OUG nr. 147/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991

Avand in vedere necesitatea imbunatatirii procedurii de acordare si pierdere a cetateniei romane si importanta solutionarii cu celeritate de Comisia pentru cetatenie a cererilor de dobandire si pierdere a cetateniei romane, luand in considerare hotararile judecatoresti definitive si irevocabile si iminenta unor noi litigii in materia cetateniei, vazand si dificultatile rezultate din practica in aceasta materie, ca o consecinta a unui vid legislativ pentru anumite situatii, tinand cont de importanta acordarii unei protectii legislative eficiente minorilor, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea cetateniei romane nr. 21/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 6, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 6. – Cetatenia romana se dobandeste de catre copilul cetatean strain sau fara cetatenie prin adoptie, daca adoptatorii sunt cetateni romani. In cazul in care adoptatul este major, este necesar consimtamantul acestuia.”
2. La articolul 8, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Termenele prevazute la alin. 1 lit. a) pot fi reduse pana la jumatate in urmatoarele situatii:
a) solicitantul este o personalitate recunoscuta pe plan international;
b) solicitantul este cetateanul unui stat membru al Uniunii Europene;
c) solicitantul a dobandit statut de refugiat potrivit prevederilor legale in vigoare;
d) solicitantul a investit in Romania sume care depasesc 5.000.000 euro.”
3. La articolul 9, dupa alineatul 3 se introduc doua noi alineate, alineatele 4 si 5, cu urmatorul cuprins:
„In cazul in care minorul a dobandit cetatenia romana in conditiile alin. 1 sau 2 si nu a fost inclus in certificatul de cetatenie al parintelui sau nu i s-a eliberat certificat de cetatenie potrivit dispozitiilor art. 19 alin. 5 sau 7, parintii sau, dupa caz, parintele, cetateni romani, pot solicita transcrierea ori inscrierea in registrele de stare civila romane a certificatelor sau extraselor de stare civila eliberate de autoritatile straine in conditiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare.
Copilul care a implinit varsta de 14 ani poate formula in nume propriu cererea de transcriere sau inscriere a certificatului ori extrasului de nastere. In acest caz, dovada cetateniei minorului se face cu cartea de identitate sau pasaportul emisa/emis de autoritatile romane parintelui ori cu certificatul prevazut de art. 19 alin. 4.”
4. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 10. – Cetatenia romana se poate acorda si persoanelor care au pierdut aceasta cetatenie, precum si descendentilor acestora pana la gradul 2 inclusiv si care cer redobandirea ei, cu pastrarea cetateniei straine si stabilirea domiciliului in tara sau cu mentinerea acestuia in strainatate, daca indeplinesc in mod corespunzator conditiile prevazute la art. 8 alin. 1 lit. b), c), d) si e).
Dispozitiile alin. 1 se aplica si apatrizilor fosti cetateni romani si descendentilor acestora pana la gradul 2 inclusiv.
Redobandirea cetateniei de catre unul dintre soti nu are nicio consecinta asupra cetateniei celuilalt sot. Sotul cetatean strain sau fara cetatenie al persoanei care redobandeste cetatenia romana poate cere acordarea cetateniei romane in conditiile prezentei legi.”
5. Articolul 102 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 102. – Persoanele prevazute la art. 101 care au domiciliul sau resedinta in Romania pot depune cererea de redobandire ori acordare a cetateniei romane la Directia cetatenie din cadrul Ministerului Justitiei, dupa implinirea unui termen de 4 ani de la momentul obtinerii dreptului de sedere.”
6. La articolul 12, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Persoanele care au domiciliul sau resedinta in strainatate pot depune cererea de redobandire sau de acordare intemeiata pe dispozitiile art. 10 alin. 1 si art. 101, insotita de actele care dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute de lege, la misiunile diplomatice ori oficiile consulare competente ale Romaniei. Cererile vor fi inaintate de indata Comisiei pentru cetatenie.”
7. La articolul 14, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Presedintele Comisiei, prin rezolutie, stabileste termenul la care se va dezbate cererea de acordare sau redobandire a cetateniei, dispunand totodata solicitarea de relatii de la orice autoritati cu privire la indeplinirea conditiilor prevazute la art. 8 alin. 1 lit. b) si e).”
8. La articolul 14, alineatul 3 se abroga.
9. La articolul 16, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„O noua cerere de acordare sau de redobandire a cetateniei romane se poate depune dupa 6 luni de la respingerea cererii anterioare.”
10. La articolul 19, alineatul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„In cazul in care copilul devine major in timpul procesului de solutionare a cererii si pana la data dobandirii de catre parinti a cetateniei romane, acesta va depune juramantul si i se va elibera certificat de cetatenie distinct.”
11. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 21. – Dovada cetateniei romane se face cu cartea de identitate sau, dupa caz, cu buletinul de identitate, pasaportul ori cu certificatul prevazut la art. 19 alin. 4.
Cetatenia copilului pana la varsta de 14 ani se dovedeste cu certificatul sau de nastere, insotit de buletinul ori cartea de identitate, dupa caz, sau pasaportul oricaruia dintre parinti.
In cazul in care copilul este inscris in pasaportul unuia dintre parinti sau, dupa caz, in buletinul de identitate, dovada cetateniei se face cu oricare dintre aceste acte.”
12. La articolul 30, alineatul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„In cazul in care dosarul cuprinde toate documentele necesare solutionarii cererii de renuntare la cetatenia romana, presedintele Comisiei, prin rezolutie, dispune solicitarea de relatii de la orice autoritati cu privire la indeplinirea conditiei prevazute, dupa caz, la art. 26 lit. a) si b).”

