In practica este diferit:ANRP explica situatia despagubirilor acordate cetatenilor romani a caror imobile au fost abandonate in Bulgaria, Basarabia, Bucovina de Nord sau Tinutul Herta

Senatul Romaniei a aprobat, in sedinta din data de data de 30.09.2014, proiectul Legii privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii nr. 9/1998si al Legii nr. 290/2003, acte normative prin care s-au acordat despagubiri catatenilor romani care au abandonat imobile in Bulgaria, Basarabia,Bucovina de Nord sau Tinutul Herta.

Proiectul de lege a fost aprobat de Guvernul Romaniei inca din 26 iunie 2014 si urmeaza sa fie dezbatut in Camera Deputatilor. Dupa aprobare, legea va fi promulgata de catre Presedintele Romaniei, astfel incat noile prevederi sa poata fi aplicate incepand cu anul 2015.

Principalele prevederi ale proiectului de lege sunt urmatoarele:

– Unica masura compensatorie o constituie despagubirile banesti;

– Plata despagubirilor se efectueaza in ordinea cronologica a emiterii hotararilor comisiilor judetene, in transe anuale egale, esalonat, pe o perioada de 5 ani, incepand cu anul 2015;

– Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor va emite titluri de plata care se vor plati de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere;

– Sumele aferente despagubirilor se vor majora/actualiza prin decizia Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, cu suma aferenta perioadei cuprinse intre momentul emiterii hotararilor comisiilor judetene si data emiterii deciziei de actualizare;

– Comisiile judetene, respectiv cea a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003 au obligatia de a solutiona, prin hotarare, cererile de acordare a despagubirilor inregistrate si nesolutionate, dupa cum urmeaza:

  • in termen de 9 luni, comisiile care mai au de solutionat un numar de pana la 500 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003;
  • in termen de 18 luni, comisiile care mai au de solutionat un numar intre 501 si 1.000 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003;
  • in termen de 36 de luni, comisiile care mai au de solutionat un numar de peste 1000 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003.

Avocat -firme Romania

Infiintarea propriei dumneavoastra firme poate fi un demers anevoios, inca daca aveti consultanta juridica necesara si urmati etapele in ordinea corespunzatoare,  veti fi capabili sa faceti rost de toate documentatia si de aprobarile necesare fara mari batai de cap si in cel mai scurt timp posibil.

Acte Infiintare Firma

Infiintarea unei firme nu este posibila fara documentatia care trebuie procurata din diverse surse si care difera in functie de tipul, forma juridica si obiectul de activitate al vitoarei dumneavoastra firme. In acest articol va prezentam actele de care veti avea nevoie, suma pe care va trebui sa o achitati pentru acestea daca este cazul, precum si institutiile sau autoritatile la care va trebui sa apelati pentru a le obtine

Costuri infiintare Firma

La fel ca documentatia, si costurile pentru taxele adiacente difera in functie de tipul firmei, iar in acest articol le veti putea explora si va veti putea calcula eventualele costuri in functie de societatea pe care va doriti sa o infiintati. Astfel, in afara capitalului social, care poate varia intre minim 200 de RON in cazul unui SRL si pana la 3500 de lei in cazul unei fundatii, exista multiple costuri, mai mici sau mai mari, pe care va trebui sa le achitati la diferite institutii.

Inregistrare Sediu Social

Sediul social reprezinta cartea de vizita a firmei si locul de identificare al acesteia. Astfel pentru a putea infiinta propia firma aveti nevoie de un sediu social pentru aceasta. Inregistrarea sediului social  reprezinta unul din pricipalii pasi in constituirea firmei si se poate face prin mai multe moduri clik aici…

Infiintare SRL

Cea mai utilizata forma juridica pentru societati in prezent in tara noastra este SRL-ul sau societatea cu raspundere limitata. Aceasta ofera unele avantaje fata de celelalte tipuri de societate si are unele etape de infiintare cu o idee diferite fata de celelalte

Infiintare SRL-D

In data de 09 februarie 2011 Ordonanta de Urgenta nr. 6/ 2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri a fost pulicata in Monitorul Oficial.

De asemenea, pe site-ul A.I.P.P.I.M.M. a aparut informatia potrivit careia incepand din data de 22 februarie 2011,  microintreprinderile infiintate in baza OUG nr. 6/ 2011 se vor putea inregistra in aplicatia conceputa special in acest scop.

Contacteaza-ne pentru a beneficia de indrumare/ consultanta/ asistenta, E important sa incepi bine ! Nu pierde startul !

Suspendare activitate firma – Informatii Utile

În situaţia în care contribuabilii intră în inactivitate temporară în cursul anului, prevederile art. 18 alin. (2) se aplică pentru perioada cuprinsă între începutul anului şi data când societatea înregistrează la oficiul registrului comerţului cererea de înscriere de menţiuni. Dacă perioada de inactivitate temporară încetează în cursul anului, contribuabilii aplică prevederile art. 18 alin. (2) de la data încetării inactivităţii temporare, corespunzător cu perioada din an rămasă până la 31 decembrie.

    116. Contribuabilii înfiinţaţi în cursul anului nu intră sub incidenţa prevederilor art. 18 alin. (2) pentru anul în care se înregistrează la oficiul registrului comerţului, însă aceştia sunt obligaţi la determinarea impozitului pe profit potrivit prevederilor titlului II «Impozitul pe profit» din Codul fiscal. Nu intră sub incidenţa impozitului minim societăţile care la data de 1 mai 2009 se aflau în inactivitate temporară şi aceasta încetează în cursul anului 2009, pentru perioada aferentă de la încetarea inactivităţii până la 31 decembrie 2009.

    117. Contribuabilii care se înfiinţează în cursul anului ca urmare a operaţiunilor de reorganizare (fuziune, divizare etc.) aplică prevederile art. 18 alin. (2) de la data înregistrării la oficiul registrului comerţului. În cazul în care contribuabilii se înfiinţează prin fuziunea a două sau mai multe societăţi, pentru determinarea impozitului minim datorat, veniturile totale anuale sunt veniturile însumate ale societăţilor participante, înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent. În cazul în care contribuabilii se înfiinţează prin divizarea unei societăţi, pentru determinarea impozitului minim datorat, veniturile totale anuale se determină proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor transferate de către persoana juridică cedentă, conform proiectului întocmit potrivit legii, care stabileşte şi criteriul de repartiţie a activelor şi pasivelor transferate. În cazul fuziunilor prin absorbţie sau în cazul divizărilor prin care activele şi pasivele se transferă către una sau mai multe societăţi existente, pentru determinarea impozitului minim datorat de către societăţile beneficiare, la veniturile totale anuale înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, se iau în calcul şi veniturile totale anuale ale societăţilor cedente, proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor transferate.”

   2. După punctul 491 se introduce un nou punct, punctul 492, cu următorul cuprins:

Acte necesare suspendare activitate firma

Documente necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor privind suspendarea temporară a activităţii/reluarea activităţii societăţilor comerciale:
1. Cerere de înregistrare (original);
2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor/decizia asociatului unic privind suspendarea temporară a activităţii sau
reluarea activităţii societăţilor comerciale (original);
3. Certificatele constatatoare emise în baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere pentru autorizarea activităţii
4. Declaraţia-tip pe propria răspundere din care să rezulte că persoana juridică nu desfăşoară la sediul social sau la sediile
secundare ori în afara acestora activităţile declarate o perioadă de maxim 3 ani;
5. La reluarea activităţii:
– declaraţia-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării;
– certificatul constatator emis în baza declaraţiei-tip depusă la suspendarea activităţii.
6. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să
îndeplinească formalităţile legale (original);
7. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
– taxa judiciară de timbru, în original;
– timbre judiciare;
– taxe de registru;
– tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

 

NOTĂ:
– Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele sub semnătură, cu menţionarea în clar a
numelui, de către persoanele care, potrivit legii, pot întocmi şi semna cererea.
– În cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, actele se depun în original sau copii certificate şi traducerea realizată de un
traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public.
– Soluţionarea cererii revine în competenţa judecătorului delegat care poate dispune administrarea şi a altor acte
doveditoare decât cele enumerate.
– Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru
completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului
registrului comerţului de pe lângă tribunal.
Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro).

-Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege şi dovezile privind plata taxelor şi tarifelor legale, precum şi timbrele
judiciare corespunzătoare, îndosariate şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu
valoare declarată şi confirmare de primire, sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea
încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, în acest caz urmând a se depune dovada achitării timbrului
judiciar.
–  Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba
română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.

Solutii de criza pentru recuperarea creantelor


In aceasta perioada, problema incasarii sumelor de la clienti tinde sa devina din ce in ce mai acuta, reflectandu-se si in intarzieri la plata salariilor si, implicit, intarzieri la plata impozitelor si contributiilor. Dificultatile sunt binecunoscute si se refera, mai intai, la blocajul financiar resimtit de catre toti operatorii economici.

O solutie inedita este de a utiliza administratia fiscala in procesul de recuperare a creantelor – in cazul in care exista si obligatii fiscale neachitate. Desigur ca responsabilitatea indeplinirii obligatiilor fiscale revine exclusiv si in totalitate persoanei obligate la plata. Ca urmare a acestei reguli, de la care se deroga doar in cazurile angajarii raspunderii personale a administratorului, asociatului sau altor persoane juridice in conditiile art. 27 si 28 din Codul de procedura fiscala, organele fiscale nu pot fi silite sa intreprinda masuri impotriva unor terti debitori ai persoanei obligate la plata.

Cu toate acestea, in cazul in care nu este efectuata plata la scadenta, organele fiscale, prin intermediul compartimentelor de executare silita, pot initia masurile de executare atat impotriva debitorului, cat si impotriva tertilor, fiind insa libere sa decida asupra oportunitatii vreuneia dintre modalitatile de executare. Aceasta poate fi directa asupra sumelor din casierie, prin poprirea disponibilului din conturile debitorului, prin sechestrarea si valorificarea bunurilor mobile si imobile ale acestuia, dar, fara indoiala, si prin poprirea sumelor datorate de terti, in conditiile art. 149 si 150 din Codul de procedura fiscala.

In mod practic, colaborarea cu organul de executare este permisa si posibila, prezentarea unor modalitati si surse de stingere a obligatiilor de plata mai putin costisitoare decat executarea silita mobiliara si imobiliara putand fi cu usurinta insusita ca mijloc rapid si eficient de incasare a creantelor fiscale.

In aceste conditii, este posibila initiativa societatii de a informa organul fiscal cu privire la posibilitatea executarii prin poprire asupra sumelor datorate de catre terti. in cadrul acestei proceduri, tertul poprit, sub sanctiunea unei executari silite directe din partea organului fiscal, este obligat sa vireze imediat sumele datorate societatii creditoare, in contul bugetar indicat de organele de executare silita.

Trebuie avut in vedere si faptul ca, in paralel cu masurile de executare propuse, pot fi luate, concomitent, si alte masuri de executare, direct catre societatea debitoare.

Iata deci cum, prin executarea silita prin poprire, societatea debitoare va putea fi determinata sa isi achite sumele datorate – e drept, nu direct in contul societatii creditoare, ci stingand obligatiile fiscale ale acesteia din urma.

Pentru a va asigura ca veti obtine creantele este important sa aveti niste profesionisti in domeniu, care sa va asigure recuperarea banilor.

 

In 2009 Asociatia oamenilor de afaceri din Romania a desemnat Casa de avocatura Coltuc cea mai activa firma in domeniul recuperarilor de creante. Daca recuperatorul actual de debite al firmei dvs. nu il preseaza pe debitor sa plateasca cat mai urgent, sansele de recuperare a debitului sunt minime. Pretuim adevarul si respectul fata de client ca valori necesare pentru o colaborare reusita, de aceea, in calitate de client al Casei de avocatura Coltuc veti sti sigur care sunt sansele reale ale recuperarii creantei! Cazurile rezolvate si sumele recuperate ne recomanda!

De ce informatii aveti nevoie pentru a demara actiunea de recuperare a debitului ?

 

Numele corect, adresa, telefonul debitorului precum si suma pe care o datoreaza catre dvs. Daca aveti puteti trimite copii ale documentelor reprezentand corespondenta dvs. cu debitorul, carti de vizita sau orice alte documente justificative ale creantei.

 Care sunt ONORARIILE dvs.?

 

Casa de avocatura Coltuc are urmatoarele onorarii: Pentru sumele pana in 5000 RON avem un onorariu de 12 % din valoare creantei recuperate; pentru sumele cuprinse intre 5000 RON si 99.999 RON un onorariu succes total de 8%; peste 100.000 RON onorariul este de 4% din suma recuperata.

Ce rata de succes aveti?

 

De peste 85% din numarul de dosare.

Ce alte servicii ofera Casa de avocatura Coltuc?

 

Casa de avocatura Coltuc va pune la dispozitie serviciile celorlalte departamente ce o constituie: • Departamentul litigii; • Departamentul consultanta; • Departamentul registrul comertului; • Departamentul marketing si relatii cu clientii; Va asteptam cu placere pentru rezolvarea problemelor dvs.

 

CONTACT Adresa: Electromagnetica Business Park, nr.266-268, sector 5, Bucuresti Tel/fax: 0314259385 Mobil : 0745.150.894

E-mail: avocat@coltuc.ro

 

 

Firmele care vor plati datoriile catre stat pana la 31 decembrie 2011 vor fi scutite de penalitati

Pe langa prevederile referitoare la modificarea si completarea Codului fiscal, OG nr. 30/2011 mai prevede si masuri financiar-fiscale cu privire la:
– anularea sau reducerea penalitatilor de intarziere in cazul achitarii obligatiilor fiscale in

 

 

termenele prevazute in actul normativ;
– amanarea la plata a penalitatilor de intarziere pe perioada acordarii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale.

Astfel, potrivit noului act normativ, pentru obligatiile fiscale restante la 31 august 2011, penalitatile de intarziere se anuleaza sau se reduc, astfel:

– penalitatile de intarziere se anuleaza daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora se sting prin plata voluntara sau compensare pana la 31 decembrie 2011;

– penalitatile de intarziere se reduc cu 50% daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora se sting prin plata voluntara sau compensare pana la 30 iunie 2012.

Prevederile se aplica in mod corespunzator si pentru o cota de 50% din majorarile de intarziere, reprezentand componenta de penalitate a acestora, aferente obligatiilor fiscale stinse prin plata sau compensare.

Prin acelasi act normativ s-a stabilit si regimul penalitattilor de intarziere pe perioada esalonarii la plata a obligatiilor fiscal.

In acest sens, actul normativ prevede amanarea la plata a penalitatilor de intarziere pe perioada esalonarii la plata a obligatiilor fiscale.

In situatia in care esalonarea la plata se finalizeaza, penalitatile de intarziere, precum si majorarile de intarziere amanate la plata se anuleaza prin decizia organului fiscal care se comunica contribuabilului odata cu decizia de finalizare a esalonarii la plata.

Garantiile pe care le constituie contribuabilul trebuie sa acopere, pe langa debitul principal, si penalitatile de intarziere, precum si majorarile de intarziere amanate la plata.

www.coltuc.ro

Ce contributii sociale datoreaza o societate comerciala?

Potrivit Codului Fiscal, indemnizatia administratorilor este asimilata salariilor in vederea impunerii. Avand in vedere ca textul de lege nu face distinctie intre indemnizatia incasata de administrator in baza unui contract de administrare si indemnizatia incasata de administrator in

 

 

baza unui contract de mandat, rezulta ca, in ambele cazuri, aceasta indemnizatie este asimilata salariilor in vederea impunerii

rin exceptie, pentru veniturile reprezentand indemnizatiile administratorilor societatilor comerciale nu se datoreaza:
– contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj si contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj . Administratorii care au incheiat contracte potrivit legii, se pot asigura in sistemul asigurarilor pentru somaj, prin incheierea unui contract de asigurare pentru somaj cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au cel putin varsta de 18 ani si sunt asigurate in sistemul public de pensii si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate.
– contributia individuala de asigurari sociale si contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat. in sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, persoanele care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si care au calitatea de administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management.

Aceste persoane sunt obligate sa se asigure pe baza declaratiei individuale de asigurare.

Se excepteaza de la obligativitatea depunerii declaratiei de asigurare persoanele care beneficiaza de una dintre categoriile de pensii prevazute de lege sau daca se regasesc in situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I, II, III si V din legea privind sistemul unitar de pensii publice.

– contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat

In cazul in care indemnizatia este primita de o persoana care are atat calitatea de administrator al societatii cat si calitatea de salariat in baza unui contract de munca in cadrul societatii, pentru veniturile realizate din desfasurarea unor activitati in baza unui contract individual de munca se datoreaza contributiile sociale obligatorii definite potrivit art.2 alin.(2) din Codul fiscal.

 

Modificare in Legea societatilor comerciale in mai 2011

“L 31/1990 … Art. 237(1) La cererea oricarei persoane interesate, precum si a Oficiului National al Registrului Comertului, tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii in cazurile in care:

a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;

b) societatea nu a depus, in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situatiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului comertului;

b) Abrogata;

c) societatea si-a incetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu indeplineste conditiile referitoare la sediul social sau asociatii au disparut ori nu au domiciliul cunoscut sau resedinta cunoscuta;

d) societatea nu si-a completat capitalul social, in conditiile legii.

(2) Dispozitiile alin. (1) lit. c) nu sunt aplicabile in cazul in care societatea a fost in inactivitate temporara, anuntata organelor fiscale si inscrisa in registrul comertului. Durata inactivitatii nu poate depasi 3 ani.

(3) Hotararea tribunalului prin care s-a pronuntat dizolvarea se inregistreaza in registrul comertului, se comunica directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala titularului cererii de dizolvare, acesta putand sa se indrepte impotriva societatii.

(4) In cazul mai multor hotarari judecatoresti de dizolvare, pentru situatiile prevazute la alin. (1), publicitatea se va putea efectua in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in forma unui tabel cuprinzand: codul unic de inregistrare, denumirea, forma juridica si sediul societatii dizolvate, instanta care a dispus dizolvarea, numarul dosarului, numarul si data hotararii de dizolvare. In aceste cazuri, tarifele de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, se reduc cu 50%.

(5) Orice persoana interesata poate face recurs impotriva hotararii de dizolvare, in termen de 30 de zile de la efectuarea publicitatii, in conditiile alin. (3) si alin. (4). Recurentul va depune o copie a recursului la oficiul registrului comertului in care este inregistrata societatea a carei dizolvare a fost pronuntata.

(6) La data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de dizolvare, persoana juridica intra in lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi.

(7) Daca in termen de 3 luni de la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de dizolvare nu se procedeaza la numirea lichidatorului, judecatorul delegat, la cererea oricarei persoane interesate, numeste un lichidator de pe Lista practicienilor in reorganizare si lichidare, remunerarea acestuia urmand a fi facuta din averea persoanei juridice dizolvate sau, in cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit in temeiul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(7¹) Hotararile judecatoresti pronuntate in conditiile alin. (7) se comunica lichidatorului numit, se publica pe pagina de internet a Oficiului National al Registrului Comertului si se afiseaza la sediul oficiului registrului comertului in care este inmatriculata societatea comerciala dizolvata.

(8) Daca judecatorul delegat nu a fost sesizat, in conditiile alin. (7), cu nici o cerere de numire a lichidatorului in termen de 3 luni de la expirarea termenului prevazut la alin. (7), persoana juridica se radiaza din oficiu din registrul comertului, prin incheiere a judecatorului delegat, pronuntata la cererea Oficiului National al Registrului Comertului, cu citarea partilor, conform dreptului comun.

(9) Incheierea de radiere se inregistreaza in registrul comertului, se comunica persoanei juridice la sediul social, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, pe cale electronica, si se afiseaza pe pagina de Internet a Oficiului National al Registrului Comertului si la sediul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, in raza caruia societatea isi are inregistrat sediul.

(10) Bunurile ramase din patrimoniul persoanei juridice radiate din registrul comertului, in conditiile alin. (8) si (9), revin actionarilor.

Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii 31/1990 privind societatile comerciale

Deja împovarate de taxe si impozite, societatile comerciale vor fi nevoite sa duca în spate si împrumuturile contractate de firmele cu care vor fuziona, fara a avea drept de opozitie. Si acest lucru se va reflecta, evident, în pretul

 

produsului finit, ceea ce constrânge consumul. Dupa ce a fost respinsa de trei ori de catre premierul Emil Boc, Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii 31/1990 privind societatile comerciale, care stabileste, printre altele, ca împrumuturile contractate de societatile cu pierderi care iau parte la fuziune sunt suportate, în cote parti, si de cele care au profit.
Spre exemplu, de mai bine de o jumatate de an se discuta despre fuziunea mai multor societati din domeniul energetic pentru a se forma cele doua companii nationale Electra si Hidroenergetica. De-a lungul timpului, fuziunea a fost aspru criticata atât de societatea civila, cât si de Consiliul Concurentei care a deschis chiar si o investigatie în acest sens.
Concret, opozantii reclamau faptul ca, prin fuziunea acestor companii, Electra si Hidroenergetica ar detine monopolul pe piata energetica, iar societatile lor componente care au profit ar trebui sa duca în cârca povara tuturor celorlalte care au pierderi.
Mai mult, potrivit ordonantei de modificare a Legii 31/1990, în cazul în care societatile cu pierderi fac împrumuturi pentru modernizare, companiile profitabile vor trebui sa suporte, pe lânga propriile credite, si ratele pe care ar trebui sa le plateasca firmele cu pierderi.
Or, acest lucru ar duce, în mod inevitabil, la dublarea pretului energiei electrice, ceea ce ar împovara si mai mult societatea româneasca.
Prin adoptarea de catre Guvern a acestui act normativ, dreptul de opozitie devine aproape inexistent: “Formularea unei opozitii în temeiul alin. (1) nu are ca efect suspendarea executarii fuziunii sau divizarii si nu împiedica realizarea fuziunii sau divizarii”, se precizeaza la alin. (3) al art. 243.
Cu alte cuvinte, opuneti-va voi “în termen de 30 de zile de la data publicarii proiectului de fuziune sau de divizare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a”, ca noi tot ce stim facem.
Sursa: Curierul National

Creditorii nu vor mai putea bloca prin opoziţie fuziunea sau divizarea unei firme datornice

Creditorii societăţilor incluse într-un proces de fuziune sau divizare pot face opoziţie acestei operaţiuni, pentru recuperarea creanţei, dar fără ca formularea acestei opoziţii să aibă ca efect suspendarea executării fuziunii

 

 

sau divizării şi fără să poată împiedica realizarea procedurii.

Modificarea a fost introdusă de Guvern printr-o ordonanţă de urgenţă aprobată în şedinţa de miercuri şi care completează Legea societăţilor comerciale.

În document se arată că fuziunea şi divizarea societăţilor comerciale sunt operaţiuni etapizate, fiecare fază având o durată apreciabilă şi ajungându-se astfel ca o fuziune să fie finalizată chiar la un an de la iniţiere, moment la care condiţiile financiare şi caracteristicile circuitului comercial ar putea suferi modificări esenţiale care să pună la îndoială chiar oportunitatea demersului.

Cel mai important impediment îl constituie caracterul suspensiv de drept al opoziţiei, care, în condiţiile volumului extrem de ridicat de cauze aflate pe rolul instanţelor şi în continuă tendinţă de creştere, poate determina şi o amânare pe termen nedeterminat a momentului finalizării operaţiunii.

„În contextul economic actual, ce impune adoptarea şi implementarea rapidă a unor măsuri de reorganizare, de restructurare a afacerii, acest mecanism extrem de costisitor în privinţa timpului necesar a fi alocat se dovedeşte a fi nu numai inadecvat, ci chiar un obstacol serios, care, în final, conduce la imposibilitatea aplicării unei soluţii de redresare a unui operator economic „, este argumentul Guvernului.

Prin ordonanţa adoptată miercuri a fost eliminat caracterul suspensiv al opoziţiei şi s-a decis ca un creditor social să nu poată bloca operaţiunea de fuziune sau divizare. Creditorul social care are o creanţă certă, lichidă şi anterioară publicării proiectului de fuziune şi care nu deţine deja garanţii are dreptul de a obţine garanţii adecvate sau plata anticipată a creanţei, dacă situaţia financiară a societăţii debitoare sau a societăţii succesoare în drepturi o impune. Orice astfel de creditor care deţine o creanţă certă, lichidă şi anterioară datei publicării proiectului de fuziune sau de divizare, nescadentă la data publicării şi care nu deţine deja garanţii sau privilegii adecvate aferente creanţei sale poate face opoziţie în vederea garantării satisfacerii creanţei sale, în termen de 30 zile de la data publicării proiectului de fuziune sau de divizare.

Formularea unei opoziţii nu va avea însă ca efect suspendarea executării fuziunii sau divizării şi nu va împiedica realizarea operaţiunii.

„S-a mers pe ideea conservării dreptului creditorului, în sensul că în mod obligatoriu societatea debitoare, care urmează să fuzioneze sau să se dividă, trebuie să constituie garanţii adecvate pentru creditor astfel încât acesta să fie satisfăcut în drepturile sale şi să aibă garanţia că pe viitor îşi va recupera creanţa de la viitoarea societate. În situaţia în care societatea debitoare refuză să constituie asemenea garanţii, atunci judecătorul, de îndată şi cu precădere, va declara creanţa creditorului care nu este încă exigibilă ca fiind una exigibilă şi se merge pe procedura executării silite”, a declarat, la finalul şedinţei de guvern, Alina Bica, secretar de stat în Ministerul Justiţiei.

Întrebat dacă noile reguli vor fi aplicate şi în cazul societăţilor care vor forma cele două companii din sectorul energetic, Hidroenergetica şi Electra, secretarul de stat a susţinut că ordonanţa nu se referă la cazuri particulare.

„Nu cunosc o astfel de situaţie, co-iniţiator pe acest proiect este Ministerul Economiei şi ordonanţa se referă, cel puţin din nota de fundamentare pe care noi am creat-o, la un număr de aproximativ 15.000 de fuziuni şi divizări care există la acest moment în ţară, fără să avem de-a face cu cazuri particulare”, a spus Bica.

Firmele care au de încasat bani de la stat nu vor mai fi executate silit pentru neplata datoriilor

Primul ministru Emil Boc a a anuntat o serie de masuri menite sa sprijine mediul economic, printre care eliminarea impozitului minimm, diminuarea nivelului dobânzii pentru creantele neplatite la termen, impozibilitatea

 

 

executarii silite a unei firme care are de primit bani de la stat, precum si coborârea plafoanelor de care firmele care investesc si creaza locuri de munca pot beneficia de ajutor de la stat.

Firmele care au de încasat bani de la stat nu vor mai fi executate silit pentru neplata datoriilor, potrivit unei OUG adoptate astazi de Executiv.

Totodata, Executivul a mai decis eliminarea impozitului minim de la 1 octombrie, precum si stingerea creantelor reciproce.

Pentru a da o mâna de ajutor companiilor care investesc în România si creeaza locuri de munca, Executivul a decis modificarea plafoanelor de care firmele pot bneficia de ajutor de la stat. Astfel, pentru o investitie de cel putin cinci-zece milioane de eueo, care duce la crearea a cel putin 50 de locuri de munca, statul va compensa pâna la jumatate din valoarea initiala a investitiei. Înainte investiutia minima era de 10 milioane euro.

Sursa: Adevarul

Firmele mari si mijlocii vor avea obligatia sa depuna online declaratiile fiscale, începând cu 25 octombrie 2010

Firmele mari si mijlocii vor avea obligatia sa depuna online declaratiile fiscale, începând cu 25 octombrie, ceilalti contribuabili având în continuare posibilitatea sa opteze pentru depunerea electronica a documentelor ca metoda alternativa, potrivit unui proiect de ordin al ANAF.

 

 

Declaratiile fiscale privind obligatiile de plata la bugetul de stat, la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor sociale, declaratia rectificativa si cea privind impozitul pe profit, decontul de TVA, cel privind accizele si impozitul la titeiul din productia interna, dar si declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitarete vor fi depuse pe site-ul www.e-guvernare.ro, potrivit proiectului publicat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF).

Documentele pot fi depuse online în baza detinerii unui certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat, înscris în Registrul furnizorilor de servicii de certificare.

Firmele mici si mijlocii pot depune declaratii fiscale online prin portalul e-guvernare din aprilie 2007, operatiunea fiind posibila pâna atunci doar pentru marii contribuabili.

Printre obiectivele de guvernare se numara dezvoltarea platformei nationale e-Romania si a Sistemului Electronic National (SEN), precum si cresterea la 70% a procentului firmelor care utilizeaza Internetul ca principal mijloc de comunicare cu institutiile statului.

Sursa: Capital

Firmele vor obtine mai greu actele pentru sediul social în apartamente de bloc si vor putea coabita în acelasi spatiu doar daca suprafata acestuia le va permite

Sediul social în apartament de bloc si  înregistrarea mai multor firme în acelasi spatiu sunt, din punctul de vedere al Fiscului, metode susceptibile de evaziune fiscala, dupa cum arata recentele modificari aduse legii societatilor

 

 

comerciale prin Ordonanta de urgenta nr. 54/2010, detaliate prin Ordinul nr. 2.112/2010 al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). Aceste prevederi obliga firmele noi si pe cele care vor sa-si schimbe sediul social sa înregistreze la administratia financiara actele de spatiu (proprietate, închiriere, comodat etc). În baza acestora, urmeaza sa primeasca un certificat si o adeverinta pe care trebuie sa le prezinte la înmatricularea societatii la Registrul Comertului. Însa hârtiile de la Fisc nu înseamna doar mai multa birocratie, cu risipa de bani si de timp implicite, ci si multe piedici din cauza cerintelor impuse . Una dintre acestea stabileste ca numarul firmelor dintr-un imobil nu poate depasi numarul de încaperi sau spatii distincte obtinute prin partajare.

Procedura la Fisc

– Pentru eliberarea certificatului de spa­tiu si a adeverintei de înregistrare a documentului de spatiu, potrivit ordinului nr. 2.112/2010, se depune la Fisc:

– O cerere însotita de actul de spatiu (titlu de proprietate; contract de vânzare cumparare; închiriere; comodat etc.) si actul de identitate

– Cererea se depune la registratura sau prin posta, caz în care copiile trebuie sa fie legalizate

– Termenul de solutionare este de 5 zile

Cerinte pentru sediu social

– La  înmatricularea firmei sau schimbarea sediului social la Registrul Comertului sunt necesare:
– documentul ce atesta dreptul de folosinta asupra spatiului pentru sediu social înregistrat la Fisc si
– certificatul de la Fisc care arata ca pentru acel imobil n-a fost înregistrat alt document ce atesta cedarea dreptului de folosinta

– Daca din certificat rezulta ca sunt deja înregistrate alte documente de spatiu, se da o declaratie pe proprie raspundere privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social.
Sursa: Capital

Firmele sunt amenintate cu falimentul prin cresterea cheltuielilor cu paza si protectie

Alianta Confederatiilor Patronale din Romania atrage atentia ca prevederile Legii 40/2010 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor si protectia persoanelor incarca in mod nejustificat

factura agentilor economici, obligandu-i la plata unor sume imense pentru paza si protectie.Legea pare astfel alcatuita incat sa fie avantajoasa pentru segmentul redus al firmelor de paza si protectie pentru care vine ca o mana cereasca, considera patronatele. In schimb, societatile comerciale sunt amenintate cu falimentul prin crestere cheltuielilor cu paza si protectia, iar legea ar putea duce la inchiderea multor societati care nu vor putea suporta cheltuielile sulimentare la care le obliga aceasta prevedere legislativa, apreciaza patronatele.

Astfel, au fost eliminate din lege prevederile care dadeau posibilitatea agentilor economici de a asigura masuri de paza si securitate la un nivel minim sau in regie proprie, asadar mai ieftin. In consecinta, legea impovareaza societatile comerciale si asa apasate de criza cu cheltuieli suplimentare obligatorii pentru paza si protectie.

Ce este pro-rata

Prevederile art. 147 din Codul fiscal precizeaza: “Deducerea taxei pentru persoana impozabila cu regim mixt si persoana partial impozabila”. Avand in vedere faptul ca prevederile stipuleaza reglementari destul de

cuprinzatoare pentru rezolvarea posibilelor situatii economice, inclusiv pentru cele descrise, este utila enuntarea acestora.

onsideram ca renuntarea la o activitate scutita fara drept de deducere a TVA, respectiv aparatele mecanice de joc este o situatie speciala ce poate fi considerata ca un motiv de renuntare la prorata.

Competenta exclusiva in acest caz revine autoritatii fiscale, ce poate sa aprobe acest fapt. Astfel, societatea trebuie sa solicite modificarea proratei prin depunerea unei cereri adresata autoritatii fiscale, la care este arondata societatea, argumentand cu documente situatia solicitata. Solicitarea se poate face, dupa cum am amintit in baza art. 147 alin. (14) din Codul fiscal.

In cazul in care autoritatea fiscala, aproba renuntarea la prorata, sau altfel spus aproba o prorata speciala de 100%, societatea va aplica regulile generale de deducere.

Societatea are obligatia recalcularii TVA aferenta perioadei cand cele doua activitati au fost exercitate. Din punct de vedere al completarii decontului de TVA, aceasta suma rezultata in urma recalcularii se inregistreaza la randul 29 din decont.

In decontul de TVA, ulterior aprobarii se va completa procentul aprobat de autoritatea fiscala, pe pagina nr. 1, in randul aflat sub denumirea contribuabilului, in casuta special definta de programul de intocmire a decontului de TVA.

Incredibil:Firmele fac 113 plati pe an in conturile statului

Firmele fac 113 plati pe an in conturile statului, fata de o medie de 31 la nivel mondial, iar de la 1 iulie intra in vigoare noi impozite. Relatia Finantelor cu oamenii de afaceri s-a inrautatit de la inceputul crizei economice din cauza

unei atitudini agresive a organelor fiscale. In timp ce in Romania guvernantii nici nu au auzit de relaxare fiscala, in alte tari au fost luate masuri de sprijinire a mediului de afaceri.

Romania are unul dintre cele mai impovaratoare sisteme fiscale din Uni­unea Europeana si chiar din lume. Oamenii de afaceri sunt nevoiti sa faca, anual, nu mai putin de 113 plati, fata de 31, cat este media globala. Cea mai mare pondere o au contributiile sociale, ceea ce claseaza Romania pe locul 182 din 183 de economii analizate de Banca Mon­diala. Anual, oamenii de afaceri petrec 202 ore la cozile de la ghisee pentru a-si plati darile, insa alte tari stau si mai prost la acest capitol. Multitudinea de taxe si impozite pe care mediul de afaceri trebuie sa le plateasca a dus la situatii hilare, in care firmele nu stiu ca mai au de achitat bani statului.

„Sunt multe taxe pe care nu le administreaza nimeni si multe firme nu au habar ca trebuie sa le plateasca“, spune Marcel Vulpoi, General Manager V&TM Mana­gement. Astfel, oamenii de afaceri pot afla dupa cativa ani ca sunt datori la plata unor taxe. De asemenea, multi nu stiu ca trebuie sa-si reevalueze imobilele si ajung sa plateasca de 10 ori valoarea taxelor datorate. Pe de o parte, firmele trebuie sa fie mult mai atente cu obli­gatiile pe care le au, insa nici Finantele nu au o politica activa, de atentionare a contribuabililor.

Relatia mediului de afaceri cu organele fiscale s-a inrautatit de la ince­putul crizei economice, pe fondul incer­carilor de a creste incasarile la buget. Daca in Bucuresti patronii sunt mai bine informati, in teritoriu lucrurile stau destul de rau. Oamenii de afaceri se plang ca reprezentantii Agentiei Natio­nale de Administrare Fiscala (ANAF) le stabilesc sume suplimentare de platit, iar singura cale de contestare este in justitie. Procesele pot dura foarte mult, iar pana la recuperarea banilor firmele respective pot intra in faliment din cauza lipsei de lichiditati

Sursa: Capital

Inca trei firme de leasing – Mara Leasing, Euroleasing si Leasing Zone – si-au incetat activitatea luna aceasta

De la debutul crizei cateva zeci de firme de leasing si credite de consum au fost inchise, din cauza contextului dificil de pe piata. Potrivit celor mai recente date disponibile, Mara Leasing (jud. Arad) a raportat pentru 2008 o pierdere de 1,3

mil. lei, veniturile fiind de 368.000 de lei. Euroleasing (jud. Timis) si Leasing Zone (jud. Bihor) nu apar pe site-ul Ministerului Finantelor cu bilanturile pe 2008.

Piata de leasing a fost puternic lovita de criza, inregistrand anul trecut o scadere de 72%, pana la 1,33 mld. euro, principala cauza fiind prabusirea vanzarilor de masini.

Sursa: ZF

Nu vei mai putea sa vinzi firma fara controlul Fiscului, potrivit unei modificari a Codului Fiscal care ar urma sa intre in vigoare in acest an

In acest fel, statul vrea sa ii sanctioneze pe cei care pana acum il pacaleau cu sume uriase, cesionand firme cu datorii la stat catre persoane decedate, cu handicap sau cetateni straini din tari non-UE.

Pentru ca s-a ars de nenumarate ori si a pierdut incasari poate chiar de zeci de milioane de euro, statul nu vrea sa le mai acorde acum nicio portita evazionistilor.

Seful Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Sorin Blejnar , recunostea la inceputul acestui an ca, in prezent, nu exista o prevedere clara in acest domeniu si ca “ este nevoie de o varianta rapida si legala de monitorizare a unor astfel de operatiuni nelegale”.

Iata ca de acum inainte, nicio firma nu va mai putea fi cesionata fara ca Fiscul sa vina in control inainte.

Practic, din momentul in care va intra legea in vigoare nimeni nu va mai putea vinde o firma fara o notificare de 45 de zile, a explicat pentru incont.ro Marian Morcoasa, director in cadrul ANAF.

In cele 45 de zile, inspectorii Fiscului vor merge in control, iar daca vor gasi nereguli si datorii mari acumulate il vor putea obliga pe patron sa isi achite datoriile inainte sa vanda.

Sursa: Financiarul

Firmele vor fi lichidate în maxim un an de la înscrierea în Registrul Comertului a deciziei de dizolvare

Firmele vor fi lichidate în maxim un an de la înscrierea în Registrul Comertului a deciziei de dizolvare, iar societatile aflate acum în dizolvare sau lichidare voluntara de peste trei ani vor fi radiate din oficiu, modificari care vor fi

introduse de Guvern pentru o noua transa din împrumutul CE.
Termenul de un an ar putea fi prelungit de catre tribunal, pentru motive temeinice, cu perioade de cåte sase luni, dar nu cu mai mult de 24 de luni cumulat, conform unui proiect de ordonanta de urgenta convenit de Guvern cu expertii Comisiei Europene.
Daca în termen de trei luni de la expirarea termenului, prelungit de tribunal dupa caz, Registrul Comertului nu a fost sesizat cu nicio cerere de radiere sau de numire a lichidatorului, firma va fi radiata din oficiu, iar bunurile ramase în patrimoniu vor reveni actionarilor, care raspund în limita valorii acestora pentru acoperirea creantelor.

Sursa: Curentul

Camera de Comert si Industrie a Romaniei a publicat in Monitorul Oficial Partea I nr. 197/2010 Regulile de Procedura Arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International.

Organizarea arbitrajului institutionalizat se face de catre Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, denumita in continuare Curtea de Arbitraj, in baza Regulamentului de

organizare si functionare al Curtii de Arbitraj, a Regulamentului Colegiului Curtii de Arbitraj, a dispozitiilor Codului de procedura civila, in masura in care prezentele reguli de procedura arbitrala, denumite in continuare reguli, nu dispun altfel.

Contribuabilii pot „negocia” cu organele fiscale diferite forme de achitare a obligaţiilor

Creanţele fiscale se sting prin încasare, compensare, executare silită, scutire, anulare, prescripţie, dare în plată şi sub alte forme prevăzute de lege. În funcţie de modalităţile de achitare a datoriei sau de felul în care se

fac evaluarea şi valorificarea bunurilor, contribuabilii pot să ştie ce avantaje sau dezavantaje există în fiecare caz în parte şi pot lua deciziile potrivite.

Plata şi compensarea
Cel mai comun mod de a stinge obligaţiile către Fisc este plata, care se efectuează prin trezoreria statului, într-un cont unic, indiferent de bugetul căruia îi este destinată.
Însă contribuabilul poate avea diferite creanţe faţă de MFP, con­stând în sume care trebuie restituite sau compensate, după caz. De exemplu, cele plătite în plus faţă de obli­gaţia fiscală ca urmare a unei erori de calcul, cele de rambursat de la bu­getul de stat etc.
Dacă Fiscul are de restituit anumite sume către contribuabil şi, în ace­laşi timp, are şi creanţe faţă de acesta, operează compensarea. Com­pensarea se face de către organul fiscal competent la cererea debitorului sau înainte de restituirea ori rambursarea sumelor cuvenite acestuia, după caz. Organul fiscal poate efectua compensare din oficiu ori de câte ori constată existenţa unor cre­anţe reciproce, cu excepţia sumelor negative din deconturile de TVA fără opţiune de rambursare.

Înlocuirea creanţei fiscale cu imobile
Debitorul persoană juridică, proprietar al unor bunuri imobile, poa­te cere organului fiscal stingerea u­nor creanţe fiscale prin “darea în pla­tă” a acestor bunuri. Dare în plată în­seamnă înlocuirea creanţei cu imobile.
Procedura este reglementată prin Ordinul MFP nr. 486/15 iunie 2007 pentru aprobarea Procedurii pri­vind stingerea creanţelor reprezentând im­pozite, taxe şi alte venituri dato­ra­te bugetului de stat şi/sau a crean­ţe­lor reprezentând contribuţii sociale administrate de Ministerul Finan­ţe­lor prin trecerea în proprietatea pu­blică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor.
Stingerea creanţelor fiscale se va face la valoarea cea mai mică dintre va­loarea stabilită prin evaluare, de că­tre experţi autorizaţi, şi valoarea de inventar evidenţiată în contabili­ta­tea persoanei juridice debitoare, stabilită pe fiecare bun imobil în parte.
Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a muni­ci­­piului Bucureşti, Direcţia gene­rală de administrare a marilor con­tri­bua­bili ori Autoritatea Naţională a Vă­mi­lor, după caz, ţin evidenţa so­li­ci­tări­lor de bunuri imobile în re­gis­tre de evi­denţă deschise în acest scop.
În cadrul Ministerului Finanţe­lor există o comisie care aprobă sau respinge, prin decizie, după caz, ce­re­rile privind stingerea unor creanţe prin trecerea în proprietatea publică a statului şi darea în administrare a unor bunuri imobile corespun­ză­toa­re unor sedii sau spaţii necesare des­făşurării obiectului activităţii ori alte spaţii de uz sau de interes public.
Dacă bunurile imobile nu sunt de uz sau de interes public, comisia din cadrul ministerului poate re­s­pin­ge cererea privind stingerea cre­anţelor fiscale prin dare în plată.
Comisia din cadrul MFP va ana­liza şi va decide asupra fiecărei ce­reri având în vedere următoarele ele­mente:
a) documentele prezentate de debi­tor, care atestă dreptul de proprie­tate asupra bunurilor imobile pen­tru care acesta solicită trecerea în proprietatea publică a statului, precum şi dovada că acestea nu sunt grevate de drepturi reale şi de alte sarcini;
b) existenţa solicitărilor pentru obţi­nerea în administrare a bunurilor imobile pentru care urmează să se analizeze oportunitatea trecerii în proprietatea publică a statului;
c) respectarea reglementărilor legale în vigoare referitoare la aplicarea procedurii de executare silită a creanţelor fiscale, dacă este cazul;
c1) existenţa acordului Minis­te­ru­lui Muncii şi/sau al Ministe­ru­lui Sănătăţii, în cazul în care de­bitorul solicită prin cerere stingerea prin dare în plată a contribuţiilor sociale care se fac venit la bugetul asigură­ri­lor sociale de stat, bugetul asi­gu­ră­rilor pentru şomaj, bugetul asigurărilor pentru acci­den­te de muncă şi boli profesionale şi/sau la bugetul Fon­du­lui na­ţional unic de asigu­ră­ri sociale de sănătate, după caz;
d) inexistenţa unor cereri privind retrocedarea proprietăţii, a unor cereri privind deschiderea procedurii insolvenţei, precum şi ine­xistenţa unor contracte de închi­riere sau concesiune, arendare ori când bunurile imobile au fost adu­se ca aport în cadrul unei aso­cieri în participaţiune, aport la ca­pitalul social al unei societăţi comerciale ori inexistenţa altor litigii, în măsura în care aceasta poate fi prevăzută;
e) propunerile organului fiscal competent ori ale direcţiei regionale pentru accize şi operaţiuni vama­le, după caz, precum şi punctul de vedere al Direcţiei generale a fi­nanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, ori al Direcţiei generale de adminis­tra­re a marilor contribuabili sau al Autorităţii Naţionale a Vămilor, după caz;
f) punctele de vedere ale direcţiilor de specialitate din cadrul Minis­te­ru­lui Finanţelor şi al Agenţiei Na­ţionale de Administrare Fiscală;
g) cheltuielile necesare, estimate de că­tre solicitantul bunurilor imobile ce urmează să fie trecute în pro­prietatea publică a statului, pen­tru transformarea acestora în sedii sau în spaţii corespun­zătoa­re desfăşurării obiectului activi­tă­ţii ori în alte spaţii de uz sau de in­teres public, precum şi sursa de acoperire a acestora;
h) eficienţa stingerii creanţelor fisca­le prin trecerea bunurilor imobile în proprietatea publică a statului, faţă de alte modalităţi de stingere prevăzute de lege;
h1) eficienţa aplicării acestei mo­dalităţi de stingere a crean­ţe­lor fiscale, rezultată din compararea creanţelor fiscale stin­se prin această modalitate, la ca­re se adaugă eventualele chel­tuieli de amenajare-re­func­ţionalizare, cu cheltuie­li­le necesare unei noi construc­ţii sau achiziţii;
i) orice alte elemente necesare solu­ţio­nării cererii.
Procedura se aplică în mod corespunzător şi în cazul debitorilor persoane juridice la care s-a instituit ad­ministrarea specială în perioada de privatizare, precum şi al debitorilor persoane juridice pentru care s-a des­chis procedura insolvenţei, cu avi­zul administratorului special sau al ad­ministratorului/lichidatorului ju­di­ciar, după caz. De asemenea, procedura se aplică şi în situaţia în care exe­cutarea silită este suspendată.

Executarea silită a obligaţiilor fiscale
Înaintea valorificării bunurilor prin executare silită, acestea vor fi evaluate. Evaluarea se efectuează de către organul de executare prin ex­perţi evaluatori proprii sau prin ex­perţi evaluatori independenţi. Orga­nul de executare va actualiza preţul de evaluare ţinând cont de rata inflaţiei.
Pentru a realiza executarea silită cu rezultate cât mai avantajoase, ţi­nând seama atât de interesul legitim şi imediat al creditorului, cât şi de drepturile şi obligaţiile debitorului urmărit, organul de executare va pro­ceda la valorificarea bunurilor se­chestrate într-una dintre modalită­ţile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare şi care, faţă de datele concrete ale cauzei, se dovedeşte a fi mai eficientă, şi anume:
a) înţelegerea părţilor;
b) vânzare în regim de consignaţie a bunurilor mobile;
c) vânzare directă;
d) vânzare la licitaţie;
e) alte modalităţi admise de lege, in­clusiv valorificarea bunurilor prin case de licitaţii, agenţii imo­bi­liare sau societăţi de brokeraj, du­pă caz.
În procedura executării silite, în­tâi trebuie valorificate bunurile mo­bile şi numai dacă acestea nu sunt suficiente pentru acoperirea crean­ţei se poate trece la imobile.
În cazul executării silite asupra bunurilor mobile, dacă debitorul este persoană fizică nu pot fi supuse executării silite bunurile necesare vieţii şi muncii debitorului, precum şi familiei sale.
Sunt supuse executării silite bu­nu­rile imobile proprietate a debito­ru­lui. În situaţia în care debitorul de­ţine bunuri în proprietate comu­nă cu alte persoane, executarea silită se va întinde numai asupra bunu­ri­lor atribuite debitorului în urma par­tajului judiciar, respectiv asupra sultei. În cazul debitorului persoană fizică nu poate fi supus executării silite spaţiul minim locuit de debitor şi familia sa, stabilit în conformitate cu normele legale în vigoare.
În cazul executării silite prin po­prire, pot fi urmărite orice sume re­prezentând venituri şi disponibili­tăţi băneşti în lei şi în valută, titluri de va­loare sau alte bunuri mobile ne­cor­porale, deţinute şi/sau datora­te, cu orice titlu, debitorului de către ter­ţe persoane sau pe care aceştia le vor da­tora şi/sau deţine în viitor în te­meiul unor raporturi juridice existente.
Pentru stingerea creanţelor fiscale, debitorii titulari de conturi ban­care pot fi urmăriţi prin poprire asupra sumelor din conturile bancare. În acest caz, odată cu comunicarea somaţiei şi a titlului executoriu, făcută debitorului, o copie certificată a acestui titlu va fi comunicată băncii la care este deschis contul debitorului. Despre această măsură va fi înştiinţat şi debitorul.

Prescripţia datoriei fiscale
Dacă trece o perioadă de timp şi organele statului nu au acţionat conform procedurilor legale pentru stabilirea sau recuperarea datoriei fiscale, dreptul de a acţiona împotriva contribuabilului se prescrie, adică nu mai poate fi exercitat.
În materie fiscală, termenul de prescripţie este de 5 ani, însă poate fi şi de 10 ani, dacă datoriile către stat sunt stabilite în urma comiterii unor infracţiuni, cum ar fi evaziunea fiscală.
Dacă organul fiscal a omis să stabilească obligaţiile fiscale ale contri­buabilului, termenul de prescripţie de 5 ani începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală (când s-a format baza de impunere care o generează). Dacă este vorba de executarea silită a creanţei fiscale, ter­me­nul curge de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care obli­gaţia fiscală a devenit scadentă.
Însă contribuabilii nu trebuie să mizeze prea mult pe prescripţie de­oarece legea prevede foarte multe cauze de întrerupere şi suspendare a acesteia. Practic, orice fel de acţiune din partea organului fiscal, cea mai simplă înştiinţare, reprezintă o astfel de cauză.

Scăderea pentru cauze de insolvabilitate
Pentru creanţele fiscale ale debi­torilor declaraţi în stare de insolva­bi­li­tate, care nu au venituri sau bunuri urmăribile, conducătorul organului de executare dispune scoaterea cre­anţei din evidenţa curentă şi trecerea ei într-o evidenţă separată. În ca­zul acestor debitori, executarea si­lită se întrerupe, însă organele fisca­le au obligaţia ca, cel puţin o dată pe an, să efectueze o investigaţie asupra stării acestor contribuabili, care nu constituie acte de executare silită.
Dacă la sfârşitul perioadei de prescripţie nu se constată dobândirea unor bunuri sau venituri urmări­bile, organele de executare vor proceda la scăderea creanţelor fiscale din evidenţa analitică pe plătitor. Scă­derea se face şi în cursul perioa­dei de prescripţie în cazul debitori­lor, persoane fizice, decedaţi sau dis­pă­ruţi, pentru care nu există moşte­nitori care au acceptat succesiunea.

Anularea creanţelor fiscale
În situaţiile în care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind co­municarea prin poştă, sunt mai mari decât creanţele fiscale supuse executării silite, conducătorul orga­nului de executare poate aproba a­nu­larea debitelor respective. Cheltu­ie­lile generate de comunicarea so­ma­­ţiei prin poştă sunt suportate de organul fiscal.
Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a a­nu­lui, mai mici de 10 lei, se anu­lea­ză. Anual, prin hotărâre a guvernului, se stabileşte plafonul crean­ţe­lor fiscale care pot fi anulate.

saptamana financiara

Asociatii unui SRL se pot confrunta cu diverse situatii în care sunt nevoiti sa faca partaje.

În cazul desfiintarii voluntare sau din oficiu a firmei, în cazul retragerii, excluderii, al divortului sau chiar al decesului unui asociat, asociatii sunt nevoiti sa împarta partile sociale sau chiar bunurile societatii ori sa-i

despagubeasca pe cei care au plecat din firma. Societatea are un patrimoniu propriu, distinct de cel al asociatilor. De la acest aspect important porneste rezolvarea multor spete legate de împartirea bunurilor societatii între asociati.
Înainte de a aborda aceasta problema, trebuie facute anumite precizari legate de câteva notiuni cu care opereaza dreptul societatilor comerciale. Este vor­ba de patrimoniul societatii, aporturile asociatilor si capitalul social. Aceste notiuni nu sunt sinonime si au un regim juridic diferit.
Patrimoniul cuprinde activul si pasivul social al societatii. Activul social cuprinde bunurile aduse ca aport, cele dobândite ulterior constituirii, precum si beneficiile nedistri­buite. Pasivul social cuprinde obli­ga­tiile contractuale sau extracontractuale ale societatii. „În lipsa de stipulatie contrara, bunurile constituite ca aport în societate devin proprie­tatea acesteia din momentul înmatricularii ei în Registrul Comer­tu­lui”, spune Legea societatilor comerciale. Deci firma are un patrimoniu propriu, distinct de acela al asocia­tilor. De aici decurg mai multe con­se­cinte. Asociatul nu are niciun drept asupra bunurilor din patrimoniul societatii, chiar daca acestea au fost aduse ca aport propriu. Drep­turile sale reale (de proprietate) se tran­sforma în drept la dividende.
În cazul decesului asociatului, al actionarului, mostenitorii acestuia nu pot pretinde niciun drept asupra bunurilor din patrimoniul societatii, care nu vor intra în masa succesorala. De asemenea, bunurile din pa­trimoniul societatii nu pot fi supuse partajului în cazul divortului dintre soti.
Capitalul social este expresia va­lorica a aporturilor, si în functie de valoarea acestora, adusa de fiecare, este împartit în parti sociale (la SRL). Aportul asociatilor consta în contri­bu­tiile cu care acestia vin la constituirea firmei si care, la societatile cu raspundere limitata, pot fi în bani sau în natura. În cazul aportului în natura, acestea pot fi bunuri mobile sau imobile si se poate transmite so­cietatii atât proprietatea, cât si nu­mai folosinta, cum ar fi o închiriere. Atât aportul în bani, cât si cel în na­tura intra în patrimoniul societatii, cu toate consecintele ce decurg din aceasta.
Deoarece capitalul social este ga­jul general (garantia) al creditori­lor societatii, acesta este fix pe toata du­ra­ta societatii, putând fi micsorat sau marit numai în anumite conditii prevazute de lege.
Spre deosebire de capitalul social care este fix, patrimoniul societatii se modifica în functie de rezultatele ob­tinute de firma pe parcursul de­rularii activitatii.

Sursa: Saptamana Financiara

Oamenii de afaceri spun ca masura de scutire de la plata CAS la angajarea somerilor e prea restrictiva.

Firmele care angajeaza în 2010 someri vor fi scutite, pentru un interval de sase luni, de la plata contributiilor de asigurari sociale aferente acestora, potrivit unei ordonante aprobate ieri de guvern.

Premierul Emil Boc estimeaza ca prin aceasta masura vor fi create în jur de 50.000 de locuri de munca, iar somajul va fi mentinut în limite controlabile. Oamenii de afaceri spun însa ca actul normativ este plin de restrictii, astfel ca eficienta lui este limitata.

Astfel, cei care vor fi angajati trebuie sa fie în evidentele agentiilor de somaj cel putin trei luni, iar cei care îi angajeaza, patronii, trebuie sa-i mentina pe o perioada de 12 luni.

Sursa: EvZ

Firmele care si-au suspendat activitatea in ultimele luni ar putea fi nevoite sa plateasca anticipat impozit pe profit in 2010

Toate firmele (cu exceptia celor care platesc impozit anual) vor plati anticipat impozit trimestrial pe profit, incepand de anul acesta, in cuantum de o patrime din impozitul anual obtinut in anul precedent, actualizat cu

rata inflatiei.

Dar ce se intampla cu firmele care intre timp si-au suspendat activitatea?

Firmele care si-au suspendat activitatea (inactivitate temporara pentru cel mult trei ani) exista, intocmesc balanta de verificare lunara si depun declaratii la Fisc. Profitul pe care aceste firme il vor obtine anul acesta va fi zero, dar potrivit legii privind plata anticipata a impozitului pe profit, ele ar trebui sa declare si sa plateasca o patrime din impozitul pe anul trecut, in lipsa unei precizari explicite.

Daca statul ar merge pana la absurd cu colectarea taxelor de la companii, un numar de cateva zeci de mii de companii ar avea de platit impozit pe profit anul acesta, chiar daca ele si-au suspendat activitatea si nu mai obtin niciun profit.

6.000 de firme si-au suspendat activitatea numai in luna ianuarie, alte 6.000 numai in luna decembrie, iar pe tot parcursul anului trecut, peste 130.000 de firme au ales sa inceteze temporar activitatea, potrivit datelor ONRC. O buna parte dintre ele insa nu obtineau venituri si au ales sa isi suspende activitatea pentru a nu plati impozitul minim introdus in primavara anului trecut.

“Intr-adevar, nu se precizeaza in lege ca firmele care si-au suspendat activitatea nu trebuie sa plateasca anticipat impozitul pe profit. Merita discutata introducerea unei astfel de precizari”, spune Dragos Doros, director impozite directe in cadrul Ministerului de Finante, la forumul de legislatie si fiscalitate TaxEu.

Sursa: ZF

Bucuresti Mall si Plaza Romania, executate silit anunta Casa de avocatura Coltuc

Acestea apar pe lista neagra a datornicilor cu suma de 3.431.000 lei (circa 811.000 euro) la bugetul de stat, scrie capital.ro. La sfârsitul lunii septembrie 2009, când s-a prezentat ultima lista a datornicilor la stat, cele doua firme nu

apareau ca restantiere, ceea ce înseamna ca datoriile sunt din ultimele trei luni ale lui 2009. Bucuresti Mall Development and Management, care detine centrul comercial Bucuresti Mall din Vitan, figureaza pe lista fiscului cu datorii de 1.918.000 lei, majoritatea în urm neplatii TVA.

Sursa: EvZ

Daca ai datorii la stat nu poti cere concordatul preventiv

Astazi intra in vigoare legea concordatului preventiv si a mandatului ad-hoc, prin care firmele aflate in dificultate financiara pot apela la o intelegere pe cale amiabila cu creditorii, cu privire la modalitatea in care acestea isi pot achita

datoriile. In schimb, noua lege nu permite ca aceasta procedura sa poate fi aplicata si in cazul in care creditorul e statul.

Firmele vor depune situatiile financiare doar la Registrul Comertului (ONRC) incepand din acest an

“In anii trecuti, trebuia sa faci doua drumuri ca sa depui bilantul. Cu toate ca exista posibilitatea de a inregistra online situatiile financiare la Ministerul de Finante, foarte putine firme apelau la aceasta metoda pentru ca este nevoie de

semnatura electronica si aceasta costa.

Intrarea in vigoare a acestei legi simplifica procedura de depunere a situatiilor financiare anuale”, spune Adriana M. Din Bucuresti, contabila.

Legea nr. 441/2006 privind modificarea Legii societatilor comerciale nr. 31/1990 prevedea ca, incepand cu 1 ianuarie 2007, situatiile financiare anuale si documentele anexate acestora sa fie depuse numai la Oficiul Registrului Comertului. Datorita amanarii de mai multe ori a acestei prevederi, s-a ajuns la situatia in care amendamentul se va aplica incepand cu acest an.

Sursa: ZF

Modificari in activitatea de inregistrare in registrul comertului in OUG nr. 116/2009

Tinand cont de necesitatea remedierii cat mai urgente a blocajului existent la oficiile registrului comertului, care duce la nerespectarea drepturilor comerciantilor, cu consecinte deosebit de periculoase pentru circuitul

comercial, cunoscand faptul ca functionarea eficienta a registrului comertului in subordinea Ministerului Justitiei constituie premisa esentiala a derularii unor programe de cooperare judiciara europeana extrem de importante, precum E-Justice sau N-Lex, Guvernul a adoptat miercuri, 30 decembrie 2009 Ordonanta de Urgenta nr. 116/2009, care aduce anumite modificari pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului.

