„Chiar ne facem treaba” si va recuperam creantele – Coltuc Si Asociatii

„Chiar ne facem treaba si va recuperam creantele – Coltuc Si Asociatii

Recuperare Creante / Datorii – Servicii Profesionale Firma de Recuperare Creanțe și Datorii - Servicii Eficiente și Rapide - Costuri Reduse. Află mai multe detalii pe ColtucsiASOCIATII.ro sau la Telefon, noi îți venim în ajutor. Experiență 17+ Ani. Servicii Personalizate. Rezultate și Calitate https://coltucsiasociatii.ro/recuperare-creante-datorii-servicii-profesionale/livecoltucsiasociatii #coltuc #creante #recuperari De ce sa lucrezi cu noi? Coltuc si Asociatii Sai chiar isi face treaba si va recupereaza datoriile ,debitele si creantele de la persoane fizice sau firme. Servicii de Recuperare Creanțe / Datorii - Profesionalism și Costuri Reduse CERE O OFERTA DE RECUPERARE CREANTE ACUM! Stiati ca? 1. De ce este necesar un titlu executoriu pentru recuperarea creanței? 2. Cum se obține un titlu executoriu? 3. Care sunt titlurile executorii? 4. Ce este ordonanță de plată? 5. Ce este cererea cu valoare redusă? 6. Ce este acțiunea in pretenții? 7. Ce sunt creanțele? 8. Acte necesare recuperarii creantelor: 9. Ce este un contract? 10. Care este forma contractului? 11. Care e instanța competentă? 12. Care sunt etapele soluționării ordonantei de plata în fața instanței? 13. Care sunt etapele soluționării cererile de valoare redusă în fața instanței? 14. Care sunt etapele soluționării unei acțiuni în pretenții de drept comun în fața instanței? 15. Cat dureaza procedura in fata instantei? 16. Cum incasezi banii dupa ce s-a obtinut titlul executoriu? 17. Cand o creanță este certă, lichidă și exigibilă? 18. Ce este Prescriptia? 19. Care este cuantumul taxei judiciare de timbru? Serviciile juridice se realizeaza intotdeauna de avocati specializati agreati

Recuperare Creante / Datorii – Servicii Profesionale

Firma de Recuperare Creanțe și Datorii – Servicii Eficiente și Rapide – Costuri Reduse. Află mai multe detalii pe ColtucsiASOCIATII.ro sau la Telefon, noi îți venim în ajutor. Experiență 17+ Ani. Servicii Personalizate. Rezultate și Calitate

https://coltucsiasociatii.ro/recuperare-creante-datorii-servicii-profesionale/livecoltucsiasociatii

#coltuc #creante #recuperari

 

Cum recuperez datoriile pe timpul pandemiei!

 Recuperarea creantelor pe timpul pandemiei de catre COLTUC SI ASOCIATII SAI

https://coltucsiasociatii.ro/cum-recuperez-datoriile-pe-timpul-pandemiei-coltuc-si-asociatii/livecoltucsiasociatii

#creante #coltuc #debite #pandemie

De ce sa lucrezi cu noi?

Coltuc si Asociatii Sai chiar isi face treaba si va recupereaza datoriile ,debitele si creantele de la persoane fizice sau firme. Servicii de Recuperare Creanțe / Datorii – Profesionalism și Costuri Reduse

CERE O OFERTA DE RECUPERARE CREANTE ACUM!

 

 

Stiati ca?

 1. De ce este necesar un titlu executoriu pentru recuperarea creanței?
 2. Cum se obține un titlu executoriu?
 3. Care sunt titlurile executorii?
 4. Ce este ordonanță de plată?
 5. Ce este cererea cu valoare redusă?
 6. Ce este acțiunea in pretenții?
 7. Ce sunt creanțele?
 8. Acte necesare recuperarii creantelor:
 9. Ce este un contract?
 10. Care este forma contractului?
 11. Care e instanța competentă?
 12. Care sunt etapele soluționării ordonantei de plata în fața instanței?
 13. Care sunt etapele soluționării cererile de valoare redusă în fața instanței?
 14. Care sunt etapele soluționării unei acțiuni în pretenții de drept comun în fața instanței?
 15. Cat dureaza procedura in fata instantei?
 16. Cum incasezi banii dupa ce s-a obtinut titlul executoriu?
 17. Cand o creanță este certă, lichidă și exigibilă?
 18. Ce este Prescriptia?
 19. Care este cuantumul taxei judiciare de timbru?

Serviciile juridice se realizeaza intotdeauna de avocati specializati agreati

Cum se incheie contractele comerciale la firme dupa criza covid-19

Cum se incheie contractele comerciale la firme dupa criza covid 19

[site_reviews_form title=”Cum se incheie contractele comerciale la firme dupa criza covid-19″ description=”Cum se incheie contractele comerciale la firme dupa criza covid-19″ id=”ko1efkae”]

Cum se incheie contractele comerciale la firme dupa criza covid-19

 

Ne așteptăm ca viitorul să aducă o serie de modificări în ceea ce privește contractele comerciale, iar unele aspecte care ar putea deveni în viitorul imediat mai importante decât au fost până acum.(Cum se incheie contractele comerciale la firme dupa criza covid-19)

 1. Negocierea contractelor

Negocierea contractelor prin mijloace de comunicare la distanță urmează regulile generale prevăzute de Codul civil. Astfel, uneori, încheierea contractului se face în lipsa unui document singular, de sine stătător, care să încorporeze înțelegerea părților, fiind suficient ca oferta să se întâlnească cu acceptarea. Mai mult decât atât, contractul poate ajunge să fie considerat încheiat atunci când părțile au agreat asupra elementelor lui esențiale, chiar dacă nu toate detaliile au fost definite.

Regulile privind ruperea negocierilor sunt și ele aplicabile, iar partea care consideră că până la întâlnirea semnăturilor pe același document nu există un contract (și deci nici o răspundere aferentă) ar putea ajunge în poziția de a plăti despăgubiri.

Prin urmare, în măsura în care intenția unei părți este aceea de a nu contracta până la stabilirea tuturor elementelor contractului și semnarea efectivă a unui document, ea trebuie sa semnaleze aceste aspecte în avans, pe parcursul negocierilor, și să seteze corespunzător cadrul discuțiilor.

 

http://coltucsiasociatii.ro/ 0FERTA CONSULTANTA DE AFACERI PENTRU FIRME

 

 1. Încheierea contractelor

Este de așteptat ca încheierea contractelor la distanță să aibă o pondere din ce în ce mai mare, în acele cazuri în care legea permite contractarea în această formă.

De multe ori, în practică, părțile aplică semnătura olografă și transmit pe e-mail documentul scanat, ceea ce nu conduce neapărat la încheierea valabilă a contractului sub semnătură privată și poate genera inconveniente în viitor. De exemplu, dacă părțile ajung în litigiu având ca obiect respectivul contract, prezentarea documentului scanat nu este suficientă pentru dovedirea încheierii și a existenței contractului, fiind necesare documente suplimentare care să întregească ceea ce legea consideră a fi doar un început de dovadă scrisă.

Acest neajuns poate fi eliminat dacă părțile apelează la mijloace recunoscute de încheiere a contractelor, cum ar fi semnătura electronică calificată sau semnarea câte unei versiuni originale de către fiecare dintre părţi și circularea lor (semnarea „in counterparts”).

 1. Securizarea poziției contractuale

 

Securizarea poziției contractuale înseamnă, în primul rând, securizarea creditului comercial. Obligația generală de plată pe care orice debitor o are în cadrul unui contract trebuie dublată de mecanisme adecvate de garantare și de măsuri luate de creditori pentru a limita efectele potențial negative asociate incapacității de plată a partenerului comercial.

Stabilirea unor penalități de întârziere sau a unor clauze penale care să sancționeze neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a unor obligații are un potențial efect coercitiv asupra debitorului, dar nu constituie prin ele însele mijloace de întărire a poziției contractuale.

În funcție de specificul contractului și a partenerului contractual, părțile pot avea în vedere garantarea obligațiilor de plată prin mijloace precum emiterea unor scrisori de garanție bancară, garanții corporative, bilete la ordin sau încheierea unor contracte de ipotecă sau gaj. Totodată, încheierea unor polițe de asigurare pentru pierderi financiare din întreruperea afacerii („business interruption”) sau unor polițe de asigurare de credit comercial se poate dovedi benefică în securizarea poziției economice și comerciale.

4. Flexibilizarea mecanismelor contractuale

Așa numitul „succes” al încheierii unui contract constă, de multe ori, în identificarea acelei poziții contractuale care să fie cât mai apropiată de echilibrul generat de siguranța existenței contractului – atunci când el se circumscrie unui context economic și comercial sănătos, respectiv posibilitatea de a ieși din acesta, atunci când el nu mai răspunde necesităților respectivei părți sau îi periclitează situația economică.

Reglementarea riguroasă a unor clauze de prelungire a termenelor contractuale, denunțare unilaterală, pacte comisorii sau reziliere unilaterală se dovedește adeseori în practică soluția salvatoare în situații de impas în care părțile pot să ajungă pe parcursul executării contractului.

Totodată, ele ar trebui să se asigure că anumite clauze, precum cele legate de impreviziune, forță majoră, efectele insolvenței asupra contractului, respectiv stipularea în contract a unor condiții a căror îndeplinire depinde exclusiv de voința uneia dintre părți, produc într-adevăr efectele pe care acestea le-au intenționat la momentul încheierii contractului și nu sunt afectate de potențiale sancțiuni care le lasă – prin efectul legii – lipsite de eficacitate (de exemplu, clauza sa fie considerată nescrisă).

 1. Executarea contractelor

În cazul contractelor a căror executare este periclitată de un context economic temporar, dacă situația permite (adică dacă partenerul contractual nu este în insolvență și există o posibilitate teoretică de redresare economică a acestuia), salvgardarea relației comerciale prin renegocierea contractului ar trebui să prevaleze față de soluții de natură litigioasă. Pe termen lung, redistribuirea temporară a riscurilor se poate dovedi o soluție mai avantajoasă decât agravarea situației economice sau periclitarea existenței partenerului contractual.

Totodată, nu ar trebui pierdut din vedere faptul că renegocierea unor condiții contractuale, chiar și având o aplicabilitate limitată și un scop specific, poate avea ca efect pierderea definitivă a unor resorturi contractuale sau drepturi procesuale pe care altfel partea în cauză le-ar avea la îndemână. Se impune așadar o analiză atentă și reglementarea riguroasă a oricărei înțelegeri a părților care tinde la reajustarea, chiar și temporară, a relației acestora.

Este de așteptat ca unele dintre mecanismele comerciale pe care părțile erau obișnuite să le folosească în activitatea lor curentă să se dovedească inadecvate realității economice actuale. Astfel, succesul negocierilor prin încheierea contractului în condiții cât mai avantajoase va depinde atât de puterea de negociere, cât și de capacitatea de inovare și identificare a unor soluții juridice și comerciale care să răspundă în egală măsură propriilor interese, cât și îngrijorărilor partenerului contractual. În cazul în care activitatea comerciantului este bazată pe contracte standard, utilizate în mod recurent, este recomandabil ca acestea să fie supuse unui proces de revizuire și adaptare în perioada următoare.

Informatiile juridice au fost oferite de avocatii externi afiliati

 

 

Paști sau Paștele

Paști sau Paștele

Paști sau Paștele

Paștele (latină paschaebraică פסח, pronunțat pessach pentru Paștele evreiesc,ebraică פסחא, în forma aramaică, pronunțată pascha pentru Paștele sau Paștile creștine; greacă Πάσχα) este o sărbătoare

 

religioasă anuală de primăvară cu semnificații diferite, întâlnită în iudaism și creștinism. Unele obiceiuri de Paști se regăsesc, cu semnificație diferită, în antichitatea anterioară religiilor biblice, atingând astăzi o mare diversitate culturală, în funcție de particularitățile religiei adoptate.

 

Cuvântul Paști provine în limba română din forma bizantino-latină Pastihae a cuvântului de origine ebraică Pasah („a trecut”), poate moștenit de evrei de la egipteni. Evreii numesc Pesah (Paște) — sărbătoarea libertății sau a azimilor, — sărbătoarea lor anuală în amintirea evenimentelor relatate

în Biblie ale trecerii prin Marea Roșie și a eliberării lor din robia Egiptului (Ieșirea XII, 27), care se prăznuiește la 14 Nisan și coincide cu prima lună plină de după echinocțiul de primăvară.

Termenul ebraic de Paști a trecut prin forma lui aramaică – Paskha פסחא (folosită până azi în ebraică pentru a denumi Paștile creștine) în vocabularul creștin pentru că evenimentele istorice care sunt

comemorate în sărbătoarea creștină, adică patimile, moartea și Învierea Domnului au coincis cu Paștele evreilor din anul 33. Obiectul sau motivul Paștilor creștine a devenit cu totul altul decât al Paștilor

evreilor, care fusese la vremea respectivă celebrat de Isus și apostoli, între vechea sărbătoare iudaică și cea creștină nefiind ulterior, după o parte din teologii creștini, altă legătură decât una de nume și de coincidență cronologică.[1]

Cum circulam legal cu trotinetele electrice in 2020 (coltucsiasociatii.ro)

Cum circulam legal cu trotinetele electrice in 2020 (coltucsiasociatii.ro)

Cum circulam legal cu trotinetele electrice in 2020

 

 Raspunde Coltuc Marius Vicentiu,CEO https://coltucsiasociatii.ro/ COLTUC si ASOCIATII
#trotinete #amendatrotinete #trotineteelectrice #oug132020

În condițiile în care noile reguli se aplică deja, prezentăm azi cele mai importante întrebări la care ar trebui să ai răspuns ca să circuli în siguranță cu trotineta electrică.

1. Unde găsesc regulile legale pentru folosirea trotinetelor electrice?

După cum am menționat mai sus, regulile sunt cuprinse în Codul rutier. Ele au fost introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/2020,  document despre care COLTUC si ASOCIATII a scris https://coltucsiasociatii.ro/

2. Unde se pot folosi trotinetele electrice?

Trotinetele electrice se pot folosi numai pe pistele special amenajate, adică pe cele de bicicletă. În lipsa acestora, trotinetele electrice au acces numai pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă este de 50km/h.

3. Am voie să merg pe drumuri cu ele?

Da, cu condiția ca pe drumul respectiv viteza maximă cu care se poate circula să fie de 50km/h. Pe de altă parte, este interzisă circulația trotinetelor electrice pe drumurile din afara localităților sau pe autostrăzi.

4. Am voie să merg pe trotuare cu ele?

Circulația trotinetelor electrice este posibilă pe trotuare, numai dacă există piste special amenajate. În cazul în care acestea lipsesc, circulația trotinetelor pe trotuare este interzisă. Așa cum aminteam mai sus, dacă nu există piste destinate trotinetelor electrice sau bicicletelor. Acestea pot fi folosite pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă este 50 km/h.

5. Trebuie să am o vârstă anume împlinită pentru a le folosi?

Da. Potrivit noilor prevederi, numai persoanele care au cel puțin 14 ani pot circula cu trotinetele electrice. De asemenea, cei care au 14 și 15 ani sunt nevoiți să poarte cască de protecție.

6. Sunt obligat să port cască de protecție?

Da, dar numai dacă nu ai împlinit încă 16 ani. Cei care au cel puțin 16 ani pot circula fără cască, însă au nevoie de celelalte echipamente necesare semnalizării trotinetelor electrice pe timp de noapte.

7. Sunt obligat să port alte tipuri de echipamente de protecție?

Da, însă numai pe timpul nopții, pentru vizibilitate. Este vorba despre mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente. Această condiție este valabilă inclusiv pentru biciclete și mopede.

8. Am nevoie de vestă reflectorizantă?

Da, dar numai pe timpul nopții. Potrivit noilor reglementări, circulația pe drumurile publice, pe timp de noapte, a trotinetelor electrice, bicicletelor și mopedelor neechipate corespunzător este interzisă.

9. Am nevoie de lumini de semnalizare?

Da, dar numai pe timpul nopții. După cum spunem mai sus, pe timpul nopții este obligatoriu ca trotinetele electrice să fie echipate cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente. Atenție însă! Acestea trebuie să fie funcționale.

10. Pot să fiu amendat dacă ignor regulile specifice trotinetelor electrice?

Da. Amenzile pentru nerespectarea regulilor de utilizare a trotinetelor electrice sunt cuprinse între 870 și 1.160 de lei.

Se pot aplica două tipuri de amenzi. Una pentru nerespectarea normelor privind circulația trotinetelor electrice (580 de lei sau 725 de lei) și alta pentru nerespectarea normelor privind dotarea și conducerea acestora pe porțiunile de drum interzise (între 870 de lei și 1.160 de lei).

11. De când se vor aplica amenzile?

Amenzile se vor aplica, cel mai devreme, din luna martie. Mai exact, de la 11 marie 2020 vor putea fi aplicate sancțiunile pentru conducerea pe drumurile publice a trotinetelor electrice. Apoi, de la 11 martie 2020 sau de la o dată ulterioară (dacă la 11 martie nu vor fi adoptate norme secundare de punere în aplicare), va fi sancționată nerespectarea normelor privind circulația trotinetelor electrice și cele privind dotarea acestora.

12. Regulile astea se aplică și trotinetelor clasice, fără motor?

Nu. Trotinetele clasice fără motor nu intră în categoria vehicul sau autovehicul. Noile reguli din Codul rutier vizează circulația pe drumurile publice și se aplică trotinetelor electrice, mopedelor și bicletelor, cu mențiunea că mopedul nu poate fi condus decât de persoane care au cel puțin 16 ani.

13. Am voie să transport pasageri pe trotinetele electrice?

Nu. Transportul pasagerilor este strict interzis. Potrivit Codului rutier, trotineta electrică se utilizează pentru transportul unei singure persoane și nu este prevăzută cu un loc șezând. Dacă totuși acesta există, el este destinat numai conducătorului.

14. Dacă îmi cumpăr o trotinetă electrică, trebuie să o înmatriculez?

Nu. Înmatricularea nu este necesară pentru trotinetele electrice, la fel cum nu este necesară nici pentru bicicletele și vehiculele trase sau împinse cu mâna.

Cum recuperez datoriile (creantele) de la firma in 2020 (coltucsiasociatii.ro)

Cum recuperez datoriile (creantele) de la firma in 2020 (coltucsiasociatii.ro)

Cum recuperez datoriile (creantele) de la firma in 2020

COLTUC si ASOCIATII va ajuta in recuperarea creantelor de la firme si persoane fizice

Esti antreprenor si ai prestat o serie de servicii, sau poate ai creat o aplicatie mobila, un site sau un soft.

Cum recuperez datoriile(creantele) de la firma in 2020(coltucsiasociatii.ro)

Te-ai dat peste cap sa livrezi bine si la timp, ti-ai pus toata echipa la treaba la turatie maxima si ai respectat toate deadline-urile. La final ai livrat un serviciu sau un produs bun, uneori chiar peste asteptari.
Odata cu serviciul sau produsul ai tiparit factura si ai trimis-o clientului pe email. Ai fixat un termen de plata decent si ai inceput un nou proiect, fiind sigur ca la scadenta vei primi o suma consistenta de bani de pe urma muncii tale.
Cu toate astea, la scadenta banii nu iti intra in cont. Nici in prima, nici in a doua, nici in a treia zi . Trimiti un remainder clientului, ii dai un telefon, ii soliciti o intalnire. Clientul cu toate astea nu plateste. Dupa caz, refuza plata pe motiv ca nu are lichiditati, pentru ca e el nemultumit de ceva din munca ta sau pur si simplu… refuza fara motiv.

Asadar, atunci cand clientul nu va achita la timp sumele de bani datorate, iti recomandam urmatoarele:

a) Verifica daca ai incheiat un contract scris cu clientul inainte de inceperea colaborarii
Dupa cum stim deja, contractul ne ajuta cel mai mult. Daca il ai, verifica ce stipuleaza acesta cu privire la plata pretului – care e data scadenta, ce se intampla in caz de neplata . (ex. daca se platesc penalitati de intarziere), daca si cand se poate refuza plata pretului (dupa caz).
Uneori s-ar putea sa nu ai incheiat un contract veritabil ci poate un simplu document care stipuleaza in linii mari ceea ce urmeaza a fi prestat/executat si pretul. Sau poate o oferta pe care i-ai facut-o clientului si pe care acesta a acceptat-o in scris.

Pastreaza aceste documente, iti vor fi de ajutor.

b) Verifica daca ai corespondenta scrisa cu clientul
Ne intereseaza acea corespondenta din care sa rezulta faptul ca tu te-ai obligat sa prestezi o serie de servicii (sau dupa caz sa creezi o aplicatie, un site etc.) . Pentru client iar el s-a obligat sa iti achite in contrapartida o anumita suma de bani.
Sunt utile in acest punct inclusiv emailurile de la client privind cerintele sale relative la proiect, eventualele sale ok-uri cu privire la un anumit stadiu al proiectului. Sau emailurile clientului prin care furnizeaza orice alte informatii necesare pentru prestarea serviciilor sau realizarea lucrarii.
c) Incearca sa obtii acceptul scris al clientului cu privire la suma datorata

Chiar daca i-ai trimis clientului factura si acesta nu a achitat-o la scadenta este important ca macar sa obtii in scris (inclusiv prin email) .

Acceptul acestuia cu privire la suma facturata. Vorbim in acest context spre exemplu de emailuri in care clientul mentioneaza. „da stiu ca datorez suma X, dar nu pot sa o achit acum” sau „da, iti voi plati suma datorata, dar acorda-mi un termen de X”.
Daca ai astfel de emailuri de la client inseamna ca el a recunoscut suma datorata si iti va fi mult mai simplu sa recuperezi in instanta suma datorata.
d) Incearca sa inchei un angajament de plata
Uneori clientii nu achita sumele de bani nu din rea credinta ci din lipsa de lichiditati. Permite-i clientului sa iti achite sumele restante esalonat, fixand in acest sens impreuna cu acesta noi termene de plata. Materializeaza aceasta intelegere intr-un „angajament de plata” . Ca sa te asiguri ca va fi respectat si/sau ca in caz contrar acest document iti va fi util in instanta.
Dar poate cel mai important lucru pe care trebuie sa-l faci este sa te asiguri ca de acum incolo, in colaborarile cu viitorii clienti incepi sa lucrezi numai dupa ce ai incheiat un contract bun.