Art. II
Legea cetateniei romane nr. 21/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Taxă judiciară de timbru. Scutire

Ministerul Finanţelor Publice a declarat recurs împotriva sentinţei civile nr.187/2001 a  Curţii de Apel Iaşi, susţinând că instanţa  greşit a anulat decizia nr.1413 din 21 septembrie 2001 a Ministerului Finanţelor, Direcţia Generală de soluţionare a contestaţiilor, prin care s-a stabilit că C.V. datorează taxă judiciară de timbru pentru acţiunea prin care a cerut actualizarea unor daune de la inculpatul C.P.

Recursul nu este fondat.

C.V. este partea civilă din dosarul penal nr.14562/1997 al Judecătoriei Iaşi şi căruia i s-a admis în parte acţiunea civilă, cu obligarea inculpatului C.P., la o prestaţie periodică de 162.876 lei lunar începând cu 12 iulie 1994 şi până la încetarea stării de  nevoie şi 54.700.000 lei daune morale.

Inculpatul C.P. a fost condamnat la 3 ani închisoare (cu aplicarea art.81 Cod penal) întrucât în ziua de 12 iulie 1994 i-a aplicat mai multe  lovituri părţii vătămate C.V., precum şi o lovitură  cu o furcă de fier în zona capului, având drept consecinţă pierderea  totală a vederii la ochiul stâng.

Ulterior partea civilă C.V. a formulat o acţiune civilă separată, şi, în această cauză, Ministerul Finanţelor, prin decizia nr.1413 din 21 septembrie 2001 (atacată în cauză), i-a impus plata unei taxe de timbru considerându-se cererea formulată o acţiune în pretenţii.

În mod corect, instanţa de fond a stabilit că: „potrivit dispoziţiilor art.24 lit.c din Ordinul Ministrului Justiţiei nr.760/C/1999 pentru aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de  timbru – sunt scutite de taxele judiciare de timbru, potrivit legii, acţiunile şi cererile  inclusiv  cele pentru exercitarea căilor de atac, referitoare la cauzele penale, inclusiv despăgubirile civile pentru daunele materiale şi morale decurgând din acestea, formulate cu prilejul soluţionării dosarului penal sau prin acţiuni civile separate introduse la instanţa civilă.

Cum intimatul C.V. a cerut actualizarea prestaţiei periodice la care a fost obligat cel ce l-a vătămat, prestaţie  neachitată de C.P., precum şi daune materiale reprezentând venituri nerealizate, acesta beneficiază de scutirea de taxă de timbru prevăzută de lege.

Toate pretenţiile intimatului în acţiunea  promovată şi pentru care i s-a cerut să plătească taxă de timbru prin actul administrativ contestat îşi au izvorul în dosarul penal în care inculpatul C.P. a fost judecat şi condamnat.

Deci, recursul declarat de Ministerul Finanţelor este  neîntemeiat şi întrucât actul administrativ atacat a fost în mod corect anulat de instanţa de fond, hotărârea acesteia fiind legală şi temeinică, recursul a fost respins.