Astfel, prin derogare de la prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de la prevederile celorlalte acte normative incidente, competenta de solutionare a cererilor de inregistrare in registrul comertului si, dupa caz, a altor cereri aflate in competenta de solutionare a judecatorului delegat, pe o perioada de maximum 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, apartine directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoanei sau persoanelor desemnate de catre directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului.

Ordonanta privind activitatea Registrului Comertului intra în vigoare din 14 ianuarie

Pâna la 13 ianuarie competentele de solutionare a cererilor revin tot judecatorilor delegati.Asteptarea celor care au depus cereri de înregistrare sau modificare la Registrul Comertului se apropie de sfârsit: Ministerul

Justitiei a anuntat ca data a intrarii în vigoare a Ordonantei de Urgenta privind activitatea de înregistrare a cererilor la Registrul Comertului 14 ianuarie, data când  se împlinesc 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial. “Pâna la data de 13 ianuarie, inclusiv, judecatorii delegati la Oficiile Registrului Comertului continua sa îsi exercite atributiile conform prevederilor legale actualmente în vigoare”, se arata în comunicatul ministerului.
În ceea ce priveste noutatile introduse prin Ordonanta nr.  116/2009 acestea vizeaza, în principal, faptul ca cererile de înregistrare în Registrul Comertului si, dupa caz, alte cereri aflate, potrivit dispozitiilor legale actualmente în vigoare, în competenta de solutionare a judecatorului delegat urmeaza sa fie transferate în competenta de solutionare a directorului Oficiului Registrului Comertului de pe lânga tribunal si/sau persoanei sau persoanelor desemnate de catre directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului. Directorul Oficiului Registrului Comertului de pe lânga tribunal si/sau persoana sau persoanele desemnate pronunta rezolutii care sunt executorii de drept, împotriva acestora putându-se formula plângeri care sunt de competenta tribunalului în a carui circumscriptie se afla sediul comerciantului, procedura de contestare a rezolutiilor beneficiind de principiul dublului grad de jurisdictie.

Numirea lichidatorului este de competenta tribunalului

Pentru anumite cereri/proceduri a fost instituita în mod expres competenta de solutionare a tribunalului în a carui circumscriptie se afla comerciantul. Spre exemplu, actiunea în constatarea dizolvarii de drept a societatii comerciale (dizolvarea ca urmare a trecerii timpului stabilit pentru durata societatii – art. 227 din Legea nr.31/1990, dizolvarea pentru neefectuarea preschimbarii certificatului de înmatriculare si a celui de înregistrare fiscala cu noul certificat de înregistrare continând Codul Unic de Înregistrare – art. 30 din Legea nr.359/2004), actiunea de numire a unui lichidator, în cazul lichidarii ca urmare a dizolvarii judiciare a societatii comerciale (art. 237 din Legea nr.31/1990), precum si actiunea în verificarea îndeplinirii conditiilor fuziunii (interna si transfrontaliera).

Sursa: Curierul National

Impozitul forfetar in anul 2010

Cu un an întârziere, autoritatile se pregatesc sa renunte la impozitul minim si sa introduca impozitul forfetar în domeniile cu evaziune fiscala ridicata, precum industria hoteliera si restaurante, asa cum a fost initial conceput.

Practic, în loc sa impuna tuturor firmelor un impozit minim, vor fi vizate numai companiile din anumite sectoare, unde evaziunea fiscala este la un nivel ridicat. “Impozitul forfetar va fi regândit. Prima sarcina pe care i-am dat-o ministrului Finantelor în prima întâlnire pe care am avut-o cu el a fost sa regândeasca impozitul minim care este acum”, a declarat premierul Emil Boc, în ultima zi a anului trecut.

Mediul de afaceri saluta intentia însa readuce aminte guvernantilor ca mai important este sa ai pe cine impozita, adica este nevoie mai întâi de stoparea falimentelor prin masuri ale statului. “Este nevoie de o noua filosofie fiscala într-o perioada extrem de dificila pentru economie, altfel falimentele vor continua. Trebuie sa-i încurajezi pe cei care pun mâna pe sapa, cum se spune pe româneste, adica sa stimulezi spiritul antreprenorial”, a declarat pentru Gândul Iulian Groposila, vicepresedinte al Consiliului National al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România (CNIPMMR).

În lipsa unor solutii concrete de încurajare a mediului de afaceri, înca 50.000 de firme ar putea sa traga obloanele în 2010, dupa ce în 2009, în jur de 130.000 de companii au fost afectate de impozitul minim, pe fondul crizei.

Sursa: Gandul

Cererile firmelor vor fi solutionate de angajati ONRC, nu de judecatorii delegati anunta Casa de avocatura Coltuc

Cererile depuse de firme la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) si aflate în competenta judecatorului delegat vor fi solutionate de catre directorul Oficiului si alte persoane desemnate de catre acesta, prin transferul de atributii, pentru deblocarea activitatii institutiei.

 

Transferul de competente de la judecatorul delegat catre directorul ONRC este prevazut într-un proiect de ordonanta de urgenta, care urmeaza sa fie discutat de Guvern în sedinta de marti, au declarat surse oficiale.

Proiectul a fost elaborat de ministrul Justitiei în luna octombrie si prevedea ca transferul de competente sa fie valabil pentru o perioada de maximum sase luni.

Activitate blocata

Activitatea Registrului Comertului a fost, timp de câteva saptamâni în lunile august si septembrie, blocata de protestul judecatorilor, în lipsa deciziilor acestora munca administrativa si cea cu publicul ramânând fara finalitate. Angajatii institutiei preconizau înca de la acel moment “urmari severe” pentru economie, atât pe durata protestului magistratilor, oprit între timp, cât si dupa normalizarea situatiei.

Sursa: Capital

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor atentioneaza asiguratii sa achizitioneze politele RCA doar de la sediile societatilor de asigurare autorizate

CSA monitorizeaza activitatea desfasurata de societatile de asigurare autorizate sa practice asigurari obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule (RCA).

Astfel, ca urmare a unor actiuni de control cu privire la respectarea interdictiei de vanzare in spatii deschise, respectiv neamenajate corespunzator (in autovehicule parcate pe trotuare/carosabil si la punctele de lucru ambulante) de catre societatile autorizate sa practice asigurari RCA si de catre brokerii de asigurare, s-a constatat existenta in continuare a unor puncte de lucru necorespunzatoare in care se vand aceste tipuri de asigurari.

In acest context, CSA reaminteste societatilor de asigurare autorizate, ca vanzarea politelor RCA, in spatii deschise, respectiv neamenajate corespunzator (in autovehicule parcate pe trotuare/carosabil si la punctele de lucru ambulante) reprezinta o incalcare a obligatiilor acestora de a-si organiza si desfasura activitatea cu prudenta si profesionalism si de a supraveghea activitatea personalului propriu, a unitatilor din subordine si a agentilor, subagentilor si ca nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza conform legislatiei in vigoare.

Comisia Europeana a autorizat introducerea schemei de ajutor propusa de statul roman, menite sa ofere un sprijin financiar de pana la 500.000 de euro intreprinderilor care se confrunta cu dificultati de finantare

Schema de ajutor propune sprijinirea intreprinderilor, inclusiv a celor care au nevoie de finantare pentru iesirea din starea de dificultate, in vederea mentinerii locurilor de munca existente la data acordarii ajutorului de stat,

continuarii si diversificarii activitatii, dezvoltarii si modernizarii activitatilor intreprinderilor solicitante.

Pentru aplicarea schemei, Ministerul si Agentia pentru IMM-uri acorda ajutor de stat sub forma de finantare nerambursabila in valoare de maxim 250.000 Euro echivalentul in lei pentru microintreprinderi si de maxim 500.000 Euro echivalentul in lei pentru intreprinderile mici si mijlocii.

Prin intreprindere in dificultate se va intelege orice IMM care se afla in una din urmatoarele situatii:

– in cazul unei societati cu raspundere limitata, cand se constata pierderea a mai mult de jumatate din capitalul social si a mai mult de un sfert din capital in ultimele 12 luni;

– in cazul unei societati in care cel putin o parte din asociati sunt tinuti nelimitat responsabili pentru datoriile intreprinderii, atunci cand s-a pierdut mai mult de jumatate din capitalul propriu, asa cum reiese din evidentele contabile ale societatii, si cand mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut in cursul ultimelor 12 luni;

– pentru intreprinderile de orice forma juridica, cand respectiva intreprindere intruneste conditiile pentru a fi supusa unei proceduri prevazute de legislatia privind procedura insolventei.

Pentru anul 2010, se estimeaza acordarea de ajutor nerambursabil numar estimativ de 1000 beneficiari.

Criterii de eligibilitate
Pot beneficia de alocari specifice individuale, conform acestei proceduri, intreprinderile care indeplinesc cumulativ, la data solicitarii, urmatoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt organizate in baza Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei sau in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) sunt incadrate in categoria microintreprinderilor sau a intreprinderilor mici si mijlocii in ultimul exercitiu financiar inchis (6 luni);
c) nu este intreprindere nou creata, respectiv are cel putin 3 ani de functionare;
d) au sediul si isi desfasoara activitatea in Romania;
e) desfasoara o activitate autorizata de procedura
f) prezinta un Plan de afaceri pentru viabilizarea intreprinderii care sa reflecte modul de utilizare a sumelor acordate
g) nu au obligatii de plata nete restante la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat mai mari de 3/12 din totalul obligatiilor de plata pe ultimele 12 luni in cazul Certificatului de Atestare Fiscala eliberat de organele fiscale competente si obligatii de plata restante ce depasesc 2/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru, in cazul Certificatul de Atestare Fiscala emis de autoritatile publice locale pentru toate punctele de lucru inregistrate in Certificatul Constatator;
h) nu se afla in procedura de faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare;
i) nu au beneficiat de o alta alocare specifica individuala in cadrul prezentei scheme;
j) nu inregistreaza obligatii fiscale restante la data de 30.06.2008

Cheltuieli eligibile

Sunt considerate cheltuieli eligibile, in sensul prezentei proceduri, cheltuielile intreprinderilor legate de:

a) debitele si accesoriile aferente acestor debite catre bugetul consolidat al statului datorate incepand cu data de 01.07.2008 in limita a 25% din valoarea financiara necesara viabilizarii intreprinderii conform Planului de afaceri;

b) datoriile catre furnizorii de materii prime/materiale si servicii necesare desfasurarii activitatii curente ale intreprinderii, inregistrate incepand cu data de 01.07.2008 in limita a 20% din valoarea financiara necesara viabilizarii intreprinderii conform Planului de afaceri;

c) achizitii de materii prime si materiale necesare continuarii activitatii intreprinderii in limita a 25% din valoarea financiara necesara viabilizarii intreprinderii conform Planului de afaceri;

d) Investitiile in active corporale referitoare la:
– echipamente tehnologice – masini, utilaje si instalatii de lucru, in limita a maxim 50% din valoarea financiara necesara viabilizarii intreprinderii conform Planului de afaceri;

e) Investitiile in active necorporale referitoare la:
brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare, in limita a maxim 10% din valoarea financiara necesara viabilizarii intreprinderii conform Planului de afaceri.

Procentele reprezentate de cheltuielile eligibile sunt maxime. Modul in care vor fi combinate cheltuielile si valoarea procentuala a acestora in cadrul planului de afaceri intocmit in vederea viabilizarii societatii este alegerea solicitantului de finantare cu conditia ca suma procentelor sa fie 100.

Toate costurile eligibile aferente investitiei vor fi considerate fara TVA.

Pentru a fi incluse in investitia eligibila, activele corporale si necorporale trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa fie achizitionate in conditii de piata. Beneficiarul trebuie sa intocmeasca un dosar de achizitie care sa cuprinda: cereri de oferta (minim trei), ofertele primite (acestea trebuie sa cuprinda si datele de identificare ale ofertantului) si un proces verbal semnat de reprezentantul legal al intreprinderii prin care sa fie justificata alegerea ofertei castigatoare.
b) sa fie incluse in categoria activelor proprii ale firmei si sa ramana in locatia mentionata in Planul de afaceri pentru viabilizarea intreprinderii pentru cel putin 3 ani, calculat din momentul in care investitia a fost finalizata si trebuie sa fie utilizate pentru derularea activitatii intreprinderii.

Modalitatea de acordare a alocarilor specifice individuale

Modalitatea de acordare a acestor ajutoare pentru intreprinderile mici si mijlocii consta in: alocarea de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului pentru IMM-uri, a unor sume nerambursabile pentru cheltuielile de procedura.

Pot fi acordate alocari specifice individuale conform prezentei proceduri pana la data de 31.12.2010, in sistemul de depunere continua a cererilor de finantare pana la epuizarea bugetului alocat. Depunerile cererilor de finantare se vor face pana la data de 12.08.2010. Pentru cererile de finantare aprobate, alocarea ajutoarelor se face in ordinea de inregistrare a cererilor de finantare.

Procedura de acordare a alocarii specifice individuale

Solicitantul trebuie sa depuna o cerere de finantare pentru acordarea de ajutor la Oficiile Teritoriale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din subordinea Agentiei pentru IMM-uri.

Cererea de finantare va fi, insotita de urmatoarele documente:

a) certificat constatator, emis cu maximum 30 de zile inainte de data depunerii cererii de finantare,in original, de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul unde isi are sediul intreprinderea solicitanta, in care sa se mentioneze urmatoarele informatii: datele de identificare, codul unic de inregistrare, asociatii si reprezentantii legali ai intreprinderii, domeniul de activitate principal si toate domeniile secundare de activitate autorizate, punctele de lucru ale intreprinderii si data ultimei mentiuni inscrise in registru si obiectul acesteia;

b) declaratie pe propria raspundere privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii;

c) documente eliberate de organele fiscale competente, din care sa reiasa ca intreprinderea nu era in dificultate la data de 01.07.2008 potrivit criteriilor prevazute in Schema cadru si in prezenta procedura;

d) situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiile financiare 2007, 2008 si 2009 aprobate potrivit legii si raportarea contabila la 30 iunie 2008, in copie din care sa reiasa ca intreprinderea nu era in dificultate la data de 01.07.2008 potrivit criteriilor prevazute in Schema cadru si in procedura;

e) Planul de afaceri privind viabilizarea intreprinderii pentru care se solicita ajutorul, din care sa rezulte atingerea viabilitatii durabile de catre intreprinderea beneficiara a ajutorului pana cel tarziu la 31.12.2010

f) certificat de atestare fiscala privind constatarea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat, in original sau in copie legalizata, eliberat in conditiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;

g) declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al intreprinderii ca aceasta nu se afla in procedura de reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau administrare speciala, ca intreprinderea nu are activitatile suspendate sau alte situatii similare reglementate de lege;

h) declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al intreprinderii ca impotriva acesteia nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate;

i) declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al intreprinderii cu privire la orice ajutor de minimis si orice ajutor acordat conform masurii prevazute la punctul 4.2. din Cadrul temporar incepand cu anul financiar 2008. Înainte de acordarea ajutorului in cadrul prezentei scheme Agentia va verifica daca ajutorul nu duce la cresterea valorii totale a ajutorului primit de societate in perioada 01.01.2008 – 31.12.2010 la un nivel ce depaseste 500.000 de euro;

j) declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al intreprinderii cu privire la totalul obligatiilor de plata pe ultimele 12 luni;

k) imputernicire semnata si stampilata de reprezentantul legal al intreprinderii solicitante, in cazul in care o alta persoana decat aceasta semneaza cererea de finantare;

l) o copie a cartii de identitate a persoanei imputernicite sa semneze cererea de finantare pentru acordarea de ajutor;

m) opisul cu documentele care insotesc cererea de finantare.

Cererea de finantare se completeaza in limba romana prin tehnoredactare si poarta semnatura in original a reprezentantului legal sau a imputernicitului intreprinderii. Agentia pentru IMM-uri indeplineste atributiile de unitate de implementare a prezentei proceduri pe perioada de valabilitate a acesteia. Dupa aprobarea bugetului pentru implementarea prezentei proceduri, Agentia va publica pe site-ul sau data la care incepe inscrierea.

Inscrierea in schema se face on-line pe site-ul www.animmc.ro pana la data de 12.08.2010.

Aplicatia software genereaza automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuarii inregistrarii cu numarul de inregistrare obtinut si cu datele corespunzatoare, completate de catre acesta.  Formularul de preselectie corect si integral completat poate fi transmis si inregistrat o singura data in cadrul aplicatiei.

Saptamanal, pe toata perioada de inscriere, Agentia face publica pe site-ul sau, la adresa www.animmc.ro, lista cu solicitantii inscrisi, in ordinea numarului de inregistrare on-line, precum si lista cu solicitantii in asteptare. Solicitantii inscrisi vor primi o scrisoare de instiintare cu privire la acceptarea la evaluare pentru a primi finantare in cadrul schemei.

In termen de maximum 7 zile lucratoare de la primirea scrisorilor de instiintare cu privire la acceptarea la evaluare pentru a primi finantare, conform prezentei proceduri, solicitantii au obligatia depunerii cererii de finantare pentru acordarea de ajutor din partea Ministerului.

Cererile de finantare sunt analizate si selectate, in limita bugetului anual alocat, in functie de data si numarul inregistrarii documentelor.

Agentia va finaliza procesul de evaluare a cererii de finantare insotita de toate documentele justificative in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia. Daca in urma procesului de evaluare, bugetul alocat pentru implementarea prezentei proceduri nu a fost epuizat, sunt instiintati solicitantii de pe lista de asteptare in ordinea de inscriere pentru depunerea cererilor de finantare.

Agentia va publica site-ul sau epuizarea bugetului anual alocat, precum si data de la care nu se mai inregistreaza cereri de finantare.

Acordarea alocarii specifice individuale se face pe baza unei cereri de eliberare a sumei nerambursabile, transmisa de solicitant la Agentie prin reprezentant sau prin posta cu confirmare de primire, in cel mult 60 zile lucratoare de la semnarea Contractului de Finantare, dar nu mai tarziu de 30.11.2010.

Platile pentru cheltuielile eligibile se vor efectua direct catre intreprinderile beneficiare si nu catre furnizori ai acestora prin compensare. Eliberarea transelor din suma nerambursabila se efectueaza de catre Agentie pe baza Planului de afaceri privind viabilizarea intreprinderii.

Virarea efectiva a transelor din suma nerambursabila se face, in termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea cererii de eliberare a sumei nerambursabile, pe baza analizei setului de documente prevazute in procedura.

In termen de 60 zile de la primirea ajutorului de stat beneficiarul are obligatia de a trimite documentele justificative in copie care sa ateste modul de utilizare a sumei acordate.

Ministerul, prin Agentie, verifica veridicitatea si conformitatea declaratiilor si a cheltuielilor efectuate de intreprinderi conform Planului de afaceri privind viabilizarea intreprinderii. Verificarea vizeaza stadiul de realizare a investitiei, realitatea, legalitatea si regularitatea operatiunilor economico- financiare, realizate conform Planului de afaceri privind viabilizarea intreprinderii.

Cerere de reexaminare a Legii nr. 50/1991

Presedintele Romaniei, Traian Basescu, a trimis, marti, Parlamentului cererea de reexaminare a Legii privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, motivand ca modificarile aduse termenului de aprobare tacita a

autorizatiilor de constructie pot crea situatii in care unele lucrari de constructii ilegale ar putea primi autorizatii dupa expirarea unui termen de 30 de zile.Actul normativ trimis spre promulgare modifica si completeaza art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

In opinia presedintelui, motivele cererii de reexaminare sunt urmatoarele:

1. Legea pentru completarea art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, transmisa spre promulgare, dispune aprobarea tacita a autorizatiei de construire pentru executarea lucrarilor de baza si a celor aferente organizarii executarii lucrarilor, daca nu a fost emisa de catre autoritatile competente in termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete.

2. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii sanctioneaza deja contraventional, prin prevederile art. 26 alin. (1) lit. g), nerespectarea termenului de 30 de zile de emitere a autorizatiilor de constructii, astfel incat nu sunt necesare noi garantii ale respectarii acestui termen, actualele reglementari asigurand emiterea cu celeritate a autorizatiilor de constructii.

3. Procedura aprobarii tacite a autorizatiilor de constructie poate da nastere unor practici periculoase, prin autorizarea unor lucrari de constructii care incalca prevederile legale de acordare a autorizatiilor de constructii, precum si normele de urbanism, de disciplina in constructii ori de demolare a unor imobile cu valoare istorica si arhitecturala.

4. Tinand cont de aspectele mentionate mai sus, semnalate de altfel de mai multe organizatii civice, precum si de Consiliul Legislativ cu ocazia emiterii avizului, de Guvernul Romaniei prin punctul de vedere exprimat, de Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari a Senatului, de Comisia pentru Administratie Publica, Organizarea Teritoriului si Protectia Mediului a Senatului, consideram necesara respingerea legii.

Noi fapte inscrise in cazierul fiscal

Astfel, pe langa inscrierea in cazierul fiscal al contribuabililor a faptelor savarsite de acestia, sanctionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum si cele care privesc disciplina financiara, a fost prevazuta inscrierea in

cazierul fiscal si a urmatoarelor situatii:
-atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilita prin decizie a organului fiscal competent ramasa definitiva in sistemul cailor administrative de atac sau prin hotarare judecatoreasca, dupa caz;
-inactivitatea fiscala, declarata potrivit legii.

Potrivit art.2 alin.(3) din ordonanta, inactivitatea fiscala se inscrie, atat in cazierul fiscal al persoanei juridice declarate in inactivitate fiscala, cat si in cel al reprezentantilor legali ai acesteia.

De asemenea, potrivit art. VII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.46/2009, inscrierea in cazierul fiscal a starii de inactivitate fiscala, pentru persoanele juridice aflate in inactivitate fiscala la data intrarii in vigoare a acestei ordonante de urgenta, precum si pentru reprezentantii legali ai acestora, se realizeaza in termen de 60 de zile de la publicarea acesteia

Procedura de inscriere in cazierul fiscal a atragerii raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent

In cazierul fiscal al persoanelor fizice si juridice se inscrie atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilita prin decizie a organului fiscal competent ramasa definitiva in sistemul cailor administrative de atac sau prin hotarare judecatoreasca, dupa caz.

In situatia in care atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent s-a dispus prin decizia privind angajarea raspunderii solidare, ca act administrativ fiscal emis in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, fisele de inscriere in cazierul fiscal se intocmesc de compartimentul cu atributii de executare silita din cadrul organului fiscal competent in administrarea fiscala a persoanelor pentru care a fost stabilita raspunderea solidara.

In aceasta situatie, fisele de inscriere in cazierul fiscal se intocmesc:
a) in cazul neexercitarii caii administrative de atac impotriva deciziei privind angajarea raspunderii solidare, in termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de exercitare a acestei cai de atac;
b) in cazul exercitarii caii administrative de atac impotriva deciziei privind angajarea raspunderii solidare, in termen de 5 zile de la data emiterii deciziei privind respingerea contestatiei.

Angajarea persoanelor cu handicap este o provocare pentru fiecare stat în parte

Pâna la urma, vorbim de 50 de milioane de europeni în aceasta situatie, dintre care aproape 0,7 milioane sunt români. Avem fondul legislativ necesar pentru programele destinate persoanelor cu handicap, dar ne lipseste modul eficient de aplicare. În România, încurajarea angajarii persoanelor cu handicap este stabilita printr-o lege din 2006.

Potrivit acesteia, orice firma cu peste 50 de angajati are obligatia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel putin 4%. Astfel, la fiecare 50 de angajati, ar trebui sa fie doua persoane cu handicap. Numai ca legea lasa firmelor si alternative. Prima este plata catre bugetul de stat a unei sume reprezentând 50% din salariul de baza minim brut pe tara, înmultit cu numarul de locuri de munca în care nu au angajat persoane cu handicap.

A doua este achizitionarea, în contul sumei datorate bugetului pentru refuzul de a angaja persoane cu handicap, de produse de la unitati protejate. Prin lege, aceste firme protejate sunt obligate sa angajeze cel putin 30% din personal din rândurile persoanelor cu handicap.

Facilitati oferite firmelor care angajeaza persoane cu handicap:
– deducerea, la calculul profitului impozabil, a sumelor aferente adaptarii locurilor de munca protejate si achizitionarii utilajelor si echipamentelor utilizate în procesul de productie de catre persoana cu handicap;
– deducerea, la calculul profitului impozabil, a cheltuielilor cu transportul persoanelor cu handicap de la domiciliu la locul de munca, precum si a cheltuielilor cu transportul materiilor prime si al produselor finite la si de la domiciliul persoanei cu handicap, angajata pentru munca la domiciliu;
– decontarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a cheltuielilor specifice de pregatire, formare si orientare profesionala si de încadrare în munca a persoanelor cu handicap;
– o subventie de la stat, în conditiile prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

Drepturi ale unitatilor protejate:
– scutire de la plata taxelor de autorizare la înfiintare si de reautorizare;
– scutire de plata a impozitului pe profit, cu conditia ca cel putin 75% din fondul obtinut prin scutire sa fie reinvestit pentru restructurare sau pentru achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje, instalatii de lucru si/sau amenajarea locurilor de munca protejate, în conditiile prevazute de Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa: EvZ

Toate firmele active din România ar putea beneficia de amânarea la plata a datoriilor catre stat cu pâna la un an

Senatul a eliminat din textul Ordonantei de Urgenta 92/2009 privind amânarea la plata a datoriile catre buget articolul care limita aceasta facilitate doar la firmele care nu înregistrau obligatii fiscale restante la data

de 30 septembrie 2008, lasând drept conditii de accesare a acestei facilitati doar depunerea tuturor declaratiilor fiscale si cazierul fiscal curat.  De asemenea, firma solicitanta trebuie sa nu fie în insolventa. Ordonanta a fost introdusa ca masura anticriza, iar ministrul Finantelor, Gheorghe Pogea, a spus, la momentul aprobarii ei de catre guvern, ca urmareste sa ajute firmele bun-platnice.

Sursa: Cotidianul

Firmele vor fi obligate sa publice pe pagina proprie de internet hotarea de deschidere a procedurii insolventei, in caz contrar riscand o amenda cuprinsa intre 10.000 de lei si 30.000 de lei

Senatul a adoptat recent, in calitate de prima camera sesizata, un proiect de lege pentru modificarea legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Potrivit proiectului de lege adoptat de Senat, „organele de conducere ale debitorului sunt obligate sa publice, in termen de

24 de ore de la comunicarea hotararii de deschidere a procedurii insolventei, pe paginile proprii de internet detinute si administrate de acesta, informatiile referitoare la starea societatii, precum si numarul, data si instanta care a pronuntat hotararea”. 

Prejudiciile suferite de tertii cu buna-credinta, ca urmare a nerespectarii acestei obligatii, „vor fi reparate in mod exclusiv de persoanele care au incheiat actele ca reprezentanti legali ai debitorului, fara a fi atinsa averea debitorului”.

Nerespectarea obligatiei de a face publica starea de insolventa, pe paginile proprii de internet detinute si administrate, va constitui contraventie si se va sanctiona cu amenda de la 10.000 de lei la 30.000 de lei.

Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii se vor face de organele de control ale Administratiei Finantelor Publice, din oficiu sau la sesizarea judecatorului sindic, administratorului judiciar/lichidatorului sau a oricarei persoane interesate.

site senat

IMM-urile din România trebuie sa faca într-un an 113 plati de taxe catre stat

România a pierdut în acest an zece pozitii în clasamentul mondial privind usurinta de a face afaceri, coborând pâna pe locul 55 din 183 de state analizate, reiese din raportul „Doing Business 2010: Reforming through

 difficult times“, întocmit de Banca Mondiala (BM). Exceptând anumiti indicatori, precum numarul de plati facute de o firma aferente taxelor datorate statului, ocupam o pozitie medie. În fata noastra se afla Bulgaria, care ocupa locul 44. În spatele nostru se afla alte state membre ale UE, precum Luxemburg (locul 64), Polonia (72), Cehia (74), Italia (78) si Grecia (109). Pe primul loc în clasamentul BM se afla Singapore, iar pe ultimul, Republica Centrafricana.

Principalele motive care au dus la retrogradarea noastra sunt câteva prevederi legislative adoptate de actualul guvern, care îngreuneaza mersul afacerilor.

„România a crescut costul pentru procedurile de insolventa, cerând ca 1,5% din totalul recuperat cu fiecare asemenea procedura sa fie transferat catre un fond care ramburseaza cheltuielile administratorilor insolventei, când debitorii nu au active. De asemenea, au crescut costurile pentru autorizatiile de constructie ca urmare a introducerii unei taxe noi de 0,5% din valoarea proiectului. În plus, taxele pe forta de munca au sporit. Timpul pentru înregistrarea proprietatii a fost redus prin introducerea unor proceduri noi în registrul proprietatii si cadastru“, se arata în raportul bancii.

Sursa: Cotidianul

Recursul lui Fane Căpăţână la primul mandat de arestare va fi judecat, miercuri, la Tribunalul Bucureşti anunta Casa de avocatura Coltuc

Ştefan Dinu, zis Fane Căpăţână, a primit, vineri dimineaţa, mandat de arestare pentru 29 de zile, după ce Judecătoria Cornetu a admis propunerea de arestare preventivă făcută de procurori pe numele său.

Pe numele lui Ştefan Dinu şi al lui Gheorghe Ion au fost întocmite cinci dosare penale, cei doi fiind cercetaţi pentru punerea în circulaţie de monedă contrafăcută, înşelăciune, uzurpare de calităţi oficiale şi furt calificat, potrivit unui comunicat al Poliţiei.

Potrivit comunicatului, timp de aproximativ patru luni, poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Ilfov au făcut cercetări în acest caz.

Fane Căpăţână şi complicele său sunt suspectaţi că, în ultimele luni, au plasat mai multe bancnote falsificate şi că au folosit o legitimaţie falsă de poliţie, oprind în trafic, pe raza Judeţului Ilfov, mai multe maşini. Astfel, cei doi au înşelat şi au furat de la conducătorii auto peste 2.000 lei.

Poliţiştii au ridicat, în urma percheziţiilor, o legitimaţie de poliţie falsă, un girofar şi un baston reflectorizant, asemănătoare cu cele folosite de poliţie, o armă cu aer comprimat, precum şi 4.900 de euro.

Fane Căpăţână a fost reţinut de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, au declarat, pentru NewsIn, surse judiciare, potrivit cărora complicele lui, Ion Gheorghe, zis Ramiro, este internat în spital în stare gravă.

Fane Căpăţână, a fost prins, după două percheziţii, una în comuna Pantelimon, judeţul Ilfov, şi una în Bucureşti. El fusese arestat, ultima dată, în 2005 şi a cerut să fie eliberat înainte de termen.

Totodată, Fane Căpăţână a primit, luni, un nou mandat de arestare pentru 30 de zile, într-un nou dosar penal pentru înşelăciune şi uzurpare de calităţi oficiale, instrumentat de Poliţia Autostrăzi.

realitatea

Firmele care vor solicita amânarea la plată a datoriilor bugetare pe o perioadă de şase luni vor fi obligate să garanteze rambursarea ulterioară a obligaţiilor restante printr-o scrisoare de garanţie bancară şi/sau imobiliară

Guvernul a decis, marţi, prin ordonanţă de urgenţă, ca firmele să poată beneficia de amânarea la plată pe o perioadă de şase luni a obligaţiilor către stat, acumulate după 30 septembrie 2008, pe fondul crizei financiare, dacă

anterior acestei date au achitat la timp datoriile, cu condiţia să plătească obligaţiile curente.

În ordonanţa aprobată de Guvern şi obţinută de MEDIAFAX este prevăzut însă că firmele sunt obligate să prezinte şi o garanţie pentru a beneficia de această facilitate.

„În termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de amânare la plată, contribuabilii vor constitui garanţii sub forma scrisorii de garanţie bancară şi/sau va oferi bunuri libere de orice sarcini în vederea instituirii măsurilor asiguratorii, estimate cel puţin la valoarea contabilă. Garanţiile constituite şi/sau bunurile oferite vor acoperi sumele amânate la plată, precum şi majorările de întârziere datorate pe perioada amânării”, se arată în ordonanţa semnată de ministrul Finanţelor.

Amânările la plată îşi pierd valabilitatea dacă nu este îndeplinită condiţia garanţiei, iar pierderea valabilităţii amânării la plată atrage anularea acesteia, precum şi începerea sau continuarea, după caz, a executării silite, conform actului normativ.

Facilitatea îşi va pierde valabilitatea şi dacă firmele nu achită obligaţiile fiscale cu termene de plată începând cu data emiterii deciziei de amânare. Pierderea valabilităţii amânării se constată de organul fiscal competent, prin decizie.

O nouă cerere de acordare a amânării la plată poate fi depusă o singură dată într-un an calendaristic.

Pentru a beneficia de amânarea la plată a datoriilor bugetare, firmele trebuie să îndeplinească, cumulativ, o serie de condiţii, respectiv să nu înregistreze obligaţii fiscale restante la 30 septembrie 2008, să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, să nu aibă înscrise fapte în cazierul fiscal şi să nu se afle în procedura insolvenţei.

Amânarea la plată, care nu poate depăşi data de 20 decembrie a anului fiscal în care se acordă, poate fi solicitată pentru obligaţiile fiscale datorate şi neachitate în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii.

Normele metodologice de aplicare a ordonanţei vor fi aprobate prin ordin al ministrului Finanţelor, în termen de 15 zile de la data publicării actului în Monitorul Oficial.

Potrivit ordonanţei, amânarea la plată nu generează diminuarea veniturilor bugetare, având în vedere limitarea acesteia la data de 20 decembrie a anului în care se acordă.

Amânarea la plată poate fi solicitată, prin cerere, pentru obligaţiile fiscale datorate şi neachitate în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii. În cerere, firmele vor indica perioada pentru care se solicită amânarea la plată, care nu poate fi mai mare de şase luni.

Cererea trebuie depusă la organul fiscal competent şi se soluţionează de acesta, prin decizie, în termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii. Odată cu depunerea cererii de amânare la plata, firma va solicita şi eliberarea certificatului de atestare fiscală prin care se vor individualiza sumele care vor face obiectul amânării la plată.

 

mediafax

Peste 56.000 de firme ar fi intrat în faliment dacă datoriile nu erau amânate.Dar intra si asa va asigur

Peste 56.000 de firme ar fi fost obligate să îşi întrerupă activitatea şi să intre în faliment dacă datoriile bugetare acumulate de acestea pe fondul crizei economice nu ar fi fost amânate temporar la plată, a declarat, miercuri,

 

 premierul Emil Boc.

„De ce am luat această măsură? Dacă nu o luam, 56.000 de firme, câte sunt într-o asemenea situaţie în momentul de faţă în România, erau în pericolul ca mâine să închidă obloanele, să trimită oamenii în şomaj şi nu mai aveam niciun fel de venit la bugetul de stat”, a spus Boc, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.

Pe de altă parte, ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea, a afirmat în conferinţa de presă că a cerut date mai exacte de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, iar numărul firmelor care s-au aflat în dificultate după 30 septembrie 2008-data luată în calcul pentru efectele crizei financiare-se ridică la 52.000 de firme.

Atenţionat de presă că premierul a indicat 56.000 de firme, ministrul a explicat că numărul companiilor aflate în dificultate este mai mare, dar că de amânarea la plată a datoriilor bugetare beneficiază 52.000 de firme.

 

mediafax

Exista o cerere de insolventa impotriva Clubului Dinamo

Număr unic dosar:  24242/3/2009
Înregistrat în data de: 05.06.2009
Obiect dosar: procedura insolvenţei – societăţi pe acţiuni

 
Materia juridică:  Faliment
Stadiu procesual: Fond
Părţi:
SC CARPAT ING SRL : Creditor
SC DINAMO 1948 SA : Debitor

TERMENE DE JUDECATĂ:
Data Soluţie Detalii
24/08/2009

sursa: portal.just.ro

Ministerul Justitiei a aprobat, prin Ordinul nr. 1355/C/2009, noi modele ale cererilor de inregistrare in registrul comertului si ale declaratiilor pe propria raspundere privind autorizarea functionarii.

Ordinul nr. 1355/C/2009 a fost publicat joi, in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 341 si vizeaza cererile si declaratiile impuse de Legea nr. 359/2004, care a prevazut simplicarea formalitatilor la inregistrarea in registrul

 comertului si inregistrarea fiscala, precum si la autorizarea functionarii.

Cererile de inregistrare in Registrul comertului

Actul normativ aproba un nou model si continutul cererii de inregistrare in registrul comertului a persoanelor prevazute la art. 2 din Legea nr. 359/2004, si anume: societatile comerciale, societatile si companiile nationale, grupurile de interes economic, grupurile europene de interes economic, regiile autonome si organizatiile cooperatiste, sucursalele infiintate de acestea, precum si alte persoane juridice care se inregistreaza in registrul comertului potrivit unor acte normative speciale.

In plus, Ordinul nr. 1.355/C/2009 aproba modelul si continutul cererii de inregistrare in registrul comertului a persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale

Declaratiile pe propria raspundere

Totodata, actul normativ aproba modelele Declaratiilor pe propria raspundere date in temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a) si lit. b) din Legea nr. 359/2004.

Potrivit art. 15, alin. (1), din Legea nr. 359/2004, „in vederea eliberarii de catre biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal a certificatului de inregistrare continand codul unic de inregistrare sau, dupa caz, a certificatului de inscriere de mentiuni, solicitantul are obligatia sa depuna, o data cu cererea de inregistrare si actele doveditoare, declaratia-tip pe propria raspundere, semnata de asociati sau de administratori, din care sa rezulte, dupa caz, ca:
a) persoana juridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani;
b) persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate in declaratia-tip.”

Un alt formular aprobat prin Ordinul nr. 1.355/C/2009 este „Declaratia pe propria raspundere data in temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, privind modificarea declaratiei”. Potrivit prevederilor legii nr. 359/2004, in cazul in care apar modificari care vizeaza declaratiile pe propria raspundere, solicitantul este obligat sa depuna la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal o noua declaratie-tip pe propria raspundere corespunzatoare modificarilor intervenite.

 

onrc

 

Persoanele juridice ar putea beneficia de un regim derogatoriu pentru plata taxelor si impozitelor, in caz de inactivitate temporara, conform unui proiect de ordin elaborat recent de Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Potrivit proiectului elaborat de ANAF, in caz de inactivitate temporara, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau conditii de depunere a declaratiilor fiscale pentru impozitele,

 

taxele si contributiile administrate de ANAF.

Depunerea declaratiilor fiscale conform unui regim de declarare derogatoriu, poate fi aprobata pentru perioade care nu depasesc 3 ani consecutivi.

Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, contribuabilii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) sa nu figureze, la data aprobarii cererii, cu obligatii de plata catre bugetul general consolidat;
b) sa nu desfasoare nici un fel de activitate;
c) sa nu obtina venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare si/sau alte elemente similare veniturilor;
d) sa nu dispuna de personal angajat si sa nu plateasca venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului;
e) sa nu fie in curs de solutionare o cerere de rambursare sau de restituire a impozitelor, taxelor si contributiilor;
f) sa nu fie in curs de derulare un control fiscal.

Peste 3.000 de firme din Iaşi vor fi date în judecată de Registrul Comerţului anunta Casa de avocatura Coltuc

„Conform legii, firmele au obligaţia să depună situaţiile financiare şi la Registrul Comerţului. Anul acesta, vom da în judecată circa 3.000 de firme. Din experienţa anilor trecuţi, pentru circa o treime din firmele chemate în

 

judecată se aplică, în final, procedura de dizolvare”, a declarat directorul ORC Iaşi, Gina Şindilă. Potrivit ORC, azi vor fi înaintate primele acţiuni în instanţă, urmând a fi chemate în judecată câteva sute de societăţi comerciale. Directorul ORC Iaşi a mai spus că, pe parcursul procesului, firmele pot depune situaţia financiară şi să facă dovada în acest sens la instanţă, moment în care acţiunea în judecată rămâne fără obiect şi se încheie.

 

atac

Nu stiti ce denumire sa dati cand infiintati o firma?Va ajutam noi

Mecanismul care constituie fundamentul acestui model generativ este combinarea. Noi va furnizam o anumita schema ce va include atat sugestii ale noastre cat si elemente cu care veti veni Dvs.  Aveti nevoie de o foaie si

 

un pix. Elementele sunt asezate pe trei coloane astfel incat Dvs. sa le puteti combina cu usurinta. Sugestiile noastre sunt date doar cu titlu de exemplu. Le puteti inlocui cu orice alte concepte care vi se par atragatoare si puteti folosi in acest sens si lista de sugestii de la pagina Diverse din sectiunea Resurse de pe site.

Puteti alege sa faceti combinatii cu cuvintele inscrise pe doua coloane, sau cu cuvinte din trei coloane. Mai mult, in denumire mai puteti adauga si numele/prenumele Dvs, daca ati ajuns la concluzia ca aceasta este o decizie buna.

Concept Activitate Descriere Nume
1. Profit a)- …………… I – Salon  
2. Trade b)- …………… II – Corner  
3. …………… c)- …………… III – Service  
4. …………… d)- …………… IV – Market  
5. Avantaj e)- …………… V – Financial  
6. Business f)- …………… VI – ……………  
7. …………… g)- …………… VII – ……………  
8. …………… h)- …………… VIII – ……………  
9. Renaissance i)- …………… IX – ……………  
10. …………… j)- ……………    
11. …………… k)- ……………    
12. Consult      
13. Actual      
14. ……………      
15. Creativ      
16. New Era      

Ce cuprinde fiecare coloana:

Coloana I – coloana conceptului

Aceasta este coloana potrivita pentru ca Dvs sa integrati niste concepte care va atrag. Sa zicem ca va place foarte mult cum suna “Amsterdam”, sau Dolores, Nessie, Famous etc

Coloana II – coloana cu elemente referitoare la obiectul de activitate

In aceasta coloana veti include cat mai multe elemente care se refera la obiectul de activitate pe care urmeaza sa-l desfasurati.

Exemplu pentru salon de coafura: Hair Styling, Beauty & Style, Beauty & Hair style, Beauty & Hair Design, Hair Design, Coiffure, Style etc;

Exemplu pentru service auto: Auto, Service, Auto Service, Reparatii, Tractari, Tractari si Reparatii, Reparatii Auto etc

Exemplu pentru constructii: Constructii, Constructii civile, Constructii metalice, Buildings, Construct, Construction etc

Exemplu pentru telecomunicatii: Comunicatii, Telecomunicatii, Communications, Telecom etc.

Exemplu pentru IT: Online, IT, Internet, Computer, Software, Hardware, Hardware & Software etc.

Coloana III – descriere afacere

In aceasta coloana puteti trece aspecte care individualizeaza afacerea dvs (fie ca se refera la locatie, la pret ori la strategia de marketing, la inovatii, la specific, trasaturi care rezulta din materialele folosite etc)

Coloana IV – nume/prenume

Aici puteti include numele dvs, sau prenumele dvs, ori un alt nume care va place.

Cum se procedeaza:

Luati primul element din prima coloana si il combinati cu fiecare element din coloana a II-a. Exemplu (pentru constructii): Profit Constructii, Profit Constructii civile, Profit Constructii metalice, Profit Buildings, Profit Construct, Profit Construction etc. Observam ca ultimele 3 variante suna mai bine si le retinem pentru mai tarziu.

Luam al doilea element si il combinam cu elementele din coloana a II-a, apoi pe al treilea element, s.a.m.d Retinem variantele care ne plac. Fiecare din acestea (in caz ca nu suntem pe deplin multumiti de cum suna) va fi combinata cu elementele din coloana a III-a.

Modelul acesta va poate furniza sute de combinatii. Nu va sunt necesare decat cel mult 10 minute pentru a ajunge la o denumire de societate deosebita, asa cum numai Dumneavoastra meritati.

Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 80/2009 pentru abrogarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.

Incepand cu data publicarii Ordinului nr. 80/2009 in Monitorul Oficial al Romaniei, s-au abrogat prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.

 

155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, publicat in M.Of. nr. 894 din data de 2 noiembrie 2006.

Ghidul cuprindea explicatii cu privire la modul de aplicare a prevederilor O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii si ale H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G nr. 34/2006, precum si informatii privind continutul documentatiei de atribuire a contractelor de achizitie publica si formularele specifice aferente

 

juridice

Atentie la Garda Financiara!De astazi are puteri marite

22242

Comisarii Garzii Financiare au capatat de ieri atributii sporite, printr-o ordonanta de urgenta al carei scop declarat este îmbunatatirea procedurilor fiscale si

 diminuarea evaziunii. Inspectorii Garzii Financiare (GF) vor avea dreptul sa confiste bunuri, sa legitimeze persoanele aflate la locul controlului si sa participe activ la perchezitii. Garda va putea solicita sa participe, împreuna cu organele abilitate, la efectuarea perchezitiilor în localuri publice sau particulare cum ar fi case, curti, dependinte si gradini, daca exista indicii ca în aceste locuri sunt ascunse documente, marfuri sau se desfasoara activitati care genereaza evaziune fiscala.

Angajatii GF vor putea sa confiste bunurile a caror provenienta, fabricatie, depozitare, transport sau desfacere este ilicita. Vor fi supuse confiscarii si veniturile care provin din activitati comerciale ilegale, precum si documentele financiar-contabile si de alta natura care pot servi la dovedirea contraventiilor sau infractiunilor.Potrivit actului normativ, inspectorii Garzii vor putea sa legitimeze si sa stabileasca identitatea administratorilor unitatilor controlate, precum si a oricaror altor persoane implicate în savârsirea contraventiei sau a faptelor de natura infractionala si sa solicite acestora explicatii scrise referitoare la faptele constatate. “În acest mod va creste operativitatea si eficienta actiunilor desfasurate de Garda Financiara si, implicit, a volumului veniturilor atrase la buget”, se arata în nota de fundamentare.

Totodata, ordonanta stabileste si noi reguli în privinta cazierului fiscal. Guvernul vrea sa limiteze posibilitatea ca persoanele care si-au închis firmele cu datorii catre stat sa-si înfiinteze apoi alte societati, fentând legislatia.

Sursa: Gandul

Actionarii si administratorii firmelor declarate inactive fiscal, precum si cei pentru care s-a stabilit atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent vor fi înscrisi în cazierul fiscal

Actionarii si administratorii firmelor declarate inactive fiscal, precum si cei pentru care s-a stabilit atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent vor fi înscrisi în cazierul fiscal, potrivit unui proiect

 

de ordonanta de urgenta al Guvernului. “În prezent, este binecunoscut fenomenul autolichidarii societatilor comerciale care acumuleaza obligatii bugetare semnificative, si înfiintarea de noi societati de catre aceeasi asociati si/sau administratori, fara ca aceste fapte si proceduri evazioniste sa fie înscrise în cazierul fiscal (…), cu toate ca ele prezinta un grad de risc fiscal ridicat”, se arata în nota de fundamentare a proiectului de ordonanta, citata de Mediafax.
Astfel, Guvernul doreste limitarea posibilitatii de înfiintare a unor societati noi de catre persoanele care si-au lichidat societatile cu obligatii bugetare semnificative, prin înscrierea acestor fapte, considerate evazioniste, în cazierul fiscal.

Sursa: Curierul National

Noua modificare a Legii 31\1990 in 2009

Se inlatura obligatia crearii comitetului de audit in cadrul consiliului de supraveghere, in cazul societatilor pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare financiara.

Legea de aprobare inlatura o controversa ivita in practica in legatura cu dispozitiile aplicabile administratorilor societatilor cu raspundere limitata. Astfel, avand in vedere ca textul care prevedea ca „dispozitiile privitoare la administrarea societatilor pe actiuni nu sunt aplicabile societatilor cu raspundere limitata”, era plasat in alineatul final al unui articol care se referea la societatile comerciale cu asociat unic, o parte a doctrinei s-a orientat spre interpretarea restrictiva. Legea de aprobare curma insa controversa mutand textul citat in cuprinsul unui alt articol care se refera la administrarea societatilor cu raspundere limitata in general, indiferent de numarul de asociati.

 

juridice

Firmele vor plati impozit forfetar în functie de veniturile obtinute, indiferent daca înregistreaza sau nu pierderi.

Firmele vor plati un impozit minim anual cuprins între 2.200 lei (aproximativ 500 euro), daca au venituri totale de pâna la 52.000 lei, si 43.000 lei (circa 10.000 euro) pentru venituri de peste 129 milioane lei, a

 

decis Guvernul prin Ordonanta de Urgenta, care aproba si rectificarea bugetara.

Firmele care înregistreaza profit vor plati în conti­nuare cota unica de 16%, dar nu mai putin de limita minima aferenta intervalului de venituri în care se încadreaza. Micro­în­treprinderile au o cota de impozi­tare de 3% din venituri pentru 2009, dar nu mai putin de valorile minime stabilite pentru toate celelalte firme, în functie de intervalele în care se situeaza (vezi tabel).

Astfel, microîntreprinderile care obtin venituri spre pragurile de jos ale intervalelor vor ajunge sa plateasca mai mult decât cota de 3%. “Dorim sa eliminam sustragerea de la declararea unor venituri. Guvernul estimeaza ca va încasa în acest an un plus de venituri de 350 mili­oane lei prin introducerea, de la 1 mai, a impozitului forfetar aplicat firmelor”, a anuntat ministrul Finantelor, Gheorghe Pogea. În 2007, din cei 617.525 de contribuabili persoane juri­di­ce, 2.000 asigu­ra peste 85% dintre veniturile publice. Numarul societatilor care au declarat pierderi a fost de 242.106 (39,2% din nu­ma­­rul total al firmelor), în con­ditiile în care cifra de afaceri a acestor în­treprin­deri se ridica la nivelul de 134 miliarde lei.

5% PENTRU FITZE
Contribuabilii cu activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizeaza aceste venituri în baza unui contract de asociere, si la care impozitul pe profit datorat este mai mic decât 5% din veniturile respective sunt obligati la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri înregistrate.

Sursa: Jurnalul National

Impozit minim de 5% din venit pentru cluburi de noapte, cazinouri si case de pariuri sportive.

Barurile de noapte, cluburile de noapte, discotecile, cazinourile si casele de pariuri sportive la care impozitul pe profit datorat Fiscului este mai mic de 5% din veniturile firmelor respective, vor fi obligate sa plateasca un impozit

de 5% aplicat veniturilor respective, conform proiectului de ordonanta de urgenta pentru rectificarea bugetului pe 2009 si adoptarea altor masuri financiar-fiscale, adoptat sambata de Guvern.

Sursa: ZF

Microîntreprinderile vor plati impozit obligatoriu

Astfel, pentru firmele cu cifra de afaceri de pâna la 12.000 de euro, impozitul va fi de 500 de euro pe an. Cele cu cifra de afaceri cuprinsa între 12.000 si 15.000 de euro, vor plati un impozit de 1.000 de euro pe an,

 

urmând ca firmele care se încadreaza între 50.000 si 100.000 de euro, sa plateasca 1.500 de euro pe an.

Microîntreprinderile cu cifra de afaceri cuprinsa între 100.000 si un milion de euro, vor achita un impozit de 2.000 de euro pe an, iar cele care au între un milion si cinci milioane de euro vor plati 2.500 de euro pe an.

5.000 de euro este impozitul firmelor care au o cifra de afaceri între cinci milioane si 30 de milioane de euro, urmând ca microîntreprinderile care au o cifra de afaceri de peste 30 de milioane de euro, sa achite 10.000 de euro pe an. 

Sursa: RTV

Activitatea GF in perioada 23 – 29 martie 2009: amenzi de 4.698.480 RON si confiscari de bunuri anunta Casa de avocatura Coltuc specializata in astfel de litigii

In perioada 23 – 29 martie 2009, Garda Financiara a desfasurat 4.363 actiuni de control operativ si inopinat, in urma carora au fost incheiate 4.122 de acte de control .

 

Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Persoana sau grup de persoane care desfasoara anumite activitati conform obiectului de activitate si cu care banca intra in contact.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Persoana sau grup de persoane care desfasoara anumite activitati conform obiectului de activitate si cu care banca intra in contact.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana sau grup de persoane care desfasoara anumite activitati conform obiectului de activitate si cu care banca intra in contact.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
In timpul acestor actiuni au fost aplicate amenzi in valoare totala de 4.698.480 RON, fiind incasate 2.845.305 RON. De asemenea, au fost confiscate bunuri in valoare de 772.745 RON.

Dintre actele de control incheiate, 144 dosare au fost inaintate organelor de urmarire penala, pentru un prejudiciu in suma totala de 46.722.122 RON. Actiunile de control desfasurate de comisarii Garzii Financiare au vizat respectarea disciplinei financiar-fiscale, a normelor de comert, precum si realitatea si legalitatea operatiunilor comerciale.

Urmare unor verificari avand ca tematica activitatea firmelor care au achizitionat din spatiul intracomunitar autoturisme second-hand, comisarii Garzii Financiare au stabilit in sarcina unei societati din Bacau un prejudiciu de peste 5.300.000 lei.

Controlul efectuat a scos la iveala faptul ca in intervalul ianuarie 2007 – decembrie 2008, acest agent economic a achizitionat din tari intracomunitare (Germania, Franta, Olanda si Ungaria) bunuri in valoare totala de 28.325.803 lei. Din verificari a reiesit ca, aferent activitatii depuse in acelasi interval, reprezentantii firmei bacauane nu au depus la organele fiscale declaratiile/deconturile prevazute de cadrul legal, atat in cazul achizitiilor intracomunitare, cat si referitoare la operatiunile comerciale cu bunurile importate, derulate pe piata interna.

Conform calculelor efectuate de comisarii Garzii Financiare, a rezultat ca urmare faptelor rezultate din control, societatea in cauza a eludat la plata catre bugetul de stat obligatii fiscale insumand 5.381.903 lei. Avand in vedere natura faptelor constatate, pentru continuarea cercetarilor, in cauza a fost sesizat Parchetul. Controlul la o firma constanteana, efectuat la solicitarea I.G.P.R. – Biroul Port Constanta, a stabilit in sarcina acestei societati un prejudiciu de peste 1.950.000 lei. Din verificari a rezultat ca in contextul in care acest agent economic nu functioneaza la adresa de sediu social declarata, iar reprezentantii sai se sustrag sistematic verificarilor, in perioada aprilie 2007 – mai 2008 a efectuat un numar de 84 de operatiuni de import, in valoare totala de 6.675.250 lei, marfurile fiind comercializate ulterior la intern, fara ca operatiunile in cauza sa fie inregistrate in evidentele financiarcontabile si fara ca firma sa achite obligatiile fiscale generate de aceste operatiuni comerciale.

Conform calculelor efectuate de comisarii Garzii Financiare, a rezultat ca firma controlata a eludat la plata catre bugetul de stat obligatii fiscale (TVA si impozit pe profit) totalizand 1.959.350 lei.

Pentru continuarea cercetarilor, cazul a fost sesizat Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta. Totodata, in vederea calcularii tuturor obligatiilor fiscale ce cad in sarcina acestei societati, un exemplar al actului de control a fost transmis in mod operativ Directiei Generale a Finantelor Publice a judetului Constanta.

Urmare unor verificari tematice privind achizitiile intracomunitare, comisarii Garzii Financiare au dispus confiscarea a peste 100 tone porumb boabe apartinand unei firme bihorene.

In cursul unei actiuni de control efectuata in punctul de trecere a frontierei Bors, comisarii Garzii Financiare au identificat un numar de 4 autotrenuri incarcate cu circa 100 tone de porumb boabe. Conform documentelor ce insoteau transportul a rezultat ca marfa in cauza provenea de la o firma din localitatea ungara Debrecen, beneficiarul intern mentionat in aceste documente fiind firma din Bihor. Prin extinderea verificarilor, s-a stabilit insa ca firma in cauza este in fapt o firma tip “fantoma”, in contextul in care aceasta nu a depus la organele fiscale, de la infiintare si pana in prezent, nici una din declaratiile/deconturile prevazute de cadrul legal, iar reprezentantii sai se sustrag sistematic controlului. In consecinta, s-a procedat la confiscarea celor 100.670 kg de porumb boabe destinate acestui agent economic si sanctionarea contraventionala a firmei beneficiare cu suma de 10.000 lei.

Urmare unui control inopinat efectuat in colaborare cu lucratori din cadrul Inspectoratului de Politie a judetului Mehedinti la magazinele tip Duty-Free situate in punctul vamal Portile de Fier, comisarii Garzii Financiare au identificat sume in valuta, provenind din vanzari de marfa, neinregistrate in evidentele primare. Astfel, la magazinul duty-free apartinand unei firme din judetul Mehedinti, urmare inventarierii stocului de marfa si compararii acestuia cu incasarile efective a rezultat un plus nejustificat de casierie totalizand 1.061 €. Prin inventarierea efectuata s-a stabilit ca suma in cauza provine din comercializarea unui numar de 256 cartuse de tigari, marcile Marble si Mai Wand, operatiune care nu a fost inregistrata prin casa de marcat a magazinului.

Fata de aspectele constatate, in baza prevederilor O.U.G. nr.28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat fiscale, republicata, comisarii Garzii Financiare au procedat la confiscarea plusului de casierie si sanctionarea contraventionala a firmei cu amenda de 8.000 lei. Totodata, s-a dispus societatii in cauza suspendarea activitatii magazinului in cauza pentru o perioada de trei luni de zile. Agentia Nationala de Administrare Fiscala este organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publica cu personalitate juridica aflata in subordinea Ministerului Finantelor Publice. In cadrul ANAF se organizeaza si functioneaza Garda Financiara, Autoritatea Nationala a Vamilor (ANV), directiile generale ale finantelor publice (DGFP) judetene, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC).

Sursa : EuroAvocatura.ro

Aproximativ 40 la suta din IMM-uri au de recuperat bani de la stat si de la partenerii privati anunta Casa de avocatura Coltuc

Circa 40% din totalul IMM-urilor au de recuperat bani de la stat sau de la partenerii privati, iar CNIPMMR solicita stabilirea in noul Cod de Procedura Civila a unui termen de restituirea a datoriilor de cel mult 90 de zile de la
sesizarea in instanta.

 

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Denumire data monedei unice europene.
Astfel, Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) propune transpunerea in noul Cod de Pocedura Civila a unei reglementari privitoare la fixarea unui termen de recuperare a datoriilor.

„Solicitam ca in noul Cod de Procedura Civila sa se stabileasca un termen de cel mult 90 de zile de la solicitarea in instanta firmelor sa le fie restuite integral sumele restante”, a spus marti presedintele organizatiei patronale, Ovidiu Nicolescu.

Presedintele CNIPMMR declara recent ca statul roman trebuie sa fie primul care sa dezghete lichiditatile prin achitarea datoriilor in valoare de aproximativ 2,1 miliarde de euro pe care le are la IMM-uri. De asemenea, acesta reclama faptul ca, desi statul trebuia sa achite datoriile pana in luna decembrie, numai o mica parte dintre acestea au fost platite.

Sursa : NewsIn

ONRC va radia PFA-urile si AF-urile care nu opteaza pentru continuarea activitatii

Oficiul National al Registrului Comertului informeaza comerciantii ca la data de 25 aprilie 2009 expira termenul pana la care se mai poate exercita dreptul de optiune pentru continuarea activitatii comerciale in una din
formele prevazute de Ordonanta de urgenta nr. 44 din 25 aprilie 2008,

 

Prevazut in sectiunea II, cap. II, t. 1, C. proc. pen., partea genrala, dreptul persoanei vatamate, constituie parte civila,
privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale. Prevederea se adreseaza persoanelor fizice si asociatiilor familiale autorizate si inregistrate in registrul comertului, in temeiul unor acte normative anterioare ordonantei de urgenta mai sus mentionata.

Dupa aceasta data, vor fi radiate, fara nici o alta formalitate, din registrul comertului, cu consecintele ce decurg din aceasta operatiune, conform legislatiei in vigoare, toate persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate inregistrate in registrul comertului in temeiul unor acte normative anterioare Ordonantei de urgenta nr. 44/2008 si care nu si-au exercitat dreptul de optiune prevazut de ordonanta de urgenta mai sus mentionata.

Din punct de vedere statistic la nivelul municipiului Bucuresti, sunt asteptati peste 20.000 de comercianti care trebuie sa opteze pentru continuarea desfasurarii activitatii in una din formele prevazute de noul act normativ. In cele 8 luni de la intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta s-au prezentat la nivelul municipiului Bucuresti doar 2.000 de comercianti.

