro

 

 

 1. „Apelează la servicii specializate de recuperare a debitelor și colectare a creanțelor pentru a-ți proteja interesele financiare.”
 2. „Obține ajutorul unui specialist în recuperarea debitelor pentru a-ți recupera datoriile într-un mod eficient și rapid.”
 3. „Colectarea creanțelor este o problemă dificilă? Apelează la serviciile specializate pentru a obține rezultate rapide și eficiente.”
 4. „Recuperarea datoriilor poate fi o provocare. De aceea, este important să apelezi la un expert în colectarea creanțelor.”
 5. „Ai nevoie de ajutor pentru a recupera datoriile neplătite? Un specialist în recuperarea debitelor îți poate oferi soluții eficiente.”
 6. „Colectarea creanțelor este o problemă care necesită experiență și cunoștințe specializate. Apelează la serviciile de specialitate.”
 7. „Recuperarea datoriilor este un proces complex, dar un specialist în colectarea creanțelor îți poate oferi asistență și soluții eficiente.”
 8. „Colectarea creanțelor poate fi o sarcină dificilă, dar un expert în recuperarea debitelor îți poate ajuta să obții rezultate rapide și eficiente.”
 9. „Serviciile de colectare a creanțelor îți pot oferi asistență și suport în procesul de recuperare a datoriilor neplătite.”
 10. „Un specialist în recuperarea debitelor îți poate oferi consiliere și soluții personalizate în ceea ce privește procesul de recuperare a datoriilor neplătite.”
 11. „Colectarea creanțelor este o sarcină dificilă, dar serviciile de specialitate îți pot oferi soluții eficiente și rapide.”
 12. „Recuperarea datoriilor poate fi o problemă complexă, dar un expert în colectarea creanțelor îți poate oferi asistență și suport în procesul de recuperare.”
 13. „Serviciile de recuperare a debitelor îți pot oferi soluții personalizate și eficiente în ceea ce privește recuperarea datoriilor neplătite.”
 14. „Colectarea creanțelor este o problemă care necesită o abordare profesională și specializată. Apelează la servicii de specialitate pentru a-ți proteja interesele financiare.”
 15. „Recuperarea datoriilor este un proces dificil, dar un specialist în colectarea creanțelor îți poate oferi soluții rapide și eficiente.”
 16. „Serviciile de colectare a creanțelor îți pot oferi asistență și soluții personalizate în ceea ce privește procesul de recuperare a datoriilor neplătite.”
 17. „Recuperarea datoriilor este o problemă care necesită experiență și cunoștințe specializate. Apelează la un specialist în colectarea creanțelor pentru a obține rezultate rapide și eficiente.”

PROCEDURA LEGALA DE RECUPERARE A CREANTELOR

Pentru recuperarea debitelor de la clientii rau platnici, legea romana prevede urmatoarele cai:

I. PROCEDURA DE DREPT COMUN sau solutionarea pe cale amiabila

Creditorul trebuie sa aleaga aceasta procedura daca debitul datorat de debitor nu este evident iar judecatorul va aprecia daca pretentiile sale sunt intemeiate . Caz in care el va pronunta o hotarare prin care va obliga debitorul sa achite debitul, in numerar sau in natura.   OUG nr.58/2003 de modific. a CPCiv. mentioneaza ca LITIGIILE IN PRETENTII se judeca de doua instante:

Judecatoria, care are competenta sa judece litigii al caror obiect are o valoare de pana la 1 mld. ROL (100.000 RON);
Tribunalul, care are competenta sa judece litigii al caror obiect are o valoare de peste 1 mld. ROL (100.000 RON), precum si litigii al caror obiect este neevaluabil in bani.

 

Pe calea dreptului comun se parcurg urmatoarele etape:

1 Deschiderea/Realizarea procedurii de conciliere prealabila obligatorie

 

Un pas preliminar si obligatoriu este incercarea de solutionare a diferendului pe cale amiabila

 

 

 

incercarea de solutionare amiabila a litigiului    cf.art.7201 si urm.

Se efectueaza pe calea unei „scrisori” (cu confirmare de primire) prin care datornicul este chemat la discutii

-intr-un loc,

-data si ora determinate (de obicei, la sediul creditorului).

2 Inaintarea cererii de chemare in judecata

In cazul in care datornicul nu se prezinta la conciliere directa, sau nu vrea sa plateasca,

el va putea fi chemat in judecata

ACTIUNE IN PRETENTII
PROCEDURA este OBLIGATORIE.

cu inscrisurile doveditoare

citarea partilor;

3. Primirea de catre parat a intampinarii depuse de creditor/ inaintarea in justitie a unei cereri reconventionale,   daca paratul are pretentii reciproce fata de reclamant
4 Administrarea de probe Inscrisuri

Martori                         pt.lamurirea

Interogatoriul               situatiei

Expertize                      de fapt.

5 Solutionarea cererilor, exceptiilor si incidentelor de procedura
6 Pronuntarea hotararii redactarea /comunicarea catre parti;
7 Declararea apelului impotriva hotararii Inaintarea dosarului instantei de apel

citarea partilor in fata instantei de apel

8 Solutionarea cauzei in apel Comunicarea catre parti
9 Declararea recursului impotriva hotararii Inaintarea dosarului instantei de recurs

citarea partilor in fata instantei de recurs

10 Solutionarea cauzei in recurs Comunicarea catre parti
Hotararea este supusa apelului si recursului.
Despre deschiderea procedurii Concilierii prealabile, cf.art. 72011 CPC, creditorul:
1.expediaza cu confirmare de primire a unei notificari cuprinzand urmatoarele informatii: ·        instiintarea debitorului asupra calitatii in relatia cu noi (creditorul);

·        cuantumului debitului pe care il are in sarcina debitorul;

·        valoarea penalitatilor aferente acestei sume (daca contractul dintre parti prevede o astfel de clauza);

·        termenul in care se solicita efectuarea platilor restante;

conturile creditorului in care se pot vira sumele datorate/ indicarea adresei Casieriilor noastre.

2. contacteza telefonic debitorul pt a-i comunica situatia intervenita, subliniind:

– necesitatea effect.platii,  – riscurile ce pot aparea in lipsa cooperarii:

·        crearea premiselor necesare in vederea actionarii in instanta pentru repunerea in drepturi a clientului nostru;

·        stabilirea in sarcina debitorului si a altor cheltuieli decurgand din neplata la timp a sumelor datorate si urmare a actionarii in justitie . Taxa de timbru/taxa judiciara/ornorarii executari in etapa urmatoare, cea a executarii silite).

Inaintea oricarui demers in instanta de judecata,

Ø  se trimit debitoruluiNOTIFICARI  de PLATA

Ø  cu privire suma de bani ce i se pune in vedere

Ø  pt.a-si stinga datoria

Ø  intr-un anumit termen.                        Actiunea

Ø  nu are o reglementare juridica expresa

Ø  este optionala.                                       Are ca SCOP

Ø  intimidarea datornicului

Ø  evitarea cheltuileilor suplimentare legate de actiunile in justitie.

Negocierile cu debitorii

1.      directe :

-la sediul creditorului sau

-la sediul soc.debitoare(pers.juridice)/domiciliul client.casnic (persoanelor fizice),

2.   indirecte:

-telefon,

-fax,

-posta electronica,

-scrisori.

Termenul prezentarii la conciliere va fi stability nu mai devreme de 15zile de la data primirii de catre debitor   a invitatiei

 

 

 

 

 1. Procedura speciala “somatia de plata” sau solutionarea pe calea actiunii in justitie

Solutionarea prin actiune in justitie se realizeaza prin interm.  Ordonantei nr. 5/2001 privind procedura de urgenta pentru somatia de plata.

Aceasta,

 1. deroga de la dreptul comun in ceea ce priveste litigiile comerciale care au la baza neachitarea obligatiilor asumate prin contract sau comenzi,
 2. avand termene mai scurte decat procedura obisnuita.
 3. Este mai putin costisitoare
 4. Se impune in cazul in care NU se reuseste recuperarea pe cale amiabila a debitelor.
 5. este o procedură speciala, pentru declansarea careia nu este necesara conciliere prealabila.
 6. permite creditorului sa inceapa procedura somatiei de plata pentru a-si recupera creanta numai daca aceasta rezulta dintr-un contract comercial constatat printr-un inscris, legal incheiat si daca debitele sunt

 

CONDITIE pentru admisibilitatea cererii

creanta  sa fie:                                                               sintagma ce are:
CERTA existenta neindoielnica in sensul ca asupra ei nu s-a conturat un litigiu

conditie pentru promovarea urmatoarelor demersuri procedurale:
– formularea cererii de executare silita a creantei;
– aplicarea compensatiei legale;
– promovarea de catre creditor atat a actiunii oblice cat si a actiunii pauliene.

LICHIDA Ø  creanta avand un cuantum precis determinat

Ø  creantele ce au ca obiect o suma de bani determinata

Ø  cantitate de bunuri generice determinata.

Nu pot fi calificate lichide creantele al caror cuantum urmeaza a fi stabilit pe calea justitiei, precum:

·       dreptul la despagubiri pentru repararea unui prejudiciu cauzat printr-o fapta ilicita pagubitoare;

·        dreptul la intretinere, etc.Asemenea creante devin lichide si pot fi caracterizate ca atare numai din momentul ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti prin care au fost stabilite.

Caracterul lichid al creantei este o cerinta indispensabila pentru a deveni operanta compensatia legala ca si pentru promovarea de catre creditor a unei actiuni oblice sau a unei actiuni pauliene.

EXIGIBILA creanta cu scadenta implinita,

deci a carei executare, la nevoie chiar silita, poate fi ceruta de catre creditor.

Exigibilitatea creantei difera dupa cum aceasta este

Ø  pura si simpla

Ø  afectata de modalitati.

In cazul obligatiilor pure si simple, creanta devine exigibila chiar din momentul nasterii raportului juridic obligational.

In cazul obligatiilor afectate de un termen suspensiv, creanta devine exigibila numai din momentul implinirii acelui termen.

Instanta judecatoreasca poate suspenda exigibilitatea unei creante acordand termen de gratie debitorului.

Caracterul exigibil al unei creante inceteaza prin

Ø  plata liberatorie a acesteia, precum si prin

Ø  efectul prescriptiei extinctive.

Daca datoria indeplineste anumite conditii.

In urma unei cereri adresate instantei de judecata (actiune / cerere de chemare in judecata) .  Aceasta poate emite o hotarare (Ordonanta presedintiala) prin care il obliga pe datornic sa plateasca suma respectiva intr-un anumit termen. Daca cererea este admisa si debitorul nu plateste, se trece direct la Executarea Silita

Simpla menţiune a penalităţilor pe facturi.

In lipsa existenţei unui contract care să prevadă această sancţiune, nu suplineşte acordul părţilor cu privire la această clauză. In conformitate cu art. 46 din Codul comercial, art.969 şi art. 970 din Codul civil.
Ca atare, nu se poate reţine că facturile acceptate la plată conform art. 46 din Codul comercial produc efecte juridice şi în privinţa penalităţilor menţionate în cuprinsul acestora. In acest caz se poate solicita doar dobanda legala

Avantajele recurgerii la procedura somatiei de plata

 • recuperarea urgenta a creantelor

 • echilibru intre interesul/dorinta creditorului de a fi protejat prin edictarea normei juridice si dreptul la aparare al debitorului.  Nu sunt afectate apararile de fond privind natura raporturilor juridice dintre creditor si debitor  .  Interesului creditorului de buna-credinta ale carui drepturi sunt vatamate prin proceduri greoaie/ineficiente de recuperare a creantelor sale . Debitorul de buna-credinta nefiind expus unor pretentii abusive.
 • facilitarea/accesul creditorului la procedura de recuperare a creantelor sale, prin stabilirea unei taxe de timbru in cuantum determinat si relativ nesemnificativ . In raport cu creanta solicitata (39 RON).
 • ulterior nu mai este necesara indeplinirea procedurii convocarii la conciliere
 • simplificarea demersului jurisdictional al creditorilor pentru obtinerea titlurilor executorii.
 • simplificarea regulilor procedurale/ desfasurarea lor cu celeritate
 • limitarea cailor de atac exercitate impotriva ordonantei prin care s-a admis cererea.

.

Nota:

CREDITOR CHIROGRAFAR

Creditor care are un drept general asupra patrimoniului debitorului; nu se bucura de o garantie reala (gaj, ipoteca, privilegiu)  . Pentru creanta pe care o are asupra debitorului.

 

ACTIUNE OBLICA,

Actiune civila la dispozitia creditorului chirografar, pe care o poate exercita in numele debitorului sau, daca sunt intrunite urmatoarele conditii:

-debitorul refuza ori neglijeaza sa actioneze el insusi;

-creanta este certa si lichida; exista pericol de insolvabilitate.

Indeplineste o functie preventiva, de conservare a patrimoniului debitorului si se intemeiazape principiul potrivit caruia debitorul . Raspunde de indeplinirea obligatiilor . Cu toate bunurile sale prezente si viitoare, intregul sau patrimoniu servind pentru garantarea comuna si proportionala a tuturor creditorilor sai.

ACTIUNE PAULIANA,

Actiune civila prin care creditorii pot cere anularea actelor juridice frauduloase incheiate de debitor in dauna lor.

[/column]

Ce firme beneficiaza de amnistia fiscala 2019 – opinie coltucsiasociatii.ro

Ce firme beneficiaza de amnistia fiscala 2019

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Ce firme beneficiaza de amnistia fiscala 2019 – opinie coltucsiasociatii.ro

Iata Ce firme beneficiaza de amnistia fiscala 2019 – opinie coltucsiasociatii.ro  , In Monitorul Oficial de luni, 5 august 2019, a fost publicata OG nr. 6/2019, ce adopta procedura anularii la plata a unor obligatii bugetare, cunoscuta ca si amnistie fiscala.

Actul normativ se adreseaza contribuabililor persoane juridice, persoane fizice, entitati fara personalitate juridica, ce inregistreaza datorii restante la bugetul de stat la data de 31 decembrie 2018.

Acesta instituie facilitati fiscale pentru acesti contribuabili in sensul anularii datoriilor accesorii (dobanzi si penalitati de intarziere) . Saupa caz, restructurarea debitului principal prin anularea obligatiei de plata.

Sunt instituite proceduri in functie de valoarea datoriei bugetare existente la data de 31 decembrie 2018, astfel:

 • Pentru debitori la bugetul de stat cu sume mai mici de 1.000.000 lei, este aprobata anularea doar a obligatiilor fiscale accesorii;
 • Pentru debitori la bugetul de stat cu sume mai mari de 1.000.000 lei, este aprobata procedura anularii creantelor accesorii. Dar si anularea unei parti din debitul principal, cu respectarea unor conditii de restructurare a activitatii.

a) Anularea obligatiilor fiscale accesorii pentru debitori bugetari cu datorii restante la buget la data de 31 decembrie 2018, cand suma datoriei este mai mica de 1.000.000 lei.

Debitorii bugetari din aceasta categorie pot beneficia de anularea obligatiilor fiscale accesorii (dobanzi, penalitati si orice alte penalitati). Daca achita debitul principal pana cel tarziu in data de 15 decembrie 2019.

Pentru a beneficia de aceasta facilitate, trebuie indeplinite cumulativ si urmatoarele obligatii:

 • Au achitat toate debitele principale si eventualele obligatii fiscale accesorii aferente anului 2019 (cel putin pana la data depunerii cererii de acordare a facilitatilor prevazute de actul normativ);
 • Au toate declaratiile fiscale depuse;
 • Depune cererea de anulare a accesoriilor pana cel tarziu in 15 decembrie 2019.

Nota: beneficiaza de procedura acestei facilitati fiscale si eventualele sume stabilite in urma unor inspectii, constatate prin decizii de impunere. Dupa data de 01 ianuarie 2019, daca acestea se refera la o perioada anterioara datei de 31 decembrie 2018.

Este permisa procedura depunerii declaratiilor rectificative

, inclusiv in situatia existentei unei inspectii. Cu conditia ca aceste declaratii rectificative sa se depuna in maxim 10 zile dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante.

Nu sunt considerate obligatii restante, obligatiile bugetare datorate la data de 31 decembrie 2018 pentru care s-au acordat inlesniri la plata.

Nu sunt considerate obligatii restante nici acele obligatii bugetare constatate prin acte administrative fiscale ce stabilesc datorii bugetare cu scadenta la 31 decembrie 2018. Dar aceste acte administrative sunt suspendate la executare.

Persoanele interesate de aplicarea facilitatii din prezenta ordonanta pot renunta la suspendarea efectului actului administrativ fiscal, pentru a beneficia de facilitate.

Din punct de vedere procedural, realizarea procedurii incepe prin depunerea de catre contribuabil a unei notificari la organul fiscal competent, in scopul aplicarii ordonantei.

Dupa primirea notificarii, organul fiscal verifica depunerea tuturor declaratiilor fiscale din vectorul fiscal. Efectueaza stingeri/compensari si orice alte activitati necesare pentru stabilirea situatiei fiscale exacte.

In cel mult 5 zile lucratoare de la depunerea notificarii, organul fiscal competent elibereaza din oficiu certificatul de atestare fiscala in care sunt consemnate obligatiile bugetare si il comunica debitorului.

Organul fiscal are obligatia de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordante privind obligatiile bugetare pentru care se solicita facilitatile fiscale.

Prin depunerea notificarii conform prezentei ordonante, se realizeaza urmatoarele proceduri:

 • Dobanzile, penalitatile si alte accesorii se amana la plata in vederea anularii;
 • Procedura executarii silite daca a inceput se suspenda, iar daca urma sa fie aplicata nu se mai aplica;
 • Obligatiile fiscale accesorii amanate la plata se sting prin depunerea unei cereri de anulare, ce poate fi depusa cel mai tarziu pana in data de 15 decembrie 2019 inclusiv.

De retinut: exista o procedura aplicabila si pentru debitorii care beneficiaza de esalonare la plata sau pentru debitele aflate in procedura contestatiei administrative.

b) Anularea obligatiilor fiscale accesorii pentru debitori bugetari cu datorii restante la buget la data de 31 decembrie 2018, cand suma datoriei este mai mare de 1.000.000 lei.

Scopul anuntat de prezenta ordonanta

Pentru debitorii incadrati in aceasta categorie este evitarea procedurii insolventei, iar elementul principal este aprobarea unei restructurari (anulari) . Atat a debitului principal, cat si a obligatiilor fiscale accesorii.

Debitorul cu datorii bugetare mai mari de 1.000.000 lei trebuie sa notifice organul fiscal competent pana cel tarziu in data de 30 septembrie 2019, termen aflat sub sanctiunea decaderii.

Ce firme beneficiaza de amnistia fiscala 2019 – opinie coltucsiasociatii.ro

Pentru a beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare, debitorul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • sa nu indeplineasca conditiile pentru a beneficia de esalonarea la plata;
 • sa prezinte un plan de restructurare si un test al creditorului privat prudent, intocmite de un expert independent;
 • sa nu se afle in procedura insolventei;
 • sa nu fi fost dizolvat;
 • sa aiba depuse toate declaratiile fiscale;
 • sa indeplineasca testul creditorului privat prudent.

Pentru a beneficia de restructurarea datoriei, trebuie insa achitat si o parte din debit, in baza planului de reorganizare.

Ordonanta stabileste ca poate fi anulat la plata pana la 50% din debitul principal. Iar debitul ce trebuie platit pana la data depunerii cererii de anulare a datoriilor bugetare este stabilit in functie de suma anulata la plata.

Ce firme beneficiaza de amnistia fiscala 2019 – opinie coltucsiasociatii.ro

Astfel:

 • Un procent de 5% din debitul principal, daca se solicita anularea de pana la 30% a obligatiei bugetare;
 • Un procent de 10% din debitul principal, daca se solicita anularea obligatiei bugetare intre 30% si 40% din total;
 • Un procent de 15% din debitul principal, daca se solicita anularea obligatiei bugetare intre 40% si 50% din total.
 • Restul datoriei bugetare poate fi esalonata la plata intr-o perioada de maxim 7 ani.

[/column]

60000 de lei obtinuti de coltucsiasociatii.ro pentru lucrari neexecutate la timp

60000 de lei obtinuti de coltucsiasociatii.ro pentru lucrari neexecutate la timp

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

60000 de lei obtinuti de coltucsiasociatii.ro pentru lucrari neexecutate la timp

Ai o lucrare neexecutata la timp ? 60000 de lei obtinuti de coltucsiasociatii.ro pentru lucrari neexecutate la timp

– http://www.coltucsiasociatii.ro

 

Nr. unic (nr. format vechi) : 2195/1748/2017
Data inregistrarii 24.02.2017
Data ultimei modificari: 24.07.2019
Sectie: .
Materie: Civil
Obiect: pretenţii
Stadiu procesual: Fond

Părţi

Nume Calitate parte
LUNGANA FLORIN Reclamant
IFTIMIE IRINA CATALINA Pârât

Şedinţe

15.04.2019
Ora estimata: 13:00
Complet: Filipescu Anca – amânări de pronunţare
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia prescripţiei ca neîntemeiată . Admite cererea formulata de reclamant. Obligă pârâta la plata sumei de 52.228,75 lei cval lucrări finalizare construcţie realizate de reclamant, conform raportului de expertiză întocmit în cauză, şi la plata sumei de 8865,41 lei cval bunuri mobile , conform chitanţelor de la dosar. Obligă pârâta la plata sumei de 4085 lei reprezentând cheltuieli de judecată, respectiv taxa timbru de 2300 lei conform chitantei, onorariu avocat de 785 lei conform chitanţei, şi onorariu expertiză de 1000 lei conform chitanţei. Obliga pârâta şi la plata taxei de timbru de 3250 lei conf. Art. 44 al. 4 OUG 80/2013, ca urmare a acordarii ajutorului public prin încheierea din 21.09.2017. Cu apel în 30 de zile de la comunicare, ce se va depune la judecătoria Cornetu. Pronun?ată prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin mijlocirea grefei instan?ei, conform art. 396 cpc, astăzi 15.04.2019
Document: Hotarâre  1643/2019  15.04.2019

lucrare sf [At: CORESI, EV. 222/23 / Pl~rări / E: lucra]

1 Efort fizic sau intelectual depus cu scopul de a realiza ceva Si: activitate, muncă, (rar) lucrat1 (1). 2 (Îs~a pământului (sau a solului) Cultivare a pământului Si: agricultură.

3 (Ccr) Lucru realizat printr-o muncă fizică sau intelectuală. 4 (Înv) Experiență. 5 (Învîlv)

A pune în ~ A aplica.

6 (Învccr) Câștig. 7 (Înv) Faptă. 8 (Înv) Complot. 9 Operație sau ansamblu de operații efectuate cu ajutorul mașinilor, utilajelor. Al unor materiale și al manoperei specifice în vederea realizării, prelucrării sau reparării unui obiect, produs etc.