Bancuri cu politisti

Un avocat isi cumpara un BMW super smecher si se duce la tribunal sa se laude in fata colegilor sai.
ajunge acolo, parcheaza, si cand sa iasa, trece un camion si ii smulge portiera.
iese avocatul si incepe sa blesteme, sa injure, si continua asa pana suna la politie, vine imediat
la fata locului imediat, avocatul in continuare foarte agitat, la care un politist ii zice:
-cum puteti fi atat de materialist? nu v’ati dat seama ca atunci cand a trecut camionul si v’a smuls portiera, v’a rupt si mana??
Avocatul se uita la mana si pe un ton foarte rastit:
-La naiba! unde imi este Rolex’ul?

Un sofer ajunge cu masina pe malul unui riu si-l intreaba pe un politist care pescuia, daca-i adinca apa. Acesta-i raspunde ca nu este. Soferul intra cu masina-n rau, se scufunda, abandoneaza automobilul, iese cu chiu cu vai din apa si-ncepe sa tipe la politai: – Ai zis ca apa-i mica si uite ca era sa ma inec! – Pe onoarea mea, acum 10 minute, era mica, au trecut niste rate si le ajungea abia pina la piept !

Un arab batran traia langa New York . Ar fi vrut sa cultive cartofi, dar era singur si garbovit. Fiul sau studia in Paris , asa ca decise sa-i scrie un e-mail. „Draga Ahmed, sunt foarte trist ca nu pot planta cartofi in gradina. Sunt convins ca daca ai fi fost aici, m-ai fi ajutat si am fi sapat toata gradina.” Ziua urmatoare primi raspunsul la mail. „Draga tata, te rog nu te apuca sa sapi in gradina. Acolo am ascuns „CHESTIA”. Ahmed” La 4 dimineata se trezeste batranul cu CIA, FBI si Armata in gradina.Cauta si scotocesc fiecare milimetru din gradina, dar nu gasesc nimic. Dezamagiti, pleaca toti. A doua zi primeste arabul un mail de la fecior: „Draga tata, sper ca intre timp gradina noastra sa fi fost sapata sa poti cultiva cartofi. Mai mult decat atat nu am putut face pentru tine!

O tanara doamna opreste masina in fata semaforului, la rosu. Se aprinde galben – doamna sta pe loc, verde – doamna iarasi sta. Se aprinde rosu, din urma, fac semnal celelalte masini. De ea se apropie un politist care o intreaba:
– Doamna doreste alta culoare???

Am parcat masina grabit si am dat o fuga sa cumpar tigari si bere de la magazinul din colt. Cind am iesit ( dupa doar citeva minute!!!) Deja era afara un politist care scria de zor o amenda. M-am dus la el si i-am spus: Poate ma mai slabesti un pic” la care el a continuat sa scrie amenda fara sa se uita la mine. La care l-am facut „nazist”. De data asta s-a oprit, s-a uitat la mine, si a inceput sa scrie o alta amenda pt. cauciucuri uzate. Asa ca eu l-am poreclit „KKT de bou” la care el a inceput sa scrie o a treia amenda pe linga cele doua deja agatate in parbriz. Chestia asta a cam durat vreo 20 de minute. Cu cit il jigneam mai tare, cu atit se invirtosa la scris amenzi. Pina am obosit eu si am hotarit sa cedez. Asa ca am plecat pe jos, am dat coltul si m-am urcat in masina

Doi hoti eliberati din penitenciar au terminat banii repede. S-au gîndit cum sa faca rost de bani. Sa sparga o banca? Nu au scule performante.
Sa sparga un magazin? Poate nu gasesc suficienti bani. S-au hotarît sa sparga ceva la care nu se asteapta nimeni: sediul politiei! Ajung în
biroul comandantului si deschid fisetul. În primul sertar, valuta.
– Nu luam valuta ca e înseriata!
Al doilea fiset e plin cu bijuterii.
– Nu le luam ca bijuteriile sînt sub urmarire!
Al treilea fiset: un dosar plin cu amprente.
– Asta îl luam si facem bine si prietenilor nostri!
A doua zi, ofiterul de serviciu raporteaza comandantului ca a fost spart biroul.
– Ce au luat, valuta?
– Nu.
– Bijuteriile?
– Nu.
– Atunci ce?
– Condica de prezenta a politiei!