De asemenea, procedurile de inregistrare in registrul cometului instituite prin aceasta ordonanta permit efectuarea inregistrarilor cu costuri si termene mult diminuate fata de procedura anterioara.

Condiţii pentru a fi în prezenţa impreviziunii

Desi, pe de o parte, nu este cert că propunerea de reglementare a impreviziunii va fi inclusă în proiectul noului Cod Civil ce va fi supus dezbaterilor Legislativului, iar pe de altă parte redactarea textului

propunerii menţionate ar putea suferi modificări, este util totusi să prezentăm principalele condiţii care, potrivit propunerii formulate, ar trebui îndeplinite pentru a fi în prezenţa impreviziunii:  
a) schimbarea circumstanţelor existente la data încheierii unui contract să fi determinat agravarea obligaţiilor asumate de una dintre părţi;
b) schimbarea circumstanţelor să nu fi putut fi în mod rezonabil avută în vedere la data încheierii contractului;
c) debitorul obligaţiei devenite excesive să nu fi avut si obligaţia de a suporta riscul producerii unei schimbări a circumstanţelor.  
În cazul în care sunt întrunite condiţiile de mai sus, propunerea legislativă la care ne referim instituie obligaţia părţilor contractante de a renegocia termenii contractuali. Dacă renegocierea nu-si produce efectele dorite, iar părţile nu ajung la un acord într-un termen rezonabil, disputa urmează să fie soluţionată de instanţele judecătoresti, care ar avea dreptul fie de a dispune încetarea contractului respectiv, fie chiar de a adapta contractul, pentru a distribui în mod echitabil între părţi pierde-rile si beneficiile ce rezultă din schimbarea circumstanţelor

 

sfin

Ce păţesc cei care au făcut afaceri cu firmele falimentare

Administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul poate introduce la judecătorul sindic acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, în cei 3 ani anteriori deschiderii

 

 procedurii.
Administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul poate introduce la judecătorul sindic acţiuni pentru anularea constituirilor ori a transferurilor de drepturi patrimoniale către terţi si pentru restituirea de către acestia a bunurilor transmise si a valorii altor prestaţii executate, realizate de debitor prin următoarele acte:
a) acte de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; sunt exceptate sponsorizările în scop umanitar;
b) operaţiuni comerciale în care prestaţia debitorului o depăseste vădit pe cea primită, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii;
c) acte încheiate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia tuturor părţilor implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile;
d) acte de transfer de proprietate către un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau în folosul acestuia, efectuate în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, dacă suma pe care creditorul ar putea să o obţină în caz de faliment al debitorului este mai mică decât valoarea actului de transfer;
e) constituirea ori perfectarea unei garanţii reale pentru o creanţă care era chirografară, în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii;
f) plăţile anticipate ale datoriilor, efectuate în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, dacă scadenţa lor fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii;
g) actele de transfer sau asumarea de obligaţii efectuate de debitor într-o perioadă de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii, cu intenţia de a ascunde/întârzia starea de insolvenţă ori de a frauda o persoană fizică sau juridică faţă de care era, la data efectuării transferului unor operaţiuni cu instrumente financiare derivate, inclusiv ducerea la îndeplinire a unui acord de compensare bilaterală (netting), realizate în baza unui contract financiar calificat, ori a devenit ulterior debitor, în sensul prezentei legi.
Terţul dobânditor în cadrul unui transfer patrimonial anulat va trebui să restituie averii debitorului bunul transferat sau, dacă bunul nu mai există, valoarea acestuia de la data transferului efectuat de către debitor. El va deveni creditor ca si ceilalţi.
În vederea cresterii la maximum a valorii averii debitorului, administratorul judiciar/lichidatorul poate să menţină sau să denunţe orice contract, închirierile neexpirate sau alte contracte pe termen lung, atât timp cât aceste contracte nu vor fi fost executate în totalitate ori substanţial de către toate părţile implicate. Administratorul judiciar/lichidatorul trebuie să răspundă, în termen de 30 de zile, unei notificări a contractantului, prin care i se cere să opteze pentru menţinerea ori denunţarea contractului; în lipsa unui astfel de răspuns, administratorul judiciar/lichidatorul nu va mai putea cere executarea contractului, acesta fiind socotit denunţat.

Riscurile solicitării insolvenţei debitorului
Avocat Camelia Leceanu
Legea insolvenţei nr. 85/2006 nu a fost concepută ca un act normativ care să se aplice pentru recuperarea creanţelor. Ea reprezintă o procedură concursuală la care sunt chemaţi să participe toţi creditorii debitorului aflat în stare prezumată de insolvenţă. În acest context, creditorul va trebui să „concureze” la recuperarea creanţei si cu alţi creditori la fel ca el, dar si cu cei cu rang privilegiat (care au prioritate la recuperarea creanţei – n.n.), cum ar fi creanţele bugetare sau creanţele ipotecare, ceea ce micsorează considerabil sansele celui care introduce cererea de insolvenţă de a-si recupera propria creanţă, acesta fiind nevoit să astepte să se împartă averea debitorului în ordinea de preferinţă stabilită de lege.

 

sfin

Majorarea CASS, un nou soc pentru companii

44413Majorarea contributiilor de asigurari sociale de sanatate (CASS) este al treilea soc pe care noul Guvern il aplica firmelor, dupa cresterea accizelor si a

 

 

 

contributiilor la sistemul de pensii, intr-o perioada in care toate companiile incearca sa isi scada costurile pentru a supravietui crizei.

“In perioada aceasta, in care enuntam ca principalul obiectiv este evitarea somajului, a creste contributiile sociale nu va fi de bun augur pentru forta de munca. Romania risca sa-si piarda un avantaj competitiv din cauza scumpirii fortei de munca. Sa speram ca aceasta masura nu va fi implementata”, spune Florin Pogonaru, presedintele Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania.

Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Aurel Nechita a anuntat recent ca Guvernul intentioneaza sa majoreze in cel mai scurt timp CASS platite de angajati si companii cu circa un punct procentual, pana la 6%-6,5% din veniturile brute. Aceste contributii sunt in prezent de 5,5% din veniturile brute pentru angajati si de 5,2% din fondul de salarii pentru companii, deci majorarea va fi de circa un punct atat pentru salariat, cat si pentru angajator.

Sursa:ZF.ro

Exista un maxim de penalitati pe care il pot cere?

LEGE Nr. 469 *) din 9 iulie 2002

privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale

Art. 1 – (1) Prezenta lege se aplică tuturor contractelor încheiate pentru realizarea actelor de comerţ de către agenţii economici comercianţi, persoane juridice, şi comercianţi, persoane fizice, denumite în continuare părţi contractante, indiferent de forma de proprietate.
(2) Contractele încheiate în cadrul procesului de privatizare se vor supune normelor speciale emise în acest sens, prezenta lege constituind normă generală în această materie.

Art. 2 – (1) Părţile contractante enumerate la art. 1 alin. (1) vor întreprinde toate diligenţele pentru stipularea de clauze care să asigure realizarea obiectului contractului.

(2) Contractul trebuie să cuprindă în mod obligatoriu, în funcţie de natura sa, clauze contractuale referitoare la: obligaţiile ce revin părţilor în derularea contractului, condiţiile de livrare şi de calitate a bunurilor şi/sau serviciilor, termenele, modalităţile de plată şi de garantare a plăţii preţului, instrumentele de plată şi clauzele de consolidare a preţului în condiţiile inflaţiei şi devalorizării, riscul contractual, precum şi modul de soluţionare a eventualelor litigii apărute în legătură cu derularea şi executarea contractului.

(3) Părţile contractante pot depune diligenţele necesare în scopul obţinerii de informaţii privind credibilitatea financiară şi seriozitatea persoanei juridice sau a persoanei fizice cu care intră în raporturi contractuale, în conformitate cu reglementările Băncii Naţionale a României privind organizarea şi funcţionarea Centralei Incidentelor de Plăţi.

Art. 3 – (1) Părţile contractante au obligaţia efectuării tuturor plăţilor la data scadenţei, stabilită conform contractelor.

(2) Părţile contractante vor organiza evidenţa obligaţiilor de plată pe scadenţe, potrivit contractelor.

Art. 4 – (1) În contractele încheiate, părţile pot prevedea ca, în cazul neîndeplinirii până la scadenţă sau până la un alt termen convenit a obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), debitorii să plătească, în afara sumei datorate, penalităţi pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi lucrătoare după data scadenţei.

(2) În contractele comerciale dintre părţile contractante, indiferent de forma în care acestea se încheie, în afara penalităţilor contractuale prevăzute la alin. (1), pentru compensarea prejudiciului suferit de către creditor ca urmare a îndeplinirii cu întârziere sau a neîndeplinirii obligaţiilor asumate de debitor, se pot include şi daune-interese pentru neexecutarea totală sau parţială a contractului, sub forma daunelor moratorii sau a celor compensatorii.

(3) Totalul penalităţilor pentru întârziere în decontare, prevăzute la alin. (1) şi (2), nu poate depăşi cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate, cu excepţia cazului în care prin contract s-a stipulat contrariul.

Art. 5 – (1) Agenţii economici – comercianţi, persoane juridice, care nu îşi îndeplinesc în mod intenţionat obligaţiile asumate prin contract, vor sista orice plată reprezentând sporuri, cu excepţia celui de vechime, indemnizaţii şi premii pentru membrii consiliilor de administraţie, directorii generali, directorii generali adjuncţi, directorii şi directorii adjuncţi, precum şi achiziţii de bunuri mobile sau imobile care nu sunt necesare direct procesului de producţie.

(2) Comercianţii, persoane fizice, care, cu rea-credinţă stabilită în condiţiile legii, nu îşi îndeplinesc obligaţiile asumate prin contract, vor sista, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, orice achiziţii de bunuri mobile sau imobile.

Art. 6 – (1) Părţile contractante pot realiza plăţile prin utilizarea următoarelor instrumente de plată garantate şi/sau mecanisme de mobilizare a creanţelor:

a) ordin de plată;

b) cec, certificat conform prevederilor Legii asupra cecului nr. 59/1934, cu modificările ulterioare;

c) cambie şi bilet la ordin, avalizate de o societate bancară şi acceptate în prealabil de obligatul principal, conform prevederilor Legii asupra cambiei şi biletului la ordin nr. 58/1934, cu modificările ulterioare;

d) forfetare sau factoring.

(2) În înţelesul prezentei legi, mecanismele de mobilizare a creanţelor, prevăzute la alin. (1) lit. d), se definesc astfel:

a) forfetarea este contractul prin care un vânzător sau prestator de servicii îşi vinde creanţele pe care le are asupra unui cumpărător sau beneficiar unei societăţi bancare sau unei instituţii financiare specializate, contra unei taxe de forfetare;

b) factoringul este contractul încheiat între o parte, denumită aderent, furnizoare de mărfuri sau prestatoare de servicii, şi o societate bancară sau o instituţie financiară specializată, denumită factor, prin care aceasta din urmă asigură finanţarea, urmărirea creanţelor şi prezervarea contra riscurilor de credit, iar aderentul cedează factorului, cu titlu de vânzare, creanţele născute din vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru terţi.

Art. 7 – În termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi administratorii societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi ai regiilor autonome cu datorii rezultând din neexecutarea la scadenţă a obligaţiilor contractuale asumate vor convoca adunările generale extraordinare ale acţionarilor sau asociaţilor, respectiv consiliile de administraţie, pentru a decide, la propunerea conducerii executive, asupra măsurilor legale care se impun a fi luate în vederea executării acestor obligaţii.

Art. 8 – (1) Părţile contractante vor introduce cereri de chemare în judecată în vederea recuperării creanţelor, cu excepţia celor reglementate prin norme speciale.

(2) După pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive în favoarea sa, prin executorul judecătoresc, conform prevederilor legale în vigoare, creditorul va urmări patrimoniul debitorului, în următoarea ordine:

a) mijloace băneşti, inclusiv disponibilităţile aflate în conturile bancare;

b) active financiare de orice fel;

c) produse finite, materii prime şi materiale, mijloace fixe;

d) creanţe şi alte valori patrimoniale aflate în circuitul civil.

Art. 9 – (1) Titlul executoriu este prezentat de executorul judecătoresc băncilor sau oricăror persoane juridice sau fizice care deţin valori patrimoniale ale debitorului, sub orice formă ar fi acestea, şi are prioritate în satisfacerea creanţei, cu excepţia creditorilor cu garanţii reale mobiliare şi imobiliare.

(2) În cazul în care, pentru executarea silită a unei hotărâri judecătoreşti în materie comercială, sunt necesare informaţii privind sumele depuse şi operaţiunile efectuate pe numele persoanelor fizice şi juridice, băncile sunt obligate să transmită, la cererea scrisă a instanţei de executare sau a executorilor judecătoreşti, informaţiile solicitate.

Personalul băncii nu poate uza, în folos personal, de informaţiile bancare pe care le deţine sau de care a luat cunoştinţă în orice mod.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică şi persoanelor care obţin, din activitatea de control şi supraveghere sau din rapoarte ori documente ale băncii, informaţii de natura celor arătate mai sus.

(4) În cazul nerespectării dispoziţiilor alin. (2) şi (3) se aplică măsurile prevăzute la art. 1081 alin. 1 pct. 2 lit. f) şi art. 1083 din Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10 – (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei următoarele fapte:

a) neefectuarea, cu rea-credinţă stabilită în condiţiile legii, de către debitor a plăţilor la data scadenţei, potrivit art. 3 alin. (1), cu excepţia celor reglementate prin norme speciale;

b) neasigurarea evidenţei obligaţiilor de plată pe scadenţe, conform art. 3 alin. (2);

c) încălcarea prevederilor art. 5.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se constată şi sancţiunile se aplică de persoane anume desemnate din organele de control fiscal ale Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 11 – Contravenţiilor prevăzute de prezenta lege li se aplică dispoziţiile Ordonanţei de Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu excepţia art. 28 şi 29.

Art. 12 – Contractele încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei legi de părţile contractante cu principalii creditori şi societăţile bancare finanţatoare rămân în vigoare, cu respectarea termenelor de plată şi a cuantumului sumelor stabilite la data încheierii acestora.

Art. 13 – La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar şi a pierderilor din economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 22 aprilie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 151/1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Art. 14 – Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALER DORNEANU

Evaziune fiscală legală

Evaziunea fiscală legală se realizează când o anumită parte din veniturile sau averea unor persoane sau categorii sociale sunt sustrase de la impunere datorită modului în care legislaţia fiscală dispune stabilirea obiectivului

 impozabil. Contribuabilii găsesc anumite mijloace şi exploatând insuficienţele legislative eludează în mod «legal» prevederile fiscale, sustrăgânduse total sau în parte plăţii impozitelor tocmai datorită acestei insuficienţe a legislaţiei.

Singurul vinovat de producerea evaziunii prin astfel de mijloace este doar legiuitorul. Un caz de evaziune fiscală legală este practica unor societăţi comerciale de a investi o parte din profitul realizat în achiziţii de maşini şi utilaje pentru care statul acordă reduceri ale impozitului pe venit, măsură care este menită să stimuleze acumularea.

Exemple de evaziune fiscală legală:
_ acordarea unor facilităţi fiscale sub forma unor exonerări;
_ scutiri parţiale;
_ reduceri;
_ deduceri, constituie un cadru favorabil ocolirii sau prevalării de la plata obligaţiilor fiscale prin anumite procedee;
_ acordarea unor scutiri delimitate temporal în cazul înfiinţării de noi societăţi comerciale de la plata impozitului pe profit;
_ în unele ţări societăţile de persoane au dreptul de a opta ca venitul obţinut să fie impus ori ca în cazul societăţilor de capital, ori ca în cazul persoanelor fizice;
_ atunci când statul se confruntă cu dificultăţi financiare mai deosebite scoate de sub incidenţa impozitării veniturile aferente depozitelor bancare şi a celor provenite din plasamente sub forma de titluri financiare obligatare emise de stat;
_ cheltuielile generale ale societăţilor comerciale nu sunt reglementate uneori;
_ există tendinţa supraevaluă rii acestora prin creşterea nejustificată economic;
_ supraevaluarea amortiză rii prin constituirea legală a unui fond de amortizare într-un cuantum superior investiţiilor necesare constituie o modalitate de diminuare a bazei impozabile;
_ impunerea veniturilor realizate de anumite categorii de persoane fizice pe baza unor norme medii de venit creează condiţii pentru contribuabilii care realizează venituri mai mari decât media, să nu plătească impozit pentru diferenţa respectivă.

 

atac

Spitalul de Copii “Louis Turcanu”, la Curtea de Arbitraj, din cauza datoriilor foarte mari

Firma care preia materialele sanitare folosite a reclamat Spitalul de Copii „Louis Turcanu” la Curtea de Arbitraj din cauza unor datorii de 2,8 milioane de lei, potrivit managerului Viorica Hladih.

 

Spitalul mai are datorii din 2008 si la furnizorii de medicamente, în valoare de 6 milioane de lei.

În 2008, au dat faliment la nivel naţional aproape 9.000 de firme, în creştere cu peste 65% faţă de anul precedent

Anul crizei va „curăţa” registrul comerţului din România de multe firme nevoite să-şi oprească activitatea, dar şi de cele care nu mai activează de ceva timp, dar care nu au declarat încă acest lucru. La nivelul anului trecut,

52.699 de firme au fost radiate din registrul comerţului, în creştere cu 4,7% faţă de anul 2007, arată datele furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului la solicitarea Gândul.

Din total, în 2008, aproape 9.000 de firme au dat faliment, cu 65,5% mai multe decât în 2007. „Creşterea din ultima perioadă a firmelor falimentare se datorează în mod cert crizei. E un semnal de alarmă şi cred că în acest ritm vom ajunge în iunie la un procent de creştere de 71%, iar instituţiile nu vor face faţă cererilor de insolvenţă”, a declarat pentru Gândul Liviu Chiric, director general al Registrului Comerţului Bucureşti. În luna ianuarie a acestui an, 1.596 de firme au intrat în insolvenţă, faţă de ianuarie 2008, când numărul acestora era de 966.

 

adevarul

La data de 14 februarie intra in vigoare modificarile aduse de Ordonanta de urgenta nr. 214/2008 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Potrivit OUG nr. 214/2008, normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 trebuie actualizate in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta. Ministerul Devoltarii Regionale si

Locuintei a elaborat si a lansat in dezbatere publica, miercuri, un proiect de Ordin pentru modificarea si completarea Anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Pe langa detaliile tehnice de punere in aplicare a prevederilor OUG nr. 214/2008, prin acest proiect de Ordin, MDRL a elaborat si noi formulare: “Cerere pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii”, “Certificat de urbanism”, “Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare” si “Autorizatie de construire/desfiintare”.

Casa de avocatura Coltuc va anunta:Garda Financiara a aplicat amenzi si a confiscat bunuri in valoare totala de 8,3 milioane de lei

Garda Financiara a aplicat amenzi si a confiscat bunuri in valoare totala de 8,3 milioane de lei (circa 2 milioane de euro), in urma controalelor efectuate de institutie asupra societatilor comerciale in perioada 12-18 ianuarie, a

 anuntat ieri Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF).“In perioada 12 – 18 ianuarie 2009, Garda Financiara a desfasurat 4.008 actiuni de control operativ si inopinat, in urma carora au fost incheiate 3.681 de acte de control. In timpul acestor actiuni au fost aplicate amenzi in valoare totala de 4.937.800 de lei, fiind incasate 2.629.585 de lei. De asemenea, au fost confiscate bunuri in valoare de 3.414.064 de lei”, spun reprezentantii ANAF. Ei au mentionat ca actiunile de control desfasurate de comisarii Garzii Financiare au vizat respectarea disciplinei financiar-fiscale, a normelor de comert, precum si realitatea si legalitatea operatiunilor comerciale.

Sursa: ZF

Incepand de luni, 26 ianuarie a.c, rezervarea denumirii unei firme la Registrul Comertului se face la nivel national

Pana la aceasta data, rezervarea denumirilor de firme se efectua fie la nivel judetean, fie la nivel national. Intrucat rezervarea denumirii firmei la nivel national era un proces greoi si de durata, putand dura si 3-4 saptamani,

multi solicitanti alegeau calea cea mai rapida, respectiv efecturea rezervarii de denumire doar la nivel de judet.

Aceast aspect a generat si o serie de probleme, culminand cu litigii in fata instantelor judecatoresti, deoarece denumirea era protejata doar la nivel de judet, si nu la nivel de tara.

Daca pana acum rezervarea denumirii firmei se facea pe loc doar la nivel de judet, acum se face la nivel national, in aceeasi zi, iar pretul de 100 ron practicat pentru rezervarea denumirii la nivel national, s-a redus la jumatate.

Inca din prima zi, s-au rezervat 472 de denumiri la nivel national, dintre care 116 la nivelul Municipiului Bucuresti.
„Prin implementarea acestei noi aplicatii, asistam la doua premiere: una legata strict de activitatea comerciantilor, care pe viitor vor avea garantia ca denumirile sub care aleg sa-si desfasoare activitate de comert vor fi protejate la nivel national, neexistand riscul ca un alt comerciant sa aiba aceeasi denumire si a doua legata de activitatea registrului care, pentru prima data de la infiintare, va putea gestiona si efectua inregistrari in registrul central in timp real”, a declarat Calin Bogdan Gaurean, dir.gen adj.

Sursa: ONRC

Ministerul Justitiei a aprobat recent un nou Regulament de organizare si functionare al Oficiului National al Registrului Comertului,

Regulamentul a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Justitiei nr. 3062/C/2008.
Principala functie a registrului comertului tinut de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale este aceea de inregistrare a tuturor persoanelor juridice supuse obligatiei de inregistrare, precum si a

 

 

persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale care desfasoara activitati economice, cu sediul social/sediul profesional pe raza teritoriala a tribunalului.

De asemenea, ca efect al inregistrarii persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale care desfasoara activitati economice cu sediul social/sediul profesional pe raza tribunalului, prin registrul comertului se realizeaza evidenta datelor din documentele de inregistrare ale persoanelor supuse inregistrarii, precum si arhiva oficiala a documentelor cu caracter constitutiv sau modificator ale acestora si a situatiilor financiare anuale.

Totodata, Ordinul Ministerului Justitiei nr. 3062/C din 2008 abroga Ordinul ministrului justitiei nr. 2.145/C/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 652 din 25 septembrie 2007

Ţi-a plăcut articolul? Votează, comentează sau trimite mai departe.

Prin Ordonanta de urgenta nr. 214/2008, Guvernul a modificat Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 vor fi actualizate in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a OUG nr. 214/2008. Actul normativ emis de Guvern transpune, printre altele, Directiva Consiliului 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private

 

asupra mediului (Directiva EIA).

Ca urmare a modificarilor aduse de OUG nr. 214/2008, termenul Proiect din sintagmele “Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii”, “Proiect de organizare a executiei lucrarilor” si “Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare” se inlocuieste cu termenul “Documentatie tehnica”. Astfel, abrevierile “PAC”, “POE” si “PAD” vor fi inlocuite cu „DTAC”, „DTOE” si „DTAD”.

De asemenea, autorizatia de construire se va emite dupa parcurgerea urmatoarelor etape:
Emiterea certificatului de urbanism, urmare a cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii depusa de solicitant;
Evaluarea initiala a investitiei si stabilirea necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului;
Notificarea de catre solicitant a autoritatii administratiei publice locale cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, in situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaluarii efectelor investitiei asupra mediului;

In aplicarea prevederilor Directivei EIA 85/337/CEE, etapa de evaluare a impactului investitiei asupra mediului se realizeaza dupa depunerea notificarii, prin care solicitantul confirma autoritatii locale cererea de emitere a autorizatiei de construire a investitiei.

In aceste conditii, procedura de evaluare a investitiei si emiterea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, care poate fi dupa caz, declaratia autoritatii pentru protectia mediului (daca investitia nu are efecte asupra mediului), decizia etapei de incadrare (in una dintre procedurile specifice de evaluare de mediu), acordul de mediu (EIA), avizul Natura 2000, se va desfasura dupa emiterea certificatului de urbanism si anterior elaborarii documentatiei tehnice, respectiv anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei publice competente.

Emiterea avizelor si acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism;
Emiterea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, dupa caz;
Elaborarea documentatiei tehnice – D.T.;
Depunerea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei publice locale competente;
Emiterea autorizatiei de construire.

Actul normativ mai prevede ca masurile specifice pentru protectia mediului stabilite prin actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului vor fi avute in vedere la elaborarea documentatiei tehnice – D.T. – si nu pot fi modificate prin procedura de autorizare ori prin autorizatia de construire.

In situatia in care o investitie urmeaza sa se realizeze etapizat sau sa se amplaseze pe terenuri aflate in raza teritoriala a mai multor unitati administrativ-teritoriale invecinate, evaluarea efectelor asupra mediului se va realiza pentru intreaga investitie.

Autorizatiile vor avea caracter public

Autorizatia de construire si anexele acesteia vor caracter public si se vor pune la dispozitia publicului spre informare, pe pagina proprie de web a autoritatii administratiei publice locale emitente sau prin afisare la sediul acesteia, dupa caz.

Documentatia necesara autorizarii

Pentru obtinerea autorizatiei de construire, solicitantii vor trebui sa includa in documentatie si actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, pe langa celelalte documente prevazute de legislatia actuala.

Astfel, documentatia va cuprinde:
a) certificatul de urbanism;
b) dovada, in copie legalizata, a titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel;
c) documentatia tehnica – D.T.;
d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism;
e) actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.

Ţi-a plăcut articolul? Votează, comentează sau trimite mai departe.

Topul celor mai dinamice companii din Capitală pe 2008

Compania Rădăcini Motors, importatorul mărcilor Cadillac, Corvette şi Hummer, Tehnologica Radion, activă pe piaţa construcţiilor şi Delta Antrepriza de Construcţii şi Montaj, care deţine printre contracte refacerea pasajului Muncii şi a pasajului Obor, au fost companiile desemnate drept cele mai dinamice

 

 

 

din Capitală, în cadrul evenimentului „Topul celor mai dinamice companii din Bucureşti 2008”, în care au fost decernate premii pentru cele mai dinamice companii din regiune, organizat ieri de Ziarul Financiar în parteneriat cu compania de investiţii private Enterprise Investors.

Industria auto si sectorul constructiilor de drumuri si autostrazi sunt cele mai dinamice sectoare de activitate din Bucuresti, potrivit topului realizat de Ziarul Financiar

http://www.gandul.info/actualitatea/topul-celor-mai-dinamice-companii-din-capitala.html?3927;3645327

Persoanele fizice autorizate trebuie sa reconfirme ca activeaza

Persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale si întreprinderile familiale pot sa opteze, pâna la 25 aprilie 2009, pentru continuarea activitatii comerciale, în caz contrar urmând sa fie radiate, a anuntat, ieri, Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). “La data de 25 aprilie 2009 expira

 

termenul pâna la care se mai poate exercita dreptul de optiune pentru continuarea activitatii comerciale în una din formele prevazute de Ordonanta de Urgenta 44 din 25 aprilie 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale”, a comunicat institutia. Persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate înregistrate în Registrul Comertului în temeiul unor acte normative anterioare ordonantei de urgenta, care nu-si exprima optiunea, vor fi radiate fara nici o alta formalitate.  ONRC asteapta doar în Bucuresti peste 20.000 de comercianti pentru îndeplinirea formalitatilor, dupa ce în cele opt luni de la intrarea în vigoare a ordonantei de urgenta s-au prezentat doar 2.000 de persoane fizice autorizate si întreprinderile individuale sau familiale.

http://www.gardianul.ro/Persoanele-fizice-autorizate-trebuie-sa-reconfirme-ca-activeaza–s125758.html

Persoanele juridice vor avea cazier judiciar, similar celor fizice

Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, o ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, care prevede organizarea unei evidente de cazier judiciar pentru persoane juridice, similara celei organizate pentru persoanele fizice.

 
Noul act normativ opereaza distinctia intre regimul aplicabil persoanelor fizice si celor juridice. Astfel, sunt reglementate conditiile in care persoanele juridice se inscriu in cazierul judiciar si se scot din evidenta, precum si care sunt demersurile necesare in vederea obtinerii copiilor de cazier judiciar pentru acest tip de persoane.
Ordonanta de urgenta vine in contextul in care, prin Legea nr.278/2006 pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi, s-a instituit posibilitatea tragerii la raspundere penala a persoanelor juridice pentru infractiunile savarsite in realizarea obiectului de activitate sau in interesul ori in numele acesteia, in scopul prevenirii si combaterii faptelor prevazute si pedepsite de legea penala, ce pot fi comise de catre persoanele juridice

Statul a devenit avocat!Ministerul Finanţelor acordă asistenţă si îndrumare fiscală contribuabililor

Ministerul Economiei si Finanţelor  a emis un Ordin privind Procedura de îndrumarea si asistenţa contribuabililor de către organele fiscale (Ordinul nr. 1.338 din 30 septembrie 2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 706 din 17 octombrie 2008).

 

Prin acest act normativ sunt stabilite structurile obligate să acorde asistenţă, procedura care trebuie urmată de către contribuabili, precum si modalităţile de îndrumare – direct la sediu, în scris, prin e-mail sau telefonic.
Îndrumarea si asistenţa contribuabililor constau în furnizarea de informaţii cu caracter general în legătură cu modul în care acestia trebuie să procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligaţii fiscale.
Sfera activităţii de îndrumare si asistenţă cuprinde impozitele, taxele, contribuţiile sociale si alte venituri bugetare administrate de ANAF.
Îndrumarea si asistenţa oferite contribuabililor nu includ furnizarea de informaţii care se încadrează într-una dintre categoriile următoare:
a) informaţii solicitate în perioada în care contribuabilul este supus inspecţiei fiscale si în legătură cu aceasta;
b) informaţii în legătură cu soluţionarea unor problematici care fac obiectul unor contestaţii formulate împotriva actelor administrative fiscale;
c) informaţii prin care se sugerează sau se prezintă modalităţi de optimizare a sarcinii fiscale;
d) informaţii care nu intră în sfera de competenţă a ANAF;
e) informaţii care contravin principiului secretului fiscal;
f) informaţii în legătură cu reclamaţiile privind încălcarea prevederilor codurilor de conduită de către personalul angajat în cadrul unităţilor fiscale;
g) informaţiile de interes public solicitate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare;
h) alte informaţii a căror furnizare este interzisă, conform legislaţiei în vigoare.
Procedura de urmat pentru a beneficia de asistenTA
Structurile de îndrumare si asistenţă a contribuabililor
Îndrumarea si asistenţa contribuabililor în domeniul fiscal se asigură de către următoarele structuri:
a) Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili (DGAMC), prin serviciul de asistenţă pentru mari contribuabili;
b) DGFP judeţene si a municipiului Bucuresti, prin serviciile/birourile de asistenţă a contribuabililor;
c) administraţiile finanţelor publice, denumite AFP, municipale/orăsenesti/comunale si AFP ale sectoarelor municipiului Bucuresti, prin serviciile/birourile/compartimentele de asistenţă a contribuabililor sau serviciile/ birourile/compartimentele cu atribuţii în domeniul asistenţei, potrivit regulamentului de organizare si funcţionare, după caz;
d) AFP pentru contribuabili mijlocii, prin birourile/compartimentele de asistenţă a contribuabililor;
e) Centrul de asistenţă a contribuabililor.

Cui se adresează cererea
Contribuabilii se pot adresa cu cereri următoarelor organe fiscale:
– Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili (DGAMC), prin serviciul de asistenţă pentru mari contribuabili;
– Administraţiile finanţelor publice (AFP), municipale/orăsenesti/comunale si AFP ale sectoarelor municipiului Bucuresti, prin serviciile/birourile/compartimentele de asistenţă a contribuabililor sau serviciile/birourile/compartimentele cu atribuţii în domeniul asistenţei, potrivit regulamentului de organizare si funcţionare, după caz;
– AFP pentru contribuabili mijlocii, prin birourile/compartimentele de asistenţă a contribuabililor;

Cum sunt analizate solicitările
Organele fiscale vor analiza cererile contribuabililor si, în situaţia în care răspunsul la problematica fiscală solicitată există în baza de date cu întrebări si răspunsuri a ANAF, îl vor comunica contribuabililor. În situaţia în care răspunsul nu există în baza de date, dar se regăseste în mod explicit în reglementările legale, organele fiscale vor formula răspunsul si îl vor comunica contribuabilului.
Asistenţa privind contribuţiile sociale si alte venituri bugetare administrate de ANAF se acordă conform dispoziţiilor de mai sus. În celelalte situaţii asistenţa se acordă pe baza punctelor de vedere solicitate instituţiilor care au elaborat reglementările specifice domeniilor respective, după caz.
În situaţia în care contribuabilii consideră că răspunsurile primite nu rezolvă problematica solicitată, acestia se pot adresa biroului de asistenţă a contribuabililor din cadrul DGFP judeţene si a municipiului Bucuresti, anexând copia întrebării si a răspunsului primit. DGFP judeţene vor formula si vor transmite răspunsul contribuabililor.

Modalităţi de îndrumare si acordare a asistenţei
Îndrumarea si asistenţa acordate direct la sediul unităţii fiscale – care se realizează de către structurile care au aceste obligaţii si care au fost arătate mai sus;
Îndrumarea si asistenţa acordate în scris – cererile formulate de contribuabili în vederea acordării asistenţei în scris vor include în mod obligatoriu următoarele date de identificare: numele si prenumele sau denumirea societăţii, domiciliul fiscal, precum si codul de identificare fiscală. Cererile vor fi semnate de contribuabili sau de reprezentanţii legali ai acestora.
Organele fiscale pot solicita contribuabililor informaţii, explicaţii, precum si documentele necesare formulării de răspunsuri la solicitările acestora. Toate adresele privind problematica fiscală primite la nivel central, de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală de la diferite autorităţi publice centrale sau locale (Guvern, Parlament, consilii locale etc.), sindicate sau patronate, prin care se solicită soluţionarea problematicii fiscale ridicate de contribuabili, vor fi transmise, în vederea soluţionării serviciilor de asistenţă pentru mari contribuabili din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili sau DGFP judeţene si a municipiului Bucuresti (prin serviciile/birourile de asistenţă a contribuabililor)
După soluţionare, acestea vor transmite la ANAF copia răspunsului către contribuabil, în vederea informării corespunzătoare a autorităţii solicitante.
Îndrumarea si asistenţa acordate prin e-mail – structurile care coordonează activitatea de îndrumare si asistenţă sunt obligate să mediatizeze adresele de e-mail de la care se acordă asistenţa, prin mijloace adecvate de difuzare în presa scrisă si audiovizuală, inclusiv pe site-ul propriu si pe portalul ANAF.
În cazul în care structura căreia contribuabilul trebuie să i se adreseze, în conformitate, nu are la dispoziţie acest mijloc de comunicare, contribuabilul se poate adresa structurii ierarhic superioare, urmând a primi răspuns direct de la aceasta.
Pentru a beneficia de asistenţă prin e-mail, contribuabilii vor formula solicitarea în mod clar si concis si vor include datele de identificare. În situaţia în care mesajul nu respectă condiţiile menţionate, contribuabilii vor fi înstiinţaţi în aceeasi zi despre necesitatea reformulării acestuia.
Îndrumarea si asistenţa prin telefon – pentru a beneficia de asistenţă prin telefon, contribuabilii se pot adresa, prin intermediul liniilor telefonice alocate în acest scop, astfel:
a) centrului de asistenţă a contribuabililor;
b) serviciilor/birourilor/compartimentelor de îndrumare si asistenţă enunţate în paragrafele anterioare.
Liniile telefonice alocate asistenţei contribuabililor vor fi mediatizate prin toate mijloacele disponibile.

http://www.sfin.ro/articol_14415/ministerul_finantelor_acorda_asistenta_si_indrumare_fiscala_contribuabililor_.html

Protectie sociala prin faliment .Casa de avocatura Coltuc va ajuta

Capitalismul fara faliment este ca religia fara iad”, obisnuiesc sa spuna economistii. Creditarea este motorul capitalismului, sustin acestia, numai ca ea este insotita de riscul de neplata. Fie din motivul incurajarii spiritului antreprenorial (pentru a facilita accesul la credite), fie din motive pur electorale,

politicienii obisnuiesc sa favorizeze prin legislatie debitorul in defavoarea creditorului, cu exceptia creditorului statNumai ca, potrivit unor studii din SUA, in cazul a 10% din falimente, cauza principala o reprezinta creantele catre stat si legislatia fiscala stufoasa.
Un intreprinzator poate da faliment din diferite motive subiective – nepricepere, ghinion, eroare antreprenoriala -, dar si din motive „obiective” care nu tin de cunostintele si abilitatile sale – facilitatile fiscale acordate de stat concurentilor, modificarile legislative defavorabile in ceea ce priveste regimul de impozitare sau de reglementare, puterile discretionare acordate agentilor Fiscului etc. Favorizarea debitorilor il poate pune pe creditor intr-o situatie de criza in ceea ce priveste cash-flow-ul, iar falimentul primului poate atrage dupa sine insolventa celui de-al doilea. Legea falimentului in Romania, desi a fost imbunatatita, ofera in continuare prioritate creantelor statului, in defavoarea creantelor private. Nici salariatii nu sunt uitati, situandu-se inaintea statului pe lista prioritatilor.

Salariatii, creditori privilegiati
In ceea ce priveste ordinea de prioritati la plata creantelor in cazul insolventei, primele pe lista sunt taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea debitorului, precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in cadrul desfasurarii procedurii insolventei.
Pe locul secund se afla creantele izvorate din raportul de munca. In acest sens, a fost adoptata, pe langa Legea 85/2006 privind procedura insolventei, si Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului pentru plata creantelor salariale, intrata in vigoare la 1 ianuarie 2007. Ele pun in practica prevederile Codul Muncii, potrivit caruia „salariile se platesc inaintea oricarei alte obligatii a angajatorilor”. De asemenea, Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010 prevede, in art. 48, ca „toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale unitatii” si ca, „in caz de faliment sau lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati, iar drepturile lor banesti constituie creante privilegiate, urmand sa fie platite integral, inainte de a-si revendica cota-parte ceilalti creditori.”

Alocatii pentru minori
Pe locul trei se afla creantele reprezentand creditele, cu dobanzile si cheltuielile aferente, acordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii, precum si creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii. Imediat dupa se situeaza creantele bugetare, apoi creantele catre terti, in baza unor obligatii de intretinere, alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta.

Intretinerea familiei debitorului, prioritara
Pe locul imediat urmator se situeaza creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorul sindic pentru intretinerea debitorului si a familiei sale, daca acesta este persoana fizica. Creditele bancare, cu cheltuielile si dobanzile aferente, sunt abia pe locul 8, alaturi de cele rezultate din livrari de produse, prestari de servicii sau alte lucrari, precum si din chirii. Ultimele pe lista sunt creantele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau actionar detinand cel putin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot in Adunarea Generala a Actionarilor.
Impozit pe faliment
Daca se obtine cumva venit in urma lichidarii, se va plati impozit pe acesta, pentru ca, potrivit legislatiei, „distribuirea de active de catre o persoana juridica romana catre participantii sai, fie sub forma de dividend, fie ca urmare a operatiunii de lichidare, se trateaza ca transfer impozabil”. Totusi, din punctul de vedere al impozitarii s-au facut pasi inainte, cel putin in ceea ce priveste taxa pe valoare adaugata (TVA). Baza de impozitare in cazul TVA se reduce in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, hotarare ramasa definitiva si irevocabila.

Taxare inversa de la declansarea procedurii
In plus, s-a extins si aplicarea masurilor de simplificare in ceea ce priveste plata TVA. Daca pana la 1 ianuarie 2008 se aplicau obligatoriu masurile de simplificare pentru bunurile si/sau serviciile livrate ori prestate de sau catre persoanele aflate in stare de faliment, declarata prin hotarăre definitiva si irevocabila, de la 1 ianuarie 2008, conform art. 160 din Codul Fiscal, ele se aplica pentru bunurile si/sau serviciile livrate ori prestate de sau catre persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolventa, cu exceptia bunurilor livrate in cadrul comertului cu amanuntul, daca atăt furnizorul, căt si beneficiarul sunt inregistrati in scopuri de TVA. Drept urmare, masurile de simplificare sau „taxarea inversa” prevazute in Codul Fiscal se aplica de societatea aflata in prezent in reorganizare judiciara, intrucăt insolventa se realizeaza fie prin reorganizare judiciara urmata de procedura falimentului, fie numai prin reorganizare judiciara ori doar prin procedura falimentului.

Procedura simplificata
Legea 85/2006 a imbunatatit legislatia din domeniu, creditorii nu mai trebuie sa demonstreze insolvabilitatea debitorului, ci practic aceasta stare se prezuma, debitorul fiind cel care trebuie sa probeze ca este solvabil si stabil din punct de vedere economic. Totusi, spre deosebire de tarile occidentale, in Romania in continuare o procedura de lichidare poate dura pana la cinci ani, spre deosebire de sase luni, cat ar fi normal. Cu toate acestea, timpul necesar incheierii procedurii de faliment ar putea fi redus potrivit noii legislatii. Se poate opta pentru o procedura simplificata, prin care debitorul intra direct in procedura falimentului, fie odata cu deschiderea procedurii insolventei, fie dupa o perioada de observatie de maximum 60 de zile. Procedura simplificata prevazuta de aceasta lege se aplica debitorilor aflati in stare de insolventa, care sunt fie comercianti persoane fizice, actionănd individual, fie asociatii familiale. Si comerciantii persoane juridice care nu detin niciun bun in patrimoniul lor, ale caror acte constitutive sau documentele contabile nu pot fi gasite, cu administrator „disparut” sau al caror sediu nu mai exista sau nu corespunde adresei din Registrul Comertului intra sub incidenta procedurii simplificate. La fel si debitorii care nu au prezentat documentele necesare in termenul prevazut de lege, societati comerciale dizolvate anterior formularii cererii introductive sau debitori care si-au declarat prin cererea introductiva intentia de intrare in faliment sau care nu sunt indreptatiti sa beneficieze de procedura de reorganizare judiciara prevazuta de lege.

Insolventa
Insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile. Insolventa este prezumata ca fiind vadita atunci cănd debitorul, dupa 30 de zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de unul sau mai multi creditori. Insolventa este iminenta atunci cănd se dovedeste ca debitorul nu va putea plati la scadenta datoriile exigibile angajate, cu fondurile banesti disponibile la data scadentei.

Reorganizarea judiciara
Reorganizarea judiciara este procedura ce se aplica debitorului, persoana juridica, in vederea achitarii datoriilor acestuia, conform programului de plata a creantelor. Procedura de reorganizare presupune intocmirea, aprobarea, implementarea si respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate sa prevada, impreuna sau separat: restructurarea operationala si/sau financiara a debitorului, restructurarea corporativa prin modificarea structurii de capital social si restrăngerea activitatii prin lichidarea unor bunuri din averea debitorului.

Falimentul
Procedura falimentului este procedura de insolventa concursuala colectiva si egalitara care se aplica debitorului in vederea lichidarii averii acestuia pentru acoperirea pasivului, fiind urmata de radierea debitorului din registrul in care este inmatriculat. Procedura generala sau procedura insolventei, reglementata de Legea nr. 85/2006, reprezinta procedura prin care un debitor intra, dupa perioada de observatie, succesiv, in procedura de reorganizare judiciara si in procedura falimentului sau, separat, numai in reorganizare judiciara ori doar in procedura falimentului.

http://www.sfin.ro/articol_12180/protectie_sociala_prin_faliment.html

În numai trei luni, patronul clubului Steaua a trecut, de la poziţia de cel mai bogat român şi salvator al neamului, la una aproape de faliment pe toate planurile.

Mitul lui Gigi Becali începe să apună. După ce ani de-a rândul a jucat roluri precum „Războinicul“, „Ursul“, „Mihai Viteazul“, cel poreclit „latifundiarul din Pipera“ începe să se scufunde, lovit de marea criză economică. Ajuns aproape un model pentru noile

 

generaţii pentru lipsa de şcoală, dramul de noroc avut, isteţimea sa de ţăran, dar şi pentru limbajul colorat, neaoş, Gigi Becali este lovit de eşecuri din toate părţile

 octombrie 2008. Gigi Becali este în culmea popularităţii sale. Revista „Capital“, care a realizat „Topul 300 Capital“, îl declară pe Gigi Becali drept cel mai bogat român, cu o avere estimată la 2,5 miliarde de dolari.

La apogeul vieţii, Gigi Becali afirmă: „Mă bucură că sunt declarat cel mai bogat român. Îmi doresc să fiu şi mai bogat, pentru că voi putea ajuta mai mulţi semeni. În acest fel adun mai multe puncte spre Rai. Fac bani ca să mă duc în Rai“.

În octombrie 2008 nimic nu părea să-i stea în faţă ambiţiosului machedon. Echipa sa, o legendă a României, Steaua Bucureşti, juca cu şanse mari în Champions League.

Partidul Noua Generaţie, al lui Gigi Becali, căruia i-a adăugat în coadă Creştin-Democrat, este şi el în plină creştere. Cu doar trei luni înainte de alegeri, un sondaj CURS îi atribuia 5,6% din intenţiile de vot. În mai 2008, un alt sondaj efectuat de INSOMAR îi atribuia 11%!

Fără bani lichizi

7 decembrie 2008. Criza începe să adie în România. Gigi Becali este o palidă figură a celui de acum trei luni. Întrebat atunci de un ziarist cum este afectat de criză, Becali a dat un răspuns în stilul său: „pe noi, ăştia bogaţi, nu are cum să ne afecteze criza“. Astăzi, nu este la pământ, prăbuşit, dar toate proiectele sale sunt compromise aproape definitiv.

Presa anunţă că Gigi Becali nu mai are lichidităţi. Criza de lichidităţi a fost întărită public de vărul şi de nepotul latifundiarului – Giovanni, respectiv Lucian Becali. Becali a admis că s-a împrumutat cu 2.000.000 de euro. Deşi are credit la Oli, Gigi a insistat: „dar tot nu sunt dator: am de dat 2.000.000 de euro şi am de recuperat 80.000.000 de euro de la prieteni“. Criza de lichidităţi este „trădată“ de câteva gesturi ale lui Becali. Pe 1 decembrie, înaintea meciului Steaua – Unirea Urziceni, patronul „roş-albaştrilor“ i-a cerut finanţatorului ialomiţenilor să-i înapoieze o datorie de 10 milioane de euro.

„Nu înţelege de unde i se trage“

Pe 2 decembrie, Becali solicita Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) să-i restituie valiza cu cele 1,7 milioane de euro, cu promisiunea că, dacă primeşte acum banii, nu va mai cere dobândă. În plus, încearcă să recupereze o donaţie de două milioane de euro făcută către Biserica Ortodoxă Română pentru ridicarea Catedralei Mântuirii Neamului. Becali are de recuperat 80 milioane de euro.

Specialiştii din domeniul imobiliar susţin că averea lui Gigi Becali, constând în principal din terenuri şi clădiri, a scăzut cu până la 50%. Oficial, Becali nu pare îngrijorat: „McDonald’s a aprobat în consiliul lor de administraţie să cumpere 2.000 de metri în Pipera, cu 1.000 de euro, deci pot încasa oricând două milioane. Apoi, am 300 de apartamente în comuna Roşu, le vând la jumătate de preţ, 200.000 de euro locuinţa, şi ies încă 60.000.000 de euro“.

Analistul Ionuţ Popescu crede că „Gigi Becali nu poate să înţeleagă de unde i se trage. În cele mai proaste scenarii, patronul de la Steaua credea că sacrificiul pe care va trebui să-l facă era să vândă un teren, lăsând ceva la preţ şi, gata, putea să facă rost de lichidităţi.

Eşec în fotbal, dezastru în politică

Notorietatea şi publicitatea care l-au ajutat până acum i-ar putea fi fatale. Becali este primul despre care se ştie că are probleme“.

Criza de lichidităţi a dus la speculaţii, printre care aceea că ar fi dispus să vândă clubul Steaua. Idee respinsă atât de patronul Gigi Becali, cât şi de un apropiat al său, Dumitru Dragomir.

Nici proiectul privind Steaua nu merge deloc bine, ca să nu spunem prost. Echipa a fost eliminată din Champions League, a avut o serie de 13 meciuri fără victorie, iar idolul de altădată al tribunelor, Gigi Becali, este aprig contestat de galerie.

Iar achiziţiile de jucători, pe care s-au plătit sume exorbitante, s-au dovedit a fi păguboase.

Nici în politică nu a reuşit. Partidul său, PNG-CD, nu a reuşit să intre în parlament, obţinând doar 2,1%. Becali a fost învins în Colegiul 20 din sectorul 5 Bucureşti de „cunoscuta“ Oana Mizil cu 50,7% la 14,9%. Spre onoarea lui, Becali a recunoscut după usturătoarea înfrângere că se retrage din politică deoarece domeniul se dovedeşte a fi „o necunoscută“ pentru el.
http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/831301/Gloria-si-decaderea-lui-Gigi-Becali/

 

 

avocat@coltuc.ro

www.coltuc.ro

Casa de avocatura Coltuc anunta:Jumatate din transportatorii rutieri, in pragul falimentului

Multi romani si-au deschis, cum se spune o afacere proprie cat mai profitabila, iar cei care au dispus de bani mai multi si-au facut firme de transport de marfuri. Desigur, nu e usor in conditiile in care trebuie investiti bani in vehicule si reparatii sau carburanti.

 

 

Partea trista este ca exista o sumedenie din aceste firme cu leasingurile neplatite la masinile achizitionate in anii trecuti, iar creditele comerciale sunt neacoperite. De datorii la stat neplatite nici nu se mai pune problema, multe din acestea fiind neonorate. Conform presedintelui Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT), Augustin Hagiu, aceasta federatie nu a beneficiat de niciun fel de ajutor din partea Executivului. „Acest sector este cel care plateste cele mai multe taxe si impozite. Chiar am fost mereu incarcati de taxe, unele nejustificat de mari”, a declarat Hagiu. Solutia pe care Guvernul ar putea sa o aplice pentru a evita un nou val de someri (se estimeaza cateva zeci de mii in acest domeniu ), este cea de diminuare a taxelor si suprimarea rovinietei. Mai mult, starea drumurilor contribuie si ea la ridicarea costurilor de operare in transportul rutier. Nici Uniunea Europeana nu prea ramane sensibila la aceste lucruri, ba mai mult decat atat, incurajeaza celelalte tipuri de transport, cu precadere pe calea ferata, cel naval si aerian. Cele mai afectate firme de transportatori se afla in zona Transilvania, companii care au zeci de mii de angajati, care se zbat sa supravietuiasca, macar pana la finele anului 2008. Un angajat este remunerat cu o suma ce variaza intre 7 si 10 euro, pentru fiecare 100 de kilometri parcursi!
Multi dintre soferii acestor companii incearca sa-si gaseasca de lucru in tarile vestice ale Uniunii Europene, pentru a castiga un trai mai decent si o anume libertate de miscare. In UE lucrurile sunt cu totul altele, pentru ca pornirea unei astfel de afaceri se poate face mult mai repede, datorita puterii mai mari de cumparare, mai ales ca se poate lucra si individual. Dar lucrurile nu vor sta foarte bine nici acolo, in curand, pentru ca se incearca sa se descurajeze acest sector de transport, considerat cel mai poluant. Deci, o satisfactie doar pe termen scurt, pentru ca aici, la noi, legislatia in acest domeniu pune mari piedici.

 

http://stiri.rol.ro/content/view/165017/3/

 

 

avocat@coltuc.ro

www.coltuc.ro

Prima reactie la criza!Cris-Tim vrea sa cumpere competitorii afectati de criza economica

Producatorul de mezeluri Cris-Tim vrea sa achizitioneze de la jumatatea anului viitor companile de talie medie din domeniu care vor intra in incapacitate de plata, a declarat presedintele companiei Radu Timis.
Timis a adaugat ca societatea va depasi cu 20% cifra de afaceri estimata pentru acest an, ajungand la 120 milioane euro, la nivel de grup, din care divizia de mezelurilor reprezinta pana la 95 milioane euro. El a precizat ca ecelasi procent de crestere este asteptat si pentru 2009.

Radu Timis a declarat ca segmentul alimentar nu va fi foarte afectat de criza actuala pe termen lung. Potrivit presedintelui Cris-Tim, compania se va axa mult pe gama de produse ieftine.

 

http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Business/113298/Cris-Tim-vrea-sa-cumpere-competitorii-afectati-de-criza-economica.html

 

avocat@coltuc.ro

www.coltuc.ro

 

Exemple de practici comerciale agresive

1. Crearea impresiei consumatorului ca nu poate parasi sediul comerciantului pana cand nu se intocmeste un contract 2. Efectuarea personala de vizite la locuinta consumatorului, ignorand solicitarea acestuia de a pleca sau de a nu se intoarce, cu exceptia situatiilor legitime si in masura

justificataconform legislatiei nationale, pentru punerea in aplicare a unei obligatii contractuale.
3. Solicitarea persistenta si nedorita, prin intermediul telefonului, faxului, e-mailului sau prin alte mijloace de comunicare la distanta, cu exceptia situatiilor legitime si in masura justificata, conform legislatiei nationale, pentru punerea in aplicare a unei obligatii contractuale. Dispozitiile prezentului punct se pun in aplicare fara a incalca prevederile art. 15 si 16 din Ordonanta Guvernului nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 51/2003, ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 9 alin. (1)-(3) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu completarile ulterioare.
4. Solicitarea de la un consumator care doreste sa execute o polita de asigurare de a aduce documente care nu pot fi considerate in mod rezonabil relevante, pentru a stabili daca pretentia este valida, sau lipsa sistematica a raspunsului la corespondenta pertinenta, cu scopul de a determina un consumator sa renunte la exercitarea drepturilor sale contractuale.
5. Includerea intr-o reclama a unui indemn direct adresat copiilor sa cumpere produsele promovate sau sa isi convinga parintii ori alti adulti sa cumpere produsele promovate. Dispozitiile acestui punct se aplica fara a incalca prevederile art. 33 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Solicitarea unei plati imediate sau ulterioare pentru returnarea ori pastrarea in conditii sigure a produsului furnizat de comerciant, dar nesolicitat de consumator, cu exceptia cazului in care produsul este un inlocuitor furnizat in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 130/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 51/2003.
7. Informarea explicita a consumatorului ca, in cazul in care acesta nu cumpara produsul sau serviciul, comerciantul risca sa isi piarda serviciul ori mijloacele de trai.
8. Crearea falsei impresii consumatorului ca a castigat deja, va castiga sau ca, daca va face un anumit lucru, va castiga un premiu sau un alt beneficiu echivalent, cand, in realitate, este valabila una dintre urmatoarele situatii:
a) nu exista niciun premiu sau un alt beneficiu echivalent;
b) intrarea in posesia premiului sau a altui beneficiu echivalent este conditionata de plata unei sume de bani ori de suportarea unui cost de catre consumator

 

avocat@coltuc.ro

www.coltuc.ro

Se anunta vremuri grele!

Dacia ar putea da afară 6.000 de angajaţi.Decizia privind numărul disponibilizaţilor va fi luată în funcţie de evoluţia vânzărilor.  În noiembrie, acestea au fost cu 50% mai mici faţă de 2007. Restricţiile la creditare şi invazia maşinilor rulate lovesc puternic în cel mai mare angajator din judeţul Argeş, dar

şi în furnizorii care depind de comenzile de la Dacia.

Dacă această situaţie se va prelungi constructorul auto va recurge la disponibilizări. În cel mai sumbru scenariu, 6.000 de angajaţi de la Dacia şi-ar putea pierde locurile de muncă.

François Fourmont, directorul general Dacia, a detaliat pentru „Adevărul” situaţia dramatică pe care o traversează compania şi măsurile anti-criză pe care le va aplica.

Dacia ar putea renunţa într-o primă fază la cei 700 de salariaţi ale căror contracte pe perioadă determinată se încheie la sfârşitul acestei luni.

Ar putea fi afectaţi de această măsură şi restul de 2.300 de salariaţi ai Dacia cu contracte pe perioadă determinată, însă decizia se va lua anul viitor, în funcţie de vânzări.

Disponibilizările vor fi operate dacă Dacia pune în aplicare decizia de reducere a producţiei zilnice de autoturisme de la 1.300 de unităţi pe zi, în prezent, la 1.100 de unităţi.

Dacă vânzările vor continua să scadă la fel de brusc precum în ultimele două luni, Dacia va renunţa în primăvară la una dintre cele trei echipe (schimbul trei – n.red) care asigură acum producţia şi, prin urmare, la încă 3.000 de angajaţi.

„Încercăm să păstrăm numărul actual de angajaţi şi vom recurge într-o primă etapă la şomajul tehnic, pentru a reduce stocurile. Dacă situaţia se înrăutăţeşte, suntem nevoiţi să facem disponibilizări”, a explicat Fourmont.
Decizia finală, luni

Până la începutul săptămânii viitoare, managerii Dacia şi cei ai proprietarului Renault, împreună cu sindicatele din fabrică trebuie să ia o primă decizie privind disponibilizările. „Facem calculele pe baza vânzărilor din noiembrie şi ne preocupă mai ales decembrie.

Pe baza acestor calcule vom comunica luni dacă îi disponibilizăm pe cei 700 de salariaţi cu contract determinat şi dacă vom mai recurge la şomaj tehnic în lunile decembrie şi ianuarie”, a declarat Fourmont.

Afectaţi de suspendarea producţiei şi de scăderea brutală a vânzărilor vor fi şi furnizorii de subansamble Dacia.

Cauze: creditarea şi taxa de poluare

Restricţiile la creditare, în condiţiile în care şapte din zece clienţi ai Dacia îşi cumpărau maşinile prin credit sau leasing, reprezintă un prim factor de scădere a vânzărilor.

Rezultatele de acum sunt însă în mare parte afectate de invazia maşinilor rulate, odată cu adoptarea taxei de poluare, prin care birul pentru maşinile second-hand era semnificativ diminuat faţă de autoturismele noi.

Premierul Călin Popescu Tăriceanu a promis suprimarea taxei pe perioada de un an, aşa cum s-a întâmplat în Germania, însă data de aplicare, 1 decembrie, a fost amânată până la mijlocul acestei luni.

Vânzările de autoturisme noi în România au scăzut cu 55% în luna noiembrie. Dacia a vândut luna trecută doar 4.688 de automobile, deşi anul trecut în noiembrie comercializa 9.850 de autoturisme. Pentru decembrie, previziunile sunt sumbre: doar 3.600 de comenzi, faţă de peste 8.700, în decembrie 2007.

Doar exportul mai salvează Dacia, care vinde în afara ţării circa 60% din producţie. Pe o piaţă în scădere, precum cea franceză (minus 14% în noiembrie), Dacia a reuşit totuşi să îşi crească vânzările cu 14%.

Judeţul Argeş va fi cel mai afectat

 

http://www.adevarul.ro/articole/dacia-ar-putea-da-afara-6-000-de-angajati.html

 

 

 

avocat@coltuc.ro

www.coltuc.ro

Protan obţine, în instanţă, suspendarea deciziei de oprire a activităţii pentru o lună

Tribunalul Bucureşti a decis să suspende executarea hotărârii Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului de întrerupere a activităţii sucursalei Popeşti-Leordeni pentru o perioadă de 30 de zile, pentru că nu a respectat normele de protecţie a mediului.

Tribunalul Bucureşti a judecat, marţi, cererea Protan de suspendare a executării deciziei. Reprezentantul Protan a spus în sala de judecată că, prin întreruperea activităţii firmei pentru o perioadă de 30 de zile, „se perturbă funcţionarea serviciului public” şi  se vor crea focare de infecţie, pentru că nu va mai avea cine să ardă cadavrele animalelor de la firmele cu care Protan are contract. Pe de altă parte, reprezentantul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului a spus că societatea Protan Popeşti-Leordeni nu respectă normele de protecţie a mediului şi poluează Dâmboviţa, deversând ape uzate. 

Protan a decis, pe 18 noiembrie, să îşi reia temporar activitatea de colectare şi neutralizare a deşeurilor de origine animală în toate cele opt sucursale din ţară, timp de o săptămână. Potrivit societăţii, măsura reluării activităţii este valabilă începând de pe 18 noiembrie şi vine ca urmare a negocierilor dintre companie şi Ministerul Agriculturii pe tema subvenţiilor restante. 