10 Sistem tehnic realizat printr-o asfel de operație. 11 (Ccr) Produs realizat prin prelucrarea unui material în cadrul procesului muncii. 12 (Îs~rări publice Lucrări

(9) desfășurate cu cheltuiala și sub supravegherea statului. 13 (Îs~ edilitară Proiect executat în vederea creării unui mediu salubru pentru locuitorii unei aglomerații umane.

14 (Îs~ hidraulică Ansamblu de operații executate pentru prevenirea pagubelor provocate de ape sau pentru a folosi apa în diverse scopuri, navigație, producere de energie, alimentare, irigații etc.

15 (Îas) Sistem de elemente realizat pentru prevenirea pagubelor provocate de ape sau pentru a folosi apa în diverse scopuri.

16 (Îs~ maritimă Ansamblu de operații executate la țărmul mării sau în larg, cu diferite scopuri, apărare, navigație, semnalizare etc. . 17 (Îas) Construcție realizată la țărmul mării sau în larg, cu diferite scopuri, precum apărare, navigație, semnalizare etc. . 18 (Îs~ de explorare Operație minieră superficială care se execută pentru a constata existență și întinderea unui zăcământ. 19 (Îs~ rutieră Operație care se execută pentru construirea unei șosele. 20 (Îs~a solului Ansamblu de operații de arat, grăpat, semănat etc..  Executate în vederea creării unor condiții optime de încolțire și creștere a plantelor. 21 Studiu scris asupra unui subiect Si: scriere. 22 (Îs~ scrisă (de control sau, rar, în scris) Probă scrisă susținută periodic de către elevi sau studenți pentru verificarea cunoștințelor Si: extemporal. 23-24 (Ccr) Operă (de artă sau) științifică. 25 (Rar) Făptură. 26 (Înv) Efect. 27 (Înv) Realizare.

[/column]

coltucsiasociatii.ro are pagina facebook

coltucsiasociatii.ro are pagina facebook

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

coltucsiasociatii.ro are pagina facebook

Stiati ca ,coltucsiasociatii.ro are pagina facebook ?

https://www.facebook.com/coltucsiasociatii.ro/

coltucsiasociatii.ro are pagina facebook

facebook (pronunțat /’feis.buk/ v. AFI) este un site web de tip rețea de socializare din Internet, creat de către Mark Zuckerberg în anul 2004 pentru a oferi posibilitatea de a contacta persoane apropiate, dar și persoane încă necunoscute. În acest moment facebook este una dintre cele mai răspândite rețele sociale din lume. Utilizatorii pot intra în această rețea din orice loc unde există acces la Internet pe baza unei parole, stabilite inițial odată cu completarea formularului de înscriere conținând o serie întreagă de întrebări personale. În prezent (noiembrie 2015) site-ul facebook are circa 1.44 mild. membri în toată lumea [4]. Apreciat a fi al doilea site social mondial după google.com, luat după numărul de vizite, facebook face parte din fenomenul recent denumit Web 2.0.

Creat inițial la HarvardSUA, facebook era la origine o rețea socială cu circuit inchis pentru studenții acestei universități; ulterior ea s-a deschis și altor universități americane. La început verificarea apartenenței la universitate se făcea prin adresa de poștă electronică (e-mail) a studentului, dar începând din septembrie 2006 rețeaua este deschisă tuturor. Imediat rețeaua facebook a devenit foarte populară dar și controversată, fiind interzisă în câteva țări din Orientul Mijlociu. De asemenea, prin intermediul acestei rețele au fost provocate și coordonate unele manifestații protestatare din Republica Moldova și Iran.

În primele nouă luni din anul 2010 facebook a înregistrat un profit net de 355 de milioane de dolari la venituri de 1,2 miliarde de dolari [5].

În România facebook avea 0,5 milioane de utilizatori în ianuarie 2010 și 2,4 milioane în ianuarie 2011 [6]. În septembrie 2011 România avea peste 3,7 milioane de utlizatori de facebook [7].

[/column]

Tendinte mediu de afaceri 2020 – coltucsiasociatii.ro #factotulpentrufirmata

coltucsiasociatii.ro #factotulpentrufirmata

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Tendinte mediu de afaceri 2020 – coltucsiasociatii.ro #factotulpentrufirmata

Iata care sunt : Tendinte mediu de afaceri 2020 – coltucsiasociatii.ro #factotulpentrufirmata .

http://www.coltucsiasociatii.ro

Marile provocări ale anului 2020. Încotro se îndreaptă mediul de afaceri

Angajații își doresc mai multă flexibilitate, clienții vor disponibilitate 24/7 și acces rapid la produse și servicii fiind de asemenea mult mai conectați și sensibili la impactul în comunitate.

Una dintre marile provocări ale anului 2020 va fi capacitatea autorităților de a ține pasul cu aceste transformări și de a răspunde cu politici . Care să susțină transformarea mediului de afaceri și dorințele publicului larg.

Sistemul fiscal

Anul 2020 va readuce în prim plan tema informării corecte a publicului, cu atât mai mult cu cât la nivel european va fi un an electoral.

„Pe lângă știrile false – un buzz word al anilor trecuți – se va vorbi despre nuanțe: știri derutante, știri incomplete, știri manipulatorii.  Educația continuă să fie un imperativ atât pentru a sprijini informarea cât și pentru a asigura adaptarea la transformările societății”. Afirmă COLTUC MARIUS VICENTIU manager www.coltucsiasociatii.ro

Ministerul Finanțelor va pune pe tapet o mulțime de propuneri pentru a ușura viața contribuabililor .De ex. eliminarea impozitului pe dividende, consolidarea fiscală pentru companii, corectarea inadvertențelor din Codul fiscal etc.. Dar nu va implementa niciuna dintre ele pe motiv că “nu există spațiu fiscal”. Mai mult, ar putea apărea riscul unor majorări de impozite (un impozit progresiv pentru salariați?). In condițiile în care a fost deja subminată ideea de cotă unică.

Atitudinea agresiv-abuzivă a autorităților fiscale va continua

In tot ceea ce înseamnă inspecții fiscale pe fondul unei reduceri accelerate a gradului de conformare voluntară.  Acest lucru va genera probleme și mai mari contribuabililor, va aglomera și mai mult echipele de soluționare a contestațiilor și instanțelor.

Sistemul informatizat de declarare și plată a impozitelor și contribuțiilor sociale pentru persoanele fizice care obțin venituri, altele decât salariile. Va fi pus la punct și va reprezenta primul pas spre normalitatea mult dorită în administrarea fiscală românească.

Bănci

Sistemul bancar va fi nevoit să urmărească tendințele clienților, astfel că ne putem aștepta la unele schimbări.

Personalizarea serviciilor – vrei să primești oferta de care ai nevoie în momentul și, eventual, în locul în care ai nevoie.

Acces 24/7 și ușurință în utilizare – vrei să ai acces la produse și servicii oriunde, oricând. Din acest punct de vedere. Utilizarea telefonului mobil în accesarea serviciilor va avea și în 2020 o evoluție spectaculoasă;

Siguranță și securitate (a banilor, tranzacțiilor și datelor): băncile vor face investiții semnificative pentru a se asigura că personalizarea și usurința în utilizare . Vor fi susținute prin sisteme care să păstreze operațiunile și datele în deplină siguranță.

Imobiliare

Sectorul imobiliar va trebui să întreprindă eforturi serioase pentru a putea menține rata de ocupare a birourilor ridicată.

Degeaba avem spații de birouri noi, dacă nu există companii noi care să își deschidă birouri în România

Mutarea chiriașilor dintr-un birou în altul nu este sănătoasă pentru piață, mai ales în contextul depășirii pragului de 3 milioane de mp. de birouri moderne până în 2020.

Comunitatea angajaților

– spațiu pentru creativitate și colaborare online și offline. Angajații vor să fie mai relaxați la birou. Ei au nevoie de spații de relaxare atât în birou, cât și în afara acestuia.

„Încă din 2016, în ambele parcuri de birouri pe care le deținem am observat că, dacă le oferi angajaților spații pentru conectare, atât în online, cât și în offline. Nu vor ezita în a-și demonstra creativitatea și implicarea. Mă aștept ca în 2019, companiile chiriașe să înceapă să aloce bugete pentru dezvoltarea acestor comunități, în folosul binelui comun”  .  COLTUC MARIUS VICENTIU www.coltucsiasociatii.ro

specializati-legea-darii-in-plata
specializati-legea-darii-in-plata

Tehnologie

Este din ce în ce mai clar că angajații companiilor multinaționale au început să aibă pretenții tot mai mari în ceea ce privește înglobarea tehnologiilor moderne în livrarea de servicii.

De exemplu, serviciile de curierat de la parterul clădirilor de birouri vor fi treptat înlocuite de servicii de curierat de tip drop-off / pick-up box. Un aspect important este iarăși legat de mobilitatea angajaților . Serviciile de car-sharing în timpul zilei încep să își facă loc încet-încet în viața de zi cu zi.

Goana după date va declanșa următoarea „febră a aurului” în investițiile în tehnologie, declară Valentin Stănescu, director general Dell EMC România.

Organizațiile adună cantități uriașe de date de mulți ani. De fapt, se preconizează că, până în 2020, volumul datelor va ajunge la 44 de trilioane de gigabiți sau 44 de zetabiți. Este o cantitate imensă de date. În curând, vor începe să le exploateze, pe măsură ce transformarea digitală prinde contur.

Lansarea pe piață a primelor dispozitive 5G

este prevăzută cândva în cursul anului viitor, odată cu mult-așteptata rețea de nouă generație . Promite să schimbe complet regulile jocului în materie de viteză și accesibilitate a datelor. Rețelele cu bandă largă și latență redusă înseamnă obiecte. Automobile și sisteme cu o mai mare capacitate de conectare și o multitudine de aplicații AI. De învățare automată și calcul pe infrastructura edge, deoarece aici vor fi generate toate datele.

Leasing operațional

Tendințele ce vor marca evoluția pieței de leasing operațional în 2020 sunt dictate de schimbările de la nivelul comportamentului și preferințelor clienților. Spune Bogdan Nestor, Director General Țiriac Operating Lease.

Preocuparea față de creșterea calității vieții prin protejarea mediului îi determină pe tot mai mulți utilizatori de autovehicule . Să opteze pentru variantele de tip hibrid și electrice. Ceea ce va marca o creștere a volumului de clienți de leasing operațional pe acest segment. In detrimentul cererii pentru autovehicule cu motorizare diesel.

”Oricând” și ”oriunde” sunt cuvintele-cheie ce definesc tot mai accentuat așteptările clienților în ceea ce privește calitatea serviciilor. De aceea, digitalizarea va continua să câștige teren și în 2020 în zona serviciilor de leasing operațional, cu ajutorul aplicațiilor mobile . A  platformelor online și gadgeturilor, care vor îmbunătăți semnificativ experiența clienților.

Un al treilea trend previzionat la nivelul pieței de leasing operațional în 2020 este marcat de creșterea apetitului pentru acest tip de soluții în rândul clienților de tip IMM și PFA.  Aceștia devin tot mai conștienți de avantajele oferite de leasingul operațional. Beneficiind de un plus de agilitate ce poate fi capitalizat pentru dezvoltarea propriei afaceri.

[/column]

Noile reguli dare in plata 2019 – opinie coltuc.ro

Noile reguli dare in plata 2019

Noile reguli dare in plata 2019 – opinie coltuc.ro

Noile reguli dare in plata 2019 .Tot ce trebuie sa stiti . Legea privind darea în plată, modificată! Iată care sunt noile reguli. vezi #livecoltuc .Avem consultanta online GRATUITA . 

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Legea privind darea în plată a fost modificată. Deputații au adoptat, miercuri, mai multe măsuri ce privesc darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite.

Se consideră întotdeauna că există impreviziune (se aprobă automat darea în plată):

 • în cazul în care cursul de schimb al monedei creditului a depăşit cu cel puțin 20% nivelul cursului din data contractării creditului
 • în cazul în care gradul de îndatorare al debitorului a depăşit cu cel puţin 20% nivelul maxim al gradului de îndatorare stabilit de BNR
 • în cazul în care debitorul a fost executat silit prin vânzarea imobilului cu destinația de locuință

[/column]

Legea privind darea în plată

Permite românilor care nu mai pot să își plătească ratele să predea locuința băncii creditoare, fără a mai rămâne datori cu alte sume de bani. Până la adoptarea actului normativ, rămânea un rest de plătit, fie din scăderea valorii locuinței. Fie din penalitățile impuse de instituțiile financiare.[1] Legea a fost promulgată în aprilie 2016.[2]

Comisia Europeană a avertizat, în februarie 2016, că implemetarea legii dării în plată în forma aprobată inițial de Parlament .Reprezintă un risc major pentru perspectiva macroeconomică, iar aplicarea retroactivă la împrumuturile .Aflate în derulare poate afecta încrederea investitorilor și creditarea.[3]

Legea a fost propusă în anul 2015, dar președintele Klaus Iohannis a cerut re-examinarea ei.  Ulterior, legea a fost modificată:

legea nu se aplică pentru programul „Prima Casă” și s-a impus o limită de 250.000 de euro.[4][5][6]

Multumim ca ne cititi avocat – Coltuc blog

Multumim ca ne cititi - avocat Coltuc blog

Multumim ca ne cititi – avocat Coltuc blog

Multumim ca ne cititi – avocat Coltuc blog https://www.coltuc.ro/blog

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Imagini pentru emoji

[/column]

Un blog (cuvânt provenit de la expresia engleză web log = jurnal pe Internet) este o publicație web (un text scris) care conține articole periodice sau și actualizate neîntrerupt ce au de obicei un caracter personal. Ca regulă, actualizarea blog-urilor constă în adăugiri de texte noi, asemenea unui jurnal, toate contribuțiile fiind afișate în ordine cronologică inversă (cele mai noi apar imediat, sus, la vedere). Acest gen de publicații web sunt în principiu accesibile publicului larg, însă unele pot fi contra cost.

Termenul de „blog” a apărut în anul 1997, când John Berger și-a denumit propriul site „weblog”.[1]

Dacă la început blog-urile erau actualizate manual, cu timpul au apărut „unelte” (programe și metode) care să automatizeze acest proces. Utilizarea unui astfel de software bazat pe browsere Internet este acum un aspect obișnuit al blogging-ului.

Există mai multe platforme pentru blog-uri, de exemplu WordPress (cea mai cunoscută și folosită platformă de blogging), BlogspotBlogger ș.a.

Scopul blog-urilor variază foarte mult, de la jurnale personale și până la „armele” publicitare ale campaniilor politice, ale programelor media sau ale diverselor companii comerciale. De asemenea ele variază și în funcție de autor – de la unul singur la o comunitate întreagă. Blogurile pot constitui și o sursă importantă de venituri pentru cei care le administrează, prin publicarea de reclame (banner publicitar) sau advertoriale.

Multe blog-uri permit vizitatorilor lor să răspundă prin comentarii, care sunt și ele publice, creându-se astfel o comunitate de cititori centrată în jurul blog-ului; alte blog-uri nu sunt interactive.

Totalitatea blog-urilor și a autorilor de blog-uri a fost denumită „blogosferă”. Vezi de exemplu blogosfera româneascăblogosfera moldovenească. Pe lângă asta, blog-urile constituie una din numeroasele fațete ale fenomenului numit Web 2.0.

Servicii complete firme Romania – coltuc.ro

Servicii complete firme Romania - coltuc.ro

Servicii complete firme Romania – coltuc.ro

Servicii complete firme Romania – coltuc.ro cei mai buni Apeleaza ACUM Servicii complete firme Romania,vezi #livecoltuc si coltucsiasociatii

https://www.coltuc.ro

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Lansam serviciul #factotpentrufirmata

PENTRU NOI NU EXISTA NU POT SAU NU SE POATE!

Cine suntem?

Suntem Coltuc si asociatii Sai o firma de consultanta in afaceri condusa de Coltuc Marius Vicentiu care are o experienta de peste 16 ani in servicii juridice si de business

Datele oficiale ale firmei le gasiti aici

http://www.mfinante.gov.ro/infocodfiscal.html

Fotografie Coltuc Marius Vicentiu

Ce facem?

 

Daca v-ati gandit sa infiintati o firma sau un pfa va putem ajuta cu cateva sfaturi

Daca aveti o firma va putem ajuta cu tot ce este necesar pentru functionarea dvs. si anume: servicii legale,servicii contabilitate,obtinere avize,autorizatii … cam „tot ce misca” in firma dvs.

Noi am introdus conceptul #factotpentrufirmata care implica rezolvarea tuturor problemelor dvs.

Serviciile noastre se adreseaza si firmelor si persoanelor fizice

Noi in media

 

https://www.youtube.com/watch?v=-ggv_gIuijQ

Datele de contact

Ne gasiti pe www.coltuc.ro sau www.coltucsiasociatii.ro

Ne puteti scrie oricand si orice GRATUIT pe whatsapp 0745 150 894

 

 

[/column]

FÍRMĂ, firme, s.f. 1. Inscripţie executată pe un zid, pe o placă etc., aşezată la intrarea unui magazin, a unei întreprinderi etc. şi pe care este indicată denumirea, destinaţia, caracterul acestora; p. ext. placă, panou cuprinzând această inscripţie (adesea însoţită sau încadrată de motive şi desene ornamentale, lumini etc.). 2. Denumire convenţională sub care funcţionează o întreprindere. – Din germ. Firma.
(Dicţionarul explicativ al limbii române) .

Pagina oficială de Facebook coltuc.ro Doar da un CLICK aici

Pagina oficială de Facebook coltuc.ro Doar da un CLICK aici

Pagina oficială de Facebook  coltuc.ro Doar da un CLICK aici

Pagina oficială de Facebook  coltuc.ro Doar da un CLICK aici

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

O vorbă bună, un gând pașnic și un zâmbet prietenos.  Rețetă simplă și gratuită. Încearc-o și vei avea o zi frumoasă!

Multumim

Pagina oficială de Facebook  coltuc.ro Doar da un CLICK aici

[/column]

Facebook, Inc. (NASDAQFB) este o companie americană multinațională care deține și operează rețeaua de socializare Facebook. După ce s-a aflat în proprietatea privată a lui Mark Zuckerberg și a altor cofondatori, compania a fost listată pe bursa NASDAQ pe 1 februarie 2012 și și-a mutat sediul central în Menlo Park, California.[1] Facebook, Inc. a început să vândă acțiuni către public pe 18 mai 2012.[3]

Facebook, Inc. a fost înființată la mijlocul anului 2004, iar antreprenorul Sean Parker a devenit președinte al acesteia.[4] În iunie 2004 compania și-a mutat sediul în Palo Alto, California.[5] Tot în aceeași lună Facebook a primit prima sa investiție din partea lui Peter Thiel, cofondator al PayPal.[6] Compania a înlăturat articolul The din numele ei după ce a cumpărat domeniul de Internet facebook.com pentru 200.000 USD în 2005.[7]

Management

Personalul de conducere al companiei este format din Chris Cox (vicepreședinte de produs), Sheryl Sandberg (director operațional) și Mark Zuckerberg (președinte și director general). Din aprilie 2011 Facebook are peste 2.000 de angajați și birouri în peste 15 țări.[8] Printre manageri se mai numără și David Ebersman (director finaciar) și Elliot Schrage (director de relații publice).[9]

 

De ce Cedo ? Explica avocat Cedo Coltuc

De ce Cedo Explica avocat Cedo Coltuc

De ce Cedo ? Explica avocat Cedo Coltuc

De ce Cedo ? Explica avocat Cedo Coltuc. Vezi #livecoltuc. Afla mai multe pe coltucsiasociatii.ro .Ai consultanta online GRATUITA . 

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Cedo este ultima reduta in apararea Drepturilor Omului De ce Cedo ? Explica avocat Cedo Coltuc

Citeste toata stirea  pe:  https://coltucsiasociatii.ro/de-ce-sa-apelez-la-avocati-specializati-cedo/livecoltucsiasociatii

Conventia Europeana a Drepturilor Omului 

Isi are radacinile atat in Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cat si in Declaratia Americana a Drepturilor si Indatoririlor Omului.Si este primul instrument international care, pentru a proteja  drepturi civile si politice.Imbraca forma unui Tratat ce aduce, din punct de vedere juridic, constrangeri pentru tarile semnatare  .Si instaureaza un sistem de control asupra aplicarii acestor drepturi la nivelul fiecareia dintre state.

Romania
a ratificat
Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale
prin Legea nr. 79 din  6 iunie 1995.
Prin urmare,
Statul Roman a acceptat jurisdictia obligatorie a
Curtii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg,
recunoscand oricarei persoane aflata sub jurisdictia sa
– cetatean propriu, strain sau apatrid –
drepturile si libertatile definite de Conventie.

Potrivit art. 11 si 20 din Constitutia Romaniei republicata, CONVENTIA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI FACE PARTE DIN DREPTUL INTERN.

Iar jurisprudenta instantei europene a drepturilor omului este direct aplicabila in sistemul romanesc de drept.Ssi are forta constitutionala si supralegislativa conferita insesi dispozitiilor  Conventiei. A Protocoalelor sale aditionale si a Regulamentului Curtii Europene.

Oricine « se pretinde victima a unei incalcari, de catre una din Înaltele Parţi contractante, a drepturilor recunoscute in Convenţie sau protocoalele sale”poatesesiza Curtea de la Strasbourg, in conformitate cu art.34 din Conventia Europeana.

Spre deosebire insa, de instantele nationale, Instanta Europeana a aratat, deseori in practica sa, ca se afla in pozitia de a analiza retrospectiv toate procedurile interne. Nationale si de a determina corectitudinea lor in ansamblu. Sanctionand incalcarea dispozitiilor Conventiei si ale Protocoalelor sale si determinand profunde transformari in dreptul intern.

Cu titlu de exemplu,
conform « Notei de fundamentare a Ordonantei de urgenta a Guvernului  nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de Procedura Civila »
« modificarea si completarea Codului de Procedura Civila printr-o Ordonanta de Urgenta, care priveste in principal recursul in anulare, este justificata de imprejurarea ca, in unele cauze romanesti, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat violarea articolului 6 paragraf 1 din Conventia  pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale…. »

     iar, mai recent, legislatia nationala privind regimul strainilor in Romania a fost modificata ca urmare a condamnarii Statului Roman in cauza LUPSA Dorjel  vs.Romania, Hotarare publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 30 din data de 17 ianuarie 2007.