Un politist dirija circulatia intr-o intersectie. La stop se opreste o masina rosie. Chiar inainte de a se schimba culoarea semaforului, soferulda repede geamul jos si striga la politist: – „Impotentulee!”, dupa care demareaza in tromba, politistul ramanand in urma, fara sa fi avut macarprilejul de a-i fi luat numarul. A doua zi, aceluiasi politist, in aceeasi intersectie, i se striga din aceeasi masina rosie: „Impotentuleee!”.Dupa program, politistul vine acasa obosit si tracasat, cu sentimentul cert ca i-a scazut randamentul din cauzainfractorului din masina rosie. Plangandu-i-se sotiei, aceasta incearca sa-l calmeze: – Ei, spune ea, iti pui mintea cu toti nebunii. Data viitoare fa-te ca nici nu-l auzi. Nu-i da satisfactie, vei vedea ca se va plictisi repede
A treia zi, in aceeasi intersectie, politistul observa cu coada ochiului masina rosie al carei sofer il insultase. Scrasnind din dinti, isi zise insine: „N-am sa-i dau satisfactie porcului de data aceasta. Ma fac ca nici nu-l vad.”. Chiar inainte sa se schimbe culoarea semaforului,soferul masinii rosii ii striga: Paraciosuleee!

Un Trabant face o pana de motor pe Autostrada Soarelui (Bucuresti-Constanta). Soferul coboara si incearca sa primeasca ajutor de la altii, facand autostopul. Pana la urma, unui tip cu un Mercedes i se face mila de amaratul cu Trabantul si il ia la remorca…
In timp ce ei ruleaza linistiti, un Audi trece pe langa ei cu 200 km/h, claxonand smechereste. Imediat dupa aceea trece pe langa ei ca fulgerul, claxonand si el, un BMW. Enervat de umilintele la care a fost supus de catre cei din Audi si BMW, soferul Mercedesului accelereaza si se ia dupa cei doi, luand intamplarea drept intrecere.
A doua zi, in ‘Telegraf’ (ziar constantean) apare pe prima pagina o poza cu grupul de masini, cu titlu mare, boldat bine: ‘Ieri, pe Autostrada Soarelui, un Audi, un BMW si un Mercedes faceau intrecere, iar -in urma lor- un Trabant claxona si dadea flash-uri, pentru a i se face loc de trecere’

Condamnatul este adus în camera de execuţie. Priveşte scaunul electric de care sînt legate tot felul de fire şi întrebă:
– Cum se cheamă drăcovenia asta?
Directorul închisorii îi răspunde:
– Nu-ţi bate capul cu întrebări, o să te punem imediat la curent.

– Azi noapte m-a atacat un hoţ pe stradă. Era trecut de miezul nopţii, mă întorceam singur de la nişte amici.
– Şi ce-ai păţit?
– Dacă-ţi spun, n-o să mă crezi. M-a somat. Eu nu aveam nimic la mine, nici măcar ceasul. M-a controlat. În final, vîzînd că n-am nici un sfanţ şi de pe legitimaţia de serviciu că sînt funcţionar de stat, mi-a dat o hîrtie de 50 de mii, spunîndu-mi:
– Ia un taxi, amărîtule, să nu te mai atace cineva!

Politistul care cerceta un caz de sinucidere, o intreaba pe secretara: – Dragutzo, nu stii de ce s-a aruncat seful tau pe fereastra? – N-am idee, dar era asa un om dragut si atent. Luna trecuta mi-a cumparat o blana, saptamana trecuta mi-a cumparat o masina sport, iar azi dimineata un inel cu diamant! Dupa aceea mi-a spus ca ar vrea sa se culce cu mine si m-a intrebat ce ii cer in schimb. – Si ce i-ai raspuns? – Ca aici in birou, lumea imi da de obicei 50 de dolari…

Sotul si sotia aveau un caine rau. Se hotarasc sa scape de el.
Sotul ia cainele se urca in masina si il duce la cateva strazi distanta, il lasa acolo. Se intoarce sotul acasa si peste 2 ore, hop si cainele la usa.
A doua zi, se urca sotul in masina, ia cainele si il duce in alt cartier. Se intoarce acasa, peste 2 ore, iar apare cainele la usa.
A treia zi, ia asta cainele il baga in masina, da ture prin oras, o ia pe tot felul se strazi, se invarte… Lasa cainele se urca in masina si pleaca.
Peste 2 ore suna telefonul in casa. Raspunde nevasta.
la telefon era sotul:
– Auzi nevasta, s-a intors cumva cainele acasa?
– Da, s-a intors. ( raspunde mirata nevasta )
– Da-l la telefon ca m-am pierdut….