În urma negocierilor, Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA) a confirmat plata către Protan a sumei de 1,8 milioane lei, din cele 15 milioane de lei restante, angajându-se ca până la sfârşitul săptămânii trecute să mai plătească încă 1,7 milioane lei. 

 

 

Sursa: NewsIn

 

 

avocat@coltuc.ro

www.coltuc.ro

Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale – actualizata la 20.11.2008

Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, versiune actualizata la data de 20.11.2008
Versiunea actualizata include modificarile aduse de: – Legea nr. 302/2005 – Legea nr. 85/2006 – Legea nr. 164/2006 – Legea nr. 441/2006 – Legea nr. 516/2006 – O.U.G. nr. 82/2007
Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale – versiune actualizata la data de 20.11.2008

Versiunea actualizata  include modificarile aduse de:

   – Legea nr. 302/2005
   – Legea nr. 85/2006
   – Legea nr. 164/2006
   – Legea nr. 441/2006
   – Legea nr. 516/2006
   – O.U.G. nr. 82/2007
   – O.U.G. nr. 52/2008 publicata in MOF nr. 333 din 30.04.2008
   – Legea nr. 284/2008 publicata in MOF nr. 778 din 20.11.2008.

 

   TITLUL I
  Dispozitii generale

 

   Art. 1. – (1) In vederea efectuarii de acte de comert, persoanele fizice si persoanele juridice se pot asocia si pot constitui societati comerciale, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.
   (2) Societatile comerciale cu sediul in Romania sunt persoane juridice romane.
   Art. 2. – Societatile comerciale se vor constitui in una dintre urmatoarele forme: a) societate in nume colectiv; b) societate in comandita simpla; c) societate pe actiuni; d) societate in comandita pe actiuni si e) societate cu raspundere limitata.
   Art. 3. – (1) Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social.
   (2) Asociatii in societatea in nume colectiv si asociatii comanditati in societatea in comandita simpla sau in comandita pe actiuni raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale. Creditorii societatii se vor indrepta mai intai impotriva acesteia pentru obligatiile ei si, numai daca societatea nu le plateste in termen de cel mult 15 zile de la data punerii in intarziere, se vor putea indrepta impotriva acestor asociati.
   (3) Actionarii, asociatii comanditari, precum si asociatii in societatea cu raspundere limitata raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.
   Art. 4. – Societatea comerciala va avea cel putin doi asociati, in afara de cazul cand legea prevede altfel.

 

   TITLUL II
  Constituirea societatilor comerciale

 

   CAPITOLUL I
  Actul constitutiv al societatii

 

   Art. 5. – (1) Societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate, iar societatea pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut.
   (2) Societatea cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure persoane. In acest caz se intocmeste numai statutul.
   (3) Contractul de societate si statutul pot fi incheiate sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv.
   (4) Cand se incheie numai contract de societate sau numai statut, acestea pot fi denumite, de asemenea, act constitutiv. In cuprinsul prezentei legi, denumirea act constitutiv desemneaza atat inscrisul unic, cat si contractul de societate si/sau statutul societatii.
   (5) In cazurile in care contractul de societate si statutul constituie acte distincte, acesta din urma va cuprinde datele de identificare a asociatilor si clauze reglementand organizarea, functionarea si desfasurarea activitatii societatii.
   (6) Actul constitutiv se incheie sub semnatura privata, se semneaza de toti asociatii sau, in caz de subscriptie publica, de fondatori. Forma autentica a actului constitutiv este obligatorie atunci cand:
   a) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla un teren;
   b) se constituie o societate in nume colectiv sau in comandita simpla;
   c) societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica.
   (7) Actul constitutiv dobandeste data certa si prin depunerea la oficiul registrului comertului.
   Art. 6. – (1) Semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant in constituirea societatii sunt considerati fondatori.
   (2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru infractiunile prevazute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei sau pentru cele prevazute de prezenta lege, cu modificarile si completarile ulterioare. 
   Art. 7. – Actul constitutiv al societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata va cuprinde:
   a) datele de identificare a asociatilor; la societatea in comandita simpla se vor arata si asociatii comanditati; 
   b) forma, denumirea si sediul social; 
   c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
   d) capitalul social, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii. La societatile cu raspundere limitata se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau; 
   e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat; 
    e1) in cazul societatilor cu raspundere limitata, daca sunt numiti cenzori sau auditor financiar, datele de identificare ale primilor cenzori, respectiv ale primului auditor financiar; 
   f) partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;
   g) sediile secundare – sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;
   h) durata societatii;
   i) modul de dizolvare si de lichidare a societatii.
   Art. 8. – Actul constitutiv al societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni va cuprinde:
   a) datele de identificare a fondatorilor; la societatea in comandita pe actiuni vor fi mentionati si asociatii comanditati; 
   b) forma, denumirea si sediul social; 
   c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
   d) capitalul social subscris si cel varsat si, in cazul in care societatea are un capital autorizat, cuantumul acestuia; 
   e) natura si valoarea bunurilor constituite ca aport in natura, numarul de actiuni acordate pentru acestea si numele sau, dupa caz, denumirea persoanei care le-a adus ca aport; 
   f) numarul si valoarea nominala a actiunilor, cu specificarea daca sunt nominative sau la purtator; 
    f1) daca sunt mai multe categorii de actiuni, numarul, valoarea nominala si drepturile conferite fiecarei categorii de actiuni; 
    f2) orice restrictie cu privire la transferul de actiuni; 
   g) datele de identificare a primilor membri ai consiliului de administratie, respectiv a primilor membri ai consiliului de supraveghere; 
    g1) puterile conferite administratorilor si, dupa caz, directorilor, si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat; 
   h) datele de identificare a primilor cenzori sau a primului auditor financiar; 
   i) clauze privind conducerea, administrarea, functionarea si controlul gestiunii societatii de catre organele statutare, numarul membrilor consiliului de administratie sau modul de stabilire a acestui numar; 
    i1) puterile de reprezentare conferite administratorilor si, dupa caz, directorilor, respectiv membrilor directoratului, si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat; 
   j) durata societatii;
   k) modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor;
   l) sediile secundare – sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;
   m) orice avantaj special acordat, in momentul infiintarii societatii sau pana in momentul in care societatea este autorizata sa isi inceapa activitatea, oricarei persoane care a participat la constituirea societatii ori la tranzactii conducand la acordarea autorizatiei in cauza, precum si identitatea beneficiarilor unor astfel de avantaje; 
   n) numarul actiunilor comanditarilor in societatea in comandita pe actiuni;
   o) cuantumul total sau cel putin estimativ al tuturor cheltuielilor pentru constituire; 
   p) modul de dizolvare si de lichidare a societatii.
   Art. 81. – Datele de identificare prevazute la art. 7 lit. a), e) si e1), respectiv la art. 8 lit. a), g) si h), includ:
   a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele, codul numeric personal si, daca este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislatiei nationale aplicabile, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia;
   b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, nationalitatea, numarul de inregistrare in registrul comertului sau codul unic de inregistrare, potrivit legii nationale aplicabile. 
   Art. 9. – (1) Societatea pe actiuni se constituie prin subscriere integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv sau prin subscriptie publica.
   (2) In cazul unei subscrieri integrale si simultane a capitalului social de catre toti semnatarii actului constitutiv, capitalul social varsat la constituire nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris. Diferenta de capital social subscris va fi varsata:
   a) pentru actiunile emise pentru un aport in numerar, in termen de 12 luni de la data inmatricularii societatii;
   b) pentru actiunile emise pentru un aport in natura, in termen de cel mult 2 ani de la data inmatricularii. 
   Art. 91. – Societatea in nume colectiv, societatea in comandita simpla si societatea cu raspundere limitata sunt obligate sa verse integral la data constituirii capitalul social subscris. 
   Art. 10. – (1) Capitalul social al societatii pe actiuni sau al societatii in comandita pe actiuni nu poate fi mai mic de 90.000 lei. Guvernul va putea modifica, cel mult o data la 2 ani, valoarea minima a capitalului social, tinand seama de rata de schimb, astfel incat acest cuantum sa reprezinte echivalentul in lei al sumei de 25.000 euro.
   (2) Cu exceptia cazului in care societatea este transformata intr-o societate de alta forma, capitalul social al societatilor prevazute la alin. (1) nu poate fi redus sub minimul legal decat daca valoarea sa este adusa la un nivel cel putin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotarari de majorare de capital in acelasi timp cu hotararea de reducere a capitalului. In cazul incalcarii acestor dispozitii, orice persoana interesata se poate adresa instantei pentru a cere dizolvarea societatii. Societatea nu va fi dizolvata daca, pana la ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti de dizolvare, capitalul social este adus la valoarea minimului legal prevazut de prezenta lege.
   (3) Numarul actionarilor in societatea pe actiuni nu poate fi mai mic de 2. In cazul in care societatea are mai putin de 2 actionari pe o perioada mai lunga de 9 luni, orice persoana interesata poate solicita instantei dizolvarea societatii. Societatea nu va fi dizolvata daca, pana la ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti de dizolvare, numarul minim de actionari prevazut de prezenta lege este reconstituit. 
Art. 11. – (1) Capitalul social al unei societati cu raspundere limitata nu poate fi mai mic de 200 lei si se divide in parti sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei. 
   (2) Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.
Art. 12. – In societatea cu raspundere limitata, numarul asociatilor nu poate fi mai mare de 50.
Art. 13. – (1) In cazul in care, intr-o societate cu raspundere limitata, partile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, in calitate de asociat unic, are drepturile si obligatiile ce revin, potrivit prezentei legi, adunarii generale a asociatilor.
   (2) Daca asociatul unic este administrator, ii revin si obligatiile prevazute de lege pentru aceasta calitate.
   (3) In societatea care se infiinteaza de catre un asociat unic, valoarea aportului in natura va fi stabilita pe baza unei expertize de specialitate.
Art. 14. – (1) O persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata.
   (2) O societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana.
   (3) In caz de incalcare a prevederilor alin. (1) si (2), statul, prin Ministerul Finantelor Publice, precum si orice persoana interesata poate cere dizolvarea pe cale judecatoreasca a unei societati astfel constituita.
   (4) Pe baza hotararii de dizolvare, lichidarea se va face in conditiile prevazute de prezenta lege pentru societatile cu raspundere limitata.
   Art. 15. – Contractele intre societatea cu raspundere limitata si persoana fizica sau persoana juridica, asociat unic al celei dintai, se incheie in forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii absolute.
   Art. 16. – (1) Aporturile in numerar sunt obligatorii la constituirea oricarei forme de societate.
   (2) Aporturile in natura trebuie sa fie evaluabile din punct de vedere economic. Ele sunt admise la toate formele de societate si sunt varsate prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate in stare de utilizare. 
   (3) Aporturile in creante au regimul juridic al aporturilor in natura, nefiind admise la societatile pe actiuni care se constituie prin subscriptie publica si nici la societatile in comandita pe actiuni si societatile cu raspundere limitata. Aporturile in creante sunt liberate, potrivit art. 84. 
   (4) Prestatiile in munca sau servicii nu pot constitui aport la formarea ori la majorarea capitalului social. 
   (5) Asociatii in societatea in nume colectiv si asociatii comanditati se pot obliga la prestatii in munca cu titlu de aport social, dar care nu pot constitui aport la formarea sau la majorarea capitalului social. In schimbul acestui aport, asociatii au dreptul sa participe, potrivit actului constitutiv, la impartirea beneficiilor si a activului social, ramanand, totodata, obligati sa participe la pierderi.
  Art. 17. – (1) La autentificarea actului constitutiv in cazurile prevazute la art. 5 sau, dupa caz, la darea de data certa a acestuia, se va prezenta dovada eliberata de oficiul registrului comertului privind disponibilitatea firmei si declaratia pe propria raspundere privind detinerea calitatii de asociat unic intr-o singura societate cu raspundere limitata.
   (2) La acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati, daca este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:
   a) imobilul, prin structura lui, permite functionarea mai multor societati in incaperi diferite;
   b) cel putin o persoana este, in conditiile legii, asociat in fiecare dintre societati;
   c) daca cel putin unul dintre asociati este proprietar al imobilului ce urmeaza a fi sediul societatii. 
   (3) Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv sau, dupa caz, persoana care da data certa va refuza operatiunile solicitate, daca din documentatia prezentata rezulta ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1).

 

   CAPITOLUL II
  Formalitati specifice pentru constituirea societatii pe
actiuni prin subscriptie publica

 

   Art. 18. – (1) Cand societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica, fondatorii vor intocmi un prospect de emisiune, care va cuprinde datele prevazute la art. 8, cu exceptia celor privind pe administratori si directori, respectiv pe membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, precum si pe cenzori sau, dupa caz, pe auditorul financiar, si in care se va stabili data inchiderii subscriptiei. 
   (2) Prospectul de emisiune semnat de fondatori in forma autentica va trebui depus, inainte de publicare, la oficiul registrului comertului din judetul in care se va stabili sediul societatii.
   (3) Judecatorul delegat la oficiul registrului comertului, constatand indeplinirea conditiilor de la alin. (1) si (2), va autoriza publicarea prospectului de emisiune.
   (4) Prospectele de emisiune care nu cuprind toate mentiunile sunt nule. Subscriitorul nu va putea invoca aceasta nulitate, daca a luat parte la adunarea constitutiva sau daca a exercitat drepturile si indatoririle de actionar.
   Art. 19. – (1) Subscrierile de actiuni se vor face pe unul sau pe mai multe exemplare ale prospectului de emisiune al fondatorilor, vizate de judecatorul delegat.
   (2) Subscrierea va cuprinde: numele si prenumele sau denumirea, domiciliul ori sediul subscriitorului; numarul, in litere, al actiunilor subscrise; data subscrierii si declaratia expresa ca subscriitorul cunoaste si accepta prospectul de emisiune.
   (3) Participarile la beneficiile societatii, rezervate de fondatori in folosul lor, desi acceptate de subscriitori, nu au efect decat daca vor fi aprobate de adunarea constitutiva.
   Art. 20. – Cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data inchiderii subscrierii, fondatorii vor convoca adunarea constitutiva, printr-o instiintare publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in doua ziare cu larga raspandire, cu 15 zile inainte de data fixata pentru adunare. Instiintarea va cuprinde locul si data adunarii, care nu poate depasi doua luni de la data inchiderii subscrierii, si precizarea problemelor care vor face obiectul discutiilor.
   Art. 21. – (1) Societatea se poate constitui numai daca intregul capital social a fost subscris si fiecare acceptant a varsat in numerar jumatate din valoarea actiunilor subscrise la Casa de Economii si Consemnatiuni – C.E.C. – S.A. ori la o banca sau la una dintre unitatile acestora. Restul din capitalul social subscris va trebui varsat in termen de 12 luni de la inmatriculare.
   (2) Actiunile ce reprezinta aporturi in natura vor trebui acoperite integral.
   Art. 22. – Daca subscrierile publice depasesc capitalul social prevazut in prospectul de emisiune sau sunt mai mici decat acesta, fondatorii sunt obligati sa supuna aprobarii adunarii constitutive majorarea sau, dupa caz, reducerea capitalului social la nivelul subscriptiei.
   Art. 23. – (1) Fondatorii sunt obligati sa intocmeasca o lista a celor care, acceptand subscriptia, au dreptul sa participe la adunarea constitutiva, cu mentionarea numarului actiunilor fiecaruia.
   (2) Aceasta lista va fi afisata la locul unde se va tine adunarea, cu cel putin 5 zile inainte de adunare.
   Art. 24. – (1) Adunarea alege un presedinte si doi sau mai multi secretari. Participarea acceptantilor se va constata prin liste de prezenta, semnate de fiecare dintre ei si vizate de presedinte si de unul dintre secretari.
   (2) Oricare acceptant are dreptul sa faca observatii asupra listei afisate de fondatori, inainte de a se intra in ordinea de zi a adunarii, care va decide asupra observatiilor.
   Art. 25. – (1) In adunarea constitutiva, fiecare acceptant are dreptul la un vot, indiferent de actiunile subscrise. El poate fi reprezentat si prin procura speciala.
   (2) Nimeni nu poate reprezenta mai mult de 5 acceptanti.
   (3) Acceptantii care au constituit aporturi in natura nu au drept de vot in deliberarile referitoare la aporturile lor, chiar daca ei sunt si subscriitori de actiuni in numerar ori se prezinta ca mandatari ai altor acceptanti.
   (4) Adunarea constitutiva este legala daca sunt prezenti jumatate plus unu din numarul acceptantilor si ia hotarari cu votul majoritatii simple a celor prezenti.
   Art. 26. – (1) Daca exista aporturi in natura, avantaje acordate oricarei persoane care a participat la constituirea societatii sau la tranzactii conducand la acordarea autorizatiei, operatiuni incheiate de fondatori pe seama societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa, fondatorii vor solicita judecatorului-delegat numirea unuia sau mai multor experti. Dispozitiile art. 38 si 39 se aplica in mod corespunzator.
   (2) Raportul expertului sau expertilor va fi pus la dispozitia subscriitorilor, la locul unde urmeaza sa se intruneasca adunarea constitutiva. 
Art. 27. – (1) Abrogat. 
   (2) Daca valoarea aporturilor in natura, stabilita de experti, este inferioara cu o cincime aceleia prevazute de fondatori in prospectul de emisiune, oricare acceptant se poate retrage, anuntandu-i pe fondatori, pana la data fixata pentru adunarea constitutiva.
   (3) Actiunile revenind acceptantilor care s-au retras pot fi preluate de fondatori in termen de 30 de zile sau, ulterior, de alte persoane, pe cale de subscriptie publica.
   Art. 28. – Adunarea constitutiva are urmatoarele obligatii:
   a) verifica existenta varsamintelor;
   b) examineaza si valideaza raportul expertilor de evaluare a aporturilor in natura;
   c) aproba participarile la profit ale fondatorilor si operatiunile incheiate in contul societatii;
   d) discuta si aproba actul constitutiv al societatii, membrii prezenti reprezentand, in acest scop, si pe cei absenti, si ii desemneaza pe aceia care se vor prezenta pentru autentificarea actului si indeplinirea formalitatilor cerute pentru constituirea societatii;
   e) numeste primii membri ai consiliului de administratie, respectiv ai consiliului de supraveghere, si primii cenzori sau, dupa caz, primul auditor financiar. 
   Art. 29. – (1) Varsamintele efectuate potrivit art. 21, pentru constituirea societatii prin subscriptie publica, vor fi predate persoanelor insarcinate cu incasarea lor prin actul constitutiv, iar in lipsa unei dispozitii, persoanelor desemnate prin decizie a consiliului de administratie, respectiv a directoratului, dupa prezentarea certificatului la oficiul registrului comertului, din care rezulta inmatricularea societatii. 
   (2) Daca constituirea societatii nu a avut loc, restituirea varsamintelor se va face direct acceptantilor.
   Art. 30. – (1) Fondatorii iau asupra lor consecintele actelor si ale cheltuielilor necesare constituirii societatii, iar daca, din orice cauza, aceasta nu se va constitui, ei nu se pot indrepta impotriva acceptantilor.
   (2) Fondatorii sunt obligati sa predea consiliului de administratie, respectiv directoratului, documentele si corespondenta referitoare la constituirea societatii, in termen de 5 zile. 
   Art. 31. – (1) Fondatorii si primii membri ai consiliului de administratie, respectiv ai directoratului si ai consiliului de supraveghere, sunt solidar raspunzatori, din momentul constituirii societatii, fata de societate si de terti pentru:
   – subscrierea integrala a capitalului social si efectuarea varsamintelor stabilite de lege sau de actul constitutiv;
   – existenta aporturilor in natura;
   – veridicitatea publicatiilor facute in vederea constituirii societatii. 
   (2) Fondatorii sunt raspunzatori, de asemenea, de valabilitatea operatiunilor incheiate in contul societatii inainte de constituire si luate de aceasta asupra sa.
   (3) Adunarea generala nu va putea da descarcare fondatorilor si primilor membri ai consiliului de administratie, respectiv ai directoratului si ai consiliului de supraveghere, pentru raspunderea ce le revine in temeiul prezentului articol si al art. 49 si 53, timp de 5 ani. 
   Art. 32. – (1) Adunarea constitutiva va hotari asupra cotei din profitul net ce revine fondatorilor unei societati constituite prin subscriptie publica.
   (2) Cota prevazuta la alin. (1) nu poate depasi 6% din profitul net si nu poate fi acordata pentru o perioada mai mare de 5 ani de la data constituirii societatii.
   (3) In cazul majorarii capitalului social, drepturile fondatorilor vor putea fi exercitate numai asupra profitului corespunzator capitalului social initial.
   (4) De dispozitiile acestui articol pot beneficia numai persoanele fizice carora li s-a recunoscut calitatea de fondator prin actul constitutiv.
   Art. 33. – In caz de dizolvare anticipata a societatii, fondatorii au dreptul sa ceara daune de la societate, daca dizolvarea s-a facut in frauda drepturilor lor.
   Art. 34. – Dreptul la actiunea in daune se prescrie prin trecerea a 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale a actionarilor care a decis dizolvarea anticipata.
   Art. 35. – Abrogat. 

 

   CAPITOLUL III
  Inmatricularea societatii

 

   Art. 36. – (1) In termen de 15 zile de la data incheierii actului constitutiv, fondatorii, primii administratori sau, daca este cazul, primii membri ai directoratului si ai consiliului de supraveghere ori un imputernicit al acestora vor cere inmatricularea societatii in registrul comertului in a carui raza teritoriala isi va avea sediul societatea. Ei raspund in mod solidar pentru orice prejudiciu pe care il cauzeaza prin neindeplinirea acestei obligatii. 
   (2) Cererea va fi insotita de:
   a) actul constitutiv al societatii;
   b) dovada efectuarii varsamintelor in conditiile actului constitutiv;
   c) dovada sediului declarat si a disponibilitatii firmei;
   d) in cazul aporturilor in natura subscrise si varsate la constituire, actele privind proprietatea, iar in cazul in care printre ele figureaza si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate; 
   e) actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul societatii si aprobate de asociati;
   f) declaratia pe propria raspundere a fondatorilor, a primilor administratori si, dupa caz, a primilor directori, respectiv a primilor membri ai directoratului si ai consiliului de supraveghere si, daca este cazul, a primilor cenzori, ca indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege; 
   g) alte acte sau avize prevazute de legi speciale in vederea constituirii. 
   (3) Abrogat. 
   Art. 37. – (1) Controlul legalitatii actelor sau faptelor care, potrivit legii, se inregistreaza in registrul comertului se exercita de justitie printr-un judecator delegat.
   (2) La inceputul fiecarui an judecatoresc, presedintele tribunalului va delega la oficiul registrului comertului unul sau mai multi judecatori ai tribunalului.
   (3) Judecatorul delegat va putea dispune, prin incheiere motivata, efectuarea unei expertize, in contul partilor, precum si administrarea altor dovezi. 
   Art. 38. – (1) La societatile pe actiuni, daca exista aporturi in natura, avantaje rezervate oricarei persoane care a participat la constituirea societatii sau la tranzactii conducand la acordarea autorizatiei, operatiuni incheiate de fondatori pe seama societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa, judecatorul-delegat numeste, in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, unul sau mai multi experti din lista expertilor autorizati. Acestia vor intocmi un raport cuprinzand descrierea si modul de evaluare a fiecarui bun aportat si vor evidentia daca valoarea acestuia corespunde numarului si valorii actiunilor acordate in schimb, precum si alte elemente indicate de judecatorul-delegat.
   (2) Fondatorii vor depune raportul in termen de 15 zile de la data aprobarii sale la oficiul registrului comertului. Registrul comertului va transmite o notificare cu privire la aceasta depunere catre Regia Autonoma Monitorul Oficial, pentru a fi publicata pe cheltuiala societatii. 
   Art. 39. – Nu pot fi numiti experti:
   a) rudele sau afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv ori sotii acelora care au constituit aporturi in natura sau ai fondatorilor;
   b) persoanele care primesc, sub orice forma, pentru functiile pe care le indeplinesc, altele decat aceea de expert, un salariu ori o remuneratie de la fondatori sau de la cei care au constituit aporturi in natura;
   c) orice persoana careia, ca urmare a relatiilor sale de afaceri, de munca sau de familie, ii lipseste independenta pentru a realiza o evaluare obiectiva a aporturilor in natura, potrivit normelor speciale care reglementeaza profesia. 
   Art. 40. – (1) In cazul in care cerintele legale sunt indeplinite, judecatorul delegat, prin incheiere, pronuntata in termen de 5 zile de la indeplinirea acestor cerinte, va autoriza constituirea societatii si va dispune inmatricularea ei in registrul comertului, in conditiile prevazute de legea privind acest registru.
   (2) Incheierea de inmatriculare va reda, dupa caz, mentiunile actului constitutiv prevazute la art. 7 si 8.
   Art. 41. – (1) Societatea comerciala este persoana juridica de la data inmatricularii in registrul comertului.
   (2) Inmatricularea se efectueaza in termen de 24 de ore de la data pronuntarii incheierii judecatorului delegat prin care se autorizeaza inmatricularea societatii comerciale.
   Art. 42. – Filialele sunt societati comerciale cu personalitate juridica si se infiinteaza in una dintre formele de societate enumerate la art. 2 si in conditiile prevazute pentru acea forma. Ele vor avea regimul juridic al formei de societate in care s-au constituit.
   Art. 43. – (1) Sucursalele sunt dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatilor comerciale si se inregistreaza, inainte de inceperea activitatii lor, in registrul comertului din judetul in care vor functiona.
   (2) Daca sucursala este deschisa intr-o localitate din acelasi judet sau in aceeasi localitate cu societatea, ea se va inregistra in acelasi registru al comertului, insa distinct, ca inregistrare separata.
   (3) Celelalte sedii secundare – agentii, puncte de lucru sau alte asemenea sedii – sunt dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatilor comerciale si se mentioneaza numai in cadrul inmatricularii societatii in registrul comertului de la sediul principal.
   (4) Nu se pot infiinta sedii secundare sub denumirea de filiala. 
   Art. 44. – Societatile comerciale straine pot infiinta in Romania, cu respectarea legii romane, filiale, precum si sucursale, agentii, reprezentante sau alte sedii secundare, daca acest drept le este recunoscut de legea statutului lor organic.
   Art. 441. – (1) Dobandirea de catre societate, intr-un interval de cel mult 2 ani de la constituire sau de la autorizarea inceperii activitatii societatii, a unui bun de la un fondator ori actionar, contra unei sume sau a altor contravalori reprezentand cel putin o zecime din valoarea capitalului social subscris, va fi supusa aprobarii prealabile a adunarii generale a actionarilor, precum si prevederilor art. 38 si 39, va fi mentionata in registrul comertului si va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar cu larga raspandire.
   (2) Nu vor fi supuse acestor prevederi operatiunile de dobandire efectuate in cadrul activitatii curente a societatii, cele facute din dispozitia unei autoritati administrative sau a unei instante judecatoresti si nici cele facute in cadrul operatiunilor de bursa. 
   Art. 45. – (1) Reprezentantii societatii sunt obligati sa depuna la oficiul registrului comertului semnaturile lor, la data depunerii cererii de inregistrare, daca au fost numiti prin actul constitutiv, iar cei alesi in timpul functionarii societatii, in termen de 15 zile de la alegere.
   (2) Dispozitia alineatului precedent se aplica in mod corespunzator si conducatorilor sucursalelor.

 

   CAPITOLUL IV
  Efectele incalcarii cerintelor legale de constituire a societatii

 

   Art. 46. – (1) Cand actul constitutiv nu cuprinde mentiunile prevazute de lege ori cuprinde clauze prin care se incalca o dispozitie imperativa a legii sau cand nu s-a indeplinit o cerinta legala pentru constituirea societatii, judecatorul delegat, din oficiu sau la cererea oricaror persoane care formuleaza o cerere de interventie, va respinge, prin incheiere, motivat, cererea de inmatriculare, in afara de cazul in care asociatii inlatura asemenea neregularitati. Judecatorul delegat va lua act in incheiere de regularizarile efectuate.
   (2) In cazul in care au fost formulate cereri de interventie, judecatorul va cita intervenientii si se va pronunta asupra cererilor acestora in conditiile art. 49 si urmatoarele din Codul de procedura civila, nefiind aplicabile dispozitiile art. 335 din Codul de procedura civila.
   Art. 47. – (1) In cazul in care fondatorii sau reprezentantii societatii nu au cerut inmatricularea ei in termen legal, oricare asociat poate cere oficiului registrului comertului efectuarea inmatricularii, dupa ce, prin notificare sau scrisoare recomandata, i-a pus in intarziere, iar ei nu s-au conformat in cel mult 8 zile de la primire.
   (2) Daca, totusi, inmatricularea nu s-a efectuat in termenele prevazute de alineatul precedent, asociatii sunt eliberati de obligatiile ce decurg din subscriptiile lor, dupa trecerea a 3 luni de la data autentificarii actului constitutiv, in afara de cazul in care acesta prevede altfel.
   (3) Daca un asociat a cerut indeplinirea formalitatilor de inmatriculare, nu se va mai putea pretinde de nici unul dintre ei eliberarea de obligatiile ce decurg din subscriptie.
   Art. 48. – (1) In cazul unor neregularitati constatate dupa inmatriculare, societatea este obligata sa ia masuri pentru inlaturarea lor, in cel mult 8 zile de la data constatarii acelor neregularitati.
   (2) Daca societatea nu se conformeaza, orice persoana interesata poate cere tribunalului sa oblige organele societatii, sub sanctiunea platii de daune cominatorii, sa le regularizeze.
   (3) Dreptul la actiunea de regularizare se prescrie prin trecerea unui termen de un an de la data inmatricularii societatii.
   Art. 49. – Fondatorii, reprezentantii societatii, precum si primii membri ai organelor de conducere, de administrare si de control ale societatii raspund nelimitat si solidar pentru prejudiciul cauzat prin neregularitatile la care se refera art. 46-48.
   Art. 50. – (1) Actele sau faptele, pentru care nu s-a efectuat publicitatea prevazuta de lege, nu pot fi opuse tertilor, in afara de cazul in care societatea face dovada ca acestia le cunosteau.
   (2) Operatiunile efectuate de societate inainte de a 16-a zi de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a incheierii judecatorului delegat nu sunt opozabile tertilor, care dovedesc ca au fost in imposibilitate de a lua cunostinta despre ele.
   Art. 51. – Tertii pot invoca insa actele sau faptele cu privire la care nu s-a indeplinit publicitatea, in afara de cazul in care omisiunea publicitatii le lipseste de efecte.
   Art. 52. – (1) In caz de neconcordanta intre textul depus la oficiul registrului comertului si cel publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, sau in presa, societatea nu poate opune tertilor textul publicat. Tertii pot opune societatii textul publicat, cu exceptia situatiei in care societatea face dovada ca ei cunosteau textul depus la oficiul registrului comertului. 
   (2) In cazul in care neconcordanta prevazuta la alin. (1) intervine din motive ce nu ii sunt imputabile societatii, oficiul registrului comertului sau, dupa caz, Regia Autonoma „Monitorul Oficial”, la cererea societatii, va corecta mentiunea din registru, respectiv va republica textul, pe cheltuiala sa. 
   Art. 53. – (1) Fondatorii, reprezentantii si alte persoane, care au lucrat in numele unei societati in curs de constituire, raspund solidar si nelimitat fata de terti pentru actele juridice incheiate cu acestia in contul societatii, in afara de cazul in care societatea, dupa ce a dobandit personalitate juridica, le-a preluat asupra sa. Actele astfel preluate sunt considerate a fi fost ale societatii inca de la data incheierii lor.
   (2) In cazul in care societatea, datorita obiectului sau de activitate, nu isi poate incepe activitatea fara a fi autorizata in acest sens, prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile angajamentelor rezultate din contracte incheiate de societate, sub conditia primirii acestei autorizatii. In aceasta situatie, raspunderea revine societatii. 
   Art. 54. – (1) Dupa efectuarea formalitatilor de publicitate in legatura cu persoanele care, ca organe ale societatii, sunt autorizate sa o reprezinte, societatea nu poate opune tertilor nicio neregularitate la numirea acestora, cu exceptia cazului in care societatea face dovada ca tertii respectivi aveau cunostinta de aceasta neregularitate.
   (2) Societatea nu poate invoca fata de terti numirile in functiile prevazute la alin. (1) sau incetarea acestor functii, daca ele nu au fost publicate in conformitate cu legea. 
   Art. 55. – (1) In raporturile cu tertii, societatea este angajata prin actele organelor sale, chiar daca aceste acte depasesc obiectul de activitate al societatii, in afara de cazul in care ea dovedeste ca tertii cunosteau sau, in imprejurarile date, trebuiau sa cunoasca depasirea acestuia ori cand actele astfel incheiate depasesc limitele puterilor prevazute de lege pentru organele respective. Publicarea actului constitutiv nu poate constitui, singura, dovada cunoasterii. 
   (2) Clauzele actului constitutiv ori hotararile organelor statutare ale societatilor prevazute in alineatul precedent, care limiteaza puterile conferite de lege acestor organe, sunt inopozabile tertilor, chiar daca au fost publicate.
   Art. 56. – Nulitatea unei societati inmatriculate in registrul comertului poate fi declarata de tribunal numai atunci cand:
   a) lipseste actul constitutiv sau nu a fost incheiat in forma autentica, in situatiile prevazute la art. 5 alin. (6);
   b) toti fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili, la data constituirii societatii;
   c) obiectul de activitate al societatii este ilicit sau contrar ordinii publice;
   d) lipseste incheierea judecatorului delegat de inmatriculare a societatii;
   e) lipseste autorizarea legala administrativa de constituire a societatii;
   f) actul constitutiv nu prevede denumirea societatii, obiectul sau de activitate, aporturile asociatilor sau capitalul social subscris; 
   g) s-au incalcat dispozitiile legale privind capitalul social minim, subscris si varsat;
   h) nu s-a respectat numarul minim de asociati, prevazut de lege.
   Art. 57. – Nulitatea nu poate fi declarata in cazul in care cauza ei, invocata in cererea de anulare, a fost inlaturata inainte de a se pune concluzii in fond la tribunal.
   Art. 58. – (1) Pe data la care hotararea judecatoreasca de declarare a nulitatii a devenit irevocabila, societatea inceteaza fara efect retroactiv si intra in lichidare. Dispozitiile legale privind lichidarea societatilor ca urmare a dizolvarii se aplica in mod corespunzator.
   (2) Prin hotararea judecatoreasca de declarare a nulitatii se vor numi si lichidatorii societatii.
   (3) Tribunalul va comunica hotararea judecatoreasca oficiului registrului comertului, care, dupa mentionare, o va trimite Monitorului Oficial al Romaniei spre publicare in Partea a IV-a, in extras.
   (4) Asociatii raspund pentru obligatiile sociale pana la acoperirea acestora in conformitate cu prevederile art. 3.
   Art. 59. – (1) Declararea nulitatii societatii nu aduce atingere actelor incheiate in numele sau.
   (2) Nici societatea si nici asociatii nu pot opune tertilor de buna-credinta nulitatea societatii.

 

   CAPITOLUL V
  Unele dispozitii procedurale

 

   Art. 60. – (1) Incheierile judecatorului delegat privitoare la inmatriculare sau la orice alte inregistrari in registrul comertului sunt executorii de drept si sunt supuse numai recursului.
   (2) Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la data pronuntarii incheierii pentru parti si de la data publicarii incheierii sau a actului modificator al actului constitutiv in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate.
   (3) Recursul se depune si se mentioneaza in registrul comertului unde s-a facut inregistrarea. In termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comertului inainteaza recursul curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul societatii, iar in cazul sucursalelor infiintate in alt judet, curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul sucursalei.
   (4) Motivele recursului se pot depune la instanta, cu cel putin doua zile inaintea termenului de judecata.
   (5) In cazul admiterii recursului, decizia instantei de recurs va fi mentionata in registrul comertului, fiind aplicabile dispozitiile art. 48-49 si 56-59.
   Art. 61. – (1) Creditorii sociali si orice alte persoane prejudiciate prin hotararile asociatilor privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula o cerere de opozitie prin care sa solicite instantei judecatoresti sa oblige, dupa caz, societatea sau asociatii la repararea prejudiciului cauzat, prevederile art. 57 fiind aplicabile.
   (2) In sensul prezentei legi, prin hotararea asociatilor se intelege si hotararea organelor statutare ale societatii, iar termenul asociati include si actionarii, in afara de cazul in care din context rezulta altfel.
   Art. 62. – (1) Opozitia se face in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii asociatilor sau a actului aditional modificator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, daca prezenta lege nu prevede un alt termen. Ea se depune la oficiul registrului comertului care, in termen de 3 zile de la data depunerii, o va mentiona in registru si o va inainta instantei judecatoresti competente.
   (2) Dispozitiile art. 133 referitoare la suspendare se aplica in mod corespunzator. Opozitia se judeca in camera de consiliu, cu citarea partilor, fiind aplicabile dispozitiile art. 114 alin. 5 din Codul de procedura civila.
   (3) Hotararea pronuntata asupra opozitiei este supusa numai recursului.
   Art. 63. – Cererile si caile de atac prevazute de prezenta lege, de competenta instantelor judecatoresti, se solutioneaza de instanta locului unde societatea isi are sediul principal.
   Art. 64. – Citarea partilor in fata judecatorului delegat si comunicarea actelor sale se fac, de catre oficiul registrului comertului, prin posta, cu scrisoare recomandata, atasandu-se recipisa la dosar, sau prin agenti ai oficiului registrului comertului, ori in conditiile Codului de procedura civila.

 

   TITLUL III
  Functionarea societatilor comerciale

 

   CAPITOLUL I
  Dispozitii comune

 

   Art. 65. – (1) In lipsa de stipulatie contrara, bunurile constituite ca aport in societate devin proprietatea acesteia din momentul inmatricularii ei in registrul comertului.
   (2) Asociatul care intarzie sa depuna aportul social este raspunzator de daunele pricinuite, iar daca aportul a fost stipulat in numerar este obligat si la plata dobanzilor legale din ziua in care trebuia sa faca varsamantul.
   Art. 66. – (1) Pe durata societatii, creditorii asociatului pot sa-si exercite drepturile lor numai asupra partii din beneficiile cuvenite asociatului dupa bilantul contabil, iar dupa dizolvarea societatii, asupra partii ce i s-ar cuveni prin lichidare.
   (2) Creditorii prevazuti la alin. (1) pot totusi popri, in timpul duratei societatii, partile ce s-ar cuveni asociatilor prin lichidare sau pot sechestra si vinde actiunile debitorului lor.
   Art. 67. – (1) Cota-parte din profit ce se plateste fiecarui asociat constituie dividend.
   (2) Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se platesc in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea comerciala va plati daune-interese pentru perioada de intarziere, la nivelul dobanzii legale, daca prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatia financiara aferenta exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare. 
   (3) Nu se vor putea distribui dividende decat din profituri determinate potrivit legii.
   (4) Dividendele platite contrar dispozitiilor alin. (2) si (3) se restituie, daca societatea dovedeste ca asociatii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, in imprejurarile existente, trebuiau sa o cunoasca.
   (5) Dreptul la actiunea de restituire a dividendelor, platite contrar prevederilor alin. (2) si (3), se prescrie in termen de 3 ani de la data distribuirii lor. 
   (6) Dividendele care se cuvin dupa data transmiterii actiunilor apartin cesionarului, in afara de cazul in care partile au convenit altfel.
   Art. 68. – Aportul asociatilor la capitalul social nu este purtator de dobanzi.
   Art. 69. – Daca se constata o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reintregit sau redus inainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit. 
   Art. 70. – (1) Administratorii pot face toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii, afara de restrictiile aratate in actul constitutiv.
   (2) Ei sunt obligati sa ia parte la toate adunarile societatii, la consiliile de administratie si la organele de conducere similare acestora.
   Art. 701. – Actele de dispozitie asupra bunurilor unei societati comerciale pot fi incheiate in temeiul puterilor conferite reprezentantilor legali ai societatii, dupa caz, prin lege, actul constitutiv sau hotararile organelor statutare ale societatii adoptate in conformitate cu prevederile prezentei legi si ale actului constitutiv al societatii, nefiind necesara o procura speciala si in forma autentica in acest scop, chiar daca actele de dispozitie trebuie incheiate in forma autentica. 
   Art. 71. – (1) Administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea nu il pot transmite decat daca aceasta facultate li s-a acordat in mod expres.
   (2) In cazul incalcarii prevederilor alin. (1), societatea poate pretinde de la cel substituit beneficiile rezultate din operatiune.
   (3) Administratorul care, fara drept, isi substituie alta persoana raspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societatii.
   Art. 72. – Obligatiile si raspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si de cele special prevazute in aceasta lege.
   Art. 73. – (1) Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:
   a) realitatea varsamintelor efectuate de asociati;
   b) existenta reala a dividendelor platite;
   c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
   d) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;
   e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.
   (2) Actiunea in raspundere impotriva administratorilor apartine si creditorilor societatii, care o vor putea exercita numai in caz de deschidere a procedurii reglementate de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata.
   Art. 731. – Persoanele care, potrivit art. 6 alin. (2), nu pot fi fondatori nu pot fi nici administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere si ai directoratului, cenzori sau auditori financiari, iar daca au fost alese, sunt decazute din drepturi. 
   Art. 74. – (1) In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert, emanand de la o societate, trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul social, numarul din registrul comertului si codul unic de inregistrare. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevazute de legislatia din domeniu.
   (2) Daca societatea pe actiuni opteaza pentru un sistem dualist de administrare, in conformitate cu prevederile art. 153, documentele prevazute la alin. (1) vor contine si mentiunea societate administrata in sistem dualist.
   (3) In documentele prevazute la alin. (1), daca acestea provin de la o societate cu raspundere limitata, se va mentiona si capitalul social, iar daca ele provin de la o societate pe actiuni sau in comandita pe actiuni, se vor mentiona atat capitalul social subscris, cat si cel varsat.
   (4) In situatia in care documentele prevazute la alin. (1) sunt emise de o sucursala, acestea trebuie sa mentioneze si oficiul registrului comertului la care a fost inregistrata sucursala si numarul ei de inregistrare.
   (5) Daca societatea detine o pagina de internet proprie, informatiile prevazute la alin. (1) si (3) vor fi publicate si pe pagina de internet a societatii. 
   CAPITOLUL II
  Societatile in nume colectiv

 

   Art. 75. – Dreptul de a reprezenta societatea apartine fiecarui administrator, afara de stipulatie contrara in actul constitutiv.
   Art. 76. – (1) Daca actul constitutiv dispune ca administratorii sa lucreze impreuna, decizia trebuie luata in unanimitate; in caz de divergenta intre administratori, vor decide asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social.
   (2) Pentru actele urgente, a caror neindeplinire ar cauza o paguba mare societatii, poate decide un singur administrator in lipsa celorlalti, care se gasesc in imposibilitate, chiar momentana, de a lua parte la administratie.
   Art. 77. – (1) Asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social pot alege unul sau mai multi administratori dintre ei, fixandu-le puterile, durata insarcinarii si eventuala lor remuneratie, afara numai daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel.
   (2) Cu aceeasi majoritate asociatii pot decide asupra revocarii administratorilor sau asupra limitarii puterilor lor, afara de cazul in care administratorii au fost numiti prin actul constitutiv.
   Art. 78. – (1) Daca un administrator ia initiativa unei operatiuni ce depaseste limitele operatiunilor obisnuite comertului pe care il exercita societatea, acesta trebuie sa instiinteze pe ceilalti administratori, inainte de a o incheia, sub sanctiunea suportarii pierderilor ce ar rezulta din aceasta.
   (2) In caz de opozitie a vreunuia dintre ei, vor decide asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social.
   (3) Operatiunea incheiata in contra opozitiei facute este valabila fata de tertii carora nu li se va fi comunicat aceasta opozitie.
   Art. 79. – (1) Asociatul care, intr-o operatiune determinata, are, pe cont propriu sau pe contul altuia, interese contrare acelora ale societatii, nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie privind aceasta operatiune.
   (2) Asociatul care contravine dispozitiilor alin. (1) este raspunzator de daunele cauzate societatii, daca, fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.
   Art. 80. – Asociatul care, fara consimtamantul scris al celorlalti asociati, intrebuinteaza capitalul, bunurile sau creditul societatii in folosul sau sau in acela al unei alte persoane este obligat sa restituie societatii beneficiile ce au rezultat si sa plateasca despagubiri pentru daunele cauzate.
   Art. 81. – (1) Nici un asociat nu poate lua din fondurile societatii mai mult decat i s-a fixat pentru cheltuielile facute sau pentru cele ce urmeaza sa le faca in interesul societatii.
   (2) Asociatul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de sumele luate si de daune.
   (3) Se va putea stipula, prin actul constitutiv, ca asociatii pot lua din casa societatii anumite sume pentru cheltuielile lor particulare.
   Art. 82. – (1) Asociatii nu pot lua parte, ca asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici sa faca operatiuni in contul lor sau al altora, in acelasi fel de comert sau intr-unul asemanator, fara consimtamantul celorlalti asociati.
   (2) Consimtamantul se socoteste dat daca participarea sau operatiunile fiind anterioare actului constitutiv au fost cunoscute de ceilalti asociati si acestia nu au interzis continuarea lor.
   (3) In caz de incalcare a prevederilor alin. (1) si (2), societatea, in afara de dreptul de a exclude pe asociat, poate sa decida ca acesta a lucrat in contul ei sau sa ceara despagubiri.
   (4) Acest drept se stinge dupa trecerea a 3 luni din ziua cand societatea a avut cunostinta, fara sa fi luat vreo hotarare.
   Art. 83. – Cand aportul la capitalul social apartine mai multor persoane, acestea sunt obligate solidar fata de societate si trebuie sa desemneze un reprezentant comun pentru exercitarea drepturilor decurgand din acest aport.
   Art. 84. – (1) Asociatul care a depus ca aport una sau mai multe creante nu este liberat cat timp societatea nu a obtinut plata sumei pentru care au fost aduse.
   (2) Daca plata nu s-a putut obtine prin urmarirea debitorului cedat, asociatul, in afara de daune, raspunde de suma datorata, cu dobanda legala din ziua scadentei creantelor.
   Art. 85. – (1) Asociatii sunt obligati nelimitat si solidar pentru operatiunile indeplinite in numele societatii de persoanele care o reprezinta.
   (2) Hotararea judecatoreasca obtinuta impotriva societatii este opozabila fiecarui asociat.
   Art. 86. – (1) Pentru aprobarea situatiei financiare anuale si pentru deciziile referitoare la introducerea actiunii in raspunderea administratorilor este necesar votul asociatilor reprezentand majoritatea capitalului social.
   (2) Formalitatile de publicitate cu privire la situatiile financiare anuale se vor efectua in conformitate cu prevederile art. 185. 
   Art. 87. – (1) Cesiunea aportului de capital social este posibila daca a fost permisa prin actul constitutiv.
   (2) Cesiunea nu libereaza pe asociatul cedent de ceea ce mai datoreaza societatii din aportul sau de capital.
   (3) Fata de terti, cedentul ramane raspunzator potrivit art. 225.
   (4) Cand actul constitutiv prevede cazurile de retragere a unui asociat, se vor aplica dispozitiile art. 225 si 229.

 

   CAPITOLUL III
  Societatile in comandita simpla

 

   Art. 88. – Administratia societatii in comandita simpla se va incredinta unuia sau mai multor asociati comanditati.
   Art. 89. – (1) Comanditarul poate incheia operatiuni in contul societatii numai pe baza unei procuri speciale pentru operatiuni determinate, data de reprezentantii societatii si inscrisa in registrul comertului. In caz contrar, comanditarul devine raspunzator fata de terti nelimitat si solidar, pentru toate obligatiunile societatii contractate de la data operatiunii incheiate de el.
   (2) Comanditarul poate indeplini servicii in administratia interna a societatii, poate face acte de supraveghere, poate participa la numirea si la revocarea administratorilor, in cazurile prevazute de lege, sau poate acorda, in limitele actului constitutiv, autorizarea administratorilor pentru operatiunile ce depasesc puterile lor.
   (3) Comanditarul are, de asemenea, dreptul de a cere copie de pe situatiile financiare anuale si de a controla exactitatea lor prin cercetarea registrelor comerciale si a celorlalte documente justificative.
   Art. 90. – Dispozitiile art. 75, 76 alin. (1), art. 77, 79, 83, 84, 86 si 87 se vor aplica si societatilor in comandita simpla, iar dispozitiile art. 80, 81, 82 si 85, asociatilor comanditati.

 

   CAPITOLUL IV
  Societatile pe actiuni

 

   SECŢIUNEA I
  Despre actiuni

 

   Art. 91. – (1) In societatea pe actiuni, capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de societate, care, dupa modul de transmitere, pot fi nominative sau la purtator.
   (2) Felul actiunilor va fi determinat prin actul constitutiv; in caz contrar ele vor fi nominative. Actiunile nominative pot fi emise in forma materiala, pe suport hartie, sau in forma dematerializata, caz in care se inregistreaza in registrul actionarilor.
   (3) Abrogat. 
   Art. 92. – (1) Actiunile nu vor putea fi emise pentru o suma mai mica decat valoarea nominala.
   (2) Actiunile neplatite in intregime sunt intotdeauna nominative.
   (3) Capitalul social nu va putea fi majorat si nu se vor putea emite noi actiuni pana cand nu vor fi fost complet platite cele din emisiunea precedenta.
   (4) Actiunile nominative pot fi convertite in actiuni la purtator si invers, prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor, luata in conditiile art. 115.
   (5) Se pot emite titluri cumulative pentru mai multe actiuni, cand acestea sunt emise in forma materiala.
   Art. 93. – (1) Valoarea nominala a unei actiuni nu va putea fi mai mica de 0,1 lei. 
   (2) Actiunile vor cuprinde:
   a) denumirea si durata societatii;
   b) data actului constitutiv, numarul din registrul comertului sub care este inmatriculata societatea, codul unic de inregistrare si numarul Monitorului Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in care s-a facut publicarea;
   c) capitalul social, numarul actiunilor si numarul lor de ordine, valoarea nominala a actiunilor si varsamintele efectuate;
   d) avantajele acordate fondatorilor.
   (3) Pentru actiunile nominative se vor mai mentiona: numele, prenumele, codul numeric personal si domiciliul actionarului persoana fizica; denumirea, sediul, numarul de inmatriculare si codul unic de inregistrare ale actionarului persoana juridica, dupa caz.
   (4) Actiunile trebuie sa poarte semnatura a 2 membri ai consiliului de administratie, respectiv ai directoratului, sau, dupa caz, semnatura administratorului unic, respectiv a directorului general unic. 
   Art. 94. – (1) Actiunile trebuie sa fie de o egala valoare; ele acorda posesorilor drepturi egale.
   (2) Se pot emite totusi in conditiile actului constitutiv categorii de actiuni care confera titularilor drepturi diferite, potrivit dispozitiilor art. 95 si 96.
   Art. 95. – (1) Se pot emite actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot, ce confera titularului:
   a) dreptul la un dividend prioritar prelevat asupra beneficiului distribuibil al exercitiului financiar, inaintea oricarei alte prelevari;
   b) drepturile recunoscute actionarilor cu actiuni ordinare, inclusiv dreptul de a participa la adunarea generala, cu exceptia dreptului de vot. 
   (2) Actiunile cu dividend prioritar, fara drept de vot, nu pot depasi o patrime din capitalul social si vor avea aceeasi valoare nominala ca si actiunile ordinare.
   (3) Administratorii, directorii, respectiv membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, precum si cenzorii societatii nu pot fi titulari de actiuni cu dividend prioritar fara drept de vot. 
   (4) In caz de intarziere a platii dividendelor, actiunile preferentiale vor dobandi drept de vot, incepand de la data scadentei obligatiei de plata a dividendelor ce urmeaza a fi distribuite in cursul anului urmator sau, daca in anul urmator adunarea generala hotaraste ca nu vor fi distribuite dividende, incepand de la data publicarii respectivei hotarari a adunarii generale, pana la plata efectiva a dividendelor restante. 
   (5) Actiunile preferentiale si actiunile ordinare vor putea fi convertite dintr-o categorie in cealalta prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor, luata in conditiile art. 115. 
   Art. 96. – Titularii fiecarei categorii de actiuni se reunesc in adunari speciale, in conditiile stabilite de actul constitutiv al societatii. Orice titular al unor asemenea actiuni poate participa la aceste adunari.
   Art. 97. – In cazul in care nu a emis si nu a eliberat actiuni in forma materiala, societatea, din oficiu sau la cererea actionarilor, le va elibera cate un certificat de actionar cuprinzand datele prevazute la art. 93 alin. (2) si (3) si, in plus, numarul, categoria si valoarea nominala a actiunilor, proprietate a actionarului, pozitia la care acesta este inscris in registrul actionarilor si, dupa caz, numarul de ordine al actiunilor.
   Art. 98. – (1) Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative emise in forma materiala se transmite prin declaratie facuta in registrul actionarilor si prin mentiunea facuta pe titlu, semnata de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative emise in forma dematerializata se transmite prin declaratie facuta in registrul actionarilor, semnata de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. Prin actul constitutiv se pot prevedea si alte forme de transmitere a dreptului de proprietate asupra actiunilor.
   (2) Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare se transmite potrivit prevederilor legislatiei pietei de capital. 
   (3) Subscriitorii si cesionarii ulteriori sunt raspunzatori solidar de plata actiunilor timp de 3 ani, socotiti de la data cand s-a facut mentiunea de transmitere in registrul actionarilor.
   Art. 99. – Dreptul de proprietate asupra actiunilor la purtator se transfera prin simpla traditiune a acestora.
   Art. 991. – (1) Constituirea de garantii reale mobiliare asupra actiunilor se face prin inscris sub semnatura privata, in care se vor arata cuantumul datoriei, valoarea si categoria actiunilor cu care se garanteaza, iar in cazul actiunilor la purtator si nominative emise in forma materiala, si prin mentionarea garantiei pe titlu, semnata de creditor si debitorul actionar sau de mandatarii acestora.
   (2) Garantia se inregistreaza in registrul actionarilor tinut de consiliul de administratie, respectiv de directorat, sau, dupa caz, de societatea independenta care tine registrul actionarilor. Creditorului in favoarea caruia s-a constituit garantia reala mobiliara asupra actiunilor i se elibereaza o dovada a inregistrarii acesteia.
   (3) Garantia devine opozabila tertilor si dobandeste rangul in ordinea de preferinta a creditorilor de la data inregistrarii in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare. 
   Art. 100. – (1) Cand actionarii nu au efectuat plata varsamintelor pe care le datoreaza in termenele prevazute la art. 9 alin. (2) lit. a) si b) si la art. 21 alin. (1), societatea ii va invita sa-si indeplineasca aceasta obligatie, printr-o somatie colectiva, publicata de doua ori, la un interval de 15 zile, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar de larga raspandire. 
   (2) In cazul in care nici in urma acestei somatii actionarii nu vor efectua varsamintele, consiliul de administratie, respectiv directoratul, va putea decide fie urmarirea actionarilor pentru varsamintele restante, fie anularea acestor actiuni nominative. 
   (3) Decizia de anulare se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, cu specificarea numarului de ordine al actiunilor anulate.
   (4) In locul actiunilor anulate vor fi emise noi actiuni purtand acelasi numar, care vor fi vandute.
   (5) Sumele obtinute din vanzare vor fi intrebuintate pentru acoperirea cheltuielilor de publicare si de vanzare, a dobanzilor de intarziere si a varsamintelor neefectuate; restul va fi inapoiat actionarilor.
   (6) Daca pretul obtinut nu este indestulator pentru acoperirea tuturor sumelor datorate societatii sau daca vanzarea nu are loc din lipsa de cumparatori, societatea va putea sa se indrepte impotriva subscriitorilor si cesionarilor, conform art. 98.
   (7) Daca, in urma indeplinirii acestor formalitati, nu s-au realizat sumele datorate societatii, se va proceda de indata la reducerea capitalului social in proportie cu diferenta dintre acesta si capitalul existent.
   Art. 101. – (1) Orice actiune platita da dreptul la un vot in adunarea generala, daca prin actul constitutiv nu s-a prevazut altfel.
   (2) Actul constitutiv poate limita numarul voturilor apartinand actionarilor care poseda mai mult de o actiune.
   (3) Exercitiul dreptului de vot este suspendat pentru actionarii care nu sunt la curent cu varsamintele ajunse la scadenta.
   Art. 102. – (1) Actiunile sunt indivizibile.
   (2) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu este obligata sa inscrie transmiterea atat timp cat acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune.
   (3) De asemenea, cand o actiune la purtator apartine mai multor persoane, acestea trebuie sa desemneze un reprezentant comun.
   (4) Atat timp cat o actiune este proprietatea indiviza sau comuna a mai multor persoane, acestea sunt raspunzatoare in mod solidar pentru efectuarea varsamintelor datorate.
   Art. 103. – (1) Societatea nu poate subscrie propriile actiuni.
   (2) Daca actiunile unei societati sunt subscrise de o persoana actionand in nume propriu, dar in contul societatii in cauza, se considera ca subscriitorul a subscris actiunile pentru sine, fiind obligat sa achite contravaloarea acestora.
   (3) Fondatorii, in faza de constituire a societatii, si membrii consiliului de administratie, respectiv ai directoratului, in cazul unei majorari a capitalului subscris, sunt obligati sa achite contravaloarea actiunilor subscrise cu incalcarea alin. (1) si, in subsidiar, in raport cu subscriitorul, a actiunilor subscrise in conditiile alin. (2). 
   Art. 1031. – (1) Unei societati i se permite sa dobandeasca propriile actiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar pe seama societatii in cauza, cu respectarea urmatoarelor conditii:
   a) autorizarea dobandirii propriilor actiuni este acordata de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va stabili conditiile acestei dobandiri, in special numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi dobandite, durata pentru care este acordata autorizatia si care nu poate depasi 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si, in cazul unei dobandiri cu titlu oneros, contravaloarea lor minima si maxima;
   b) valoarea nominala a actiunilor proprii dobandite de societate, inclusiv a celor aflate deja in portofoliul sau, nu poate depasi 10% din capitalul social subscris;
   c) tranzactia poate avea ca obiect doar actiuni integral liberate;
   d) plata actiunilor astfel dobandite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.
   (2) Daca actiunile proprii sunt dobandite pentru a fi distribuite angajatilor societatii, actiunile astfel dobandite trebuie distribuite in termen de 12 luni de la data dobandirii. 
Art. 104. – (1) Restrictiile prevazute la art. 1031 nu se aplica:
   a) actiunilor dobandite in conformitate cu art. 207 alin. (1) lit. c), ca urmare a unei decizii a adunarii generale de reducere a capitalului social;
   b) actiunilor dobandite ca urmare a unui transfer cu titlu universal;
   c) actiunilor integral liberate, dobandite prin efectul unei hotarari judecatoresti, intr-o procedura de executare silita impotriva unui actionar, debitor al societatii;
   d) actiunilor integral liberate, dobandite cu titlu gratuit.
   (2) Restrictiile prevazute la art. 1031, cu exceptia celei prevazute la art. 1031 alin. (1) lit. d), nu se aplica actiunilor dobandite in conformitate cu art. 134. 
Art. 1041. – (1) Actiunile dobandite cu incalcarea prevederilor art. 1031 si 104 trebuie instrainate in termen de un an de la dobandire.
   (2) Daca valoarea nominala a propriilor actiuni dobandite de catre societate in conformitate cu prevederile art. 104 alin. (1) lit. b)-d), fie direct, fie prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar in contul societatii, inclusiv valoarea nominala a actiunilor proprii existente deja in portofoliul societatii, depaseste 10% din capitalul social subscris, actiunile depasind acest procent vor fi instrainate in termen de 3 ani de la dobandire.
   (3) In cazul in care actiunile nu sunt instrainate in termenele prevazute la alin. (1) si (2), aceste actiuni trebuie anulate, societatea fiind obligata sa isi reduca in mod corespunzator capitalul social subscris. 
   Art. 105. – (1) Actiunile dobandite in conformitate cu dispozitiile art. 1031 si 104 nu dau dreptul la dividende pe perioada detinerii lor de catre societate.
   (2) Dreptul de vot conferit de actiunile prevazute la alin. (1) va fi suspendat pe perioada detinerii lor de catre societate.
   (3) In cazul in care actiunile sunt incluse in activul bilantului, in pasivul bilantului se prevede o rezerva de valoare egala, care nu poate fi distribuita. 
   Art. 1051. – Consiliul de administratie va include in raportul ce insoteste situatiile financiare anuale urmatoarele informatii cu privire la dobandirea sau instrainarea de catre societate a propriilor actiuni:
   a) motivele dobandirilor efectuate pe durata exercitiului financiar;
   b) numarul si valoarea nominala a actiunilor dobandite si a celor instrainate pe durata exercitiului financiar si procentul din capitalul social subscris pe care acestea il reprezinta;
   c) in cazul dobandirii sau instrainarii cu titlu oneros, contravaloarea actiunilor;
   d) numarul si valoarea nominala a tuturor actiunilor dobandite si detinute de catre societate si procentul din capitalul social subscris pe care acestea il reprezinta. 
   Art. 106. – (1) O societate nu poate sa acorde avansuri sau imprumuturi si nici sa constituie garantii in vederea subscrierii sau dobandirii propriilor sale actiuni de catre un tert.
   (2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica tranzactiilor efectuate in cadrul operatiunilor curente ale institutiilor de credit si ale altor institutii financiare, nici tranzactiilor efectuate in vederea dobandirii de actiuni de catre sau pentru salariatii societatii, cu conditia ca aceste tranzactii sa nu determine diminuarea activelor nete sub valoarea cumulata a capitalului social subscris si a rezervelor care nu pot fi distribuite conform legii sau actului constitutiv. 
   Art. 107. – (1) Constituirea de garantii reale asupra propriilor actiuni de catre societate, fie direct, fie prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar in contul societatii, este considerata a fi dobandire in sensul art. 1031, 104, 1041, 105, 1051 si 106.
   (2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in cazul operatiunilor curente ale bancilor si ale altor institutii financiare. 
   Art. 1071. – (1) Subscrierea, dobandirea sau detinerea de actiuni ale unei societati pe actiuni de catre o alta societate la care societatea pe actiuni detine, direct sau indirect, majoritatea drepturilor de vot sau ale carei decizii pot fi influentate in mod semnificativ de societatea pe actiuni este considerata ca fiind efectuata de catre societatea pe actiuni insasi.
   (2) Dispozitiile alin. (1) se vor aplica si atunci cand societatea prin intermediul careia se efectueaza subscrierea, dobandirea sau detinerea de actiuni mentionata este guvernata de legea unui alt stat. 
   Art. 108 – Actionarii care ofera spre vanzare actiunile lor prin oferta publica vor proceda conform legislatiei pietei de capital. 
   Art. 109. – Situatia actiunilor trebuie sa fie cuprinsa in anexa la situatia financiara anuala si, in mod deosebit, sa se precizeze daca ele au fost integral liberate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor.