[/column]

[ AVOCAT COLTUC ] coltuc.ro 0745 150 894

[ AVOCAT COLTUC ] coltuc.ro 0745 150 894

[ AVOCAT COLTUC ] coltuc.ro 0745 150 894 

Avocat banci, avocat divort, avocat executare silita, avocat online, avocat penal. Te ajutam sa castigi.

https://www.coltuc.ro/blog/avocat-coltuc-coltuc-ro-0745-150-894/

avocat coltuc www.coltuc.ro 0745150894

[ AVOCAT COLTUC ] coltuc.ro 0745 150 894
[ AVOCAT COLTUC ] coltuc.ro 0745 150 894
https://youtu.be/RLm4Y3Ckuj4

https://issuu.com/avocatcoltuc/docs/__avocat_coltuc___coltuc.ro_0745_15/s/102305

https://www.slideshare.net/coltucomul/avocat-coltuc-coltucro-0745-150-894

https://docs.google.com/document/d/1pFVCWzVtVxhxTGPLEHVPamx_3Hnk49mcn8uFjY-Vb9c/edit

https://local.google.com/place?id=232198680821237964&use=posts&lpsid=4277946596349666057

 

 

 COLTUC MARIUS-VICENTIU, Baroul Bucureşti

Avocat Definitiv, Baroul Bucureşti

Dată înscriere: 01-02-2004

Situaţie curentă în tablou: ACTIV

Instanţe cu drept de concluzii: Toate instanţele

Forme de exercitare a profesiei

0

Cabinet individual COLTUC MARIUS-VICENTIUSediu principal în Baroul Bucureşti, adresă: Al. Arutela, Nr. 2, Bl. M18, Sc. 1, Et. 6, Ap. 37, Sector 6, Bucuresti

0745.150.894; avocat@coltuc.ro;

https://www.ifep.ro/justice/lawyers/LawyersPanel.aspx

 

 

 

 

 

De ce NU vor disparea Uber si Bolt – Opinie avocat Coltuc

Uber si Taxify-Bolt vor disparea de azi-16.05.2019 Asa apare peste tot in presa

Dar,haideti sa vedem care este adevarul despre legalitatea Uber si Bolt! Dar cu Blackcab ce facem?

interzicere-uber-taxify-bolt-romania

aplicatii taxi bolt clever taxi cotar interzicere aplicatii taxi interzis bolt interzis clever lege 38 lege taxi lege taximetrie lege uber legea taximetriei ride sharing taximetre uber uber interzis

Citeste si https://www.economica.net/uber-i-bolt-ar-putea-sa-dispara-de-azi-autorita-ile-promit-din-nou-o-oug-care-sa-reglementeze-acti_168780.html

Începând de joi, 16 mai 2019, intră în vigoare orgonanța de urgență care reglementează activitatea de transport persoane în regim de taxi. Chiar dacă actul normativ, nu scoate de pe piață aplicațiile de ride sharing, șoferii acestora vor putea fi sancționați mult mai ușor. Din 16 mai, șoferii înscriși pe platformele Uber și Bolt vor putea fi amendați cu o sumă cuprinsă între 1.000 și 5.000 de lei. Sancțiunea maximă este ridicarea plăcuțelor de înmatriculare pentru o perioadă de șase luni.

Avocat Coltuc explica pe https://www.coltuc.ro

Ordonanța în cauză modifică Legea taximetriei 38/2003 și a fost adoptată de Guvern pe 29 martie. Concret, Executivul a schimbat o sintagmă: „în mod repetat.”

Acest lucru înseamnă că din 16 mai, când intră în vigoare, orice șofer prins în trafic care nu are atestat de taximetrist sau nu este autorizat să circule în regim de taxi va putea fi amendat de către polițiști, fără ca ei să mai fie nevoiți să demonstreze că făceau această activitate în mod repetat.

Autoritățile promit din nou că vor reglementa activitatea de ride sharing

Companiile de ridesharing așteaptă în continuare ordonanța care le reglementează activitatea, tergiversată până acum. Proiect de ordonanță de urgență este menit să creeze și în România un cadru de reglementare pentru noile servicii de transport alternative, similar celui existent în alte țări membre ale Uniunii Europene, unde astfel de platforme funcționează legal.

 

Ordonanța privind Uber, Bolt și Clever a intrat în vigoare. Primele reacții din trafic

https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/prima-noapte-dupa-controversata-ordonanta-privind-uber-bolt-si-clever-reactiile-clientilor.html#ziarecom

Avocat Coltuc www.coltuc.ro 0745 150 894

firma de recuperare
Avocat Coltuc www.coltuc.ro 0745150894
15–22 mai
Avocat Coltuc www.coltuc.ro 0745150894
Arată acest cod în magazin
100
Valabil 15.05.2019 – 22.05.2019
Termeni și condiții
Postată: adineauri
Avocat Coltuc www.coltuc.ro 0745 150 894
1,00 RON
Avocat Coltuc www.coltuc.ro 0745 150 894
Postată: acum un minut
Avocat Coltuc organizeaza
15–22 mai
Avocat Coltuc organizeaza conferinta de presa „Procesele impotriva bancilor in 2019” Detalii pe www.coltuc.ro
Postată: acum 2 minute
Postată: acum 17 ore
Avocat Coltuc initiaza – Referendum „Aveti incredere in justitia din Romania”
http://www.comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=11485
Postată: acum 17 ore
Postată: acum 17 ore
Distribuie postarea
Am luat țeapă cu o mașină, are motorul praf https://www.coltuc.ro/blog/teapa-masina/
Postată: acum 23 de ore
Ce fac daca nu imi este redactata hotararea de la proces https://www.coltuc.ro/blog/nerespectare-termen-redactare-hotarare-30-zile/
Postată: acum o zi
Distribuie postarea

Avocat Coltuc Marius Cabinet de avocat Coltuc Marius Vicentiu 2019


https://coltuc.ro/

Avocat Coltuc cu o experienta de peste 15 ani .Avocat banci, avocat penalist, avocatul muncii, avocat executare silita , avocat divort , avocat online.

Avocat Coltuc 360 image – Ar- Virtual

Avocat Coltuc 360 image - Ar- Virtual Vezi avocat Coltuc 360 imagine

Avocat Coltuc 360 image – Ar – Virtual este noul cautare #google #search

https://api.whatsapp.com/send?phone=40745150894&text=Avocat%20Coltuc%20este%20pe%20www.coltuc.ro&source=&data=

Citește mai mult

3D Fyuse avocat Coltuc

3D Fyuse avocat coltuc
3D Fyuse

Avocat Coltuc consultant avocatnet.ro

Avocat Coltuc consultant avocatnet.ro

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

cabinet avocatura dreptul muncii
avocatul tau
cabinet avocati
avocati pro bono
servicii avocatura
avocat droguri bucuresti
cabinet avocatura dreptul muncii
prezentare avocat
prezentare cabinet avocat
site avocatura
servicii avocatura
cabinet individual avocat
servicii avocatura
avocatul familiei
domeniu juridic
avocati buni
sfaturi avocat
avocat pledant
avocat specializat litigii asociatii de proprietari
servicii avocatura
avocati specializati in contencios administrativ
taxe avocati
cei mai buni avocati din craiova
sfaturi avocat
comision avocat
vecini galagiosi

case de avocatura iasi
locuinta comuna dupa divort
acte necesare pentru divort la notar
rata divorturilor in romania
acte pentru divort la notar
acte pt divort la notar
divort la notar pret
recunoasterea divortului din strainatate in romania
model cerere inscriere mentiune divort
ce acte trebuie pentru divort la notar
obtinerea certificatului de divort
desfacerea casatoriei la notar
motive de divort exemple
divort in lipsa paratului
divort amiabil la notar
cat dureaza divortul la notar
cauzele divortului
procedura de divort la notar
inregistrarea divortului la starea civila
divort de comun acord la notar
divort din culpa exclusiva a paratului
acte de divort la notar
procura pentru divort la notar
se poate divorta la notar
divort la notar acte necesare
divort la notar constanta
codul de procedura fiscala
cod procedura fiscala
cod de procedura fiscala
sechestru asigurator
codul de procedura fiscala 2020
verificare sechestru auto
cod procedura fiscala 2021
amenzi anaf persoane fizice
obligatii fiscale
anaf plata obligatii fiscale
poprire pe cont
adrian cuculis data nasterii
poprire pe salariu
decizia de impunere
termen prescriere datorii anaf
codul de procedura fiscala anaf
model somatie de plata
sechestru pe mașină
creanta fiscala
sechestru judiciar
contestatie decizie de impunere
titlul executoriu
ce este o decizie de impunere
somatii anaf
procent poprire salariu 2021
curs chf banci
credit europe bank curs valutar
curs valutar credit europe bank
credit europe bank bucuresti
curs valutar chf banci
banca credit
bank europe
credit euro
banca credit europe bank
curs valutar banca
credit la banca
curs valutar in euro
curs credit europe
curs curs valutar
curs euro credit europe bank
curs credit europe bank
banca de credit
banca europe bank
curs valutar curs valutar
curs chf credit europe bank
credit ipotecar credit europe bank
banca curs valutar
credit europe bank credit ipotecar
banca credit europe bank bucuresti
unicredit europe bank
drepturile copilului
codul familiei
drepturile copiilor
10 drepturi ale copilului
dreptul la familie
care sunt drepturile copilului
locuinta comuna dupa divort
interesul superior al copilului
obligatiile copiilor fata de parinti
ordonanta presedintiala minor
exercitarea autoritatii parintesti
dreptul copilului
ce inseamna custodie comuna
drepturile copilului la 16 ani
procura copil minor 2021
drepturi ale copilului
drepturile tatalui asupra copilului
dreptul copilului la familie
drepturi la 14 ani
schimbare nume copil minor dupa divort
refuz procura minor
stabilire domiciliu minor
program de vizita minor
drepturile parintelui separat de copil
ce drepturi au copii
credit ifn
imprumut ifn
credit ifn sa
top ifn
creditare ifn
credit la ifn
credit raiffeisen
curs valutar raiffeisen
curs raiffeisen
raiffeisen curs valutar
curs valutar raiffeisen bank
curs euro raiffeisen
raiffeisen bank curs valutar
raiffeisen bank credit
banca raiffeisen bank
raiffeisen e bank
curs raiffeisen bank
curs raiffeisen euro
euro raiffeisen
dobanda raiffeisen
raiffeisen curs
curs valutar euro raiffeisen
raiffeisen euro
raiffeisen credite
raiffeisen bank credite
curs valutar banca raiffeisen
raiffeisen bank euro
raiffeisen bank de
curs euro raiffeisen bank
dobanda raiffeisen credit
credit la raiffeisen bank
casatoria cu un cetatean strain in strainatate
acte necesare pentru divort la notar
recunoasterea casatoriei din strainatate in romania
certificat de divort romanesc
recunoasterea divortului din strainatate in romania
acte pentru divort la notar
partaj la notar
divort la notar cu copil minor 2020
acte necesare pentru casatoria cu un cetatean turc in romania
acte pt divort la notar
casatorie cu cetatean strain
unde ramane certificatul de casatorie dupa divort
inregistrarea casatorie cu cetatean strain
ce acte trebuie pentru divort la notar
obtinerea certificatului de divort
acte necesare casatorie in strainatate
desfacerea casatoriei la notar
ce trebuie sa fac daca am pierdut hotararea de divort
femeia dupa divort
cat dureaza divortul la notar
dupa divort schimbarea numelui
procedura de divort la notar
schimbare nume copil minor dupa divort
anularea casatoriei la primarie
casatorie cetatean roman cu cetatean moldovean 2021
verificare sechestru auto
executări silite
poprire pe cont
registru executari silite constanta
ce este investcapital ltd
procese cu investcapital ltd
portal executari
poprirea cod procedura civila
investcapital ltd la kruk romania srl
executarea silită
investcapital ltd bucuresti contact
ce inseamna somatie de plata
poprire pe indemnizatie crestere copil
investcapital ltd targoviste
registru executari silite bucuresti
desfiintarea popririi
poprire cod procedura civila
adresa de infiintare a popririi
cine este prosperocapital sarl
prosperocapital sarl prin kruk romania srl
investcapital ltd bucuresti
prescriptia datoriilor
cuantum poprire salariu
investcapitalltd
prescriptia executarii silite noul cod de procedura civila
daune morale
daune morale cod civil
daune materiale cod civil
prejudicii morale
dauna morala
despăgubiri morale
desfacerea căsătoriei
daune civile
despagubiri morale divort
despagubiri morale si materiale
daune morale pentru infidelitate
legea avocat
alocatie copii
alocatii copii
alocatie copii romania
alocatia in romania
alocatie romania
acte alocatie copil
acte pentru alocatie
dosar alocatie copil
alocatii copii romania
alocația copiilor
alocație copii
alocatia pentru copii
alocatie copil romania
ce acte trebuie pentru alocatie
acte pt alocatie
alocatia romania
alocatii romania
alocatie europeana
formular e 411
alocatii pentru copii
cât este alocația pentru copii
cât este alocația copiilor
alocațiile copiilor
care este alocatia pentru copii in romania
alocatie in romania
uzufruct viager
dreptul de proprietate
drept de uzufruct viager
dreptul de uzufruct
nuda proprietate si uzufruct viager
ce inseamna uzufruct viager
ce inseamna uzufruct
vanzare imobil cu uzufruct viager
dreptul de uz
uzufruct viager se poate anula
uzufruct viager ce inseamna
anulare uzufruct viager
clauza uzufruct viager
drept uzufruct
ce este uzufructul viager
vanzare cu uzufruct
vanzare apartament cu uzufruct viager
ce inseamna dreptul uzufruct viager
uzufruct viager si nuda proprietate
uzufruct apartament
vanzare cu uzufruct viager
transfer bancar
banca românească
banci romania
credit bancar
banci in romania
banca romaneasca timisoara
banci din romania
banca romaneasca credite
credit banca romaneasca
plata prin transfer bancar
e banca romaneasca
despre banca romaneasca
credite banca romaneasca
banca in romania
plata romania
plata transfer bancar
banca roman
credit bancar romania
chf banca romaneasca
banca romaneasca transfer bancar
banca din romania
banca transfer
bancile romaniei
banca romaneasca romania
banci romane
revolut iban
iban revolut
banca revolut
recuperare cont revolut
cardul revolut
probleme revolut
comanda card revolut
revolut anaf
revolut probleme
revolut euro
sediu revolut romania
imprumut revolut
revolut iban romania
anaf revolut
revolut 21
ce este cardul revolut
banca revolut romania
poprire pe cont
revolut telefon
aplicatie revolut
poprire pe salariu
credit pentru cei cu poprire pe salariu
numar de telefon revolut uk
mail revolut
ce inseamna revolut
credit banca transilvania
banca transilvania credite
imprumut banca transilvania
ircc bnr
credit imobiliar bt
credit prima casa 2021
credit bancar
credit transilvania
robor bnr
banca transilvania calculator credit
credite banca transilvania
vreau credit
robor la 3 luni
banca transilvania imprumut
calculator credit bt
împrumut bancar
imprumuturi bancare
calculator rate transilvania
credite bancare
bnr robor
calculator banca transilvania
dobanda banca transilvania
calculator rate banca transilvania
credite bancare pe termen lung
calculator credit transilvania
verificare sechestru auto
acte necesare vanzare auto
executor judecatoresc
executorul judecatoresc
uniunea executorilor judecatoresti
sechestru asigurator
registrul executarilor silite
radiere auto primarie
executori judecatoresti bucuresti
avocat cuculis arestat
termen inmatriculare auto 2021
sechestru asigurator penal
sechestru pe mașină
biroul executorilor judecatoresti
legea executorilor judecatoresti
birou executoresc
registrul executari silite cluj
registrul executorilor judecatoresti
executori judecatoresti ploiesti
registru executari silite sibiu
in cat timp trebuie inmatriculat un autoturism
model cerere scoatere de sub sechestru
birou executori judecatoresti
verificare sechestru auto online
ce acte trebuie cand cumperi o mașină
casa de pensii
varsta de pensionare
pensii 2021
calcul pensie 2021
pensionare anticipata
calcul pensie grupa 2 de munca
vârsta de pensionare 2021
acte necesare pensionare
decizia de pensionare
casa pensii
calcul varsta de pensionare
cerere catre casa de pensii mai
pensie romania
casa de pensii sector 6 formulare
acte pentru pensionare
cerere casa de pensii recalculare
acte pensionare
calcul pensii
conditii pensionare
pensie anticipată
iesire la pensie
acte necesare pt pensionare
cerere catre casa de pensii
cerere recalculare pensie casa de pensii arges
casa pensiei
actiuni petrom
petrom actiuni
acțiuni petrom
actiuni la petrom
inaltime gard intre vecini
gardul dintre vecini
gard intre vecini
autorizatie gard intre vecini
legea gardului dintre vecini
inaltimea gardului dintre vecini
gard despartitor intre vecini
gardul dintre vecini cod civil
autorizatie constructie gard intre vecini
gard inalt intre vecini
gard intre vecini codul civil
model gard intre vecini
lege gard intre vecini
gard intre vecini lege
construire gard intre vecini
legea gardurilor intre vecini
codul civil gard intre vecini
cine face gardul dintre vecini
constructie gard intre vecini
cat de inalt poate fi gardul dintre vecini
constructia gardului dintre vecini
constructia unui gard intre vecini
construirea unui gard intre vecini
gard vecini
gardul dintre proprietati
contract individual de munca
preaviz demisie
demisie cu preaviz
contract de munca
perioada de proba
demisia fara preaviz
demisia la zi
art 56 codul muncii
art 65 codul muncii
preaviz demisie 2021
desfacerea contractului de munca cu litera i
art 61 codul muncii
demisie la zi
codul muncii demisia
demisia codul muncii
model preaviz
concediere individuala
preavizul este obligatoriu
notificare incetare contract
demisia cu preaviz
art 31 codul muncii
codul muncii art 56
decizie somaj art 65 alin 1
codul muncii perioada de proba
concedierea colectiva
daune morale
cand poti cere daune morale
despăgubiri morale
raiffeisen bank online
credit ipotecar raiffeisen
credit raiffeisen
calculator rate raiffeisen
noul raiffeisen online
curs valutar raiffeisen bank
curs valutar raiffeisen
raiffeisen online nou
credit imobiliar
curs raiffeisen
raiffeisen online romania
online banking raiffeisen
calculator credit raiffeisen
raiffeisen curs valutar
calculator credit ipotecar raiffeisen
raiffeisen bank bucurești
internet banking raiffeisen
curs euro raiffeisen
credit imobiliar raiffeisen
raiffeisen online persoane juridice
credit online raiffeisen
raiffeisen craiova
raiffeisen oradea
raiffeisen bank program
calculator rata raiffeisen
alcool test
in cat timp iese alcoolul din sange
alcool in aerul expirat alcool in sange
art 336 cod penal
alcoolemie dosar penal
pe cat timp se suspenda permisul pentru alcool
pedeapsa alcool la volan 2020
test alcoolemie
conducerea sub influenta alcoolului
cat alcool are o bere
pedeapsa alcool la volan 2021
in cat timp iese o bere
conducere sub influenta bauturilor alcoolice
alcoolemia la volan
dupa cat timp iese berea din corp
alcool test online
solutionare dosar penal alcool
dosar penal alcool la prima abatere 2020
sentinte alcool la volan 2020
test alcoolemie online
alcoolemie in sange
in cat timp iese berea din organism
limita alcoolemie
la amenda penala pentru alcool se anuleaza permisul
la ce alcoolemie se ia permisul 2021
ce inseamna pfa
pfa este persoana juridica
persoana fizica autorizata este persoana juridica
pfa persoana juridica
pfa registrul comertului
firma persoana fizica
acte necesare pentru a deschide un pfa
pfa e persoana juridica
acte necesare pentru deschidere pfa
acte necesare pentru deschiderea unui pfa
ce este o persoana fizica autorizata
acte necesare pentru un pfa
acte pentru infiintare pfa
acte persoana fizica autorizata
persoana fizica autorizata lege
pfa persoana fizica autorizata
autorizare pfa
firma pe persoana fizica
ce este persoana fizica autorizata
pfa persoana fizica sau juridica
conditii deschidere pfa
pfa este persoana fizica sau juridica
persoanele fizice autorizate
titular pfa
acte necesare pfa registrul comertului
infiintarea unei asociatii
srl sau sa
taxe infiintare firma registrul comertului
constituirea societatilor comerciale
pasii pentru deschiderea unei firme
documente necesare infiintarii unei firme
inregistrare firma registrul comertului
documente necesare srl
infiintez firma
infiintari firma
pasi pentru infiintarea unui srl
acte necesare pentru un srl
infiintarea societatii comerciale
infiintarea unei firme in romania
acte necesare pentru o firma
constituirea unui srl
acte necesare pt firma srl
taxe inregistrare firma registrul comertului
inregistrare firma la registrul comertului
acte necesare pentru infiintarea unei firme de taxi
constituirea societatii comerciale
documente necesare infiintarii unui srl
acte pentru deschidere firma
acte necesare pt deschidere firma
constituirea unei societati
curs valutar raiffeisen
curs raiffeisen
raiffeisen curs valutar
cursul valutar
curs valutar raiffeisen bank
curs euro raiffeisen
schimb valutar raiffeisen
curs valutar chf
curs chf
raiffeisen bank curs valutar
curs chf bnr
raiffeisen schimb valutar
curs raiffeisen bank
curs raiffeisen euro
curs chf banci
raiffeisen curs
curs valutar euro raiffeisen
curs valutar chf banci
curs valutar banca raiffeisen
raiffeisen bank schimb valutar
curs valutar lei
curs euro raiffeisen bank
schimb valutar euro raiffeisen
curs valutar banca
curs euro chf
pensie intretinere 2 copii
plata pensiei alimentare
pensia alimentara pentru 2 copii
majorare pensie de intretinere
plata pensie alimentara
intretinere copil
pensie intretinere copil major
cuantumul pensiei alimentare
cuantum pensie intretinere
cuantum pensie alimentara 2 copii
pensie de intretinere 2 copii
majorarea pensiei de intretinere
pensie alimentara la 2 copii
pensia de intretinere pentru copilul major
unde platesc pensia alimentara
pensie de intretinere copil major
pensie alimentare
pensia de intretinere cuantum
despre pensia alimentara
majorare pensie intretinere
pensie alimentara major
cuantumul pensiei alimentare pentru un copil
pensia alimentara pentru copii majori
majorarea pensiei alimentare
pensia alimentara cuantum
drepturile copilului
codul familiei
drepturile copiilor
10 drepturi ale copilului
pensia alimentara
dreptul la familie
care sunt drepturile copilului
procura notariala minor
locuinta comuna dupa divort
acte necesare iesire din tara minor
interesul superior al copilului
concediu pentru parinti cu copii sub 12 ani
program de vizita minor
divort la notar cu copil minor 2020
ordonanta presedintiala minor
dreptul copilului
ce inseamna custodie comuna
procura copil minor 2021
drepturi ale copilului
procura minor iesire din tara
obligatiile copiilor fata de parinti
dreptul copilului la familie
drepturi la 14 ani
program vizitare minor model
acte necesare procura minor
cetatenie ro
drepturile unui cetatean strain casatorit cu un cetatean roman
acte necesare pentru pasaport romanesc
depunerea juramantului
verificare online dosar cetatenie romana
certificat de nastere romanesc pentru copii nascuti in strainatate
juramantul romaniei
verificarea dosarului depus la cetatenie romana
cetatean roman cu dubla cetatenie
depunere dosar
cetatenie romana depunerea juramantului
dubla cetatenie
rezidenta in romania pentru cetateni ue
depunerea juramantului pentru cetatenie romana
programare juramant cetatenie romana
casatorie cetatean roman cu cetatean strain
cetatenie romana articolul 8
redobandirea cetateniei romane pentru moldoveni 2021
cetatean roman
acte pentru pasaport romanesc
depunere juramant cetatenie romana
depunerea juramantului pentru cetatenia romana
obtinerea cetateniei romane in urma casatoriei
programare depunere juramant cetatenie romana bucuresti
stadiul dosarului cetățenie română
uzucapiune teren
ce inseamna uzucapiune
dreptul de uzucapiune
drept de uzucapiune
obligatia de a face
poprire pe cont
creditor si debitor
creditor debitor
ce inseamna debitor
debitor creditor
titlul executoriu
termen punere in aplicare hotarare judecatoreasca
obligatie de a face
hotarari executorii
obligatia de a nu face
hotarare executorie
ordin judecatoresc
cerere de punere in aplicare a unei hotarari judecatoresti
birou executor
titlu executoriu emis de primarie
executarea silită
debitor de stat
poprire primarie
executare debitor cu domiciliul in strainatate
punerea in aplicare a unei hotarari judecatoresti
executarea silita a obligatiilor
executori judecătorești
proces verbal de licitatie
proces verbal licitatie
anulare licitatie publica
contestatii licitatii
contestatie la licitatie publica
contestatii licitatii publice
clauze contractuale
contractul de credit
contract de creditare
contract creditare
clauze abuzive ifn
contractul de creditare
clauze abuzive contract de credit
clauzele abuzive din contractele de credit
verificare biroul de credit
credit fara verificare in biroul de credit
credit ifn
biroul de credit contact
refinantare daca esti in biroul de credite
sterge biroul de credit
ce banca acorda credit daca esti in biroul de credit
credit cu istoric negativ
birou de credit verificare
cerere biroul de credit
vreau credit dar sunt in biroul de credite
stergere istoric negativ
birou credite
inrolare biroul de credit
model cerere stergere din biroul de credite
banci care acorda credit cu istoric negativ
credit fara biroul de credit 2021
auto in rate fara banca
credite nebancare pentru restantieri
credite nebancare pe 5 ani
datornici cetelem
scor biroul de credit
birouldecredit
biroul de credit inrolare
cat timp ramai in biroul de credit
reechilibrarea contractului de credit
contractul de credit
legea privind
contract de creditare
contract creditare
reechilibrare contract credit
contractul de creditare
ce este legea darii in plata
reechilibrare credit
legea privind darea in plata
legii dării în plată
despre darea in plata
dosare penale
exproprierea pentru cauză de utilitate publică
legea exproprierii
contestatie despagubiri expropriere
procedura exproprierii
justa despagubire expropriere
exproprierea pentru utilitate publica
despagubiri expropriere
procedura de expropriere
expropriere utilitate publica
legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică
procedura expropriere pentru utilitate publica
legea exproprierilor
expropriere lege
legea exproprierii pentru utilitate publica
expropriere despagubiri