Asa cum spuneam in articolul anterior, daca te asiguri ca incepi orice colaborare avand la baza un contract cu clauze care te protejeaza.

Chiar daca un client nu iti achita la scadenta, vei avea mari sanse sa iti recuperezi banii prin instanta.
O data ce ai bifat unul sau poate chiar toti pasii de mai sus, contacteaza-ti avocatul https://coltucsiasociatii.ro/ . Te va ajuta sa-ti recuperezi mai rapid decat de obicei datoriile, pe cale amiabila sau dupa caz prin instanta.

RECUPERAREA PRIN INSTANTA DE JUDECATA

În funcție de valoarea datoriei pe care o aveți de recuperat legislația permite folosirea uneia sau mai multor căi legale:
A. Pentru datorii sub 10.000 lei. Procedura cererilor de valoare redusă. Rapidă și eficientă
Prima variantă pentru datoriile ce nu depășesc 10.000 de lei este aceea de a urma procedura specială cu privire la cererile de valoare redusă, în temeiul art. 1026 din Codul de procedură civilă.
Astfel, introducând la judecătorie o asemenea cerere de chemare în judecată, demarați o procedură special implementată . Cu scopul de a oferi șansa unei soluționări rapide, fără a pierde inutil energie sau timp, precum și cu costuri reduse din punctul de vedere al taxei de timbru (maxim 200 de lei).
Avantajul principal este constituit de desfășurarea procesului în scris. Nefiind necesar în principiu să vă prezentați în instanță decât în cazuri excepționale.

B. Pentru datorii mai mari de 10.000 de lei.

Ordonanță de plată sau cerere de chemare în judecată ”clasică”
Ordonanța de plată este o procedură mai simplă care nu necesită dezbateri complexe, se aplică de principiu creanțelor (datoriilor) . Constatate prin înscrisuri (de ex. facturi) care au deja scadența îndeplinită. Necesită îndeplinirea unei proceduri prealabile (somație) și presupune o taxă de timbru de aprox. 200 de lei.
Cererea de chemare în judecată ”clasică” denumită și de drept comun reprezintă pornirea unui proces clasic. Aplicabilă în principiu creanțelor (datoriilor) care nu sunt întotdeauna constatate în integralitate prin înscrisuri și care necesită de principiu dezbateri mai complexe. Dezavantajul acestei căi îl reprezintă necesitatea plății unei taxe judiciare de timbru în raport de valoarea creanței.
De precizat este că aceste ultime două căi legale pot fi folosite și pentru creanțe sub 10.000 lei, însă soluția de la litera A este o cale special creată pentru datoriile de sub 10.000 lei cu avantaje ce o diferențiază.

C. Pentru datorii ale unei firme insolvente

În situația în care dețineți o creanță împotriva unei firme aflată în insolvență, atunci cel mai indicat este să deveniți creditor în cadrul procesului de insolvență în sine. Totuși, trebuie avut în vedere că șansele de recuperare ale unei creanțe . Sunt ridicate doar în cazul în care firma insolventă deține bunuri sau capital suficient pentru acoperirea tuturor datoriilor.
TAGS: CERERILE DE VALOARE REDUSĂ, DATORII MAI MARI DE 10.000 LEI. DATORII SUB 10.000 LEI, DURATA PROCEDURII CERERII DE VALOARE REDUSĂ. INSTANȚA COMPETENTĂ ÎN CAZUL CERERILOR CU VALOARE REDUSĂ, RECUPERARE CREANȚĂ. RECUPERARE DATORII, RECUPERARE RAPIDĂ A DATORIILOR, VALOAREA PRAG ÎN CAZUL CERERILOR CU VALOARE REDUSĂ

Contractele de credit încheiate online sunt titluri executorii

Contractele de credit încheiate online sunt titluri executorii

[site_reviews_form title=”Contractele de credit încheiate online sunt titluri executorii” description=”Contractele de credit încheiate online sunt titluri executorii” id=”ko1eicsm”]Contractele de credit încheiate online sunt titluri executorii

S-a deschis cutia Pandorei : Contractele de credit încheiate online sunt titluri executorii . Vezi Coltuc si asociatii cei mai buni in contestatii

 

Este incredibil

 

Peste 3 milioane de romani vor fi executati silit imediat.

Stimata ICCJ,

Puteti sa imi raspundeti la urm.intrebare:

CE SE INTAMPLA CAND CINEVA ITI COMPLETEAZA UN ASTFEL DE CONTRACT AVAND DATELE TALE?

 

Concret, problema rezolvată de ICCJ e cea a contractelor de împrumut încheiate online cu IFN-urile. Care n-au fost semnate de mână (olograf) sau electronic (semnătură electronică extinsă) de cel împrumutat.

Decizia ICCJ nr. 23/2019 va deveni obligatorie pentru toată lumea după ce va apărea în Monitorul Oficial, adică atât pentru instanțe, cât și pentru IFN-uri și împrumutați.

Diferentele dintre banci si institutiile financiare nebancare (IFN) tin atat de statutul lor, de reglementarile aplicabile, de criteriile pe care fiecare trebuie sa le indeplineasca pentru a primi autorizatia de functionare, dar si de activitatile pe care le pot derula

Din punctul de vedere al clientului, principala diferenta este ca un IFN poate acorda credite dar nu poate atrage depozite. Aceasta ultima activitate poate fi realizata numai de banci si celelalte institutii de credit.

IFN-urile sunt impartite in doua categorii: IFN-uri inscrise in Registrul Special al Bancii Nationale si cele inscrise doar in Registrul General. Pentru a face parte din prima categorie, institutiile financiare nebancare trebuie sa indeplineasca anumite criterii de capital, volumul creditelor acordate, total active.

Atat bancile cat si IFN-urile din Registrul Special sunt supravegheate si reglementate de BNR. Cele care sunt inscrise doar in Registrul General nu au o institutie care sa le monitorizeze activitatea.

Pentru a primi autorizatie de functionare din partea BNR o banca trebuie sa faca dovada unui capital minim initial de 5 milioane euro.

O institutie financiara nebancara este nevoita sa prezinte un capital social de  200.000 euro, respectiv 3 milioane euro in cazul IFN-urilor care acorda credite ipotecare.

 

Mergem din rau in mai rau!

#livecoltuc – Telefonul la volan 2019

Rezidenta alternanta la divort - solutie tot mai des folosita in 2020

#livecoltuc – Telefonul la volan 2019

Prevede interzicerea utilizării de către șoferi, în timp ce conduc, #livecoltuc – Telefonul la volan 2019 , a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv care poate face înregistrări foto/video.

Citeste toata stirea  pe:  https://coltucsiasociatii.ro/livecoltuc-telefonul-folosit-in-timpul-sofatului-2019/livecoltucsiasociatii

 http://www.coltucsiasociatii.ro

De fapt, proiectul stipulează interdicția ca șoferii să mânuiască aceste dispozitive.  “În timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat în mișcare, conducătorului acestuia îi este interzisă . Tinerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare  . Ori redare text, foto sau video, se precizează în document.

Potrivit proiectului legislativ, încălcarea acestei noi reguli va urma să se sancționeze cu amenzi cuprinse între 580 . Si 725 de lei și patru puncte de penalizare.  Suplimentar, inițiativa legislativă prevede că, în cazul în care încalcă și o regulă de circulație rutieră . Soferii care mânuiesc telefonul mobil în timp ce conduc riscă și suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pentru 30 de zile.

Prevede interzicerea utilizării de către șoferi, în timp ce conduc, #livecoltuc – Telefonul la volan 2019 , a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv care poate face înregistrări foto/video.

Vor fi amendați și conducătorii de vehicule “pentru care nu este prevăzută obligativitatea deținerii permisului de conducere . Si care manevrează telefonul sau alt dispozitiv mobil în timp ce conduc un vehicul (bicicletă, trotinetă, căruță etc).  Aceștia vor fi putea primi amenzi cuprinse între 870 și 1.160 de lei.  Actualele reguli privind utilizarea telefonului mobil vizează conducătorii tuturor categoriilor de vehicule, dar sunt sancționați doar conducătorii de autovehicule.

În prezent, folosirea telefoanelor mobile în timpul conducerii mașinii se sancționează cu amenzi de până la 435 de lei și două puncte de penalizare. Șoferii pot folosi totuși telefonul mobil în timpul conducerii mașinii. Dar cu condiția ca acesta să fie prevăzut cu dispozitiv de tip „mâini libere”. #livecoltuc

 

Cei care folosesc telefonul la volan riscă să rămână fără permis

Cei care folosesc telefonul la volan riscă să rămână fără permis

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Cei care folosesc telefonul la volan riscă să rămână fără permis

 http://www.coltucsiasociatii.ro

Folosesti telefonul la volan ?Cei care folosesc telefonul la volan riscă să rămână fără permis  .

Soferii care obișnuiesc să butoneze telefonul sau să manevreze orice alt dispozitiv electronic care poate trimite mesaje sau care poate face poze sau filmări vor risca amenzi de peste 700 de lei . In anumite situații, chiar suspendarea permisului de conducere timp de o lună.  Măsurile se regăsesc într-un proiect de act normativ adoptat azi de Executiv, prin care se vor opera modificări la Codul rutier.

VOLÁN, volane, s. n. I. Piesă de formă circulară care servește la efectuarea manuală a unor comenzi pe mașini-unelte, autovehicule etc.

 II. Fâșie de țesătură sau de dantelă încrețită sau plisată, care se aplică ca garnitură pe diferite obiecte de îmbrăcăminte, pe perdele, pe huse etc. – Din fr. volant.

VOLÁN, volane, s. n. I. 1. 

Piesă de formă circulară din mecanismul unui autovehicul, cu ajutorul căreia se dă vehiculului direcția voită. 

2. Piesă în formă de roată, cu ajutorul căreia se acționează un anumit mecanism al unei mașini. 

II. Fâșie de țesătură sau de dantelă încrețită sau plisată, care se aplică ca garnitură pe diferite obiecte de îmbrăcăminte femeiască, pe perdele, pe huse etc. – Din fr. volant.

VOLÁN2, volane, s. n. 1. Piesă din mecanismul unui autovehicul (automobil, tractor etc.), cu ajutorul căreia se dă vehiculului direcția voită. Prin tălpi, prin șolduri, prin mîinile ce strîngeau volanul simțea metalul cutremurîndu-se. DUMITRIU, V. L.  .  Șoferul răsuci aprig volanul și automobilul țîșni pe lîngă ea ca o săgeată. REBREANU, R. I 152. 

2. Piesă în formă de roată, cu ajutorul căreia se acționează un anumit mecanism de la o mașină (strung, mașină de perforat etc.).

 

VOLÁN1, volane, s. n. Fîșie de țesătură subțire sau de dantelă (încrețită sau plisată) care se aplică ca garnitură pe anumite obiecte de îmbrăcăminte femeiască. 

Scoase o rochie de tul cu multe volane. CĂLINESCU, E. O. I 37. Ș-o să-ți spuie de panglice, de volane și de mode. EMINESCU, O. I 164. Printre rochile de mătăsării înflorate, printre falbalale… și volane, zării mai multe figuri rotunde și drăgălașe. ODOBESCU, S. I 384.

VOLÁN s.n. I. Garnitură făcută dintr-o fâșie de țesătură ușoară sau de dantelă, adesea încrețită sau plisată, care se aplică drept podoabă pe rochii, la mâneci etc. 

II. (Tehn.1. Piesă din dispozitivul de direcție al unui autovehicul cu ajutorul căreia se poate îndrepta vehiculul în direcția voită.  2. Piesă în formă de roată cu ajutorul căreia se pun în mișcare anumite mașini, se acționează mecanisme etc. [Pl. -ne, -nuri. / < fr. volant].

[/column]

Ce fac daca nu mai platesc ratele la leasing?

Ce fac daca nu mai platesc ratele la leasing?

Ce fac daca nu mai platesc ratele la leasing?

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Ce fac daca nu mai platesc ratele la leasing?

Solutie oferita de http://www.coltucsiasociatii.ro

Hotărârea CJUE din 3 iulie 2019 în cauza C‑242/18, având ca obiect o cerere de decizie preliminară .Formulată de Curtea Administrativă Supremă din Bulgaria. In procedura „UniCredit Leasing” EAD

Împotriva Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno‑osiguritelna praktika” . Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (NAP)

Hotărârea pe care o semnalăm priveşte chestiuni de aplicare a reglementărilor UE în materie de TVA. In cazul unui contract de leasing financiar reziliat pentru neplata ratelor. Cu precizări privind reducerea bazei de impozitare şi plata unei «indemnizații» de reziliere până la expirarea contractului.

Reţinem şi discuţia privind competenţa CJUE de a da soluţii de aplicare a Directivei pentru o perioadă anterioară aderării Bulgariei la Uniunea Europeană.

Cererea de decizie preliminară solicită interpretarea articolului 90 din Directiva nr. 112/2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată. Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între „UniCredit Leasing” EAD (denumită în continuare „UniCredit”). Pe de o parte, și directorul Direcției „Căi de atac și practică în materie de fiscalitate și de securitate socială” din Sofia al Agenției Naționale .A Veniturilor Publice (NAP) din Bulgaria (denumit în continuare „Direktor”). Pe de altă parte, în legătură cu refuzul acestuia din urmă de a‑i acorda o regularizare a cuantumului taxei pe valoarea adăugată (TVA) . Achitate și referitoare la ratele neplătite ale unui contract de leasing financiar.  

Litigiul principal și întrebările preliminare

– La 6 februarie 2006, societatea „BA Kreditanstalt Bulus” EOOD (denumită în continuare „Bulus” sau „locatorul”). A cărei succesoare în drepturi este Unicredit. A încheiat cu „Vizatel” OOD (denumită în continuare „locatarul”) .Un contract de leasing financiar cu opțiune de cumpărare. In temeiul căruia locatorul se angaja să cumpere un teren desemnat de locatar. Să construiască o clădire pe terenul respectiv și să pună totul la dispoziția locatarului.

– Acest contract era încheiat pentru o durată de 11 ani care începea să curgă de la începutul lunii următoare predării materiale a bunului care face obiectul contractului  . In schimbul unei rate de leasing lunare. Acesta stipula că locatorul poate pune capăt anticipat contractului în cazul neplății a cel puțin trei rate de leasing de către locatar . Poate solicita o despăgubire egală cu suma tuturor ratelor de leasing neplătite pe toată durata contractului de leasing financiar.

– La 5 decembrie 2006, obiectul contractului a fost predat locatarului,

Iar la 28 decembrie 2007, locatorul a emis o factură cu TVA cu titlu de primă rată. Printr‑o decizie rectificativă din 14 februarie 2008. Administrația fiscală bulgară a constatat o datorie de TVA a Bulus, calculată pe o bază de impozitare .Egală cu suma ansamblului ratelor de leasing datorate pe toată durata contractului . Ulterior, a dedus‑o dintr‑o creanță fiscală pe care aceasta din urmă o deținea asupra fiscului.

– Deși locatorul a continuat să emită facturi cu TVA până la 29 octombrie 2010, iar apoi de la 4 august 2011 până la 31 august 2012. Locatarul a încetat să achite ratele datorate începând cu luna aprilie a anului 2009. Ca urmare a neexecutării culpabile a obligațiilor sale de către locatar. Bulus a pus capăt în mod unilateral contractului de leasing financiar începând de la 6 iunie 2015.

– Acestea sunt împrejurările în care Bulus a solicitat de la administrația fiscală bulgară rambursarea TVA‑ului calculat .In decizia rectificativă din 14 februarie 2008. Cererea sa a fost însă respinsă prin decizia serviciului fiscal competent, care a fost confirmată de Direktor.

– Bulus a sesizat Tribunalul Administrativ din Sofia, cu o acțiune îndreptată împotriva acestei decizii, pe care această instanță a respins‑o.

– UniCredit, succesoare în drepturi a Bulus, a formulat recurs împotriva acestei hotărâri la Curtea Administrativă Supremă). Ea susține în special că Tribunalul Administrativ din Sofia a încălcat dreptul la reducerea bazei de impozitare în scopuri .  TVA în cazul rezilierii unui contract, garantat de articolul 90 din Directiva TVA.

– Instanța de trimitere consideră că dreptul la corectarea bazei de impozitare în scopuri de TVA. Atunci când această bază de impozitare este stabilită printr‑o decizie rectificativă . Care a intrat în vigoare, iar nu printr‑o factură, nu este aplicabilă. Din moment ce este vorba despre un act administrativ de constatare a unei datorii fiscale.

În plus, chiar presupunând că acest drept la corectare este aplicabil, ar fi necesar să se facă distincție între.Pe de o parte, perioada în care ratele au fost achitate de locatar . Si pentru care nu este necesar să se efectueze o corectare a bazei de impozitare în scopuri de TVA și, pe de altă parte. Perioada în care ratele nu au mai fost achitate de locatar până la rezilierea pentru neplată parțială . Si pentru care restabilirea situației anterioare încheierii contractului este, potrivit dreptului național, imposibilă.

De asemenea, presupunând că am fi în prezența unui caz de neplată parțială

Iar nu de refuz, în sensul articolului 90 din Directiva TVA, instanța de trimitere subliniază că nicio dispoziție din dreptul bulgar .Nu reglementează modalitățile de reducere a bazei de impozitare stabilite . Printr‑o decizie rectificativă în cazul neplății parțiale sau totale.

– În sfârșit, instanța de trimitere ridică problema corectării bazei de impozitare în scopuri de TVA pentru perioada cuprinsă între rezilierea contractului .Si expirarea termenului prevăzut de acesta, din moment ce nu s‑a stabilit. Pe de o parte, că obiectul contractului a fost returnat locatorului înainte de expirarea termenului acestui contract. Pe de altă parte, că datoriile locatarului au fost definitiv achitate. Având în vedere clauza acestui contract care prevedea plata unei despăgubiri locatorului în cazul rezilierii pentru neexecutare culpabilă.

– În aceste condiții, Curtea Administrativă Supremă a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„1) Dispoziția de la articolul 90 alineatul (1) din [Directiva TVA] permite, în cazul rezilierii unui contract de leasing financiar. Reducerea bazei de impozitare și restituirea TVA‑ului . Stabilit printr‑o decizie de impunere rectificativă care a intrat în vigoare .Asupra unei baze de impozitare constând din suma ratelor de leasing lunare aferente întregii perioade contractuale?

2) În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare: care dintre cazurile menționate la articolul 90 alineatul (1) din [Directiva TVA] poate fi invocat de locator față de statul membru. La rezilierea contractului de leasing financiar ca urmare a neplății parțiale a ratelor de leasing datorate. Pentru a obține reducerea bazei de impozitare a TVA‑ului cu cuantumul ratelor datorate, dar neplătite . Pe perioada de la încetarea plății și până la data rezilierii contractului, dacă rezilierea nu este retroactivă. Fapt confirmat chiar printr‑o clauză a contractului?

3) Interpretarea articolului 90 alineatul (2) din [Directiva TVA] permite să se deducă. Intr‑un caz precum cel de față, existența unei derogări de la articolul 90 alineatul (1) din [Directiva TVA]?

4) Interpretarea articolului 90 alineatul (1) din [Directiva TVA] permite să se considere că noțiunea de «refuz». Utilizată în dispoziție, include cazul în care. In cadrul unui contract de leasing financiar cu transfer obligatoriu al dreptului de proprietate. Locatorul nu mai poate solicita locatarului plata ratelor de leasing. IN trucât a reziliat contractul de leasing ca urmare a neexecutării contractului de către locatar. Insă în condițiile în care conform contractului are dreptul la o despăgubire egală cu valoarea totală a ratelor de leasing neplătite. Care ar urma să devină scadente până la expirarea perioadei de leasing?”

Cu privire la competența Curții

– Curtea este competentă să interpreteze dreptul Uniunii numai în ce privește aplicarea acestuia într‑un nou stat membru începând de la data aderării acestuia la Uniunea Europeană

– Rezultă de aici în special că Curtea nu este competentă să interpreteze directive ale Uniunii în materie de TVA . Atunci când perioada de recuperare a taxelor în discuție este anterioară aderării respectivului stat membru la Uniune.

– În schimb, Curtea este competentă să interpreteze dreptul Uniunii atunci când faptele din litigiul principal .Sunt parțial ulterioare datei aderării statului membru la Uniune . Sau atunci când își au originea într‑un contract încheiat .Inainte de aderarea statului membru la Uniune, iar această situație continuă să producă efecte după această dată.

– În speță, contractul de leasing financiar a fost încheiat în luna februarie a anului 2006, iar TVA‑ul a devenit exigibil începând de la predarea materială a bunului  .Care face obiectul contractului în luna decembrie a anului 2006. Faptele din litigiul principal și perioada de recuperare sunt, așadar, anterioare aderării Republicii Bulgaria la Uniune, la 1 ianuarie 2007.

– Cu toate acestea, era vorba despre un contract cu executare succesivă care impunea locatarului . Să plătească timp de 11 ani rate de leasing supuse TVA‑ului începând cu 28 decembrie 2006. Prin urmare, situația născută din acest contract a continuat să producă efecte după data aderării Republicii Bulgaria la Uniune.

– Astfel, ținând seama de caracteristicile specifice ale acestui contract și de persistența efectelor sale juridice după data aderării acestui stat membru la Uniune. Curtea este competentă să soluționeze întrebările preliminare privind consecințele fiscale ale executării sale.

Soluţia CJUE la întrebările preliminare

1) Articolul 90 alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 .Privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie interpretat  . In sensul că permite, în cazul rezilierii unui contract de leasing financiar. O reducere a bazei de impozitare .In scopuri de taxă pe valoarea adăugată calculată forfetar printr‑o decizie rectificativă .Cu privire la ansamblul ratelor de leasing datorate pe toată durata contractului.Chiar dacă această decizie rectificativă ar fi intrat în vigoare . Si ar constitui astfel un „act administrativ stabil” .De constatare a unei datorii fiscale în temeiul dreptului național.