 

   SECŢIUNEA a II-a
  Despre adunarile generale

 

   Art. 110. – (1) Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare.
   (2) Cand actul constitutiv nu dispune altfel, ele se vor tine la sediul societatii si in localul ce se va indica in convocare.
   Art. 111. – (1) Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar. 
   (2) In afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, adunarea generala este obligata:
   a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, respectiv de directorat si de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, dupa caz, de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul; 
   b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie, respectiv ai consiliului de supraveghere, si cenzorii; 
    b1) in cazul societatilor ale caror situatii financiare sunt auditate, sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar; 
   c) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, si cenzorilor, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv; 
   d) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie, respectiv a directoratului; 
   e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;
   f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.
   Art. 112. – (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Actul constitutiv poate prevedea cerinte mai ridicate de cvorum si majoritate.
   (2) Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru adunarea generala intrunita la a doua convocare, actul constitutiv nu poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai ridicata. 
   Art. 113. – Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:
   a) schimbarea formei juridice a societatii;
   b) mutarea sediului societatii;
   c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
   d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
   e) prelungirea duratei societatii;
   f) majorarea capitalului social;
   g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
   h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
   i) dizolvarea anticipata a societatii;
    i1) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative; 
   j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
   k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
   l) emisiunea de obligatiuni;
   m) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.
 Art. 114. – (1) Exercitiul atributiilor prevazute la art. 113 lit. b), c) si f) va putea fi delegat consiliului de administratie, respectiv directoratului, prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor. Delegarea atributiilor prevazute la art. 113 lit. c) nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii. 
   (2) In cazul in care consiliul de administratie, respectiv directoratul, este mandatat sa indeplineasca masura prevazuta la art. 113 lit. f), dispozitiile art. 2201 se aplica deciziilor consiliului de administratie, respectiv celor ale directoratului, in mod corespunzator.
   (3) In cazul in care consiliul de administratie, respectiv directoratul este mandatat sa indeplineasca masurile prevazute de art. 113 lit. b) si c), dispozitiile art. 131 alin. (4) si (5), ale art. 132, cu exceptia alin. (6) si (7), precum si prevederile art. 133 se aplica deciziilor consiliului de administratie, respectiv celor ale directoratului, in mod corespunzator. Societatea va fi reprezentata in instanta de catre persoana desemnata de presedintele instantei dintre actionarii ei, care va indeplini mandatul cu care a fost insarcinata, pana ce adunarea generala, convocata in acest scop, va alege o alta persoana. 
  Art. 115. – (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot.
   (2) Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
   (3) In actul constitutiv se pot stipula cerinte de cvorum si de majoritate mai mari. 
   Art. 116. – (1) Hotararea unei adunari generale de a modifica drepturile sau obligatiile referitoare la o categorie de actiuni nu produce efecte decat in urma aprobarii acestei hotarari de catre adunarea speciala a detinatorilor de actiuni din acea categorie.
   (2) Dispozitiile prezentei sectiuni privind convocarea, cvorumul si desfasurarea adunarilor generale ale actionarilor se aplica si adunarilor speciale.
   (3) Hotararile initiate de adunarile speciale vor fi supuse aprobarii adunarilor generale corespunzatoare.
   Art. 117. – (1) Adunarea generala este convocata de consiliul de administratie, respectiv de directorat, ori de cate ori este necesar.
   (2) Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
   (3) Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate. 
   (4) Daca toate actiunile societatii sunt nominative, convocarea poate fi facuta si numai prin scrisoare recomandata sau, daca actul constitutiv permite, prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, expediata cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarului, inscrisa in registrul actionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusa societatii, daca nu i-a fost comunicata in scris de actionar.
   (5) Modurile de convocare prevazute la alin. (4) nu pot fi folosite daca sunt interzise prin actul constitutiv al societatii sau prin dispozitii legale.
   (6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.
   (7) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor. 
   (8) Pentru societatile listate se aplica dispozitiile relevante din legislatia specifica pietei de capital. 
  Art. 1171. – (1) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social.
   (2) Cererile se inainteaza consiliului de administratie, respectiv directoratului, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.
   (3) Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial. 
  Art. 1172. – (1) Situatiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administratie, respectiv raportul directoratului si cel al consiliului de supraveghere, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, de la data convocarii adunarii generale. La cerere, actionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depasi costurile administrative implicate de furnizarea acestora.
   (2) In cazul in care societatea detine o pagina de internet proprie, convocarea, orice alt punct adaugat pe ordinea de zi la cererea actionarilor, in conformitate cu art. 1171, precum si documentele prevazute la alin. (1) se publica si pe pagina de internet, pentru liberul acces al actionarilor.
   (3) Fiecare actionar poate adresa consiliului de administratie, respectiv directoratului, intrebari in scris referitoare la activitatea societatii, inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, urmand a i se raspunde in cadrul adunarii. In cazul in care societatea detine o pagina de internet proprie, in lipsa unei dispozitii contrare in actul constitutiv, raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii, la sectiunea Intrebari frecvente. 
  Art. 118. – (1) In instiintarea pentru prima adunare generala se va putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare, cand cea dintai nu s-ar putea tine.
   (2) A doua adunare generala nu se poate intruni in chiar ziua fixata pentru prima adunare.
   (3) Daca ziua pentru a doua adunare generala nu este mentionata in instiintarea publicata pentru prima adunare, termenul prevazut la art. 117 va putea fi redus la 8 zile.
   Art. 119. – (1) Consiliul de administratie, respectiv directoratul, convoaca de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social sau o cota mai mica, daca in actul constitutiv se prevede astfel si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.
   (2) Adunarea generala va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.
   (3) In cazul in care consiliul de administratie, respectiv directoratul, nu convoaca adunarea generala, instanta de la sediul societatii, cu citarea consiliului de administratie, respectiv a directoratului, va putea autoriza convocarea adunarii generale de catre actionarii care au formulat cererea. Prin aceeasi incheiere instanta aproba ordinea de zi, stabileste data de referinta prevazuta la art. 123 alin. (2), data tinerii adunarii generale si, dintre actionari, persoana care o va prezida.
   (4) Costurile convocarii adunarii generale, precum si cheltuielile de judecata, daca instanta aproba cererea conform alin. (3), sunt suportate de societate. 
  Art. 120. – Actionarii exercita dreptul lor de vot in adunarea generala, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda, cu exceptia prevazuta la art. 101 alin. (2).
   Art. 121. – Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.
   Art. 122. – In cazul societatilor inchise cu actiuni nominative, prin actul constitutiv se poate conveni tinerea adunarilor generale si prin corespondenta.
   Art. 123. – (1) La adunarile generale, actionarii care poseda actiuni la purtator au drept de vot numai daca le-au depus la locurile aratate prin actul constitutiv sau prin instiintarea de convocare, cu cel putin 5 zile inainte de adunare. Secretarul tehnic, desemnat potrivit art. 129 alin. (5), va constata, printr-un proces-verbal, depunerea la timp a actiunilor. Actiunile vor ramane depuse pana dupa adunarea generala, dar nu vor putea fi retinute mai mult de 5 zile de la data acesteia. 
   (2) Consiliul de administratie, respectiv directoratul, va stabili o data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale, data ce va ramane valabila si in cazul in care adunarea generala este convocata din nou din cauza neintrunirii cvorumului. Data de referinta astfel stabilita va fi ulterioara publicarii convocatorului si nu va depasi 60 de zile inainte de data la care adunarea generala este convocata pentru prima oara. 
   (3) Actionarii indreptatiti sa incaseze dividende sau sa exercite orice alte drepturi sunt cei inscrisi in evidentele societatii sau in cele furnizate de registrul independent privat al actionarilor, corespunzatoare datei de referinta.
   Art. 124. – (1) Daca actiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste actiuni apartine uzufructuarului in adunarile generale ordinare si nudului proprietar in adunarile generale extraordinare.
   (2) Daca asupra actiunilor sunt constituite garantii reale mobiliare, dreptul de vot apartine proprietarului.
   Art. 125. – (1) Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala. 
   (2) Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala. 
   (3) Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare sau in termenul prevazut de actul constitutiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal. 
   (4) Abrogat. 
   (5) Membrii consiliului de administratie, directorii, respectiv membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, ori functionarii societatii nu ii pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta. 
   Art. 126. – (1) Actionarii care au calitatea de membri ai consiliului de administratie, directoratului sau consiliului de supraveghere nu pot vota, in baza actiunilor pe care le poseda, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.
   (2) Persoanele respective pot vota insa situatia financiara anuala, daca nu se poate forma majoritatea prevazuta de lege sau de actul constitutiv. 
   Art. 127. – (1) Actionarul care, intr-o anumita operatiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune.
   (2) Actionarul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de daunele produse societatii, daca, fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.
   Art. 128. – (1) Dreptul de vot nu poate fi cedat.
   (2) Orice conventie prin care actionarul se obliga a exercita dreptul de vot in conformitate cu instructiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atributii de reprezentare este nula. 
  Art. 129. – (1) In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie, respectiv al directoratului, sau de catre acela care ii tine locul. 
   (2) Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale. 
   (3) Adunarea generala va putea hotari ca operatiunile prevazute in alineatul precedent sa fie supravegheate sau indeplinite de un notar public, pe cheltuiala societatii.
   (4) Unul dintre secretari intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii generale.
   (5) Presedintele va putea desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute la alineatele precedente. 
   (6) Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor actului constitutiv pentru tinerea adunarii generale, se intra in ordinea de zi.
   (7) Nu pot fi adoptate hotarari asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate in conformitate cu dispozitiile art. 117 si 1171, cu exceptia cazului in care toti actionarii au fost prezenti sau reprezentati si niciunul dintre acestia nu s-a opus sau nu a contestat aceasta hotarare. 
Art. 130. – (1) Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.
   (2) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii. 
 Art. 131. – (1) Un proces-verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.
   (2) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.
   (3) Procesul-verbal va fi trecut in registrul adunarilor generale.
   (4) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. 
   (5) La cerere, fiecare actionar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotararile luate in cadrul adunarii generale. Daca societatea detine o pagina de internet proprie, rezultatele se vor publica si pe aceasta pagina, in termen de cel mult 15 zile de la data adunarii generale. 
    Art. 132. – (1) Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
   (2) Hotararile adunarii generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al sedintei.
   (3) Cand se invoca motive de nulitate absoluta, dreptul la actiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulata si de orice persoana interesata.
   (4) Membrii consiliului de administratie, respectiv ai consiliului de supraveghere, nu pot ataca hotararea adunarii generale privitoare la revocarea lor din functie. 
   (5) Cererea se va solutiona in contradictoriu cu societatea, reprezentata prin consiliul de administratie, respectiv prin directorat. 
   (6) Daca hotararea este atacata de toti membrii consiliului de administratie, societatea va fi reprezentata in justitie de catre persoana desemnata de presedintele instantei dintre actionarii ei, care va indeplini mandatul cu care a fost insarcinata, pana ce adunarea generala, convocata in acest scop, va numi un reprezentant. 
   (7) Daca hotararea este atacata de toti membrii directoratului, societatea va fi reprezentata in justitie de catre consiliul de supraveghere. 
   (8) Daca au fost introduse mai multe actiuni in anulare, ele pot fi conexate.
   (9) Cererea se va judeca in camera de consiliu.
   (10) Hotararea irevocabila de anulare va fi mentionata in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. De la data publicarii, ea este opozabila tuturor actionarilor.
  Art. 133. – (1) O data cu intentarea actiunii in anulare, reclamantul poate cere instantei, pe cale de ordonanta presedintiala, suspendarea executarii hotararii atacate.
   (2) Presedintele, incuviintand suspendarea, poate obliga pe reclamant la o cautiune.
   (3) Impotriva ordonantei de suspendare se poate face recurs in termen de 5 zile de la pronuntare.
   Art. 134. – (1) Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate, numai daca respectiva hotarare a adunarii generale are ca obiect:
   a) schimbarea obiectului principal de activitate;
   b) mutarea sediului societatii in strainatate;
   c) schimbarea formei societatii;
   d) fuziunea sau divizarea societatii.
   (2) Dreptul de retragere poate fi exercitat in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in cazurile prevazute la alin. (1) lit. a)-c), si de la data adoptarii hotararii adunarii generale, in cazul prevazut la alin. (1) lit. d).
   (3) Actionarii vor depune la sediul societatii, alaturi de declaratia scrisa de retragere, actiunile pe care le poseda sau, dupa caz, certificatele de actionar emise potrivit art. 97.
   (4) Pretul platit de societate pentru actiunile celui ce exercita dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii. Expertul este numit de judecatorul delegat in conformitate cu dispozitiile art. 38 si 39, la cererea consiliului de administratie.
   (5) Costurile de evaluare vor fi suportate de societate. 
 Art. 135. – Abrogat. 
  Art. 136. – (1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 10% din capitalul social vor putea cere instantei sa desemneze unul sau mai multi experti, insarcinati sa analizeze anumite operatiuni din gestiunea societatii si sa intocmeasca un raport, care sa le fie inmanat si, totodata, predat oficial consiliului de administratie, respectiv directoratului si consiliului de supraveghere, precum si cenzorilor sau auditorilor interni ai societatii, dupa caz, spre a fi analizat si a se propune masuri corespunzatoare. 
   (11) Consiliul de administratie, respectiv directoratul, va include raportul intocmit in conformitate cu alin. (1) pe ordinea de zi a urmatoarei adunari generale a actionarilor. 
   (2) Onorariile expertilor vor fi suportate de societate, cu exceptia cazurilor in care sesizarea a fost facuta cu rea-credinta.
 Art. 1361. – Actionarii trebuie sa isi exercite drepturile cu buna-credinta, cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale societatii si ale celorlalti actionari. 
   

 

   SECŢIUNEA a III-a
  Despre administratia societatii

 

   SUBSECŢIUNEA I
  Sistemul unitar 
  
   Art. 137. – (1) Societatea pe actiuni este administrata de unul sau mai multi administratori, numarul acestora fiind totdeauna impar. Cand sunt mai multi administratori, ei constituie un consiliu de administratie.
   (2) Societatile pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare sunt administrate de cel putin 3 administratori.
   (3) Dispozitiile prezentei legi cu privire la consiliul de administratie si care nu privesc sau nu presupun pluralitatea administratorilor se aplica administratorului unic in mod corespunzator. 
    Art. 1371. – (1) Administratorii sunt desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor, cu exceptia primilor administratori, care sunt numiti prin actul constitutiv.
   (2) Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii actuali ai consiliului de administratie sau de catre actionari.
   (3) Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.
   (4) Administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese. 
Art. 1372. – (1) In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel, consiliul de administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor.
   (2) Daca vacanta prevazuta la alin. (1) determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca de indata adunarea generala ordinara a actionarilor, pentru a completa numarul de membri ai consiliului de administratie.
   (3) In cazul in care administratorii nu isi indeplinesc obligatia de a convoca adunarea generala, orice parte interesata se poate adresa instantei pentru a desemna persoana insarcinata cu convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor, care sa faca numirile necesare.
   (4) Cand este un singur administrator si acesta vrea sa renunte la mandat, el va trebui sa convoace adunarea generala ordinara.
   (5) In caz de deces sau de imposibilitate fizica de exercitare a functiei de administrator unic, numirea provizorie se va face de catre cenzori, insa adunarea generala ordinara va fi convocata de urgenta pentru numirea definitiva a administratorului.
   (6) In cazul in care societatea nu are cenzori, orice actionar se poate adresa instantei care autorizeaza convocarea adunarii generale de catre actionarul care a formulat cererea sau de catre alt actionar. Prin aceeasi hotarare, instanta aproba ordinea de zi, stabileste data de referinta prevazuta de art. 123 alin. (2), data tinerii adunarii generale si, dintre actionari, persoana care o va prezida. 
     Art. 138. – Abrogat. 
    Art. 1381. – (1) In cazul in care intr-o societate pe actiuni are loc delegarea atributiilor de conducere catre directori, conform art. 143, majoritatea membrilor consiliului de administratie va fi formata din administratori neexecutivi.
   (2) In intelesul prezentei legi, membri neexecutivi ai consiliului de administratie sunt cei care nu au fost numiti directori, in conformitate cu art. 143. 
   Art. 1382. – (1) Prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale a actionarilor se poate prevedea ca unul sau mai multi membri ai consiliului de administratie trebuie sa fie independenti.
   (2) La desemnarea administratorului independent, adunarea generala a actionarilor va avea in vedere urmatoarele criterii:
   a) sa nu fie director al societatii sau al unei societati controlate de catre aceasta si sa nu fi indeplinit o astfel de functie in ultimii 5 ani;
   b) sa nu fi fost salariat al societatii sau al unei societati controlate de catre aceasta ori sa fi avut un astfel de raport de munca in ultimii 5 ani;
   c) sa nu primeasca sau sa fi primit de la societate ori de la o societate controlata de aceasta o remuneratie suplimentara sau alte avantaje, altele decat cele corespunzand calitatii sale de administrator neexecutiv;
   d) sa nu fie actionar semnificativ al societatii;
   e) sa nu aiba sau sa fi avut in ultimul an relatii de afaceri cu societatea ori cu o societate controlata de aceasta, fie personal, fie ca asociat, actionar, administrator, director sau salariat al unei societati care are astfel de relatii cu societatea, daca, prin caracterul lor substantial, acestea sunt de natura a-i afecta obiectivitatea;
   f) sa nu fie sau sa fi fost in ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societatii sau al unei societati controlate de aceasta;
   g) sa fie director intr-o alta societate in care un director al societatii este administrator neexecutiv;
   h) sa nu fi fost administrator neexecutiv al societatii mai mult de 3 mandate;
   i) sa nu aiba relatii de familie cu o persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la lit. a) si d). 
 
   Art. 139. – Abrogat. 
 
   Art. 140. – Abrogat. 
   Art. 1401. – (1) Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului. Prin actul constitutiv se poate stipula ca presedintele consiliului este numit de adunarea generala ordinara, care numeste consiliul.
   (2) Presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.
   (3) Presedintele poate fi revocat oricand de catre consiliul de administratie. Daca presedintele a fost numit de adunarea generala, va putea fi revocat numai de aceasta.
   (4) Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii.
   (5) In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte. 
   Art. 1402. – (1) Consiliul de administratie poate crea comitete consultative formate din cel putin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor si personalului sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor inainta consiliului, in mod regulat, rapoarte asupra activitatii lor. 
   (2) Cel putin un membru al fiecarui comitet creat in temeiul alin. (1) trebuie sa fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit si cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.
   (3) Abrogat. 
   Art. 141. – (1) Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni.
   (2) Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.
   (3) Consiliul de administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.
   (4) Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta. Actul constitutiv poate impune conditii mai stricte cu privire la aspectele reglementate in prezentul alineat.
   (5) La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.
   Art. 1411. – Directorii si cenzorii sau, dupa caz, auditorii interni pot fi convocati la orice intrunire a consiliului de administratie, intruniri la care acestia sunt obligati sa participe. Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori. 
   Art. 142. – (1) Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.
   (2) Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:
   a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
   b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare; 
   c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
   d) supravegherea activitatii directorilor;
   e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
   f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.
   (3) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de catre consiliul de administratie din partea adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu art. 114. 
   Art. 143. – (1) Consiliul de administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.
   (2) Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie.
   (3) Daca prin actul constitutiv sau printr-o hotarare a adunarii generale a actionarilor se prevede acest lucru, presedintele consiliului de administratie al societatii poate fi numit si director general.
   (4) In cazul societatilor pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare financiara, delegarea conducerii societatii in conformitate cu alin. (1) este obligatorie.
   (5) In intelesul prezentei legi, director al societatii pe actiuni este numai acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii, in conformitate cu alin. (1). Orice alta persoana, indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat in cadrul societatii, este exclusa de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societatii pe actiuni. 
   Art. 1431. – (1) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administratie si adunarii generale a actionarilor.
   (2) Modul de organizare a activitatii directorilor poate fi stabilit prin actul constitutiv sau prin decizie a consiliului de administratie.
   (3) Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii. Directorii vor informa consiliul de administratie, in mod regulat si cuprinzator, asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere. 
   (4) Directorii pot fi revocati oricand de catre consiliul de administratie. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, directorul in cauza este indreptatit la plata unor daune-interese. 
   Art. 1432. – (1) Consiliul de administratie reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie. In lipsa unei stipulatii contrare in actul constitutiv, consiliul de administratie reprezinta societatea prin presedintele sau.
   (2) Prin actul constitutiv, presedintele si unul sau mai multi administratori pot fi imputerniciti sa reprezinte societatea, actionand impreuna sau separat. O astfel de clauza este opozabila tertilor.
   (3) Prin acordul lor unanim, administratorii care reprezinta societatea doar actionand impreuna pot imputernici pe unul dintre ei sa incheie anumite operatiuni sau tipuri de operatiuni.
   (4) In cazul in care consiliul de administratie deleaga directorilor atributiile de conducere a societatii in conformitate cu art. 143, puterea de a reprezenta societatea apartine directorului general. Dispozitiile alin. (2)-(4) se aplica directorilor in mod corespunzator. Consiliul de administratie pastreaza insa atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorii.
   (5) Consiliul de administratie inregistreaza la registrul comertului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea, mentionand daca ele actioneaza impreuna sau separat. Acestea depun la registrul comertului specimene de semnatura. 
   Art. 144. – Abrogat. 
   Art. 1441. – (1) Membrii consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator.
   (2) Administratorul nu incalca obligatia prevazuta la alin. (1), daca in momentul luarii unei decizii de afaceri el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza unor informatii adecvate.
   (3) Decizie de afaceri, in sensul prezentei legi, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite masuri cu privire la administrarea societatii.
   (4) Membrii consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii.
   (5) Membrii consiliului de administratie nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale societatii, la care au acces in calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului de administrator.
   (6) Continutul si durata obligatiilor prevazute la alin. (5) sunt stipulate in contractul de administratie. 
   Art. 1442. – (1) Administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea tuturor obligatiilor, potrivit prevederilor art. 72 si 73.
   (2) Administratorii raspund fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele indeplinite de directori sau de personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.
   (3) Directorii vor instiinta consiliul de administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor.
   (4) Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica cenzorilor sau, dupa caz, auditorilor interni si auditorului financiar.
   (5) In societatile care au mai multi administratori raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se consemneze, in registrul deciziilor consiliului de administratie, impotrivirea lor si au incunostintat despre aceasta, in scris, pe cenzori sau auditorii interni si auditorul financiar. 
   Art. 1443. – (1) Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe cenzori sau auditori interni si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune.
   (2) Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv.
   (3) Daca prevederile actului constitutiv nu dispun altfel, interdictiile stabilite la alin. (1) si (2), referitoare la participarea, la deliberarea si la votul administratorilor, nu sunt aplicabile in cazul in care obiectul votului il constituie:
   a) oferirea spre subscriere, catre un administrator sau catre persoanele mentionate la alin. (2), de actiuni sau obligatiuni ale societatii;
   b) acordarea de catre administrator sau de persoanele mentionate la alin. (2) a unui imprumut ori constituirea unei garantii in favoarea societatii.
   (4) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) si (2) raspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate. 
   Art. 1444. – (1) Este interzisa creditarea de catre societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operatiuni precum:
   a) acordarea de imprumuturi administratorilor;
   b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior incheierii de catre societate cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, prestari de servicii sau executare de lucrari;
   c) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a oricaror imprumuturi acordate administratorilor, concomitenta ori ulterioara acordarii imprumutului;
   d) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a executarii de catre administratori a oricaror alte obligatii personale ale acestora fata de terte persoane;
   e) dobandirea cu titlu oneros ori plata, in tot sau in parte, a unei creante ce are drept obiect un imprumut acordat de o terta persoana administratorilor ori o alta prestatie personala a acestora.
   (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si operatiunilor in care sunt interesati sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv ai administratorului; de asemenea, daca operatiunea priveste o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator ori detine, singura sau impreuna cu una dintre persoanele sus-mentionate, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris.
   (3) Prevederile alin. (1) nu se aplica:
   a) in cazul operatiunilor a caror valoare exigibila cumulata este inferioara echivalentului in lei al sumei de 5.000 de euro;
   b) in cazul in care operatiunea este incheiata de societate in conditiile exercitarii curente a activitatii sale, iar clauzele operatiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevazute la alin. (1) si (2) decat cele pe care, in mod obisnuit, societatea le practica fata de terte persoane. 
   Art. 145. – Abrogat. 
  
   Art. 146. – Abrogat. 
   
   Art. 147. – Abrogat. 
  
   Art. 148. – Abrogat. 
   
   Art. 149. – Abrogat. 
   
   Art. 150. – (1) Daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel si sub rezerva dispozitiilor art. 441, sub sanctiunea nulitatii, administratorul va putea, in nume propriu, sa instraineze, respectiv sa dobandeasca, bunuri catre sau de la societate, avand o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societatii, numai dupa obtinerea aprobarii adunarii generale extraordinare, in conditiile prevazute la art. 115. 
   (11) Abrogat. 
   (2) Prevederile alin. (1) se aplica si operatiunilor de inchiriere sau leasing.
   (3) Valoarea prevazuta la alin. (1) se va calcula prin raportare la situatia financiara aprobata pentru anul financiar precedent celui in care are loc operatiunea ori, dupa caz, la valoarea capitalului social subscris, daca o asemenea situatie financiara nu a fost inca prezentata si aprobata.
   (4) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile si operatiunilor in care una dintre parti este sotul administratorului ori ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, al acestuia; de asemenea, daca operatiunea este incheiata cu o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator sau director ori detine, singura sau impreuna, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris, cu exceptia cazului in care una dintre societatile comerciale respective este filiala celeilalte.
   
   Art. 151. – Abrogat. 
 
   Art. 152. – (1) Directorii sunt raspunzatori pentru neindeplinirea indatoririlor lor. Prevederile art. 1371 alin. (3), ale art. 1441, 1443, 1444, 150 si ale art. 15312 alin. (4) se aplica directorilor in aceleasi conditii ca si administratorilor.
   (2) Remuneratia directorilor, obtinuta in temeiul contractului de mandat, este asimilata din punct de vedere fiscal veniturilor din salarii si se impoziteaza potrivit legislatiei in materie.
   (3) Prin derogare de la art. 5 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, remuneratia directorilor obtinuta in temeiul contractului de mandat este asimilata salariului, din punctul de vedere al obligatiilor decurgand pentru director si societatea comerciala din legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, legislatia privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, precum si din legislatia privind asigurarile de sanatate. 
   Art. 1521. – Microintreprinderile si intreprinderile mici, in sensul art. 4 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, pot deroga de la prevederile art. 137 alin. (2), art. 1381 alin. (1), art. 1402 alin. (2) si ale art. 143 alin. (4). 
  
   SUBSECŢIUNEA a II-a
  Sistemul dualist 
   

 

   Art. 153. – (1) Prin actul constitutiv se poate stipula ca societatea pe actiuni este administrata de un directorat si de un consiliu de supraveghere, in conformitate cu prevederile prezentei subsectiuni.
   (2) Actul constitutiv poate fi modificat in cursul existentei societatii prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor, in vederea introducerii sau a eliminarii unei astfel de prevederi.
   (3) Prevederile prezentei legi privitoare la cenzori nu sunt aplicabile societatilor care opteaza pentru sistemul dualist de administrare. 
   
   A. Directoratul 

 

   Art. 1531. – (1) Conducerea societatii pe actiuni revine in exclusivitate directoratului, care indeplineste actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege in sarcina consiliului de supraveghere si a adunarii generale a actionarilor.
   (2) Directoratul isi exercita atributiile sub controlul consiliului de supraveghere.
   (3) Directoratul este format din unul sau mai multi membri, numarul acestora fiind totdeauna impar.
   (4) Cand este un singur membru, acesta poarta denumirea de director general unic. In acest caz, dispozitiile art. 137 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.
   (5) In cazul societatilor pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare, directoratul este format din cel putin 3 membri.
   Art. 1532. – (1) Desemnarea membrilor directoratului revine consiliului de supraveghere, care atribuie totodata unuia dintre ei functia de presedinte al directoratului.
   (2) Actul constitutiv determina durata mandatului directoratului, in limitele prevazute la art. 15312.
   (3) Membrii directoratului nu pot fi concomitent membri ai consiliului de supraveghere.
   (4) Membrii directoratului pot fi revocati oricand de catre consiliul de supraveghere. Actul constitutiv poate prevedea ca ei pot fi revocati si de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. Daca revocarea lor survine fara justa cauza, membrii directoratului sunt indreptatiti la plata unor daune-interese.
   (5) In caz de vacanta a unui post de membru al directoratului, consiliul de supraveghere va proceda fara intarziere la desemnarea unui nou membru, pe durata ramasa pana la expirarea mandatului directoratului.
   (6) Cu privire la drepturile si obligatiile membrilor directoratului, art. 1371 alin. (3), art. 1441, art. 1442 alin. (1), (4) si (5), art. 1443, art. 1444, art. 150 si art. 152 se aplica in mod corespunzator. 
   Art. 1533. – (1) Directoratul reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie.
   (2) In lipsa unei stipulatii contrare in actul constitutiv, membrii directoratului reprezinta societatea doar actionand impreuna.
   (3) In situatia in care membrii directoratului reprezinta societatea doar actionand impreuna, prin acordul lor unanim, acestia il pot imputernici pe unul dintre ei sa incheie anumite operatiuni sau tipuri de operatiuni.
   (4) Consiliul de supraveghere reprezinta societatea in raporturile cu directoratul.
   (5) Directoratul inregistreaza la registrul comertului numele membrilor sai, mentionand daca ei actioneaza impreuna sau separat. Acestia vor depune la registrul comertului specimene de semnatura. 
   Art. 1534 – (1) Cel putin o data la 3 luni, directoratul prezinta un raport scris consiliului de supraveghere cu privire la conducerea societatii, cu privire la activitatea acesteia si la posibila sa evolutie.
   (2) Pe langa informarea periodica prevazuta la alin. (1), directoratul comunica in timp util consiliului de supraveghere orice informatie cu privire la evenimentele ce ar putea avea o influenta semnificativa asupra situatiei societatii.
   (3) Consiliul de supraveghere poate solicita directoratului orice informatii pe care le considera necesare pentru exercitarea atributiilor sale de control si poate efectua verificari si investigatii corespunzatoare.
   (4) Fiecare membru al consiliului de supraveghere are acces la informatiile transmise consiliului.
   Art. 1535. – (1) Directoratul inainteaza consiliului de supraveghere situatiile financiare anuale si raportul sau anual, imediat dupa elaborarea acestora.
   (2) Totodata, directoratul inainteaza consiliului de supraveghere propunerea sa detaliata cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilantul exercitiului financiar, pe care intentioneaza sa o prezinte adunarii generale.
   (3) Dispozitiile art. 1534 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.

 

   B. Consiliul de supraveghere 

 

   Art. 1536. – (1) Membrii consiliului de supraveghere sunt numiti de catre adunarea generala a actionarilor, cu exceptia primilor membri, care sunt numiti prin actul constitutiv.
   (2) Candidatii pentru posturile de membru in consiliul de supraveghere sunt nominalizati de catre membrii existenti ai consiliului sau de catre actionari.
   (3) Numarul membrilor consiliului de supraveghere este stabilit prin actul constitutiv. Acesta nu poate fi mai mic de 3 si nici mai mare de 11.
   (4) Membrii consiliului de supraveghere pot fi revocati oricand de adunarea generala a actionarilor, cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul voturilor actionarilor prezenti.
   (5) Consiliul de supraveghere alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului.
   Art. 1537. – (1) In cazul vacantei unui post de membru in consiliul de supraveghere, consiliul poate proceda la numirea unui membru provizoriu, pana la intrunirea adunarii generale.
   (2) Daca vacanta mentionata la alin. (1) determina scaderea numarului membrilor consiliului de supraveghere sub minimul legal, directoratul trebuie sa convoace fara intarziere adunarea generala pentru completarea locurilor vacante.
   (3) In cazul in care directoratul nu isi indeplineste obligatia de a convoca adunarea generala in conformitate cu alin. (2), orice parte interesata se poate adresa instantei pentru a desemna persoana insarcinata cu convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor, care sa faca numirile necesare.
   Art. 1538. – (1) Membrii consiliului de supraveghere nu pot fi concomitent membri ai directoratului. De asemenea, ei nu pot cumula calitatea de membru in consiliul de supraveghere cu cea de salariat al societatii.
   (2) Prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale a actionarilor se pot stabili conditii specifice de profesionalism si independenta pentru membrii consiliului de supraveghere. In aprecierea independentei unui membru al consiliului de supraveghere trebuie respectate cel putin criteriile reglementate la art. 1382 alin. (2).
   (3) Cu privire la drepturile si obligatiile membrilor consiliului de supraveghere, dispozitiile art. 1441, art. 1442 alin. (1) si (5), ale art. 1443, 1444 si 150 se aplica in mod corespunzator.
   Art. 1539. – (1) Consiliul de supraveghere are urmatoarele atributii principale:
   a) exercita controlul permanent asupra conducerii societatii de catre directorat;
   b) numeste si revoca membrii directoratului;
   c) verifica conformitatea cu legea, cu actul constitutiv si cu hotararile adunarii generale a operatiunilor de conducere a societatii;
   d) raporteaza cel putin o data pe an adunarii generale a actionarilor cu privire la activitatea de supraveghere desfasurata.
   (2) In cazuri exceptionale, cand interesul societatii o cere, consiliul de supraveghere poate convoca adunarea generala a actionarilor.
   (3) Consiliului de supraveghere nu ii pot fi transferate atributii de conducere a societatii. Cu toate acestea, in actul constitutiv se poate prevedea ca anumite tipuri de operatiuni nu pot fi efectuate decat cu acordul consiliului. In cazul in care consiliul nu isi da acordul pentru o astfel de operatiune, directoratul poate cere acordul adunarii generale ordinare. Hotararea adunarii generale cu privire la un asemenea acord este data cu o majoritate de 3 patrimi din numarul voturilor actionarilor prezenti. Actul constitutiv nu poate stabili o alta majoritate si nici stipula alte conditii.
   Art. 15310. – (1) Consiliul de supraveghere poate crea comitete consultative, formate din cel putin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea membrilor directoratului si ai consiliului de supraveghere si a personalului, sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor inainta consiliului in mod regulat rapoarte asupra activitatii lor.
   (2) Presedintele directoratului poate fi numit membru in comitetul de nominalizare creat de consiliul de supraveghere, fara ca prin aceasta sa dobandeasca calitatea de membru in consiliu.
   (3) Cel putin un membru al fiecarui comitet creat in temeiul alin. (1) trebuie sa fie membru independent al consiliului de supraveghere. Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa detina experienta relevanta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.
   (4) In cazul societatilor pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare financiara, crearea unui comitet de audit in cadrul consiliului de supraveghere este obligatorie.
   Art. 15311. – (1) Consiliul de supraveghere se intruneste cel putin o data la 3 luni. Presedintele convoaca consiliul de supraveghere si prezideaza intrunirea.
   (2) Consiliul de supraveghere este convocat in orice moment la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii consiliului sau la cererea directoratului. Consiliul se va intruni in cel mult 15 zile de la convocare. 
   (3) Daca presedintele nu da curs cererii de convocare a consiliului in conformitate cu dispozitiile alin. (2), autorii cererii pot convoca ei insisi consiliul, stabilind ordinea de zi a sedintei.
   (4) Membrii directoratului pot fi convocati la intrunirile consiliului de supraveghere. Ei nu au drept de vot in consiliu.
   (5) La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea de zi, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt membru prezent al consiliului.
 
   SUBSECŢIUNEA a III-a
  Dispozitii comune pentru sistemul unitar si sistemul dualist 
  

 

   Art. 15312. – (1) Durata mandatului administratorilor, respectiv al membrilor directoratului si ai consiliului de supraveghere, este stabilita prin actul constitutiv, ea neputand depasi 4 ani. Ei sunt reeligibili, cand prin actul constitutiv nu se dispune altfel.
   (2) Durata mandatului primilor membri ai consiliului de administratie, respectiv al primilor membri ai consiliului de supraveghere, nu poate depasi 2 ani.
   (3) Pentru ca numirea unui administrator, respectiv a unui membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.
   (4) Persoana numita in una dintre functiile prevazute la alin. (3) trebuie sa fie asigurata pentru raspundere profesionala. 
   Art. 15313. – (1) Directorii societatii pe actiuni, in sistemul unitar, respectiv membrii directoratului, in sistemul dualist, sunt persoane fizice.
   (2) O persoana juridica poate fi numita administrator sau membru al consiliului de supraveghere al unei societati pe actiuni. Odata cu aceasta numire, persoana juridica este obligata sa isi desemneze un reprezentant permanent, persoana fizica. Acesta este supus acelorasi conditii si obligatii si are aceeasi raspundere civila si penala ca si un administrator sau membru al consiliului de supraveghere, persoana fizica, ce actioneaza in nume propriu, fara ca prin aceasta persoana juridica pe care o reprezinta sa fie exonerata de raspundere sau sa i se micsoreze raspunderea solidara. Cand persoana juridica isi revoca reprezentantul, ea are obligatia sa numeasca in acelasi timp un inlocuitor. 
   Art. 15314. – Abrogat. 
   Art. 15315. – Directorii unei societati pe actiuni, in sistemul unitar, si membrii directoratului, in sistemul dualist, nu vor putea fi, fara autorizarea consiliului de administratie, respectiv a consiliului de supraveghere, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, dupa caz, auditori interni ori asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici nu pot exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocarii si raspunderii pentru daune. 
   Art. 15316. – (1) O persoana fizica poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei. Aceasta prevedere se aplica in aceeasi masura persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, cat si persoanei fizice reprezentant permanent al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.
   (2) Interdictia prevazuta la alin. (1) nu se refera la cazurile cand cel ales in consiliul de administratie sau in consiliul de supraveghere este proprietar a cel putin o patrime din totalul actiunilor societatii sau este membru in consiliul de administratie ori in consiliul de supraveghere al unei societati pe actiuni ce detine patrimea aratata.
   (3) Persoana care incalca prevederile prezentului articol este obligata sa demisioneze din functiile de membru al consiliului de administratie sau al consiliului de supraveghere care depasesc numarul maxim de mandate prevazute la alin. (1), in termen de o luna de la data aparitiei situatiei de incompatibilitate. La expirarea acestei perioade, el va pierde mandatul obtinut prin depasirea numarului legal de mandate, in ordinea cronologica a numirilor, si va fi obligat la restituirea remuneratiei si a altor beneficii primite catre societatea in care a exercitat acest mandat. Deliberarile si deciziile la care el a luat parte in exercitarea mandatului respectiv raman valabile. 
   Art. 15317. – Inainte de a fi numita director sau administrator, respectiv membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere intr-o societate pe actiuni, persoana nominalizata va informa organul societatii insarcinat cu numirea sa cu privire la orice aspecte relevante din perspectiva prevederilor art. 15315 si 15316
  Art. 15318. – (1) Remuneratia membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este stabilita prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.
   (2) Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere insarcinati cu functii specifice in cadrul organului respectiv, precum si remuneratia directorilor, in sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, in sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administratie, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generala a actionarilor fixeaza limitele generale ale tuturor remuneratiilor acordate in acest fel.
   (3) Orice alte avantaje pot fi acordate numai in conformitate cu alin. (1) si (2).
   (4) Adunarea generala, respectiv consiliul de administratie sau consiliul de supraveghere si, daca este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remuneratiilor sau a altor avantaje, ca acestea sunt justificate in raport cu indatoririle specifice ale persoanelor respective si cu situatia economica a societatii. 
   Art. 15319. – Consiliul de administratie va solicita oficiului registrului comertului inregistrarea numirii directorilor, precum si a oricarei schimbari in persoana administratorilor sau directorilor si publicarea acestor date in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Aceeasi obligatie revine directoratului cu privire la inregistrarea primilor membri ai directoratului si a oricarei schimbari in persoana membrilor directoratului sau a membrilor consiliului de supraveghere. 
   Art. 15320. – (1) Pentru validitatea deciziilor consiliului de administratie, ale directoratului sau ale consiliului de supraveghere este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor fiecaruia dintre aceste organe, daca prin actul constitutiv nu se prevede un numar mai mare.
   (2) Deciziile in cadrul consiliului de administratie, al directoratului sau al consiliului de supraveghere se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea presedintilor acestor organe se iau cu votul majoritatii membrilor consiliului.
   (3) Membrii consiliului de administratie, ai directoratului sau ai consiliului de supraveghere pot fi reprezentati la intrunirile organului respectiv doar de catre alti membri ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.
   (4) Actul constitutiv poate dispune ca participarea la reuniunile consiliului de administratie, ale directoratului sau ale consiliului de supraveghere poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, precizand felul acestora. Totodata, actul constitutiv poate limita felul deciziilor care pot fi luate in aceste conditii si poate prevedea un drept de a se opune la o astfel de procedura in favoarea unui numar determinat de membri ai organului respectiv.
   (5) Mijloacele de comunicare la distanta prevazute la alin. (4) trebuie sa intruneasca conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la sedinta consiliului si retransmiterea deliberarilor in mod continuu.
   (6) Daca actul constitutiv nu dispune altfel, presedintele consiliului de administratie sau al consiliului de supraveghere va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor. Nu poate avea vot decisiv presedintele consiliului de administratie care este, in acelasi timp, director al societatii.
   (7) Daca presedintele in functie al consiliului de administratie, al directoratului sau al consiliului de supraveghere nu poate sau ii este interzis sa participe la vot in cadrul organului respectiv, ceilalti membri vor putea alege un presedinte de sedinta, avand aceleasi drepturi ca presedintele in functie.
   (8) In caz de paritate de voturi si daca presedintele nu beneficiaza de vot decisiv, propunerea supusa votului se considera respinsa. 
   Art. 15321. – (1) Actul constitutiv poate dispune ca, in cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile consiliului de administratie sau ale directoratului pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a respectivului organ.
   (2) Nu se poate recurge la procedura prevazuta la alin. (1) in cazul deciziilor consiliului de administratie sau ale directoratului referitoare la situatiile financiare anuale ori la capitalul autorizat. 
   Art. 15322. – Consiliul de administratie, respectiv directoratul, va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, data in conditiile art. 115. 
   Art. 15323. – Directorii si membrii consiliului de administratie, respectiv membrii directoratului si cei ai consiliului de supraveghere, sunt obligati sa participe la adunarile generale ale actionarilor. 
   Art. 15324. – (1) Daca consiliul de administratie, respectiv directoratul, constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata adunarea generala extraordinara pentru a decide daca societatea trebuie sa fie dizolvata.
   (2) Prin actul constitutiv se poate stabili ca adunarea generala extraordinara sa fie convocata chiar si in cazul unei diminuari a activului net mai putin semnificativa decat cea prevazuta la alin. (1), stabilindu-se acest nivel minim al activului net prin raportare la capitalul social subscris.
   (3) Consiliul de administratie, respectiv directoratul, va prezenta adunarii generale extraordinare intrunite potrivit alin. (1) un raport cu privire la situatia patrimoniala a societatii, insotit de observatii ale cenzorilor sau, dupa caz, ale auditorilor interni. Acest raport trebuie depus la sediul societatii cu cel putin o saptamana inainte de data adunarii generale, pentru a putea fi consultat de orice actionar interesat. In cadrul adunarii generale extraordinare, consiliul de administratie, respectiv directoratul, ii va informa pe actionari cu privire la orice fapte relevante survenite dupa redactarea raportului scris.
   (4) Daca adunarea generala extraordinara nu hotaraste dizolvarea societatii, atunci societatea este obligata ca, cel tarziu pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile si sub rezerva dispozitiilor art. 10, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net al societatii nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social.
   (5) In cazul neintrunirii adunarii generale extraordinare in conformitate cu alin. (1) sau daca adunarea generala extraordinara nu a putut delibera valabil nici in a doua convocare, orice persoana interesata se poate adresa instantei pentru a cere dizolvarea societatii. Dizolvarea poate fi ceruta si in cazul in care obligatia impusa societatii potrivit alin. (4) nu este respectata. In oricare dintre aceste cazuri, instanta poate acorda societatii un termen ce nu poate depasi 6 luni pentru regularizarea situatiei. Societatea nu va fi dizolvata daca reconstituirea activului net pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social are loc pana in momentul ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de dizolvare. 
 
   Art. 154. – Abrogat. 
   
   Art. 155. – (1) Actiunea in raspundere contra fondatorilor, administratorilor, directorilor, respectiv a membrilor directoratului si consiliului de supraveghere, precum si a cenzorilor sau auditorilor financiari, pentru daune cauzate societatii de acestia prin incalcarea indatoririlor lor fata de societate, apartine adunarii generale, care va decide cu majoritatea prevazuta la art. 112.
   (2) Adunarea generala desemneaza cu aceeasi majoritate persoana insarcinata sa exercite actiunea in justitie.
   (3) Cand adunarea generala decide cu privire la situatia financiara anuala, poate lua o hotarare referitoare la raspunderea administratorilor sau directorilor, respectiv a membrilor directoratului si consiliului de supraveghere, chiar daca aceasta problema nu figureaza pe ordinea de zi.
   (4) Daca adunarea generala decide sa porneasca actiune in raspundere contra administratorilor, respectiv a membrilor directoratului, mandatul acestora inceteaza de drept de la data adoptarii hotararii si adunarea generala, respectiv consiliul de supraveghere, va proceda la inlocuirea lor.
   (5) Daca actiunea se porneste impotriva directorilor, acestia sunt suspendati de drept din functie pana la ramanerea irevocabila a hotararii.
   (6) Daca adunarea generala decide sa porneasca actiune in raspundere contra membrilor consiliului de supraveghere cu majoritatea prevazuta la art. 115 alin. (1), mandatul membrilor respectivi ai consiliului de supraveghere inceteaza de drept. Adunarea generala va proceda la inlocuirea lor.
   (7) Actiunea in raspundere impotriva membrilor directoratului poate fi exercitata si de catre consiliul de supraveghere, in urma unei decizii a consiliului insusi. Daca decizia este luata cu o majoritate de doua treimi din numarul total de membri ai consiliului de supraveghere, mandatul membrilor respectivi ai directoratului inceteaza de drept, consiliul de supraveghere procedand la inlocuirea lor.
   Art. 1551. – (1) Daca adunarea generala nu introduce actiunea in raspundere prevazuta la art. 155 si nici nu da curs propunerii unuia sau mai multor actionari de a initia o asemenea actiune, actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce o actiune in despagubiri, in nume propriu, dar in contul societatii, impotriva oricarei persoane prevazute la art. 155 alin. (1).
   (2) Persoanele care exercita dreptul prevazut la alin. (1) trebuie sa fi avut deja calitatea de actionar la data la care a fost dezbatuta in cadrul adunarii generale problema introducerii actiunii in raspundere.
   (3) Cheltuielile de judecata vor fi suportate de actionarii care au introdus actiunea. In caz de admitere, actionarii au dreptul la rambursarea de catre societate a sumelor avansate cu acest titlu.
   (4) Dupa ramanerea irevocabila a hotararii instantei de admitere a actiunii prevazute la alin. (1), adunarea generala a actionarilor, respectiv consiliul de supraveghere, va putea decide incetarea mandatului administratorilor, directorilor si membrilor consiliului de supraveghere, respectiv al membrilor directoratului, si inlocuirea acestora. 
 
   Art. 156. – Abrogat. 
   
   Art. 157. – Abrogat. 
   
   Art. 158. – Abrogat. 
   
   SECŢIUNEA a IV-a
  Auditul financiar, auditul intern si cenzorii

 

   Art. 159. – (1) Societatea pe actiuni va avea 3 cenzori si un supleant, daca prin actul constitutiv nu se prevede un numar mai mare. In toate cazurile, numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
   (2) Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi.
   (3) Cenzorii trebuie sa isi exercite personal mandatul.
   (4) La societatile pe actiuni cu capital majoritar de stat, unul dintre cenzori este, in mod obligatoriu, reprezentant al Ministerului Economiei si Finantelor. 
   Art. 160. – (1) Situatiile financiare ale societatilor comerciale supuse obligatiei legale de auditare vor fi auditate de catre auditori financiari persoane fizice sau persoane juridice -, in conditiile prevazute de lege. 
   (11) Societatile pe actiuni care opteaza, in temeiul art. 153, pentru sistemul dualist de administrare sunt supuse auditului financiar. 
   (12) Societatile pe actiuni ale caror situatii financiare sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau optiunii, in acest sens, a actionarilor pot sa nu aplice prevederile art. 159 alin. (1), hotararea in acest sens fiind luata de adunarea generala a actionarilor. 
   (2) Societatile comerciale ale caror situatii financiare anuale sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau hotararii actionarilor, vor organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. 
   (3) La societatile comerciale ale caror situatii financiare anuale nu sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar, adunarea generala ordinara a actionarilor va hotari contractarea auditului financiar sau numirea cenzorilor, dupa caz.
   Art. 1601. – Consiliul de administratie, respectiv directoratul, inregistreaza la registrul comertului orice schimbare a cenzorilor, respectiv auditorilor financiari. 
   Art. 161. – (1) Cenzorii pot fi actionari, cu exceptia cenzorului expert contabil, care poate fi tert ce exercita profesia individual ori in forme asociative. 
   (2) Nu pot fi cenzori, iar daca au fost alesi, decad din mandatul lor:
   a) rudele sau afinii pana la al patrulea grad inclusiv sau sotii administratorilor;
   b) persoanele care primesc sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate sau ai caror angajatori sunt in raporturi contractuale sau se afla in concurenta cu aceasta;
   c) persoanele carora le este interzisa functia de membru al consiliului de administratie, respectiv al consiliului de supraveghere si directoratului, in temeiul art. 15314
   d) persoanele care, pe durata exercitarii atributiilor conferite de aceasta calitate, au atributii de control in cadrul Ministerului Finantelor Publice sau al altor institutii publice, cu exceptia situatiilor prevazute expres de lege.
   (3) Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, determinata prin actul constitutiv sau de adunarea generala care i-a numit.
   Art. 162. – (1) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare ori renuntare la mandat a unui cenzor, acesta va fi inlocuit de supleant.
   (2) In situatia prevazuta la alin. (1), precum si in situatia in care numarul cenzorilor nu se poate completa prin inlocuirea cu supleanti ori nu mai ramane in functie niciun cenzor, administratorii vor convoca de urgenta adunarea generala in vederea desemnarii unui nou cenzor. 
   Art. 163. – (1) Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. 
   (2) Despre toate acestea, precum si asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situatiile financiare si repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunarii generale un raport amanuntit. Modalitatea si procedura de raportare a auditorilor interni se stabilesc potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. 
   (3) Adunarea generala poate aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul cenzorilor sau, dupa caz, al auditorilor financiari.
   (4) Abrogat. 
   (5) Cenzorii sau, dupa caz, auditorii interni vor aduce la cunostinta membrilor consiliului de administratie neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale. 
   Art. 164. – (1) Cenzorii au dreptul sa obtina in fiecare luna de la administratori o situatie despre mersul operatiunilor.
   (2) Abrogat. 
   (3) Este interzis cenzorilor sa comunice actionarilor in particular sau tertilor datele referitoare la operatiunile societatii, constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.
  Art. 1641. – (1) Orice actionar are dreptul sa reclame cenzorilor faptele despre care crede ca trebuie cenzurate, iar acestia le vor avea in vedere la intocmirea raportului catre adunarea generala.
   (2) In cazul in care reclamatia este facuta de actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social sau o cota mai mica, daca actul constitutiv prevede astfel, cenzorii sunt obligati sa o verifice. Daca vor aprecia ca reclamatia este intemeiata si urgenta, sunt obligati sa convoace imediat adunarea generala si sa prezinte acesteia observatiile lor. In caz contrar, ei trebuie sa puna in discutie reclamatia la prima adunare. Adunarea generala trebuie sa ia o hotarare asupra celor reclamate.
   (3) In cazul societatilor in care au fost desemnati auditori interni, potrivit legii, orice actionar are dreptul sa reclame acestora faptele despre care cred ca trebuie verificate. Auditorii interni le vor avea in vedere la intocmirea raportului catre consiliul de administratie, respectiv consiliul de supraveghere. In cazul in care reclamatia este facuta de actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social ori o cota mai mica, daca actul constitutiv prevede astfel, auditorii interni sunt obligati sa verifice faptele reclamate, iar in cazul in care sunt confirmate, fiind consemnate intr-un raport ce va fi comunicat consiliului de administratie, respectiv consiliului de supraveghere, si pus la dispozitie adunarii generale; in acest caz, consiliul de administratie, respectiv consiliul de supraveghere, este obligat sa convoace adunarea generala. 
   Art. 165. – (1) Pentru indeplinirea obligatiei prevazute la art. 163 alin. (2), cenzorii vor delibera impreuna; ei insa vor putea face, in caz de neintelegere, rapoarte separate, care vor trebui sa fie prezentate adunarii generale.
   (2) Pentru celelalte obligatii impuse de lege, cenzorii vor putea lucra separat.
   (3) Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
   Art. 166. – (1) Intinderea si efectele raspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile mandatului.
   (2) Revocarea lor se va putea face numai de adunarea generala, cu votul cerut la adunarile extraordinare.
   (3) Dispozitiile art. 73, art. 15316 si art. 155 se aplica si cenzorilor. 
  

 

   SECŢIUNEA a V-a
  Despre emiterea de obligatiuni

 

   Art. 167. – (1) Valoarea nominala a unei obligatiuni nu poate fi mai mica de 2,5 lei. 
   (2) Obligatiunile din aceeasi emisiune trebuie sa fie de o valoare egala si acorda posesorilor lor drepturi egale.
   (3) Obligatiunile pot fi emise in forma materiala, pe suport hartie, sau in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
   
   Art. 168. – Abrogat. 
   
   Art. 169. – Abrogat. 
  
   Art. 170. – (1) Subscriptia obligatiunilor va fi facuta pe exemplarele prospectului de emisiune.
   (2) Valoarea obligatiunilor subscrise trebuie sa fie integral varsata.
   (3) Titlurile obligatiunilor trebuie sa cuprinda datele prevazute in legislatia pietei de capital. 
   (4) Titlurile vor fi semnate in conformitate cu dispozitiile art. 93 alin. (4).
   (5) Valoarea nominala a obligatiunilor convertibile in actiuni va trebui sa fie egala cu cea a actiunilor.
   Art. 171. – (1) Detinatorii de obligatiuni se pot intruni in adunare generala, pentru a delibera asupra intereselor lor.
   (2) Adunarea va fi convocata pe cheltuiala societatii care a emis obligatiunile, la cererea unui numar de detinatori care sa reprezinte a patra parte din titlurile emise si nerambursate sau, dupa numirea reprezentantilor detinatorilor de obligatiuni, la cererea acestora.
   (3) Dispozitiile prevazute pentru adunarea ordinara a actionarilor se aplica si adunarii detinatorilor de obligatiuni, in ce priveste formele, conditiile, termenele convocarii, depunerea titlurilor si votarea.
   (4) Societatea emitenta nu poate participa la deliberarile adunarii detinatorilor de obligatiuni, in baza obligatiunilor pe care le poseda.
   (5) Detinatorii de obligatiuni vor putea fi reprezentati prin mandatari, altii decat administratorii, directorii, respectiv membrii directoratului, ai consiliului de supraveghere ori cenzorii sau functionarii societatii. 
   Art. 172. – (1) Adunarea detinatorilor de obligatiuni legal constituita poate:
   a) sa numeasca un reprezentant al detinatorilor de obligatiuni si unul sau mai multi supleanti, cu dreptul de a-i reprezenta fata de societate si in justitie, fixandu-le remuneratia; acestia nu pot lua parte la administrarea societatii, dar vor putea asista la adunarile sale generale;
   b) sa indeplineasca toate actele de supraveghere si de aparare a intereselor lor comune sau sa autorizeze un reprezentant cu indeplinirea lor;
   c) sa constituie un fond, care va putea fi luat din dobanzile cuvenite detinatorilor de obligatiuni, pentru a face fata cheltuielilor necesare apararii drepturilor lor, stabilind, in acelasi timp, regulile pentru gestiunea acestui fond;
   d) sa se opuna la orice modificare a actului constitutiv sau a conditiilor imprumutului, prin care s-ar putea aduce o atingere drepturilor detinatorilor de obligatiuni;
   e) sa se pronunte asupra emiterii de noi obligatiuni.
   (2) Hotararile adunarii vor fi aduse la cunostinta societatii, in termen de cel mult 3 zile de la adoptarea lor.
   Art. 173. – Pentru validitatea deliberarilor prevazute la art. 172 alin. (1) lit. a), b) si c) hotararea se ia cu o majoritate reprezentand cel putin o treime din titlurile emise si nerambursate; in celelalte cazuri este necesara prezenta in adunare a detinatorilor reprezentand cel putin doua treimi din titlurile nerambursate si votul favorabil a cel putin patru cincimi din titlurile reprezentate la adunare.
   Art. 174. – (1) Hotararile luate de adunarea detinatorilor de obligatiuni sunt obligatorii si pentru detinatorii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
   (2) Hotararile adunarii detinatorilor de obligatiuni pot fi atacate in justitie de catre detinatorii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al sedintei, in termenul si cu efectele aratate in art. 132 si 133.
   Art. 175. – Actiunea in justitie a detinatorului de obligatiuni impotriva societatii nu este admisibila daca are acelasi obiect cu al actiunii intentate de reprezentantul detinatorilor de obligatiuni sau este contrara unei hotarari a adunarii detinatorilor de obligatiuni.
   Art. 176. – (1) Obligatiunile se ramburseaza de societatea emitenta la scadenta.
   (2) Inainte de scadenta, obligatiunile din aceeasi emisiune si cu aceeasi valoare pot fi rambursate, prin tragere la sorti, la o suma superioara valorii lor nominale, stabilita de societate si anuntata public cu cel putin 15 zile inainte de data tragerii la sorti.
   (3) Obligatiunile convertibile pot fi preschimbate in actiuni ale societatii emitente, in conditiile stabilite in prospectul de oferta publica.