Casa de avocatura ColtucAvocat, BUCURESTI, OfflineDOMENII DE ACTIVITATEDrept penal , Drept comercial , Drept civil , Reprezentare in instante si arbitraj DETALIU PROFILFără birou de consultanță în avocatnet.ro
C.A.COLTUCAvocat, BUCURESTI, OfflineDOMENII DE ACTIVITATEArbitraj comercial , Drept comunitar , Drept civil , Drept funciar si al mediului , Drept penal DETALIU PROFILFără birou de consultanță în avocatnet.ro
Vicentiu ColtucAvocat, ILFOV, OfflineDOMENII DE ACTIVITATEDrept civil , Drept comercial DETALIU PROFILFără birou de consultanță în avocatnet.ro
Casa de Avocatura ColtucAvocat, BUCURESTI, OfflineDOMENII DE ACTIVITATEDrept civil , Drept comercial DETALIU PROFILFără birou de consultanță în avocatnet.ro

Vezi si

Av. Coltuc Marius Vicentiu – Casa de Avocatura Coltuc – autor articole

 

https://www.avocatnet.ro/autor-Av-Coltuc-Marius-Vicentiu-Casa-de-Avocatura-Coltuc…

 

Fondata in anul 2005, dupa o indelungata experienta in domeniu, Casa de avocatura Coltuc a incercat si reusit sa se integreze pe deplin in piata juridica din …

Avocatul Marius Coltuc raspunde intrebarilor privind … – Avocatnet

 

https://www.avocatnet.ro/articol_22070
12 nov. 2010 – Avocatul Marius Coltuc raspunde intrebarilor privind problematica … Tocmai ai depășit limita de 2 articole pe care le poți citi lunar fără să fii …

[/column]

Avocat Coltuc 0745 150 894 raspunde GRATUIT la intrebarile dvs.

Avocat Coltuc 0745 150 894 raspunde GRATUIT la intrebarile dvs.

[yasr_visitor_votes size=”large”][yasr_overall_rating size=”large”]     Avocat Coltuc 0745 150 894 raspunde GRATUIT la intrebarile dvs

 

 

ASTAZI Avocat Coltuc 0745 150 894 raspunde GRATUIT la intrebarile dvs.
POSTATI AICI INTREBAREA
https://www.google.com/search…

 

 

Cabinet de Avocatura Coltuc | Intreaba online gratis‎

Cabinet de Avocatura Coltuc | Intreaba online gratis‎

Cabinet de Avocatura Coltuc | Intreaba online gratis‎

#avocat @avocat #romania

WHATSAPP 0745 150 894

https://www.coltuc.ro

Intreaba avocatul gratuit. Ai raspunsul gratuit in maxim 2 ore! Avocat banci, avocat divort, avocat executare silita, avocat onlineavocat penal. Avocat penal. Servicii: Avocat banci, Avocat partaj, Asistare juridica.

Cabinet de Avocatura Coltuc | Intreaba online gratis‎

 

Intreaba avocatul gratuit. Ai raspunsul gratuit in maxim 2 ore! Avocat banci, avocat divort, avocatexecutare silita, avocat onlineavocat penal. Avocat penal. Servicii: Avocat banci, Avocat partaj, Asistare juridica.

Cum găsesc un avocat online în România? Răspunde avocat Coltuc

Cum găsesc un avocat online în România? Răspunde avocat Coltuc

Sunt Avocat Coltuc 0745 150 894
DACĂ AVEȚI PROBLEME JURIDICE NE PUTETI SCRIE PE www.coltuc.ro sau whatsapp 004 0745 150 894

#avocat
#lawyer
#romania
#coltuc

PROCESE CASTIGATE DE AVOCAT COLTUC

Caut avocat Craiova

PROCESE CASTIGATE DE AVOCAT COLTUC @avocat #avocat #romania

 

Drept Bancar

http://portal.just.ro/301/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30100000000535810&id_inst=301     (Proces castigat avand obiect clauze abuzive contract credit bancar)

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000481125&id_inst=300

(Proces castigat respingerea contestatia bancii -dare in plata Legea 77/2016)

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000817904&id_inst=3

(proces castigat recuperare debit BCR Leasing)

http://portal.just.ro/94/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=9400000000187506&id_inst=94

(Proces castigat contestatie executare)

Drepr imobiliar

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000783653&id_inst=3

(Proces castigat impotriva ANRP)

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000680558&id_inst=299

(Proces castigat uzucapiune)

Drept Familie international

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000782191&id_inst=3

(Proces castigat rapire internationala minor)

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000775521&id_inst=3

(Proces Castigat rapire internationala minor)

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000791742&id_inst=3

(Proces castigat exequator)

Recuperare creante

http://portal.just.ro/303/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30300000000331523&id_inst=303   (Proces castigat recuperare creante)

http://portal.just.ro/122/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=12200000000042288&id_inst=122 (insolventa- atragerea raspunderii administrator)

http://portal.just.ro/301/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30100000000522518&id_inst=301

(contestatie executare castigat)

Va fi sau nu interzis Uber,Taxify si Blackcab?Analiza avocat Coltuc

interzicere Uber,Taxify si Blackcab romania

Va fi sau nu interzis Uber,Taxify si Blackcab?Analiza avocat Coltuc #coltuc

 

Ati auzit sintagma : STAY BACK,IT IS USA HERE!

 

Guvernul, OUG care interzice UBER și Taxify! Ce prevede noua lege

Legea sancționează și în acest moment taximetria ilegală, numai că amenda de până la 5.000 de lei e mai greu de aplicat practic pentru că trebuie dovedit caracterul repetat al faptei. Odată ce printr-un proiect act normativ pus recent în dezbatere va fi scoasă condiția caracterului repetat, amendarea se va putea face mai ușor, însă e incorect să spunem că acest proiect interzice ridesharingul în România. Deja s-a spus, la nivelul Uniunii Europene, că Uber poate fi obligată să se autorizeze pentru transportul de persoane, dar o reglementare în acest sens nu există acum la noi. Există însă niște proiecte de legi cu acest obiect.

 

De prin lume adunate

Italia nu este prima ţară din Uniunea Europeană care interzice aplicaţia Uber. La finalul lunii martie şi Danemarca, ţară în care Uber intrase din noiembrie 2014, a decis să interzică serviciul alternativ, ca urmare a unei noi legi a taxiurilor care le impune şoferilor utilizarea taximetrelor, conform Reuters.

Încă de la intrarea pe piaţa din Danemarca în noiembrie 2014, Uber s-a confruntat cu o serie de plângeri din partea companiilor de taxi şi a politicienilor care susţineau că firma americană nu îndeplineşte standardele legale ale companiilor de taxi.

În prezent, Uber este în 21 de state europene, cu excepţia: Malta, Cipru, Luxembourg, Slovenia, Bulgaria, Ungaria şi, din 18 aprilie, Danemarca. Uber face în continuare demersuri pentru a reveni, aşa cum s-a întâmplat în cazul Spaniei, de exemplu.

Comisia Europeană a publicat în iunie anul trecut un set de recomandări pentru statele membre, privind economia colaborativă. Comisia spune că serviciile ca Uber nu trebuie interzise, ci reglementate (fie prin adaptarea cadrului legislativ existent, fie prin crearea unei legislaţii noi) aşa cum au ales majoritatea statelor din Uniunea Europeană.

Pe la noi

Guvernul, OUG care interzice UBER și Taxify

În proiectul de ordonanță, afișat pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării, se interzice transportul public de persoane, contra cost, cu un automobil, în cazul în care proprietarul nu are ori o autorizație valabilă de taxi, ori o copie conformă valabilă. Astfel, cei care oferă servicii de taximetrie fără autorizație, riscă de la prima abatere amenzi de 5.000 de lei. În plus, acum, amenda se aplică numai în cazul în care aceste fapte au loc în repetate rânduri.

Cum intreb un avocat online in 2019 . Raspunde avocat Coltuc

Intreaba un avocat online ACUM Ne puteti scrie pe whatsapp 004 0745 150 894 Avocat Coltuc www.coltuc.ro

Intreaba un avocat online ACUM Ne puteti scrie pe whatsapp 004 0745 150 894 Avocat Coltuc www.coltuc.ro

 

Urare de #1martie si #8martie din partea Cabinet de avocat Coltuc

1 martie si 8 martie avocat coltuc

1 martie si 8 martie avocat coltuc
1 martie si 8 martie avocat coltuc

CATRE CLIENTI

Un mărţişor plin de speranţa cu o primăvara verde si cu mult soare!

Avocat Coltuc 2019 : Start-up Nation: Deciziile de reziliere a contractelor de finanțare ar putea fi contestate

Nu imi trebuie avocat ,gasesc un pe net

Start-up Nation: Deciziile de reziliere a contractelor de finanțare ar putea fi contestate VEZI CUM #coltuc

 

 

O serie de modificări ce vizează programul Start-up Nation se regăsesc în Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 5 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, document ce a fost înregistrat recent la Senat pentru dezbatere. Proiectul legislativ are nevoie, pentru a se putea aplica, de votul favorabil al celor două Camere ale Parlamentului, de semnătura șefului statului și de oficializare, prin publicarea în Monitorul Oficial.

Printre alte măsuri, inițiativa legislativă stipulează introducerea unui mecanism de contestare a deciziilor de reziliere a contractelor de finanțare, mecanism similar celui folosit în etapa evaluării. Astfel, prin intermediul acestuia, în cazul în care consideră că măsurile pe care urmează să le ia autoritățile împotriva lor sunt prea drastice, beneficiarul finanțării le-ar putea contesta la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

Mai exact, inițiativa legislativă prevede ca schema de ajutor de minimis să conțină și prevederi legate de “procedurile de modificare sau de reziliere, după caz, a contractelor de finanțare, inclusiv cea de contestare a deciziei de reziliere”.

Totodată, potrivit propunerii legislative, schema de minimis trebuie să conțină, pe lângă mecanismul de contestare a deciziilor de reziliere, și condițiile în care se declanșează procedura de recuperare a ajutorului de minimis, printre care nerespectarea păstrării locului de muncă și a investiției pe perioada prevăzută, schimbarea destinației ajutorului de minimis, depășirea intensității ajutorului de stat, încălcarea altor prevederi legale”.

Astfel, abaterile se vor putea diferenția în abateri minore, de natură administrativ-birocratică, și în abateri esențiale, adică cele ce vizează derularea contractului sau utilizarea banilor obținuți, abateri care, în prezent, implică rezilierea contractului de finanțare. Spre exemplu, abateri esențiale ar urma să fie considerate neatingerea numărului de angajați înscris în proiectul de finanțare și deturnarea fondurilor obținute.

Atenție! Această propunere legislativă NU se aplică momentan. Pentru a intra în vigoare, aceasta trebuie adoptată de Parlament, promulgată prin decret prezidențial și publicată în Monitorul Oficial.

 

 

Cum castig un partaj in 2019 ? #coltuc

avocat partaj

#coltuc

 

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Focșani la data de 31.03.2017 reclamantul I A a chemat în judecată pe pârâta P (fostă I., fostă C.) S., solicitând instanței partajul bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei. 

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că s-a căsătorit cu pârâta la data de 19.03.2003, iar prin sentința civilă nr. 2461 din 21.05.2013 s-a dispus desfacerea căsătoriei din culpa exclusivă a pârâtei.

De asemenea, acesta a susținut că în timpul căsătoriei părțile au dobândit în cote de 70%- reclamantul și 30%-pârâta următoarele bunuri:

Pe de altă parte, reclamantul a susținut că locuiește în casa supusă partajării, plătind impozite și taxe, fapt pentru care solicită ca bunurile să îi fie atribuite în natură cu obligarea sa la plata unei sulte către pârâtă.

Sub aspect probatoriu, reclamantul a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri, a probei cu interogatoriul pârâtei, precum și a probei testimoniale.

Ce apărări concrete a formulat pârâta în cauză?

Pârâta a formulat întâmpinare și cerere reconvențională prin care a solicitat să se rețină o cotă de contribuție de 70% pentru acesta și 30% pentru reclamant.

Acesta a susținut că cele arătate de reclamant sunt adevărate doar în parte în sensul că au fost căsătoriți de la data de 19.03.2003 până la data de 21.05.2013, în acest timp dobândind bunurile menționate în cererea de chemare în judecată.

De asemenea, pârâta a precizat că în timpul căsătoriei, în anul 2005 au plecat împreună în Italia. Acolo, pârâta a precizat că în primul an a lucrat fără acte obținând un venit de aproximativ 700 euro, reclamantul lucrând sporadic. Totodată, aceasta a precizat că în anul 2006 au achiziționat imobilul menționat în cererea principală cu banii câștigați.

Pe de altă parte, pârâta a susținut că începând cu anul 2007 a lucrat în baza unui contract de muncă obținând un venit de 700 de euro care ulterior s-a mărit ajungând ca în anul 2013 să obțină 1300 euro pe lună. De asemenea, pârâta a precizat că în tot acest timp reclamantul a locuit împreună cu aceasta în Italia, lucrând sporadic și obținând venituri sporadic.

În ceea ce privește îmbunătățirile la imobil, pârâta a precizat că în timpul căsătoriei a contractat un credit de 5000 de euro pe care l-a achitat doar ea, ulterior obținând un nou credit de 10.000 de euro achitat parțial de acesta în timpul căsătoriei, și parțial după încetarea căsătoriei, aceste sume fiind utilizate pentru realizarea îmbunătățirilor.

De asemenea, pârâta a precizat că nu este de acord cu atribuirea în natură a imobilului către reclamant, ci partajarea acestuia să se facă în cote egale, iar în cazul în care nu este comod partajabil în natură, atribuirea către aceasta a bunului cu obligarea sa la plata unei sulte corespunzătoare.

S-a admis în parte cererea reconvențională formulată de pârâta reclamantă P. (fostă I., fostă C.) în contradictoriu cu reclamantul pârât I A.

S-a dispus ieșirea din indiviziune a părților cu privire la bunurile reținute în masa de împărțit după cum urmează:

Atribuie suprafața de teren de 1300 mp din acte (1604 mp găsit la măsurătoare) T8, P286-287 intravilan , jud. V în deplină proprietate și pașnică posesie reclamantului pârât în valoare de 14.981 lei.

Reclamantul pârât are dreptul la bunuri în valoare 7.491 lei și i se atribuie un bun în valoare de 14.981 lei.

Obligă reclamantul pârât la plata pârâtei reclamante a sumei de 7.490 lei cu titlu de sultă pentru egalizarea loturilor.

Atribuie reclamantului pârât, în deplină proprietate și pașnică posesie, imobilul construcție situat C1-casă din paiantă, acoperită cu eternita având două camere, hol, bucătărie în suprafață de 58,88 mp din acte (47,15 mp din măsurătorile efectuate), inclusiv gardul, edificate pe terenul anterior menționat în valoare de 20.112 lei.

Reclamantul pârât are dreptul la bunuri în valoare de 10.056 lei și primește bunuri în valoare de 20.112 lei.

Obligă reclamantul pârât la plata pârâtei reclamante a sumei de 10.056 lei cu titlu de sultă pentru egalizarea loturilor.

Atribuie reclamantului pârât următoarele bunuri mobile: un pat matrimonial; două noptiere; un șifonier; zece scaune; o masă; o comodă cu oglindă în valoare de 405 lei.

Reclamantul pârât are dreptul la bunuri mobile în valoare de 418 lei și primește bunuri în valoare de 405 lei.

Atribuie pârâtei reclamante următoarele bunuri mobile: o canapea extensibilă; o canapea living; o mobilă de bucătărie; un set de tacâmuri; un set veselă; două oale; un mobilier baie în valoare de 431 lei.

Pârâta reclamantă are dreptul la bunuri mobile în valoare de 418 lei și primește bunuri în valoare de 431 lei.

Obligă pârâta reclamantă la plata către reclamantul pârât a sumei de 13 de lei cu titlu de sultă în vederea egalizării loturilor.

Obligă pârâta reclamantă la plata către reclamantul pârât a sumei de 176 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanța a avut în vedere următoarele considerente:

În fapt, părțile s-au căsătorit la data de 19.03.2003, iar prin sentința civilă nr. 2461 din 21.05.2013 pronunțată de Judecătoria Focșani în s-a dispus desfacerea căsătoriei părților din culpa exclusivă a pârâtei.

De asemenea, potrivit răspunsului la întrebarea nr. 4 din interogatoriul administrat în prezenta cauză coroborat cu depoziția martorei D.C., părțile s-au despărțit în fapt în cursul anului 2012.

În ceea ce privește masa de partajat, instanța a reținut că în timpul acestei căsătorii părțile au dobândit prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3009 din 29.06.2006 de BNP O M imobilul compus din suprafața de 1300 mp teren, T8, din care: 455 mp curții construcții P286, 845 mp arabil P287 și C1-casă din paiantă, acoperită cu eternita având două camere, hol, bucătărie în suprafață de 58,88 mp situat în intravilan comuna Vidra, cu vecinii: drum județean, IG, P D având număr cadastral 1767N , aspect necontestat de părți. De asemenea, instanța a reținut că acest imobil este înscris în cartea funciară pe numele ambelor părți.

De asemenea, în ceea ce privește bunurile mobile, părțile au recunoscut și au susținut că acestea se compun din:

În ceea ce privește cota de contribuție a părților cu privire la dobândirea acestor bunuri, s-a constatat că reclamantul a solicitat recunoașterea în favoarea lui a unei cote de contribuție de 70% și de 30% în favoarea pârâtei, iar aceasta din urmă a solicitat reținerea unei cote de 70% în favoarea sa și de 30% în favoarea reclamantului, motivat în principal de faptul că fiecare a avut o contribuție mai mare.

Analizând materialul probator administrat în prezenta cauză, instanța a reținut că în anul 2005, potrivit susținerilor părților, acestea au plecat în Italia.

De asemenea, din înscrisurile existente la dosarul cauzei, instanța a constatat că deși părțile nu au lucrat cu contract de muncă încă de la început, din anul 2007 acestea au fost încadrate în muncă în mod corespunzător. Pe de altă parte, instanța a reținut că este de notorietate faptul că majoritatea românilor pleacă la muncă în străinătate, prestând diferite activități fără a avea însă contract de muncă. În ceea ce privește cuantumul veniturilor fiecărei părți, instanța a constatat că acestea se încadrează între 800 euro-1000 euro,fiind apropiate și variind în funcție de lună.

Referitor la susținerea martorei GC conform căreia pe timpul cât părțile s-au aflat în Italia reclamantul nu a lucrat este contrazisă atât de depoziția martorei D.C., cât și de înscrisurile de la dosar care atestă că reclamantul a lucrat în străinătate obținând astfel venituri. De asemenea, și răspunsul pârâtei la întrebarea nr. 10 din interogatoriul administrat conform căruia reclamantul în majoritatea timpului nu a lucrat este infirmat pe de o parte de susținerile martora D.C. prin care se arată că reclamantul a lucrat permanent în toată perioada cât părțile au stat în Italia, atât în construcții, cât și ca ospătar, iar pe de altă parte și de înscrisurile de la dosar.

În ceea ce privește realizarea gardului pentru imobil, instanța reține că susținerea pârâtei potrivit căreia aceasta ar fi suportat în mod exclusiv costul acestuia, instanța a apreciat-o ca fiind neîntemeiată atât timp cât la dosarul cauzei nu există vreo probă care să întărească și să dovedească această situație de fapt.

Referitor la susținerea reclamantului conform căreia îmbunătățirile la bucătărie au fost realizate de către acesta după separarea în fapt, instanța a constatat că aceasta nu a fost dovedită de nicio probă administrată în prezenta cauză.

Cu privire la cele două credite despre care părțile au făcut vorbire prin întâmpinare-cerere reconvențională, dar și prin răspunsurile la interogatoriul administrat reclamantului, instanța a constatat că la dosarul cauzei nu există niciun înscris care să ateste existența acestora.

Totuși, având în vedere poziția părților cu privire la acestea, instanța apreciază necesar a se face o analiză a acestui fapt.