2) Articolul 90 din Directiva 2006/112 trebuie interpretat în sensul că, într‑o situație precum cea în discuție în litigiul principal. Lipsa plății unei părți din ratele de leasing datorate ale unui contract de leasing financiar .Pentru perioada cuprinsă între încetarea plăților și rezilierea neretroactivă a contractului. Pe de o parte, și lipsa plății unei despăgubiri datorate în cazul rezilierii anticipate a contractului. Corespunzătoare sumei tuturor ratelor de leasing neplătite până la expirarea acestui contract. Pe de altă parte, constituie un caz de neplată susceptibil .Să intre sub incidența derogării de la obligația de reducere a bazei de impozitare . In scopuri de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la alineatul (2) al acestui articol. Cu excepția cazului în care persoana impozabilă demonstrează existența unei probabilități rezonabile . Ca datoria să nu fie onorată, aspect a cărui verificare revine instanței de trimitere. 

Cadrul juridic

Reglementări din Directiva TVA, reţinute de Curte :

 Articolul 2 alineatul (1) litera (a):

Următoarele operațiuni sunt supuse TVA:

(a) livrarea de bunuri efectuată cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru de către o persoană impozabilă care acționează ca atare;

– Articolul 14:

(1) «Livrare de bunuri» înseamnă transferul dreptului de a dispune de bunuri corporale în calitate de proprietar.

(2) Pe lângă operațiunea prevăzută la alineatul (1), fiecare dintre următoarele operațiuni este considerată livrare de bunuri:

(a) transferul, printr‑un ordin emis de o autoritate publică sau în numele unei autorități publice sau în condițiile prevăzute de lege. Al dreptului de proprietate asupra unui bun cu plata unei compensații;

(b) predarea efectivă a bunurilor în temeiul unui contract de închiriere a bunurilor pe o anumită perioadă sau de vânzare cu plata în rate a bunurilor. Care prevede că, în condiții normale, dreptul de proprietate este dobândit cel mai târziu la plata ultimei rate;

(c) transferul de bunuri în temeiul unui contract de comision la cumpărare sau vânzare.

(3) Statele membre pot considera predarea anumitor lucrări de construcții ca o livrare de bunuri.

– Articolul 63:

Faptul generator intervine și TVA devine exigibilă atunci când sunt livrate bunurile sau sunt prestate serviciile.

– Articolul 73:

Pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, altele decât cele prevăzute la articolele 74-77, baza de impozitare include toate elementele  .Care reprezintă contrapartida obținută sau care urmează să fie obținută de către furnizor sau prestator. In schimbul livrării sau al prestării, de la client sau de la un terț, inclusiv subvenții direct legate de prețul livrării sau al prestării.”

– Articolul 90:

(1) În cazul anulării, al refuzului sau al neplății totale sau parțiale sau în cazul în care prețul este redus după livrare. Baza de impozitare se reduce, în consecință, în condițiile stabilite de statele membre.

(2) În cazul neplății totale sau parțiale, statele membre pot deroga de la alineatul (1).

– Articolul 273:

Statele membre pot impune alte obligații pe care le consideră necesare pentru a asigura colectarea în mod corect a TVA și a preveni evaziunea. Sub rezerva cerinței de tratament egal al operațiunilor interne și operațiunilor efectuate între statele membre .De către persoane impozabile și cu condiția ca respectivele obligații să nu genereze. In comerțul între statele membre, unele formalități în legătură cu trecerea frontierelor.

Opțiunea prevăzută la primul paragraf nu poate fi considerată ca bază de plecare pentru a impune obligații de facturare suplimentare față de cele stabilite la capitolul 3.

[/column]

Accidentele rutiere in Romania : Incotro ?

Accidentele rutiere in Romania

Mii de victime sunt înregistrate anual în România în urma accidentelor rutiere. Faptul stârnește îngrijorare în rândul autorităților care încearcă să găsească soluții.

accidente+rutiere+in+romania

Accidentele rutiere in Romania : Incotro ?

http://lexcafe.ro/economie-2/transport-economie-2/mii-de-victime-sunt-inregistrate-anual-in-romania-in-urma-accidentelor-rutiere/

 

 

Seful biroului Audit de Siguranță a Infrastructurii Rutiere în cadrul Autorității Rutiere Române, a vorbit în cadrul unei mese rotunde organizată de Capital pe tema situației dezastruoase în care se află infrastructura din România despre măsurile care ar trebui luate de către autorități pentru diminuarea numărului victimelor din accidente rutiere.

Proba absoluta in 2019 : CJUE: Contractele de credit care conțin clauze abuzive referitoare la riscul valutar pot fi anulate

CJUE: Contractele de credit care conțin clauze abuzive referitoare la riscul valutar pot fi anulate

Proba absoluta in 2019 : CJUE: Contractele de credit care conțin clauze abuzive referitoare la riscul valutar pot fi anulate

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

La noi declararea Ril ului pe clauze abuzive banci de catre procurorul general mai asteapta.Si,asteapta mult!

CJUE: Contractele de credit care conțin clauze abuzive referitoare la riscul valutar pot fi anulate

ntr-o hotărâre adoptată zilele trecute de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), aceasta s-a pronunțat asupra faptului că un contract de credit care conține clauze abuzive referitoare la asumarea riscului valutar de către un împrumutat trebuie să poată fi anulat, dacă e vorba de clauze esențiale pentru contract (adică acele prevederi fără de care respectivul împrumut nu ar fi fost acordat).

[yasr_overall_rating size=”large”][yasr_visitor_votes size=”large”]

CJUE a reținut că imposibilitatea de anulare retroactivă a contractelor care conțin clauze abuzive referitoare la asumarea riscului valutar este contrară dreptului european, în contextul unei legi care permite acest lucru pentru alte clauze abuzive.

În concret, CJUE a observat, în cauza C-118/17 (Zsuzsanna Dunai c. ERSTE Bank Hungary Zrt.) că o lege care permite anularea unor contracte pentru anumite clauze abuzive, însă nu și pentru clauze abuzive privind asumarea riscului valutar de către consumator, este contrară dreptului Uniunii Europene.

Astfel, dacă se poate demonstra caracterul abuziv al unei clauze referitoare la riscul cursului de schimb, trebuie să se poate anula un contract care depinde, în esență, de astfel de clauze.

În concret, sunt dese cazurile când o persoană se împrumută într-o monedă străină, însă obține banii în moneda din statul său și, la fel, rambursează împrumutul în moneda din statul său. Așa s-a întâmplat în situația care a dus la prezenta decizie a CJUE.

Moneda de împrumut era stabilită în franci elvețieni, însă banii efectiv primiți și care trebuiau rambursați erau forinți, fiind vorba de un împrumut acordat în Ungaria. Astfel, împrumutatul își asuma exclusiv riscul valutar, ceea ce însemna că o apreciere a francului, față de forinț, ar fi dus la sume suplimentare pe care trebuie să le plătească. Acest lucru s-a și întâmplat.

Problema esențială, în speță, a fost că Ungaria adoptase niște legi, în 2014, care aveau ca efect modificarea clauzelor abuzive din contractele cu consumatorii (cum era și contractul menționat mai sus). Totuși, legile nu au abordat și chestiunea riscului valutar.

Legile respective permiteau constatarea nulității retroactive a contractelor abuzive (atunci când clauzele abuzive erau esențiale pentru contract) doar în privința chestiunilor acoperite – deci nu și în privința riscului valutar.

Prin urmare, prevederile legii în cauză nu erau compatibile cu dreptul european, care implică și posibilitatea anulării retroactive a clauzelor abuzive privind riscul valutar asumat de către consumator.

Chiar dacă speța prezentată mai sus vizează o lege maghiară, ea este relevantă și pentru România. În esență, Curtea a pornit de la analiza Directivei Europene 93/13 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.

Această directivă a fost transpusă și în legislația noastră, fiind implementată prin Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori. Astfel, orice interpretare dată directivei, de către CJUE, este obligatorie și pentru noi. Acest lucru se referă inclusiv la interpretări precum cea de mai sus, referitoare la riscul valutar.

De asemenea, aceasta nu este prima dată când CJUE se pronunță asupra chestiunilor privind riscul valutar, din contractele băncilor cu consumatorii. Într-o altă speță, instanța europeană a reținut că băncile au o obligație de informare a consumatorilor cu privire la riscurile creditelor în valută (puteți citi mai multe despre această decizie, aici).

[/column]

Reprezentare pe lângă OSIM, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor şi instanţele de judecată @marci #avocatmarca

Reprezentare pe lângă OSIM, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor şi instanţele de judecată @marci #avocatmarca

 

Asigurăm asistenţă cu privire la cererile de înregistrare de mărci, consultări ale bazei de date oficiale a mărcilor şi interpretarea rezultatelor consultării, în scopul întocmirii şi înaintării motivărilor în sprijinul admiterii cererii de înregistrare a unei mărci, şi reprezentăm clienţii în legătură cu diferitele proceduri derulate în faţa Comisiei de reexaminare a OSIM.

În ceea ce priveşte drepturile de autor, oferim clienţilor consultanţă şi îi reprezentăm în scopul înregistrării drepturilor de autor, în vederea respectării cerinţelor legale referitoare la desfaşurarea unor activităţi comerciale specifice în România (cum ar fi protejarea şi distribuirea de software).

Reprezentăm de asemenea clienţii în legatură cu soluţionarea oricăror litigii privind încălcarea brevetelor şi a numelor de domenii, ale drepturilor de autor şi ale altor drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv pregătirea acţiunilor juridice şi reprezentare în instanţă sau asistenţă juridică legată de eventuale negocieri cu partea adversă în vederea unei soluţionări extrajudiciare.

Reprezentare pe lângă OSIM, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

Daca Intr-Un Accident A Decedat Fratele Unei Persoane, Acesta Poate Obtine Despagubiri In Conditiile In Care Solicita Despagubiri Si Copiii Celui Decedat?

Daca Intr-Un Accident A Decedat Fratele Unei Persoane, Acesta Poate Obtine Despagubiri In Conditiile In Care Solicita Despagubiri Si Copiii Celui Decedat?

Daca Intr-Un Accident A Decedat Fratele Unei Persoane, Acesta Poate Obtine Despagubiri In Conditiile In Care Solicita Despagubiri Si Copiii Celui Decedat?

 

 

Conform prevederilor art. 1391 N.C.P.C.:
”Repararea prejudiciului nepatrimonial
(1) În caz de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii, poate fi acordată şi o despăgubire pentru restrângerea posibilităţilor de viaţă familială şi socială.
(2) Instanţa judecătorească va putea, de asemenea, să acorde despăgubiri ascendenţilor, descendenţilor, fraţilor, surorilor şi soţului, pentru durerea încercată prin moartea victimei, precum şi oricărei alte persoane care, la rândul ei, ar putea dovedi existenţa unui asemenea prejudiciu.
(3) Dreptul la despăgubire pentru atingerile aduse drepturilor inerente personalităţii oricărui subiect de drept va putea fi cedat numai în cazul când a fost stabilit printr-o tranzacţie sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
(4) Dreptul la despăgubire, recunoscut potrivit dispoziţiilor prezentului articol, nu trece la moştenitori. Aceştia îl pot însă exercita, dacă acţiunea a fost pornită de defunct.
(5) Dispoziţiile art. 253-256 rămân aplicabile.”

Atât copiii cât și fratele celui decedat pot solicita despăgubiri.

Un Accident A Decedat Fratele Unei Persoane

Contractele de imprumut se inregistreaza la Anaf in 2019

Inregistrare anaf contract de inchiriere 2019

ANAF a publicat în Monitorul Oficial noua procedură de înregistrare a contractelor de închiriere la organele fiscale.

Ordinul ANAF nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune”  a fost publicat marţi în Monitorul Oficial, Partea I şi este deja în vigoare.

Potrivit ordinului, românii au posibilitatea de a le înregistra online, nefiind necesară dovada fiscalizării respectivelor venituri prin declaraţia unică.

Astfel, persoanele vizate pot înregistra contractul online, iar ulterior, pot depune declaraţia unică pentru plata impozitelor.

Cat timp se pastreaza documentele unei firme 2019

 

 

Cat timp trebuie pastrate documentele unei firme
prezinta avocat Marius Vicentiu Coltuc
Obligațiile agenților economici privind arhivarea documentelor sunt reglementate de Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile. Actul normativ stabileşte că termenul de păstrare a statelor de salarii este de 50 de ani, iar termenul de păstrare a registrelor şi a celorlalte documente financiar-contabile este de 10 ani. Pe de altă parte, în ordin sunt nominalizate 25 de acte care trebuie păstrate 5 ani, desigur, în condiţiile în care necesităţile firmei nu impun păstrarea acestora pe o perioadă mai mare. Printre acestea se numără: chitanţe; dispoziţii de plată/încasare către casierie; borderouri de achiziţie; liste de inventariere; deconturi, ordine de deplasare etc. Dar, documentele financiar-contabile care atestă provenienţa unor bunuri cu durată de viaţă mai mare de 5 ani se păstrează pe perioada corespunzătoare duratei de viaţă utilă a acestora. Actele pot fi păstrate de firma în cauză sau pot fi predate, spre păstrare, unui operator autorizat, potrivit legii, în prestarea de servicii arhivistice.

http://www.coltucsiasociatii.ro

Ghidul adoptiei 2019 – Cum adopt un copil in Romania sub toate aspectele

Ghidul adoptiei 2019

Ghidul adopției 2019: Principalele chestiuni de care să ții cont, dacă vrei să adopți copii

 

 

Adopția este reglementată în cadrul Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției și se referă la două mari categorii de adopție: internă (adoptatorii și adoptatul își au reședința în România) și internațională (adoptatorii și adoptatul își au reședința în state diferite). În ghidul acesta, vom prezenta doar adopția internă.

În primul rând, adoptatorul sau adoptatorii trebuie să îndeplinescă o serie de condiții morale și materiale.

După aceea, există și o serie de interdicții. Este interzisă adopția pentru persoanele condamnate pentru o infracţiune contra persoanei sau contra familiei, pentru infracţiunea de pornografie infantilă sau pentru infracţiuni privind traficul de droguri/precursori.

Mai mult, nu pot adopta persoana/familia al cărei copil beneficiază de o măsură de protecţie specială sau care este decăzută din drepturile părinteşti şi nici persoanele care vor să adopte singure şi au soţi bolnavi psihic/cu handicap mintal.

O altă condiție generală se referă la consimțământul părinților firești la adopție și, în cazul în care minorul care ar urma să fie adoptat a împlinit 10 ani, a acestuia.

Bineînțeles, va fi nevoie și de consimțământul adoptatorului/ familiei adoptatoare, în fața judecătorului (procedura detaliată mai jos).

Atenție! Consimțământul părinților firești nu poate fi substituit. Astfel, curatorul, mandatarul sau orice altă persoană împuternicită în acest sens nu poate să consimtă la adopție, în locul părinților firești.

Primul pas pentru adopție: atestatul

Spuneam, mai sus, că adoptatorul/adoptatorii trebuie să îndeplinească o serie de garanții morale și materiale. În plus, pe lângă aceste aspecte, se va ține cont și de caracteristicile psihologice, sociale şi medicale ale celorlalţi membri ai familiei sau altor persoane care locuiesc cu adoptatorii.

Îndeplinirea condițiilor de mai sus este dovedită prin intermediul unui atestat eliberat de autorități. Pentru eliberarea atestatului, se va ține cont de:

 • personalitatea şi starea sănătăţii persoanelor care vor să adopte, viaţa familială, condiţiile de locuit, aptitudinea de creştere şi educare a unui copil;
 • situaţia economică a adoptatorilor analizată din perspectiva surselor de venit, a continuităţii acestora, precum şi a cheltuielilor persoanei/familiei;
 • motivele pentru care se doreşte adopţia;
 • impedimente relevante pentru capacitatea de a adopta.

Dacă rezultatele sunt favorabile, se va elibera un atestat de persoană/familie aptă să adopte. Valabilitatea acestuia e de doi ani.

Există, totuși, două cazuri când obținerea atestatului nu e obligatorie:

 • dacă este vorba de adopţia unei persoane care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu;
 • dacă este vorba de adopţia unui copil de către soţul părintelui firesc/adoptiv.

Între adoptatori și adoptat trebuie să existe o potrivire

Înainte ca adopția să aibă loc, trebuie să existe o potrivire a adoptatului cu adoptatori. În acest sens, autoritățile vor urmări să găsească adoptatori care să fie potriviți cu nevoile copilului, urmând a se stabili compatibilitatea. Revenind la condiția atestatului, vor fi considerate persoane potrivite doar persoanele care au un atestat valabil de adoptator.

O modalitate concretă prin care pot fi găsite persoane potrivite pentru copil este de a se acorda prioritate rudelor copilului din familia extinsă (cele până la gradul al patrulea) și altor persoane cu care copilul a avut o viață de familie timp de cel puțin șase luni.

Ulterior perioadei de potrivire, se va întocmi un raport în care să existe concluzii cu privire la potrivirea dintre adoptator și adoptat. Dacă acesta este favorabil, instanța va dispune încredințarea copilului, în vederea adopției, pentru 90 de zile. În aceasta perioadă, se vor face rapoarte de progres, cu privire la relația dintre adoptator(i) și adoptat. La finalul perioadei de 90 de zile, raportul final va fi trimis instanței, care se va pronunța cu privire la adopție.

Instanța este cea care se pronunță cu privire la adopție

Ulterior perioadei de încredințare, instanța se va pronunța cu privire la adopție. Solicitarea de adopție va fi introdusă de către adoptator(i) sau de către direcţia de asistenţă socială şi protecţia copilului. Acestă solicitare va fi trimisă alături de următoarele acte:

 • certificatul de naştere al copilului (copie legalizată);
 • certificatul medical privind starea de sănătate a copilului;
 • raportul de consiliere a copilului care a împlinit vârsta de zece ani, în vederea exprimării consimţământului;
 • atestatul valabil al adoptatorilor;
 • hotărârea judecătorească irevocabilă de încredinţare în vederea adopţiei;
 • certificatele de naştere ale adoptatorilor (copie legalizată);
 • certificatul de căsătorie al adoptatorilor (copie legalizată);
 • cazierul judiciar al adoptatorilor;
 • certificatul medical privind starea de sănătate a adoptatorilor (de la medicul de familie);
 • hotărârea judecătorească irevocabilă de deschidere a procedurii adopţiei a copilului;
 • raportul de consiliere şi informare a părinţilor fireşti în cazul adopţiei copilului de către soţul părintelui firesc;
 • documentul care consemnează rezultatul expertizei pentru confirmarea filiaţiei faţă de tată, realizată prin metoda serologică ADN, în cazul adopţiei copilului de către soţia părintelui firesc atunci când copilul a fost recunoscut de tată pe cale administrativă, precum şi în cazul în care paternitatea copilului a fost stabilită prin hotărâre judecătorească prin care s-a luat act de recunoaşterea de către tată sau care consfinţeşte învoiala părţilor, fără a se fi cercetat temeinicia cererii;
 • declaraţia notarială pe propria răspundere (atunci când copilul adoptat are un singur părinte – necăsătorit –, iar acesta se află într-o relaţie cu o persoană de sex opus – necăsătorită).

În cazul în care consideră adopția ca fiind în interesul superior al copilului, instanța va admite cererea de încuviințare a adopției. De asemenea, în cinci zile de la rămânerea irevocabilă a hotărârii, autoritățile informează părinții firești ai copilului.

În final, mai există o etapă. Ulterior hotărârii favorabile a instanței, va mai exista o perioadă de monitorizare de minimum doi ani. În timpul acestei perioade, vor fi întocmite rapoarte trimestriale cu privire la evoluția copilului adoptat și a relațiilor dintre acesta și adoptator(i).

Abia după aceea se poate încheia complet procedura adopției, prin întocmirea raportului final de închidere a cazului.

Persoanele care vor să adopte beneficiază de o serie de facilități

Mai exact, e vorba de concediul de acomodare și de o indemnizație aferentă. Concediul este unul plătit și poate dura maximum un an, în timp ce valoarea indemnizației, în prezent, este de 1.700 de lei.

Avocat asociatii de proprietari 2019 : Ipotecă pe apartamentele cu datorii

Asistam la cea mai consistenta modificare a legislatiei privind asociatiile de proprietari!

Avocat asociatii de proprietari 2019 : Ipotecă pe apartamentele cu datorii

LIBERTATEA TE AJUTĂ: Ipotecă pe apartamentele cu datorii. Cine și în ce condiții are dreptul să recurgă la această măsură

 

 

Maria Teodorescu, din București, ne întreabă dacă, pe apartamentul cuiva care are restanțe mari la întreținere, asociația de proprietari are dreptul legal să pună ipotecă.

 

 

RĂSPUNS: Da. Potrivit Art 80, din Legea nr 196/2018 privind asociațiile de proprietari, „asociația are ipotecă legală asupra apartamentelor și altor spații- proprietăți individuale ale proprietarilor din condominiu, precum și un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cotă de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari’. Ipoteca imobiliară legală se înscrie în cartea funciară la cererea președintelui asociației, pe baza extraselor de pe ultima listă lunară de plată a cotelor de contribuție, din care rezultă suma datorată cu titlu de restanță, dar numai după 60 de zile de la termenul scadent de plată, respectiv, după 90 zile de la data afișării listei. Ipoteca imobiliară legală se radiază la cererea președintelui asociației de proprietari sau a proprietarului, pe baza chitanței ori a altui înscris, prin care asociația confirmă plata sumei datorate. Președintele asociației are obligația radierii ipotecii, în termen de cel mult 10 zile de la data la care suma datorată cu titlul de restanță a fost plătită.

https://www.coltuc.ro

Hartuirea sau alte mesaje pe facebook,instagram sau alte retele sociale.Care sunt caile legale de aparare

hartuire si amenintare sexuala

Hartuirea pe Facebook, Instagram, Twitter

 

1. În cazul mesageriei electronice, blochează persoanele necunoscute care îţi fac rău sau creează-ţi un cont de utilizator nou şi închide-l pe cel vechi, pentru a stopa corespondenţa nedorită sau mesajele injurioase.

