Retragerea asociatului dintr-un srl.Procedura

Potrivit art 226 alin (1) din Legea nr 31 / 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, asociatul in societatea in societatea cu raspundere limitata se poate retrage din societate:
a) in cazurile prevazute in actul constitutiv;
b) cu acordul tuturor celorlalti asociati;
c) in lipsa unor prevederi in actul constitutiv sau cand nu se realizeaza acordul unanim asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, in baza unei hotarari a tribunalului, supusa numai recursului, in termen de 15 zile de la comunicare

Motivele temeinice vor fi apreciate, de la caz la caz, in concret, de catre instanta de judecata sesizata sa solutioneze cauza.

In cazul expus de dumneavoastra, pot fi retinute ca fiind motive temeinice lipsa de implicare financiara si activa din partea celuilalt asociat, insa, situatia va fi analizata de catre instanta si in raport de atributiile fiecarui asociat. 

In situatia prevazuta de prevederile art 226 alin. (1) lit. c) din lege, instanta judecatoreasca va dispune, prin aceeasi hotarare, si cu privire la structura participarii la capitalul social a celorlalti asociati (art 226 alin (2) din Legea nr 31 / 1990). 

In temeiul legii, drepturile asociatului retras, cuvenite pentru partile sale sociale, se stabilesc prin acordul asociatilor ori de un expert desemnat de acestia sau, in caz de neintelegere, de tribunal.

Hotararea judecatoreasca pronuntata de tribunal este supusa recursului in termen de 15 zile de la comunicare, ceea ce presupune dreptul celuilalt asociat de a declara recurs in cauza in situatia in care nu va fi multumit de hotararea pronuntata de prima instanta.

Hotararea judecatoreasca pronuntata va fi opozabila asociatului chiar daca nu se va prezenta la proces din motive imputabile lui.

Potrivit legii, retragerea asociatului din societate, indiferent de modalitatea juridica concreta in care se realizeaza, va trebui mentionata in registrul comertului.

In cazul in care societatea este constituita din doi asociati si unul dintre asociati se retrage din societate vor deveni incidente prevederile art 229 alin (1) din Legea nr 31 / 1990, potrivit carora, sociatatile cu raspundere limitata se dizolva prin retragerea unuia dintre asociati cand datorita acestei cauze, numarul asociatilor s-a redus la unul singur.

Casa de avocatura Coltuc va poate ajuta in acest sens