 

   SECŢIUNEA a VI-a
  Despre registrele societatii si despre situatiile financiare anuale

 

   Art. 177. – (1) In afara de evidentele prevazute de lege, societatile pe actiuni trebuie sa tina:
   a) un registru al actionarilor care sa arate, dupa caz, numele si prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative, precum si varsamintele facute in contul actiunilor. Evidenta actiunilor tranzactionate pe o piata reglementata/sistem alternativ de tranzactionare se realizeaza cu respectarea legislatiei specifice pietei de capital; 
   b) un registru al sedintelor si deliberarilor adunarilor generale;
   c) un registru al sedintei si deliberarilor consiliului de administratie, respectiv ale directoratului si consiliului de supraveghere; 
   d) Abrogat; 
   e) un registru al deliberarilor si constatarilor facute de cenzori si, dupa caz, de auditori interni, in exercitarea mandatului lor; 
   f) un registru al obligatiunilor, care sa arate totalul obligatiunilor emise si al celor rambursate, precum si numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul titularilor, cand ele sunt nominative. Evidenta obligatiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata reglementata sau printr-un sistem alternativ de tranzactionare va fi tinuta conform legislatiei specifice pietei de capital; 
   g) orice alte registre prevazute de acte normative speciale. 
   (2) Registrele prevazute la alin. (1) lit. a), b) si f) vor fi tinute prin grija consiliului de administratie, respectiv a directoratului, cel prevazut la lit. c) prin grija organului in cauza, iar cel prevazut la lit. e) prin grija cenzorilor sau, dupa caz, a auditorilor interni; registrele prevazute la alin. (1) lit. g) vor fi tinute in conditiile prevazute de actele normative respective. 
   Art. 178. – (1) Administratorii, respectiv membrii directoratului, sau, dupa caz, entitatile care tin evidenta actionariatului conform prevederilor legale au obligatia sa puna la dispozitia actionarilor si a oricaror alti solicitanti informatii privind structura actionariatului respectivei societati si sa le elibereze, la cerere, pe cheltuiala lor, certificate privind aceste date. 
   (2) De asemenea, sunt obligati sa puna la dispozitia actionarilor si a detinatorilor de obligatiuni, in aceleasi conditii, registrele prevazute la art. 177 alin. (1) lit. b) si f).
   Art. 179. – Registrul actionarilor si registrul obligatiunilor se pot tine manual sau in sistem computerizat.
   Art. 180. – (1) Societatea comerciala poate contracta cu o societate de registru independent privat tinerea registrului actionarilor in sistem computerizat si efectuarea inregistrarilor si a altor operatiuni legate de acest registru.
   (2) Dispozitiile alineatului precedent sunt aplicabile, in mod corespunzator, si in ceea ce priveste registrul obligatiunilor.
   (3) Tinerea registrului actionarilor si/sau a registrului obligatiunilor de catre o societate de registru independent autorizat este obligatorie in cazurile prevazute de lege.
   (4) In cazul in care registrul actionarilor este tinut de catre o societate de registru independent autorizata, este obligatorie mentionarea in registrul comertului a firmei si a sediului acesteia, precum si a oricaror modificari intervenite cu privire la aceste elemente de identificare.
   Art. 181. – Consiliul de administratie, respectiv directoratul, trebuie sa prezinte cenzorilor, respectiv auditorilor interni si auditorilor financiari, cu cel putin 30 de zile inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale situatia financiara anuala pentru exercitiul financiar precedent, insotita de raportul lor si de documentele justificative. 
   Art. 182. – (1) Situatiile financiare anuale se vor intocmi in conditiile prevazute de lege.
   (2) Situatiile financiare anuale ale societatilor comerciale vor fi verificate sau auditate, potrivit legii.
   Art. 183. – (1) Din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.
   (2) Daca fondul de rezerva, dupa constituire, s-a micsorat din orice cauza, va fi completat, cu respectarea prevederilor alin. (1).
   (3) De asemenea, se include in fondul de rezerva, chiar daca acesta a atins suma prevazuta la alin. (1), excedentul obtinut prin vanzarea actiunilor la un curs mai mare decat valoarea lor nominala, daca acest excedent nu este intrebuintat la plata cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizarilor.
   (4) Fondatorii vor participa la profit, daca acest lucru este prevazut in actul constitutiv ori, in lipsa unor asemenea prevederi, a fost aprobat de adunarea generala extraordinara.
   (5) In toate cazurile, conditiile participarii se vor stabili de adunarea generala, pentru fiecare exercitiu financiar.
   Art. 184. – (1) Raportul cenzorilor sau, dupa caz, al auditorului financiar ramane depus la sediul societatii si la cel al sucursalelor in cele 15 zile care preced intrunirea adunarii generale, pentru a fi consultate de actionari.
   (2) La cerere, consiliul de administratie, respectiv directoratul, elibereaza actionarilor copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depasi costurile administrative implicate de furnizarea acestora. 
   Art. 185. – (1) Consiliul de administratie, respectiv directoratul, este obligat ca, in termen de 15 zile de la data adunarii generale, sa depuna la registrul comertului copii pe suport hartie si in forma electronica sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, ale situatiilor financiare anuale, insotite de raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, precum si de procesul-verbal al adunarii generale, in conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
   (2) Un anunt prin care se confirma depunerea acestor acte va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii si prin grija oficiului registrului comertului, pentru societatile comerciale care au o cifra anuala de afaceri de peste 10 milioane lei.
   (3) Pentru societatile comerciale a caror cifra anuala de afaceri nu depaseste 10 milioane lei, anuntul prevazut la alin. (2) va fi publicat, pentru acces gratuit, pe pagina de internet a oficiului registrului comertului.
   (4) Datele cuprinse in situatiile financiare anuale sunt transmise in forma electronica de catre oficiile registrului comertului catre Ministerul Finantelor Publice, in conditiile stabilite prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului. 
   (5) Consiliul de administratie, respectiv directoratul societatii-mama, definite astfel de reglementarile contabile aplicabile, este obligat ca, in termen de 15 zile de la data aprobarii acestora, sa depuna la oficiul registrului comertului copii ale situatiilor financiare anuale consolidate. 
   Art. 186. – Aprobarea situatiilor financiare anuale de catre adunarea generala nu impiedica exercitarea actiunii in raspundere, in conformitate cu prevederile art. 155. 
  
   CAPITOLUL V
  Societatile in comandita pe actiuni

 

   Art. 187. – Dispozitiile prezentului capitol se completeaza cu normele privind societatile pe actiuni, cu exceptia celor referitoare la sistemul dualist de administrare. 
   Art. 188. – (1) Administrarea societatii este incredintata unuia sau mai multor asociati comanditati.
   (2) Asociatilor comanditati li se vor aplica dispozitiile prevazute la art. 80-83, iar asociatilor comanditari cele din art. 89 si 90.
   Art. 189. – (1) In societatea in comandita pe actiuni, administratorii vor putea fi revocati de adunarea generala a actionarilor, printr-o hotarare luata cu majoritatea stabilita pentru adunarile extraordinare.
   (2) Adunarea generala, cu aceeasi majoritate, alege alta persoana in locul administratorului revocat, decedat sau care a incetat exercitarea mandatului sau. 
   (3) Numirea trebuie aprobata si de ceilalti administratori, daca sunt mai multi.
   (4) Noul administrator devine asociat comanditat.
   (5) Administratorul revocat ramane raspunzator nelimitat fata de terti pentru obligatiile pe care le-a contractat in timpul administratiei sale, putand insa exercita actiune in regres impotriva societatii.
 
Art. 190. – Asociatii comanditati, care sunt administratori, nu pot lua parte la deliberarile adunarilor generale pentru alegerea cenzorilor sau, dupa caz, a auditorului financiar, chiar daca poseda actiuni ale societatii. 
  
   CAPITOLUL VI
  Societatile cu raspundere limitata

 

   Art. 191. – (1) Hotararile asociatilor se iau in adunarea generala.
   (2) Prin actul constitutiv se va putea stabili ca votarea se poate face si prin corespondenta.
   Art. 192. – (1) Adunarea generala decide prin votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale, in afara de cazul cand in actul constitutiv se prevede altfel.
   (2) Pentru hotararile avand ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociatilor, in afara de cazul cand legea sau actul constitutiv prevede altfel.
   Art. 193. – (1) Fiecare parte sociala da dreptul la un vot.
   (2) Un asociat nu poate exercita dreptul sau de vot in deliberarile adunarilor asociatilor referitoare la aporturile sale in natura sau la actele juridice incheiate intre ele si societate.
   (3) Daca adunarea legal constituita nu poate lua o hotarare valabila din cauza neintrunirii majoritatii cerute, adunarea convocata din nou poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numarul de asociati si partea din capitalul social reprezentata de asociatii prezenti.
   Art. 194. – (1) Adunarea generala a asociatilor are urmatoarele obligatii principale: 
   a) sa aprobe situatia financiara anuala si sa stabileasca repartizarea profitului net;
   b) sa desemneze administratorii si cenzorii, sa ii revoce/demita si sa le dea descarcare de activitate, precum si sa decida contractarea auditului financiar, atunci cand acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii; 
   c) sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii, desemnand si persoana insarcinata sa o exercite; 
   d) sa modifice actul constitutiv.
   (2) In acest din urma caz, daca in actul constitutiv se prevede dreptul de retragere a asociatului pentru ca nu este de acord cu modificarile aduse acestuia, se aplica dispozitiile art. 224 si 225.
   Art. 195. – (1) Administratorii sunt obligati sa convoace adunarea asociatilor la sediul social, cel putin o data pe an sau de cate ori este necesar.
   (2) Un asociat sau un numar de asociati, ce reprezinta cel putin o patrime din capitalul social, va putea cere convocarea adunarii generale, aratand scopul acestei convocari.
   (3) Convocarea adunarii se va face in forma prevazuta in actul constitutiv, iar in lipsa unei dispozitii speciale, prin scrisoare recomandata, cu cel putin 10 zile inainte de ziua fixata pentru tinerea acesteia, aratandu-se ordinea de zi.
   Art. 196. – Dispozitiile prevazute pentru societatile pe actiuni, in ce priveste dreptul de a ataca hotararile adunarii generale, se aplica si societatilor cu raspundere limitata, termenul de 15 zile prevazut la art. 132 alin. (2) urmand sa curga de la data la care asociatul a luat cunostinta de hotararea adunarii generale pe care o ataca.
   Art. 1961. – (1) In cazul societatilor cu raspundere limitata cu asociat unic, acesta va exercita atributiile adunarii generale a asociatilor societatii.
   (2) Asociatul unic va consemna de indata, in scris, orice decizie adoptata in conformitate cu alin. (1).
   (3) Asociatul unic poate avea calitatea de salariat al societatii cu raspundere limitata al carui asociat unic este. 
   (4) Dispozitiile privitoare la administrarea societatilor pe actiuni nu sunt aplicabile societatilor cu raspundere limitata, indiferent daca sunt sau nu supuse obligatiei de auditare. 
   Art. 197. – (1) Societatea este administrata de unul sau mai multi administratori, asociati sau neasociati, numiti prin actul constitutiv sau de adunarea generala.
   (2) Administratorii nu pot primi, fara autorizarea adunarii asociatilor, mandatul de administrator in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici sa faca acelasi fel de comert ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sanctiunea revocarii si raspunderii pentru daune.
   (3) Dispozitiile art. 75, 76, 77 alin. (1) si 79 se aplica si societatilor cu raspundere limitata.
   Art. 198. – (1) Societatea trebuie sa tina, prin grija administratorilor, un registru al asociatilor, in care se vor inscrie, dupa caz, numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecarui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul partilor sociale sau orice alta modificare privitoare la acestea.
   (2) Administratorii raspund personal si solidar pentru orice dauna pricinuita prin nerespectarea prevederilor de la alin. (1).
   (3) Registrul poate fi cercetat de asociati si creditori.
   Art. 199. – (1) Dispozitiile art. 160 alin. (1), alin. (12) si alin. (2), precum si ale art. 1601 se aplica in mod corespunzator.
   (2) La societatile comerciale care nu se incadreaza in prevederile art. 160 alin. (1), adunarea asociatilor poate numi unul sau mai multi cenzori ori un auditor financiar. 
   (3) Daca numarul asociatilor trece de 15, numirea cenzorilor este obligatorie.
   (4) Dispozitiile prevazute pentru cenzorii societatilor pe actiuni se aplica si cenzorilor din societatile cu raspundere limitata.
   (5) In lipsa de cenzori sau, dupa caz, de auditor financiar, fiecare dintre asociati, care nu este administrator al societatii, va exercita dreptul de control pe care asociatii il au in societatile in nume colectiv. 
  
   Art. 200. – Societatea cu raspundere limitata nu poate emite obligatiuni.
   Art. 201. – (1) Situatiile financiare vor fi intocmite dupa normele prevazute pentru societatea pe actiuni. In urma aprobarii lor de catre adunarea generala a asociatilor, administratorii vor depune la registrul comertului, in termen de 15 zile de la data adunarii generale, copii ale situatiilor financiare anuale, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, spre a fi publicate in conformitate cu art. 185. 
   (2) Dispozitiile prevazute pentru fondurile de rezerva la societatea pe actiuni, ca si acelea privitoare la reducerea capitalului social, se aplica si societatilor cu raspundere limitata.
   Art. 202. – (1) Partile sociale pot fi transmise intre asociati.
   (2) Transmiterea catre persoane din afara societatii este permisa numai daca a fost aprobata de asociati reprezentand cel putin trei patrimi din capitalul social.
   (3) In cazul dobandirii unei parti sociale prin succesiune, prevederile alin. (2) nu sunt aplicabile daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel; in acest din urma caz, societatea este obligata la plata partii sociale catre succesori, conform ultimului bilant contabil aprobat.
   (4) In cazul in care s-ar depasi maximul legal de asociati din cauza numarului succesorilor, acestia vor fi obligati sa desemneze un numar de titulari ce nu va depasi maximul legal.
   Art. 203. – (1) Transmiterea partilor sociale trebuie inscrisa in registrul comertului si in registrul de asociati al societatii.
   (2) Transmiterea are efect fata de terti numai din momentul inscrierii ei in registrul comertului.

 

   TITLUL IV
  Modificarea actului constitutiv

 

   CAPITOLUL I
  Dispozitii generale

 

   Art. 204. – (1) Actul constitutiv poate fi modificat prin hotarare a adunarii generale ori a Consiliului de administratie, respectiv directoratului, adoptata in temeiul art. 114 alin. (1), sau prin hotararea instantei judecatoresti, in conditiile art. 223 alin. (3) si ale art. 226 alin. (2). 
   (2) Forma autentica a actului modificator adoptat de asociati este obligatorie atunci cand are ca obiect:
   a) majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport in natura a unui teren;
   b) modificarea formei juridice a societatii intr-o societate in nume colectiv sau in comandita simpla;
   c) majorarea capitalului social prin subscriptie publica.
   (3) Dispozitiile art. 17 alin. (1) se aplica si in cazul schimbarii denumirii ori in cel al continuarii societatii cu raspundere limitata cu asociat unic. 
   (4) Dupa fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directoratul, vor depune la registrul comertului actul modificator si textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificarile, care vor fi inregistrate in temeiul hotararii judecatorului-delegat, cu exceptia situatiilor stipulate la art. 223 alin. (3) si la art. 226 alin. (2), atunci cand inregistrarea va fi efectuata pe baza hotararii irevocabile de excludere sau de retragere. 
   (5) Oficiul registrului comertului va inainta din oficiu actul modificator astfel inregistrat si o notificare asupra depunerii textului actualizat al actului constitutiv catre Regia Autonoma Monitorul Oficial, spre a fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii. 
   (6) Actul modificator al actului constitutiv al unei societati in nume colectiv sau in comandita simpla, in forma autentica, se depune la oficiul registrului comertului, cu respectarea prevederilor alin. (4), si se mentioneaza in acest registru, fara a fi obligatorie publicarea lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. 
   (7) In forma actualizata potrivit alin. (4) se pot omite numele sau denumirea si celelalte date de identificare a fondatorilor si a primilor membri ai organelor societatii. 
   (8) Abrogat. 
   (9) Omisiunea este permisa numai daca au trecut cel putin 5 ani de la data inmatricularii societatii si numai daca actul constitutiv nu prevede altfel.
   Art. 205. – Schimbarea formei societatii, prelungirea duratei ei sau alte modificari ale actului constitutiv al societatii nu atrag crearea unei persoane juridice noi.
   Art. 206. – (1) Creditorii particulari ai asociatilor dintr-o societate in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata pot face opozitie, in conditiile art. 62, impotriva hotararii adunarii asociatilor de prelungire a duratei societatii peste termenul fixat initial, daca au drepturi stabilite printr-un titlu executoriu anterior hotararii.
   (2) Cand opozitia a fost admisa, asociatii trebuie sa decida, in termen de o luna de la data la care hotararea a devenit irevocabila, daca inteleg sa renunte la prelungire sau sa excluda din societate pe asociatul debitor al oponentului.
   (3) In acest din urma caz, drepturile cuvenite asociatului debitor vor fi calculate pe baza ultimului bilant contabil aprobat.

 

   CAPITOLUL II
  Reducerea sau majorarea capitalului social

 

   Art. 207. – (1) Capitalul social poate fi redus prin:
   a) micsorarea numarului de actiuni sau parti sociale;
   b) reducerea valorii nominale a actiunilor sau a partilor sociale;
   c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor.
   (2) Capitalul social mai poate fi redus, atunci cand reducerea nu este motivata de pierderi, prin:
   a) scutirea totala sau partiala a asociatilor de varsamintele datorate;
   b) restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportionala cu reducerea capitalului social si calculata egal pentru fiecare actiune sau parte sociala;
   c) alte procedee prevazute de lege.
   Art. 208. – (1) Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
   (2) Hotararea va trebui sa respecte minimul de capital social, atunci cand legea il fixeaza, sa arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.
   (3) Creditorii societatii, ale caror creante sunt anterioare publicarii hotararii, vor fi indreptatiti sa obtina garantii pentru creantele care nu au devenit scadente pana la data respectivei publicari. Acestia au dreptul de a face opozitie impotriva acestei hotarari, in conformitate cu art. 62. 
   (4) Reducerea capitalului social nu are efect si nu se fac plati in beneficiul actionarilor pana cand creditorii nu vor fi obtinut realizarea creantelor lor ori garantii adecvate sau pana la data la care instanta a respins cererea creditorilor ca inadmisibila ori, apreciind ca societatea a oferit creditorilor garantii adecvate sau ca, luandu-se in considerare activul societatii, garantiile nu sunt necesare, a respins cererea creditorilor ca neintemeiata, iar hotararea judecatoreasca a devenit irevocabila. 
   (5) La cererea creditorilor societatii, ale caror creante sunt anterioare publicarii hotararii, instanta poate obliga societatea la acordarea de garantii adecvate daca, in mod rezonabil, se poate aprecia ca reducerea capitalului social afecteaza sansele de acoperire a creantelor, iar societatea nu a acordat garantii creditorilor, potrivit prevederilor alin. (3). 
   Art. 209. – Cand societatea a emis obligatiuni, nu se va putea proceda la reducerea capitalului social prin restituiri facute actionarilor din sumele rambursate in contul actiunilor, decat in proportie cu valoarea obligatiunilor rambursate.
   Art. 210. – (1) Capitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura.
   (2) De asemenea, actiunile noi sunt liberate prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia.
   (3) Diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse in rezerve, fara a majora capitalul social.
   (4) Marirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.
   Art. 211. – Abrogat. 
   Art. 212. – (1) Societatea pe actiuni isi va putea majora capitalul social, cu respectarea dispozitiilor prevazute pentru constituirea societatii.
   (2) In caz de subscriptie publica, prospectul de emisiune, purtand semnaturile autentice a 2 dintre membrii consiliului de administratie, respectiv dintre membrii directoratului, va fi depus la registrul comertului pentru indeplinirea formalitatilor prevazute la art. 18 si va cuprinde: 
   a) data si numarul inmatricularii societatii in registrul comertului;
   b) denumirea si sediul societatii;
   c) capitalul social subscris si varsat;
   d) numele si prenumele administratorilor, respectiv ale membrilor directoratului si consiliului de supraveghere, cenzorilor sau, dupa caz, auditorului financiar, si domiciliul lor; 
   e) ultima situatie financiara aprobata, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari;
   f) dividendele platite in ultimii 5 ani sau de la constituire, daca, de la aceasta data, au trecut mai putin de 5 ani;
   g) obligatiunile emise de societate;
   h) hotararea adunarii generale privitoare la noua emisiune de actiuni, valoarea totala a acestora, numarul si valoarea lor nominala, felul lor, relatii privitoare la aporturi, altele decat in numerar, si avantajele acordate acestora, precum si data de la care se vor plati dividendele.
   (3) Acceptantul va putea invoca nulitatea prospectului de emisiune ce nu cuprinde toate mentiunile aratate, daca nu a exercitat in nici un mod drepturile si obligatiile sale de actionar.
    Art. 213. – Majorarea capitalului social al unei societati prin oferta publica de valori mobiliare si/sau prin acordarea posibilitatii actionarilor de a-si tranzactiona drepturile de preferinta pe piata de capital este supusa prevederilor legislatiei specifice pietei de capital. 
   Art. 214. – In caz de majorare a capitalului social prin oferta publica, administratorii, respectiv membrii directoratului, sunt solidar raspunzatori pentru exactitatea celor aratate in prospectul de emisiune, in publicatiile facute de societate sau in cererile adresate oficiului registrului comertului, in conformitate cu prevederile legislatiei privind piata de capital. 
   Art. 215. – (1) Daca majorarea capitalului social se face prin aporturi in natura, adunarea generala care a hotarat aceasta va propune judecatorului-delegat numirea unuia sau mai multor experti pentru evaluarea acestor aporturi, in conditiile art. 38 si 39. 
   (2) Aporturi in creante nu sunt admise.
   (3) Dupa depunerea raportului de expertiza, adunarea generala extraordinara convocata din nou, avand in vedere concluziile expertilor, poate hotari majorarea capitalului social.
   (4) Hotararea adunarii generale trebuie sa cuprinda descrierea aporturilor in natura, numele persoanelor ce le efectueaza si numarul actiunilor ce se vor emite in schimb.
   Art. 216. – (1) Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, in primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.
   (2) Exercitarea dreptului de preferinta se va putea realiza numai in interiorul termenului hotarat de adunarea generala sau de consiliul de administratie, respectiv directorat, in conditiile art. 2201 alin. (4), daca actul constitutiv nu prevede alt termen. In toate situatiile, termenul acordat pentru exercitarea drepturilor de preferinta nu poate fi mai mic de o luna de la data publicarii hotararii adunarii generale, respectiv a deciziei consiliului de administratie/directoratului, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dupa expirarea acestui termen, actiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului. 
   (3) Orice majorare a capitalului social efectuata cu incalcarea prezentului articol este anulabila. 
   Art. 2161. – Actionarii au un drept de preferinta si atunci cand societatea emite obligatiuni convertibile in actiuni. Dispozitiile art. 216 se aplica in mod corespunzator. 
  Art. 217. – (1) Dreptul de preferinta al actionarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
   (2) Consiliul de administratie, respectiv directoratul, va pune la dispozitie adunarii generale extraordinare a actionarilor un raport scris, prin care se precizeaza motivele limitarii sau ridicarii dreptului de preferinta. Acest raport va explica, de asemenea, modul de determinare a valorii de emisiune a actiunilor.
   (3) Hotararea va fi luata in prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social subscris, cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti.
   (4) Hotararea va fi depusa la oficiul registrului comertului de catre consiliul de administratie, respectiv de catre directorat, spre mentionare in registrul comertului si publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
   Art. 218. – Abrogat. 
   Art. 219. – (1) Hotararea adunarii generale privind majorarea capitalului social produce efecte numai in masura in care este adusa la indeplinire in termen de un an de la data adoptarii.
   (2) Daca majorarea de capital propusa nu este subscrisa integral, capitalul va fi majorat in cuantumul subscrierilor primite doar daca conditiile de emisiune prevad aceasta posibilitate. 
   Art. 220. – (1) Actiunile emise in schimbul aporturilor in numerar vor trebui platite, la data subscrierii, in proportie de cel putin 30% din valoarea lor nominala si, integral, in termen de cel mult 3 ani de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale.
   (2) In acelasi termen vor trebui platite actiunile emise in schimbul aporturilor in natura.
   (3) Cand s-a prevazut o prima de emisiune, aceasta trebuie integral platita la data subscrierii.
   (4) Dispozitiile art. 98 alin. (3) si ale art. 100 raman aplicabile.
   Art. 2201. – (1) Prin actul constitutiv, consiliul de administratie, respectiv directoratul, poate fi autorizat ca, intr-o anumita perioada, ce nu poate depasi 5 ani de la data inmatricularii societatii, sa majoreze capitalul social subscris pana la o valoare nominala determinata (capital autorizat), prin emiterea de noi actiuni in schimbul aporturilor.
   (2) O astfel de autorizare poate fi acordata si de adunarea generala a actionarilor, printr-o modificare a actului constitutiv, pentru o anumita perioada, ce nu poate depasi 5 ani de la data inregistrarii modificarii. Actul constitutiv poate majora cerintele de cvorum pentru o astfel de modificare.
   (3) Valoarea nominala a capitalului autorizat nu poate depasi jumatate din capitalul social subscris, existent in momentul autorizarii.
   (4) Prin autorizarea acordata conform alin. (1)-(3), consiliului de administratie, respectiv directoratului, ii poate fi conferita si competenta de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti. Aceasta autorizare se acorda consiliului de administratie, respectiv directoratului, de catre adunarea generala, in conditiile de cvorum si majoritate prevazute la art. 217 alin. (3). Decizia consiliului de administratie, respectiv a directoratului, cu privire la restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta se depune la oficiul registrului comertului, spre mentionare in registrul comertului si publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. 
   Art. 221. – Societatea cu raspundere limitata isi poate majora capitalul social, in modalitatile si din sursele prevazute de art. 210. 
   

 

   TITLUL V
  Excluderea si retragerea asociatilor

 

   Art. 222. – (1) Poate fi exclus din societatea in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata:
   a) asociatul care, pus in intarziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;
   b) asociatul cu raspundere nelimitata in stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil;
   c) asociatul cu raspundere nelimitata care se amesteca fara drept in administratie ori contravine dispozitiilor art. 80 si 82;
   d) asociatul administrator care comite frauda in dauna societatii sau se serveste de semnatura sociala sau de capitalul social in folosul lui sau al altora.
   (2) Dispozitiile acestui articol se aplica si comanditatilor in societatea in comandita pe actiuni.
   Art. 223. – (1) Excluderea se pronunta prin hotarare judecatoreasca la cererea societatii sau a oricarui asociat.
   (2) Cand excluderea se cere de catre un asociat, se vor cita societatea si asociatul parat.
   (3) Ca urmare a excluderii, instanta judecatoreasca va dispune, prin aceeasi hotarare, si cu privire la structura participarii la capitalul social a celorlalti asociati.
   (4) Hotararea irevocabila de excludere se va depune, in termen de 15 zile, la oficiul registrului comertului pentru a fi inscrisa, iar dispozitivul hotararii se va publica la cererea societatii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
   Art. 224. – (1) Asociatul exclus raspunde de pierderi si are dreptul la beneficii pana in ziua excluderii sale, insa nu va putea cere lichidarea lor pana ce acestea nu sunt repartizate conform prevederilor actului constitutiv.
   (2) Asociatul exclus nu are dreptul la o parte proportionala din patrimoniul social, ci numai la o suma de bani care sa reprezinte valoarea acesteia.
   Art. 225. – (1) Asociatul exclus ramane obligat fata de terti pentru operatiunile facute de societate, pana in ziua ramanerii definitive a hotararii de excludere.
   (2) Daca, in momentul excluderii, sunt operatiuni in curs de executare, asociatul este obligat sa suporte consecintele si nu-si va putea retrage partea ce i se cuvine decat dupa terminarea acelor operatiuni.
   Art. 226. – (1) Asociatul in societatea in nume colectiv, in comandita simpla sau in societatea cu raspundere limitata se poate retrage din societate:
   a) in cazurile prevazute in actul constitutiv;
   b) cu acordul tuturor celorlalti asociati;
   c) in lipsa unor prevederi in actul constitutiv sau cand nu se realizeaza acordul unanim asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, in baza unei hotarari a tribunalului, supusa numai recursului, in termen de 15 zile de la comunicare.
   (2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. c), instanta judecatoreasca va dispune, prin aceeasi hotarare, si cu privire la structura participarii la capitalul social a celorlalti asociati.
   (3) Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru partile sale sociale, se stabilesc prin acordul asociatilor ori de un expert desemnat de acestia sau, in caz de neintelegere, de tribunal.

 

   TITLUL VI
  Dizolvarea, fuziunea si divizarea societatilor comerciale

 

   CAPITOLUL I
  Dizolvarea societatilor

 

   Art. 227. – (1) Societatea se dizolva prin:
   a) trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
   b) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;
   c) declararea nulitatii societatii;
   d) hotararea adunarii generale;
   e) hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii;
   f) falimentul societatii;
   g) alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.
   (2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), asociatii trebuie sa fie consultati de catre consiliul de administratie, respectiv de directorat, cu cel putin 3 luni inainte de expirarea duratei societatii, cu privire la eventuala prelungire a acesteia. In lipsa, la cererea oricaruia dintre asociati, tribunalul poate dispune, prin incheiere, efectuarea consultarii conform art. 119 alin. (3). 
   (3) Daca procedura prevazuta la alin. (2) nu este indeplinita, la expirarea duratei mentionate in actul constitutiv orice persoana interesata sau Oficiul National al Registrului Comertului poate sesiza judecatorul-delegat pentru constatarea dizolvarii societatii. 
   (4) Lichidarea si radierea societatii se efectueaza potrivit dispozitiilor art. 237 alin. (6)-(10). 
   Art. 228. – (1) Societatea pe actiuni se dizolva:
   a) in cazul si in conditiile prevazute la art. 15324;
   b) in cazul si in conditiile prevazute la art. 10 alin. (3). 
   (2) Prevederile alin. (1) lit. a) se aplica in mod corespunzator si societatii cu raspundere limitata. 
   Art. 229. – (1) Societatile in nume colectiv sau cu raspundere limitata se dizolva prin falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociati, cand, datorita acestor cauze, numarul asociatilor s-a redus la unul singur.
   (2) Se excepteaza cazul cand in actul constitutiv exista clauza de continuare cu mostenitorii sau cand asociatul ramas hotaraste continuarea existentei societatii sub forma societatii cu raspundere limitata cu asociat unic.
   (3) Dispozitiile alineatelor precedente se aplica si societatilor in comandita simpla sau in comandita pe actiuni, daca acele cauze privesc pe singurul asociat comanditat sau comanditar.
   Art. 230. – (1) In societatile in nume colectiv, daca un asociat decedeaza si daca nu exista conventie contrara, societatea trebuie sa plateasca partea ce se cuvine mostenitorilor, dupa ultimul bilant contabil aprobat, in termen de 3 luni de la notificarea decesului asociatului, daca asociatii ramasi nu prefera sa continue societatea cu mostenitorii care consimt la aceasta.
   (2) Prevederile alin. (1) se aplica si societatilor in comandita simpla, in caz de deces al unuia dintre asociatii comanditati, in afara de cazul cand mostenitorii sai nu prefera sa ramana in societate in aceasta calitate.
   (3) Mostenitorii raman raspunzatori, potrivit art. 224, pana la publicarea schimbarilor intervenite.
   Art. 231. – (1) In caz de dizolvare a societatii prin hotarare a asociatilor, acestia vor putea reveni, cu majoritatea ceruta pentru modificarea actului constitutiv, asupra hotararii luate, atat timp cat nu s-a facut nici o repartitie din activ.
   (2) Noua hotarare se mentioneaza in registrul comertului, dupa care oficiul registrului comertului o va trimite Monitorului Oficial al Romaniei, spre publicare in Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii.
   (3) Creditorii si orice parte interesata pot face opozitie la tribunal impotriva hotararii, in conditiile art. 62.
   Art. 232. – (1) Dizolvarea societatilor comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in afara de cazul prevazut la art. 227 alin. (1) lit. a).
   (2) Inscrierea si publicarea se vor face conform art. 204, cand dizolvarea are loc in baza unei hotarari a adunarii generale, si in termen de 15 zile de la data la care hotararea judecatoreasca a devenit irevocabila, cand dizolvarea a fost pronuntata de justitie.
   (3) In cazul prevazut la art. 227 alin. (1) lit. f), dizolvarea se pronunta de tribunalul investit cu procedura falimentului.
   Art. 233. – (1) Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are loc fara lichidare, in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de lege.
   (2) Din momentul dizolvarii, directorii, administratorii, respectiv directoratul, nu mai pot intreprinde noi operatiuni. In caz contrar, acestia sunt personal si solidar raspunzatori pentru actiunile intreprinse. 
   (3) Interdictia prevazuta la alin. (2) se aplica din ziua expirarii termenului fixat pentru durata societatii ori de la data la care dizolvarea a fost hotarata de adunarea generala sau declarata prin sentinta judecatoreasca.
   (4) Societatea isi pastreaza personalitatea juridica pentru operatiunile lichidarii, pana la terminarea acesteia.
   Art. 234. – Dizolvarea societatii inainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect fata de terti numai dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
   Art. 235. – (1) In societatile in nume colectiv, in comandita simpla si in cele cu raspundere limitata, asociatii pot hotari, o data cu dizolvarea, cu cvorumul si majoritatea prevazute pentru modificarea actului constitutiv, si modul de lichidare a societatii, atunci cand sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii.
   (2) Prin votul unanim al asociatilor se poate hotari si asupra modului in care activele ramase dupa plata creditorilor vor fi impartite intre asociati. In lipsa acordului unanim privind impartirea bunurilor, va fi urmata procedura lichidarii prevazuta de prezenta lege. 
   (3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor ramase dupa plata creditorilor are loc la data radierii societatii din registrul comertului. 
   (4) Registrul va elibera fiecarui asociat un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, in baza caruia asociatul poate proceda la inscrierea bunurilor imobile in cartea funciara. 
   Art. 236. – Abrogat. 
   Art. 237. – (1) La cererea oricarei persoane interesate, precum si a Oficiului National al Registrului Comertului, tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii in cazurile in care:
   a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;
   b) societatea nu a depus, in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situatiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului comertului;
   c) societatea si-a incetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu indeplineste conditiile referitoare la sediul social sau asociatii au disparut ori nu au domiciliul cunoscut sau resedinta cunoscuta;
   d) societatea nu si-a completat capitalul social, in conditiile legii.
   (2) Dispozitiile alin. (1) lit. c) nu sunt aplicabile in cazul in care societatea a fost in inactivitate temporara, anuntata organelor fiscale si inscrisa in registrul comertului. Durata inactivitatii nu poate depasi 3 ani.
   (3) Hotararea tribunalului prin care s-a pronuntat dizolvarea se inregistreaza in registrul comertului, se comunica directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala titularului cererii de dizolvare, acesta putand sa se indrepte impotriva societatii.
   (4) In cazul mai multor hotarari judecatoresti de dizolvare, pentru situatiile prevazute la alin. (1), publicitatea se va putea efectua in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in forma unui tabel cuprinzand: codul unic de inregistrare, denumirea, forma juridica si sediul societatii dizolvate, instanta care a dispus dizolvarea, numarul dosarului, numarul si data hotararii de dizolvare. In aceste cazuri, tarifele de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, se reduc cu 50%.
   (5) Orice persoana interesata poate face recurs impotriva hotararii de dizolvare, in termen de 30 de zile de la efectuarea publicitatii, in conditiile alin. (3) si alin. (4). Recurentul va depune o copie a recursului la oficiul registrului comertului in care este inregistrata societatea a carei dizolvare a fost pronuntata. 
   (6) La data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de dizolvare, persoana juridica intra in lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi. 
   (7) Daca in termen de 3 luni de la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de dizolvare nu se procedeaza la numirea lichidatorului, judecatorul delegat, la cererea oricarei persoane interesate, numeste un lichidator de pe Lista practicienilor in reorganizare si lichidare, remunerarea acestuia urmand a fi facuta din averea persoanei juridice dizolvate sau, in cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit in temeiul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
   (71) Hotararile judecatoresti pronuntate in conditiile alin. (7) se comunica lichidatorului numit, se publica pe pagina de internet a Oficiului National al Registrului Comertului si se afiseaza la sediul oficiului registrului comertului in care este inmatriculata societatea comerciala dizolvata. 
   (8) Daca judecatorul delegat nu a fost sesizat, in conditiile alin. (7), cu nici o cerere de numire a lichidatorului in termen de 3 luni de la expirarea termenului prevazut la alin. (7), persoana juridica se radiaza din oficiu din registrul comertului, prin incheiere a judecatorului delegat, pronuntata la cererea Oficiului National al Registrului Comertului, cu citarea partilor, conform dreptului comun. 
   (9) Incheierea de radiere se inregistreaza in registrul comertului, se comunica persoanei juridice la sediul social, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, pe cale electronica, si se afiseaza pe pagina de Internet a Oficiului National al Registrului Comertului si la sediul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, in raza caruia societatea isi are inregistrat sediul. 
   (10) Bunurile ramase din patrimoniul persoanei juridice radiate din registrul comertului, in conditiile alin. (8) si (9), revin actionarilor. 
   Art. 2371. – (1) Atunci cand un asociat raspunde nelimitat pentru obligatiile societatii pe durata functionarii acesteia, raspunderea sa pentru aceste obligatii va fi nelimitata si in faza dizolvarii si, daca este cazul, a lichidarii societatii.
   (2) Atunci cand, pe durata functionarii societatii, un asociat raspunde pentru obligatiile acesteia in limitele aportului la capitalul social, raspunderea sa va fi limitata la acest aport si in situatia dizolvarii si, daca este cazul, a lichidarii societatii.
   (3) Asociatul care, in frauda creditorilor, abuzeaza de caracterul limitat al raspunderii sale si de personalitatea juridica distincta a societatii raspunde nelimitat pentru obligatiile neachitate ale societatii dizolvate, respectiv lichidate.
   (4) Raspunderea asociatului devine nelimitata in conditiile alin. (3), in special atunci cand acesta dispune de bunurile societatii ca si cum ar fi bunurile sale proprii sau daca diminueaza activul societatii in beneficiul personal ori al unor terti, cunoscand sau trebuind sa cunoasca faptul ca in acest mod societatea nu va mai fi in masura sa isi execute obligatiile. 
 
   CAPITOLUL II
  Fuziunea si divizarea societatilor

 

   Art. 238. – (1) Fuziunea este operatiunea prin care:
   a) una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei alte societati in schimbul repartizarii catre actionarii societatii sau societatilor absorbite de actiuni la societatea absorbanta si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate; sau
   b) mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei societati pe care o constituie, in schimbul repartizarii catre actionarii lor de actiuni la societatea nou-constituita si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate. 
   (2) Divizarea este operatiunea prin care:
   a) o societate, dupa ce este dizolvata fara a intra in lichidare, transfera mai multor societati totalitatea patrimoniului sau, in schimbul repartizarii catre actionarii societatii divizate de actiuni la societatile beneficiare si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate;
   b) o societate, dupa ce este dizolvata fara a intra in lichidare, transfera totalitatea patrimoniului sau mai multor societati nou-constituite, in schimbul repartizarii catre actionarii societatii divizate de actiuni la societatile nouconstituite si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate. 
   (21) Divizarea poate avea loc si prin transferul simultan al patrimoniului societatii divizate catre una sau mai multe societati existente si una sau mai multe societati nou-constituite. Prevederile alin. (2) se aplica in mod corespunzator. 
   (3) Fuziunea sau divizarea se poate face si intre societati de forme diferite.
   (4) Fuziunea sau divizarea, astfel cum este definita la alin. (1) ori (2), poate fi efectuata chiar daca societatile dizolvate sunt in lichidare, cu conditia ca acestea sa nu fi inceput inca distribuirea intre asociati a activelor ce li s-ar cuveni in urma lichidarii. 
   Art. 239. – (1) Fuziunea sau divizarea se hotaraste de fiecare societate in parte, in conditiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societatii.
   (2) Cand actiunile sunt de mai multe categorii, hotararea asupra fuziunii/divizarii, in temeiul art. 113 lit. h), este subordonata rezultatului votului pe categorii, dat in conditiile art. 115.
   (3) Daca, prin fuziune sau divizare, se infiinteaza o noua societate, aceasta se constituie in conditiile prevazute de prezenta lege pentru forma de societate convenita.
   Art. 240. – Abrogat. 
   Art. 241. – Administratorii societatilor care urmeaza a participa la fuziune sau la divizare vor intocmi un proiect de fuziune sau de divizare, care va cuprinde:
   a) forma, denumirea si sediul social ale tuturor societatilor implicate in fuziune sau divizare;
   b) fundamentarea si conditiile fuziunii sau ale divizarii;
   c) conditiile alocarii de actiuni la societatea absorbanta sau la societatile beneficiare;
   d) data de la care actiunile sau partile sociale prevazute la lit. c) dau detinatorilor dreptul de a participa la beneficii si orice conditii speciale care afecteaza acest drept;
   e) rata de schimb a actiunilor sau partilor sociale si cuantumul eventualelor plati in numerar;
   f) cuantumul primei de fuziune sau de divizare;
   g) drepturile conferite de catre societatea absorbanta sau beneficiara detinatorilor de actiuni care confera drepturi speciale si celor care detin alte valori mobiliare in afara de actiuni sau masurile propuse in privinta acestora;
   h) orice avantaj special acordat expertilor la care se face referire la art. 2433 si membrilor organelor administrative sau de control ale societatilor implicate in fuziune sau in divizare;
   i) data situatiilor financiare ale societatilor participante, care au fost folosite pentru a se stabili conditiile fuziunii sau ale divizarii; 
   j) data de la care tranzactiile societatii absorbite sau divizate sunt considerate din punct de vedere contabil ca apartinand societatii absorbante sau uneia ori alteia dintre societatile beneficiare;
   k) in cazul divizarii:
   – descrierea si repartizarea exacta a activelor si pasivelor care urmeaza a fi transferate fiecareia dintre societatile beneficiare;
   – repartizarea catre actionarii sau asociatii societatii divizate de actiuni, respectiv parti sociale, la societatile beneficiare si criteriul pe baza caruia se face repartizarea. 
   Art. 2411. – (1) Daca un element de activ nu este repartizat in proiectul de divizare si daca interpretarea proiectului nu permite luarea unei decizii privind repartizarea sa, elementul de activ in cauza sau contravaloarea acestuia se repartizeaza intre toate societatile beneficiare, proportional cu cota din activul net alocat societatilor in cauza, in conformitate cu proiectul de divizare.
   (2) Daca un element de pasiv nu este repartizat in proiectul de divizare si daca interpretarea proiectului nu permite luarea unei decizii privind repartizarea sa, societatile beneficiare raspund solidar pentru elementul de pasiv in cauza. 
   Art. 242. – (1) Proiectul de fuziune sau de divizare, semnat de reprezentantii societatilor participante, se depune la oficiul registrului comertului unde este inmatriculata fiecare societate, insotit de o declaratie a societatii care inceteaza a exista in urma fuziunii sau divizarii, despre modul cum a hotarat sa stinga pasivul sau.
   (2) Proiectul de fuziune sau de divizare, vizat de judecatorul delegat, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala partilor, integral sau in extras, potrivit dispozitiei judecatorului delegat sau cererii partilor, cu cel putin 30 de zile inaintea datelor sedintelor in care adunarile generale extraordinare urmeaza a hotari, in temeiul art. 113 lit. h), asupra fuziunii/divizarii.
   Art. 243. – (1) Creditorii societatilor care iau parte la fuziune sau la divizare au dreptul la o protectie adecvata a intereselor lor. Orice astfel de creditor, a carui creanta este anterioara datei publicarii proiectului de fuziune sau de divizare si care nu este scadenta la data publicarii, poate face opozitie, in conditiile art. 62.
   (2) Opozitia suspenda executarea fuziunii sau a divizarii pana la data la care hotararea judecatoreasca devine irevocabila, in afara de cazurile in care societatea debitoare face dovada platii datoriilor sau ofera garantii acceptate de creditori ori incheie cu acestia un acord pentru plata datoriilor.
   (3) In cazul divizarii, daca un creditor al societatii careia ii este transferata obligatia in conformitate cu proiectul de divizare nu a obtinut realizarea creantei sale, toate societatile beneficiare sunt raspunzatoare pentru obligatia in cauza, in limita activelor nete care le-au fost transferate prin divizare, cu exceptia societatii careia i-a fost transferata obligatia respectiva, care raspunde nelimitat. 
   Art. 2431. – (1) In cazul unei fuziuni, detinatorilor de valori mobiliare, altele decat actiuni, care confera drepturi speciale, trebuie sa li se acorde in cadrul societatii absorbante drepturi cel putin echivalente cu cele pe care le detineau la societatea absorbita, cu exceptia cazului in care modificarea drepturilor in cauza este aprobata de o adunare a detinatorilor de astfel de titluri ori individual de catre detinatorii de astfel de titluri sau a cazului in care detinatorii au dreptul de a obtine rascumpararea titlurilor lor.
   (2) In cazul unei divizari, detinatorilor de valori mobiliare, altele decat actiuni, care confera drepturi speciale, trebuie sa li se acorde in cadrul societatilor beneficiare carora li se pot opune drepturile decurgand din asemenea valori mobiliare, in conformitate cu proiectul de divizare, drepturi cel putin echivalente cu cele de care beneficiau in societatea divizata, cu exceptia cazului in care modificarea drepturilor in cauza este aprobata de o adunare a detinatorilor de astfel de valori mobiliare ori de catre acestia in mod individual sau a cazului in care detinatorii au dreptul de a obtine rascumpararea valorilor mobiliare detinute. 
   Art. 2432. – (1) Administratorii societatilor care participa la fuziune sau la divizare trebuie sa intocmeasca un raport scris, detaliat, in care sa explice proiectul de fuziune sau de divizare si sa precizeze fundamentul sau juridic si economic, in special cu privire la rata de schimb a actiunilor. In cazul divizarii, raportul va include, de asemenea, criteriul de repartizare a actiunilor.
   (2) Raportul trebuie sa descrie, de asemenea, orice dificultati speciale aparute in realizarea evaluarii.
   (3) In cazul divizarii, raportul administratorilor va include si informatii referitoare la intocmirea raportului de evaluare in conformitate cu art. 215, pentru societatile beneficiare, si registrul la care acesta trebuie depus.
   (4) Administratorii societatii divizate trebuie sa informeze adunarea generala a societatii divizate, precum si pe administratorii societatilor beneficiare, astfel incat acestia sa poata informa, la randul lor, adunarile generale ale societatilor respective asupra oricarei modificari substantiale a activelor si pasivelor, intervenita intre data intocmirii proiectului de divizare si data adunarii generale a societatii divizate care urmeaza sa decida asupra proiectului de divizare. 
   Art. 2433. – (1) Unul sau mai multi experti, persoane fizice ori juridice, actionand pe seama fiecareia dintre societatile care participa la fuziune sau divizare, dar independent de acestea, vor fi desemnati de catre judecatorul-delegat pentru a examina proiectul de fuziune sau de divizare si a intocmi un raport scris catre actionari.
   (2) Acest raport va preciza daca rata de schimb a actiunilor sau partilor sociale este corecta si rezonabila. Raportul va indica, de asemenea, metoda sau metodele folosite pentru a determina rata de schimb propusa, va preciza daca metoda sau metodele folosite sunt adecvate pentru cazul respectiv, va indica valorile obtinute prin aplicarea fiecareia dintre aceste metode si va contine opinia expertilor privind ponderea atribuita metodelor in cauza pentru obtinerea valorii retinute in final. Raportul va descrie, de asemenea, orice dificultati deosebite in realizarea evaluarii.
   (3) La cererea comuna a societatilor care participa la fuziune sau la divizare, judecatorul-delegat desemneaza unul sau mai multi experti actionand pentru toate societatile implicate, dar independent de acestea.
   (4) Fiecare dintre expertii desemnati in conformitate cu prezentul articol are dreptul de a obtine de la oricare dintre societatile care participa la fuziune sau la divizare toate informatiile si documentele relevante si de a face toate investigatiile necesare. 
   (5) Examinarea proiectului de fuziune sau, dupa caz, de divizare si intocmirea raportului prevazut la alin. (1) nu vor fi necesare daca toti actionarii/asociatii sau toti detinatorii altor valori mobiliare care confera drepturi de vot la fiecare dintre societatile participante la fuziune sau la divizare decid astfel.
   Art. 244. – (1) Cu cel putin o luna inainte de data adunarii generale extraordinare care urmeaza sa se pronunte asupra proiectului de fuziune sau de divizare, organele de conducere ale societatilor care iau parte la fuziune sau la divizare vor pune la dispozitia actionarilor/asociatilor, la sediul societatii, urmatoarele documente:
   a) proiectul de fuziune sau de divizare;
   b) raportul intocmit de catre organele de conducere in conformitate cu art. 2432;
   c) situatiile financiare anuale si rapoartele de gestiune pentru ultimele 3 exercitii financiare ale societatilor care iau parte la fuziune sau la divizare;
   d) situatiile financiare, intocmite nu mai devreme de prima zi a celei de-a treia luni anterioare datei proiectului de fuziune sau de divizare, daca ultimele situatii financiare anuale au fost intocmite pentru un exercitiu financiar incheiat cu mai mult de 6 luni inainte de aceasta data;
   e) raportul cenzorilor sau, dupa caz, raportul auditorului financiar;
   f) daca este cazul, raportul intocmit potrivit prevederilor art. 2433
   g) evidenta contractelor cu valori depasind 10.000 lei fiecare si aflate in curs de executare, precum si repartizarea lor in caz de divizare a societatii.
   (2) Actionarii sau asociatii vor putea obtine gratuit copii de pe actele enumerate la alin. (1) sau extrase din ele. 
   (3) In cazul divizarii, daca toti actionarii/asociatii sau detinatorii altor valori mobiliare care confera drepturi de vot decid astfel, nu sunt necesare redactarea raportului prevazut de art. 2432 si punerea la dispozitia actionarilor/asociatilor a documentelor prevazute de art. 244 alin. (1) lit. b) si d). 
   Art. 245. – (1) Administratorii societatii absorbite sau ai societatii care este divizata raspund civil fata de actionarii sau asociatii acelei societati pentru neregularitatile comise in pregatirea si realizarea fuziunii sau divizarii.
   (2) Expertii care intocmesc raportul prevazut la art. 2433, pe seama societatii absorbite sau divizate, raspund civil fata de actionarii/asociatii acestor societati pentru neregularitatile comise in indeplinirea indatoririlor lor. 
   Art. 246. – (1) In cel mult doua luni de la expirarea termenului de opozitie prevazut la art. 62 sau, dupa caz, de la data la care fuziunea sau divizarea poate fi efectuata in conformitate cu prevederile art. 243 alin. (2), adunarea generala a fiecarei societati participante va hotari asupra fuziunii sau divizarii.
   (2) In cazul unei fuziuni prin infiintarea unei noi societati sau al unei divizari prin infiintarea unor noi societati, proiectul de fuziune sau de divizare si, daca sunt continute intr-un document separat, actul constitutiv sau proiectul de act constitutiv al noii/noilor societati vor fi aprobate de catre adunarea generala a fiecareia dintre societatile care urmeaza sa isi inceteze existenta. 
   Art. 247. – Prin derogare de la prevederile art. 115, atunci cand fuziunea sau divizarea are ca efect marirea obligatiilor asociatilor uneia dintre societatile participante, hotararea se ia cu unanimitate de voturi.
   Art. 248. – (1) Actul modificator al actului constitutiv al societatii absorbante se inregistreaza in registrul comertului in a carui circumscriptie isi are sediul societatea si, vizat de judecatorul delegat, se transmite, din oficiu, la Monitorul Oficial al Romaniei, spre publicare in Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii.
   (2) Publicitatea pentru societatile absorbite poate fi efectuata de societatea absorbanta, in cazurile in care acele societati nu au efectuat-o, in termen de 15 zile de la vizarea actului modificator al actului constitutiv al societatii absorbante de catre judecatorul delegat.
   Art. 249. – Fuziunea/divizarea produce efecte:
   a) in cazul constituirii uneia sau mai multor societati noi, de la data inmatricularii in registrul comertului a noii societati sau a ultimei dintre ele;
   b) in alte cazuri, de la data inregistrarii hotararii ultimei adunari generale care a aprobat operatiunea, cu exceptia cazului in care, prin acordul partilor, se stipuleaza ca operatiunea va avea efect la o alta data, care nu poate fi insa ulterioara incheierii exercitiului financiar curent al societatii absorbante sau societatilor beneficiare, nici anterioara incheierii ultimului exercitiu financiar incheiat al societatii sau societatilor ce isi transfera patrimoniul. 
   Art. 2491. – In cazul unei fuziuni prin absorbtie, prin care una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera toate activele si pasivele lor unei alte societati care detine toate actiunile lor sau alte titluri conferind drepturi de vot in adunarea generala, urmatoarele articole nu se vor aplica: art. 241 lit. c), d) si e), art. 2432, art. 2433, art. 244 alin. (1) lit. b) si f), art. 245 si art. 250 alin. (1) lit. b). 
   Art. 250. – (1) Fuziunea sau divizarea are urmatoarele consecinte:
   a) transferul, atat in raporturile dintre societatea absorbita sau divizata si societatea absorbanta/societatile beneficiare, cat si in raporturile cu tertii, catre societatea absorbanta sau fiecare dintre societatile beneficiare al tuturor activelor si pasivelor societatii absorbite/divizate; acest transfer va fi efectuat in conformitate cu regulile de repartizare stabilite in proiectul de fuziune/divizare;
   b) actionarii sau asociatii societatii absorbite sau divizate devin actionari, respectiv asociati ai societatii absorbante, respectiv ai societatilor beneficiare, in conformitate cu regulile de repartizare stabilite in proiectul de fuziune/divizare;
   c) societatea absorbita sau divizata inceteaza sa existe.
   (2) Nicio actiune sau parte sociala la societatea absorbanta nu poate fi schimbata pentru actiuni/parti sociale emise de societatea absorbita si care sunt detinute:
   a) de catre societatea absorbanta, direct sau prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar in contul societatii; sau
   b) de catre societatea absorbita, direct sau prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar in contul societatii.
   (3) Nicio actiune sau parte sociala la una dintre societatile beneficiare nu poate fi schimbata pentru actiuni la societatea divizata, detinute:
   a) de catre societatea beneficiara in cauza, direct sau prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar pe seama societatii; sau
   b) de catre societatea divizata, direct sau prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar pe seama societatii. 
   Art. 2501. – Prevederile prezentului capitol referitoare la divizare, cu exceptia art. 250 alin. (1) lit. c), se aplica si atunci cand o parte din patrimoniul unei societati se desprinde si este transferata ca intreg uneia sau mai multor societati existente ori unor societati care sunt astfel constituite, in schimbul alocarii de actiuni sau parti sociale ale societatilor beneficiare catre:
   a) actionarii sau asociatii societatii care transfera activele (desprindere in interesul actionarilor ori asociatilor); sau
   b) societatea care transfera activele (desprindere in interesul societatii). 
   Art. 251. – (1) Nulitatea unei fuziuni sau divizari poate fi declarata numai prin hotarare judecatoreasca.
   (2) De la data realizarii sale, potrivit art. 249, fuziunea, respectiv divizarea, poate fi declarata nula doar daca nu a fost supusa unui control judiciar in conformitate cu prevederile art. 37 sau daca hotararea uneia dintre adunarile generale care au votat proiectul fuziunii sau al divizarii este nula ori anulabila.
   (3) Procedurile de anulare si de declarare a nulitatii fuziunii sau divizarii nu pot fi initiate dupa expirarea unui termen de 6 luni de la data la care fuziunea sau divizarea a devenit efectiva, in temeiul art. 249, sau daca situatia a fost rectificata. 
   (4) Daca neregularitatea ce poate conduce la declararea nulitatii unei fuziuni sau divizari poate fi remediata, instanta competenta acorda societatilor implicate un termen pentru rectificarea acesteia.
   (5) Hotararea definitiva de declarare a nulitatii unei fuziuni sau divizari va fi inaintata din oficiu de catre instanta oficiilor registrului comertului de la sediile societatilor implicate in fuziunea sau divizarea respectiva.
   (6) Hotararea definitiva de declarare a nulitatii unei fuziuni ori divizari nu aduce atingere prin ea insasi valabilitatii obligatiilor nascute in sarcina sau in beneficiul societatii absorbante ori societatilor beneficiare, angajate dupa ce fuziunea sau divizarea au devenit efective, in temeiul art. 249, si inainte ca hotararea de declarare a nulitatii sa fie publicata.
   (7) In cazul declararii nulitatii unei fuziuni, societatile participante la fuziunea respectiva raspund solidar pentru obligatiile societatii absorbante, angajate in perioada mentionata la alin. (6).
   (8) In cazul declararii nulitatii unei divizari, fiecare dintre societatile beneficiare raspunde pentru propriile obligatii, angajate in perioada prevazuta la alin. (6). Societatea divizata raspunde, de asemenea, pentru aceste obligatii, in limita cotei de active nete transferate societatii beneficiare in contul careia au luat nastere obligatiile respective. 
   Art. 2511. – In cazul societatilor organizate potrivit sistemului dualist, obligatiile administratorilor prevazute la art. 241 si 2432, respectiv la art. 245, revin directoratului, respectiv membrilor acestuia. 
   
   CAPITOLUL III
  Fuziunea transfrontaliera
  

 

   SECŢIUNEA 1
  Domeniul de aplicare. Competenta jurisdictionala

 

   Art. 2512. – (1) Societatile pe actiuni, societatile in comandita pe actiuni, societatile cu raspundere limitata – persoane juridice romane – si societatile europene cu sediul social in Romania pot fuziona, in conditiile prezentei legi, cu societati comerciale care au sediul social sau, dupa caz, administratia centrala ori sediul principal in alte state membre ale Uniunii Europene sau in state apartinand Spatiului Economic European, denumite in continuare state membre, si care functioneaza in una dintre formele juridice prevazute de art. 1 din Directiva Consiliului 68/151/CEE din 9 martie 1968, de coordonare, in vederea echivalarii, a garantiilor impuse societatilor in statele membre, in sensul art. 58 al doilea paragraf din Tratatul de instituire a Comunitatilor Europene, pentru protejarea intereselor asociatilor sau tertilor, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L065 din 14 martie 1968, cu modificarile ulterioare, sau cu societati europene cu sediul social in alte state membre.
   (2) Societatile pe actiuni, societatile in comandita pe actiuni, societatile cu raspundere limitata – persoane juridice romane – si societatile europene cu sediul social in Romania pot fuziona cu societati comerciale care au sediul social sau, dupa caz, administratia centrala ori sediul principal in alte state membre si care, fara a se incadra in tipurile de entitati prevazute la alin. (1), au personalitate juridica, detin un patrimoniu propriu ce reprezinta singura sursa care asigura garantarea obligatiilor sociale si sunt supuse unor formalitati de publicitate similare celor prevazute de Directiva Consiliului 68/151/CEE, daca legea acelui stat membru permite astfel de fuziuni.
   (3) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentului capitol organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si fondurile inchise de investitii, reglementate de Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte entitati avand ca obiect de activitate plasamentul colectiv al resurselor atrase de la public si care functioneaza pe principiul repartizarii riscurilor si ale caror titluri pot fi rascumparate, direct sau indirect, la cererea detinatorilor, din activele entitatii respective.
   (4) In cazul in care societatea absorbanta este o societate in comandita pe actiuni, infiintata si functionand potrivit legii romane, actionarii societatii absorbite vor fi intotdeauna actionari comanditari ai societatii in comandita pe actiuni absorbante, daca nu se prevede altfel in hotararea de aprobare a proiectului de fuziune.
   Art. 2513. – Competenta de verificare a legalitatii fuziunii, sub aspectul procedurii pe care o urmeaza societatile participante la fuziune – persoane juridice romane sau societatile europene cu sediul social in Romania – si, daca este cazul, societatea nou-infiintata – persoana juridica romana sau societate europeana cu sediul social in Romania -, apartine judecatorului delegat la oficiul registrului comertului unde sunt inmatriculate societatile persoane juridice romane sau societatile europene cu sediul social in Romania participante la fuziune, inclusiv societatea absorbanta, ori, daca este cazul, societatea nou-infiintata.