2. Dacă nu reuşeşti să eviţi o corespondenţă injurioasă, salveaz-o, pentru a o avea ca mijloc de probă. Păstrează deci (prin salvare de pagină ori fişier sau captura de ecran) orice mesaj, comentariu, secvenţă audio sau video pe care agresorul le-a postat.

3. Dacă cineva a postat, fără acordul tău, imagini, filme sau date de contact private, trebuie să te adresezi administratorului respectivului site pentru a elimina conţinutul nedorit. În cazul în care ţi se refuză îndepărtarea imaginile şi datele de contact ilegal postate, poţi să faci plângere penală în baza art. 226 din Noul Cod Penal, cu privire la violarea vieţii private.

4. Te poţi adresa oricărei unităţi de poliţie pentru investigaţii, atunci când consideri că s-a adus atingere bunei reputaţii prin publicarea fără acord.

Constatarea și sancționarea se face de către: Inspecția Muncii, Consiliul Național de Combaterea a Discriminării, la care, potrivit proiectului, se va adăuga și “Ministerul Afacerilor de Interne prin ofițerii și subofițerii din cadrul său, în cazul contravențiilor constând în încălcarea dispozițiilor art. 6 alin (1^1)”, adică cel menționat mai sus.

“Hărțuirea din spații publice, cunoscută și sub numele de hărțuire stradală, afectează un număr foarte mare de fete și femei din România. Astfel, opt din zece femei spun că nu se simt în siguranță când merg pe stradă noaptea iar patru din zece nu se simt în siguranță nici în timpul zilei. Șapte din zece femei nu se așteaptă ca vreo altă persoană să intervină dacă sunt hărțuite pe stradă. În acest moment nu există cadru sancționator pentru hărțuire, hărțuire sexuală sau hărțuire psihologică, altul decât cel oferit de legea penală. În cazul unor fapte ce nu pot fi dovedite că încalcă morala publică (sancționate conform Legii 61/1991), sau în cazul unor fapte ce nu au legătură cu activitatea profesională, victimele hărțuirii nu sunt protejate de nicio prevedere legală. Practic, hărțuirea, hărțuirea prin mijloace electronice, hărțuirea sexuală și hărțuirea psihologică, altele decât cele prevăzute de legea penală și înfăptuite în afara unor relații de muncă nu sunt pedepsite în niciun mod”.

Imaginile surprinse cu telefonul mobil sau cu camera instalată pe bordul mașinii ar putea deveni probe pentru poliția rutieră, conform unui proiect legislativ inițiat de un deputat USR.

Cum scap de amenda de circulatie in 2019 ?

camera instalată pe bordul mașinii ar putea deveni probe.El susține că multe accidente rutiere ar putea fi rezolvate mai ușor dacă astfel de imagini ar fi mijloace alternative legale pentru poliția rutieră: “Se impune actualizarea şi modificarea Codului Rutier în sensul în care constatarea contravențiilor să se poată face şi cu ajutorul înregistrărilor de pe mijloacele tehnice video aparținând participanților la trafic, chiar dacă aceste mijloace nu sunt certificate, cu condiția ca proba video sa fie însoțită de declarația participantului la trafic care o furnizează, că înregistrarea video este reală şi autentică”.

De asemenea, în expunerea de motive a proiectului se argumentează că legea trebuie să fie în concordanță cu evoluțiile tehnologice, mai ales că din ce în ce mai mulți șoferi folosesc cameră de bord, plus că inițiativa ar crește gradul de civism al șoferilor.

Poliția ar putea folosi aceste imagini dacă acestea conțin elemente de identificare a mașinii, a datei, orei și locului, precum și o sesizare din partea persoanei care a realizat filmarea.

Printre modificările ce se aduc prin acest proiect legislativ la Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, menționăm:

La articolul 6, după punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 201, cu următorul cuprins:

„201 Mijloc tehnic video – dispozitiv folosit de participantul la trafic, chiar dacă nu este certificat, omologat şi verificat metrologic, care produce o înregistrare tehnică video, prin intermediul căreia se atestă desfăşurarea unui eveniment, şi cu ajutorul căreia se probează încălcări ale unor reguli de circulație, altele decât cele referitoare la nerespectarea vitezei maxime admise.”

După alineatul (2) al articolului 109, se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul cuprins:

„(21) Constatarea contravențiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice video folosite de participanții la trafic, dacă acestea permit stabilirea certă a numărului de înmatriculare, culorii, mărcii şi modelului vehiculului implicat în săvârșirea contravenției, precum şi a datei, orei şi locului săvârșirii contravenției, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenției.”

După alineatul (3) al articolului 109, se introduce un nou alineat, alin. (31), cu următorul cuprins:

„(31) În cazurile prevăzute la alin. (21), procesul-verbal se poate încheia şi în lipsa contravenientului, după stabilirea identității conducătorului de vehicul; pentru constatarea contravenției este necesară şi declarația participantului la trafic asupra faptelor ce constituie obiectul contravenției şi asupra autenticității și veridicității înregistrării tehnice video furnizate, precum şi confirmarea faptelor de către martori, dacă există, menționându-se acestea în procesul-verbal de constatare a contravenției.“

Proiectul legislativ va sta în dezbatere publică în această lună, apoi va intra la votul senatorilor și ulterior, în comisiile de specialitate din Camera Deputaților și  în plen, pentru votul final.

Sursa: Camera Deputaților

 

 

Multumim avocatului Coltuc Marius Vicentiu pentru implicare https://www.coltuc.ro

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR. Desemnare, atributii, raspundere juridica

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

 

Pentru detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Cum se inregistreaza contractele de inchiriere-locatiune Noua procedura 2018

Inregistrare anaf contract de inchiriere 2019

Înregistrarea contractelor de închiriere la Fisc se va face după o nouă procedură, inclusiv online.Cum se inregistreaza contractele de inchiriere-locatiune Noua procedura 2018

.

Proiectul de ordin ANAF pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi a modelului şi conţinutului formularului”Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune” a fost pus de curând în dezbatere de ANAF și urmează să intre în vigoare după ce este aprobat și publicat în Monitorul Oficial. Noua procedură va da posibilitatea celor care închiriază să înregistreze contractele inclusiv online, nefiind necesar să aducă dovada fiscalizării respectivelor venituri.

De ceva vreme deja, obligația de a înregistra contractele de închiriere a fost scoasă din legislația fiscală, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2018. Totuși, locatorii și locatarii deopotrivă se găsesc adesea în situația în care au nevoie, în scopuri care nu au legătură cu domeniul fiscal, ca documentul să fie înregistrat la Fisc.

Pentru locator, adică cel care închiriază, contractul sub semnătură privată (neautentificat la notar) înregistrat la Fisc este titlu executoriu, potrivit Codului civil. Locatarul are uneori nevoie ca locatorul să înregistreze contractul la Fisc pentru că altfel nu are cum beneficia de anumite subvenții de chirie. Desigur, dacă se face contractul la notar, atunci nu se mai pun toate aceste probleme.

Prin urmare, reglementarea actuală a înregistrării contractelor la Fisc (Ordinul ANAF nr. 1985/2012), nemaifiind în linie cu prevederile din legislația fiscală modificată anul acesta, trebuie să fie înlocuită prin proiectul de ordin pus acum în dezbatere la ANAF.

Dacă le comparăm, procedurile nu sunt esențialmente diferite. În noua procedură nu se va mai face o distincție între persoanele fizice și cele juridice, existând același tratament procedural pentru toată lumea. De asemenea, persoana fizică ce înregistrează contractul la Fisc nu mai trebuie să aducă vreun document din care să reiasă că și-a fiscalizat veniturile respective.

Proprietarul va putea mai întâi să meargă să înregistreze contractul și apoi să depună declarația unică pentru plata impozitelor și eventualelor contribuții.

Procedura de înregistrare

Cel care obține veniturile din chirii va trebui să meargă cu contractul la organul fiscal competent, adică:

 • organul fiscal în a cărui evidență locatorul e înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții;
 • organul fiscal unde locatorul, persoană fizică rezidentă, își are domiciliul fiscal;
 • organul fiscal în a cărui rază teritorială se află bunul care face obiectul contractului de locațiune (în cazul nerezidenților).

Important! Nu cel care stă în chirie trebuie să meargă la Fisc, ci acela care închiriază și obține veniturile din chirii.

Proiectul de ordin aflat acum în dezbatere stabilește modelul de document ce trebuie completat de solicitant, care înlocuiește vechea declarație. La această cerere va trebuie atașat contractul de închiriere în copie,  pe care va trebui să scrie și să semneze că este conformă cu originalul. Cererea se va completa în dublu exemplar, al doilea fiind păstrat de deponent.

Cererea, însoțită de copia contractului de locațiune se depune direct la registratura organului fiscal central competent sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță„, scrie în proiect. Așadar, toată procedura se va putea face și online și, spre deosebire de cea veche, nu mai e nevoie de copie legalizată a contractului.

Apoi, orice modificări se vor face și transmiterea încetării contractului se vor face tot prin depunerea respectivei cereri, bifând căsuța corespunzătoare.

Cum se va face dovada înregistrării contractului

Așa cum spuneam mai sus, distinct de latura fiscală a problemei, înregistrarea contractului la Fisc e folositoare în alte scopuri – cel mai important, conferirea caracterului de titlu executoriu. Cel interesat va putea face dovada nu numai cu copia cererii depusă fizic, ci și cu copia cererii, însoțită de mesajul electronic de confirmare, dacă a depus-o online.

Dovada înregistrării la organul fiscal central competent a contractului de locațiune, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este: a) copia cererii având înscrise numărul și data înregistrării la organul fiscal – pentru cererile depuse direct la registratura organului fiscal competent; b) copia cererii, însoțită de mesajul electronic de confirmare – pentru cererile depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță„, scrie în proiectul de ordin cu procedura.

Atenție! Proiectul de ordin NU este încă în vigoare. Pentru a se putea aplica efectiv, acesta trebuie aprobat și publicat în Monitorul Oficial.

Cum se inregistreaza contractele de inchiriere-locatiune

Anaf si impozitele pe nunti – Formular si amenzi

Anaf impozite nunti

„Eu mi-am plătit tot timpul impozitele, am firmă şi nu am niciun fel de problemă. Dar nu aici este plusul care să ajute ca în România să se trăiască bine. Nu de aici se ridică PIB-ul sau România va face mai mulţi bani la buget. Se iau bani cu milioanele de euro în România, acolo să se umble! Noi aducem un pic de bucurie oamenilor, nu la lăutarii amărâţi care muncesc şi stau în picioare. Ei nu fură, muncesc. Alţii fură şi nici nu plătesc. Eu mi-am plătit tot timpul pentru că vreau să stau cu capul liniştit pe pernă. Dar sunt oameni amărâţi care abia aşteaptă să vină sâmbăta să ia şi ei două, trei sute de lei ca să trăiască până săptămâna viitoare. Să mai dea şi din ăia? Nu e normal. Foarte rău că nu ne mai revenim şi noi la normal’, a declarat Maria Dragomiroiu, pentru DCNews.

Agenția Națională de Admnistrare Fiscală (ANAF) a început să trimită tinerilor însurăței scrisori prin care cere date despre formațiile de muzicieni angajate să cânte la nuntă, despre fotografi și despre restaurantele în care au organizat petrecerea. Cei care nu oferă informațiile sunt pasibili de amenzi între 2.000 și 5.000 de lei. Experții consultați de Libertatea spun că este mai mult o măsură de prevenție, pentru a obișnui lumea să ceară bon fiscal la astfel de operațiuni.<br />

 

Dosarul de cercetare pentru accidentele de muncă

Dosarul de cercetare pentru accidentele de muncă

 

 

În conformitate cu dispozițiile art.5 din Legea nr. 319/2006, este eveniment accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, produs în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situația de persoană dată dispărută sau accidentul de traseu ori de circulație, în condițiile în care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum și cazul susceptibil de boală profesională sau legată de profesiune.

 

 

 

Orice eveniment va fi comunicat de îndată angajatorului, de către conducătorul locului de muncă sau de orice altă persoană care are cunoştinţă despre producerea acestuia.

Angajatorul are obligația să comunice evenimentele, de îndată, după cum urmează:

 • inspectoratelor teritoriale de muncă, toate evenimentele ;
 • asigurătorului, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare, evenimentele urmate de incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces, la confirmarea acestora;
 • organelor de urmărire penală, după caz.

Orice medic, inclusiv medicul de medicină a muncii aflat într-o relație contractuală cu angajatorul, conform prevederilor legale, va semnala obligatoriu suspiciunea de boală profesională sau legată de profesiune, depistată cu prilejul prestațiilor medicale.

Semnalarea se efectuează către autoritatea de sănătate publică teritorială sau a municipiului București, de îndată, la constatarea cazului.

În cazul accidentelor de circulație produse pe drumurile publice, în care printre victime sunt și persoane aflate în îndeplinirea unor sarcini de serviciu, organele de poliție rutieră competente vor trimite instituțiilor și inspectoratelor teritoriale de muncă  în termen de 5 zile de la data solicitării, un exemplar al procesului-verbal de cercetare la față locului.

Cercetarea evenimentelor

Cercetarea evenimentelor  are ca scop stabilirea împrejurărilor și cauzelor care au condus la producerea acestora, a reglementărilor legale încălcate, a măsurilor ce trebuie luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare, precum și a răspunderii celor vinovați.

Cercetarea evenimentelor  este obligatorie și se efectuează după cum urmează:

 • de către angajator, în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporară de muncă;
 • de către inspectoratele teritoriale de muncă, în cazul evenimentelor care au produs invaliditate evidentă sau confirmată, deces, accidente colective, incidente periculoase, în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporară de muncă lucrătorilor la angajatorii persoane fizice, precum și în situațiile cu persoane date dispărute;
 • de către Inspecția Muncii, în cazul accidentelor colective, generate de unele evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile;
 • de către autoritătile de sănătate publică teritoriale, respectiv a municipiului București, în cazul suspiciunilor de boală profesională și a bolilor legate de profesiune.

Desigur că, după caz, cercetarea evenimentelor presupune deplasarea la față locului, audierea persoanelor implicate și a martorilor, reconstituirea, efectuarea de expertize etc.

Rezultatul cercetării evenimentului se va consemna într-un proces-verbal.

În caz de deces al persoanei accidentate că urmare a unui eveniment, instituția medico-legală competentă este obligată să înainteze inspectoratului teritorial de muncă, în termen de 7 zile de la data decesului, o copie a raportului de constatare medico-legală.

Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu întocmirea unui dosar.

Accidentul de muncă

Accidentul de muncă reprezintă vătămarea violentă a organismului, precum și intoxicația acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu și care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puțin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces.

Este, de asemenea, accident de muncă:

 • accidentul suferit de persoane aflate în vizită în întreprindere și/sau unitate, cu permisiunea angajatorului;
 • accidentul suferit de persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public, inclusiv în cadrul unor activităţi culturale, sportive, în ţară sau în afara granițelor ţării, în timpul și din cauza îndeplinirii acestor sarcini;
 • accidentul survenit în cadrul activităţilor cultural-sportive organizate, în timpul și din cauza îndeplinirii acestor activităţi;
 • accidentul suferit de orice persoană, ca urmare a unei acțiuni întreprinse din proprie iniţiativă pentru salvarea de vieți omenești;
 • accidentul suferit de orice persoană, ca urmare a unei acțiuni întreprinse din proprie iniţiativă pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol care ameninţă avutul public și privat;
 • accidentul cauzat de activităţi care nu au legătură cu procesul muncii, dacă se produce la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice, în calitate de angajator, ori în alt loc de muncă organizat de aceștia, în timpul programului de muncă, și nu se datorează culpei exclusive a accidentatului;
 • accidentul de traseu, dacă deplasarea s-a făcut în timpul și pe traseul normal de la domiciliul lucrătorului la locul de muncă organizat de angajator și invers;
 • accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la locul de muncă sau de la un loc de muncă la altul, pentru îndeplinirea unei sarcini de muncă;
 • accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la care este încadrată victima, ori de la orice alt loc de muncă organizat de acestea, la o altă persoană juridică sau fizică, pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă, pe durata normală de deplasare;
 • accidentul suferit înainte sau după încetarea lucrului, dacă victima prelua sau preda uneltele de lucru, locul de muncă, utilajul ori materialele, dacă schimba îmbrăcămintea personală, echipamentul individual de protecție sau orice alt echipament pus la dispoziție de angajator, dacă se afla în baie ori în spălător sau dacă se deplasa de la locul de muncă la ieșirea din întreprindere sau unitate și invers;
 • accidentul suferit în timpul pauzelor regulamentare, dacă acesta a avut loc în locuri organizate de angajator, precum și în timpul și pe traseul normal spre și de la aceste locuri;
 • accidentul suferit de lucrători ai angajatorilor români sau de persoane fizice române, delegați pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în afară granițelor ţării, pe durata și traseul prevăzute în documentul de deplasare;
 • accidentul suferit de personalul român care efectuează lucrări și servicii pe teritoriul altor ţări, în baza unor contracte, convenții sau în alte condiții prevăzute de lege, încheiate de persoane juridice române cu parteneri străini, în timpul și din cauza îndeplinirii îndatoririlor de serviciu;
 • accidentul suferit de cei care urmează cursuri de calificare, recalificare sau perfecționare a pregătirii profesionale, în timpul și din cauza efectuării activităţilor aferente stagiului de practică;
 • accidentul determinat de fenomene sau calamităţi naturale, cum ar fi furtună, viscol, cutremur, inundație, alunecări de teren, trăsnet (electrocutare), dacă victima se află în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;
 • dispariția unei persoane, în condițiile unui accident de muncă și în imprejurări care îndreptăţesc presupunerea decesului acesteia;
 • accidentul suferit de o persoană aflată în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, ca urmare a unei agresiuni.

Accidentele de muncă se clasifică, în raport cu urmările produse și cu numărul persoanelor accidentate, în:

 • accidente care produc incapacitate temporară de muncă de cel puțin 3 zile calendaristice;
 • accidente care produc invaliditate;
 • accidente mortale;
 • accidente colective, când sunt accidentate cel puțin 3 persoane în același timp și din aceeași cauză.

Înregistrarea accidentului de muncă se face pe bază procesului-verbal de cercetare. Accidentul de muncă înregistrat de angajator se raportează de către acesta la inspectoratul teritorial de muncă, precum și la asigurător, potrivit legii. Evidența evenimentelor se ține în registrele unice de evidenţe.

Boala profesională

Boala profesională constă în afecțiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de agenți nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de muncă, precum și de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă.

Sunt, de asemenea, boli profesionale și  afecțiunile suferite de elevi și studenți în timpul efectuării instruirii practice.

Declararea bolilor profesionale este obligatorie și se face de către medicii din cadrul autorităţilor de sănătate publică teritoriale și a municipiului București.

Cercetarea cauzelor îmbolnăvirilor profesionale, în vederea confirmării sau infirmării lor, precum și stabilirea de măsuri pentru prevenirea altor îmbolnăviri se fac de către specialiștii autorităţilor de sănătate publică teritoriale, în colaborare cu inspectorii din inspectoratele teritoriale de muncă.

Declararea bolilor profesionale se face pe baza procesului-verbal de cercetare.

Bolile profesionale nou-declarate se raportează lunar de către autoritatea de sănătate publică teritorială și a municipiului București la Centrul național de coordonare metodologică și informare privind bolile profesionale din cadrul Institutului de Sănătate Publică București, la Centrul de Calcul și Statistică Sanitară București, precum și la structurile teritoriale ale asigurătorului stabilit conform legii.

 

 

Dosarul de cercetare pentru accidentele de muncă

 

Nu pot plati ratele la banca in 2018 . Ce fac?

Nu pot plati ratele la banca  [site_reviews_form title=”Avocat Coltuc va apara de banci” description=”Avocat Coltuc este pe www.coltuc.ro” id=”jmbok4qg”]

 

O scădere a salariului sau pierderea locului de muncă sunt doar două dintre motivele care duc la acumularea de restanțe la bănci. În funcție de întârzieri, de valoare și de natura creditului, consecințele pot fi mai ușoare sau mai grave.

Primul lucru ce decurge din restanțe este înscrierea numelui la Birou de Credite, fapt ce va îngreuna obținerea unui credit pe viitor. Totodată, întârzierile vor  duce la creșterea dobânzilor, cât și la executare silită. Toate aceste consecințe sunt înscrise în contractul de credit pe care l-ai încheiat cu banca și care nu ar trebui niciodată semnat înainte să fie citit. Există inclusiv posibilitatea de a se ajunge la chemarea în instanță și la interdicția de a părăsi țara. Un alt aspect important și pe care trebuie să-l iei în calcul este legat de girant. Dacă întârzii plățile, banca se va adresa girantului pentru recuperarea datoriei.

Ce soluții ai când nu mai poți plăti creditul

După cum ai văzut, consecințele sunt foarte serioase, așa că înainte să ajungi într-o situație limită, ar trebui să ai în vedere soluțiile care te ajută să depașeşti perioada critică. Primul lucru pe care ar trebui să-l faci atunci când nu mai poți plăti ratele este să discuți cu reprezentanții băncii, să le comunici că ai dificultăți financiare și să găsiți împreună o variantă convenabilă.

Poți face o cerere către instituția financiară de la care ai luat creditul prin care o informezi despre imposibilitatea de a plăti ratele. Atașează la ea documentele care dovedesc o micșorare a veniturilor și solicită o amânare sau o reeșalonare a ratelor. Dacă faci aceste demersuri din prima lună, eviți raportarea la Biroul de Credit și poți obține o soluționare de moment a problemei datoriilor.

O altă soluție de luat în calcul este refinanțarea creditului. Dacă citești ce presupune refinanțarea vei vedea că poți obține condiții de creditare mai avantajoase, cu costuri mai mici și implicit o rată lunară mai mică. Este o variantă ce merită luată în calcul și în cazul în care ai mai multe credite, la mai multe bănci. Cu ajutorul unei refinanțări poți plăti toate împrumuturile, poți avea dobânzi mai mici, rate reduse și ai de-a face cu o singură bancă pentru toate.