Astfel, deși martora G.M. a precizat că nu are cunoștință de existența vreunui credit, martora D.C. a susținut că este adevărat că părțile au contractat două credite: primul în sumă de 5000 euro (după cum a susținut și pârâta) care a avut o altă destinație decât cea a dobândirii bunurilor supuse partajării, iar cel de-al doilea în cuantum de 10.000 euro (potrivit susținerilor pârâtei) care a fost folosit pentru achitarea ratelor din primul credit, pentru cumpărarea unei mașini și a obținerii permisului de către pârâtă, dar și pentru achiziționarea materialelor în vederea realizării gardului pentru imobilul menționat anterior.

De asemenea, instanța a reținut că din răspunsul reclamantului la întrebarea nr. 8 din interogatoriu, dar și din susținerile pârâtei, aceste credite au fost achitat în timpul căsătoriei de ambii soți până la separarea părților.

Referitor la susținerea pârâtei conform căreia primul credit a fost achitat în mod exclusiv de către aceasta, instanța a apreciat-o ca fiind neîntemeiată atât timp cât la dosarul cauzei nu există nicio dovadă în acest sens.

În consecință, prin încheierea de admitere în principiu pronunțată la data de 17.05.2018, instanța a admis în parte în principiu cererea de chemare în judecată formulată de reclamant; a admis în parte în principiu cererea reconvențională formulată de pârâta reclamantă; a constatat că părțile au dobândit în timpul căsătoriei în cote egale de ½ fiecare bun.

Având în vedere faptul că a fost necesar realizarea unor expertize, în acest sens au fost depuse la dosar raportul de expertiză topografie întocmit de d-nul expert P.O. , raportul de expertiză construcții efectuat de d-nul expert S.A., precum și raportul de expertiză bunuri mobile întocmit de expertul C.Ș.

În drept , conform dispozițiilor art. 30 alin. (1) C. fam.bunurile dobândite în timpul căsătoriei, de oricare dintre soți, sunt de la data dobândirii lor, bunuri comune ale soților.

De asemenea, cu privire la solicitarea de ieșire din indiviziune a părților referitor la bunurile reținute a face parte din masa partajabilă, se constată incidența în cauză a prevederilor art. 355 și art. 357 C. civ. și art. 987 C. proc. civ.

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 355 alin. (1) C. civ., la încetarea comunității, aceasta se lichidează prin hotărâre judecătorească sau prin act autentic notarial, lichidarea efectivă a comunității realizându-se conform prevederilor art. 357 C .civ., respectiv prin determinarea mai întâi a cotei părți ce revine fiecărui soț. Conform dispozițiilor art. 988 C. proc. civ., la formarea și atribuirea loturilor instanța va ține seama, după caz, și de acordul părților, mărimea cotei – părți ce se cuvine fiecăreia din masa bunurilor de împărțit, natura bunurilor, domiciliul și ocupația părților, faptul că unii dintre coproprietari, înainte de a se cere împărțeala, au făcut construcții sau îmbunătățiri cu acordul celorlalți coproprietari sau altele asemenea.

Față de aceste dispoziții legale, referitor la modul concret de sistare a stării de indiviziune a părților, va dispune ieșirea din indiviziune conform variantelor unice propuse de experții desemnați în prezenta cauză având în vedere și poziția procesuală a părților exprimată la data de 04.12.2018.

Astfel, instanța va dispune ieșirea din indiviziune a părților cu privire la bunurile reținute în masa de împărțit.

Cu privire la suprafața de teren de 1300 mp din acte (1604 mp găsit la măsurătoare), P286-287 intravilan, jud. V instanța îl va atribui în deplină proprietate și pașnică posesie reclamantului pârât. Acesta din urmă are dreptul la bunuri în valoare 7.491 lei și i se va atribui un bun în valoare de 14.981 lei, urmând ca pentru egalizarea loturilor să plătească sultă pârâtei reclamante în cuantum de 7.490 de lei.

Referitor la imobilul construcție reținut în masa de împărțit C1-casă din paiantă, acoperită cu eternita având două camere, hol, bucătărie în suprafață de 58,88 mp din acte (47,15 mp din măsurătorile efectuate), inclusiv gardul, edificate pe terenul anterior menționat instanța va dispune atribuirea acestuia către reclamantul pârât. Astfel, acesta are dreptul la bunuri în valoare de 10.056 lei și va primi bunuri în valoare de 20.112 lei urmând a fi obligat la plata către pârâta reclamantă a sumei de 10.056 lei cu titlu de sultă pentru egalizarea loturilor.

Cu privire la bunurile mobile, instanța va dispune atribuirea următoarelor bunuri către reclamantul pârât: un pat matrimonial; două noptiere; un șifonier; zece scaune; o masă; o comodă cu oglindă în valoare de 405 lei. De asemenea, instanța va atribui pârâtei reclamante următoarele bunuri o canapea extensibilă; o canapea living; o mobilă de bucătărie; un set de tacâmuri; un set veselă; două oale; un mobilier baie în valoare de 431 lei. Având în vedere că valoarea bunurilor mobile este de 836 de lei (418 lei pentru fiecare parte), pentru egalizarea loturilor pârâta reclamantă va fi obligată la plata către reclamantul pârât a sumei de 13 de lei cu titlu de sultă.

Cu privire la cheltuielile de judecată întreprinse în prezenta cauză de reclamantul parat, instanța reține că acestea sunt în sumă de 4552 lei (1852 lei, 40-taxă de timbru, 2000 de lei onorariu de avocat; suma de 500 de lei raport expertiză construcții; 200 de lei raport expertiză bunuri mobile), iar cele întreprinse de pârâta reclamantă sunt în sumă de 4.200 lei (3500 lei onorariu de avocat; 200 de lei expertiză bunuri mobile; 500 de lei expertiză topo).

Astfel, conform prevederilor art. 453 C. proc. civ. partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată; când cererea a fost admisă numai în parte, judecătorii vor stabili măsura în care fiecare dintre părți poate fi obligată la plata cheltuielilor de judecată. Dacă este cazul, judecătorii vor putea dispune compensarea cheltuielilor de judecată.

Însumând aceste cheltuieli acestea sunt în total 8.752 lei, iar raportat la cota parte a fiecărei părți, instanța reține că fiecare trebuie să suporte suma de 4.376 lei. În aceste condiții, având în vedere cheltuielile întreprinse de fiecare parte, instanța va dispune obligarea pârâtei reclamante la plata către reclamantul pârât a sumei de 176 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Înregistrare video în incinta secţiei de poliţie – GDPR 2019 #coltuc

Înregistrare video în incinta secţiei de poliţie - GDPR 2019 #coltuc

#coltuc

 

Prin Hotărârea pronunţată, Curtea declară:

1) Articolul 3 din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date trebuie interpretat în sensul că intră în domeniul de aplicare al acestei directive înregistrarea video a unor agenți de poliție în incinta unei secții de poliție, în timpul unei audieri, și publicarea materialului video astfel înregistrat pe un site internet de materiale video pe care utilizatorii le pot trimite, viziona și distribui.

2) Articolul 9 din Directiva 95/46 trebuie interpretat în sensul că împrejurări de fapt precum cele din cauza principală, și anume înregistrarea video a unor agenți de poliție în incinta unei secții de poliție, în timpul unei audieri, și publicarea materialului video astfel înregistrat pe un site internet de materiale video pe care utilizatorii le pot trimite, viziona și distribui, pot constitui o prelucrare de date cu caracter personal numai în scopuri jurnalistice, în sensul acestei dispoziții, atât timp cât reiese din acest material video că înregistrarea și publicarea menționate au ca unic scop aducerea la cunoștința publicului a unor informații, opinii sau idei, aspect a cărui verificare este de competența instanței de trimitere.

Hotărârea CJUE din 14 februarie 2019 în cauza C‑345/17, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată Curtea Supremă din Letonia, în procedura inițiată de S.B. cu participarea Datu valsts inspekcija (Autoritatea națională pentru protecția datelor, Letonia).

PIRAEUS BANK are comision de acordare abuziv 2019 #coltuc

PIRAEUS BANK are comision de acordare abuziv 2019

#coltuc

 

Nr. unic (nr. format vechi) : 7981/212/2016
Data inregistrarii 10.10.2017
Data ultimei modificari: 18.02.2019
Sectie: Secţia a II-a civilă
Materie: Litigii cu profesioniştii
Obiect: acţiune în constatare clauze abuzive
Stadiu procesual: Apel

 

Părţi

Nume Calitate parte
BUCOVALA STELIAN,CU DOM.PR.ALES Apelant Reclamant
BUCOVALA LILIANA,CU DOM.PR.ALES Apelant Reclamant
PIRAEUS BANK Intimat Pârât

 

Şedinţe

30.10.2018
Ora estimata: 10:00
Complet: Apel comercial 2
Tip solutie: Schimbat total sau în parte
Solutia pe scurt: DECIZIE 30 octombrie 2018 DISPUNE: Admite apelul formulat de apelanţii Bucovală Stelian şi Bucovală Liliana în contradictoriu cu apelanta Piraeus Bank Romania, împotriva sentinţei civile nr. 4626/19.04.2017 pronunţată de Judecătoria Constanţa. Schimbă în parte sentinţa civilă apelată, în sensul: Constată caracterul abuziv al art. 1.3 lit. a) din Contractul de credit nr. 14010000000028574/18.04.2008 în ceea ce prive?te comisionul de acordare şi în consecinţă, declară nulitatea absolută a acestei clauze. Obligă intimata la plata către apelanţi a sumei încasate cu titlu de comision de acordare. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate. Cu recurs în 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune la Tribunalul Constanţa – Secţia a II-a civilă. Pronunţată în şedinţă publică azi

Avocat Penalist 2019 : Cum se desfasoara o perchezitie domiciliara #coltuc

Cum se desfasoara o perchezitie domiciliara Avocat penalist 2019

#coltuc

 

Fie că sunteți vizați de o percheziție domiciliară, fie vă aflați într-un spațiu în care se desfășoară o percheziție, puteți fi personal afectați cu privire la viața privată, secretul comunicațiilor și libertatea de mișcare. În experiența noastră practică, am constatat, însă, că limitele pe care autoritățile trebuie să le respecte în timpul percheziției sunt prea puțin cunoscute și acestora nu li se acordă suficientă importanță, deși această activitate poate afecta chiar libertatea persoanei vizate.

Pe toată durata percheziției trebuie păstrată o atitudine calmă, cooperantă și este, în anumite limite, recomandată facilitarea activității polițiștilor pentru a reduce timpul pe care aceștia îl petrec în spațiul percheziționat. Un drept important este acela de a fi asistat de un avocat pe parcursul desfășurării percheziției. Prin urmare, persoana percheziționată sau persoana desemnată pentru interacțiunea cu organele de urmărire penală, în cazul unei companii, trebuie să contacteze imediat un avocat și să invoce respectuos dreptul legal de a amâna începerea percheziției până la sosirea avocatului (termenul legal este de 2 ore).

 

 

Cum se stabilesc daunele morale ? #coltuc

Stabilire daune morale Iccj

#avocatcoltuc

 

Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că, alături de celelalte criterii de evaluare a despăgubirilor, jurisprudența este un reper în stabilirea cuantumului daunelor morale, menită scopului de a nu se ajunge la discrepanțe majore între cuantumul sumelor acordate persoanelor îndreptățite.

În speță, argumentul instanței de apel („apelanta-pârâtă nu a depus jurisprudența în spețe similare din care să rezulte că despăgubirile acordate au fost mult mai mici decât cele din cauză, ci doar a enumerat anumite decizii de speță, pe care Curtea nu le poate lua în considerare, neputând stabili dacă situațiile din cauzele respective au elemente de similitudine cu litigiul de față„) este nelegal, întrucât apelanta-pârâtă a indicat în mod concret decizii de speță și a invocat, ca motiv de apel, faptul că legislația nu cuprinde criterii concrete de evaluare, jurisprudența fiind unicul criteriu oferit de lege, iar instanțele de judecată au obligația de a face o corectă aplicare a acestuia, astfel încât curtea de apel trebuia să manifeste preocupare în a analiza jurisprudența din cauze similare, pentru a cuantifica daunele morale în acord cu practica constantă, unitară în materie.

(Decizia nr. 422 din 14 februarie 2018, pronunțată de Secția I civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție)

RAIFFEISEN BANK S.A. pierde pe comision de procesare si administrare 2019 #coltuc

RAIFFEISEN BANK S.A comision acordare si administrare
Nr. unic (nr. format vechi) : 17079/299/2017
Data inregistrarii 13.03.2018
Data ultimei modificari: 09.02.2019
Sectie: Secţia a-VI-a Civilă
Materie: Litigii cu profesioniştii
Obiect: nulitate act juridic CLAUZE ABUZIVE
Stadiu procesual: Apel

 

Părţi

Nume Calitate parte
PETCU FLORENTINA MIHAELA – DOMICILIUL ALES LA C.AV. COLTUC Apelant Reclamant
PETCU NICUSOR MARIUS – DOMICILIUL ALES LA C.AV. COLTUC Apelant Reclamant
RAIFFEISEN BANK S.A. Apelant Pârât

 

Şedinţe

23.10.2018
Ora estimata: 09:30
Complet: C4-APEL
Tip solutie: Apel (alte soluţii)
Solutia pe scurt: Admite apelul formulat de apelanţii-reclamanţi. Schimbă în parte sentinţa apelată în sensul că: Constată caracterul abuziv şi nulitatea absolută a clauzelor art. 3.12 şi 3.14 referitoare la comisionul de procesare şi comisionul de administrare. Obligă pârâta la restituirea sumelor percepute cu titlu de comision de procesare şi de administrare, precum şi la plata dobânzii legale de la data încasării până la restituirea efectivă. Respinge apelul formulat de apelanta-pârâtă ca neîntemeiat. Cu recurs în 30 de zile de la comunicare. Recursul se depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a VI-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 23.10.2018.
Document: Hotarâre  4503/2018  23.10.2018

 

#coltuc

De ce sa apelez la avocat Coltuc?

Sunt avocat Marius Vicentiu Coltuc == Avocat corect și implicat. Client mulțumit și relaxat! == Sunt Coltuc Marius Vicentiu,titularul de Cabinet avocat Avocat Coltuc 0745 150 894 Citeste mai mult www.coltuc.ro ________________ Clienții mei spun despre mine că sunt o persoană sufletistă, care își dă interesul în realizarea scopului clientului, și care dă dovadă de seriozitate și profesionalism. Cu alte cuvinte un avocat implicat pentru un client mulțumit și relaxat! ______________________________________ Avocat de 16 ani in Bucuresti ,cu activitate in toata tara,inclusiv la Cedo ____________________ Îmi consiliez clienții cu onestitate, dar și cu respect, vorbindu-le astfel cum îmi doresc să mi se vorbească mie. Mulți oameni văd avocați ca fiind grăbiți și duri, misiunea mea însă e să schimb această percepție, oferind servicii particularizate, prompte și profesioniste, într-o manieră blândă și cu interes adevărat pentru binele clientului. Ofer clienților soluții complete, cu implicare minimă din partea lor, lucrez mult online și de aceea majoritatea clienților mei sunt români stabiliți în străinătate, cu care nu m-am văzut niciodată fizic dar cu care am discutat de multe ori telefonic, prin WhatsApp ori pe email. 🧐🧐🧐🧐🧐🧐🧐🧐🧐🧐🧐🧐 Dacă ai nevoie de asistență juridică promptă, de calitate și cu implicare minimă din partea ta mă poți contacta: la numărul de telefon 0040745150894; pe emailul avocat@coltuc.ro folosind formularul de pe www.coltuc.ro #romania #italia #germania #anglia #portugalia #irlanda

Sunt avocat Marius Vicentiu Coltuc
== Avocat corect și implicat. Client mulțumit și relaxat! ==
Sunt Coltuc Marius Vicentiu,titularul de Cabinet avocat Avocat Coltuc 0745 150 894
Citeste mai mult
www.coltuc.ro
________________

Clienții mei spun despre mine că sunt o persoană sufletistă, care își dă interesul în realizarea scopului clientului, și care dă dovadă de seriozitate și profesionalism. Cu alte cuvinte un avocat implicat pentru un client mulțumit și relaxat!
______________________________________

Avocat de 16 ani in Bucuresti ,cu activitate in toata tara,inclusiv la Cedo

____________________

Îmi consiliez clienții cu onestitate, dar și cu respect, vorbindu-le astfel cum îmi doresc să mi se vorbească mie. Mulți oameni văd avocați ca fiind grăbiți și duri, misiunea mea însă e să schimb această percepție, oferind servicii particularizate, prompte și profesioniste, într-o manieră blândă și cu interes adevărat pentru binele clientului.
Ofer clienților soluții complete, cu implicare minimă din partea lor, lucrez mult online și de aceea majoritatea clienților mei sunt români stabiliți în străinătate, cu care nu m-am văzut niciodată fizic dar cu care am discutat de multe ori telefonic, prin WhatsApp ori pe email.

🧐🧐🧐🧐🧐🧐🧐🧐🧐🧐🧐🧐
Dacă ai nevoie de asistență juridică promptă, de calitate și cu implicare minimă din partea ta mă poți contacta:
la numărul de telefon 0040745150894;
pe emailul avocat@coltuc.ro
folosind formularul de pe www.coltuc.ro

#romania
#italia
#germania
#anglia
#portugalia
#irlanda

Cum lucreaza avocat Coltuc din Romania?

Cum lucreaza avocat Coltuc Romania

Localitate: Bucuresti

Functia actuala: Titular Casa de Avocatura Coltuc

Telefonul mobil pe care-l folositi: Samsung Galaxy S8

Computerul actual: un laptop Acer

Un cuvant care descrie cel mai bine modul cum lucrati: Pragmatism

Ce aplicatii / programe / instrumente va sunt indispensabile pe parcursul unei zile de lucru?

Folosim destul de mult Google Drive, Google Docs, folosim foarte mult o aplicatie creata de noi, vSIR, prin care corespondam videotelefonic cu clientii, gratuit. Este o noutate in Romania. O puteti gasi pe cloud-avocat.coltuc.ro. Este o aplicatie sigura, se lucreaza in sistemul cloud, toate convorbirile sunt securizate si gratuite. Suntem o casa de avocatura deschisa la nou, altfel nu rezistam pe piata. Sa vedem. De la anul cred ca o sa lucram si pe moneda electronica (Bitcoin, n.r.).

Cum arata spatiul Dvs. de lucru / biroul Dvs.?

Foarte ordonat, in stanga intotdeauna agenda, langa agenda ordinea saptamanala a tuturor avocatilor, in dreapta dosarele pe care trebuie sa le verific.

Care este cea mai buna metoda prin care economisiti timp / tineti stresul vietii de avocat sub control?

Sport. Mergem la sala si karate.

Folositi o lista „to do” ca sa va stabiliti prioritatile? Si daca da, pe ce o tineti?

Folosesc, insa mi-e destul de greu. Acum am inceput sa-l folosesc pe Google Drive, acolo imi stabilesc prioritatile.

Pe langa telefon si computer, fara ce alt gadget nu puteti trai?

Fara telefon in nici un caz, iar cand nu am telefon am laptopul. Practic sunt conectat tot timpul.

La ce lucru sunteti mai bun decat oricine altcineva? Care va este secretul?

Eu zic ca in primul rand eficienta, si suntem destul de buni pe procesele impotriva bancilor.

Ascultati muzica atunci cand lucrati? Si daca da, ce gen?

Nu, in nici un caz. Se asculta un radio, daca vorbim de ambient, si se asculta si se si vede la un televizor in sala de asteptare. La mine in birou in nici un caz, ma deranjeaza foarte mult.

Ce cititi in acest moment?

Decizia Curtii Constitutionale cu privire la Legea Restituirii Proprietatilor. O lectura tehnica. Nu am timp de altceva, de vreo sase luni.

Sunteti introvertit sau extrovertit?

Extrovertit.

Care este programul Dvs. de somn?

Ma culc la 22.30, ma trezesc pe la 7 fara un sfert. Ma trezesc natural. Am un copil, si imi mai vine unul chiar acum in ianuarie. Sper sa nu ma trezesc altfel din ianuarie. (rade)

Completati spatiul liber. Mi-ar placea sa-l / sa o vad pe _______ raspunzand acelorasi intrebari.

Greu de spus, pentru ca am invatat de la fiecare cate ceva. Sa zicem Diculescu – Sova.

Cel mai bun sfat pe care l-ati primit vreodata?

Sa nu ma uit dupa bani in avocatura. Si a venit de la indrumatorul meu initial, care a decedat anul trecut.

Grecii sau romanii? Motivati-va optiunea.

Intotdeauna romanii. Ca si sistem, si politic, si economic, mi-au placut foarte mult, inca din timpul facultatii. Mi-ar placea sa traiesc in lumea lor, dar e destul de greu. Erau foarte ordonati. Aveau reguli stricte, de la care, indiferent ce se intampla, nu se abateau.

Mai aveti de adaugat ceva pentru cititorii nostri?

Da. Sa speram ca vom avea un an 2014 mai bun in avocatura. Semnele sunt destul de urate. Daca isi va reveni economia, sa speram ca isi revine si piata avocaturii. Sunt foarte multe probleme, dar sunt probleme cu incasarea si onorariile sunt mult mai mici.

Citeste mai mult: https://www.avocatura.com/stire/9362/cum-lucrez-avocat-marius-coltuc.html#ixzz5ekj01XxH

Cand poate fi contactat avocat Coltuc

avocat coltuc este avocat online romania

Programul avocatului Coltuc Marius Vicentiu este de la 9.00 la 17.00,zilnic ,in Bucuresti,Romania

 

Cititi si blogul nostru https://www.coltuc.ro/blog

BINE ATI VENIT PE BLOGUL AVOCATULUI COLTUC MARIUS VICENTIU!

MULTUMIM

 

NE PUTETI SCRIE PE WHATSAPP 0745.150.894

 

Vezi https://www.coltuc.ro Puteti sa ne scrieti pe whatsapp 0745.150.894

Avocat Coltuc este avocat in Romania

Unde il gasesc pe avocat Coltuc din Romania?

avocat Coltuc Marius 2018
AdresăCalea Rahovei, nr. 266-268, Electromagnetica Business Park, corp 60, București 050912

Programări: coltuc.ro
Întrebări și răspunsuri
Puneți o întrebare

Î: Daca donez imobilul banca mai poate pune sechestru nefiind IpotecaTa
R: Nu. Dar trebuie sa faceti asta inainte ca imobilul sa fie in litigiu.

Vedeți toate întrebările (10)

Asa arata sediul unde il gasiti pe avocat Coltuc Romania

Ce face avocat Coltuc in Romania?

avocat-coltuc-foarte-bun-avocat-romania-2019

Avocatul Coltuc Marius Vicentiu este avocat de peste 16 ani in Bucuresti,Romania

 

Avocatul Coltuc se ocupa cu:

procese impotriva bancilor

procese impotriva executarii silite banci si ifn uri

procese dreptul penal

procese dreptul muncii

Procese divort

Procese taxa auto

 

Asa arata avocat Coltuc

Divorț rapid. E posibil in 2019?
Divorț rapid. E posibil in 2019?

 

Unde gasesc dosarele avocatului Coltuc Marius Vicentiu?