UPC Romania pierde clienti pe televiziune, dar castiga masiv pe internet si telefonie

UPC Romania, cel de-al treilea jucator de pe piata romaneasca de comunicatii fixe, a inregistrat o scadere de 6% a numarului de clienti pentru serviciile de televiziune, dar pierderea a fost compensata de cresterile inregistrate pe serviciile de telefonie si internet, se
arata intr-un raport al Liberty Global.

Pe segmentul televiziunii prin cablu analogice, operatorul a inregistrat o scadere de aproximativ 15%, de la 1,26 milioane de utilizatori, cat avea in septembrie anul trecut, la 1,07 milioane, cat a raportat in septembrie 2008.

Segmentul de televiziune digitala a inregistrat o crestere de aproximativ 275%, de la 19.600 de clienti,
cat erau in primele noua luni ale anului trecut, la 73.300 de clienti, cat a raportat in primele noua luni din acest an. Pierderea de pe analog a fost compensata cu ascensiunea serviciilor digitale pe care compania mizeaza foarte mult, insa nu exista o acoperire semnificativa la nivel national.

Pe segmentul serviciilor de retransmisie a programelor TV prin satelit (DTH – direct to home), UPC Romania, care activeaza pe aceasta piata sub brandul Focussat, a inregistrat o crestere de aproximativ 60%, de
la 86.500 de utilizatori, cat se inregistrau la finalul celui de-al treilea trimestru al lui 2007, pana la aproximativ 138.000 de clienti in perioada similara de anul acesta.

Piata serviciilor DTH (direct to home) a atins anul trecut o valoare de 75 de milioane de euro, iar pentru anul acesta se preconizeaza o crestere de 60%, pana la o valoare de 120 de milioane de euro.

In ceea ce priveste segmentul broadband, compania si-a marit portofoliul de clienti cu 42%, pana la un numar de 225.300 de clienti, fata de perioada similara a anului trecut, cand compania avea in portofoliu 157.700 de clienti la internet.

Pana la sfarsitul acestui an se preconizeaza ca numarul utilizatorilor la internet va ajunge la 9 milioane, iar numarul conexiunilor va bate 7,5 milioane.

In ceea ce priveste serviciile de telefonie fixa, UPC Romania a raportat la sfarsitul lunii septembrie peste 120 de mii de clienti, in crestere cu aproximativ 50% fata de perioada similara a anului trecut.

Principalii competitori ai UPC pe piata romaneasca sunt RCS-RDS, Romtelecom, DTH Television si Max TV.

Bancurile zilei

Patronul unei companii discuta cu un tanar care cauta de lucru:

– In primul rand, firma noastra este obsedata de curatenie, zice patronul. V-ati sters picioarele pe covoras inainte de a intra aici?

– O, da! Bineinteles…

– In al doilea rand, continua patronul, cerem colaboratorilor nostri sinceritate. Nu exista niciun covoras la intrare…

Doi indieni mergeau prin padure cand, la un moment dat, ei vad in zare fumul care se ridica de la un foc.
Primul, nestiind codul, intreaba:
– Ce spune mesajul?
– Nimic important, sunt doar reclame…

Doi naufragiati au reusit cu greu sa ajunga pe o insula pustie.
– Suntem pierduti!
– Nu-ti face griji, ne gasesc ei!
– Crezi?
– Sunt sigur! Am datorii de peste un milion de dolari!

Un tanar care de-abia si-a cumparat o masina merge la un service auto fiindca i se pare ca ceva este in neregula.
– Cat ma costa reparatia masinii?
– Ce problema are?
– N-am cea mai vaga idee, spune el.
– 850 de lei si 50 de bani!

Un tip se trezeste cu o tigaie in cap de la nevasta-sa:
– Asta pentru ce este, draga?
– Ce e cu numele Laura Johnson, scris pe biletul ala?
– A, este numele unui cal pe care am pariat! A doua zi, iarasi il loveste cu o tigaie si mai zdravana.
– Asta pentru ce mai e, draga?
– Te-a sunat calu?!