Când vine vorba despre un credit și imposibilitatea de a plăti ratele lunare, cea mai puțin utilă variantă este ignorarea ratelor și așteptarea ca banca să te contacteze. Cu cât abordezi problema mai devreme, cu atât mai bine îți va fi pe termen lung, deoarece băncile sunt interesate să-și recupereze banii, așa că vor fi dispuse să te ajute să plătești creditul.

O alta solutie este cea judiciara

[site_reviews_form title=”Avocat Coltuc va apara de banci” description=”Avocat Coltuc este pe www.coltuc.ro” id=”jmbok4qg”]

 

avocat Coltuc https://www.coltuc.ro

CÂND SE APLICĂ CIRCUMSTANȚELE EXTRAORDINARE? Intarziere sau anulare zboruri avion

Ne confruntăm cu circumstanțe extraordinare atunci când compania aeriană nu este vinovată pentru o întârziere sau anulare de zbor. Iată câteva exemple de circumstanțe care ar putea fi considerate drept extraordinare:

  • Vreme rea

   Furtuni, precipitații cu descărcări electrice, ploi torențiale precum și nori ce pot perturba traficul aerian. În cazul condițiilor meteorologice nefavorabile, de obicei, mai multe zboruri cu plecare din același aeroport sunt afectate.

  • Greve

   Orice grevă, indiferent dacă este a unei terțe părți sau a personalului propriu al companiei aeriene, este considerată o circumstanță extraordinară.

  • Urgente medicale

   În cazul în care un pasager se îmbolnăvește în timpul unui zbor, iar zborul trebuie săfaca o aterizare de urgențăla cel mai apropiat aeroport, nu aveți dreptul la despăgubire pentru întârziere.

  • Terrorism

   În cazul unui atac terorist, de asemenea, vom vorbi despre o circumstanță extraordinară.

   CÂND NU POATE O COMPANIE AERIANĂ SĂ INVOCE CIRCUMSTANȚE EXTRAORDINARE?

   Sunt adesea confundați termenii “circumstanță extraordinară” și împrejurări care nu sunt din “vina” companiei aeriene. Un defect tehnic poate avea loc spontan. De exemplu, o panăde cauciuc. Compania este responsabilă pentru întreținerea aeronavei și multe defecțiuni tehnice pot fi prevenite în acest fel. Defecte tehnice care provoacă întârzieri de peste trei ore nu sunt considerate extraordinare și dumneavoastră puteți pretinde despăgubiri. Mai jos vă oferim câteva exemple de situații în care compania aeriană nu poate pretinde o circumstanță extraordinară.

   • Defecțiuni tehnice

    Din păcate, defecțiunile tehnice sunt un fenomen obișnuit în domeniul aviației de zi cu zi. Companiile aeriene sunt responsabile pentru întreținerea aeronavelor proprii șpentru rearanjarea zborurilor în timp scurt. Pasagerii au dreptul la despăgubiri în cazul în care un defect tehnic produce o întârziere mai mare de trei ore.

   • Întârzieri și efectul condițiilor meteorologice nefavorabile asupra zborului anterior

    Cuvantul “anterior” spune totul. O întârziere a zborului precedent din cauza vremii nefavorabile (exceptând anumite circumstanțe) nu are nimic de-a face cu zborul dumneavoastră. Este acesta motivul transmis de compania aeriană pentru o mare întârziere? În acest caz, puteți avea dreptul la despăgubire.

   • Îmbolnăvirea echipajului

    Îmbolnăvirea echipajului este un risc pe care fiecare afacere trebuie să îl gestioneze. Compania aeriană este responsabilă în cazul lipsei unui echipaj de rezervă. Nici acest lucru nu este considerat drept circumstanță extraordinară.

Clientii Banc Post vor plati ratele la Eurobank Ergasias si se vor judeca cu Eurobank Ergasias ,avocat Coltuc explica

Clientii Banc Post vor plati ratele la Eurobank Ergasias si se vor judeca cu Eurobank Ergasias

 

 

BNR / Clienti contra Banca Romaneasca / Clienti contra Banca Transilvania / Clienti contra banci / Clienti contra Bancpost / Clienti contra BCR / Clienti contra BRD / Clienti contra Credit Europe / Clienti contra OTP / Clienti contra Piraeus / Clienti contra Raiffeisen / Clienti contra Volksbank / Procese contra Banca Romaneasca / Procese contra banci / Procese contra Bancpost / Procese contra BCR / Procese contra BRD / Procese contra Credit Europe / Procese contra OTP / Procese contra Piraeus / Procese contra Raiffeisen / Procese contra Volksbank

Clientii Banc Post vor plati ratele la Eurobank Ergasias si se vor judeca cu Eurobank Ergasias
Clientii Banc Post vor plati ratele la Eurobank Ergasias si se vor judeca cu Eurobank Ergasias

 

În notificarea primită de către clienți, Eurobank transmite următoarele: „Începând cu data de 01.07.2018 Piraeus Bank România este reprezentantul Eurobank Ergasias în România și se ocupă de administrarea portofoliului de clienți ce a fost cesionat de la Bancpost către Eurobank. Vă rugăm să aveți în vedere că începând cu data de 01.08.2018 există posibilitatea de a efectua plăți și în contul colector deschis de Eurobank la Piraeus Bank, urmând ca începând cu data de 01.09.2018 să achitați doar în acest cont.” De asemenea, Eurobank menționează că nu este reprezentantă de Piraeus Bank în litigiile aflate pe rol, acestea urmând să fie gestionate de către avocați mandatați special de către Eurobank.

Restanţele la creditele în lei sunt în creştere in 2018.

Restanţele la creditele în lei sunt în creştere in 2018.

Restanţele la creditele în lei sunt în creştere in 2018.

Restanţele la creditele în lei sunt în creştere in 2018.Afla de ce de la avocat Coltuc Marius , avocat cu o experienta juridica de 16 ani.

De ce oare? Noi stim

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Valoarea totală a creditelor restante în lei ale populaţiei şi firmelor, înregistrată în luna iulie 2018, se cifrează la 5,038 miliarde de lei. In creştere cu 1,13% faţă de suma raportată în iunie 2018, iar restanţele la creditele în valută au coborât cu 3,04%. La 3,266 miliarde de lei (echivalent), conform unui raport al Băncii Naţionale a României (BNR).

Totalul creditelor în lei atingea, în iulie, 159,264 miliarde de lei (cu 0,83% peste valoarea din luna precedentă) ,,. Din care 65,133 miliarde de lei erau sume contractate de agenţii economici şi 90,379 miliarde de lei împrumuturi efectuate de populaţie.

Creditele în valută totalizau 86,53 miliarde echivalent lei în iulie 2018 (cu 0,61% mai puţin faţă de iunie 2018). Din care 44,51 miliarde de lei împrumuturi contractate de agenţii economici . Si 38,870 miliarde de lei credite luate de populaţie.

Bucureştenii aveau, la finele lunii iulie, credite în lei restante în sumă de 1,86 miliarde de lei . In valută de 1,35 miliarde de lei (echivalent).

Totalul creditelor în lei contractate în Capitală ajungea la 56,999 miliarde de lei. Iar al celor în valută la 41,68 miliarde de lei.

Dupa cate zile sunt raportat la Biroul de Credite daca am intarziat cu plata ratei? Daca am fost raportat mai pot lua un credit?

Raportarea la Biroul de Credite se face pentru intarzieri mai mari de 30 de zile la plata ratelor. Datele stocate in sistemul de evidenta al Biroului de Credit . Se pastreaza timp de 4 ani din momentul achitarii ultimei rate restante sau de la data ultimei actualizari transmise de banca. Daca in prezent figurezi in sistemul de evidenta al Biroului de Credit. Nu inseamna ca nu mai poti lua un credit de la noi. In acest caz, vom analiza, pe langa situatia ta de la Biroul de Credite, si situatia ta materiala si familiala, pentru a decide daca esti eligibil pentru un nou credit, conform normelor si politicilor noastre de creditare.

[/column]

„De ce trag clopotele Mitica? De franghii” cum zicea un carturar in 1940 – Soluție surprinzătoare a ICCJ cu privire la admisibilitatea recursurilor

Indiferent însă de considerentele de ordin teoretic, efectele practice ale acestei soluţii vor fi cu siguranță respingerea ca inadmisibile a recursurilor formulate în cererile evaluabile în bani, în valoare de până la 1.000.000 de lei, pornite în primă instanță, anterior datei de 20 iulie 2017.

Pe mai departe, justițiabililor care se găsesc în situația de a li se fi pronunțat hotărâri după 20 iulie 2017,  în cererile  evaluabile  în  bani care nu sunt  exceptate după criteriul materiei de la calea de atac a recursului, însă în litigii pornite anterior acestei date (care nu ar putea formula recurs conform dezlegării obligatorii date de ICCJ), nu le mai rămâne decât să formuleze totuși recurs și să ridice în acel cadru o excepție de neconstituționalitate cu privire la proaspăta decizie ICCJ nr. 52 /18 iunie 2018.

Un precedent în acest sens există deja, respectiv prin Decizia CCR nr. 206/29 aprilie 2013, prin care aceasta a constatat că dezlegarea dată problemelor de drept judecate prin Decizia ICCJ a Secțiilor Unite nr. 8/18 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 14 iunie 2011, este neconstituțională, deoarece contravine unei alte decizii a CCR.

ANPC câștigă pe fond împotriva Bancpost.Va produce efecte fata de toate contractele de credit Bancpost

 

 

 

„Constată caracterul abuziv al următoarelor clauze ce fac obiectul procesului-verbal de constatare a contravenţiei nr. 0619990/1295 din 19.02.2014, clauze cuprinse în contractul de credit ipotecar nr. HL13794/09.08.2007:

– clauza de la pct. 4.1 privind revizuirea dobânzii după primele 12 luni în sensul că „După această perioadă dobânda curentă se calculează în funcție de Indicele de referință stabilit de Bancă pentru creditele ipotecare acordate în CHF. Indicele de referință al Băncii pentru creditul ipotecar se stabilește în funcție de costul surselor de finanțare și evoluția dobânzii la creditele ipotecare de pe piața bancară din România”;

– clauza de la pct. 4.3 conform căreia „Pe parcursul derulării creditului, cu excepția perioadei menționate la art. 4.1., nivelul dobânzii curente se poate schimba în funcție de evoluția Indicelui de referință stabilit de Bancă”;

– clauza de la pct. 4.6 conform căreia „În cazul în care urmare a comunicării noului nivel al dobânzii de către Bancă, Împrumutatul nu va rambursa restul din creditul angajat, comisionul de administrare și dobânzile aferente în termen de cel mult 10 zile de la data luării la cunoștință, se consideră că Împrumutatul a acceptat noul nivel al dobânzii”.

Menţine procesul verbal nr. 0619990/1295/19.02.2014 în ceea ce priveşte constatarea caracterului abuziv al clauzelor enumerate mai sus. Aplică pârâtei Bancpost SA sancţiunea amenzii contravenţionale în cuantum de 200 lei. Obligă pârâta Bancpost SA să modifice toate contractele de credit ipotecar în curs de executare, precum şi să elimine clauzele abuzive din contractele preformulate de acelaşi tip, destinate a fi utilizate în cadrul activităţii profesionale. Respinge capătul de cerere având ca obiect restituirea către clienţii operatorului economic bancar a sumelor de bani încasate în temeiul clauzelor abuzive, pentru lipsa calității procesuale active.”

Ghid complet 2018 : Restituire taxă auto 2018. Actele necesare, perioadele în care se fac plăți

privind restituirile taxelor auto.

1. Taxele auto sunt restituite încă din ianuarie. Mai exact, în perioada ianuarie – decembrie 2018, autoritățile restituie taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. Timbrul de mediu va fi restituit în perioada septembrie 2018 – martie 2019. Detalii, aici.

2. Autoritățile ne-au confirmat că taxele auto pot fi recuperate inclusiv dacă proprietarii și-au vândut mașinile între timp. Detalii, aici.

3. Cererea de restituire poate fi depusă până în august 2018. Cererea poate fi descărcată gratuit de aici, iar aceasta nu mai trebuie să fie însoțită de documentul doveditor al plății uneia dintre fostele taxe auto și nici de copii ale certificatului de înmatriculare și cărții de identitate a mașinii. Detalii, aici și aici. Practic, cererea de restituire este, mai nou, unicul document necesar la solicitarea banilor.

4. Trebuie neapărat să indici un cont bancar în cerere, altfel aceasta îți este respinsă. Dacă omiți contul bancar în cerere, autoritățile îți refuză restituirea, reiese din regulile procedurale ale returnării sumelor. Totodată, mai există și alte motive pentru care solicitările pot fi respinse. Detalii, aici.

5. Ai dreptul să primești și dobândă pentru banii achitați ca taxă auto.Proprietarii de mașini primesc nu doar suma pe care au achitat-o efectiv pentru una dintre fostele taxe auto, ci și dobânzi la aceasta.

6. Restituirea taxelor auto în baza hotărârilor judecătorești. Banii pentru taxa de mediu se dau înapoi și celor care au câștigat în instanță acest drept.

Citește mai mult despre taxa auto, taxa auto 2018, restituire taxa auto

Plangere GDPR – Cum vei putea să faci plângeri dacă datele tale personale sunt prelucrate ilegal de firme sau instituții publice

În esență, orice persoană fizică va putea să depună plângeri la ANSPDCP, odată ce procedura amintită va apărea în publicația oficială a țării noastre, în situația în care consideră că o companie sau o instituție a statului îi prelucrează ilegal datele personale. Inclusiv în cazurile în care este vorba de comerț electronic sau comunicări electronice.

„Plângerile pot fi adresate de orice persoană vizată identificată conform prevederilor din prezenta procedură, care consideră că prelucrarea datelor sale cu caracter personal încalcă prevederile legale în vigoare, în special în cazul în care reședința sa obișnuită, locul său de muncă sau presupusa încălcare se află sau, după caz, are loc pe teritoriul României”, scrie în propunerea de act normativ.

În principiu, plângerile vor trebui făcute în scris și vor putea fi depuse la registratura generală de la sediul ANSPDCP. Totodată, va fi posibilă transmiterea prin poștă sau cu ajutorul formularului electronic de pe site-ul Autorității.

Totuși, nu orice plângere va fi primită, pentru că persoanele fizice vor trebui să dea anumite date personale prin care să poată fi identificate. Mai exact, este vorba de:

 • nume și prenume;
 • adresa poștală de domiciliu/reședință;
 • adresa de e-mail (pentru plângerile depuse online);
 • numărul/numerele de telefon/fax, adresa/adresele de e-mail ori adresa/adresele IP care au legătură cu obiectul plângerii (pentru plângerile ce vizează încălcarea dreptului la viaţă intimă, familială şi privată în domeniul comunicaţiilor electronice şi comerţului electronic).

„Pentru primirea și înregistrarea valabilă a plângerilor, este obligatorie furnizarea datelor de identificare ale operatorului reclamat sau a persoanei împuternicite reclamate, precum nume și prenume/denumire, adresă/sediu, sau cel puțin a informațiilor disponibile deținute de petiționar, în vederea identificării acestora”, este subliniat în proiectul de decizie.

Plângerile vor fi semnate de mână sau electronic, însă online se vor putea trimite și fără semnătură electronică. Totodată, petiționarii vor trebui să explice cât se poate de clar problemele semnalate și să anexeze dovezi.

„Pentru primirea şi înregistrarea valabilă a plângerilor, este obligatorie precizarea detaliată a obiectului acestora, a demersurilor întreprinse de petiționar la nivelul operatorului reclamat sau al persoanei împuternicite reclamate, a informaţiilor disponibile pentru susţinerea afirmaţiilor, precum şi anexarea de dovezi concludente”, prevede documentul amintit.

În plus, când este vorba de plângerile referitoare la încălcarea dreptului la viaţă intimă, familială şi privată prin transmiterea de comunicări comerciale nesolicitate, proiectul dispune că trebuie anexate mesajele originale primite de petiționar, astfel încât expeditorul să poată fi identificat.

De obicei, primirea și analizarea plângerilor va fi gratuită, însă ANSPDCP va putea să refuze sau să taxeze reclamațiile vădit nejustificate sau exagerate (mai ales dacă sunt repetitive). În orice caz, indiferent că depun reclamații sau nu la ANSPDCP, persoanele fizice vor putea să se adreseze și instanțelor judecătorești.

Rezultatele investigațiilor ANSPDCP vor fi comunicate petiționarilor în trei luni de la data la care li s-a comunicat că plângerile sunt admisibile (adică pot fi cercetate și soluționate). Totuși, dacă este nevoie de investigații amănunțite, Autoritatea va transmite informații, din trei în trei luni, până la soluționare.

Procedura de primire și soluționare a plângerilor legate de prelucrările ilegale de date personale vine în contextul în care, începând de astăzi, în toată Uniunea Europeană (deci inclusiv în România), au devenit aplicabile prevederile GDPR. GDPR este un regulament european care se aplică direct în toate statele membre ale Uniunii și care trebuie respectat de toate firmele și instituțiile publice care prelucrează date personale.

 

Atenție! Deși GDPR se aplică deja de azi, proiectul de decizie al ANSPDCP trebuie aprobat și publicat în Monitorul Oficial pentru a se aplica.

Munca la domiciliu vs. telemunca

„Munca la domiciliu, reglementată într-o manieră succintă de Codul Muncii încă din anul 2003, implică desfășurarea activității salariatului de la domiciliul acestuia. Realitatea economică, precum și evoluția mijloacelor tehnice, au atras necesitatea practică a reglementării posibilității stabilirii unor raporturi de muncă caracterizate de mai multă flexibilitate în ceea ce privește locul desfășurării activității salariatului. Astfel, conceptul de telemuncă presupune posibilitatea desfășurării activității salariatului și în alte locuri de muncă decât cele organizate de către angajator, acestea nefiind limitate la domiciliul salariatului

 

 

Actul normativ reglementează telemunca, ce reprezintă, în mod concret, o formă de organizare a muncii în care activitatea salariaților este desfășurată efectiv dintr-un loc complet diferit de sediul angajatorului, cu ajutorul tehnologiei. De exemplu, redactorii angajați de o firmă ce deține un site de informare generală ar putea lucra direct de acasă sau de la o cafenea, din moment ce activitatea lor implică munca pe internet.

Telemunca poate fi desfășurată doar voluntar, în mod regulat, în baza unui contract individual de muncă. Concret, telemunca este „forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puțin o zi pe lună, folosind tehnologia informației și comunicațiilor”.

Telemunca se poate face doar dacă salariatul este de acord cu ea, iar angajatorului îi este interzis să-i modifice contractul în caz de refuz.

Activitatea de telemuncă se bazează pe acordul de voință a părților și se prevede în mod expres în contractul individual de muncă odată cu încheierea acestuia pentru personalul nou-angajat sau prin act adițional la contractul individual de muncă existent. Refuzul salariatului de a consimți la prestarea activității în regim de telemuncă nu poate constitui motiv de modificare unilaterală a contractului individual de muncă și nu poate constitui motiv de sancționare disciplinară a acestuia, prevede noua lege.

În desfășurarea activității lor, telesalariații trebuie să-și organizeze programul de lucru de comun acord cu angajatorul, iar efectuarea orelor suplimentare este permisă, cu acordul scris al persoanelor în cauză, numai pentru cei angajați cu normă întreagă. „Angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului, în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă, regulamentul intern și/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, în condițiile legii”, este punctat în document.

COLTUC SI ASOCIATII SAI

CETELEM IFN S.A. obligat sa restituie dobanda excedentara plus comision

Nr. unic (nr. format vechi) : 11799/299/2017
Data inregistrarii 05.04.2017
Data ultimei modificari: 03.03.2018
Sectie: Secţia I Civilă
Materie: Civil
Obiect: acţiune în constatare CLAUZE ABUZIVE
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
STAN IONUT – DOMICILIUL ALES LA C.AV. COLTUC MARIUS VICENTIU Reclamant
CETELEM IFN S.A. Pârât
CETELEM IFN S.A.CU SEDIUL ALES LA DRAGNE & ASOCIATII Pârât

 

Şedinţe

03.11.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Complet amanari de pronuntare pt. jud. PETRU M.E.
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea de chemare în judecată. Constată caracterul abuziv al clauzei inserate în art. 4.3 din contractul de credit de consum nr. 42038042429001/28.05.2007. Obligă parata sa restituie reclamantului suma de 5130 lei, încasată cu titlul de comision, precum şi dobânda legală, calculată de la data încasării fiecărui comision lunar şi până la data restituirii. Respinge în rest cererea, ca neîntemeiată. Admite cererea privind cheltuielile de judecată, şi obligă pârâta să plăteasca reclamantului suma de 1190 lei reprezentând onorariu de avocat. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.11.2017.
Document: Hotarâre  8606/2017  03.11.2017

Scenariu sumbru in 2018 : Ratele la banci vor creste cu 40% in 2018 .vezi toate procesele impotriva bancilor in 2017

Imagini pentru procese banci

1-10 din 14.023 rezultate
Pagină Web
Judecătoria CONSTANŢA – dosarul nr. 4472/212/2016
… 4472/212/2016 Judecătoria CONSTANŢA 4472/212/2016 acţiune în constatareclauze abuzive Civil Fond vDosar SECTIA CIVILA http://portal …
Pagină Web
Judecătoria DROBETA-TURNU SEVERIN – dosarul nr. 12791/225/2016
… de reexaminare în termen de 15 zile … Pronunţată în şedinţă publică … 225/2016acţiune în constatare constatare caracter abuziv clauze in contract …
Pagină Web
Judecătoria BRĂILA – dosarul nr. 11839/196/2016
… 7659/2016 14/12/2016 Judecătoria BRĂILA 11839/196/2016 acţiune în constatareCLAUZE ABUZIVE Civil Fond vDosar Secţia civilă http://portal …
Pagină Web
Tribunalul CONSTANŢA – dosarul nr. 81/212/2015
… Judecătoria Constanţa în dosarul nr. 81 … Judecătoria Constanţa în dosarul nr. 81 … cererii de chemare în judecată . Definitivă … 212/2015 acţiune în constatareclauze abuzive Litigii …
Pagină Web
Tribunalul BRAŞOV – dosarul nr. 3629/197/2015
… Definitivă. Pronun?ată în ?edin?ă publică … 11.2016. Schimbat în parte Hotarâre 1744 … 3629/197/2015 acţiune în constatare constatare clauze abuzive Litigii …
Pagină Web
Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI – dosarul nr. 46916/299/2016
… cererea de chemare în judecată. Cu drept de reexaminare în termen de 15 zile … Pronunţată în şedinţă publică … 299/2016 acţiune în constatare CLAUZE ABUZIVE Civil …
Pagină Web
Tribunalul SUCEAVA – dosarul nr. 4781/285/2015
… judecată în apel, în cuantum de 1.500 … cheltuielilor de judecată în apel, ca neîntemeiată … 4781/285/2015 acţiune în constatare constatare clauze abuzive din contractul …
Pagină Web
Tribunalul Comercial ARGEŞ – dosarul nr. 166/280/2016
… soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Piteşti … atac. Pronunţată în şedinţă publică azi … 166/280/2016 acţiune în constatare CLAUZE ABUZIVE LEGEA 193 …
Pagină Web
Tribunalul ARAD – dosarul nr. 1748/55/2016
… Vlai Adrian, în contradictoriu cu … Judecătoria Arad în dosar nr. 1748 … Pronunţatăîn şedinţă publică … 55/2016 acţiune în constatareclauze abuzive Litigii …
Pagină Web
Judecătoria IAŞI – dosarul nr. 38214/245/2016
… cerere de reexaminare în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi … 38214/245/2016 acţiune în constatare clauze abuzive; restituire …
1234 

Onorariu minimal UNBR – Asistare sau reprezentarea părții în fața instituțiilor publice, altele decât instanțe/parchete/poliție – 240 lei

Asistare sau reprezentarea părții în fața instituțiilor publice, altele decât instanțe/parchete/poliție – 240 lei

Zicere de la domnul Isarescu despre iubitele sale banci, in stilul condescendent si duios, de tata care-si cearta copilasii care au mai facut pozne

 

Ce-ar fi sa vorbim CONCRET?