 

   SECŢIUNEA a 2-a
  Etape. Efecte. Nulitate

 

   Art. 2514. – (1) Fuziunea transfrontaliera, in sensul prezentei legi, este operatiunea prin care:
   a) una sau mai multe societati, dintre care cel putin doua sunt guvernate de legislatia a doua state membre diferite, sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei alte societati in schimbul repartizarii catre actionarii/asociatii societatii sau societatilor absorbite de actiuni/parti sociale la societatea absorbanta si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor/partilor sociale astfel repartizate; sau
   b) mai multe societati, dintre care cel putin doua sunt guvernate de legislatia a doua state membre diferite, sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei societati pe care o constituie, in schimbul repartizarii catre actionarii/asociatii lor de actiuni/parti sociale la societatea nou-infiintata si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor/partilor sociale astfel repartizate;
   c) o societate este dizolvata fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului sau unei alte societati care detine totalitatea actiunilor sale/partilor sociale sau a altor titluri conferind drepturi de vot in adunarea generala.
   (2) Plata in numerar poate fi superioara valorii prevazute la alin. (1) lit. a) si b), daca legislatia a cel putin unuia dintre statele membre a caror nationalitate o detin societatile participante la fuziune sau societatea nou-infiintata permite depasirea acestui procent.
   Art. 2515. – (1) Administratorii sau membrii directoratului societatilor care urmeaza a participa la fuziune intocmesc un proiect comun de fuziune care trebuie sa cuprinda cel putin:
   a) forma, denumirea si sediul social ale tuturor societatilor participante la fuziune;
   b) forma, denumirea si sediul social ale societatii nou-infiintate, daca este cazul;
   c) conditiile alocarii de actiuni/parti sociale la societatea absorbanta sau la societatea nou-infiintata;
   d) rata de schimb a actiunilor/partilor sociale si cuantumul eventualelor plati in numerar;
   e) data de la care actiunile/partile sociale prevazute la lit. c) dau detinatorilor dreptul de a participa la beneficii si orice conditii speciale care afecteaza acest drept;
   f) drepturile acordate de catre societatea absorbanta sau nou-infiintata detinatorilor de actiuni care confera drepturi speciale si celor care detin alte valori mobiliare in afara de actiuni sau masurile propuse in privinta acestora;
   g) orice avantaj special acordat expertilor care evalueaza proiectul de fuziune si membrilor organelor administrative sau de control ale societatilor implicate in fuziune;
   h) informatii privind evaluarea patrimoniului transferat societatii absorbante sau societatii nou-infiintate;
   i) data de la care tranzactiile societatii absorbite sunt considerate din punct de vedere contabil ca apartinand societatii absorbante sau nou-infiintate;
   j) efectele fuziunii asupra locurilor de munca ale angajatilor societatilor participante la fuziune;
   k) data situatiilor financiare ale societatilor participante care au fost folosite pentru a se stabili conditiile fuziunii;
   l) daca este cazul, informatii privind mecanismele de implicare a angajatilor in definirea drepturilor acestora de a participa la activitatea societatii absorbante sau nou-infiintate.
   (2) La proiectul prevazut la alin. (1) va fi anexat proiectul actului constitutiv al societatii ce urmeaza a fi infiintata, respectiv proiectul de act modificator al actului constitutiv al societatii absorbante.
   Art. 2516. – (1) Proiectul comun de fuziune, semnat de reprezentantii societatilor participante, se depune la oficiul registrului comertului unde sunt inmatriculate societatile comerciale persoane juridice romane si/sau societatile europene cu sediul in Romania, participante la fuziune.
   (2) Proiectul comun de fuziune, vizat de judecatorul-delegat, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala partilor, integral sau in extras, potrivit dispozitiei judecatorului-delegat sau cererii partilor, cu cel putin 30 de zile inaintea datelor sedintelor in care adunarile generale urmeaza a hotari asupra fuziunii.
   (3) Extrasul prevazut la alin. (2) trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele mentiuni:
   a) forma, denumirea si sediul social ale fiecarei societati participante la fuziune;
   b) oficiul registrul comertului la care au fost depuse documentele prevazute la art. 2515;
   c) conditiile in care isi pot exercita dreptul de opozitie creditorii societatii.
   Art. 2517. – (1) Administratorii/membrii directoratului societatilor care participa la fuziune trebuie sa intocmeasca un raport scris, detaliat, in care sa explice proiectul de fuziune si sa precizeze fundamentul sau juridic si economic.
   (2) Raportul prevazut la alin. (1) se pune la dispozitia actionarilor/asociatilor, iar, in cazurile prevazute la art. 25110, si a reprezentantului angajatilor sau, in cazul in care nu a fost desemnat, a angajatilor, la sediul societatii, cu cel putin 30 de zile inaintea datei sedintei in care adunarea generala urmeaza a hotari asupra fuziunii. In cazul in care societatea detine o pagina de internet proprie, raportul se publica si pe pagina de internet, pentru liberul acces al actionarilor/asociatilor si angajatilor.
   Art. 2518. – (1) Unul sau mai multi experti, persoane fizice ori juridice, actionand pe seama fiecareia dintre societatile persoane juridice romane sau societatile europene cu sediul in Romania, care participa la fuziune, dar independent de acestea, sunt desemnati de catre judecatorul-delegat pentru a examina proiectul comun de fuziune si a intocmi un raport scris catre actionari/asociati.
   (2) Raportul prevazut la alin. (1) va preciza daca rata de schimb a actiunilor/partilor sociale este corecta si rezonabila. Raportul va indica, de asemenea, metoda sau metodele folosite pentru a determina rata de schimb propusa, va preciza daca metoda sau metodele folosite sunt adecvate pentru cazul respectiv, va indica valorile obtinute prin aplicarea fiecareia dintre aceste metode si va contine opinia expertilor privind ponderea atribuita metodelor in cauza pentru obtinerea valorii retinute in final. Raportul va descrie, de asemenea, orice dificultati deosebite in realizarea evaluarii.
   (3) La cererea comuna a societatilor care participa la fuziune, inclusiv a celor care au nationalitatea altui stat membru, judecatorul-delegat desemneaza unul sau mai multi experti actionand pentru toate societatile participante, dar independent de acestea.
   (4) Fiecare dintre expertii desemnati in conformitate cu prezentul articol are dreptul de a obtine de la oricare dintre societatile care participa la fuziune toate informatiile si documentele relevante si de a face toate investigatiile necesare.
   (5) Prin hotarare a tuturor actionarilor/asociatilor societatilor participante la fuziune se poate renunta la examinarea proiectului de fuziune si la intocmirea raportului prevazut la alin. (1).
   Art. 2519. – (1) Creditorii societatilor comerciale – persoane juridice romane sau societati europene cu sediul in Romania – care iau parte la fuziune au dreptul la o protectie adecvata a intereselor lor. Orice astfel de creditor, a carui creanta este anterioara datei publicarii proiectului de fuziune si care nu este scadenta la data publicarii, poate face opozitie in conditiile prevazute la art. 62.
   (2) Opozitia suspenda executarea fuziunii pana la data la care hotararea judecatoreasca devine irevocabila, in afara de cazul in care societatea debitoare face dovada platii datoriilor sau ofera garantii acceptate de creditori ori incheie cu acestia un acord pentru plata datoriilor.
   Art. 25110. – (1) Daca societatea absorbanta sau nou-infiintata este o societate europeana cu sediul social in Romania, administratorii societatilor participante la fuziune asigura respectarea dreptului de implicare a angajatilor in activitatea societatii europene, in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 187/2007 privind procedurile de informare, consultare si alte modalitati de implicare a angajatilor in activitatea societatii europene.
   (2) Daca in una sau mai multe dintre societatile participante guvernate de legislatia altui stat membru functioneaza un mecanism de implicare a angajatilor in activitatea societatii de tipul celui prevazut de art. 2 lit. k) din Directiva 2001/86/CE din 8 octombrie 2001 pentru completarea statutului societatii europene in ceea ce priveste implicarea lucratorilor sau un alt mecanism de cointeresare a angajatilor, societatea absorbanta sau nou-infiintata – persoana juridica romana – este obligata sa instituie un astfel de mecanism, devenind aplicabile, in mod corespunzator, prevederile art. 3 alin. (1) si (2), art. 4-7, art. 10 alin. (1) si (2) lit. a), g) si h), art. 11-24, 27 si 28 din Hotararea Guvernului nr. 187/2007.
   (3) In cazul in care societatea absorbanta sau societatea nou-infiintata este o persoana juridica romana, organele de conducere ale societatilor participante la fuziune in care functioneaza mecanisme de implicare a angajatilor pot, fara o negociere prealabila, sa se supuna dispozitiilor de referinta prevazute de art. 12-23 din Hotararea Guvernului nr. 187/2007 sau sa respecte aceste prevederi incepand cu data inregistrarii in registrul comertului a modificarii actului constitutiv al societatii absorbante sau cu data inmatricularii societatii nou-infiintate, despre optiune urmand a se face mentiune in proiectul de fuziune.
   (4) In situatia prevazuta la alin. (3), grupul special de negociere poate decide cu o majoritate de doua treimi din numarul membrilor sai care reprezinta cel putin doua treimi dintre angajati, inclusiv voturile membrilor care reprezinta angajatii din cel putin doua state membre diferite, sa nu declanseze negocieri sau sa inceteze negocierile deja initiate si sa admita aplicarea dispozitiilor de referinta din Hotararea Guvernului nr. 187/2007.
   (5) Atunci cand in cadrul societatii persoana juridica romana, care rezulta din fuziunea transfrontaliera, va functiona un sistem de implicare a angajatilor, administratorii sau, dupa caz, membrii directoratului au obligatia sa asigure protectia drepturilor angajatilor rezultand din acest mecanism in cazul unei fuziuni de drept intern ulterioare, pentru o perioada de 3 ani de la data la care fuziunea transfrontaliera a produs efecte.
   (6) In cazul in care, dupa negocieri prealabile, se aplica normele-standard de participare, adunarea generala a asociatilor/actionarilor poate decide limitarea proportiei de reprezentanti ai angajatilor in cadrul consiliului de administratie/directoratului societatii care rezulta in urma fuziunii transfrontaliere. Cu toate acestea, in cazul in care in una dintre societatile care fuzioneaza reprezentantii angajatilor au constituit cel putin o treime din consiliul de administratie sau de supraveghere, limitarea decisa de adunarea generala a asociatilor/actionarilor nu poate avea ca efect reducerea proportiei de participare a angajatilor la mai putin de o treime.
   Art. 25111. – (1) In termen de cel mult doua luni de la expirarea termenului de opozitie prevazut la art. 62 sau, dupa caz, de la data la care fuziunea poate fi efectuata in conformitate cu prevederile art. 2519 alin. (2), adunarea generala a fiecareia dintre societati hotaraste asupra proiectului comun de fuziune, in conditiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv.
   (2) Cand actiunile sunt de mai multe categorii, hotararea asupra fuziunii este subordonata rezultatului votului pe categorii, dat in conditiile art. 115.
   (3) In cazurile prevazute la art. 25110, adunarea generala a actionarilor/asociatilor poate conditiona aprobarea fuziunii de ratificarea expresa de catre adunarea generala a mecanismelor de implicare a angajatilor in activitatea societatii absorbante sau nou-infiintate.
   (4) Atunci cand fuziunea are ca efect marirea obligatiilor actionarilor/asociatilor uneia dintre societatile participante – persoane juridice romane -, hotararea adunarii actionarilor/asociatilor se ia cu unanimitate de voturi.
   Art. 25112. – (1) Actionarii/asociatii care nu au votat in favoarea hotararii adunarii generale prin care a fost aprobata fuziunea au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor/partilor sociale de catre societate.
   (2) In cazul societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni, dreptul de retragere va fi exercitat in conformitate cu prevederile art. 134.
   (3) Prin exceptie de prevederile art. 226, in cazul societatilor cu raspundere limitata, dreptul de retragere se va exercita prin aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor art. 134.
   (4) Actionarii/asociatii pot face aplicarea dreptului de retragere reglementat de prezentul articol, doar daca:
   a) legislatia tuturor statelor membre, a caror nationalitate o detin societatile participante la fuziune, prevede un sistem de protectie a asociatilor similar celui prevazut de alin. (1)-(3);
   b) societatile participante la fuziune, guvernate de legislatia altui stat membru care nu confera asociatilor un drept de retragere din societate, au acceptat in mod expres ca asociatii societatii – persoana juridica romana – sa faca uz de acest drept, facandu-se mentiune in acest sens in hotararea adunarii generale de aprobare a fuziunii.
   Art. 25113. – (1) In cazul fuziunii prin absorbtie, judecatorul-delegat dispune inregistrarea in registrul comertului a actului modificator al actului constitutiv al societatii absorbante – persoana juridica romana sau societate europeana cu sediul social in Romania – dupa verificarea existentei certificatelor sau a documentelor similare care atesta indeplinirea conditiilor prevazute de lege, emise de autoritatile competente din celelalte state membre in care au sediul social ori, dupa caz, administratia centrala sau sediul principal celelalte societati participante la fuziune, si a termenului in care acestea au fost depuse la oficiul registrului comertului, termen ce nu poate depasi 6 luni de la emitere.
   (2) Daca prin fuziune se infiinteaza o noua societate – persoana juridica romana -, controlul de legalitate va fi efectuat in conditiile prevazute de prezenta lege pentru forma de societate a carei constituire a fost convenita, cu verificarea in prealabil a certificatelor sau a documentelor similare prevazute la alin. (1).
   (3) In cazul in care prin fuziune se infiinteaza o societate europeana cu sediul social in Romania, controlul de legalitate al fuziunii si al indeplinirii conditiilor de infiintare a societatii va fi efectuat potrivit Regulamentului (CE) nr. 2.157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societatii europene si de prezenta lege.
   (4) Judecatorul-delegat verifica, daca este cazul, si caracteristicile mecanismelor de implicare a angajatilor in activitatea societatii absorbante sau nou-constituite.
   (5) Daca societatea absorbanta sau societatea nou-infiintata este persoana juridica guvernata de legislatia altui stat membru, inclusiv o societate europeana cu sediul social intr-un alt stat membru, judecatorul-delegat verifica legalitatea hotararii de fuziune, depusa de catre administratorii/membrii directoratului la oficiul registrului comertului in care este inregistrata societatea – persoana juridica romana -, si pronunta o incheiere prin care se constata indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege de catre societatea comerciala – persoana juridica romana. Incheierea este comunicata societatii – persoana juridica romana – la sediul acesteia.
   (6) Judecatorul-delegat poate pronunta incheierea prevazuta la alin. (5), chiar daca procedura declansata de cererile de retragere a actionarilor/asociatilor in conformitate cu art. 25112 este in curs, in incheiere indicandu-se faptul ca rascumpararea actiunilor/partilor sociale nu este inca finalizata. Retragerile efectuate de actionari/asociati in conformitate cu art. 25112 sunt opozabile societatii absorbante sau nou-infiintate si actionarilor/asociatilor acesteia.
   Art. 25114. – (1) In cazul fuziunii prin absorbtie, actul modificator, vizat potrivit art. 25113 alin. (1), se transmite, din oficiu, spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii.
   (2) Daca prin fuziune se constituie o noua societate – persoana juridica romana sau o societate europeana cu sediul in Romania -, aceasta este supusa formalitatilor de publicitate prevazute de prezenta lege pentru forma de societate convenita.
   (3) Oficiul registrului comertului unde este inmatriculata societatea absorbanta sau societatea nou-infiintata va notifica de indata, pe cheltuiala societatii, realizarea fuziunii autoritatilor similare din statele membre in care sunt inmatriculate societatile participante la fuziune, in vederea radierii acestora.
   (4) Oficiul registrul comertului unde sunt inmatriculate societatile comerciale absorbite – persoane juridice romane – radiaza din registrul comertului aceste societati, in temeiul notificarii comunicate de autoritatea similara din statul membru a carui nationalitate o detine societatea absorbanta sau societatea nou-infiintata.
   (5) In cazul in care prin fuziunea transfrontaliera este constituita o societate europeana cu sediul in Romania, Oficiul National al Registrului Comertului, pe cheltuiala partilor, comunica Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, in vederea publicarii, un anunt care cuprinde: denumirea societatii, numarul de inmatriculare in registrul comertului in care este inmatriculata, data inmatricularii, numarul Monitorului Oficial al Romaniei in care a fost publicata incheierea judecatorului-delegat de inmatriculare a societatii.
   Art. 25115. – (1) Fuziunea are urmatoarele consecinte:
   a) transferul, atat in raporturile dintre societatea absorbita si societatea absorbanta/nou-infiintata, cat si in raporturile cu tertii, catre societatea absorbanta/nou-infiintata al tuturor activelor si pasivelor societatii absorbite;
   b) actionarii sau asociatii societatii absorbite/participante la fuziune devin actionari, respectiv asociati ai societatii absorbante/nou-infiintate, in conformitate cu regulile de repartizare stabilite in proiectul de fuziune;
   c) societatea absorbita, respectiv societatile care formeaza noua societate prin fuziune inceteaza sa existe.
   (2) Fuziunea produce efecte:
   a) in cazul constituirii unei societati, de la data inmatricularii acesteia in registrul comertului;
   b) in cazul fuziunii prin absorbtie, de la data inregistrarii in registrul comertului a actului modificator al actului constitutiv, cu exceptia cazului in care, prin acordul partilor, se stipuleaza ca operatiunea va avea efect la o alta data, care nu poate fi insa ulterioara incheierii exercitiului financiar curent al societatii absorbante sau societatilor beneficiare si nici anterioara incheierii ultimului exercitiu financiar incheiat al societatii sau societatilor care isi transfera patrimoniul, si controlul judecatorului-delegat prevazut de art. 25113 alin. (1);
   c) in cazul in care prin fuziune se constituie o societate europeana, de la data inmatricularii acesteia.
   (3) Drepturile si obligatiile societatilor absorbite decurgand din raporturile de munca si care exista la data intrarii in vigoare a fuziunii transfrontaliere se transfera de la data prevazuta la alin. (2) societatii absorbante sau nou-infiintate.
   (4) Niciuna dintre actiunile societatii absorbante nu poate fi schimbata cu actiuni la societatea absorbita, detinute:
   a) fie de catre societatea absorbanta sau de catre o persoana care actioneaza in nume propriu, dar pentru societatea respectiva;
   b) fie de catre societatea absorbita sau de catre o persoana care actioneaza in nume propriu, dar pentru societatea respectiva.
   Art. 25116. – (1) Administratorii societatii absorbite sau ai celor ce au format noua societate raspund civil fata de asociatii acelei/acelor societati pentru neregularitatile comise in pregatirea si realizarea fuziunii.
   (2) Expertii care intocmesc raportul prevazut la art. 2518, pe seama societatii absorbite sau a societatilor ce formeaza noua societate, raspund civil fata de asociatii acestor societati pentru neregularitatile comise in indeplinirea indatoririlor lor.
   Art. 25117. – In cazul unei fuziuni prin absorbtie, prin care una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera toate activele si pasivele lor unei alte societati care detine toate actiunile lor sau alte titluri conferind drepturi de vot in adunarea generala, nu se aplica prevederile art. 2515 alin. (1) lit. c), d) si e), art. 2518, art. 25115 alin. (1) lit. b) si ale art. 25116.
   Art. 25118. – (1) Daca societatea absorbanta este o persoana juridica avand nationalitatea altui stat membru si care detine 90% sau mai mult din capitalul social al societatii/societatilor absorbite, dar nu totalitatea acestuia, societatea participanta la fuziune – persoana juridica romana – nu este obligata sa solicite efectuarea raportului expertilor prevazut la art. 2518, decat daca legislatia statului membru a carui nationalitate o detine societatea absorbanta prevede aceasta obligatie.
   (2) In cazul in care relatia dintre societatea absorbanta si cea absorbita este cea prevazuta la alin. (1), pronuntarea incheierii judecatorului-delegat, emiterea in temeiul acesteia si comunicarea certificatului sau a documentului similar prevazut de art. 25113 alin. (5) nu sunt necesare decat daca legislatia statului membru a carui nationalitate o detine societatea absorbanta prevede aceasta obligatie.
   Art. 25119. – (1) Nulitatea unei fuziuni poate fi declarata numai prin hotarare judecatoreasca.
   (2) Nulitatea fuziunii nu poate interveni dupa data la care aceasta a produs efecte, data stabilita potrivit art. 25115 alin. (2).
   (3) Procedurile de anulare si de declarare a nulitatii nu pot fi initiate daca situatia a fost rectificata. Daca neregularitatea ce poate conduce la declararea nulitatii unei fuziuni poate fi remediata, instanta competenta acorda societatilor participante un termen pentru rectificarea acesteia.
   (4) Hotararea definitiva de declarare a nulitatii fuziunii va fi inaintata din oficiu de catre instanta oficiilor registrului comertului de la sediile societatilor implicate in fuziune.

 

   TITLUL VII
  Lichidarea societatilor comerciale

 

   CAPITOLUL I
  Dispozitii generale

 

   Art. 252. – (1) Pentru lichidarea si repartizarea patrimoniului social, chiar daca in actul constitutiv se prevad norme in acest scop, sunt obligatorii urmatoarele reguli:
   a) pana la preluarea functiei de catre lichidatori, administratorii si directorii, respectiv membrii directoratului, continua sa-si exercite atributiile, cu exceptia celor prevazute la art. 233; 
   b) actul de numire a lichidatorilor, mentionand puterile conferite acestora sau sentinta care ii tine locul, precum si orice act ulterior care ar aduce schimbari cu privire la persoana lor sau la puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comertului, pentru a fi inscrise de indata si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. 
   (2) Numai dupa indeplinirea formalitatilor de la alin. (1) lichidatorii vor depune semnatura lor in registrul comertului si vor exercita aceasta functie.
   (3) Abrogat. 
   (4) In afara de dispozitiile prezentului titlu, se aplica societatilor in lichidare regulile stabilite prin actul constitutiv si prin lege, in masura in care nu sunt incompatibile cu lichidarea.
   (5) Toate actele emanand de la societate trebuie sa arate ca aceasta este in lichidare.
   Art. 2521. – Abrogat. 
   Art. 253. – (1) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentantii permanenti – persoane fizice ale societatii lichidatoare – trebuie sa fie lichidatori autorizati, in conditiile legii.
   (2) Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii, respectiv membrii directoratului.
   (3) Lichidatorii sunt datori, indata dupa preluarea functiei, ca impreuna cu directorii si administratorii, respectiv cu membrii directoratului societatii, sa faca un inventar si sa incheie un bilant, care sa constate situatia exacta a activului si pasivului societatii, si sa le semneze.
   (4) Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze patrimoniul societatii, registrele ce li s-au incredintat de administratori, respectiv de membrii directoratului, si actele societatii. De asemenea, acestia vor tine un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei lor.
   (5) Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor. In cazul societatilor pe actiuni organizate potrivit sistemului dualist, lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul consiliului de supraveghere.
   Art. 254. – In cazul societatilor comerciale a caror activitate s-a desfasurat in baza autorizatiei de mediu prevazute de Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, lichidatorii sunt obligati sa ia masuri pentru efectuarea bilantului de mediu, prevazut de aceasta lege, si sa comunice rezultatele acestui bilant agentiei teritoriale pentru protectia mediului.
   Art. 255. – (1) In afara de puterile conferite de asociati, cu aceeasi majoritate ceruta pentru numirea lor, lichidatorii vor putea:
   a) sa stea in judecata in numele societatii; 
   b) sa execute si sa termine operatiunile de comert referitoare la lichidare;
   c) sa vanda, prin licitatie publica, imobilele si orice avere mobiliara a societatii; 
   d) sa faca tranzactii;
   e) sa lichideze si sa incaseze creantele societatii. 
   f) sa contracteze obligatii cambiale, sa faca imprumuturi neipotecare si sa indeplineasca orice alte acte necesare.
   (2) In lipsa unor dispozitii speciale in actul constitutiv sau in actul lor de numire, lichidatorii nu pot sa constituie ipoteci asupra bunurilor societatii, daca nu sunt autorizati de instanta. 
   (3) Lichidatorii care intreprind noi operatiuni comerciale ce nu sunt necesare scopului lichidarii sunt raspunzatori personal si solidar de executarea lor.
   Art. 256. – (1) Lichidatorii nu pot plati asociatilor nici o suma in contul partilor ce li s-ar cuveni din lichidare, inaintea achitarii creditorilor societatii.
   (2) Asociatii vor putea cere insa ca sumele retinute sa fie depuse la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. ori la o banca sau la una dintre unitatile acestora si sa se faca repartizarea asupra actiunilor sau partilor sociale, chiar in timpul lichidarii, daca, in afara de ceea ce este necesar pentru indeplinirea tuturor obligatiilor societatii, scadente sau care vor ajunge la scadenta, mai ramane un disponibil de cel putin 10% din cuantumul lor.
   (3) Impotriva deciziilor lichidatorilor creditorii societatii pot face opozitie in conditiile art. 62.
   Art. 257. – Lichidatorii care probeaza, prin prezentarea situatiei financiare anuale, ca fondurile de care dispune societatea nu sunt suficiente sa acopere pasivul exigibil trebuie sa ceara sumele necesare asociatilor care raspund nelimitat sau celor care nu au efectuat integral varsamintele, daca acestia sunt obligati, potrivit formei societatii, sa le procure sau, daca sunt debitori fata de societate, pentru varsamintele neefectuate, la care erau obligati in calitate de asociat.
   Art. 258. – Lichidatorii care au achitat datoriile societatii cu propriii lor bani nu vor putea sa exercite impotriva societatii drepturi mai mari decat acelea ce apartineau creditorilor platiti.
   Art. 259. – Creditorii societatii au dreptul de a exercita contra lichidatorilor actiunile care decurg din creantele ajunse la termen, pana la concurenta bunurilor existente in patrimoniul societatii, si numai dupa aceea de a se indrepta impotriva asociatilor, pentru plata sumelor datorate din valoarea actiunilor subscrise sau din aceea a aporturilor la capitalul social.
   Art. 260. – (1) Lichidarea societatii trebuie terminata in cel mult 3 ani de la data dizolvarii. Pentru motive temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu cel mult 2 ani.
   (2) In termen de 15 zile de la terminarea lichidarii, lichidatorii vor cere radierea societatii din registrul comertului, sub sanctiunea unei amenzi judiciare de 2.000.000 lei pentru fiecare zi de intarziere, care va fi aplicata de judecatorul delegat, in urma sesizarii oricarei parti interesate, prin incheiere. Incheierea judecatorului delegat este executorie si supusa recursului.
   (3) Radierea se poate face si din oficiu.
   (4) Lichidarea nu libereaza pe asociati si nu impiedica deschiderea procedurii de faliment a societatii.
   Art. 261. – (1) Dupa aprobarea socotelilor si terminarea repartitiei, registrele si actele societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata, ce nu vor fi necesare vreunuia dintre asociati, se vor depune la asociatul desemnat de majoritate.
   (2) In societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni registrele prevazute de art. 177 alin. 1 lit. a)-f) vor fi depuse la registrul comertului la care a fost inregistrata societatea, unde orice parte interesata va putea lua cunostinta de ele cu autorizarea judecatorului delegat, iar restul actelor societatii vor fi depuse la Arhivele Nationale.
   (3) Registrele tuturor societatilor vor fi pastrate timp de 5 ani.

 

   CAPITOLUL II
  Lichidarea societatilor in nume colectiv, in comandita
simpla sau cu raspundere limitata

 

   Art. 262. – (1) Numirea lichidatorilor in societatile in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata va fi facuta de toti asociatii, daca in contractul de societate nu se prevede altfel.
   (2) Daca nu se va putea intruni unanimitatea voturilor, numirea lichidatorilor va fi facuta de instanta, la cererea oricarui asociat ori administrator, cu ascultarea tuturor asociatilor si administratorilor.
   (3) Impotriva sentintei se poate declara numai recurs de catre asociati sau administratori, in termen de 15 zile de la pronuntare.
   Art. 263. – (1) Dupa terminarea lichidarii societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata, lichidatorii trebuie sa intocmeasca situatia financiara si sa propuna repartizarea activului intre asociati.
   (11) Situatia financiara semnata de catre lichidatori se inainteaza spre a fi inregistrata si publicata pe pagina de internet a oficiului registrului comertului. 
   (12) Abrogat. 
   (2) Asociatul nemultumit poate face opozitie, in conditiile art. 62, in termen de 15 zile de la notificarea situatiei financiare de lichidare si a proiectului de repartizare.
   (3) Pentru solutionarea opozitiei, problemele referitoare la lichidare vor fi separate de acelea ale repartizarii, fata de care lichidatorii pot ramane straini.
   (4) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (2) sau dupa ce sentinta asupra opozitiei a ramas irevocabila, situatia financiara de lichidare si repartizare se considera aprobata si lichidatorii sunt liberati.
   
   CAPITOLUL III
  Lichidarea societatilor pe actiuni si in comandita pe actiuni

 

   Art. 264. – (1) Numirea lichidatorilor in societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni se face de adunarea generala, care hotaraste lichidarea, daca, prin actul constitutiv, nu se prevede altfel.
   (2) Adunarea generala hotaraste cu majoritatea prevazuta pentru modificarea actului constitutiv.
   (3) In cazul in care majoritatea nu a fost obtinuta, numirea se face de tribunal, la cererea oricaruia dintre administratori, respectiv dintre membrii directoratului, sau dintre asociati, cu citarea societatii si a celor care au cerut-o. Impotriva sentintei tribunalului se poate declara numai recurs, in termen de 15 zile de la pronuntare. 
   
   Art. 265. – (1) Administratorii, respectiv membrii directoratului, vor prezenta lichidatorilor o dare de seama asupra gestiunii, pentru timpul trecut de la ultima situatie financiara aprobata pana la inceperea lichidarii. 
   (2) Lichidatorii au dreptul sa aprobe darea de seama si sa faca sau sa sustina eventualele contestatii cu privire la aceasta.
   Art. 266. – (1) In cazul in care unul sau mai multi administratori, respectiv membri ai directoratului, sunt numiti lichidatori, darea de seama asupra gestiunii administratorilor, respectiv a directoratului, se va depune la oficiul registrului comertului si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, impreuna cu bilantul final de lichidare. 
   (2) Cand gestiunea trece peste durata unui exercitiu financiar, darea de seama trebuie anexata la prima situatie financiara pe care lichidatorii o prezinta adunarii generale.
   (3) Orice actionar poate face opozitie, in conditiile art. 62, in termen de 15 zile de la publicare.
   (4) Toate opozitiile facute vor fi conexate, pentru a fi solutionate printr-o singura sentinta.
   (5) Orice actionar are dreptul sa intervina in instanta, iar hotararea va fi opozabila si actionarilor neintervenienti.
   Art. 267. – Abrogat. 
   Art. 268. – (1) Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii intocmesc situatia financiara finala, aratand partea ce se cuvine fiecarei actiuni din repartizarea activului societatii, insotita de raportul cenzorilor sau, dupa caz, raportul auditorilor financiari.
   (2) Situatia financiara, semnata de lichidatori, se va depune, pentru a fi mentionata, la oficiul registrului comertului si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
   (3) Orice actionar poate face opozitie, in conditiile art. 62.
   Art. 269. – (1) Daca termenul prevazut la art. 266 alin. (3) a expirat fara a se face opozitie, situatia financiara se considera aprobata de toti actionarii, iar lichidatorii sunt liberati, sub rezerva repartizarii activului societatii.
   (2) Independent de expirarea termenului, chitanta de primire a celei din urma repartitii tine loc de aprobare a contului si a repartitiei facute fiecarui actionar.
   Art. 270. – (1) Sumele cuvenite actionarilor, neincasate in termen de doua luni de la publicarea situatiei financiare, vor fi depuse la o banca sau la una dintre unitatile acesteia, cu aratarea numelui si prenumelui actionarului, daca actiunile sunt nominative, sau a numerelor actiunilor, daca ele sunt la purtator.
   (2) Plata se va face persoanei aratate sau posesorului actiunilor, retinandu-se titlul.
   Art. 2701. – In cazul in care societatea aflata in lichidare este in stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei. In conditiile legislatiei insolventei, creditorii vor putea cere deschiderea procedurii insolventei fata de societatea aflata in curs de lichidare. 
   Art. 2702. – Constatand indeplinirea conditiilor prevazute de legea insolventei, judecatorul-sindic va dispune deschiderea procedurii simplificate a insolventei. 
  
   Titlul VII1
  Societatea europeana
   
   Art. 270^2a). – Societatilor europene cu sediul in Romania le sunt aplicabile prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.157/2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societatii europene, cele ale prezentului capitol, precum si cele privitoare la societatile pe actiuni, in masura compatibilitatii lor cu dispozitiile regulamentului comunitar.
   Art. 270^2b). – (1) Societatile europene cu sediul social in Romania au personalitate juridica de la data inmatricularii in registrul comertului.
   (2) O societate europeana nu poate fi inmatriculata in registrul comertului decat dupa incheierea unui acord privind implicarea angajatilor in activitatea societatii, in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 187/2007.
   (3) In termen de 30 de zile de la inregistrare, Oficiul National al Registrului Comertului va comunica Jurnalului Oficial al Uniunii Europene un anunt privind inmatricularea societatii. Anuntul va cuprinde informatiile prevazute de art. 14 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/ 2001.
   Art. 270^2c). – (1) Orice societate europeana inmatriculata in Romania isi poate transfera sediul social intr-un alt stat membru.
   (2) Proiectul de transfer, vizat de judecatorul-delegat, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii, cu cel putin 30 de zile inaintea datei sedintei in care adunarea generala extraordinara urmeaza a hotari asupra transferului.
   (3) Hotararea adunarii generale privind transferul sediului social al societatii europene intr-un alt stat membru se adopta in conditiile art. 115 alin. (2). In cazul in care actionarii reprezentand majoritatea capitalului social sunt prezenti sau reprezentanti, decizia poate fi adoptata cu majoritate simpla.
   Art. 270^2d). – (1) Creditorii societatilor europene ale caror creante sunt anterioare datei publicarii proiectului de transfer si care nu sunt scadente la data publicarii pot face opozitie in conditiile art. 62.
   (2) Opozitia prevazuta la alin. (1) suspenda executarea operatiunii pana la data la care hotararea judecatoreasca devine irevocabila, in afara de cazul in care societatea debitoare face dovada platii datoriilor sau ofera garantii acceptate de creditori ori incheie cu acestia un acord pentru plata datoriilor.
   Art. 270^2e). – (1) Actionarii care nu au votat in favoarea hotararii adunarii generale prin care a fost aprobat transferul sediului intr-un alt stat membru au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate.
   (2) Dreptul de retragere poate fi exercitat in termen de 30 de zile de la data adoptarii hotararii adunarii generale.
   (3) Actionarii vor depune la sediul societatii, alaturi de declaratia scrisa de retragere, actiunile pe care le poseda sau, dupa caz, certificatele de actionar.
   (4) Pretul platit de societate pentru actiunile celui ce exercita dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii. Expertul este numit de judecatoruldelegat, in conformitate cu dispozitiile art. 38 si 39. Costurile de evaluare vor fi suportate de societate.
   (5) Judecatorul-delegat, ulterior verificarii legalitatii transferului, pronunta o incheiere ce atesta indeplinirea conditiilor prevazute de art. 3-5 din prezenta lege si a celor prevazute de art. 8 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001.
   (6) Ulterior radierii societatii europene transferate, oficiul registrului comertului va comunica Jurnalului Uniunii Europene, pe cheltuiala societatii, un anunt privind radierea societatii din registrul comertului din Romania ca urmare a transferului sediului acestuia intr-un alt stat membru.

 

   TITLUL VIII
  Contraventii si infractiuni 
 
   Art. 2703. – (1) Incalcarea prevederilor art. 74 constituie contraventie si este sanctionata cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei.
   (2) Incalcarea prevederilor art. 131 alin. (4) constituie contraventie si este sanctionata cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei. 
   (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) si (2) se realizeaza de catre organele cu atributii de control ale Ministerului Finantelor Publice Agentia Nationala de Administrare Fiscala si ale unitatilor sale teritoriale.
   Art. 271. – Se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii, care:
   1. prezinta, cu rea-credinta, in prospectele, rapoartele si comunicarile adresate publicului, date neadevarate asupra constituirii societatii ori asupra conditiilor economice ale acesteia sau ascunde, cu rea-credinta, in tot sau in parte, asemenea date;
   2. prezinta, cu rea-credinta, actionarilor/asociatilor o situatie financiara inexacta sau cu date inexacte asupra conditiilor economice ale societatii, in vederea ascunderii situatiei ei reale;
   3. refuza sa puna la dispozitie expertilor, in cazurile si in conditiile prevazute la art. 26 si 38, documentele necesare sau ii impiedica, cu rea-credinta, sa indeplineasca insarcinarile primite.
   Art. 272. – (1) Se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societatii, care:
   1. dobandeste, in contul societatii, actiuni ale altor societati la un pret pe care il stie vadit superior valorii lor efective sau vinde, pe seama societatii, actiuni pe care aceasta le detine, la preturi despre care are cunostinta ca sunt vadit inferioare valorii lor efective, in scopul obtinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos in paguba societatii;
   2. foloseste, cu rea-credinta, bunuri sau creditul de care se bucura societatea, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect;
   3. se imprumuta, sub orice forma, direct sau printr-o persoana interpusa, de la societatea pe care o administreaza, de la o societate controlata de aceasta ori de la o societate care controleaza societatea pe care el o administreaza, suma imprumutata fiind superioara limitei prevazute la art. 1444 alin. (3) lit. a), sau face ca una dintre aceste societati sa ii acorde vreo garantie pentru datorii proprii;
   4. incalca dispozitiile art. 183. 
   (2) Nu constituie infractiune fapta prevazuta la alin. (1) pct. 2, daca a fost savarsita de administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societatii in cadrul unor operatiuni de trezorerie intre societate si alte societati controlate de aceasta sau care o controleaza, direct ori indirect. 
   (3) Nu constituie infractiune fapta prevazuta la alin. (1) pct. 3, daca este savarsita de catre o societate comerciala ce are calitatea de fondator, iar imprumutul este realizat de la una dintre societatile controlate ori care o controleaza pe aceasta, direct sau indirect. 
   Art. 2721. – Se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 8 ani fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societatii, care:
   1. raspandeste stiri false sau intrebuinteaza alte mijloace frauduloase care au ca efect marirea ori scaderea valorii actiunilor sau a obligatiunilor societatii ori a altor titluri ce ii apartin, in scopul obtinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos in paguba societatii;
   2. incaseaza sau plateste dividende, sub orice forma, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite, in lipsa de situatie financiara sau contrarii celor rezultate din aceasta. 
   Art. 273. – Se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii, care:
   1. emite actiuni de o valoare mai mica decat valoarea lor legala ori la un pret inferior valorii nominale sau emite noi actiuni in schimbul aporturilor in numerar, inainte ca actiunile precedente sa fi fost achitate in intregime;
   2. se foloseste, in adunarile generale, de actiunile nesubscrise sau nedistribuite actionarilor;
   3. acorda imprumuturi sau avansuri asupra actiunilor societatii;
   4. preda titularului actiunile inainte de termen sau preda actiuni liberate in total sau in parte, in afara de cazurile stabilite de lege, ori emite actiuni la purtator fara a fi achitate integral;
   5. nu respecta dispozitiile legale referitoare la anularea actiunilor neachitate;
   6. emite obligatiuni fara respectarea dispozitiilor legale sau actiuni fara sa cuprinda mentiunile cerute de lege.
   Art. 274. -Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii, care:
   1. indeplineste hotararile adunarii generale referitoare la schimbarea formei societatii, la fuziunea ori la divizarea acesteia sau la reducerea capitalului social, inainte de expirarea termenelor prevazute de lege;
   2. indeplineste hotararile adunarii generale referitoare la reducerea capitalului social, fara ca asociatii sa fi fost executati pentru efectuarea varsamantului datorat ori fara hotararea adunarii generale care ii scuteste de plata varsamintelor ulterioare.
   Art. 275. – (1) Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda administratorul care:
   1. incalca, chiar prin persoane interpuse sau prin acte simulate, dispozitiile art. 1443
   2. nu convoaca adunarea generala in cazurile prevazute de lege sau incalca dispozitiile art. 193 alin. (2).
   3. incepe operatiuni in numele unei societati cu raspundere limitata, inainte de a se fi efectuat varsamantul integral al capitalului social;
   4. emite titluri negociabile reprezentand parti sociale ale unei societati cu raspundere limitata;
   5. dobandeste actiuni ale societatii in contul acesteia, in cazurile interzise de lege.
   (2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se pedepseste si asociatul care incalca dispozitiile art. 127 sau ale art. 193 alin. (2).
   Art. 276. – Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda cenzorul care nu convoaca adunarea generala in cazurile in care este obligat prin lege.
   Art. 277. – (1) Se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani persoana care a acceptat sau a pastrat insarcinarea de cenzor, contrar dispozitiilor art. 161 alin. (2), sau persoana care a acceptat insarcinarea de expert, cu incalcarea dispozitiilor art. 39.
   (2) Hotararile luate de adunarile generale in baza unui raport al unui cenzor sau expert, numit cu incalcarea dispozitiilor art. 161 alin. (2) si ale art. 39, nu pot fi anulate din cauza incalcarii dispozitiilor cuprinse in acele articole.
   (3) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se pedepseste si fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv si cenzorul care exercita functiile sau insarcinarile lor cu incalcarea dispozitiilor prezentei legi referitoare la incompatibilitate.
   Art. 278. – (1) Dispozitiile art. 271-277 se aplica si lichidatorului, in masura in care se refera la obligatii ce intra in cadrul atributiilor sale.
   (2) Se pedepseste cu pedeapsa prevazuta la art. 275 lichidatorul care face plati asociatilor cu incalcarea dispozitiilor art. 256.
   Art. 279. – (1) Se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda actionarul sau detinatorul de obligatiuni care:
   1. trece actiunile sau obligatiunile sale pe numele altor persoane, in scopul formarii unei majoritati in adunarea generala, in detrimentul altor actionari sau detinatori de obligatiuni;
   2. voteaza, in adunari generale, in situatia prevazuta la pct. 1, ca proprietar de actiuni sau de obligatiuni care in realitate nu-i apartin;
   3. in cazurile nepermise de lege, isi ia – in schimbul unui avantaj material – obligatia de a vota intr-un anumit sens in adunarile generale sau de a nu lua parte la vot.
   (2) Persoana care determina pe un actionar sau pe un detinator de obligatiuni ca, in schimbul unei sume de bani sau al unui alt avantaj material, sa voteze intr-un anumit sens in adunarile generale ori sa nu ia parte la vot, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
   Art. 280. – Se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani, in afara de raspunderea pentru daunele pricinuite, prin operatiunile sale, statului roman si tertilor, cel care exercita un comert in favoarea si pe seama unor societati constituite in tara straina, in cazurile in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru functionarea acelor societati in Romania.
   Art. 2801. – Transmiterea fictiva a partilor sociale sau a actiunilor detinute intr-o societate comerciala, in scopul sustragerii de la urmarirea penala ori in scopul ingreunarii acesteia, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 8 ani. 
 
   Art. 2802. – Determinarea inmatricularii unei societati in temeiul unui act constitutiv fals constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 8 ani.
   Art. 2803. – Folosirea, cu stiinta, a actelor unei societati radiate ca urmare a neindeplinirii obligatiilor prevazute de lege sau a actelor unei societati create in modalitatea prevazuta la art. 2802, in scopul producerii de efecte juridice, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 8 ani. 
   Art. 281. – Faptele prevazute in prezentul titlu, daca constituie – potrivit Codului penal sau unor legi speciale – infractiuni mai grave, se pedepsesc in conditiile si cu sanctiunile prevazute acolo.
   Art. 282. – Abrogat. 
   Art. 2821. – Pentru infractiunile prevazute in prezentul titlu, actiunea penala se exercita din oficiu. 

 

   TITLUL IX
  Dispozitii finale si tranzitorii

 

   Art. 283. – (1) Societatile comerciale, organizate in baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile ulterioare, privatizate sau care se vor privatiza, pot functiona numai pe baza de statut.
   (2) Modificand, in conditiile legii, statutul, asociatii il pot denumi act constitutiv, fara ca prin aceasta sa ia nastere o societate comerciala noua.
   (3) La societatile existente, asociatii pot modifica actul constitutiv, prevazand in el documentele la care acestia urmeaza sa aiba acces, in sensul art. 8 lit. i).
   (4) Societatile comerciale cu capital integral ori majoritar de stat pot functiona cu orice numar de asociati.
   Art. 284. – Incadrarea salariatilor la societatile comerciale se face pe baza de contract individual de munca, cu respectarea legislatiei muncii si asigurarilor sociale.
   Art. 285. – Daca asociatul unic dintr-o societate cu raspundere limitata este si administrator, poate beneficia de pensie ca la asigurarile sociale de stat, in masura in care a varsat contributia la asigurarile sociale si pe aceea pentru pensia suplimentara.
   Art. 286. – Constituirea de societati comerciale cu participare straina, in asociere cu persoane juridice sau persoane fizice romane, sau cu capital integral strain se efectueaza cu respectarea dispozitiilor prezentei legi si ale legii privind regimul investitiilor straine.*)
    ___________
   *) Potrivit art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/1997, aprobata cu modificari prin Legea nr. 195/1997, societatile comerciale reglementate prin legi speciale raman supuse si dispozitiilor acelor legi.

 

   Art. 287. – Activitatile care nu pot face obiectul unei societati comerciale se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
   Art. 288. – Pentru autentificarea actului constitutiv se vor plati taxele de timbru si onorariile notariale legale.
   Art. 289. – In sensul prezentei legi, municipiul Bucuresti se asimileaza cu judetul.
   Art. 290. – (1) Intreprinderile mici si asociatiile cu scop lucrativ, persoane juridice, infiintate in baza Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative si reorganizate, pana la data de 17 septembrie 1991, in una dintre formele de societate prevazute de art. 2 din prezenta lege isi vor putea continua activitatea.
   (2) Ele sunt succesoare de drept ale intreprinderilor mici sau ale asociatiilor cu scop lucrativ din care provin.
   Art. 291. – Prevederile din prezenta lege se completeaza cu dispozitiile Codului comercial.
   Art. 292. – Societatile cu participare straina infiintate pana la data de 17 decembrie 1990 isi vor putea continua activitatea potrivit actului lor de constituire, aprobat in conditiile legii.
   Art. 293. – Abrogat. 

 

   Art. 294. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga prevederile art. 77 – 220 si 236 din Codul comercial**), prevederile referitoare la intreprinderile mici si la asociatiile cu scop lucrativ, cu personalitate juridica, din Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, Decretul nr. 424/1972 privind constituirea si functionarea societatilor mixte in Romania, cu exceptia art. 15, art. 28 alin. 1, art. 33 si art. 35 alin. 2 si 3, Decretul-lege nr. 96/1990 privind unele masuri pentru atragerea investitiei de capital strain in Romania.
    ___________
   **) Potrivit art. IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/1997, aprobata cu modificari prin Legea nr. 195/1997, pe data intrarii in vigoare a acestei ordonante (28 iulie 1997) se abroga art. 237-250 si art. 264-269 din Codul comercial.

Etape ulterioare infiintarii firmei

Firmele specializate in confectionarea stampilelor, va vor solicita copii dupa actele societatii, o delegatie pentru reprezentantul firmei si, eventual, o copie dupa actul de identitate al acestuia.

La dosarul ce a fost depus la O.N.R.C. ati atasat copii dupa chitantele emise de banca, la care ati depus capitalul social; motivul pentru care ati facut acest lucru este acela ca, dupa inregistrarea firmei, va trebui sa va intoarceti la banca, pentru deschiderea efectiva a unui cont al societatii prezentand chitantele originale.
3. Confectionare registre, tipizate

– registru de casa – se completeaza in mod obligatoriu, zilnic

– registru jurnal – se completeaza de catre contabil

– registru inventar – se completeaza de catre contabil

– NIR-uri (pt facturile de marfa) – se completeaza in maxim 24 de ore de la receptia marfii

– dispozitii de plata/incasare

– raport de gestiune (pt stocul de marfa) – daca acesta este generat de un program de gestiune, nu mai este obligatorie completarea de mana a unui astfel de formular tipizat

– fise de magazie – pentru mijloace fixe, obiecte de inventar, marfa

– bonuri de consum – daca este cazul

– foi de parcurs – daca este cazul

Lista poate varia in functie de specificul activitatii societatii si de organizarea interna a circuitului documentelor.

Firmele specializate va vor solicita actele societatii in original, o delegatie pentru reprezentantul firmei si, eventual, o copie dupa actul de identitate al acestuia; trebuie sa va informati inainte de a da comanda, deoarece timpul de executie a lucrarii variaza de la cateva zile la cateva saptamani, in functie de firma.
4. Declaratia de inregistrare fiscala se depune la Administratia Financiara competenta in termen de 30 de zile de la data infiintarii societatii

In maxim 30 de zile de la data inmatricularii trebuie sa cumparati si sa inregistrati la Administratia Finantelor Publice urmatoarele registre:

– registrul unic de control – sunt necesare unul pentru sediul social si cate unul pentru fiecare sediu secundar/punct de lucru

– registrul de evidenta fiscala – pentru societatile platitoare de impozit pe profit

Tot in 30 de zile de la data inmatricularii societatii sau cel mai tarziu o data cu inregistrarea primului contract de munca, trebuie procurat si inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca un registru de evidenta a salariatilor.

De asemenea, in 30 de zile de la data deschiderii oricarui punct de lucru, acesta va trebui inregistrat printr-o declaratie de sediu secundar la Administratia Finantelor Publice.

Daca sunteti microintreprindere si deci platitor de impozit pe venit, si doriti sa va pastrati in continuare aceasta optiune, atunci este necesar ca in maxim 60 de zile de la data inmatricularii sa inregistrati cel putin un contract de munca pe societate.
5. In caz ca ati deschis o firma fara activitate la sediul social ales urmeaza a va deschide un punct de lucru intr-o alta locatie

Acest lucru presupune depunerea unei declaratii de incepere a activitatii, un act modificator, actul constitutiv „la zi” si contractul de proprietate, inchiriere, comodat, etc. asupra spatiului unde doriti sa deschideti punctul de lucru.
6. Aveti obligatia de a afisa la loc vizibil, atat la sediul social cat si la punctele de lucru, urmatoarele documente:

– programul de functionare/de lucru cu publicul, inclusiv eventualele pauze de masa

– certificatului de inmatriculare (in copie)

– certificatele constatatoare/autorizatiile (in copie)

– limitele de adaos commercial practicat (in cazul societatilor ce desfasoara activitati de comert)

– telefonul pentru oficiul de protectie al consumatorului

– textul privind obligatia clientilor de a solicita si de a pastra bonul fiscal pana la iesirea din unitate (acolo unde este cazul)

– planul de evacuare in caz de incendiu
7. Alte obligatii:

– fiscalizarea, personalizarea si programarea casei de marcat cu coduri pentru fiecare produs

– obtinerea unui aviz metrologic anual pentru cantarele electronice

– afisarea preturilor si a tarifelor

– inregistrarea contractelor de munca in maxim 20 de zile de la data inceperii activitatii salariatilor

– intocmirea fiselor de post ale salariatilor

– redactarea si afisarea regulamentului de ordine interioara

– semnarea unui contract cu un inspector de protectia muncii si PSI, precum si a unui contract separat cu un medic de medicina muncii – pentru societatile care au salariati

– tinerea unei evidente separate a numarului de zile si de ore lucrate si/sau de concediu pentru fiecare slariat (ore suplimentare, ore de noapte, ore lucrate in zilele de sambata si de duminica sau de sarbatorile legale, nr de zile de concediu de odihna sau medical), precum si planificarea concediilor pentru anul urmator

– inventarierea patrimoniului (stoc de marfa, mijloace fixe, obiecte de inventar) cel putin o data pe an, pana la data de 31 decembrie si prezentarea listelor de inventar, in original, la contabilitate
8. Angajarea unui contabil pentru a va efectua cel putin servicii de contabilitate primara si pentru a va relationa corect si legal cu structurile statului.
9. Obtinerea de asistenta juridica de specialitate pentru contractele societatii, pentru negocierile din cadrul intalnirilor de afaceri sau pentru asistenta juridica permanenta.
10. In final, pentru o mai buna organizare a activitatii dvs., va sfatuim:

– sa tineti o evidenta separata a tuturor documentelor dvs, prin alocarea unor numere, inscrise in registre separate, pentru: corespondenta primita (numere de intrare), corespondenta expediata (numere de iesire), documente cu caracter intern (numere interne), contracte (acestea trebuie indosariate cu atentie, pentru a putea fi gasite usor, mai ales ca facturile emise de catre persoanele juridice catre alte persoane juridice sunt conditionate de existenta contractelor incheiate in acest sens).

B. Drepturile si obligatiile contribuabililor pe timpul desfasurarii inspectiei fiscale:

 

Pe timpul desfasurarii inspectiei fiscale aveti urmatoarele drepturi:
1. Dreptul de a fi instiintat despre actiunea de inspectie fiscala

Inaintea desfasurarii inspectiei fiscale veti fi instiintat despre aceasta actiune printr-un aviz de inspectie fiscala, care va fi transmis, in scris, de organul fiscal, astfel:
– cu 30 de zile inainte de inceperea actiunii de inspectie fiscala, pentru marii contribuabili;
– cu 15 zile inainte de inceperea actiunii de inspectie fiscala, pentru ceilalti contribuabili.
Prin avizul de inspectie fiscala veti fi instiintat cu privire la:
a) organul de inspectie fiscala care va efectua inspectia fiscala;
b) temeiul juridic al inspectiei fiscale;
c) data de incepere a inspectiei fiscale;
d) obligatiile fiscale si perioadele ce urmeaza a fi supuse inspectiei fiscale;
e) posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale.
In cazul in care inspectia fiscala are un caracter inopinat, se desfasoara in vederea solutionarii unor cereri ale dumneavoastra sau in cazul unor actiuni indeplinite ca urmare a solicitarii unor autoritati, potrivit legii, transmiterea avizului de inspectie fiscala nu este obligatorie.
2. Dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele, taxele si contributiile sociale aflate in cadrul termenului de prescriptie

Organul de inspectie fiscala poate verifica situatia dumneavoastra in cadrul termenului de prescriptie. Termenul de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili obligatii fiscale este de 5 ani, cu exceptia cazului cand legea dispune altfel.
3. Dreptul de a solicita modificarea datei de incepere a inspectiei fiscale

Amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale se poate solicita, o singura data, pentru motive justificate.
In acest caz vi se va comunica data la care a fost reprogramata inspectia fiscala.
4. Dreptul de a fi verificat o singura data pentru fiecare impozit, taxa sau contributie sociala si pentru fiecare perioada supusa verificarii/impozitarii

Inspectia fiscala se efectueaza o singura data pentru fiecare impozit, taxa sau contributie sociala si pentru fiecare perioada supusa verificarii/impozitarii.
Totusi, in cazul in care, de la data incheierii inspectiei fiscale si pana la data implinirii termenului de prescriptie, apar date suplimentare, necunoscute organelor de inspectie fiscala la data efectuarii verificarilor, sau erori de calcul care influenteaza rezultatele acestora, conducatorul inspectiei fiscale competent poate decide reverificarea unei anumite perioade.
Datele suplimentare pe care se fundamenteaza decizia de reverificare a unei anumite perioade pot rezulta din situatii cum sunt:
– efectuarea unui control incrucisat asupra documentelor justificative ale unui grup de contribuabili din care faceti parte si dumneavoastra;
– obtinerea pe parcursul actiunilor de inspectie fiscala efectuate la alti contribuabili a unor documente sau informatii suplimentare referitoare la activitatea dumneavoastra, intr-o perioada care a fost deja supusa inspectiei fiscale;
– solicitari ale organelor de urmarire penala ori ale altor organe sau institutii indreptatite potrivit legii;
– informatii obtinute in orice alt mod, de natura sa modifice rezultatele inspectiei fiscale anterioare.
5. Dreptul de a solicita legitimarea organelor de inspectie fiscala

La inceperea inspectiei fiscale, organul de inspectie fiscala este obligat sa prezinte contribuabilului legitimatia de inspectie fiscala si ordinul de serviciu semnat de conducatorul activitatii de inspectie fiscala. Inceperea inspectiei fiscale trebuie consemnata in Registrul unic de control.
6. Dreptul ca activitatea dumneavoastra sa fie cat mai putin afectata pe timpul desfasurarii inspectiei fiscale

Organele de inspectie fiscala au obligatia sa exercite activitatea de inspectie fiscala in asa fel incat sa afecteze cat mai putin desfasurarea activitatilor dumneavoastra curente si sa utilizeze eficient timpul destinat inspectiei fiscale.
7. Dreptul de a fi informat

Pe parcursul desfasurarii inspectiei fiscale veti fi informat asupra constatarilor rezultate din inspectia fiscala.
8. Dreptul de a fi primul solicitat pentru a furniza informatii

Organul de inspectie fiscala va solicita informatiile necesare pentru determinarea starii de fapt fiscale intai de la dumneavoastra sau de la alta persoana imputernicita de dumneavoastra.
Daca pe timpul desfasurarii inspectiei fiscale starea de fapt fiscala nu a fost clarificata de catre dumneavoastra, organul de inspectie fiscala poate solicita informatii si altor persoane. Informatiile furnizate de aceste persoane vor fi luate in considerare numai in masura in care sunt confirmate si de alte mijloace de proba.
9. Dreptul de a refuza furnizarea de informatii

Sotul/sotia si rudele dumneavoastra pana la gradul al 3-lea inclusiv pot refuza furnizarea de informatii, efectuarea de expertize, precum si prezentarea unor inscrisuri.
Preotii, avocatii, notarii publici, consultantii fiscali, executorii judecatoresti, auditorii, expertii contabili, medicii si psihoterapeutii pot refuza sa furnizeze informatii cu privire la datele de care au luat cunostinta in exercitarea activitatilor.
Persoanele sus-mentionate, cu exceptia preotilor, pot totusi furniza informatii, dar numai cu acordul persoanei despre care au fost solicitate informatiile.
10. Dreptul de a beneficia de asistenta de specialitate

Pe toata durata exercitarii inspectiei fiscale aveti dreptul sa beneficiati de asistenta de specialitate sau juridica.
11. Dreptul de a fi protejat pe linia secretului fiscal

Aveti dreptul sa fiti protejat pe linia secretului fiscal.
Informatiile pe care le furnizati dumneavoastra organelor de inspectie fiscala, precum si cele pe care acestea le obtin pe timpul desfasurarii inspectiei fiscale sunt protejate pe linia secretului fiscal.
In categoria informatiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intra datele referitoare la identitatea contribuabililor, natura si cuantumul obligatiilor fiscale, natura, sursa si suma veniturilor debitorului, plati, conturi, incasari, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net sau orice fel de informatii obtinute din declaratii ori din documente prezentate de catre contribuabil sau orice alte informatii cunoscute de organul fiscal ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.
In acest sens, functionarii publici din cadrul organului fiscal, inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta calitate, sunt obligati sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.
12. Dreptul de a primi dovada scrisa in cazul retinerii unor documente de catre organele
de inspectie fiscala

In cazul in care, in timpul desfasurarii inspectiei fiscale, vi se retin, in scopul protejarii, documente, acte, inscrisuri, registre si documente financiar-contabile sau orice element material care face dovada stabilirii, inregistrarii si achitarii obligatiilor fiscale de catre dumneavoastra, organul de inspectie fiscala trebuie sa intocmeasca un act in care sunt specificate toate elementele necesare individualizarii probei sau dovezii respective, precum si mentiunea ca aceasta a fost retinuta, potrivit dispozitiilor legale, de catre organul fiscal.
Daca au fost retinute inscrisuri si alte documente, in original, acestea va vor fi inapoiate, organul de inspectie fiscala retinand numai copii ale inscrisurilor relevante din punct de vedere fiscal.
13. Dreptul de a cunoaste rezultatele inspectiei fiscale

La incheierea inspectiei fiscale organul fiscal va purta o discutie finala cu dumneavoastra asupra constatarilor si consecintelor lor fiscale.
Data, ora, locul si problematica discutiei va vor fi comunicate in timp util.
Aveti dreptul sa prezentati in scris punctul dumneavoastra de vedere cu privire la constatarile inspectiei fiscale.
De asemenea, dupa incheierea inspectiei fiscale, in cazul in care nu se modifica baza de impunere aferenta impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si altor sume datorate bugetului general consolidat, supuse inspectiei fiscale, acest fapt va va fi comunicat in scris.
Daca in urma inspectiei fiscale se modifica baza de impunere a obligatiilor bugetare supuse inspectiei fiscale, vi se va comunica Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala.
14. Dreptul de a contesta decizia de impunere emisa in urma inspectiei fiscale

In cazul in care va simtiti lezat de rezultatul inspectiei fiscale, aveti dreptul sa contestati decizia de impunere emisa cu aceasta ocazie de organul de inspectie fiscala.
Contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde:
– datele dumneavoastra de identificare;
– obiectul contestatiei;
– motivele de fapt si de drept;
– dovezile pe care se intemeiaza;
– semnatura dumneavoastra sau a persoanei imputernicite, precum si stampila, in cazul persoanelor juridice.
Contestatia se depune in scris, in termen de 30 de zile de la data comunicarii rezultatelor inspectiei fiscale, la organul fiscal al carui act este atacat.
Contestatiile formulate de dumneavoastra impotriva deciziilor de impunere si actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere se solutioneaza dupa cum urmeaza:
a) contestatiile care au ca obiect impozite, taxe, contributii, precum si accesorii ale acestora, al caror cuantum este sub 5 miliarde lei, se solutioneaza de catre organele competente constituite la nivelul directiilor generale ale finantelor publice la care sunteti inregistrat ca platitor de impozite si taxe;
b) contestatiile formulate de marii contribuabili, care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, precum si accesorii ale acestora, al caror cuantum este sub 5 miliarde lei, se solutioneaza de catre organele competente constituite in cadrul respectivelor directii generale de administrare a marilor contribuabili;
c) contestatiile care au ca obiect impozite, taxe, contributii, precum si accesorii ale acestora, al caror cuantum este de 5 miliarde lei sau mai mare, precum si cele formulate impotriva actelor emise de organele centrale se solutioneaza de catre organele competente de solutionare constituite la nivel central.