Un tip se duce la o prostituata la care nu mai fusese pana atunci. Dupa ce termina treaba, pleaca si, din usa, ii spune tipei:
– Te-am pacalit! Ti-am dat bani falsi!
La care femeia raspunde:
– Tu sa fii sanatos…

Doi sateni gasesc o bomba si incep sa o taie. La un moment dat vine un al treilea, ii priveste, se gandeste un timp si intreaba:
– Ma, da? daca explodeaza?
– Apai, nu-i bai, ca mai avem una…

La piscina, supraveghetorul urla
disperat la un baietel:
– Nu mai face pipi in piscina!!!
Copilul, foarte mirat si rusinat:
– Da? toata lumea face…
Supraveghetorul urla si mai tare:
– Da, dar nu de pe trambulina!!!

– Mamaaa, tata m-a batut de doua ori azi. Nu stiu ce a avut cu mine!
– Pai, cum s-a intamplat, Bulisor?
– Prima data m-a batut cand i-am aratat carnetul de note si a doua oara cand i-am spus ca e al lui de cand era elev.

O tanara povesteste unei prietene:
– Duminica, la strand, s-au luat niste tipi de mine numai pentru ca purtam aiurea costumul de baie.
– Pai, cum il purtai?
– In mana…

Doi prieteni se intalnesc pe strada si unul dintre ei spune:
– Nu stiu ce sa fac cu strabunicul meu, isi roade unghiile tot timpul.
– Si al meu facea la fel, dar l-am dezvatat rapid.
– Cum? I-ai legat mainile?
– Nu, i-am ascuns placa dentara…

La tribunal:
Sotul: „Intru in casa si-mi vad femeia dezbracata pe pat, geamul deschis si vad pe unul in chiloti alergand, iau noptiera si arunc dupa el”.
Sotia: „Era cald, m-am dezbracat si vad cum intra dobitocul asta, ia noptiera si o arunca pe geam”.
Victima: „Eu sunt sportiv. Alerg in fiecare zi pe acel traseu. Intorc capul si vad o noptiera zburand spre mine”.
Martorul: „Eu nici nu stiu ce caut aici! Stateam linistit in noptiera…”.

Doua fete la discoteca, una danseaza cu un tip aratos. Dupa un timp, il intreaba:
– De ce esti asa palid, nu mergi la soare?
– Acum am iesit din inchisoare. Mi-am omorat nevasta si i-am aruncat capul in rau.
Dupa dans, fata se intoarce la prietena ei:
– Inchipuie-ti, draga, nu e insurat!

La examen, un student ia un bilet – nu stie, ia altul, iarasi nu stie, asa se intampla si cu al treilea, al patrulea pana la al cincilea bilet, cand profesorul ii spune sa se opreasca, fiindca i-a dat nota cinci. Ceilalti studenti se revolta:
– Pentru ce?
– Cum pentru ce? Dupa cum cauta, inseamna ca stie ceva…

O doamna, martor la tribunal, este intrebata de judecator:
– Ce varsta aveti?
Dupa o lunga tacere a femeii, judecatorul o avertizeaza:
– Daca nu ne spuneti dumneavoastra, voi lasa juriul sa ghiceasca…

Avocatul:
– Aceasta boala va afecteaza memoria?
– Da!
– In ce mod va afecteaza memoria?
– Am uitat!
– Puteti sa ne dati un exemplu de ceea ce ati uitat?

Un barbat si sotia lui stateau linistiti la televizor. La un moment dat, el o intreaba:
– Pun pariu ca nu poti sa-mi spui ceva care sa ma intristeze si sa ma bucure in acelasi timp!
– Dintre prietenii tai faci cel mai bine dragoste! a replicat ea.

O babuta suna la serviciul „Situatii exceptionale”:
– Buna ziua! In apartamentul meu miroase a ars.
– Ati deschis gazele?
– Da!
– Dar chibritul l-ati aprins?
– Nu, acusi il aprind…

O voce disperata, la telefon, la ora cinci dimineata:
– Alo, Salvarea?
– Da!
– Veniti repede, in curte e un nebun care suna goarna si ne dispera pe toti!
– Sigur, imediat, dati-ne adresa!
– UM 04032
In timpul unei dispute, o femeie ii spune sotului ei:
– Am fost nebuna cand m-am maritat cu tine!
– Stiu, dar cum eram indragostit de tine la vremea aceea nu am observat, raspunde barbatul enervat.