Le gasiti aici

1-10 din 2.457 rezultate
Pagină Web
Tribunalul BUCUREŞTI – dosarul nr. 47900/3/2015*
… portal/sites/cthub Tribunalul BUCUREŞTI STOLERIU BOGDAN CU DOM ALES LA CAB.AV COLTUC MARIUS VICENŢIU si UNIVERSITATEA SPIRU HARET si MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE …
Pagină Web
Judecătoria CORNETU – dosarul nr. 1135/1748/2019
… vDosarCHLTest 1135/1748/2019 YLDIRAN NEZEHAT-ELENA LA CAB. AV. SILDADI CRISTIAN si COLTUC CLAUDIU-MARIAN si http://portal/sites/cthub
Pagină Web
Tribunalul BUCUREŞTI – dosarul nr. 44097/299/2016*
… vDosarCHLTest 44097/299/2016* NORSESOVICI OLIMPIA DOMICILIUL ALES LA C.AV. COLTUC si OTP BANK ROMANIA S.A. si http://portal/sites/cthub
Pagină Web
Curtea de Apel TIMIŞOARA – dosarul nr. 2157/115/2018/a2
… CLAUDIUS NICOLAE, LA AV.PANDURU BOGDAN si FRATELLI PAGANI ROMÂNIA SRL BRAGADIRU, LA C.A.COLTUC si http://portal/sites/cthub
Pagină Web
Curtea de Apel BUCUREŞTI – dosarul nr. 13215/4/2016
… BUCUREŞTI vDosarCHLTest 13215/4/2016 ARMASESCU MIHAELA, LA CABINET DE AVOCAT COLTUC MARIUS VICENTIU si BANCA ROMÂNEASCĂ SA MEMBRA A GRUPULUI NAŢIONAL BANK OF GREECE si BANCA …
Pagină Web
Curtea de Apel BUCUREŞTI – dosarul nr. 27177/299/2016
… vDosarCHLTest 27177/299/2016 IANA GHEORGHE CĂTĂLIN – DOMICILIUL ALES LA C.AV. COLTUC MARIUS si RAIFFEISEN BANK S.A. si http://portal/sites/cthub
Pagină Web
Curtea de Apel BUCUREŞTI – dosarul nr. 19699/299/2017
… ROMANIA S.A. si GRIGORE FLORICA, LA CABINET DE AVOCAT COLTUC MARIUS VICENŢIU si GRIGORE DANIEL, LA CABINET DE AVOCAT COLTUC MARIUS VICENŢIU si OTP FINANCING SOLUTIONS BV. si …
Pagină Web
Curtea de Apel PLOIEŞTI – dosarul nr. 4019/120/2018
… ŞI NEDIDACTIC VALAHIA – ÎN NUMELE ŞI PENTRU MEMBRII DE SINDICAT BADEA FLORIN EMIL NICOLAE, COLŢUC DINU, IORDACHE ŞTEFANIA FELICIA, LAKATOŞ EUGEN ŞTEFAN, MINCĂ EUGENIA Ş.A. si http …
Pagină Web
Curtea de Apel BUCUREŞTI – dosarul nr. 86958/299/2015
… si CONSTANTIN MARIUS DOMICILIUL ALES LA C.A. COLTUC MARIUS VICENTIU si CONSTANTIN CATALINA DOMICILIUL ALES LA C.A. COLTUC MARIUS VICENTIU si FIRST BANK S.A. si Litigii …
Pagină Web
Tribunalul BUCUREŞTI – dosarul nr. 5619/303/2018
… vDosarCHLTest 5619/303/2018 PĂRĂIANU (FOSTA STAFAN) DANA-OANA si CABINET DE AVOCAT COLTUC MARIUS VICENŢIU si http://portal/sites/cthub

Avocat Coltuc este în București, Romania

Cabinet de avocat Coltuc in 2019

 

CABINET AVOCAT COLTUC

Avocat Coltuc este în București, Romania

Video înregistrat prin lentila AR Întrați pe https://www.coltuc.ro

Cabinet de avocat Coltuc in 2019 .Avocat Coltuc Marius Vicentiu explica

Cabinet de avocat Coltuc in 2019

Cabinetul de avocat Coltuc a fost infiintat ca urmare a unei decizii a titularului acestuia de a profesa in continuare in domeniul juridic dupa o indelungata perioada de colaborare cu o echipa de avocati profesionisti.
La acest cabinet oferim servicii juridice la cel mai inalt nivel de profesionalism inclusiv asistarea si reprezentarea la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Experienta acumulata in domeniul juridic (drept penaldrept civildreptul familieidrept fiscalcontencios administrativ) ne indreptateste sa gestionam adevarul juridicin fata instantelor de judecata. Reputatul profesor de drept penal Vintila Dongoroz spunea ca avocatul este cel care ” ia de mana judecatorul si-l conduce pe calea adevarului”. Acest cabinet functioneaza in baza acestei ratiuni in fata instantelor de judecata.

Click Aici —> Daca nu ai timp sa te deplasezi la biroul meu sau esti plecat in afara Romaniei, poti vorbi cu mine online, prin intermediul WhatsApp, Skype si prin platforma noastra.

0745.150.894 WHATSAPP

AFACERE de succes în 2019 – sfaturi și trucuri oferite de coltucsiasociatii.ro Consultanta afaceri firme 2019 #facemtotpentrufirmata

coltucsiasociatii.ro-consultanta-afaceri-firme-facemtotpentrufirmata

AFACERE de succes în 2019 – sfaturi și trucuri oferite de coltucsiasociatii.ro Consultanta afaceri firme 2019 #facemtotpentrufirmata

 

Multumim avocatului Coltuc Marius Vicentiu pentru implicare http://www.coltucsiasociatii.ro

1. Îţi doreşti sincer o afacere?
Sigur că îţi doreşti să ai propria afacere şi să te afirmi, altfel, nu ai citi aceste rânduri. Totuşi, ca să afli cât de motivat eşti să începi şi să conduci o afacere trebuie să te gândeşti ce anume vrei să-ţi aducă ea. Spre exemplu, vrei ca toţi ceilalţi să-ţi recunoască meritele şi îţi doreşti să devii independent financiar cât mai repede? Este un mod de afirmare a propriei personalităţi şi o posibilitate de a materializa idei, planuri şi a realiza lucruri deosebite?
Îţi doreşti să ai independenţă de acţiune şi să-ţi crească prestigiul social? O afacere proprie îţi oferă posibilitatea să-ţi organizezi singur timpul, să ai libertate de creaţie şi să-ţi foloseşti îndemânarea şi cunoştinţele pe care le deţii? Toate acestea sunt raţiuni motivante şi foarte motivante pentru a dori să dezvolţi o afacere. Însă doar tu ştii care sunt lucrurile importante din viaţa ta.
Începerea unei afaceri este un mod excelent de a-ţi realiza ambiţiile şi a-ţi atinge obiectivele. Trebuie să te asiguri însă că tu eşti cel care-şi doreşte acest lucru, şi nu cei din jurul tău. Dacă te-ai hotărât, află că porneşti într-o călătorie captivantă despre care, într-o zi, vor dori şi alţii să ştie. Spre exemplu, nepoţii tăi sau chiar noi, jurnaliştii redacţiei Idei de Afaceri. Ţine un jurnal în care notează-ţi ce simţi şi cum evoluezi.

 

2. Care sunt factorii care condiţionează înfiinţarea unei afaceri?
Iată cei patru factori principali care condiţionează înfiinţarea afacerii tale:

 •    natura afacerii vizate (afacerea poate fi productivă, comercială sau de servicii);
 •    obiectul afacerii (profilul acesteia);
 •    fondurile disponibile;
 •    riscul pe care îl asumi.

Spre exemplu, o afacere individuală demarată la domiciliu, cu resurse mici sau medii are un nivel redus de risc. Dacă însă, este vorba de o afacere de anvergură, cum ar fi deschiderea unui restaurant sau a unei hale mari de producţie, în parteneriat cu o altă persoană, există un nivel mare de risc. Când porneşti o afacere nu te aştepta să fie uşor. Va fi un drum plin de satisfacţiipersonale şi muncă susţinută iar succesul ţine doar de efortul şi implicarea ta şi a celor pe care îi alegi să te ajute. O influenţă în plus asupra opţiunii tale ar putea fi suma de bani pe care poţi să o obţii sau pe care eşti pregătit să o rişti.
Dacă vrei ca investiţia să fie mai mică, ai putea să iei în calcul o afacere care prestează un serviciu, decât una care produce. Poţi lua în calcul o activitate care generează numerar imediat sau se obţine un avans la comandă şi nu necesită un sediu special. Dacă ai experienţă în producţie, nu porni de la premisa că afacerea ta trebuie să producă lucruri. Multe firme prospere de servicii au fost fondate de oameni cu experienţă în producţie. În ceea ce priveşte riscul, întreabă-te: chiar eşti genul care-şi asumă cu adevărat riscuri sau te vor chinui insomniile din cauza banilor împrumutaţi ? E mai bine oare să faci primii paşi timid, dar sigur, decât un start fulminat împovărat de datorii ?

3. Cum aleg obiectul/profilul afacerii mele?
Înainte de a stabili care este profilul afacerii tale, întreabă-te:

 • Ce ştiu să fac?
 • Ce îmi place să fac?
 • La ce mă pricep cel mai bine?

Este mult mai uşor să-ţi foloseşti cunoştinţele anterioare pentru a demara o afacere, decât să te implici într -un domeniu de care nu ai habar. Apoi fă o cercetare de piaţă (chiar şi online), află dacă ceea ce vrei tu să vinzi este căutat în zona ta, dacă oamenii sunt interesaţi de produsul/serviciul tău. Întreabă-ţi prietenii, vecinii, familia, ce părere au, caută pe forumuri etc. Fă-ţi timp pentru a sonda teritoriul înainte de a efectua saltul în necunoscut. Toate acestea pot părea banale, dar prea mulţi oameni ajung să regrete deciziile pripite.
Sondarea este necesară în orice împrejurare, dar mai ales atunci când nu cunoşti domeniul.

4. Am nevoie să identific o idee nouă sau mă axez pe una deja existentă, într-un mod cu totul nou?
Există o mulţime de idei noi, oportunităţi diverse pentru produse sau servicii în totalitate noi. Această posibilitate are avantajele şi dezavantajele ei născute de necunoscut şi implică o doză de risc. În schimb, cea mai mare parte a afacerilor de succes pornesc de la modificarea, redefinirea sau regândirea unei idei de afaceri existente. Idei cuminţi sau mai trăznite, elemente abordate din alte prespective duc la găsirea unor nişe în piaţa serviciilor sau a produsului regândit. Deşi ideea ta poate părea deplasată la început, uneori se dovedeşte învingătoare abordarea complet nouă iar alteori formula standard.
Există puţine reguli clare. Iată un exemplu de abordare nouă a unei idei de afaceri banale – comercializarea de flori şi aranjamente florale.
Adina Filculescu, antreprenor Enrose. ”În 2004, piaţa era destul de slab ofertantă în privinţa magazinelor care să se ocupe de flori într-o altă manieră decât florăriile obişnuite, aşa cum se întâmplă în ţările vestice, iar publicul trebuia atras în această direcţie. Aşa că am devenit încrezătoare că putem aduce ceva atractiv pe piaţă.Începutul a fost schiţat la o cafea, pe o filă dintr-o agendă parfumată, fără vreun plan de afaceri riguros. După o cercetare a pieţei pe Internet, am pornit la drum cu un atelier de creaţie situat într-un apartament închiriat şi înfiinţarea legală a firmei. A urmat apoi realizarea unui site şi a materialelor promoţionale făcute de o agenţie de publicitate. Toate acestea au însemnat o investiţie iniţială de aproximativ 3.000 euro şi dorinţa de a crea lucruri minunate care să aducă zâmbetul pe chipul oamenilor.”

5. Ce alternative de afaceri am?
Cei care se pregătesc pentru deschiderea unei afaceri au de ales între iniţierea unei afaceri de la zero, achiziţia uneia deja existente sau alte oportunităţi de dezvoltare, precum intrarea într-un sistem de franciză.

 6. Care sunt avantajele demarării unei afaceri de la zero? 
La capitolul avantaje intră:

 •  libera alegere a naturii şi profilului afacerii ;
 • investiţie iniţială mai mică;
 • libertate maximă pentru întreprinzător;
 • posibilitatea de a beneficia de facilităţi fiscale şi logistice acordate de stat celor care crează locuri de muncă;
 • posibilitatea dimensionării afacerii în funcţie de disponibilităţi; – posibilitatea alegerii personalului.

7. Dar dezavantajele?
La capitolul riscuri şi dezavantaje ar putea fi:

 • posibila lipsă de experienţă a întreprinzătorului ;
 • riscul ,,noului”;
 • alegerea dificilă a profilului afacerii;
 • existenţa unor bariere la intrarea pe o piaţă puternicconcurenţială;
 • credibilitate redusă din partea clienţilor şi a furnizorilor
 • necesitatea procurării în termen scurt a resurselor ;
 • dificultăţi privind crearea sistemului de management al noii afaceri.


8. Dacă vreau să cumpăr o afacere deja existentă, ce-mi rezervă acest demers?
Pot fi o serie de lucruri bune, folositoare dar şi altele care te vor pune pe gânduri. Poate constitui un avantaj folosirea angajaţilor specializaţi care lucrează deja în acea unitate, dar, aceasta este o armă cu două tăişuri deoarece personalul preluat poate fi plafonat. De asemenea, fructificarea unei experienţe dobândite şi preluarea unor relaţii comerciale şi financiare existente reprezintă un atu. Atenţie mărită în cazul acestor colaborări deoarece poţi moşteni şi relaţiile încordate. Ai avantajul că preiei din mers un serviciu sau o linie de producţie în curs de de sfăşurare şi are deja o piaţă testată. Verifică însă dacă stocurile preluate nu sunt cumva constituite din bunuri nevandabile sau cu mişcare lentă. Trebuie să priveşti cu atenţie totul, de la lista cu activele companiei până la situaţia ei pe piaţă si veniturile aduse pentru a decide dacă este bine să investeşti. Faptul că vei dori să schimbi anumite lucruri în afacere va prelungi perspectiva câştigurilor. Trebuie să faci aceste prospecţiuni înainte de a cumpăra afacerea pentru a afla ce investiţii sunt necesare îmbunătăţirii activitatăţii şi care este venitul estimat din aceste investiţii.
Modelul următor prezintă o afacere care se derula iar după preluare a suferit modificările aduse de noul manager. În 2008, exact când apăreau primele semne ale crizei, Valentin Tănase care lucra în vânzări, îşi dorea o afacere proprie. Nici măcar nu se gândea la acest domeniu (servicii de cosmetică) rezervat în principiu doamnelor, mai ales că anterior el a vândut echipamente electrice şi maşini, sectoare care nu au absolut nimic de-a face cu saloanele de înfrumuseţare.
Dar cu atât mai mult a reprezentat o provocare faptul că era undomeniu diferit de cele pe care le cunoştea deja. Deci, cunoştinţe în domeniu nu avea, banii necesari pentru investiţie nici atât, a luat totul de la zero şi în 2009 avea un salon cu servicii diverse de înfrumuseţare şi în anul următor a început să organizeze o serie de cursuri acreditate şi autorizate de CNFPA, Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii. “Aveam o cunoştinţă care vindea un salon de tratamente corporale”, povesteşte Valentin. “M-am gândit să-l cumpăr eu şi să merg mai departe. A costat cu totul 20.000 euro, datorită aparaturii cu care era dotat. Aşadar, am făcut un credit la bancă, am plătit salonul şi l-am luat în primire. Chiar din prima săptămână a trebuit să fac schimbări majore care au debutat prin concedierea angajaţilor existenţi în acel moment în salon. În procesul acesta de metamorfozare s-au pierdut şi clienţii însă am preferat să pornesc de la zero această afacere despre care, pe atunci, nu ştiam cum funcţionează. Aveam însă un lucru esenţial –experienţa în marketing şi vânzări, am pus-o la lucru şi încet, încet am început să ne formăm clienţii.”

 9. De ce merită să iau în calcul cumpărarea unei francize?
Dacă vei cumpăra o franciză vei avea o serie de beneficii importante. În primul rând, riscurile sunt scăzute: ideea este încercată şi testată. Beneficiezi de asistenţa francizorului pe toate planurile şi pe toată durata contractului. Utilizezi o marcă de produs sau un serviciu bine cunoscut şi ai perspective de succes asigurate de renumele francizorului. Beneficiezi şi de reclama facută la scară naţională de francizor precum şi de posibilităţi de aprovizionare cu materii prime sau materiale, ceea ce înseamnă amplifica rea potenţialului de venituri. Pe lângă beneficii vei avea însă şi câteva obligaţii importante.  Una dintre ele constă în a te conforma unor proceduri şi operaţii standardizate şi a oferi doar produsul sau serviciile concedate de francizor. Pot exista de asemenea limitări de competenţe în managementul afacerii. În plus, ai obligaţia plăţii unui onorariu, de obicei lunar, către francizor, numit redevenţă.

10. Ce afaceri sunt profitabile în prezent? 
Afacerile care au un mare potenţial sunt cele care ţin de alimentaţia publică: fast-food-uri patiserii, gogoşerii, covrigării, cofetării, berării, terase etc.
Acestora li se adaugă şi alte afaceri de nişă, cum este cazul magazinelor specializate de mezeluri tradiţionale, de produse bio sau delicatese, crame şi ciocolaterii.De asemenea, uneleservicii precum cele de formare profesională sau de Internet sunt acum foarte solicitate deoarece se adaptează cerinţelor pieţii. De acelaşi succes se bucură şi serviciile de consultanţă şi cele pentru recuperarea de datorii datorită creşterii numărului de răuplatnici.
Tot la capitolul servicii avem şi turismul tradiţional ( în pensiuni) care intră în preferinţele a 58% dintre turişti. De interes constant sunt serviciile bazate pe întreţinerea şi repararea autovehiculelor precum şi cele de întreţinere corporală. Afaceri bune sunt şi cele din sectorul IT, ca de exemplu programare , dezvoltare de aplicaţii, jocuri sau chiar întreţinere sau reparaţii. În luna mai, Sageworks a realizat şi un clasament al celor mai profitabile servicii:

 1. Financiare – profit net în creştere cu 16,09% în ultimele 12 luni;
 2. STomatologice – profit net în creştere cu 15,27% în ultimele 12 luni;
 3. De sănătate – profit net în creştere cu 14,31% în ultimele 12 luni;
 4. De avocatură – profit net în creştere cu 14,10% în ultimele 12 luni;
 5. Scoli de business – profit net în creştere cu 11,78% în ultimele 12 luni;
 6. Sentre de îngrijire – profit net în creştere cu 11,15% în ultimele 12 luni;
 7. Servicii de educaţie & training – profit în creştere cu 10,83% în ultimele 12 luni;
 8. Alte servicii (ex: fotografie, translatori).

Toate aceste domenii pot fi exploatate foarte bine din punct de vedere economic pentru a dezvolta o afacere profitabilă.

 11. Unde pot găsi idei de afaceri viabile sau oportunităţi pentru piaţa românească? 
O mulţime de idei de afaceri pentru toate gusturile şi buzunarele, descrise pe larg sau prezentate succint pentru a-ţi stârni interesul găseşti pe portalul www.ideideafaceri.manager.ro şi în revista Idei de Afaceri. Revista îţi arată cum să pui pe picioare o afacere accesibilă şi profitabilă, te invaţă cum să devii un întreprinzător de succes. Abonându-te la newsletter-ul gratuit, primeşti zilnic informaţii despre oportunităţile de afaceri din România, afaceri mai mari sau mai mici, la domiciliu sau într-un sediu nou, afaceri pentru zodia ta, afaceri pentru şomeri sau pentru cei întorşi în ţară de la munca din străinătate, afaceri pentru studenţi, afaceri pentru orice buzunar din cele mai variate domenii. Dacă vrei să dezvolţi o afacere în domeniul agriculturii te poţi informa detaliat urmărind articolele din www.afacerilacheie.net şi www.bioproduct.ro precum şi abonându-te la newsletter-ele gratuite ale acestor portaluri.

12. Condiţiile economice actuale sunt propice deschiderii unei afaceri?
Cifrele vorbesc de la sine. Chiar dacă în 2008 numărul firmelor nou înfiinţate a scăzut cu aproximativ 30.000 iată că în primele trei luni ale anului următor s-au înregistrat peste 28.000 de firme noi în evidenţele Registrului Comerţului.
Un sondaj realizat de iVox – o platformă online dedicată cercetărilor de piață – la care au participat 5.443 de respondenţi, arată că: 47,7% dintre participanți – 11,8% au făcut paşi spre deschiderea unei afaceri dar au renunţat; – 3,7% tocmai au întreprins primii paşi în vederea deschiderii unei afaceri: – 6,1% dintre respondenţi deţin afaceri care sunt active, iar 9,2% dintre ei au avut afaceri în trecut dar în prezent nu mai sunt active.
Cei interesaţi sunt motivaţi şi de programele de finanţare care se desfăşoară în prezent, menite să stimuleze mediul antreprenorial (“Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri”, “Instalarea tinerilor fermieri” etc.).

 13. Unde poate găsi sprijin o femeie antreprenor?
Pentru a veni în sprijinul femeilor antreprenor, precum şi a celor care doresc să demareze propriile afaceri, Asociaţia Femeilor din România organizează, cu sprijinul fondurilor U.E, centre de consiliere şi formare pentru antreprenorii de sex feminin. Există astfel credite speciale pentru femeile de afaceri, sumele acordate ajungând până la 100.000 euro. Sprijinul acordat prin această instituţie, cât şi prin fondurile europene, fac ca o afacere să poată fi înfiinţată cu mult mai uşor astăzi, mai ales când există garanţia unor programe şi a unor specialişti care oferă consiliere şi ajutor pe toată perioada de dezvoltare iniţială a afacerii. Dacă în materie de afaceri cei mai mulţi dintre manageri se feresc sau nu doresc să împărtăşească din experienţa lor, nu acelaşi lucru se poate spune despre Alice Botnarenco, femeie de afaceri de succes, om de televiziune şi fondatoarea Asociaţiei Femeilor în Afaceri (FIA).
Activitatea sa merge pe ideea că împărtăşind şi altora din experienţa cumulată va avea toată lumea de câştigat. “ Întâlnirile de socializare sunt foarte apreciate, pentru că sunt altfel”, afirmă Alice. “Promovăm business networkingul, dar sub altă formă, mult mai degajată. Nu ne dorim doar să construim parteneriate, ci şi relaţii de lungă durată.”
Detalii http://femei-in-afaceri.ro!