1. bancile sa scoata instant toate clauzele abuzive care inca sunt omniprezente in contractele de credit, mai ales in contractele de credit in franci elvetieni. Sumele incasate abuziv vor fi restituite integral impreuna cu dobanda legala.
2. bancile sa efectueze instant conversia tuturor creditelor in franci elvetieni la cursul de la data acordarii.
3. bancile vor plati despagubiri morale tuturor clientilor a caror viata si sanatate au fost grav afectate de lacomia lor, tuturor celor care au avut clauze abuzive si/sau contracte de credit in CHF. Ce greseli? Aici vorbim de premeditare si inselatorie.
4. bancile se vor ingriji ca familiile celor care s-au sinucis din cauza lacomiei si lipsei lor de scrupule sa nu duca lipsa de nimic pana la sfaristul vietii ultimului urmas. Toate datoriile vor fi sterse instantaneu.
5. bancile isi vor reduce drastic numarul si vor redeveni romanesti.
6. bancile isi vor micsora dobanzile si le vor alinia la cele ale statelor din vestul Europei ca aici s-au invatat cu jaful.
7. bancile ramase vor invata sa faca afaceri corecte si nu sa traiasca spoliind clientii, furandu-i, imprumutand statul si in acelasi timp profitand la maximum de acesta prin programul Prima Casa.

Efectele tehnologiei asupra copiilor in 2017

Efectele tehnologiei asupra copiilor

Fie că este vorba de tablete, laptopuri, telefoane sau ceasuri inteligente ori console video, toate fac parte din viaţa copiilor de azi. Viaţa făra internet este de neimaginat. Orice copil, puber sau adolescent are cont pe Facebook tocmai pentru ca ceilalţi copii au, iar jocurile precum Farmville, Pokemon sau Angry Birds ocupă o mare parte din timpul celor mici. Treptat, viaţa copiilor se mută în mediul virtual iar acest fapt are aspecte pozitive şi negative. Pe de-o parte copii, puberii sau adolescenţii sunt din ce în ce mai  neîndemânatici la scrisul de mână tocmai pentru că scriu mai mult pe tastaturi decât folosind pixul. Folosirea tehnologiei presupune la  pasivitate corporalaă ceea ce duce uneori la obezitate a copilului pentru că activitatea virtuală este interesantă, captează atenţia dar în realitate copilul este inert fizic, nu are activitate corporală. Pe lânga acestea mai există riscul de a intra în jocuri stupide precum Balena Albastră.
De cealaltă parte însă avem si  asptecte pozitive ale virtualizării vietii la  copii. Internetul oferă informaţii nelimitate şi oportunităţi de auto-educaţie pe care părinţii nu le-au avut la îndemână iar acum nu ştiu cum să se raporteze la ele. Viaţa viitorului va fi una a reţelelor virtuale şi a internetului de aceea nu este o idee bună să îi interzici copilului accesul la virtualizare în totalitate. Tehnologia stimulează un nou tip de inteligenţă, cea virtuală, pe care adulţii nu o  au. Unii adolescenţi cu înclinaţii către IT căştigă pe internet mai mulţi bani decăt au căştigat părinţii lor toată viaţa. Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, este acum unul dintre cei mai bogaţi oameni din lume pentru că atunci când era încă un copil a învăţat limbajul de programare cu ajutorul căruia a creat reţeaua de socializare în succesul căreia adulţii nu credeau atunci.
Ideea este să nu îi pui stavilă la tehnologie copilului ci să îi oferi alternative să cunoască şi viaţa vie, urcatul prin copaci, mersul la ţară, scăldatul în ape naturale precum făcea Ion Creangă în Ozana cea frumos curgătoare şi limpede ca cristalul. Îi oferi un avantaj în viaţă copilului dacă ai măiestria să îi arăţi ambele tipuri de viaţă, naturală şi virtuală.

Din iulie, toate firmele și PFA vor trebui să își preschimbe actele de înregistrare la Registrul Comerțului

Victorii absolute avocat Coltuc – Creditele se vor calcula la o valoare CHF egală cu jumătate din diferenţa dintre cursul CHF

1.Judecatoria Ramnicu Valcea

28.04.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: Amanare pronuntare – CIVIL
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea astfel cum a fost precizată. Constată caracterul abuziv şi pe cale de consecinţă nulitatea absolută a clauzei inserate la art. 9 pct. 1 în Contractul de credit bancar ipotecar nr. B0015409/23.06.2008 privind modalitatea de plată. Dispune revizuirea/reechilibrarea pentru viitor a Contractului de credit bancar ipotecar nr. B0015409/23.06.2008 în sensul că toate sumele datorate de reclamanţi pârâtei în temeiul contractului de credit, se vor calcula la o valoare CHF egală cu jumătate din diferenţa dintre cursul CHF de la momentul plăţii şi valoarea CHF de la momentul contractării, la care se va adăuga valoarea CHF de la momentul contractării. Dispune restituirea de către pârâtă către reclamanţi a sumelor încasate în plus în raport de formula de calcul mai sus menţionată, începând cu data introducerii cererii. Obligă pe pârâtă la plata sumei de 1.000 lei către reclamanţi, reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul Vâlcea, ce se va depune la Judecătoria Rm. Vâlcea. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 28 aprilie 2017.
Document: Hotarâre  2202/2017  28.04.2017

 

 

2.Judecatoria sector 2

Nr. unic (nr. format vechi) : 21172/300/2016
Data inregistrarii 21.07.2016
Data ultimei modificari: 03.05.2017
Sectie: Sectie comuna
Materie: Civil
Obiect: acţiune în constatare clz abz, oblig a face, pretentii
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
BUZATU IULIAN PAULICA Reclamant
SC BANCPOST SA Pârât

 

Şedinţe

21.02.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Stoicescu
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea de chemare ?n judecată. Dispune adaptarea pentru viitor a clauzei stipulate în convenţia de credit nr. 231CSF2072010001/20.07.2007, la art. 5.1 („La ?ncetarea acestei perioade, ?mprumutatul va plăti băncii creditul primit ?mpreună cu dob?nda şi comisioanele aferente la termenele şi ?n sumele convenite, ?n conformitate cu graficul de rambursare. Împrumutatul şi codebitorul său se obligă să restituie băncii, prin depunere de numerar la casieria băncii sau prin virament ?n contul de la pct. 2.1 creditul primit ?mpreună cu dob?nda şi comisioanele aferente ?n conformitate cu graficul de rambursare.”), ?n sensul că toate sumele datorate de reclamant ?n temeiul convenţiei de credit, se vor calcula la o valoare CHF egală cu jumătate din diferenţa dintre cursul CHF de la momentul plăţii şi valoarea CHF de la momentul contractării, la care se va adăuga valoarea CHF de la momentul contractării. Dispune restituirea de catre p?r?tă a sumelor excedentar ?ncasate, ?n raport de formula de calcul mai sus menţionată, ?ncep?nd cu data introducerii acţiunii. Constată caracterul abuziv şi, ?n consecinţă, nulitatea absolută a clauzei stipulate în convenţia de credit nr. 231CSF2072010001/20.07.2007 la art. 4.1 teza a II-a, sub aspectul perceperii comisionului de administrare şi de acordare credit 3.(„Clientul se obligă să plătească următoarele comisioane : comision de acordare credit de 2,5% din valoarea creditului şi comision de administrare lunară a creditului de 0.3% aplicat la valoarea soldului creditului”.) Respinge cererea în rest, ca neîntemeiată. Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. Cu drept de apel, în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 21.02.2017.
Document: Hotarâre  1920/2017  21.02.2017

 

3.

Nr. unic (nr. format vechi) : 238/300/2017
Data inregistrarii 06.01.2017
Data ultimei modificari: 08.05.2017
Sectie: Sectie comuna
Materie: Civil
Obiect: acţiune în constatare clz abz, oblig a face, pretentii
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
TOMA IONEL BOGDAN Reclamant
BANCA TRANSILVANIA SA Pârât
TOMA NICOLETA Reclamant

 

Şedinţe

26.04.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Stoicescu
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea de chemare ?n judecată. Dispune adaptarea pentru viitor a convenţiilor de credit nr. 0133217/09.11.2007 şi nr. 015468/04.07.2008, ?n sensul că toate sumele datorate de reclamanţi ?n temeiul acestor convenţii de credit se vor calcula la o valoare CHF egală cu jumătate din diferenţa dintre cursul CHF de la momentul plăţii şi valoarea CHF de la momentul contractării, la care se va adăuga valoarea CHF de la momentul contractării. Obligă p?r?ta să restituie reclamanţilor sumele excedentar ?ncasate, ?n raport de formula de calcul mai sus menţionată, ?ncep?nd cu data introducerii acţiunii. Respinge cererea în rest, ca neîntemeiată. Obligă p?r?ta la plata către reclamanţi a sumei de 1500 lei, onorariu avocaţial proporţional cu admiterea cererii. Respinge cererea p?r?tei de reducere a onorariului avocaţial ca ne?ntemeiată. Ia act că p?r?ta ?şi rezervă dreptul de a solcita plata cheltuielilor de judecată pe cale separată. Cu drept de apel, în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 26.04.2017.
Document: Hotarâre  4916/2017  26.04.2017

 

 

 

4.Judecatoria sector 5

Nr. unic (nr. format vechi) : 14587/302/2016
Data inregistrarii 29.06.2016
Data ultimei modificari: 21.05.2017
Sectie: …..
Materie: Civil
Obiect: contestaţie creditor Legea 77/2016
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
SC CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) SA Contestator
Ciora Octravian Mihai Intimat
Ciora Stefania Simona Intimat

 

Şedinţe

17.05.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C 24 civil 2017
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte contestaţia. Constată că cererea de dare în plată formulată de intimaţi prin notificarea comunicată contestatoarei la data de 17.06.2016 nu îndeplineşte condiţiile de admisibilitate pentru a stinge, prin darea în plată a imobilului ipotecat, obligaţiile asumate prin contractul de credit şi de garanţie nr. NPCG315/358521/17.04.2008. Dispune adaptarea pentru viitor a contractul de credit şi de garanţie nr. NPCG315/358521/17.04.2008, în sensul că toate sumele datorate de intimaţi în temeiul convenţiei de credit şi devenite exigibile ulterior datei de 17.06.2016 se vor calcula la o valoare CHF egală cu jumătate din diferenţa dintre cursul CHF de la momentul plăţii şi valoarea CHF de la momentul contractării, la care se va adăuga valoarea CHF de la momentul contractării. Obligă intimaţii să plătească contestatoarei cheltuieli de judecată în valoare de 10 lei, reprezentând parte din taxa judiciară de timbru. Ia act că intimaţii îşi rezervă dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de apel în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicarea hotărârii, care se depune la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 17.05.2017
Document: Hotarâre  3560/2017  17.05.2017

 

 

 

6.Judecatoria Tecuci

Nr. unic (nr. format vechi) : 952/324/2017
Data inregistrarii 21.02.2017
Data ultimei modificari: 19.05.2017
Sectie: Mixt
Materie: Litigii cu profesioniştii
Obiect: contestaţie la executare
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
BANCA ROMÂNEASCĂ SA MEMBRĂ A GRUPULUI NAŢIONAL BANK OF GREECE Contestator
VASILACHE LUCICA Intimat
VASILACHE NICUŞOR Intimat

 

Şedinţe

11.05.2017
Ora estimata: 8:00
Complet: C3C – GA
Tip solutie: Alte soluţii
Solutia pe scurt: HOT (minută) Respinge contestaţia formulată de creditoare în baza art.7 din Legea nr.77/2016, ca nefondată. Dispune adaptarea pentru viitor a clauzei stipulate în contractul de credit bancar ipotecar nr.40073722/19.11.2007, la art.8 pct.2 („rambursarea creditului se va face în conformitate cu graficul de rambursare, în rate de credit lunare, rata fiind compusă din principal, şi dobânda aferentă perioadei calculate până la scadenţa lunară, împrumutatul/codebitorul datorând lunar şi comisioanele datorate conform prezentului contract prevăzut la art.5. pct.1”), în sensul că toate sumele ce se vor datora de reclamant în temeiul convenţiei de credit, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, se vor calcula la o valoare CHF egală cu jumătate din diferenţa dintre cursul CHF de la momentul plăţii şi valoarea CHF de la momentul contractării, la care se va adăuga valoarea CHF de la momentul contractării. Cu drept de apel în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Tecuci, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11.05.2017.
Document: Hotarâre  1018/2017  11.05.2017

 

Credit Europe Bank a evaluat la peste 15,6 milioane euro potentialele pierderi din litigiile cu clientii privind clauzele abuzive din contractele de credit sau legea darii in plata

Credit Europe Bank a evaluat la peste 15,6 milioane euro potentialele pierderi din litigiile cu clientii privind clauzele abuzive din contractele de credit sau legea darii in plata, dupa efectuarea unei analize detaliate a intregului portofoliu de clienti persoane fizice care detin credite, majoritatea in euro si franci elvetieni, se arata in raportul anual al bancii-mama, Credit Europe Bank N.V., cu sediul central in Olanda, care face parte din grupul Fiba, detinut de omul de afaceri turc Husnu Ozyegin.

La finalul lui 2016, banca inregistrase provizioane in valoare de peste 5,6 milioane euro pentru potentialele despagubiri aferente proceselor initiate de clienti privind clauzele abuzive din contractele de credit.

Credit Europe Bank este una dintre bancile care au acordat credite in franci elvetieni (CHF) in perioada de euforie care a precedat criza de la finalul lui 2008, insa nu a facut pana acum nicio oferta de conversie a acestora in lei.

O parte din creditele acordate de banca, printre care si cele neperformante si cu litigii, au fost intregistrate sau cesionate unei Institutii Financiare Nebancare (IFN), Credit Europe Ipotecar IFN SA, inscrisa in registrul general al IFN-urilor de la BNR din februarie 2008, iar alta parte catre banca-mama, astfel ca banca a ramas cu un portofoliu fara prea multe pierderi.

In consecinta, Credit Europe Bank a anuntat intr-un comunicat de presa obtinerea unui profit brut de 8 milioane de euro in 2016.

Insa banca-mama din Olanda a raportat o pierdere de 10 milioane euro pentru subsidiarele din Romania, respectiv banca si firma de leasing Credit Europe Leasing, ceea ce inseamna ca pierderile au fost inregistrate in principal de IFN-ul care a preluat majoritatea creditelor ipotecare.

Soldul creditelor retail ale Credit Europe Bank, inclusiv credite ipotecare, s-a ridicat la 490 milioane euro la finalul lui 2016, dintre care 304 milioane au fost incluse la categoria creditelor performante, 140 milioane euro la categoria creditelor neperformante (NPL) si 46 milioane in categoria sub-standard.

Creditele in CHF aveau o valoare de 459 milioane lei, comparativ cu credite in lei de 860 milioane lei si credite in euro echivalentul a un miliard de lei, conform datelor bancii la finalul lui 2015.

Contractele de credit care nu sunt înregistrate în registrele publice (mai) sunt sau nu titluri executorii?

Printre ultimele modificări aduse în materia executărilor silite se numără și cea referitoare la executarea silită în baza unor înscrisuri sub semnătură privată  Concret, Legea nr. 17/2017 a stabilit ca înscrisurile de acest fel să fie înregistrate la registrele publice pentru a putea funcționa ca titluri executorii, lucru care nu se regăsea până acum între prevederile de procedură civilă, deși anumite acte normative impuneau deja această condiție pentru anumite contracte.

Una dintre întrebările care s-au pus în preajma intrării în vigoare a acestei modificări a fost legată de cum sunt afectate actele care funcționau deja ca titluri executorii, fără să fie înscrise în niciun registru, acum când trebuie înscrise? Iar cele mai aprinse dezbateri s-au purtat pe tema contractului de credit. În fapt, unele voci au ridicat problema că nu mai funcționează ca titluri executorii contractele de credit, dacă n-au fost înregistrate nicăieri până la 24 martie 2017.

Important! Executările silite începute înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 17/2017, adică înainte de 24 martie 2017, nu pot fi vizate nicicum de noile modificări, pentru că acestora li se aplică normele de executare în vigoare la momentul când s-a pornit executarea, după cum prevede Codul de procedură civilă la nivel de principiu absolut.

În legislația bancară nu scrie nicăieri că trebuie înregistrate

Contractul de credit e reglementat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, unde scrie că contractele de credit, inclusiv contractele de garanție reală sau personală, încheiate de o instituție de credit, constituie titluri executorii. Condiții suplimentare nu există, așadar, pentru utilizarea lor ca titluri executorii. Nu se prevede nicăieri în acest act normativ că ele trebuie înregistrate într-un registru public.

Totuși, contractele de credit sunt înscrisuri sub semnătură privată, iar Legea nr. 17/2017 aduce o modificare la adresa actelor sub semnătură privată în privința executării silite. Însă ordonanța care reglementează contractele de credit este o lege specială, pe când Codul de procedură civilă (modificat de Legea nr. 17/2017) are valoarea de lege generală. În plus, legea de modificare la care ne referim nu a menționat nimic despre raportul dintre Codul de procedură și legile speciale, cum este ordonanța cu contractele de credit.

Pastele 2017 vine cu vesti bune : Nulitate act juridic clz abz, pretentii, oblig. a face admisa .Bancpost pierde din Nou

Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate

 

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) : 341/300/2016
Data inregistrarii 02.06.2016
Data ultimei modificari: 05.04.2017
Sectie: Secţia a-VI-a Civilă
Materie: Litigii cu profesioniştii
Obiect: nulitate act juridic clz abz, pretentii, oblig. a face
Stadiu procesual: Apel

 

Părţi

Nume Calitate parte
SIRBU CRISTIAN Apelant
SC BANCPOST SA Intimat

 

Şedinţe

04.04.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C8-APEL
Tip solutie: Schimbat în parte
Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimba in parte hot atacata, in sensul ca Admite in parte cererea. Constata caracterul abuziv si nulitatea absoluta a clauzei prevazute de art. 4 pct. 4.1 si de art. 4 pct. 4.4 in ceea ce priveste posibilitatea modificarii dobanzii, in functie de indicele de referinta stabilit de banca. Obliga parata la restituirea catre reclamant a sumelor platite in temeiul clauzelor constate ca fiind abuzive mai sus-mentionate, calculate ca diferenta intre dobanda perceputa de banca si dobanda de 5,9 %, de la data incheierii contractului si pana la data 15.09.2009, data incheierii actului aditional nr. 1. Mentine restul dispozitiilor hotararii atacate. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, azi, 04.04.2017
Document: Hotarâre    04.04.2017

Luati aminte : Contractele incheiate de Banca Romaneasca intre 2007 si 2010,inclusiv au clauze abuzive

Decizie în instanță: Banca Românească a inserat clauze abuzive în contractele de credit de nevoi personale

Luati aminte : Contractele incheiate de Banca Romaneasca intre 2007 si 2010,inclusiv au clauze abuzive

Tribunalul București a decis că Banca Românească a utilizat clauze abuzive în contractele de credit de nevoi personale încheiate cu clienții înainte de 2010, în urma unui proces inițiat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Banca, având acționariat grecesc, va trebui să elimine un comision și să schimbe modul de calcul al dobânzilor din toate contractele de acest tip, dacă decizia instanței va rămâne definitivă. ANPC a amendat Banca Românească în 2015 în urma reclamației unui consumator și, potrivit prevederilor Legii 193/2000, a cerut în instanță eliminarea clauzelor pe care le considera abuzive din toate contractele de credit ale băncii. Banca Românească percepea un comision de monitorizare de 0,2%, plătibil lunar și calculat la valoarea inițială a creditului, dar și o dobândă variabilă compusă dintr-o marjă fixă la care se adăuga dobânda de referință a băncii, care, așa cum îi spune și numele, era calculată de către bancă și nu raportată la piață. Tribunalul București (dosar 14487/3/2015*) a decis să elimine clauza privind comisionul și a declarat sintagma care face referire la dobânda variabilă drept abuzivă. În cazul de față, dobânda inițială a creditului era de 9,9%, din care marja de 4,9%.