In solutionarea contestatiei organul competent se pronunta prin decizie sau dispozitie.
Decizia emisa in solutionarea contestatiei este definitiva in sistemul cailor administrative de atac.

Decizia privind solutionarea contestatiei se comunica dumneavoastra, persoanelor introduse, in conditiile art. 43 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, precum si organului de inspectie fiscala emitent al actului administrativ atacat.

Deciziile emise in solutionarea contestatiilor pot fi atacate la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta.

De asemenea, este bine sa cunoasteti si urmatoarele prevederi:
• Termenul de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili obligatii fiscale incepe sa curga de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a nascut creanta fiscala potrivit art. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, daca legea nu dispune altfel.
• Dreptul de a stabili obligatii fiscale se prescrie in termen de 10 ani in cazul in care acestea rezulta din savarsirea unei fapte prevazute de legea penala. Acest termen curge de la data savarsirii faptei ce constituie infractiune, sanctionata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva.
• La contribuabilii mari, perioada supusa inspectiei fiscale incepe de la sfarsitul perioadei controlate anterior.
• La celelalte categorii de contribuabili, inspectia fiscala se efectueaza asupra creantelor nascute in ultimii 3 ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale. Inspectia fiscala se poate extinde pe perioada de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale, daca:
a) exista indicii privind diminuarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;
b) nu au fost depuse declaratii fiscale;
c) nu au fost indeplinite obligatiile de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat.
• Durata efectuarii inspectiei fiscale este stabilita de organele de inspectie fiscala sau, dupa caz, de compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, in functie de obiectivele inspectiei, si nu poate fi mai mare de 3 luni. In cazul marilor contribuabili sau al celor care au sedii secundare, durata inspectiei nu poate fi mai mare de 6 luni.

 

Pe timpul desfasurarii inspectiei fiscale aveti urmatoarele obligatii:
1. Obligatia de a permite accesul organului de inspectie fiscala in incintele dumneavoastra de afaceri

Indiferent de locul unde se desfasoara inspectia fiscala, organul de inspectie fiscala are dreptul sa inspecteze orice incinta de afaceri a dumneavoastra sau orice alte incinte ori locuri in care exista bunuri impozabile sau se desfasoara activitati producatoare de venituri, in prezenta dumneavoastra ori a unei persoane desemnate de catre dumneavoastra.
Aceasta obligatie va revine, de regula, in timpul programului dumneavoastra normal de lucru. Cu acordul dumneavoastra si cu aprobarea conducatorului organului de inspectie fiscala, inspectia fiscala se poate desfasura si in afara programului dumneavoastra de lucru.
Acordul trebuie sa il exprimati in scris, sa il inregistrati la registratura dumneavoastra, urmand a fi anexat la actul incheiat cu ocazia inspectiei fiscale.
2. Obligatia de a asigura un spatiu adecvat si logistica necesara desfasurarii inspectiei fiscale

Inspectia fiscala se desfasoara, de regula, in spatiile dumneavoastra de lucru si, prin urmare, trebuie sa puneti la dispozitia organelor de inspectie fiscala un spatiu adecvat, precum si logistica necesara desfasurarii inspectiei fiscale.
Prin spatiu adecvat se intelege asigurarea unui spatiu in limita posibilitatilor dumneavoastra, dupa caz, dotat cu necesarul minim de birotica si care sa permita pastrarea in siguranta a documentelor primite pentru inspectia fiscala sau elaborate de organele de inspectie fiscala. In cazul in care dumneavoastra nu puteti asigura un spatiu corespunzator, veti anunta in scris si motivat organul de inspectie fiscala competent.
3. Obligatia de a pune la dispozitie organului de inspectie fiscala toate documentele care stau la baza calcularii impozitelor datorate

In vederea stabilirii starii de fapt fiscale, aveti obligatia de a pune la dispozitie organului de inspectie fiscala registrele de evidenta contabila, documentele de afaceri si orice alte inscrisuri relevante pentru inspectia fiscala. Organul de inspectie fiscala are dreptul de a solicita si altor persoane inscrisuri, daca starea de fapt fiscala nu a fost clarificata pe baza inscrisurilor puse la dispozitie de dumneavoastra.
Aveti obligatia sa dati informatii si sa prezentati la locul de desfasurare a inspectiei fiscale toate documentele, precum si orice alte date necesare clarificarii situatiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.
La finalizarea inspectiei fiscale, aveti obligatia de a da o declaratie scrisa, pe propria raspundere, din care sa rezulte ca au fost puse la dispozitie toate documentele si informatiile relevante pentru inspectia fiscala.
4. Obligatia de a colabora la desfasurarea inspectiei fiscale

Aveti obligatia de a colabora la constatarea starilor de fapt fiscale. Sunteti obligat sa oferiti informatii si sa prezentati la locul de desfasurare a inspectiei fiscale toate documentele, precum si orice alte date necesare clarificarii situatiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.
5. Obligatia de a conduce, a pastra si a arhiva evidentele contabile si fiscale intr-un mod adecvat si de a le pastra la domiciliul fiscal sau la sediile dumneavoastra secundare, dupa caz

Aveti obligatia de a conduce si a pastra evidentele contabile si fiscale la domiciliul fiscal sau la sediile dumneavoastra secundare, dupa caz.
Daca ati tinut evidentele contabile si fiscale cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe langa datele arhivate aveti obligatia sa pastrati si sa prezentati si aplicatiile informatice cu ajutorul carora ati generat datele arhivate in format electronic.
6. Obligatia de a furniza organului de inspectie fiscala informatiile solicitate

Dumneavoastra sau alte persoane numite de dumneavoastra aveti obligatia sa furnizati informatiile solicitate de organele de inspectie fiscala. Daca informatiile dumneavoastra sau ale persoanei numite de dumneavoastra sunt insuficiente, atunci organul de inspectie fiscala se poate adresa si altor persoane pentru obtinerea de informatii.
Cererea de furnizare a informatiilor se formuleaza in scris si va specifica natura informatiilor solicitate pentru determinarea starii de fapt fiscale si documentele care sustin informatiile furnizate.
7. Obligatia de a va prezenta la sediul organului fiscal

Aveti obligatia de a va prezenta la sediul organului fiscal pentru a da informatii si lamuriri necesare stabilirii situatiei dumneavoastra fiscale reale. In cazul in care solicitarea de a va prezenta este facuta in scris, aceasta va cuprinde obligatoriu:
– data, ora si locul la care sunteti obligati sa va prezentati;
– baza legala a solicitarii;
– scopul solicitarii;
– documentele pe care sunteti obligati sa le prezentati.
8. Obligatia de a indeplini masurile dispuse de organul de inspectie fiscala

Aveti obligatia de a indeplini masurile prevazute in actul intocmit cu ocazia inspectiei fiscale, in termenele si in conditiile stabilite de organele de inspectie fiscala.
9. Obligatia de a plati diferentele de impozite, taxe, contributii sociale, stabilite cu ocazia inspectiei fiscale, precum si dobanzile si penalitatile de intarziere aferente acestora

Sunteti obligat sa platiti diferentele de impozite, taxe si contributii sociale, stabilite cu ocazia inspectiei fiscale, precum si dobanzile si penalitatile de intarziere aferente acestora.
Pentru diferentele de impozite, taxe, contributii sociale si pentru dobanzile si penalitatile de intarziere stabilite, termenul de plata se stabileste in functie de data comunicarii acestora prin decizia de impunere, astfel:
– daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1-15 din luna, termenul de plata este pana la data de 5 a lunii urmatoare;
– daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16-31 din luna, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii urmatoare.
Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala va este comunicata dupa cum urmeaza:
– prin prezentarea dumneavoastra la sediul organului fiscal emitent. In acest caz, data comunicarii deciziei de impunere privind obligatiile fiscale stabilite suplimentar de inspectia fiscala este data ridicarii sub semnatura a actului respectiv;
– prin persoanele imputernicite ale organului fiscal, potrivit legii;
– prin posta, la domiciliul dumneavoastra fiscal, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, precum si prin alte mijloace cum sunt: fax, telefon, e-mail, daca se asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia, iar data comunicarii va fi dovedita prin semnatura dumneavoastra.
Daca se constata lipsa dumneavoastra sau a persoanei imputernicite de catre dumneavoastra sa primeasca decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala, de la domiciliul fiscal, comunicarea se face prin publicarea unui anunt intr-un cotidian national de larga circulatie si intr-un cotidian local sau in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in care se mentioneaza ca a fost emis actul pe numele dumneavoastra. Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala produce efecte din momentul comunicarii si se considera comunicata in a cincea zi de la data publicarii anuntului.

 

avocat@coltuc.ro

Dividende. Achitare cu intarziere. Dobanzi

In cazul achitarii cu intarziere a dividendelor( acestea reprezentand o datorie comerciala), se pot pretinde dobanzile prevazute de art 43 C. com.Speta: La data de 05.02.1997 reclamanta [..X.] a chemat in judecata pe parata[..Y] pt ca prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligata la plata sumei de 300.000.000 reprezentand suma de 200.000.000lei cu titlu de dividende pt anul 1996 si 100.000.000 lei cu titlu de dobanzi la 1 ian-30 iunie 1996.

Instanta de fond a retinut ca primul capat de cerere privind plata dividendelor nu mai are obiect, parata facand plata, fapt recunoscut si de reclamanta.In ceea ce priveste dobanzile, se apreciaza ca acestea nu sunt datorate , intrucat, cf art 1086C civ, reclamanta nu a facut dovada legaturii de cauzalitate dintre prejudiciul pretins si fapta culpabila a paratei.

Tribunalul- sectia comerciala, prin sentinta nr xxxxxa admis in parte actiunea reclamantei si a dispus obligarea paratei la plata de 5.000.000 cheltuieli de judecata dar respinge capatul de cerere privind dividendelele ca ramas fara obiect prin plata dupa sesizare si cererea pentru dobanzi ca neintemeiata.

Reclamanta declara apel impotriva sentintei primei instante care este respins.

Reclamanta declara recurs impotriva acestei deciziii, considerand ca a fost data cu incalcarea prevederilor legale precum si aprecierea eronata a situatiei de fapt, invocand ca temei de drept art 304 pct9 si 11 C.pr.civ.De asemenea, recurenta sustine ca prin actiunea sa s-a solicitat dobanda comerciala conf art 43 C com si nu daune conf 1086 C civ.Recurenta arata ca s-a facut confuzie intre raspunderea cu despagubiri si raspunderea cu daune.

Parata-intimanta face intampinare in care solicita respingerea recursului, sustinand ca dobanzile pretinse nu sunt datorate deoarece nu exista un raport de cauzalitate intre prejudiciul pretins si plata cu intarziere a dividendelor.

Solutia: recursul este intemeiat.Instantele au interpretat gresit actul judiciar dedus judecatii  cu privire la dobanzi ca fiind  de daune.

In obligatiile comerciale, potrivit art 43 C com, debitorul este de drept in intarziere din momentul scadentei, spre deosebire de obligatiile civile unde este obligatorie punerea in inarziere  a debitorului.Dobanda este aceea pe care ar fi primit-o reclamanta daca ar fi depus dividendele la banca unde reclamanta isi are depozitul bancar sau conf obiceiului sau de activitate de a face investitii financiare.

Excluderea si retragerea asociatilor

Poate fi exclus din societatea in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata:

a) asociatul care, pus in intarziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;
b) asociatul cu raspundere nelimitata in stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil;
c) asociatul cu raspundere nelimitata care se amesteca fara drept in administratie
d) asociatul administrator care comite frauda in dauna societatii sau se serveste de semnatura sociala sau de capitalul social in folosul lui sau al altora.
Hotararea irevocabila de excludere se va depune, in termen de 15 zile, la oficiul registrului comertului pentru a fi inscrisa, iar dispozitivul hotararii se va publica la cererea societatii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Asociatul exclus raspunde de pierderi si are dreptul la beneficii pana in ziua excluderii sale, insa nu va putea cere lichidarea lor pana ce acestea nu sunt repartizate conform prevederilor actului constitutiv. Asociatul exclus nu are dreptul la o parte proportionala din patrimoniul social, ci numai la o suma de bani care sa reprezinte valoarea acesteia.
 
Asociatul exclus ramane obligat fata de terti pentru operatiunile facute de societate, pana in ziua ramanerii definitive a hotararii de excludere. Daca, in momentul excluderii, sunt operatiuni in curs de executare, asociatul este obligat sa suporte consecintele si nu-si va putea retrage partea ce i se cuvine decat dupa terminarea acelor operatiuni.
 
Asociatul in societatea in nume colectiv, in comandita simpla sau in societatea cu raspundere limitata se poate retrage din societate:
a) in cazurile prevazute in actul constitutiv;
b) cu acordul tuturor celorlalti asociati;
c) in lipsa unor prevederi in actul constitutiv sau cand nu se realizeaza acordul unanim asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, in baza unei hotarari a tribunalului, supusa numai recursului, in termen de 15 zile de la comunicare.

Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus prin:
a) micsorarea numarului de actiuni sau parti sociale;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor sau a partilor sociale;
c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor.
Capitalul social mai poate fi redus, atunci cand reducerea nu este motivata de pierderi, prin:
a) scutirea totala sau partiala a asociatilor de varsamintele datorate;
b) restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportionala cu reducerea capitalului social si calculata egal pentru fiecare actiune sau parte sociala;
c) alte procedee prevazute de lege.
Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a
Hotararea va trebui sa respecte minimul de capital social, atunci cand legea il fixeaza, sa arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.
Creditorii societatii, ale caror creante sunt anterioare publicarii hotararii, vor fi indreptatiti sa obtina garantii pentru creantele care nu au devenit scadente pana la data respectivei publicari.
Acestia au dreptul de a face opozitie impotriva acestei hotarari. Reducerea capitalului social nu are efect si nu se fac plati in beneficiul actionarilor, pana cand creditorii nu vor fi obtinut realizarea creantelor lor sau garantii adecvate sau pana la data la care instanta, considerand ca societatea a oferit creditorilor garantii adecvate ori ca, luandu-se in considerare activul societatii, garantiile nu sunt necesare, nu va fi respins cererea creditorilor, prin hotarare judecatoreasca irevocabila.
Cand societatea a emis obligatiuni, nu se va putea proceda la reducerea capitalului social prin restituiri facute actionarilor din sumele rambursate in contul actiunilor, decat in proportie cu valoarea obligatiunilor rambursate.
 
Capitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura.
Marirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.
 
Hotararea adunarii generale pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii. Societatea pe actiuni isi va putea majora capitalul social, cu respectarea dispozitiilor prevazute pentru constituirea societatii.
 
Majorarea capitalului social al unei societati prin oferta publica de valori mobiliare si/sau prin acordarea posibilitatii actionarilor de a-si tranzactiona drepturile de preferinta pe piata de capital este supusa prevederilor legislatiei specifice pietei de capital. In caz de majorare a capitalului social prin oferta publica, administratorii sunt solidar raspunzatori de exactitatea celor aratate in prospectul de emisiune, in publicatiile facute de societate sau in cererile adresate oficiului registrului comertului, in conformitate cu prevederile legislatiei privind piata de capital.

Fuziunea si divizarea societatilor

Fuziunea este operatiunea prin care:

 

a) una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei alte societati, in schimbul repartizarii de actiuni la societatile beneficiare si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate; sau

b) mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei societati pe care o constituie, in schimbul repartizarii de actiuni la societatile beneficiare si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate catre actionarii societatii divizate

Divizarea este operatiunea prin care:
a) o societate, dupa ce este dizolvata fara a intra in lichidare, transfera mai multor societati totalitatea patrimoniului sau, in schimbul repartizarii de actiuni la societatile beneficiare si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate catre actionarii societatii divizate;
 
b) o societate, dupa ce este dizolvata fara a intra in lichidare, transfera toate activele si pasivele sale mai multor societati nou-constituite, in schimbul repartizarii de actiuni la societatile beneficiare si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate catre actionarii societatii divizate. Fuziunea sau divizarea se poate face si intre societati de forme diferite.
Fuziunea sau divizarea poate fi efectuata chiar daca societatile dizolvate sunt in lichidare, cu conditia ca acestea sa nu fi inceput inca distribuirea intre asociati a activelor ce li s-ar cuveni in urma lichidarii Administratorii societatilor care urmeaza a participa la fuziune sau la divizare vor intocmi un proiect de fuziune sau de divizare, care va cuprinde:
a) forma, denumirea si sediul social ale tuturor societatilor implicate in fuziune sau divizare;
b) fundamentarea si conditiile fuziunii sau ale divizarii;
c) conditiile alocarii de actiuni la societatea absorbanta sau la societatile beneficiare;
d) data de la care actiunile sau partile sociale prevazute la lit. c) dau detinatorilor dreptul de a participa la beneficii si orice conditii speciale care afecteaza acest drept;
e) rata de schimb a actiunilor sau partilor sociale si cuantumul eventualelor plati in numerar;
f) cuantumul primei de fuziune sau de divizare;
g) drepturile conferite de catre societatea absorbanta sau beneficiara detinatorilor de actiuni care confera drepturi speciale si celor care detin alte valori mobiliare in afara de actiuni sau masurile propuse in privinta acestora;
h) orice avantaj special acordat expertilor la care se face referire la art. 2433 si membrilor organelor administrative sau de control ale societatilor implicate in fuziune sau in divizare;
i) data la care au fost aprobate situatiile financiare ale societatilor participante, care au fost folosite pentru a se stabili conditiile fuziunii sau ale divizarii;
j) data de la care tranzactiile societatii absorbite sau divizate sunt considerate din punct de vedere contabil ca apartinand societatii absorbante sau uneia ori alteia dintre societatile beneficiare;
k) in cazul divizarii: – descrierea si repartizarea exacta a activelor si pasivelor care urmeaza a fi transferate fiecareia dintre societatile beneficiare; – repartizarea catre actionarii sau asociatii societatii divizate de actiuni, respectiv parti sociale, la societatile beneficiare si criteriul pe baza caruia se face repartizarea Proiectul de fuziune sau de divizare, semnat de reprezentantii societatilor participante, se depune la oficiul registrului comertului unde este inmatriculata fiecare societate, insotit de o declaratie a societatii care inceteaza a exista in urma fuziunii sau divizarii, despre modul cum a hotarat sa stinga pasivul sau.
 
Proiectul de fuziune sau de divizare, vizat de judecatorul delegat, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala partilor, integral sau in extras, potrivit dispozitiei judecatorului delegat sau cererii partilor, cu cel putin 30 de zile inaintea datelor sedintelor in care adunarile generale extraordinare urmeaza a hotari asupra fuziunii/divizarii.
 
Creditorii societatilor care iau parte la fuziune sau la divizare au dreptul la o protectie adecvata a intereselor lor. In cazul unei fuziuni, detinatorilor de valori mobiliare, altele decat actiuni, care confera drepturi speciale, trebuie sa li se acorde in cadrul societatii absorbante drepturi cel putin echivalente cu cele pe care le detineau la societatea absorbita, cu exceptia cazului in care modificarea drepturilor in cauza este aprobata de o adunare a detinatorilor de astfel de titluri ori individual de catre detinatorii de astfel de titluri sau a cazului in care detinatorii au dreptul de a obtine rascumpararea titlurilor lor.
 
In cazul unei divizari, detinatorilor de valori mobiliare, altele decat actiuni, care confera drepturi speciale, trebuie sa li se acorde in cadrul societatilor beneficiare carora li se pot opune drepturile decurgand din asemenea valori mobiliare, in conformitate cu proiectul de divizare, drepturi cel putin echivalente cu cele de care beneficiau in societatea divizata, cu exceptia cazului in care modificarea drepturilor in cauza este aprobata de o adunare a detinatorilor de astfel de valori mobiliare ori de catre acestia in mod individual sau a cazului in care detinatorii au dreptul de a obtine rascumpararea valorilor mobiliare detinute.
 
Fuziunea/divizarea produce efecte:
 
a) in cazul constituirii uneia sau mai multor societati noi, de la data inmatricularii in registrul comertului a noii societati sau a ultimei dintre ele;
b) in alte cazuri, de la data inregistrarii hotararii ultimei adunari generale care a aprobat operatiunea, cu exceptia cazului in care, prin acordul partilor, se stipuleaza ca operatiunea va avea efect la o alta data, care nu poate fi insa ulterioara incheierii exercitiului financiar curent al societatii absorbante sau societatilor beneficiare, nici anterioara incheierii ultimului exercitiu financiar incheiat al societatii sau societatilor ce isi transfera patrimoniul Fuziunea sau divizarea are urmatoarele consecinte:
a) transferul, atat in raporturile dintre societatea absorbita sau divizata si societatea absorbanta/societatile beneficiare, cat si in raporturile cu tertii, catre societatea absorbanta sau fiecare dintre societatile beneficiare al tuturor activelor si pasivelor societatii absorbite/divizate; acest transfer va fi efectuat in conformitate cu regulile de repartizare stabilite in proiectul de fuziune/divizare;
b) actionarii sau asociatii societatii absorbite sau divizate devin actionari, respectiv asociati ai societatii absorbante, respectiv ai societatilor beneficiare, in conformitate cu regulile de repartizare stabilite in proiectul de fuziune/divizare;
c) societatea absorbita sau divizata inceteaza sa existe. Nulitatea unei fuziuni sau divizari poate fi declarata numai prin hotarare judecatoreasca.

Lichidarea societatilor in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata

Numirea lichidatorilor in societatile in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata va fi facuta de toti asociatii, daca in contractul de societate nu se prevede altfel.

Daca nu se va putea intruni unanimitatea voturilor, numirea lichidatorilor va fi facuta de instanta, la cererea oricarui asociat ori administrator, cu ascultarea tuturor asociatilor si administratorilor.

Impotriva sentintei se poate declara numai recurs de catre asociati sau administratori, in termen de 15 zile de la pronuntare.

Dupa terminarea lichidarii societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata, lichidatorii trebuie sa intocmeasca situatia financiara si sa propuna repartizarea activului intre asociati.

Situatia financiara semnata de catre lichidatori se inainteaza spre a fi inregistrata si publicata pe pagina de internet a oficiului registrului comertului.

Asociatul nemultumit poate face opozitie in termen de 15 zile de la notificarea situatiei financiare de lichidare si a proiectului de repartizare.

Pentru solutionarea opozitiei, problemele referitoare la lichidare vor fi separate de acelea ale repartizarii, fata de care lichidatorii pot ramane straini

Lichidarea societatilor pe actiuni

Numirea lichidatorilor in societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni se face de adunarea generala, care hotaraste lichidarea, daca, prin actul constitutiv, nu se prevede altfel. 
Adunarea generala hotaraste cu majoritatea prevazuta pentru modificarea actului constitutiv.

In cazul in care majoritatea nu a fost obtinuta, numirea se face de tribunal, la cererea oricaruia dintre administratori, respectiv dintre membrii directoratului, sau dintre asociati, cu citarea societatii si a celor care au cerut-o. Impotriva sentintei tribunalului se poate declara numai recurs, in termen de 15 zile de la pronuntare.

 

Lichidatorii au dreptul sa aprobe darea de seama si sa faca sau sa sustina eventualele contestatii cu privire la aceasta
In cazul in care unul sau mai multi administratori, respectiv membri ai directoratului, sunt numiti lichidatori, darea de seama asupra gestiunii administratorilor, respectiv a directoratului, se va depune la oficiul registrului comertului si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, impreuna cu bilantul final de lichidare.

Cand gestiunea trece peste durata unui exercitiu financiar, darea de seama trebuie anexata la prima situatie financiara pe care lichidatorii o prezinta adunarii generale.

Daca lichidarea se prelungeste peste durata exercitiului financiar, lichidatorii sunt obligati sa intocmeasca situatia financiara anuala, conformandu-se dispozitiilor legii si actului constitutiv.

Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii intocmesc situatia financiara finala, aratand partea ce se cuvine fiecarei actiuni din repartizarea activului societatii, insotita de raportul cenzorilor sau, dupa caz, raportul auditorilor financiari.

Situatia financiara, semnata de lichidatori, se va depune, pentru a fi mentionata, la oficiul registrului comertului si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Sumele cuvenite actionarilor, neincasate in termen de doua luni de la publicarea situatiei financiare, vor fi depuse la o banca sau la una dintre unitatile acesteia, cu aratarea numelui si prenumelui actionarului, daca actiunile sunt nominative, sau a numerelor actiunilor, daca ele sunt la purtator.

Plata se va face persoanei aratate sau posesorului actiunilor, retinandu-se titlul.

In cazul in care societatea aflata in lichidare este in stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei. In conditiile legislatiei insolventei, creditorii vor putea cere deschiderea procedurii insolventei fata de societatea aflata in curs de lichidare.

Procedura somaţiei de plată

Procedura somaţiei de plată se desfăşoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.

Cererea va cuprinde:
a) numele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul creditorului;
b) numele şi domiciliul debitorului persoană fizică, iar în cazul debitorului persoană juridică, denumirea şi sediul, precum şi, după caz, numărul certificatului de înmatriculare în registrul comerţului sau în registrul persoanelor juridice, codul fiscal şi contul bancar;
c) sumele temeiul de fapt şi de drept al obligaţiilor de plată, perioada la care se referă acestea, termenul la care trebuia făcută plata şi orice element necesar pentru determinarea datoriei.
La cerere se anexează contractul sau orice alt înscris doveditor al sumelor datorate.
Cererea şi actele anexate la aceasta se depun în copie în atâtea exemplare câte părţi sunt, plus unul pentru instanţă.

În cazul în care creditorul primeşte plata datoriei ori declară că este mulţumit cu înţelegerea asupra plăţii, judecătorul va lua act despre aceasta şi va proceda la închiderea dosarului, pronunţând o încheiere irevocabilă. Încheierea privind înţelegerea părţilor asupra plăţii constituie titlu executoriu.

Dacă nu a intervenit închiderea dosarului judecătorul va examina cererea pe baza actelor depuse, precum şi a explicaţiilor şi lămuririlor părţilor, ce i-au fost prezentate.
Când în urma examinării constată că pretenţiile creditorului sunt justificate, judecătorul emite ordonanţa care va conţine somaţia de plată către creditor, precum şi termenul de plată.
Termenul de plată nu va fi mai mic de 10 zile şi nici nu va depăşi 30 de zile. Judecătorul va putea stabili alt termen potrivit înţelegerii părţilor.

Ordonanţa prin care judecătorul a respins cererea creditorului este irevocabilă. În acest caz, precum şi în cazul în care prin ordonanţă cererea sa a fost admisă în parte, creditorul poate introduce cerere de chemare în judecată potrivit dreptului comun. Debitorul poate formula acţiune în anulare în termen de 30 de zile de la data înmânării sau comunicării acesteia. Acţiunea în anulare se soluţionează de instanţa competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instanţă. Acţiunea în anulare se depune la instanţa la care funcţionează judecătorul care a dat ordonanţa.
Dacă instanţa învestită admite acţiunea în anulare, aceasta va anula ordonanţa, iar la cererea creditorului va proceda, în condiţiile dreptului comun, la judecarea în fond a cauzei.
Hotărârea prin care a fost respinsă acţiunea în anulare poate fi atacată cu recurs de către debitor.

Cotractul de franciza

Contractul de franciza este un contract sinalagmatic, cu titlu oneros , intuitu personae , ce implica colaborare stransa intre parti, independente din punct de vedere financiar. Acest document reprezinta temelia unui parteneriat solid intre cele doua parti beneficiare : francizorul si francizatul (beneficiarul) .

Calitatea de francizor : Pentru ca un agent economic sa devina francizor , trebuie sa indeplineasca, conform legislatiei trei conditi de baza: – sa aiba o marca inregistrata la OSIM

afacerea francizabila sa fie derulare

 – sa aiba experienta necesara in a pune la dispozitia viitorului francizat un set de cunostiinte elementare in demararea afacerii ( know-how)

 
Prima operatie pentru incheierera unui contract de franciza o reprezinta faza pre-contractuala , care permite fiecarei parti sa-si confirma decizia de a colabora .

Au loc schimb de informatii si discutii preliminare, in care ambele parti incearca sa stabileasca termenii si conditiile unei viitoare cooperari .  Francizorul trebuie sa puna la dispozitia beneficiarului informatii, cum ar fii :

 – experienta dobandita si transferabila

 – conditiile financiare ale contractului ( taxa de intrare in retea, redevente anuale , alte contributii finaciare)

 – lista cu actualii francizati si date de contact ale ecestora. Beneficiarul poate asfel sa afle de la sursa cat de viabila va fi viitoarea cooperare.

 
In cazul in care cele doua parti cad la un acord echitabil, faza precontractuala se incheie cu semnarea unui contract de rezervare . Acesta reprezinta un document prin care francizatul se angajeaza sa nu divulge nici o informatie care ar putea dauna imaginii sau bunei derulari a relatiilor dintre parti. In acelasi timp, francizorul are obligatia de a nu cauta alt partener in aceeasi zona, fara acordul actualului partener. Cea mai importanta parte a contractului de rezervare o reprezinta clauza de confidentialitate si non-concurenta , prin care ambele parti se obliga, indiferenta de rezultatele negocierilor sa nu foloseasca informatii intr-un mod care ar dezavantaja cealalta parte.

Dupa acordul de vointa din partea celor doua parti, urmeaza intalnirea la masa tratativelor. Negocierea contractului in vederea semnarii are in vedere o serie de termene si conditii asupra carora cele doua parti trebuie sa cada de acord. Important de mentionat , negocierea contractului reprezinta o parte esentiala cu efecte pe toata durata derularii contractului.. Reprezentantii trebuie sa fie insotiti de o echipa de specialisti capabili sa rezolve orice problema aparuta:

 – un jurist , bun cunoscator al legislatiei si procedurilor legale in vigoare

 – un expert contabil, pentru a evalua forta financiata si capacitatea partenerului de a-si respecta obligatiile contractuale

 – un consultant in domeniul francizei , experimentat si familiarizat cu termenii din contract.

Conform art.6 – Legea 79/1998 , contractul de franciza trebuie sa contina :

 – obiectul contractului

 – drepturile si obligatiiler partilor

 – conditiile financiare

 – durata contractului.

 – garantii

 – clauze de neconcurenta

 – cesiunea drepturilor contractuale

 – forta majora

 – litigii

 – conditii de modificare, prelungire si reziliere

 – dipozitii generale.

Drepturile si obligatiile partilor reprezinta partea cea mai importanta a contractului. In acest capitol sunt stipulate expres conditiile de functionare a contractului.

Obligatiile francizorului:

1. Transmiterea know-how-ului . Pentru a fi eligibil, acesta trebuie sa indeplineasca trei conditii :

 – sa apartina francizorului .

 -sa reprezinte un ansamblu de cunostiinte noi, aplicabile si probate de francizor in intreprinderea proprie.

 – sa fie transmisibil francizatului.

2. Asistenta tehnica si comerciala . Francizorul este obligat pe tot parcursul contractului sa acorde asistenta pentru a permite francizatului implemantarea si dezvoltarea cu succes a retetei afacerii si a cunostiintelor implicare de know-how.

3. Obligatia de aprovizionare . Daca, in temeiul conventiei, francizatul vinde produse pe care trebuie sa le procure de la francizor , acesta din urma trebuie sa livreze primului produsele care ii sunt comandate. Francizorul se va afla in pozitia unui vanzator si isi va asuma responsabilitatiile.

4. Exclusivitate teritoriala . Prin folosirea unor firme ,embleme sau marci francizatul beneficiza de o clientela preconstituita, dar instalarea unui alt francizat in apropiere, va duce la diluarea pietei. De aceea ,contractul de franciza trebuie sa contina clauze privind exclusivitatea teritoriala in beneficiul francizatului, insa aceasta este conditionata de cifra minima de afaceri, numarul consumatorilor si perspectiva cresterii acestora.

  Obligatiile francizatului

  1. Respectarea regulilor propuse de francizor.

 Eficacitatea retelei de franciza depinde de modul in care francizatii se prezinta consumatoriilor. Un astfel de rezultat presupune ca francizorul si-a stabilit si definit conceptia nu doar in ansamblu, ci pana la detalii : alegerea locatiilor, forma acestora, amenajarea interioara si exterioara, lista produselor si serviciilor oferite, prezentarea generala a marfurilor , tinuta vestimentara a personalului.

 2. Pastrarea secretului know-how-lui.

 Valoarea comerciala a acestuia este data de faptul ca nu este cunoscut publicului, iar legea romana instituie pentru francizat obligatia de a  nu divulga la terte persoane know-how-ul furnizat de catre francizor, atat pe toata durata contractului de franciza, cat si ulterior

 3. Plata taxelor si redeventelor : francizatul datoreaza, in schimbul serviciilor si drepturilor de folosinta :

 – Taxa de intrare ( front money) . aceasta suma, exigibila de regula la incheierea contractului sau la un termen stabilit prin contract, remunereaza transmitarea know-how-lui si asistenta la demararea afacerii.

 – Redevente ( royalties) , remunerearea pentru formarea si asistenta continua asigurata pe durata contractului . Reprezinta un procent din cifra de afaceri anuala.

 4. Obligatia de non-concurenta . Contractul de franciza nu trebuie sa conduca la impartirea pietei intre membrii retelei de franciza . Concurenta este benefica pentru o economie, dar in cazul francizei, aceasta ar putea pune piedici in dezvoltare ambelor parti. De aceea , in contract se stipuleaza clar termenele de non-concurenta.

 5. Realizarea cifrei minime de afaceri -clauza are menirea sa asigure francizorului un venit minim cert , atunci cand redeventa datorata de francizat se stabileste proportional cu cifra de afaceri. Realizarea cifrei de afaceri minime poate avea valoarea unei conditii rezolutorii sau poate permite francizatului exercitarea dreptului de reziliere anticipata a contractului.

 Drepturile si obligatiile partilor sunt rezumate de articolul 4 aliniatul 1 din Ordonanata nr.52/1997

Contractul de franciza trebuie sa reflecte interesele membrilor retelei de franciza , protejnad drepturile de proprietate intelectuala si industriala ale francizorului prin mentinerea identitatii comune si a reputatiei retelei, si trebuie sa defineasca, fara ambiguitate, obligatiile si responsabilitatiile fiecarei parti.

Manualul de franciza reprezinta un ansamblu de regului, informatii, instructiuni cuprinse intr-un document mai larg, care permit francizatului sa-si creeze o imagine de ansamblu asupra intregii afacerii de franciza, si in acelasiu timp ajuta la implemantarea acestora in dezvoltarea viitoare.

 Scopul – sa prezinte intr-o forma scrisa modul in care este condusa activitatea in cadrul francizei- adica lucrare utila concesionarilor dupa scolarizare .

 – sa il ajute pe proprietar sa isi protejeze ideile, know-how-ul si secretele comerciale.

Continutul – o introducere care sa prezinte , in general, ceea ce doreste proprietarul de la concesionar.

 – descriere a sistemului de functionare.

 – Un inventar al echipamentelor necesare si modul lor de intretinere.

 – Indicatii detaliate privind functionarea:

 – ora de deschidere.

 – descrierea activitatii pe posturi

 – Politici de achizie a marfurilor

 – standarde pentru produse si servicii

 -Metode contabile

 -Tehnici privind marketingul si publicitatea

 – Formulare care trebuie utilizate pentru diversele operatiuni, precum si pentru alte situatii .

 – Persoanele si organizatiile cu care se poate lua legatura in cazul unor probleme specilale.

Potrivit articolului 7 din Ordonanta nr 52/ 1997, contractul de franciza va respecta urmatoarele principii :

 – Termenul va fi fixat astfel incat sa permita beneficiarului amortizarea investitiilor specifice francizei . In majoritatea cazurilor, 5 ani este perioada minima de amortizare

 – Francizorul va instiinta pe beneficiar, cu un preaviz suficient de mare, asupra intentiei de a nu reinoi contractul la data expirarii.

 – Obligatiile financiare ale beneficiarului vor fi cu claritate precizate si vor fi determinate astfel incat sa favorizeze atingerea obiectivelor comune.

 Incetarea contractului de franciza .

1. Incetarea existentei uneia dintre parti. Intervine in cazul decesului uneia dintre parti, sau ,in cazul persoanelor juridice, al faimentului declarat de instanta de drept .

2. Expiratea termenului pentru care a fost incheiat contractul de franciza

 Potrivit articolului 6 OU 52 /1997 , contractul de franciza trebuie sa cuprinda si durata acestuia, si conditiile de modificare , prelungire si reziliere. Dar in articolul 7 se prevede ca francizorul va instiinta pe beneficiar cu un preaviz suficient de mare asupra intentiei de a nu reinnoi contractul la data expirarii. Cu alte cuvinte, un contract de franciza ajuns la termen este considerat prelungit de drept daca francizorul nu si-a exprimat opunerea, intr-un termen suficient de mare.

3 . Anularea contractului de franciza. Poate fi anulat in conditiile dreptului comun. Are in vedere vicii de consimtamant, dol sau eroare in momentul semnarii. Potrivit art 14 din OU 52 /1997 , contractul se anuleaza la cererea uneia dintre parti daca sunt prezente vicieri de consimtamant sau daca contractul contine informatii eronate sau ambiguue.

4 Reazilierea contrectului de franciza.

 Sanctiune care intervine in cazul neexecutarii culpabile a obligatiilor izvorate din contracte sinalagmatice

 Efectele incetarii contractului de franciza

Atunci cand contractul de franciza inceteaza, drepturile incorporate transmise spre folosinta francizatului vor fi restituite francizorului. Francizatul nu va mai putea folosi nici marca, nici alte semne distinctive si nu va mai putea uza de know-how-ul transmis.

Licitatia deschisa si licitatia restransa

Contractul de achiziṭie publică este un contract cu titlu oneros, încheiat între una sau mai multe autorităṭi contractante, pe de o parte, ṣi unul sau mai mulṭi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuṭia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii.

Procesul de achiziṭii publice există cu scopul de a creea cadrul necesar cheltuirii fondurilor alocate autorităṭilor contractante. Acestea trebuie să gestioneze fondurile alocate astfel încât, pe parcursul anului, să-ṣi poată desfăṣura activitatea în condiṭii optime.
Pentru atribuirea contractului de achiziṭie publică se folosesc mai multe proceduri:

•licitaṭia deschisă;
•licitaṭia restrânsă;
•dialogul competitiv;
•negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunṭ de participare;
•negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunṭ de participare;
•cererea de oferte;
•concursul de soluṭii
Licitaṭia deschisă se desfăṣoară, de regulă, într-o singură etapă ṣi se iniṭiază prin transmiterea spre publicare a unui anunṭ de participare în SEAP ṣi în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a- Achiziṭii Publice ṣi după caz, în funcṭie de valoarea estimată a contractului, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, prin care se solicită operatorilor economici interesaṭi depunerea de oferte.
Licitaṭia restrânsă se iniṭiază prin transmiterea spre publicare a unui anunṭ de participare prin care se solicită operatorilor economici interesaṭi depunerea candidaturii. Invitaṭia de participare este însoṭită de un exemplar al documentaṭiei de atribuire ṣi trebuie să conṭină cel puṭin următoarele informaṭii :
-referinṭe privind anunṭul de participare publicat;
-data limită stabilită pentru depunerea ofertelor;
-adresa la care se transmit ofertele;
-limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta;
-data deschiderii ofertelor;
-precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraṭiilor sau completării documentelor prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităṭii tehnice ṣi economico-financiare.

Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunṭ de participare

Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunṭ de participare se aplică în următoarele cazuri:
-atunci când în urma aplicării licitaṭiei deschise, licitataṭiei restrânse sau a dialogului competitiv au fost depuse numai oferte inacceptabile sau neconforme;
-atunci când natura lucrărilor/produselor/serviciilor  nu permit o estimare iniṭială globală a preṭului viitorului contract de achiziṭie publică;

-atunci când serviciile care urmează să fie achiziṭionate, îndeosebi serviciile financiare sau serviciile intelectuale sunt de aṣa natură încât caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achiziṭie publică prin aplicarea licitaṭiei deschise sau licitaṭiei restrânse;
-aunci când lucrările ce urmează a fi executate sunt necesare exclusiv în scopul cercetării ṣtiinṭifice, dezvoltării tehnologice ṣi dăcă acestea nu se realizează pentru obṭinerea unui profit
Această procedură se iniṭiază prin transmiterea spre publicare a unui anunṭ de participare prin care se solicită operatorilor economici depunerea de candidaturi.

Autoritatea contractantă derulează negocieri cu fiecare candidat preselectat în parte
Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunṭ de participare se desfăṣoară în următoarele cazuri:
– atunci când în urma aplicării licitaṭiei deschise sau restrânse nu a fost prezentată nici  o ofertă sau au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, datorită faptului că acestea sunt complet irelevante în raport cu obiectul contractului;
-atunci când din motive tehnice, artisitce contractul de achiziṭie publică poate fi atribuit numai unui operator economic;
-atunci când produsele ce urmează a fi livrate sunt fabricate exclusiv în scopul cercetării ṣtiinṭifice, studiilor sau dezvoltării tehnologice si nu se urmăreṣte obṭinerea unui profit;
-atunci când este necesară achiziṭionarea, de la furnizorul iniṭial, a unor cantităṭi suplimentare de produse destinate înlocuirii parṭiale sau extinderii echipamentelor/ instalaṭiilor livrate anterior;
-atunci când produsele sunt cotate la bursa de mărfuri, iar achiziṭia acestora se realizează prin operaṭiuni pe piaṭa de disponibil;
-atunci când produsele pot fi achiziṭionate în condiṭii avantajoase, de la un operator economic care îṣi lichidează definitiv afacerile;;
-atunci când este necesară achiziṭionarea unor lucrări sau servicii suplimentare, care nu au fost incluse în contractul iniṭial
 
Cererea de oferte se aplică numai în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziṭie publică este mai mică decât echivalentul în lei a următoarelor praguri:
•    pentru contractul de furnizare: 40.000 euro;
•    pentru contractul de servicii: 40.000 euro;
•    pentru contractul de lucrări: 250.000 euro

Clasificarea societatilor comerciale

În doctrina dreptului afacerilor sunt folosite mai multe criterii de clasificare a societăţilor comerciale, de exemplu:

-după natura lor  societăţile comerciale sunt:
-societăţi de persoane, care se constituie dintr-un număr mic de persoane, pe baza cunoaşterii şi încrederii reciproce în calităţile personale ale asociaţilor. Includem în această categorie SNC şi SCS;

după numărul de membri asociaţi impus de lege sunt:
-societăţi de asociat unic SRL
-societăţi cu număr maxim de acosiţi (maxim 50 permite legea tot pentru SRL)
-societăţi cu număr minim de asociaţi (5 pentru SA)

după posibilitatea de a emite titluri:
-societăţi care pot emite titluri (acţiuni şi obligaţiuni) sunt SA şi SCA
-societăţi care nu pot emite titluri de valoare sunt SRL, SNC şi SCS

după forma de răspundere a asociaţilor
-societăţi comerciale pentru care membrii asociaţi răspunde nelimitat şi solidar, inclusive cu bunurile proprii SNC
-societăţi pentru care membrii asociaţi răspunde limitat doar la valoarea capitalului social subscris sunt SRL şi SA
-societăţi ai căror membri asociaţi au răsundere mixtă (adică unii dintre membrii asociaţi răspunde limitat la valoarea aportului aufds în societate iar alţii răspund nelimitat, inclusive cu bunurile personale) sunt SCA şi SCS.

după modul de împărţire a capitalului social

-sunt societăţi cu capitalul social împărţit în acţiuni SA şi SCA
-sunt societăţi comerciale cu capitalul socil împărţit în părţi sociale SCS, SRL şi SNC

după durată pentru care a fost înfiinţată societatea
-sunt societăţi comerciale cu durată de înfiinţare nelimitată
-membrii ascoiaţi pot decide ca societatea să aibă o durată de viaţă determinată

după provenienţa capitalului social al societăţii
-societăţi cu capitat integral autohton
-societăţi comerciale cu capital străin
-societăţi comerciale cu capital mixt

Denumirea şi sediul persoanei juridice

Denumirea persoanei juridice este mijlocul de identificare a subiectului colectiv de drept civil reprezentat de cuvântul sau de grupul de cuvinte cu acest înţeles, în condiţiile legii.
Reglementarea generală privind stabilirea denumirii persoanei juridice este conţinută de Decretul nr. 31/1954: Persoana juridică va purta denumirea stabilită prin actul de înfiinţare sau prin statul (art. 38). Reglementări speciale cu privire la denumirea unor persoane juridice apar în următoarele acte normative: Legea nr. 31/1990

Naţionalitatea
Naţionalitatea persoanei juridice, reprezintă originea sa, în funcţie de statul în care a luat fiinţă şi de sistemul de drept naţional căruia îi aparţine. Pentru dreptul civil, naţionalitatea persoanei juridice are importanţă în ceea ce priveşte capacitatea acesteia, legi speciale stabilind mai multe legi în domeniu.
Contul bancar
Contul bancar este mijlocul de identificare a persoanei juridice prin intermediul unui simbol cifric al sucursalei băncii unde aceasta are deschis, pe bază de contract, contul bancar.
Codul fiscal. Firma. Telefon, telex, fax
Codul fiscal este un mijloc de identificare având rolul de a individualiza persoana juridică în raporturile financiare şi în raporturile privind evidenţa statistică. Firma – în ceea ce priveşte persoana juridică este un mijloc de identificare specific comercianţilor (în sensul dat noţiunii de dreptul comercial).
Marca este mijlocul de identificare al persoanei juridice prin care aceasta îşi individualizează produsele, lucrările şi serviciile, în raport cu cele identice sau asemănătoare ale altor participant la circuitul civil. Telefonul, telexul, faxul sunt mijloace de identificare a persoanei juridice prin simboluri numerice, ce se înscriu, de regulă, în actele juridice pe care aceasta le încheie şi pe imprimatele pe care le foloseşte.

Cererile privind autorizarea persoanelor fizice si juridice sa efectueze operatiuni cu metale si pietre pretioase

Ordinul nr. 257/2007 pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 425/2003 privind aprobarea formularelor-tip ale cererilor pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice sa efectueze operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 360 din 28.05.2007

 Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 425/2003 privind aprobarea formularelor-tip ale cererilor pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice sa efectueze operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 315 din 9 aprilie 2004, se modifica dupa cum urmeaza:
   1. Titlul ordinului se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„ORDIN
privind aprobarea formularelor-tip ale cererilor pentru
autorizarea persoanelor fizice si juridice sa efectueze
operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase”

 2. In tot cuprinsul ordinului, sintagma „operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase” se inlocuieste cu sintagma „operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase”.
   3. Anexa nr. 1 se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
   4. Anexa nr. 2 se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
   Art. II. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,
Gheorghe Ciubotaru,
subsecretar de stat

 

casa de avocatura coltuc va poate ajuta

Imprumuturile dintre asociatii societatilor comerciale

Acordarea de imprumuturi fara dobanda de catre societatile comerciale este nelegala
In practica, sunt extrem de multe cazuri ale unor societati comerciale care acorda diverse imprumuturi, cu sau fara dobanda, asociatilor sau chiar unor terte persoane, fizice sau juridice.
Consideram ca acordarea de imprumuturi fara dobanda atat asociatilor, cat si tertilor constituie o practica nelegala a societatilor comerciale. 
Astfel, societatile comerciale, fiind persoane juridice cu scop lucrativ, aptitudinea acestora de a acorda imprumuturi este circumscrisa sferei de aplicare a principiului specialitatii capacitatii de folosinta a unei persoane juridice, principiu prevazut de Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice.
Mai exact, potrivit acestui principiu consacrat de art. 34 alin. 1 din Decretul 31/1954, persoana juridica nu poate avea decat acele drepturi care corespund scopului ei, stabilit prin lege, actul de infiintare sau statut. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 1 din Legea societatilor comerciale, persoanele fizice si persoanele juridice se pot asocia si pot constitui societati comerciale in vederea efectuarii de acte de comert. 

Astfel, din punctul de vedere al scopului generic al unei societati comerciale, rezulta in mod cert ca aceasta nu are aptitudinea de a acorda imprumuturi fara dobanda deoarece acest tip de operatiune nu poate fi calificata ca fiind un act de comert. Cu alte cuvinte, societatile comerciale nu au aptitudinea legala de a face gratuitati. 

Prin urmare, un eventual contract de imprumut fara dobanda incheiat intre o societate comerciala in calitate de imprumutator si o terta persoana, in calitate de imprumutat, va fi lovit de nulitate absoluta, conform dispozitiilor art. 34 alin. 2 din Decretul nr. 31/1954, „orice act juridic care nu este facut in vederea realizarii acestui scop este nul. 

Doar unele societati comerciale pot acorda imprumuturi cu dobanda.
La prima vedere, s-ar putea crede ca o societate comerciala are aptitudinea de a incheia numai contract de imprumut cu dobanda deoarece numai acest tip de contract poate fi calificat ca un act de comert.
Totusi, si acest caz trebuie circumstantiat. Astfel, din punct de vedere al scopului concret al fiecarei persoane juridice (scop stabilit prin actul constitutiv), o societate comerciala poate acorda imprumuturi numai daca are trecut in obiectul de activitate si efectuarea de activitati de creditare. 

Inserarea in obiectul de activitate si desfasurarea unor astfel de activitati presupun indeplinirea tuturor conditiilor restrictive reglementate de unele acte normative cu aplicabilitate in domeniul activitatilor financiar-bancare. Prin urmare, inserarea in actul constitutiv a unor obiecte de activitate de acest gen poate fi realizata numai in cazul institutiilor de credit, respectiv banci, organizatii cooperatiste de credit, banci de economisire si creditare in domeniul locativ etc.
De altfel, judecatorii delegati la oficiile Registrelor Comertului resping cererile de extindere a obiectului de activitate cu activitati din domeniul creditarii in cazul in care societatile comerciale solicitante nu sunt autorizate in prealabil de Banca Nationala a Romaniei.
Creditarea administratorilor de catre societate este prohibita. 

Potrivit dispozitiilor art. 144 din Legea societatilor comerciale, este interzisa creditarea de catre societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operatiuni precum:
a) acordarea de imprumuturi administratorilor;
b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior incheierii de catre societate cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, prestari de servicii sau executare de lucrari;
c) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a oricaror imprumuturi acordate administratorilor, concomitenta ori ulterioara acordarii imprumutului;
d) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a executarii de catre administratori a oricaror altor obligatii personale ale acestora fata de terte persoane;
e) dobandirea cu titlu oneros ori plata, in tot sau in parte, a unei creante ce are drept obiect un imprumut acordat de o terta persoana administratorilor ori o alta prestatie personala a acestora. 

Prevederile mai sus mentionate sunt aplicabile si operatiunilor in care sunt interesati sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea, inclusiv ai administratorului. De asemenea, aceste prevederi sunt aplicabile si in ipoteza in care operatiunea priveste o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator ori detine, singura sau impreuna cu una dintre persoanele sus-mentionate, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris. 

Totusi, creditarea de catre societate a administratorilor acesteia nu este prohibita daca ne aflam in fata uneia dintre urmatoarele doua ipoteze:
1. Este vorba despre operatiuni a caror valoare exigibila cumulata este inferioara echivalentului in lei al sumei de 5.000 de euro;
2. Daca operatiunea este incheiata de societate in conditiile exercitarii curente a activitatii sale, iar clauzele operatiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevazute la alin. (1) si (2) decat cele pe care, in mod obisnuit, societatea le practica fata de terte persoane.
Precizam ca aceste prevederi legale mai sus mentionate sunt edictate doar pentru cazul societatilor comerciale pe actiuni. De asemenea, trebuie foarte bine inteles faptul ca o societate comerciala pe actiuni va putea sa acorde imprumuturi administratorilor, ca varianta de creditare, numai in conditiile in care, asa cum am mai precizat, are trecut in actul constitutiv o astfel de activitate. 

De asemenea, atragem atentia asupra faptului ca, desi textul legal mai sus invocat se refera la administratorii societatilor pe actiuni, asta nu inseamna ca administratorii altor tipuri de societati pot fi creditati de societatile pe care le administreaza. Astfel, potrivit dispozitiilor art. 272 din Legea societatilor comerciale, se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societatii, care foloseste cu rea-credinta bunuri sau creditul de care se bucura societatea intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect. 

Potrivit dispozitiilor aceluiasi articol, cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societatii care se imprumuta, sub orice forma, direct sau printr-o persoana interpusa, de la societatea pe care o administreaza, de la o societate controlata de aceasta ori de la o societate care controleaza societatea pe care el o administreaza, suma imprumutata fiind mai mare de echivalentul in lei al sumei de 5.000 de euro sau face ca una dintre aceste societati sa-i acorde vreo garantie pentru datorii proprii. 

Nerespectarea acestei dispozitii atrage raspunderea materiala a actionarului vinovat pentru daunele produse societatii si, nu in ultimul rand, raspunderea penala conform dispozitiilor art. 275 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare.
Consecintele neobservarii prevederilor legale mai sus mentionate sunt dintre cele mai aspre.
Lasand la o parte raspunderea penala a persoanelor vinovate, este bine de stiut care pot fi implicatiile fiscale ale unor astfel de operatiuni. 

Astfel, acordarea de imprumuturi fara dobanda nu va putea fi calificata ca un act juridic cu titlu gratuit, intrucat Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare, prevede, la art. 11 alin. 1, ca „la stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe in intelesul prezentului cod, autoritatile fiscale pot sa nu ia in considerare o tranzactie care nu are un scop economic sau pot reincadra forma unei tranzactii pentru a reflecta continutul economic al tranzactiei.
Prin urmare, in ipoteza unei inspectii fiscale, organele de control fiscal vor avea deplina libertate de apreciere a situatiei fiscale reale si astfel nu vor lua in calcul existenta unei gratuitati din partea societatii, fiind total indreptatite sa solicite achitarea taxei pe valoare adaugata si a sumei suplimentare de plata a impozitului pe profit, precum si a penalitatilor si dobanzilor aferente acestor sume, conform legislatiei in vigoare. 

De asemenea, chiar si in ipoteza unui imprumut cu dobanda pot exista consecinte negative pentru societate. Astfel, potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 12/1990, republicata, constituie activitati comerciale ilicite si atrag raspunderea contraventionala sau penala, dupa caz, fata de cei care le-au savarsit, actele sau faptele de comert de natura celor prevazute in Codul comercial sau in alte legi, fara indeplinirea conditiilor stabilite prin lege. Reamintim ca, in cazul nostru, aceste conditii se refera la autorizarea societatii ca institutie de credit. 

http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_8495/Imprumuturile/dintre/asociatii/societatilor/comerciale.html

Forme ale raspunderii administratorilor societatilor comerciale

Sediul legal al raspunderii administratorilor se gaseste in dispozitiile normative consacrate prin Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata (art. 72, art. 73, art. 148, 155 si 157). De asemenea, Legea 85/2006 privind procedura insolventei publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, intrata in vigoare la data de 26 iulie 2006, contine norme speciale referitoare la angajarea raspunderii membrilor organelor de supraveghere din cadrul societatii sau de conducere consacrate prin art. 138, 139, 141, 142

Forme ale raspunderii administratorului Raspunderea civila a administratorului a fost clasificata in doctrina si practica de specialitate in trei categorii:
– o raspundere ordinara (normala) fata de societate si asociati
– o raspundere exceptionala fata de terti
– o raspundere agravata, in caz de faliment al societatii.
Raspunderea civila (contractuala sau delictuala) a administratorului societatii comerciale nu poate fi angajata, in principiu, fata de terti dat fiind ca Legea 31/1990 privind societatile comerciale (art. 73 alineat ultim) limiteaza actiunea in raspundere a creditorilor sociali contra administratorilor numai la ipoteza falimentului societatii, ceea ce inseamna ca, atunci cand societatea comerciala functioneaza in conditii normale, creditorii acesteia pot sa actioneze in justitie pentru valorificarea drepturilor lor de creanta doar societatea comerciala debitoare. Aceasta rezida in faptul ca administratorii, fiind organe ale societatii, angajeaza prin actele sau faptele juridice savarsite direct societatea.
Raspunderea administratorului, in fiecare din cele trei forme, este o raspundere directa, adica pentru fapta proprie. Prin actele juridice indeplinite ca mandatar al societatii, administratorul angajeaza raspunderea civila (contractuala sau delictuala) a societatii in raporturile juridice cu tertii. Astfel ca regula este ca administratorul, indiferent ca este persoana fizica sau juridica, nu raspunde fata de terti.
Exista insa exceptii prevazute de Legea nr. 31/1990 care, prin articolul 148, alin. 2, consacra si o ipoteza de raspundere a administratorilor pentru fapta altuia. Astfel, din analiza acestei dispozitii normative rezulta ca toti administratorii, precum si comitetul de directie raspund fata de societate pentru actele indeplinite de directori sau de personalul incadrat cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.
Insa aceasta ipoteza speciala de raspundere pentru fapta altuia este o raspundere numai fata de societate, iar nu si fata de asociati sau fata de terti.
De asemenea, o alta exceptie de la aceasta regula o constituie ipoteza in care societatea se afla in procedura insolventei cand, in situatiile limi-tativ prevazute de art. 138 din Legea nr. 85/2006 a insolventei, membrii organelor din cadrul societatii sau de conducere a acesteia pot fi obligati sa suporte o parte din pasivul debitoarei aflate in faliment.