14. Este posibil să demarez o afacere cu un buget mic?
A porni de la zero o afacere este o sarcină copleşitoare, mai ales pentru cineva lipsit de experienţă. O parte importantă a unei afacerii o reprezintă evident bugetul, în funcţie de el stabileşti câteva dintre trăsăturile de bază ale firmei tale, cât de mare va fi, unde va avea sediul, cât de repede va fi înfiinţată etc.
Dar nu te descuraja, nu există o limită minimă de buget pentru a demara o afacere, trebuie să găseşti modalităţile cele mai avantajoase pentru a lansa afacerea. Ceea ce contează est e cât de dedicat şi entuziast eşti, aceste calităţi te vor ajuta să treci peste obstacole. Un lucru important pentru orice întreprinzător este investiţia initială. O investiţie mică presupune, în general, o afacere mică, de familie. O astfel de afacere o poţi face relativ uşor şi demara într-un termen mai scurt.
Nu eşti nevoit să faci zeci de calcule exacte privind mersul afacerii. Posibil să nu fi nevoit să pregăteşti pentru bancă un plan de afaceri pentru a primi finanţare având astfel o libertate şi o flexibilitate financiară mai mare chiar şi cu un buget redus. Multe afaceri pornesc cu investitii mici, iar pe m ăsură ce avansează, propriul cash-flow va putea fi folosit pentru dezvoltare.
De asemenea, multe afaceri cu buget redus se pot face de acasă sau ca freelancer şi uneori nu ai nevoie decât de un telefon mobil şi o conectare la Internet. Banii necesari pentru o afacere pot veni uneori de unde nu te aştepţi.
Aşa s-a întâmplat cu Liviu Vasile şi partenerul său din Bucureşti, care au deschis în 2005 o firmă de transport. “Având experienţă în publicitate – asta înseamnă că aveam şi cunoştinţe în domeniu, printre furnizori şi clienţi, care bazându-se pe caracterul nostru şi pe felul nostru de a fi ne-au acordat încrederea necesară. Fiindu-le furnizori ne-au acordat un credit pentru a ne permite să lucrăm, am putut astfel să luăm marfă şi să o plătim după încasare.
Aşa că invesţia iniţială nu a fost foarte mare, undeva între 800-900 de euro.
Efortul de a ne ţine cuvântul faţă de clienţi şi faţă de furnizori în condiţiile în care neprevăzutul poate să apară la tot pasul este unul deosebit. Mai târziu, pe parcurs când am reuşit să acumulăm anumite fonduri şi să ne asigurăm un oarecare venit lunar, am făcut şi mici investiţii – respectiv am cumpărat unele maşini şi am făcutleasing pentru altele.
De asemenea, sediul l-am închiriat şi aşa procedăm şi în continuare. Nu am avut niciodată suficiente fonduri care să ne permită să blocăm o mare parte din bani într-o construcţie sau clădire. Banii pe care i-am avut, am preferat să îi rulăm şi să facem alţii!”

15. Ce afacere pot demara la domiciliu? 
Sunt multe posibilităţi însă afacerea aleasă trebuie să ţină cont de cel puţin patru elemente: abilităţile tale, investiţia, spaţiul şi timpul disponibil. În funcţie de zona geografică unde locuieşti poţi alege între :

 • Realizarea de obiecte handmade (bijuterii, accesorii, săpun, lumânări decorative etc.)
 • Prestări de servicii online (publicitate online, webdesign, programare, realizarea de soft-uri la comandă etc.).
 • Acordarea de lecţii şi meditaţii
 • Ca freelancer ai o mulţime de opţiuni: trainer, consultant, scriitor/jurnalist, editor, ilustrator, corector, contabil etc.
 • Recrutarea de personal pentru o companie-client ca headhunter
 • Toaletare pentru căţei şi pisici
 • Afaceri agricole, pretabile în special în mediul rural (cultivarea de legume/fructe/ arbuşti fructiferi, creşterea păsărilor şi animalelor, creşterea animalelor pentru blană, înfiinţarea unei pepiniere de plante ornamentale şi/sau pomi fructifer i etc.)
 • Producerea de vin de casă/ţuică sau palincă
 • Realizarea de produse tradiţionale (brânză, caşcaval, mezeluri, turtă dulce, dulceţuri, siropuri, vinuri tonice etc.)

Exemplu de afacere pe placul gurmanzilor tradiţionali excentrici. De o perioadă de timp, pe una dintre aleile care duc către Romexpo, mai mulţi artizani îşi expun mărfurile tradiţionale sau handmade. Sunt standuri care te îmbie cu o mulţime de bunătăţi pe lângă care nu poţi trece nepăsător. Unul dintre ele aparţine lui Eugen Libotean. La început numai din curiozitate eşti atras de tot felul de borcane şi borcănele colorate, sticle cu diverse licori, fructe confiate. Când te apropii şi citeşti etichetele parcă nu-ţi vine să crezi ochilor. Dulceaţă de piper alb? Dulceaţă de ardei iute? Oau ce specialităţi hot! Dulceaţa de ceapă? Murături din prune uscate? Nu aş fi crezut niciodată că se pot inventa. Şi nu aş pregeta să încerc aceste picanterii dar, cel mai mult mă atrag de pe tarabă savuroasele prune uscate, umplute cu miez de nucă şi tăvălite prin miere de albine. Ce mai deliciu! Eugen Libotean, creatorul acestor specialităţi, este de loc din Maramureş, de profesie economist, specializat în alimentaţie publică şi turism. După 1989 şi-a deschis prima afacere, un restaurant cu specific maramureşean, apoi şi alte activităţi de producţie. După 2000 s-a axat numai pe realizarea de produse tradiţionale speciale. Este o afacere de familie însă, având în vedere succesul produselor şi dezvoltarea afacerii, dl. Libotean are în vedere şi angajarea unor ajutoare.

16. Ce servicii aş putea oferi la domiciliul clientului?
O parte dintre activităţile prezentate în continuare pot fi desfăşurate nu numai la domiciliul clientului ci chiar pe un teren neutru. Spre exemplu, în parc dacă este vorba de dresaj canin sau de antrenament personalizat de fitness.

 • Meditaţii
 • Masaj
 • Dresaj canin
 • Reparaţii diverse, de la instalaţii sanitare până la calculatoare
 • Babysitting sau bonă
 • Animator pentru petreceri
 • Servicii de curăţenie
 • Amenajare de grădini
 • Amenajări interioare şi exterioare
 • Servicii de tuns, coafat, manichiură, tatuaj etc.
 • Instrucţii personale ca: – antrenor de fitness – mentorat – lecţii de muzică, limbi străine etc.
 • Consultanţă comercială, juridică etc.

17. Ce afacere aş putea desfăşura pe lângă serviciul pe care-l am? 
Este vorba de o afacere part-time căreia nu-i poţi aloca prea mult timp dar care îţi permite o creştere graduală. Înainte de orice trebuie să faci o analiză realistă a resurselor financiare şi de timp pe care le implică o afacere sau alta.
Cele mai multe dintre ideile prezentate la punctul anterior pot fiafaceri part-time şi ele se încadrează în special la domeniul servicii.
Aşadar, iată ce servicii poţi oferi:

 • contabilitate,
 • consultanţă,
 • marketing,
 • curăţenie,
 • îngrijirea persoanelor în vârstă sau a copiilor, îngrijirea animalelor (dresaj canin, toaletare),
 •  cursuri diverse, meditaţii, traduceri, tehnoredactare, training,
 •  P.R&Media,
 •  administrare de site-uri,
 •  design,
 •  amenajări interioare şi exterioare, reparaţii diverse.

La capitolul producţie se pot încadra următoarele activităţi:

 • realizarea de obiecte handmade,
 • croitorie,
 • producţie audio-video, fotografie,
 • înfiinţarea unor mici ferme agricole etc.

Numeste Data Protection Officer (DPO) sau ofiter Gdpr Cand trebuie la firme Avocat Coltuc Marius Vicentiu

Avocat specializat in depunere /asistare sau solutionare plangere GDPR - avocat Coltuc

Avocat Coltuc poate fi DPO

Potrivit GDPR, este obligatoriu ca anumiți operatori și persoane împuternicite de operatori să desemneze un ofițer de protecție a datelor (DPO). În această situație se află toate autoritățile și organismele publice, indiferent de tipul datelor prelucrate, precum și  celelalte organizații care monitorizează în mod sistematic și pe scară largă persoanele fizice sau prelucrează categorii speciale de date cu caracter personal pe scară largă. Chiar și în situația în care GDPR nu impune în mod expres numirea unui DPO, organizațiile pot găsi ca fiind utilă desemnarea unui DPO în mod voluntar. Grupul de Lucru Articolul 29 („WP29”) încurajează aceste eforturi voluntare.

În conformitate cu Articolul 37, Aliniat 1 din GDPR, trebuie să desemnați un ofițer de protecție a datelor (DPO) dacă:

 • sunteți o autoritate publică (cu excepția instanțelor care acționează în calitatea lor judiciară);
 • efectuați o monitorizare sistematică, la scară largă, a persoanelor (de exemplu, urmărirea comportamentului online);
 • faceți o prelucrare la scară largă a unor categorii speciale de date sau date referitoare la condamnările penale și infracțiunile.

Există însă cazuri în care un grup de organizații, cum ar fi de exemplu partenerii dintr-un lanț de distribuție,  execută în mod frecvent activități comune care implică fluxuri de date ce pot fi controlate și monitorizate centralizat, la nivel de grup sau asociație de parteneri. În asemenea situații, puteți desemna un singur ofițer de protecție a datelor care să acționeze pentru un grup de organizații sau autorități publice, ținând cont de structura și dimensiunea acestora.

Alineatele 2 – 4 din Articolul 37: Desemnarea responsabilului cu protecţia datelor explicitează cele mai importante astfel de cazuri:

”(2) Un grup de organizații poate numi un responsabil cu protecţia datelor unic, cu condiţia ca responsabilul cu protecţia datelor să fie uşor accesibil din fiecare întreprindere.

(3) În cazul în care operatorul sau persoana împuternicită de operator este o autoritate publică sau un organism public, poate fi desemnat un responsabil cu protecţia datelor unic pentru mai multe dintre aceste autorităţi sau organisme, luând în considerare structura organizatorică şi dimensiunea acestora.

(4) În alte cazuri decât cele menţionate la alineatul (1), operatorul sau persoana împuternicită de operator ori asociaţiile şi alte organisme care reprezintă categorii de operatori sau de persoane împuternicite de operatori pot desemna sau, acolo unde dreptul Uniunii sau dreptul intern solicită acest lucru, desemnează un responsabil cu protecţia datelor. Responsabilul cu protecţia datelor poate să acţioneze în favoarea unor astfel de asociaţii şi alte organisme care reprezintă operatori sau persoane împuternicite de operatori.”

Potrivit aceluiași Articol 37, responsabilul cu protecția datelor este desemnat pe baza calităților profesionale și, în special, a cunoștințelor experților privind legislația și practicile privind protecția datelor și capacitatea de a îndeplini sarcinile menționate la Articolul 39. În anumite situații, agentul responsabil cu protecția datelor poate fi membru al personalului operatorului sau prelucrătorului sau poate îndeplini sarcinile pe baza unui contract de servicii externalizate. Controlorul sau procesatorul trebuie să publice datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor și să le comunice autorității de supraveghere.

Care este rolul funcției de DPO?

Prin natura funcției și a împuternicirilor de care dispune, un DPO deține o poziție centrală, cu rol strategic, într-o organizație. Particularitățile și noutatea acestei poziții nasc o serie de întrebări care parțial sunt clarificate prin textul GDPR. La altele vom încerca să găsim noi răspunsul.

Potrivit Articolului 38: Funcţia responsabilului cu protecţia datelor, noi ca operatori trebui să ne asigurăm că responsabilul cu protecţia datelor ”este implicat în mod corespunzător şi în timp util în toate aspectele legate de protecţia datelor cu caracter personal”. Mai mult de atât, avem datoria să acordăm DPO tot sprijinul pentru îndeplinirea sarcinilor menţionate la Articolul 39, asigurându-i toate resursele necesare pentru buna executare a acestor sarcini. Printre aceste resurse se numără accesul la datele cu caracter personal şi la operaţiunile de prelucrare a acestora, cât și facilitarea accesului la resursele de instruire, pentru menţinerea cunoştinţelor sale de specialitate.

Un aspect foarte important și deci și foarte comentat legat de poziția DPO în cadrul unei organizații este autonomia acestuia în problemele de siguranța a datelor. Așa cum zice Articolul 38, Alineatul 3: ”Operatorul şi persoana împuternicită de operator se asigură că responsabilul cu protecţia datelor nu primeşte niciun fel de instrucţiuni în ceea ce priveşte îndeplinirea acestor sarcini.” Cum spuneam, această poziție privilegiată a generat numeroase discuții și nelămuriri privitoare la poziționarea acestei funcții în relațiile cu structurile de management și celelalte linii de business.

Nedumeririle sunt și mai mult accentuate de prevederea regulamentului prin care un DPO nu poate fi demis sau sancţionat de către operator pentru îndeplinirea sarcinilor sale. Responsabilul cu protecţia datelor răspunde direct în faţa celui mai înalt nivel al conducerii operatorului sau persoanei împuternicite de operator. Cele mai frcvente întrebări sunt legate de ce se întâmplă în situația în care sfaturile sau recomandările DPO sunt depășite sau eronate, ceea ce atrage vulnerabilități în privința rotecției datelor.  Un alt rol critic al DPO este acela de a prelua comunicarea cu persoanele vizate, în cazul în care acestea se prevalează de exercitarea drepturilor lor, în temeiul prezentului regulament.

Un alt punct important, în special în situația în care DPO își exercită activitățile ca extern, pentru una sau mai multe companii, este obligaţia de a respecta secretul și confidenţialitatea în ceea ce priveşte îndeplinirea sarcinilor sale. E clar că acest lucru trebuie reglementat printr-o secțiune specială a contractului individual de muncă sau a contractului de prestări de servicii. Astfel de reglementări trebuie să menționeze explicit care sunt categoriile de informații la care DPO are dreptul de acces, care este rolul său în prelucrarea efectivă a datelor și cum poate gira acesta condițiile asumate de organizație prin limitarea volumului de date procesate, siguranța comunicării sau a stocării.

Potrivit Alineatului 6 din Articolul 38: ”Responsabilul cu protecţia datelor poate îndeplini şi alte sarcini şi atribuţii. Operatorul sau persoana împuternicită de operator se asigură că niciuna dintre aceste sarcini şi atribuţii nu generează un conflict de interese.” Dar înainte de alte comentarii, haideți să vede care sunt sarcinile de bază ale unui DPO.

Ce atribuții aveți în calitate de DPO?

Condițiile minime pe care trebuie să le asigurați dacă aveți funcția de DPO sunt definite în Articolul 39:

 • Să informați și să consiliați organizația și angajații cu privire la obligațiile de a respecta GDPR și alte legi privind protecția datelor;
 • Să monitorizați respectarea GDPR și a altor legi privind protecția datelor, inclusiv gestionarea activităților interne de protecție a datelor;
 • Să consiliați activitățile organizației ce au legătură cu evaluările de impact privind protecția datelor;
 • Să instruiți personalul și să efectuați audituri interne;
 • Să fiți primul punct de contact pentru autoritățile de supraveghere și pentru persoanele fizice ale căror date sunt prelucrate (angajați, clienți etc.).

Dar poate cel mai important aspect al acestor atribuții este legat de faptul că, în îndeplinirea sarcinilor dvs. de DPO, trebuie să ţineți seama, în mod corespunzător (zice legea), dar cu maximă responsabilitate (zic cele mai bune practici) de riscul asociat operaţiunilor de prelucrare. Și aici trebuie să țineți seama atât de natura și de domeniul de aplicare, cât și de contextul şi scopurile prelucrării.

De ce calificare am nevoie pentru a deveni ofițer de protecție a datelor?

Responsabilul cu protecția datelor trebuie să aibă calitățile profesionale și cunoștințele profesionale adecvate recunoscute de legislația privind protecția datelor. În prezent, nu există o cerință expresă de a deține o anumită calificare sau certificare. Cu toate acestea, deținerea unei certificări  în conformitate cu GDPR este o modalitate eficientă de a demonstra cunoștințele experților. Conform GDPR, ca DPO trebuie să beneficiați de toate condițiile și tot suportul organizației pentru a avea acces la cele mai performante resurse de instruire.

Un DPO trebuie să fie independent. Acest lucru nu înseamnă neapărat că, în calitate de operator sau procesator, trebuie să numiți o persoană externă; rolul DPO poate fi îndeplinit de un angajat. Postul poate fi un rol cu ​​jumătate de normă sau combinat cu alte sarcini, însă, în îndeplinirea rolului, DPO trebuie să aibă o linie independentă de raportare și să fie împuternicit să raporteze direct comitetului fără intervenție. Ceea ce este important este faptul ca, pentru a-și îndeplini sarcinile, persoana desemnată trebuie să fie un profesionist în domeniul protecției datelor cu “cunoștințe de specialitate privind legislația și practicile privind protecția datelor“.

Bancpost pierde pe comision de acordare si dobanda abuziva 2018 – Avocat Coltuc

Bancpost A PIERDUT procesul cu ANPC pentru clauze abuzive
Nr. unic (nr. format vechi) : 34601/300/2016
Data inregistrarii 12.12.2016
Data ultimei modificari: 31.10.2018
Sectie: Sectie comuna
Materie: Civil
Obiect: acţiune în constatare clauze abuzive, pretenţii, oblig. de a face
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
VOICU CIPRIAN CU DOM ALES LA AV. COLTUC MARIUS VICENTIU Reclamant
SC BANCPOST SA Pârât
VOICU MIRELA CU DOM ALES LA AV. COLTUC MARIUS VICENTIU Reclamant
EFG NEW EUROPE FUNDING II B.V. Pârât

 

Şedinţe

20.03.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Duma
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite in parte cererea. Constata caracterul abuziv si nulitatea absoluta ale clauzelor referitoare la dobanda, prevazute in art. 4.1. parag. 2, art. 4.3. din contractul de credit ipotecar nr. HL10632 din 08.05.2007, respectiv art. 2.2. din actele aditionale nr. 2 din 08.12.2010 si nr. 3 din 28.08.2012 la contractul de credit ipotecar nr. HL10632 din 08.05.2007. Constata caracterul abuziv si nulitatea absoluta ale clauzei referitoare la dreptul băncii de a percepe comision de acordare, prevazuta in art. 4.11. lit. a) din contractul de credit ipotecar nr. HL10632 din 08.05.2007. Constata caracterul abuziv si nulitatea absoluta ale clauzei referitoare la dreptul băncii de a percepe comision de administrare, prevazuta in art. 4.11. lit. b) din contractul de credit ipotecar nr. HL10632 din 08.05.2007. Obliga paratele la restituirea catre reclamanti a sumelor percepute ca urmare a modificarii dobanzii prin raportare la valoarea dobanzii prevazuta in art. 4.2. din contract, precum si a sumelor percepute cu titlu de comision de administrare. Obliga paratele la plata catre reclamanti a cheltuielilor de judecata constand in contravaloare traducere (125 lei) si contravaloare taxa comunicare acte in Olanda (65 Euro). Respinge ca neintemeiate celelalte cereri. Cu drept de apel in termen de 30 zile de la data comunicarii. Cererea de apel se depune la Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti. Pronuntata, astazi, 20.03.2018, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei conform art. 396 alin. 2 C.proc.civ.
Document: Hotarâre  2880/2018  20.03.2018

Victorie uriasa handbal – Victorie uriasa avocat Coltuc impotriva Bcr

echipa handbal romania avocat coltuc
echipa handbal romania avocat coltuc

avocat-coltuc-foarte-bun-avocat-romania-2019
avocat-coltuc-foarte-bun-avocat-romania-2019

 

Felicitari ambilor!

Bravo

 

Nr. unic (nr. format vechi) : 46280/301/2014
Data inregistrarii 24.06.2014
Data ultimei modificari: 01.12.2018
Sectie: Judecatoria sect 3
Materie: Civil
Obiect: constatare nulitate act juridic
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
ITU RAZVAN LA DOMICILIUL ALES C.A.COLTUC Reclamant
BANCA COMERCIALA ROMANA SA Pârât
ITU EMIL Reclamant
ITU FLORICA Reclamant
ITU STEFAN Reclamant
ITU LACONIA Reclamant

 

Şedinţe

02.11.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: C 10 Civil
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost precizată. Constată caracterul abuziv a clauzelor prevăzute la art.5 teza finală din Contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr.806FO/18.10.2007 şi la art.2.10 din Condiţii generale de creditare – Anexa la contractul de credit bancar, în partea privind dobânda de referinţă variabilă, care se afişează la sediile BCR. Constată nulitatea absolută a clauzelor cuprinse în art. 5 din contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. 806FO/18.10.2007 şi art.2.10 din Condiţii generale de creditare – Anexa la contractul de credit bancar, în partea privind dobânda de referinţă variabilă, care se afişează la sediile BCR. Constată caracterul abuziv al clauzei cuprinse în art. 9 lit. b) din Contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr.806FO/18.10.2007, referitor la comisionul de administrare. Constată nulitatea absolută a clauzei cuprinse în art. 9 lit. b) din Contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. 806FO/18.10.2007, referitor la comisionul de administrare. Obligă pârâta la emiterea unui nou grafic de rambursare, prin eliminarea clauzelor constatate abuzive ?i renegocierea clauzei privind dobânda. Obligă pârâta la restituirea către reclamant a sumelor achitate în plus în temeiul clauzei prevăzute la art.5, reprezentând diferenta dintre dobânda încasată începând cu luna a 13 – a peste nivelul de 7,4%. Obligă pârâta la restituirea către reclamant a sumelor încasate cu titlu de comision de administrare. Respinge cererea reclamantilor privind obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Respinge cererea reconventională, ca neîntemeiată. Respinge cererea pârâtei privind acordarea cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei sentinţe, care se va depune la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti. Pronunţată azi, 02.11.2018, prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin mijlocirea grefei instantei de judecată.
Document: Hotarâre  11948/2018  02.11.2018

Cum negociez cu banca in 2019 ? Sau pot negocia? Opinie avocat Coltuc

Cum ma lupt cu "usul" bancar?

Cum negociez cu banca. In 2019 va fi haos in sistemul bancar.Creditele se vor acorda mai greu si va fi din ce in ce mai greu sa negociezi cu banca

Vom trai si vom vedea!

 

Ghid de negociere cu banca (CHF, euro, lei) și procedura de judecată

Varianta ideala:Cand te baga cineva in seama

Ce scriam(avocat Coltuc https://www.coltuc.ro in 2015

Se aplica in mare parte si astazi

 

Sunt 2 forme de a “discuta” cu banca: negocierea individuala sau colectiva si chemarea in judecata, ca forma cea mai energica.

Cum a inceput scandalul?

In anul 2010, consumatorul a inceput sa “deschida ochii” si sa citeasca contractele de credit.

BNR ne expunea si un ghid.

Studierea Contractului Existent

•        Subliniati text cu creionul fiecare fraza in care apar cuvintele (in orice forma): dobanda, comision, taxa, cost, rata.

•        Aflati care sunt valorile indicilor de referenta (EURIBOR/ROBOR/LIBOR pentru CHF sau USD) valabile la data semnarii contractului pentru a putea identifica marja in cazul contractelor care nu specifica in mod clar care este valoarea marjei*.