 

 

Nr. unic (nr. format vechi) : 14487/3/2015*
Data inregistrarii 18.12.2015
Data ultimei modificari: 30.03.2017
Sectie: Secţia a-VI-a Civilă
Materie: Litigii cu profesioniştii
Obiect: nulitate act juridic CLAUZE ABUZIVE – PV.NR.0687118/18.03.2015
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR Reclamant
BANCA ROMANEASCA SA MEMBRĂ A GRUPULUI NAŢIONAL BANK OF GREECE Pârât
VARTOLOMEI MIHAI ADRIAN Petent

 

Şedinţe

28.03.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C3-Fond
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea formulată de reclamanta Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în contradictoriu cu pârâta Banca Românească S.A. Constată caracterul abuziv al clauzelor inserate la art. 5 alin.1 litera a), b) şi d), art.6 alin.1 lit.a) în ceea ce priveşte sintagma „dobânda de referinţă a băncii, … dobânda fiind revizuibilă în funcţie de dobânda de referinţă” din Contractul de credit bancar nr. 59083015 din 28.01.2008 şi art. 1.2.2.1 din actul adiţional la Contractul de credit bancar nr. 59083015 din 28.01.2008, clauze ce au făcut obiectul Procesului-verbal de constatare a contravenţiei seria ANPC nr. 0687118/18.03.2015 emis de reclamantă. Menţine Procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria ANPC nr. 0687118/18.03.2015 emis de reclamantă în ceea ce priveşte fapta reţinută ca urmare a reclamaţiei lui Vartolomei Adrian. Aplică pârâtei Banca Românească S.A. sancţiunea amenzii contravenţionale în cuantum de 1000 lei. Obligă pârâta Banca Românească S.A. la modificarea tuturor contractelor de credit în curs de executare ce conţin clauzele mai sus arătate, prin eliminarea clauzelor abuzive. Respinge în rest cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Ia act că reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecată. Respinge cererea pârâtei de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecată, reprezentând onorariu de avocat, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare. Apelul şi motivele de apel se depun la Tribunalul Bucureşti, Secţia a VI-a Civilă. Pusă la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei astăzi, 28 martie 2017.
Document: Hotarâre  1054/2017  28.03.2017

 

Libretele de 70.000 lei , Libretele de 5.000 lei , Libretele de Economii ,constituite anterior si ulterior anilor 90 , se pot recupera

 • Trebuie să cunoaşteţi faptul că, aveţi dreptul la încasarea unor despăgubiri, sub forma de titluri de stat, în vederea recuperării acestor sume constituite, în cazul în care nu le-aţi recuperat ori lichidat anterior. Fiecare libret CEC poate ajunge să valoreze pana la 20.000 lei, în functie de categoria libretului pe care o deţineţi.
Dacă sunteţi deţinătorii unuia sau mai multor librete C.E.C., din următoarele 3 categorii, respectiv:

 • Libretele de 70.000 lei (care reprezenta preţul unui autoturism Dacia, înainte de anii 1990);
 • Libretele de 5.000 lei, cu care se putea câştiga o maşină Dacia, în urma extragerilor periodice efectuate de către C.E.C.;
 • Libretele de Economii, de diferite valori, cu dobandă acordată de către C.E.C. potrivit perioadei respective.


1. Cu privire la prima categorie, respectiv libretele C.E.C de 70.000 lei, potrivit legislatiei în vigoare, aveţi dreptul la despăgubiri actualizate, care se ridică la aproximativ 20.000 lei pentru fiecare libret.

Deşi legea despagubirilor  exista înca din anul 2007, ne referim aici la O.U.G 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. –S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, aceasta nu a fost pusa în aplicare din cauza unor neconcordanţe legislative.
Astfel, în acest an, Guvernul a emis o ordonanţa de urgentă prin care stabileşte că despăgubirile vor fi făcute sub forma unor titluri de stat emise de către C.E.C Bank şi calculate de către B.R.D.
ÎIn Monitorul Oficial nr. 171 din 7 martie 2016 a fost publicată Legea nr. 19/2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2014 pentru completarea O.U.G. 156/2007 privind privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. –S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme.

2. Cu privire la libretele de 5.000 lei, cu câştiguri de autoturisme, precum şi pentru carnetele CEC de diferite valori, cu dobânzi, actuala legislaţie nu a conceput o reglementare specială, însă  dacă ne raportam la legislaţia comunitară, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat prin Decizia C.E.D.O. din 10 iulie 2001 asupra cererii nr. 34746 că prin depunerea sumelor de bani la CEC se încheie un contract de depozit neregulat, în temeiul căruia depozitarul se obligă să păstreze suma depusă şi să o restituie la cererea deponentului, cu dobânzile aferente, atât în cazul depunerii în scop de economisire, cât şi în cazul depunerii cu destinaţie specială, asa cum se intamplă în cazul libretelor de 70.000 lei pentru achiziţionarea de autoturisme Dacia la acea vreme.

Curtea a constatat ca titularii de cont pot obţine în orice moment restituirea depunerilor la care se calculează dobânzile aferente.

Noua lege a achizitiilor publice in forma practica,abreviata pe intelesul tuturor

In Monitorul Oficial din 23 mai 2016 a fost publicata noua Lege a achizitiilor publice. Astfel, Legea nr. 98/2016 devine cadrul normativ de referinta pentru achizitiile publice efectuate in Romania, cadru pe care il vor urma autoritatile publice contractante atunci cand cumpara bunuri, servicii sau lucrari. Desigur este cadrul normativ la care se vor raporta ofertantii cand intentioneaza sa le livreze.

Este o lege foarte ampla si trebuie analizata indeaproape pentru ca impune mai multe tipuri de proceduri.

Pana la ce plafoane autoritatea publica poate face o achizitie directa de bunuri, servicii sau lucrari?
Autoritatea contractanta poate achizitiona direct produse sau servicii la care valoarea estimata a fiecarei achizitii este mai mica de 132.519 lei, exclusiv TVA.

In cazul in care se achizitioneaza lucrari, incredintarea directa se face cand valoarea estimata a fiecarei achizitii de lucrari este mai mica de 441.730 lei, exclusiv TVA.

Observam ca sumele sunt rezonabile din punctul de vedere al entitatilor mari, al autoritatilor publice cu patrimoniu mare si destul de lejere pentru entitatile publice de dimensiuni mai mici.

De la ce valori trebuie organizate proceduri de licitatie conform prezentei legi?
O autoritate publica contractanta organizeaza procedurile de licitatie prevazute de prezenta lege daca valorile estimate fara TVA sunt mai mari sau egale cu urmatoarele plafoane:
1. pentru lucrari – valoarea estimata a contractelor de achizitie publica sau a acordurilor cadru depaseste suma de 23.227.215 lei, exclusiv TVA;
2. pentru produse si servicii – valoarea estimata depaseste 600.129 lei, exclusiv TVA;
3.  pentru servicii cu caracter social sau alte servicii specifice reglementate prin aceasta lege – valoarea estimata depaseste 3.334.050 lei, exclusiv TVA.

Ce proceduri urmam cand valoarea achizitiilor este mai mica decat pragurile de la care se organizeaza licitatie dar mai mare decat valoarea achizitiei libere?
Legea nu precizeaza in mod expres o anumita procedura, stabilind ca prin normele de aplicare sa se reglementeze modul in care aceste contracte se pot atribui potentialilor ofertanti.
Ce proceduri de atribuire sunt identificate in aceasta lege?
Aceasta lege reglementeaza nu mai putin de 9 tipuri de proceduri de atribuire, respectiv:
licitatie deschisa;  licitatie restransa;  negociere competitiva;  dialog competitiv; parteneriatul pentru inovare;negociere fara publicare prealabila;concursul de solutii; procedura de atribuire in cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice;procedura simplificata.

Fiecare dintre aceste proceduri este reglementata intr-un mod specific, in functie de intentia autoritatii publice contractante.

Mai pot cere operatorii de telefonie mobile o taxa de reziliere in 2017?

Imagini pentru taxa de reziliere telefon

Operatorii de telefonie mobilă n-au voie să ceară clienţilor o taxă de reziliere, potrivit Legii nr. 193/2000, atunci când aceştia din urmă vor încetarea serviciilor înainte de expirarea duratei minime contractuale

Concret, deşi Codul consumului prevede în mod expres că dreptul consumatorilor la denunţarea sau rezilierea unui contract nu poate fi anulat sau restrâns de nicio clauză contractuală sau înţelegere între părţi, legea apără şi dreptul firmelor de a cere despăgubiri, atunci când există o justificare.

„În temeiul art. 84 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, legiuitorul înţelege să apere, pe de altă parte, şi dreptul operatorului economic de a putea solicita despăgubiri clientului în situaţia în care acestea sunt justificate, dar fără a se defini în ce condiţii despăgubirile vor fi considerate juste”

Ce poţi să faci dacă ţi se cere o taxă de reziliere

Atunci când se doreşte încetarea serviciilor fără plata unei taxe de reziliere, clienţii trebuie să informeze operatorul de telefonie mobilă, cu respectarea unui termen de preaviz, cu privire la intenţia de a denunţa contractul în mod unilateral.

O stire cu adevarat dezastruoasa: Au crescut restanţele la creditele în franci elveţieni, până la 1,565 miliarde lei

Numărul românilor care au restanţe la bănci şi la instituţii financiare bancare (IFN) mai mari de 30 de zile a crescut în ultima lună a anului trecut cu 20.496 faţă de luna noiembrie, până la 635.844, în condiţiile în care la Biroul de Credit s-a înscris cu raportări încă o instituţie financiară nebancară (IFN), arată datele publicate luni de Banca Naţională a României (BNR), citate de News.ro.
În noiembrie 2016 erau înregistraţi 615.348 restanţieri la bănci, în uşoară creştere faţă de octombrie, când s-a înregistrat un nivel minim din iulie 2009, de 611.613 restanţieri.
Recordul din 2016 a fost înregistrat în luna iunie, când, potrivit datelor BNR, 754.228 de debitori aveau 1.021.006 restanţe la bănci şi IFN-uri.
Potrivit datelor Biroului de Credit, citate de BNR în ultimul raport lunar, datoriile totale ale debitorilor au scăzut sensibil în decembrie 2016, cu 6,5%, de la 8,56 miliarde lei până la 8 miliarde lei.
Cumulat, în intervalul iunie-decembrie 2016, valoarea restanţelor la bănci şi IFN-uri s-a redus cu 31,3%.
Raportat la luna noiembrie 2016, valoarea restanţelor a scăzut în decembrie doar la creditele în euro, de la echivalentul a 4,04 miliarde lei până la 3,44 miliarde lei.
În decembrie 2016, cursul euro/leu a crescut cu 0,16% faţă de luna precedentă, până la 4,5173 lei/euro, potrivit datelor BNR.
În schimb, valoarea restanţelor la creditele în lei sau franci elveţieni a crescut uşor. Astfel, valoarea restanţelor la creditele în lei a crescut de la 2,9 miliarde lei în noiembrie până la 2,95 miliarde lei în ultima lună a anului trecut.
Şi restanţele înregistrate la creditele în franci elveţieni au urcat în decembrie până la 1,565 miliarde lei, de la 1,56 miliarde lei în luna precedentă.
Ca şi în lunile precedente, restanţele cele mai mari au o întârziere de peste 90 de zile, cu o valoare totală de 4,41 miliarde lei în decembrie. Restanţe în valoare de 1,98 miliarde de lei sunt aferente unor credite aflate în fază de colectare.
În luna decembrie 2016, la Biroul de Credit au raportat informaţii 31 de bănci şi 29 de IFN-uri, cu un IFN mai mult decât în noiembrie.

Listele complete si actualizate 2017 de avocati,contabili,notari,evaluatori si alti specialisti

Iată unde poți găsi specialiști pentru cele mai importante categorii de profesii existente în România:

 • avocați (membri ai Uniunii Naționale a Barourilor din România) – aici;
 • contabili (membri ai Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România) – aici;
 • notari (membri ai Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România) – aici;
 • executori judecătorești (membri ai Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești) – aici;
 • consultanți fiscali (membri ai Camerei Consultanților Fiscali) – aici;
 • auditori financiari (membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România) – aici;
 • evaluatori autorizați (membri ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România) – aici;
 • arhitecți (membri ai Ordinului Arhitecților din România) – aici;
 • interpreți și traducători autorizați – aici;
 • verificatori de proiecte – aici;
 • auditori energetici – aici;
 • experți tehnici – aici.

Gata a aparut motivarea Ccr pe darea in plata-lmpreviziune.Instantele decid singure pe baza criteriilor Ccr si Cod civil si TOATE procesele suspendate trebuie repuse pe rol.Legea 77/2016 ramane in vigoare in totalitate

Motivare ccr dare in plata 2017 impreviziune

 

“În esență, impreviziunea intervine când în executarea contractului a survenit un eveniment excepțional și exterior ce nu putea fi prevăzut în mod rezonabil la data încheierii contractului în privința amplorii și efectelor sale, ceea ce face excesiv de oneroasă executarea obligațiilor prevăzute de acesta”, se arată în motivarea CCR.

Definiția scurtă a impreviziunii seamănă cu cea comunicată de CCR în 26 octombrie, când a încercat să ridice din confuzia primului comunicat de presă. Adaugă, însă, două elemente ce s-ar putea dovedi esențiale. Dacă la acel moment CCR vorbea de evenimente excepționale care nu puteau fi prevăzute în mod rezonabil, acum adaugă și caracteristica amplorii și efectelor acelor evenimente. Cu alte cuvinte, impreviziunea nu vizează doar evenimentele la care nu se gândeau părțile, ci evenimente de o magnitudine atât de mare încât au dezechilibrat excesiv contractul în defavoarea debitorului.

Riscul este inerent contractelor, spune CCR, însă în impreviziune, ceea ce trebuie să analizeze instanțele nu este riscul contractual, ci supra-riscul, care nu a putut fi prevăzut de niciuna dintre părțile contractului.

“Impreviziunea vizează numai riscul supra-adăugat și, în condițiile intervenirii acestuia, este menită să reamenajeze prestațiile la care părțile s-au obligat în condițiile noii realități economice/juridice”, se arată în motivare.

Instanțele trebuie să privească în ansamblu intervenirea acestui risc și să analizele calitatea și pregătirea economică și juridică a cocontractanților – aflați pe poziții diferite de forță și statut, unii fiind profesioniști, ceilalți consumatori -, a valorii prestațiilor din contract, a riscului deja materializat și suportat de către client pe perioada derulării contractului, precum și a condițiilor economice noi care denaturează atât voința părților, cât și utilitatea socială a contractului de credit, arată Curtea, care subliniează că ce s-a plătit de către debitor rămâne plătit, urmând a fi modificate doar efectele viitoare.

Un client nu mai plateste ratele.Noutate in 2016

S-a comunicat hotararea
Am ajutat un client sa nu mai plateasca ratele
#avocatcoltuc 36751/3/2015 (3353/2015 )

 

Ordonanta suspendare rate banca avocat Coltuc

Data inregistrarii 29.12.2015
Data ultimei modificari: 06.05.2016
Sectie: Secţia a V-a civilă
Materie: Litigii cu profesioniştii
Obiect: ordonanţă preşedinţială *suspendare plata rate
Stadiu procesual: Apel

Părţi
Nume Calitate parte
CHITA MIHAELA NICOLETA Apelant reclamant
CHITA IULIUS CLAUDIU Apelant reclamant
CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN SA Intimat pârât
CREDIT EUROPE BANK NV PRIN MANDATAR CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN SA Intimat pârât

 • Şedinţe
  21.03.2016
  Ora estimata: 09:00
  Complet: S5 Complet 10 A
  Tip solutie: Schimbat total
  Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimbă în tot sentinţa apelată în sensul că: Admite cererea. Dispune suspendarea executării obligaţiei de plată a ratelor lunare aferente contractului de credit nr.103583/21.02.2008 până la soluţionarea definitivă a dosarului nr.32947/3/2015. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 21.03.2016.
  Document: Hotarâre 500/2016 21.03.2016

Nu te intelegi cu asociatul?Care sunt solutiile de excludere a acestuia sau dizolvarea firmei

Nu te intelegi cu asociatul?Care sunt solutiile de excludere a acestuia sau dizolvarea firmei
Ești în situația în care nu te mai înțelegi cu asociatul, iar sursa principală a neînțelegerilor este reprezentată de neimplicarea activă a acestuia în activitatea societății. Pentru tine, poate și pentru el, este clar că nu mai puteți continua împreună
Excluderea asociatului din firmă

În mod evident, prima dată te gândești la excluderea asociatului din cadrul SRL-ului. Înainte de toate, trebuie să știi că, în materia societăților comerciale cu răspundere limitată, excluderea asociatului reprezintă o măsură cu caracter excepțional care poate fi pronunțată doar prin hotărâre judecătorească.

Cu alte cuvinte, aceasta reprezintă rezultatul unui proces civil. Acest lucru se explică prin faptul că excluderea asociatului din SRL reprezintă o formă conflictuală de separare a asociaților și doar hotărârea judecătorească garantează asociatului exclus respectarea drepturilor sale.

Apoi, este important de știut că Secția a II-a Civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție a decis, în anul 2012, că enumerarea cazurilor în care un asociat poate fi exclus, realizată în cadrul art. 222 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, este limitativă, nu exemplificativă. Prin urmare, excluderea asociatului din SRL poate fi realizată doar în cazurile expres prevăzute de art. 222 alin. (1) din actul normativ citat, și anume:

1. Asociatul care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s-a obligat

O astfel de situație există când un asociat se opune majorării capitalului social și nu efectuează aportul. De exemplu, se dorește achiziționarea unui teren pe care ar urma să se construiască noul sediu. În acest scop, se convoacă Adunarea Generală Extraordinară, care hotărăște cu majoritate de voturi majorarea capitalului social cu suma necesară achiziționării terenului respectiv.

În acest caz, pentru ca asociatul să poată fi exclus din SRL, trebuie constatat refuzul nejustificat al acestuia de a participa la majorarea capitalului social, inițiată procedura excluderii și, apoi, luată în discuție hotărârea de majorare a capitalului social.

Nu este recomandabilă majorarea capitalului social cu suma necesară achiziționării terenului și apoi inițierea procedurii de excludere, deoarece asociatul care refuză să participe la majorarea capitalului social se poate prevala de dispozițiile art. 187 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, potrivit cărora hotărârile care privesc modificarea actului constitutiv se iau cu votul tuturor asociaților, și poate obține astfel anularea hotărârii de majorare a capitalului social.

2. Asociatul cu răspundere nelimitată în stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil

Din textul legal rezultă că asociatul chemat în judecată trebuie să aibă calitatea de asociat cu răspundere nelimitată. În consecință, un asociat cu răspundere limitată nu poate fi exclus din societate în temeiul acestui text legal. Acesta este aplicabil societăților în nume colectiv sau în comandită simplă, deoarece doar în acest tip de asociere există asociat cu răspundere nelimitată.

3. Asociatul cu răspundere nelimitată se amestecă fără drept în administrație ori îndeplinește acte contrarii dispozițiilor art. 80 și 82

Așa cum am arătat și la analiza punctului 2, acest articol se aplică doar asociatului cu răspundere neliminată, deci societăților în nume colectiv sau în comandită simplă. SRL-ul reprezintă o societate comercială cu răspundere limitată, astfel încât nu îi sunt aplicabile dispozițiile literelor b și c ale art. 222 din Legea nr. 31/1990.

4. Asociatul administrator care comite fraudă în dauna societății sau se servește de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora

Această situație de excludere privește numai asociații care au și calitatea de administratori și care în exercitarea atribuțiunilor încalcă cu vinovăție dispozițiile legale sau ale actului constitutiv care impun exercitarea atribuțiunilor în interesul societății.

Administratorii sunt desemnați la constituirea societății prin actul constitutiv, iar ulterior de către adunarea generală a asociaților. Actul constitutiv trebuie să prevadă în mod obligatoriu dacă administrator este unul dintre asociați (sau unicul asociat) sau o altă persoană neasociată. De asemenea, actul constitutiv trebuie să prevadă puterile care le-au fost conferite asociaților și modul în care acestea urmează să fie exercitate. Potrivit art. 45 din Legea nr. 31/1990, la data înregistrării societății, administratorii sunt obligați să depună la Oficiul Registrului Comerțului specimenul de semnătură.

Acțiunea de excludere a asociatului administrator care a comis frauda în dauna societății nu trebuie precedată de revocarea anterioară a mandatului de administrator. Revocarea mandatului de administrator nu reprezintă prin ea însăși un motiv de excludere în temeiul acestui text legal. Pentru a putea reprezenta motiv de excludere, revocarea mandatului trebuie circumscrisă ipotezelor prevăzute de art. 222 lit. d din actul normativ amintit. Cu alte cuvinte, excluderea asociatului administrator din SRL este posibilă dacă se dovedește că, în timpul mandatului, asociatul administrator a încălcat, cu vinovăție, dispozițiile legale sau din actul constitutiv.

Acțiunile comise de către asociatul administrator în dauna societății pot fi considerate: încheierea de contracte sau operațiuni comerciale fără a fi înregistrate în evidența contabilă, neachitarea debitelor față de bugetul de stat, asumarea unor datorii care nu au legătură cu activitatea societății, formularea cu rea credință a cererii de dizolvare care a fost respinsă.

Dizolvarea efectivă a firmei

Dizolvarea reprezintă prima fază a procesului de încetare a existenței societății. Hotărârea privind dizolvarea societății poate fi luată de adunarea generală a asociaților sau de către instanța de judecată. Dizolvarea are numai rolul de a declanșa procesul de încetare a existenței societății, personalitatea juridică a acesteia nu încetează deoarece personalitatea juridică este necesară pentru îndeplinirea operațiunilor care privesc lichidarea societății.

Potrivit art. 227 alin. (1) lit. e din Legea nr. 31/1990, societatea se dizolvă prin hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății.

Astfel, neînțelegerile dintre asociați, fie și dovedite, pot să nu reprezinte un temei juridic corect pentru admiterea acțiunii în excluderea unui asociat, ci temei juridic pentru acțiunea în dizolvare. Instanța va analiza dacă neînțelegerile dintre asociați pot fi încadrate în cele patru situații de excludere reglementate de art. 222 din legea amintită sau sunt de natură să împiedice funcționarea societății, impunându-se dizolvarea societății.