Dupa o aventura de doua luni, o tanara il intreaba plina de emotie pe iubitul ei:
– Cand o sa ma prezinti rudelor tale?
– Draga mea, deocamdata e imposibil. Copiii sunt la tara, iar nevasta-mea e plecata in delegatie!

Dupa ce se spala intr-un lighean, Sir William ii spune majordomului:
– John, adu-mi un prosop si arunca apa asta!
John aduce prosopul, deschide geamul, arunca apa si de jos se aud niste urlete.
– John!
– Yes, Sir!
– Era cineva in lighean?

– Cum te numesti?
– Popopa Mamamarin!
– Esti balbit?
– Nu, tata era, iar ala care a scris certificatul de nastere a fost un
cretin!

Un tip suparat intra intr-un bar:
– Care vrea bataie?
Toti sunt ingroziti, numai un barbat si mai suparat decat primul, dar inalt de doi metri, se ridica si spune:
– Eu!
– Ei, atunci du-te dupa colt, ca de-acolo
mi-am luat si eu!

Ion si Gheorghe:
– Servus, Ioane, ce faci?
– Bine, mi-am luat sconcs.
– Si unde il tii?
– Apai, in pat, la picioare…
– Da? nu miroase urat?
– Ba da, da? s-o invata el…

Un mos merge la medic. Acesta il intreaba:
– Cati ani ai, cum stai cu inima, cu plamanii?
– 83. Foarte bine cu toate.
– Dar e ceva care te supara?
– Da, cand fac sex aud fluieraturi.
– Pai, la 83 de ani, ce ai vrea sa auzi, aplauze?

Esti acuzat ca ti-ai omorat soacra cu sange rece.
– De ce ai facut-o?
– Nevasta-mea mi-a zis.
– Cum poti sa spui asa ceva, sotia ta isi iubea foarte mult mama!
– Asa e, da? inainte de a pleca, in ziua respectiva, mi-a zis: „Marcele, daca in timp ce doarme o deranjeaza vreo musca, n-o trezi, omoar-o!”.

– De ce te plangi, bade Gheorghe?
– Domnu? doftor, inainte, cand ma uitam la o femeie, gata eram. Amu? pot sa ma uit si o saptamana….
– Bade draga, eu sunt doctor de ochi. Matale trebuie sa mergi la alt specialist.
– Ba, eu cred ca la ochi ii baiul…

Un individ foarte bogat se muta intr-un cartier nou, langa casa lui Bula. Acesta este foarte fericit si ii spune omului cat de mult se bucura.
– Bula, nu-mi dau seama ce va face asa de fericiti ca ne-am mutat langa voi…?
– Nevasta-mea a auzit ca sunteti din aia care arunca banii pe fereastra…

Un cersetor, care se aseza mereu langa o biserica, avand o palarie in mana, aduce doua palarii. Un enorias curios il intreaba:
– Domnule, de ce aveti doua palarii?
– Adevarul este ca mi-a mers atat de bine, ca m-am gandit sa deschid o sucursala…

In sala de judecata:
– Dumnezeu mi-e martor ca sunt nevinovat!, spune inculpatul disperat, incercand sa impresioneze juriul.
– Imi pare rau, dar am terminat audierea martorilor, raspunde judecatorul.

-Salut, bine ca te-am intalnit! Poti sa ma imprumuti cu 10.000 de lei?
-Imi pare rau, nu am bani la mine!
-Dar acasa?
-Acasa toti sunt bine, sanatosi, multumesc!

Scufita Rosie:
– Bunico, de ce ai ochii asa de mari?
– Bunico, de ce ai urechile asa de mari?
– Bunico, de ce ai dintii asa de mari?
Bunica:
– Hai, gata, ca ma enervezi! Pune lupa aia jos si cara-te la ma-ta!

– Domnule doctor, am fost la dumneavoastra acum trei ani.
– Asa… si ce v-am recomandat?
– Mi-ati spus sa ma feresc de umezeala… Totusi, pot face macar o baie…?!?

O trupa de politisti se aduna in jurul sefului.
– Atentiune! zice seful, incepem operatiunea! Potriviti-va ceasurile. E ora 11.48. Pentru cei care au afisaj digital: betisor, betisor, scaunel, om de zapada…

Bula, in pauza, a scris apasat pe tabla: „Eu sunt cel mai tare barbat. Bula.”
Invatatoarea, o femeie tanara si draguta, intra in clasa, se uita la tabla si citeste. Apoi ii spune lui Bula:
– Dupa ora, sa ma astepti in fata cancelariei.
In pauza, inainte de a se duce la cancelarie, Bula le spune colegilor:
– Ati vazut, mai baieti, ce importanta este reclama?