* Marja, conform legilor in vigoare, nu se poate modifica pe intreg parcursul contractului decat in cazul diminuarii acesteia din initiative Creditorului. Pentru a stabili marja unica si fixa a contractului, aceasta trebuie identificata de la momentul semnarii contractului pentru a ne

asigura ca marja nu s-a schimbat in perioada derularii contractului.

Cazul 1: credite pe care consumatorii le stiau ca fiind cu dobanda fixa (chiar daca rata lunara le-a crescut sau NU de la acordare si pana in prezent);

•        Daca in contract se mentioneaza faptul ca dobanda este fixa, atunci:

o        poate actiona in judecata Banca pentru recuperarea sumelor pe care le-a platit in plus;

o        solicita Bancii in scris cu numar de inregistrare de la registratura Sucursalei conformarea contractului prevederilor OUG 50/2010;

•        Daca in contract nu se mentioneaza faptul ca dobanda este fixa, atunci:

o        poate depune reclamatie (cu numar de inregistrare luat de la registratura sucursalei + numele reprezentantului bancii cu care a stat de vorba) pentru ca a fost inselat la semnarea contractului de credit; copia impreuna cu detaliile se trimit si catre ANPC pentru sanctionarea Bancii;

o        trece la calcularea dobanzii variabile (marja + indice):

identifica marja = din dobanda inscrisa in contract scade valoarea indicelui de referinta (EURIBOR/ROBOR/LIBOR) valabila la data semnarii contractului initial; la marja astfel calculata se va adauga valoarea indicelui (EURIBOR/ROBOR/LIBOR) valabila la data semnarii actului aditional;

Cazul 2: credite cu dobanda variabila, dar care nu au precizat cum anume variaza (“dobanda de referinta a bancii”);

•        Daca exista precizata in contract o parte fixa (“dobanda de referinta a bancii la care se adauga un procent fix”)

o        Noua rata a dobanzii este formata din Marja + Indice (EURIBOR/ROBOR/LIBOR); marja reprezinta partea fixa mentionata in contract, astfel ca se va considera marja bancii ca fiind procentul fix mentionat in contract + valoarea indicelui corespunzator monedei creditului valabila la data semnarii actului aditional;

•        Daca nu exista in contract nici o alta precizare in afara de “dobanda de referinta a bancii”:

Se identifica valoarea initiala a ratei dobanzii inscrisa in contract (inclusiv din graficul de rambursare atasat contractului); apoi se cauta valoare indicelui in functie de moneda creditului (EURIBOR/ROBOR/LIBOR) si se scade din valoarea dobanzii; astfel rezulta marja fixa ce trebuie inscrisa in contract;

Cazul 3: credite cu dobanda fixa pe perioada determinate si apoi variabila;

•        Din momentul in care dobanda a devenit variabila se procedeaza ca si in cazurile 1 si 2; se identifica fraza care se refera la cum anume se determina variabilitatea dobanzii si se aplica formulele de calcul mentionate si mai sus:

1.        “dobanda de referinta bancii de la momentul intrarii pe dobanda variabila”:

 • Interpretare 1: marja = 0% (nu este specificata dar OUG 50/2010 impune exprimarea variabilitatii dobanzii in functie de marja; daca aceasta nu este precizata in contract, inseamna ca are valoare zero);
 • Interpretare 2: marja = dobanda de referinta a bancii la momentul la care aceasta devenea variabila din care se scade valoarea indicelui de referinta a monedei creditului (EURIBOR/ROBOR/LIBOR) la momentul intrarii dobanzii in perioda de variabilitate;

2.        “dobanda de referinta a bancii la care se adauga X puncte procentuale”:

 •  X puncte procentuale reprezinta “marja fixa”/”marja bancii” (partea fixa a dobanzii variabile care nu se poate modifica pe parcursul rambursarii creditului – conform Legii); la aceasta se adauga exclusiv valoarea indicelui de referinta in functie de moneda creditului din prezent (EURIBOR/ROBOR/LIBOR);

Cazul 4: credite cu dobanda variabila care au o formula vaga de calcul a dobanzii (“marja fixa + indicele de referinta al bancii”)

•        Indicele de referinta al bancii se transforma in indicele de referinta in functie de moneda creditului (EURIBOR/ROBOR/LIBOR). OUG 50 /2010 (Cele mai Importante Elementele).

Ghidul de negociere cu banca. Sfaturi de la BNR, MFP şi ANPC

MFP, BNR şi ANPC au elaborat  in 2010 un ghid care stabileşte principiile pentru derularea negocierilor dintre persoanele fizice aflate în dificultate financiară şi creditorii acestora în scopul restructurării extrajudiciare a împrumuturilor garantate cu ipoteci.

•        Principiul 1

Este in interesul imprumutatului sa contacteze imprumutatorul in cel mai scurt timp posibil de la intervenirea situatiei de dificultate financiara, pentru a angaja discutii privind problemele pe care le intampina in achitarea ratelor si gasirea unei solutii de rezolvare in interesul comun al partilor.

Cu toate ca imprumutatorii transmit, de regula, imprumutatilor notificari in cazul neindeplinirii obligatiei de plata, se recomanda ca imprumutatii sa se adreseze imprumutatorilor inainte de intervenirea unei asemenea situatii. imprumutatorii pot fi mai deschisi sa discute o solutie care sa fie de asemenea favorabila imprumutatilor de vreme ce acestia arata responsabilitate si angajament in rambursarea imprumutului in ciuda situatiei de dificultate financiara cu care se confrunta.

Discutiile angajate din timp ofera imprumutatului si imprumutatorului ocazia de a ajunge la o solutie rapida in scopul de a evita executarea silita. Executarea obligatiilor imprumutatului in cadrul unui contract de imprumut presupune plata unor rate periodice in vederea restituirii sumei totale imprumutate. in cazul in care, pe parcursul executarii obligatiilor contractuale, imprumutatul intampina dificultati in achitarea ratelor, se recomanda ca imprumutatul sa contacteze de indata imprumutatorul pentru a-i aduce la cunostinta dificultatile financiare cu care se confrunta, in vederea identificarii de comun acord a unor solutii rezonabile.

Imprumutatul si imprumutatorul vor discuta direct sau prin reprezentantii autorizati cauzele intarzierilor la plata, situatia financiara a imprumutatului, precum si orice propuneri de achitare a sumelor restante (de exemplu, partile vor lua in considerare natura temporara sau pe termen lung a cauzelor neachitarii la timp a ratelor, precum si capacitatea imprumutatului de a achita sumele restante intr-un orizont de timp rezonabil).

•        Principiul 2

Imprumutatorul va explica in mod clar imprumutatului situatia integrala a obligatiilor ce ii revin in baza contractului de imprumut cu garantie ipotecara.

Odata ce discutiile cu privire la platile intarziate au demarat, se recomanda ca imprumutatorul sa furnizeze imprumutatului informatii detaliate in scris privind platile aferente contractului de imprumut cu garantie ipotecara, cuprinzand cel putin urmatoarele informatii:

a) Valoarea totala a sumelor restante, numarul de zile de intarziere pentru cea mai veche suma datorata si neachitata;

b) Suma ramasa de plata din imprumutul cu garantie ipotecara, perioada de timp ramasa pana la achitarea integrala a acestuia;

c) Daca se vor adauga dobanzi sau penalitati pentru intarzierea la plata.

•        Principiul 3

Restructurarile imprumuturilor cu garantii ipotecare reprezinta o concesie, ci nu un drept.

Imprumutatorul decide daca va restructura sau nu un imprumut cu garantie ipotecara, in conditiile in care apreciaza ca imprumutatul se afla in situatia de dificultate financiara. Acesta nu este un drept al imprumutatului, ci reprezinta un acord de vointa din partea ambelor parti.

Imprumutatorul va decide incheierea unui acord extrajudiciar de restructurare a imprumutului cu luarea in considerare a circumstantelor in care se gaseste imprumutatul aflat in dificultate financiara si a posibilitatilor de solutionare a acestor dificultati in vederea stabilirii

unui grafic de rambursare sustenabil si pe care sa si-l poata asuma atat imprumutatul cat si imprumutatorul.

•        Principiul 4

Buna credinta: Orice negocieri intre imprumutator si imprumutat se vor desfasura cu buna credinta, in scopul identificarii unei solutii constructive.

 

•        Principiul 5

Comunicare clara: Se recomanda ca partile sa comunice si sa se informeze reciproc cu privire la orice aspect relevante. Fiecare parte va urmari sa realizeze o comunicare clara, echitabila si care sa nu induca in eroare pe cealalta parte. La cererea imprumutatorului, imprumutatul va prezenta documentele necesare in sustinerea solicitarilor sale.

Acordurile cu privire la modificarile aduse graficului de rambursare sau altor termeni si conditii in legatura cu modalitatea de rambursare a imprumutului vor fi mentionate in mod expres in documentele puse la dispozitia imprumutatului sau in actele aditionale incheiate de parti. In masura in care este posibil, imprumutatorul va pastra toate documentele in cauza.

 

•        Principiul 6

Imprumutatul va furniza imprumutatorului toate informatiile necesare, inclusiv informa sai si/sau documente justificative legate de venituri sau orice alte active financiare in timp util si cu exactitate, pentru a permite acestuia evaluarea corecta a situatiei sale financiare.

Imprumutatul trebuie sa furnizeze imprumutatorului, intr-un termen stabilit de comun acord, toate informatiile necesare evaluarii de catre imprumutator a posibilitatilor reale de rambursare a imprumutului. Aceste informatii includ veniturile sale periodice si alte surse financiare, conturi de economii, investitii si altele, conditiile actuale de angajare profesionala surse de venituri ale gospodariei, perspective de angajare etc., pentru a permite o evaluare corespunzatoare a situatiei sale financiare. imprumutatul va informa imprumutatorul cu privire la orice alte imprumuturi contractate sau orice alte obligatii de plata.

•        Principiul 7

Partile vor lua in considerare si vor discuta, inainte de luarea oricaror masuri de executare silita a ipotecii si a altor garantii, orice solutii posibile de restructurare a imprumutului.

1. Inainte de a initia masurile de executare silita a garantiei ipotecare, partile contractante vor lua in considerare si vor pune in discutie orice solutie posibila de restructurare a imprumutului.

2. Se recomanda ca imprumutatorul sa nu demareze proceduri de executare silita atata timp cat partile sunt angajate in discutii avand ca scop identificarea unor solutii de restructurare a imprumutului, cu exceptia cazului in care impotriva imprumutatului este deja initiata de un alt

imprumutator aceasta procedura.

3. Partile contractante vor discuta cu precadere posibilitatea de modificare a termenilor si conditiilor imprumutului cu garantie ipotecara. Planul final de restructurare va fi stabilit in functie de circumstantele fiecarui caz in parte si pornind de la normele interne ale imprumutatorului. De asemenea , fara a se limita la acestea, imprumutatorul poate face referire la urmatoarele solutii:

a) imprumutatorul convine cu imprumutatul modificarea scadentei si/sau a sumei de plata a uneia/mai multor rate de imprumut in sold fara a se depasi durata initiala de acordare a imprumutului.

Imprumutatului i se permite, pentru o anumita perioada de timp, sa faca plati lunare intr-un cuantum mai mic, urmand ca in perioada urmatoare imprumutatul sa efectueze plati intr-un cuantum sporit.

Aceasta optiune de restructurare poate fi utilizata in cazul imprumutatilor care se confrunta cu o reducere temporara a veniturilor, insa, pe termen lung, exista perspective de crestere a veniturilor, astfel incat sa isi poata executa in continuare obligatiile rezultate din contractul de imprumut.

b) imprumutatorul convine cu imprumutatul cu privire la capitalizarea dobanzii sau a restantelor. Aceasta optiune implica de regula o prelungire a scadentei initiale a imprumutului.

Aceste modificari pot fi utilizate in cazul imprumutatilor care intampina o situatie de reducere a veniturilor pe termen lung, dar care isi pot indeplini obligatiile aferente contactului de imprumut daca ar trebui sa achite rate cu un nivel mai scazut.

O alta modificare a conditiilor contractuale o poate constitui modificarea tipului ratei dobanzii sau a cuantumului ratei dobanzii in sensul reducerii ratei lunare, pe o perioada limitata de timp sau pe intreaga perioada de creditare.

c) imprumutatorul convine cu imprumutatul cu privire la refinantarea imprumutului care inregistreaza sume neachitate la scadenta printr-un alt imprumut. Contractul initial de imprumut va fi rambursat in baza unui nou contract de imprumut. Aceasta optiune permite imprumutatului de exemplu sa inlocuiasca un imprumut exprimat in euro cu un imprumut exprimat in lei sau pe o perioada extinsa daca politica de creditare a imprumutatorului o permite.

 

•        Principiul 8

Este recomandat ca imprumutatorul sa raspunda cu promptitudine la orice modalitate de solutionare formulat de catre imprumutat. Imprumutatorul ar trebui sa raspunda oricaror propuneri formulate in scris de catre imprumutat cu privire la efectuarea platilor.

 

•        Principiul 9

Acordarea unei perioade de reflectie cu privire la orice propuneri noi.

1. imprumutatorul ar trebui sa acorde imprumutatului o perioada suficienta de timp, determinat de catre imprumutator in functie de situatia contului respectiv, pentru a reflecta cu privire la orice propuneri de restructurare a imprumutului.

2. O propunere de restructurare a imprumutului trebuie sa fie elaborata in mod clar si fara ambiguitati, astfel incat imprumutatul sa poata intelege pe deplin efectele care decurg din aceasta.

•        Principiul 10

Restructurare realizabila si rezonabila.

Propunerea de restructurare trebuie sa aiba la baza un grafic de rambursare realizabil si rezonabil, conform metodei de restructurare agreata cu imprumutatul si prevazuta in normele interne ale imprumutatorului.

•        Principiul 11

Imprumutatorul nu va initia sau continua proceduri judiciare atata timp cat imprumutatul respecta conditiile convenite pentru restructurarea imprumutului.

In cazul in care imprumutatul si imprumutatorul au convenit asupra unei solutii de restructurare a imprumutului, iar imprumutatul respecta in intregime termenii si conditiile acestui acord, imprumutatorul nu va initia sau continua actiuni judiciare in vederea executarii silite a

garantiei ipotecare, cu exceptia cazului in care impotriva imprumutatului este deja initiata de un alt creditor aceasta procedura.

•        Principiul 12

               Confidentialitatea: Imprumutatorul va asigura confidentialitatea informatiilor primite de la imprumutat si nu va dezvalui nici unui tert informatii si detalii cu privire la situatia imprumutatului respectiv, in lipsa unui acord scris din partea acestuia, cu exceptia cazurilor in care solicitarea este inaintat in conformitate si in temeiul prevederilor legale in vigoare.

 

Acest ghid s-a dovedit inutil.

Cum negociez un contract cu banca?

Clauzele „cu scrisu’ mic” pot fi, uneori, adevărate pietre de moară de gâtul clienţilor unei bănci. Eu zic că vina cea mai mare o au clienţii care nu ştiu să îşi negocieze contractele ab initio cum zic juriştii, adică de la început.

În primul rând trebuie citit contractul acasa si nu la sediul bancii. Poţi hotărî dacă, în condiţiile respective, îţi convine să mai închei contractul sau nu, pornind de la aceste constatări, deşi nu poţi schimba structura contractului, poţi negocia anumite clauze în cadrul contractului. Trebuie reţinut un aspect foarte important: când ia banii, omul nici nu se uită ce semnează; se trezeşte abia când trebuie să plătească.

Ce poti intr-adevar negocia

Poţi negocia perioada pentru care angajezi creditul, poţi să negociezi şi anumite aspecte legate de dobândă. Chiar dacă nu vor reduce dobânda la cât vrem noi, se poate obţine, totuşi, prin negociere, un nivel mai scăzut.

După aceea, sunt anumite clauze care se referă la rambursarea anticipată. Acest comision variază  între 1% şi 5%. Vă daţi seamna că nu este acelaşi lucru dacă dai 1% sau 5% şi atunci începi o discuţie. Şi, dacă nu ajunge la o înţelegere cu banca respectivă se poate adresa unei alte bănci.

În general, băncile au devenit mai conştiente şi şi-au dat seamna că un client trebuie analizat sub toate aspectele. Aparent, poţi să crezi că este un client foarte bun, solvabil, dar realitatea să nu concorde cu aparenţa.

Dacă băncile nu permit negocierea tuturor clauzelor contractuale, atunci acest aspect ar putea fi văzut, în sine, ca o “clauză abuzivă”. Calificarea ca abuziv al comportamenutlui băncilor este determinată de caracterul nenegociat al contractelor de credit împreună cu lipsa de informaţii, limbajul prolix sau, şi mai grav, dezinformarea consumatorilor. Astfel, nu orice fel de comisioane sunt abuzive, ci acelea care nu sunt menţionate în contract sau sunt menţionate, însă într-un mod înşelător. Mai exact, cele care nu prevăd partea din credit sau unitatea de timp la

care se raportează, precum şi cele care nu au o contraprestaţie reală din partea băncii.

A SE VEDEA SI:

 

1. În multe cazuri (inclusiv cele care sunt acum pe rolul instanțelor), ofertele de creditare din perioada 2005-2008 conțineau aceasta precizare: daca destinatarul ofertei ar intenționa să negocieze contractile pre-formulate, atunci trebuie să știe că va putea fi obligat la plata unui

comision. În mod aparent, o astfel de precizare își gaseste o justificare în faptul că banca pregatește aceste contracte pre-formulate ca produse financiare care sunt puse pe piață numai dupa o prealabilă avizare a acestor produse de către BNR.

Odată obținută această avizare, „produsele financiare” sunt introduse în sistemul informatic al băncii, fiind imposibil de modificat în concret, fără o modificare a întregului sistem informatic al băncii. Aparent, avem de-a face cu un cost suplimentar, pe care banca trebuie să îl obțină de la cineva, mai precis, de la cel care are proasta idee de a cere negocierea contractului.

Bun, dar oare mai putem vorbi în mod serios, în aceste condiții, de proba negocierii, sarcină care revine, conform art. 4 alin. 3 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, profesionistului care intenționează să

răstoarne prezumția lipsei negocierii în contractele pre-formulate (adeziune)?

De remarcat aici că, în susținerea soluției din decizia citată, comentariul dnei Țăndăreanu conține și referințe la o decizie a ICCJ, irevocabilă, defavorabilă băncii (decizia din noiembrie 2012, dosar nr. 10464/799/2010). Și această speță are o soluție foarte interesantă (pe

lângă multe altele) : „art. 4 alin. 3 din Legea nr. 193/2000 instituie o prezumție relativă a caracterului ne-negociat al clauzelor în cazul contractelor preformulate, prezumție ce poate fi înlăturată doar prin dovada scrisă, făcută de profesionist, a caracterului negociat al contractului or al unor clauze ale acestuia”.

Așadar, prezumția de lipsă a negocierii nu poate fi răsturnată cu interogatoriul, martorii, expertiza etc., aceste probe fiind inadmisibile în litigiile care se poartă asupra caracterului abuziv al unor clauze inserate în contractele pre-formulate ale profesioniștilor cu consumatorii lor. Prezumția de lipsă a negocierii nu poate fi răsturnată nici cu contra-prezumții sau cu speculații la limita logicii după care, dacă un consumator a putut alege între trei oferte, înseamna că a existat negociere.

În decizia Curții de Apel Craiova se arată că „modalitatea în care banca și-a rezervat dreptul de a ajusta rata dobânzii nu poate transforma contractul de credit într-un contract aleatoriu pentru consumator”. Într-adevăr, contractul de credit bancar este un contract comutativ, în care părțile își cunosc sau își pot cunoaște cu precizie drepturile și obligațiile, de la data semnării sale și până la finalul său. Contractul de credit bancar de retail nu este un instrument financiar derivat din care partea tare sa câștige, iar partea slabă să piardă (mai mult sau mai

puțin), în funcție de „evenimente semnificative ale pieței financiare” sau de „conjuncturi”.  Și în orice caz, contractul nu poate fi aleatoriu pentru o parte (client) și comutativ pentru alta (bancă).

De asemenea, decizia citată mai statuează că „motivele care să îndreptățească banca să ajusteze rata dobânzii nu pot fi arătate ulterior, nici în scris, nici verbal” (ele trebuie arătate în contract, în mod clar și ușor intelegibil, n.n., Gh. P.).

2. În decizia citată s-a considerat, în argumentarea soluției de respingere a excepției de prescripție a acțiunii (N.B.: unele bănci consideră în apărările lor ca sancțiunea pentru clauzele abuzive este nulitatea relativă, prescriptibilă în 3 ani, și nu nulitatea absolută, imprescriptibilă), că aceste clauze, odată ce li s-a constatat caracterul abuziv, sunt lovite de nulitate absolută, din moment ce normele care le reglementează sunt de ordine publică. Dar, în plus, decizia citată statuează că, dacă se constată nulitatea absolută a unor clauze dintr-un contract concret, atunci soluția se impune erga omnes, tuturor contractelor pre-formulate conținând acele clauze abuzive – tip. Textul art. 13, coroborat cu art. 6 din Legea 193/2000, în forma sa inițială, duce la această concluzie.

Argumentul este sustenabil, întrucât art. 6 din Legea nr. 193/2000 dispune că, dacă o clauză este constatată ca fiind abuzivă, atunci acea clauză este lipsită de efecte față de consumator. Nu este vorba de consumatorul concret (reclamantul din acțiunea directă în instanță, consumatorul vizat de ANPC în emiterea procesului–verbal de constatare a caracterului abuziv

al clauzelor din contractul punctual al consumatorului, intervenientul în procesul contravențional declanșat prin plângerea profesionistului etc.).

Este vorba de consumatorul generic, de toți consumatorii, de oricare dintre consumatori. Este normal să fie așa, întrucât suntem în prezența unor contracte pre-formulate, cu clauze-tip, introduse în circuitul juridic de profesionist, cu „adresa” la orice consumator care s-ar putea afla în relații contractuale cu profesionistul. Conceptul inițial însuși al acestei legi și al acestei reguli, concept provenit din Directiva 93/13, duce la această concluzie: odată ce o instanță s-a pronunțat în sensul că o clauză este abuzivă, toate clauzele–tip din contractele pre-formulate ale unui profesionist, clauze identice cu cea constatata ca fiind abuziva, sunt lipsite de efecte fata de consumator. Mai precis, față de toți consumatorii aflați în aceeași situație cu reclamantul câștigător.

Pozitia BNR “negociati individual” cu  banca este o utopie. Niciodata banca nu a negociat nimic in perioada 2010-2015.

LUPTA JUDICIARA CU BANCA (PROCESUL)

Istoric:

Cea mai mică dobândă din România: 3,2%. Nu e în oferta băncii, se dă în instanţă.

N.M. a luat un credit de nevoi personale garantat cu ipotecă în franci elveţieni de la OTP Bank în decembrie 2007. Dobânda la acel moment era de 5,7% şi o clauză din contract dădea băncii posibilitatea să o modifice „în funcţie de politica proprie, luând în considerare valoarea dobânzii de referinţă pentru fieca