O blonda suna la gara. Raspunde operatorul:
– Buna ziua, cu ce va putem ajuta?
Blonda:
– Nu va suparati, cat timp face trenul de la Bucuresti la Constanta?
Operatorul:
– O secunda?
Blonda:
– Bine, multumesc!

– Astazi ai intaziat la prima ora, ii spuse diriginta lui Bula. Ce s-a intamplat?
– Tata a avut nevoie de mine acasa.
– Bula, stiu ca ai un frate mai mare. Nu putea sa te inlocuiasca el?
– Nu, pentru ca pe mine trebuia sa ma bata…

O blonda intreaba un tip pe strada:
– Nu va suparati, cat e ceasul?
– 12.15, raspunde tipul.
– Hmmm, bizar, zice blonda, e a treia oara cand intreb azi chestia asta si de fiecare data mi se raspunde altceva.

Un pescar mergea iarna pe un lac inghetat, cautand un loc nou pentru a face o copca. La un moment dat, in timp ce se afla pe la mijlocul lacului, gheata se rupe si acesta cade in apa pierzandu-si cunostinta. Cand isi revine vede langa el un barbat necunoscut.
– Multumesc din suflet ca m-ai salvat! ii zice pescarul barbatului.
– Pot sa stiu care e numele tau? continua pescarul.
Barbatul necunoscut ii raspunse:
– Numele meu e Sf. Petru!

Un pescar prinde un crap urias. In drum spre casa pescarul ii zice crapului:
– O sa te duc la o masa copioasa!
Crapul ii raspunde:
– O nu, multumesc, am mancat mai devreme, putem sa mergem la un cinematograf?

Pacientul inainte de operatie:
– Care sunt sansele?
– Domnule, am facut operatia aceasta deja de peste 30 de ori!
– Atunci pot sa stau linistit…
– Tocmai, odata tot trebuie sa reuseasca!

Gigel spune ca tatal lui e inginer si Ionel ca al lui e avocat.
– Bula, tatal tau ce e?
– Medic stomatolog agricol!
– Adica, ce face?
Bula:
– Pune dinti la grebla!

Profesoara se adreseaza elevului:
– Iti pun o intrebare.
– Bine, doamna, dar numai una singura.
– Unde e Australia?
– Acolo, raspunde elevul.
– Unde acolo?
– Asta e deja o alta intrebare.

Doua blonde s-au blocat in ascensor. Una sta si priveste, cealalta tot striga:
– Ajutor, ajutor!
Prima propune:
– Hai sa strigam impreuna!
– Hai!
– Impreuna, impreuna, impreuna!!!

Sotul vine acasa si o prinde pe sotie cu amantul in pat. Socat intreaba:
– Ce se intampla aici?
Sotia se uita la amant si zice:
– Ti-am spus ca-i prost?!!

Niste nebuni erau transportati cu avionul la un alt spital. Doctorul statea in cabina pilotului. La un moment dat vine sa verifice ce faceau nebunii. Astia jucau fotbal. Ca sa vada daca sunt toti ii numara si vede ca lipseste unul.
– Bai, nebunilor, unde-i Gigi?
– Pe aripa avionului. Executa cornerul!

Un marinar sta in portul Marsiliei si bea de nu se mai tine pe picioare. Un trecator intra in vorba:
– Stiti ca anual mor peste 10.000 de francezi, din cauza bauturii?
– Nu ma intereseaza! Eu sunt rus!

Pilotul unui avion catre turnul de control:
„Ma aflu la 700 de kilometri de pamant, la 10.300 de metri deasupra apei si mi se termina combustibilul. Astept instructiuni.”
Turnul de control catre pilot:
„Repeta dupa noi: „Tatal nostru care esti in ceruri…””.

Un tip isi gaseste BMW-ul cu botul praf in parcare, se uita dupa autorul dezastrului si nimic, in schimb vede un biletel pe parbriz: „Regret ca tocmai mi-am bagat carligul de la Dacie in mandretea ta de masina. Iti scriu pentru ca fraierii de martori care se uita sa creada ca iti las adresa, numarul de telefon si asigurarea. Da’ sa stii ca eu regret nespus.”