Așadar, dacă neînțelegerea cu asociatul are caracter grav și împiedică funcționarea societății, suntem în prezența unui caz de dizolvare a societății și nu într-un caz de excludere a acestuia din societate. Dacă există neînțelegeri grave cu asociatul, dar în ciuda acestora societatea își desfășoară activitatea curentă sau înregistrează profit, nu poate fi dispusă dizolvarea acesteia. În acest sens s-a pronunțat și Înalta Curte de Casație și Justiție prin Deciziile 2393/2012 și 935/2013.

avocat COLTUC MARIUS VICENTIU
www.coltuc.ro
0745.150.894

Taxa de reziliere a contractului de telefonie mobilă, ilegală

Legislaţia generală din domeniul protecţiei consumatorilor nu permite operatorilor de telefonie să impună o sumă fixă care trebuie plătită de utilizator în cazul rezilierii contractului înaintea expirării perioadei minime, spune Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).

Taxa reziliere telefon
Taxa reziliere telefonk

Utilizatorii care doresc rezilierea contractului trebuie sa verifice dacă a expirat perioada minimă a contractului, de regulă, 12 sau 24 de luni, iar, în caz contrar, care sunt sumele pe care ar trebui să le plătească pentru încetarea contractului înainte de expirarea acestei perioade.

Regula este valabilă şi pentru persoanele care doresc să-şi porteze numărul de telefon, avand în vedere că, prin depunerea unei cereri de portare, acestea solicită automat şi încetarea contractului de telefonie.

Sumele percepute pentru rezilierea anticipată sau modul de calcul al acestora trebuie să fie specificate în contract, alături de perioada contractuală minimă şi de alte condiţii de încetare a contractului. Modalitatea în care penalităţile sunt fixate de furnizori este reglementată de legislaţia din domeniul protecţiei consumatorilor.

”Conform acestor prevederi legale, este abuzivă impunerea prin contract a unei sume fixe care trebuie plătită de utilizator în cazul denunţării unilaterale a contractului de către acesta”, arată ANCOM.

Ce pot face clienții operatorilor

Utilizatorii care se consideră nedreptăţiţi se pot adresa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), care poate constata existenţa unor clauze abuzive, iar instanţa de judecată poate dispune modificarea contractelor aflate în curs de executare sau eliminarea clauzelor abuzive.

 

Contractele de credit în valută pot fi convertite în lei la cursul din ziua solicitării convertirii. Rambursările anticipate nu mai pot fi taxate suplimentar. Recuperatorii nu-i mai pot hărţui pe datornici


Contractele de credit în valută pot fi convertite în lei la cursul din ziua solicitării convertirii. Rambursările anticipate nu mai pot fi taxate suplimentar. Recuperatorii nu-i mai pot hărţui pe datornici
Conversie in lei avocat Coltuc

Guvernul a adoptat ieri o ordonanţă de urgenţă privind contractele de credit, noile reglementări urmând să intre în vigoare în zece zile. Acestea transpun în legislaţia internă o directivă a UE, numărul  2014/17 şi interzic, între altele, perceperea de comisioane de rambursare anticipată a creditului, majorarea comisioanelor pe timpul derulării contractului de credit, hărţuirea debitorului de către recuperatori sau contactarea consumatorului, la locul de muncă al acestuia, în cadrul procesului de recuperare creanţe.

De asemenea, consumatorul va avea dreptul să-şi convertească contractul, oricând pe parcursul derulării acestuia, în altă monedă (cea în care este retribuit sau cea din ţara de reşedinţă) decât cea în care a contractat creditul, la valoarea cursului de schimb al BNR din ziua solicitării.

Potrivit actului normativ citat, începând cu 1 ianuarie 2017 dezvoltatorii imobiliari care pot acorda credite doar dacă sunt înregistraţi la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC). Totodată, şi activitatea de recuperare de creanţe va putea fi desfăşurată doar de entităţile înregistrate de ANPC.

Ordonanţa se aplică tuturor contractelor de credit ce au ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil ori ce sunt garantate cu bunuri imobile, respectiv contractelor de credit legate în vreun fel de bunuri imobile destinate consumatorilor (persoanele fizice).

Ordonanţa cuprinde prevederi referitoare la informarea corectă şi completă a consumatorilor care solicită credite imobiliare sau garantate cu ipotecă. Informarea se referă atât la publicitatea produselor bancare, cât şi la informarea precontractuală a consumatorilor.

Prevederile esenţiale:

·         Este interzis creditorilor ca, pe parcursul derulării contractului, să majoreze comisioanele, să introducă noi comisioane, să perceapă comisioane pentru depunerea de numerar (plata ratelor) sau retragerea sumelor creditate, să perceapă comision la rescadenţare sau reeşalonare, precum şi perceperea unor comisioane în situaţiile în care consumatorii solicită schimbarea garanţiilor (în condiţiile în care consumatorul plăteşte toate costurile aferente constituirii şi evaluării noilor garanţii).

·         Este interzisă modificarea în sens crescător a marjei de dobândă, sau, după caz, a ratei dobânzii fixe, iar în cazul acordării la solicitarea consumatorului de rescadenţări, reeşalonări, perioade de graţie, interzicerea introducerii sau majorării comisioanelor aplicabile sau introducerea unor elemente noi de cost.

·         Consumatorul are dreptul, în orice moment, să ramburseze integral sau parţial obligaţiile care îi revin în temeiul unui contract de credit înainte de încetarea acestuia.

·         Creditorul nu are dreptul să aplice penalizări, să perceapă compensaţie sau orice alte costuri de la consumator în cazul rambursării anticipate.

·         Creditorul are obligaţia de a veni în sprijinul consumatorilor atunci când aceştia au dificultăţi la rambursarea creditului.

·         În situaţiile de executare silită, se interzice perceperea dobânzilor şi a dobânzilor penalizatoare.

·         Este interzisă cesionarea contractului de credit şi a accesoriilor, precum şi a creanţei către o entitate care nu are sediul social, sucursală sau reprezentant în România.

·         Este interzisă: perceperea de comisioane, dobânzi şi dobânzi penalizatoare, cu excepţia dobânzilor penalizatoare legale; perceperea de costuri aferente activităţii de recuperare, cu excepţia costurilor aferente procedurilor de executare silită; utilizarea de tehnici care să hărţuiască sau să abuzeze orice persoană în legătură cu recuperarea creanţelor.

·         Este interzisă contactarea consumatorului, în cadrul procesului de recuperare creanţe, la locul de muncă al acestuia.

·         Este interzisă contactarea, în legătură cu recuperarea creanţelor, a oricărei alte persoane diferită de consumator, succesorii legali, avocatul sau împuternicitul acestuia, creditorul, avocatul sau împuternicitul creditorului.

·         Este interzisă afişarea la uşa apartamentului/blocului a notificărilor/somaţiilor/adreselor în legătură cu recuperarea creanţelor, cu excepţia actelor de procedură afişate la solicitarea executorului judecătoresc ori a instanţei de judecată.

·         Este interzisă comunicarea entităţii de recuperare creanţe cu consumatorul în intervalul orar 20:00 – 09:00.

·         Consumatorul are dreptul de a-şi converti contractul, oricând pe parcursul derulării acestuia, în altă monedă (cea în care este retribuit sau cea din ţara de reşedinţă) decât cea în care a contractat creditul, la valoarea cursului de schimb al BNR din ziua solicitării.

·         De asemenea, consumatorul are dreptul să aleagă dacă evaluarea este realizată de un evaluator angajat/ remunerat de creditor sau este realizată de un alt evaluator. În cazul în care consumatorul decide ca evaluarea să fie realizată de un evaluator ce nu este angajat/remunerat de creditor, consumatorul are dreptul să aleagă între un evaluator dintr-o listă propusă de creditor de cel puţin 15 evaluatori şi orice alt evaluator autorizat, membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

 

Curtea Constituțională consideră că modificările la Legea clauzelor abuzive nu acționează retroactiv și nu încalcă dreptul creditorilor la proprietate, se arată în motivarea deciziei Curții. Profesioniștii sunt obligați să invite clienții la renegocierea contractelor, în cazul în care instanțele constată că există clauze abuzive, spune CCR

Curtea Constituțională consideră că modificările la Legea clauzelor abuzive nu acționează retroactiv și nu încalcă dreptul creditorilor la proprietate, se arată în motivarea deciziei Curții. Profesioniștii sunt obligați să invite clienții la renegocierea contractelor, în cazul în care instanțele constată că există clauze abuzive, spune CCR. Soluția este relevantă nu numai pentru cele câteva zeci de procese prin care Protecția Consumatorilor a cerut instanțelor să modifice portofolii întregi de contracte de credit ale băncilor pe motiv că sunt împănate de clauze nelegale, ci oferă și indicii despre cum ar putea judeca Curtea în cazul Legii dării în plată.

După ce s-au trezit cu circa 40 de procese pe clauze abuzive cu efecte asupra contractelor de credit semnate cu clienții persoane fizice înainte de criză, băncile locale au cerut instanțelor să trimită legea 193/2000 la Curtea Constituțională.

Băncile locale au mai atacat această lege și cu alte ocazii și nu au primit înțelegere de la CCR. De această dată au contestat două articole introduse în noiembrie 2013 care extind efectele unui proces pierdut de creditor până în punctul în care problema nu mai este doar una de imagine în relația cu clienții, ci riscă să devină una financiară.

Articolele în cauză spun că în situația în care primește sesizări de la consumatori, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor trebuie să ceară în instanță modificarea tuturor contractelor care conțin nereguli prin eliminarea clauzelor abuzive. ANPC a deschis procese doar cu 13 din cele 35 de bănci locale, precum și cu operatorii telecom.

Teoretic, cele 41 de dosare deschise de ANPC care vizează băncile ar putea să aducă pierderi mai mari băncilor decât toate cele peste 11.000 de dosare cu obiectul clauze abuzive înregistrate pe portalul instanțelor. BNR estima în 2013 că gaura în bilanțurile băncilor ar putea ajunge la 1,1 miliarde de euro doar ca urmare a eliminării unor clauze.

O clauză este abuzivă, potrivit legii, atunci când este nenegociată și creează un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile și părților, în detrimentul consumatorului și contrar bunei-credințe. Dincolo de jargonul juridic, o clauză poate fi încadrată ca abuzivă atunci când păgubește consumatorul. În contractele bancare, clauzele cel mai des declarate abuzive de unele instanțe se referă la diferite comisioane ori la modul de calcul netransparent al dobânzilor variabile.

Deși nu a fost întrebată direct cum trebuie să se aplice această lege, Curtea spune că profesioniștii, în cazul în care pierd în instanță, trebuie fie să renegocieze contractele cu consumatorii, fie trebuie să elimine pur și simplu clauzele preformulate.

“În concluzie, pentru ca un contract în derulare să își mai poată produce efecte juridice după intervenția hotărârii judecătorești (…), părțile la contract urmează să renegocieze condițiile contractuale; profesionistului îi revine, ca o consecință logică, obligația de a invita consumatorul la această renegociere și de a elimina clauzele abuzive din contract, astfel încât contractul în întregul său să respecte prevederile legale și, implicit, drepturile consumatorului”, se arată în motivarea deciziei Curții.

Această interpretare a Curții, care introduce conceptul de renegociere, care nu e stipulat nicăieri în Legea 193/2000, ar putea ajuta în special creditorii care au probleme cu clauzele privind dobânzile, acestea trebuind eliminate din contracte în eventualitatea în care ar fi declarate abuzive, dacă s-ar aplica ad literam legea.

De verificarea îndeplinirii hotărârii se vor ocupa autoritățile competente, mai spune Curtea.

Băncile spun că legea încalcă Constituția pe ici, pe colo, prin punctele esențiale

Curtea a judecat în aprilie excepțiile ridicate de Volksbank (Banca Transilvania), ING  Bank, Raiffeisen Bank și Banca Comercială Română. Valeriu Stoica, Ana Diculescu Șova și Stan Târnoveanu, avocați de top, au reprezentat băncile în fața CCR.

Avocații băncilor au susținut că modificările din 2013, introduse cu ocazia punerii în aplicare a noului Cod de procedură civilă, operează retroactiv, deoarece modifică raporturi contractuale încheiate în 2007-2008, când nu exista o prevedere legală care să permită instanțelor să modifice contractele în bloc.

“Violarea principiului constituțional al neretroactivității legii civile este accentuată prin inexistența la data încheierii contractelor litigioase a vreunei prevederi legale care să permită unei instanțe să dispună modificarea globală a condițiilor contractuale de afaceri practicate de bancă”, au susținut avocații băncilor, potrivit motivării CCR.

Astfel, arată ei, s-ar ajunge în situația în care de la cinci reclamații, cum se întâmplă într-unul dintre dosare, să fie modificate sute sau mii de contracte care nu au făcut obiectul analizei instanței de judecată.

S-ar ajunge astfel la situația “absurdă” în care instanță constată caracterul abuziv și nulitatea clauzelor din toate contractele, fără ca profesionistul să aibă dreptul să se apere pe fiecare contract în parte, mai arată apărarea băncilor.

În această situație, dreptul la proprietate al băncilor asupra creanțelor izvorâte din contractele de credit în curs de executare devine “precar, incert”, mai susțin băncile.

Pe lângă drepturile și principiile de drept expuse mai sus, băncile au mai arătat că modificările din 2013 mai încalcă și dreptul la libertate economică, principiul separației puterilor în stat sau articole privind economia și statul de drept și social.

CCR: Aplicarea la contractele în derulare nu e retroactivă

CCR a avut nevoie de două ședințe de judecată pentru a ajunge la o concluzie în acest dosar, dar a respins până la urmă toate criticile băncilor.

Curtea spune că legea nu este retroactivă atunci când modifică pentru viitor o stare de drept născută anterior și nici atunci când suprimă producerea în viitor a efectelor unei situații juridice constituite sub imperiul legii vechi.

“Așadar, Curtea Constituțională constată că această competență conferită instanței judecătorești învestite cu judecarea unei astfel de acțiuni nu vizează desființarea unei clauze abuzive pentru trecut, ci numai pentru viitor, astfel încât prestațiile deja efectuate în baza contractului nu pot fi desființate”.

Ce spune practic aici Curtea e că o decizie a instanței elimină efectele clauzei abuzive doar pentru viitor dar că, în cadrul aceleași acțiuni, nu poate fi vorba de returnarea sumelor încasate de la consumatori în baza clauzelor viciate. Acest lucru se întâmplă pentru că e vorba despre o acțiune în încetare, spune Curtea, în comparație cu acțiunea în anulare prin care debitorii și-au recuperat banii în procese individuale sau de grup. Această interpretare a Curții, anticipată de mai multe decizii ale Tribunalului București, arată că debitorii nu-și vor putea recupera banii decât eventual printr-un proces separat.

Magistrații Curții mai arată că băncile ar fi trebuit să-și adapteze conduita și să nu introducă clauze care contravin legii, pentru că noțiunea de clauză abuzivă a fost introdusă în 2000.

Aceste contracte sunt unele de adeziune, în care consumatorii nu au, în realitate, decât posibilitatea de a accepta sau nu semnarea lor, fără o negociere a clauzelor contractuale, mai spune Curtea.

Pe de altă parte, în chestiunea retroactivității, Curtea nu a mai reluat în motivare o parte din argumentele pe care le-a utilizat atunci când s-ar pronunțat într-o speță similară, care viza Ordonanța 50/2010 privind creditele pentru consumatori.

Ai o problema cu serviciile de telefonie, internet sau televiziune?Procedura Completa de Reclamatie servicii de telefonie, internet sau televiziune

Utilizatorii care intampina probleme la utilizarea unui serviciu de comunicatii, fie ca este vorba de telefonie, internet sau televiziune, ar trebui sa se adreseze prima data furnizorului respectivului serviciu. Utilizatorii sunt sfatuiti sa solicite furnizorului numarul de inregistrare al sesizarii pentru referinte ulterioare.

In cazul in care este depasita durata de solutionare a reclamatiei sau de remediere a deranjamentului produs, specificate atat in contractul incheiat cu abonatul, cat si in procedura proprie de solutionare a reclamatiilor, utilizatorii pot solicita despagubiri furnizorului de servicii de comunicatii electronice conform contractului, constand, de exemplu, in reducerea costului abonamentului proportional cu timpul in care nu a functionat serviciul.

Procedura de solutionare a reclamatiilor Potrivit Deciziei presedintelui ANCOM nr.158/2015 privind obligatiile de informare a utilizatorilor finali, furnizorii de servicii de comunicatii au obligatia sa afiseze pe paginile proprii de internet, dar si sa le inmaneze abonatilor, la incheierea contractului, procedura proprie de solutionare a reclamatiilor.

Totodata, utilizatorii acestor servicii au dreptul de a solicita si primi gratuit un exemplar tiparit al procedurii in punctele de lucru ale furnizorului unde se ofera servicii de comunicatii electronice pe baza de abonament.

Procedura trebuie sa contina informatii despre:
– modalitatile prin care utilizatorii pot inainta o reclamatie (cu indicarea numerelor de telefon, fax, adresei de posta electronica, serviciului postal utilizate in acest scop);
– termenul maxim de solutionare a reclamatiilor si data de la care se calculeaza acest termen;
– despagubirile aplicabile pentru nerespectarea termenului de raspuns la reclamatie;
– termenul si modalitatile prin care utilizatorul este informat despre rezultatul demersurilor efectuate de furnizor pentru solutionarea reclamatiei;
–  cai de contestare a solutiei comunicate.

Ce, cum si unde reclami

Daca utilizatorii nu primesc procedura de solutionare a reclamatiilor sau au incheiat un contract in care nu este precizat termenul de remediere a deranjamentelor si despagubirile aplicabile in cazul in care acest termen nu este respectat, pot sesiza ANCOM.

Daca furnizorul nu isi respecta obligatiile contractuale referitoare la termenul de remediere a defectiunilor si acordarea despagubirilor sau daca termenul de solutionare a reclamatiei a fost depasit ori nu au primit niciun raspuns de la furnizor, se pot adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor. In aceasta situatie, ANCOM poate propune o solutie, neputand insa impune furnizorului sa ofere o anumita rezolvare sau sa acorde despagubiri.

Conferinta “Rezultatele darii in plata si pseudo-amortirea clauzelor abuzive”

Conferinta “Rezultatele darii in plata si pseudo-amortirea clauzelor abuzive”

Joi,30.06.2016,ora 11 Double Tree of Hilton Nerva Traian

Conferinta “Rezultatele darii in plata si pseudo-amortirea clauzelor abuzive”
Conferinta “Rezultatele darii in plata si pseudo-amortirea clauzelor abuzive”

 

Speakeri

Avocat Coltuc Marius Vicentiu

Avocat Andreea Opritescu

 

Invitat Ghioncel Emil singurul om care a negociat cu banca in mod real pe baza darii in plata

 

1.Cum ne aparam la contestatiile depuse de banci ,inclusiv impotriva exceptiilor de neconstitutionalitate

Speaker avocat Andreea Opritescu

Timp estimat 15 minute

 

2.De ce au “amortit”procesele impotriva bancilor pe clauze abuzive”?Despre notiunea de audit a contractelor de credit.

Speaker avocat Coltuc Marius Vicentiu

Timp estimate 15 minute

 

Invitati: 6 televiziuni de stiri,consumatori interesati

Intrarea este gratuita.Puteti solicita participarea trimitand un email la adresa : marketing@coltuc.ro

Multumim

Despre Cabinet de avocat Coltuc

Avocat Coltuc are o experienta de peste 9 ani in procese impotriva bancilor.Avocat Andreea Opritescu are o experienta de peste 5 ani in procese impotriva bancilor si este coautor al cartii “Practica pe fiecare complet a dosarelor impotriva bancilor” Cartea poate fi descarcata Gratuit https://www.coltuc.ro/blog/practica-in-procesele-impotriva-bancilor/descarca-gratuit-cartea-practica-pe-fiecare-complet-a-dosarelor-impotriva-bancilor/

Ne puteti scrie pe www.facebook.com/avocatcoltuc

Sau pe Whatsapp 0745.150.894

“O banca invinsa in instanta este intotdeauna un pas inainte in viata”

 

 

 

Senatul a respins luni, în calitate de Cameră decizională, propunerea legislativă prin care se putea elimina taxa pentru serviciul public de radiodifuziune şi televiziune.

„Prezenta propunere legislativă permite şi dă dreptul cetăţeanului să îşi aleagă liber sursa de informare fără a fi obligat să achite taxa, chiar dacă beneficiarul nu a încheiat un contract cu un operator de cablu TV. Utilizarea unui aparat TV cu o antenă simplă de cameră nu permite recepţionarea tuturor canalelor SRTv, ci doar a posturilor TVR 1 şi TVR 2. Este inechitabil ca persoana ce poate beneficia doar parţial de serviciile SRTv să achite aceeaşi taxă cu cea ce poate beneficia de emisia tuturor canalelor”, se arată în expunerea de motive a actului normativ.

 

 

Senatorul ALDE Cristiana Anghel a apreciat că taxa tv este „cea mai imbecilă taxă pe care o plăteşte cetăţeanul”, pentru că SRTv, deşi beneficiază de aceasta, are un rating foarte scăzut.

Senatorul PNL Tudor Barbu a subliniat importanţa impactului info-educativ în detrimentul ratingului al unor emisiuni realizate de TVR. „Dacă anulăm taxa cu ce o ţinem? Vă spun eu, cu nimic. Cuantumul banilor care vin la TVR din publicitate este insuficient”, a spus Barbu.

Respingere taxa radio si tv
Respingere taxa radio si tv

Datornicii la stat – Listele firmelor mari şi mijlocii cu restanţe fiscale, publicate – Vezi Lista Datornici Anaf

Cu trei zile întârziere față de planificarea inițială, Fiscul a început publicarea listelor persoanelor cu restanțe fiscale. În acest moment, se regăsesc online numai informații despre restanțierii din categoria contribuabililor mari și mijlocii.

Potrivit informațiilor furnizate de ANAF, sunt exceptate de la publicare în lista datornicilor la stat obligațiile fiscale pentru care s-au acordat și se află în derulare înlesniri la plată, cele a căror executare este suspendată și cele care au termene de plată stabilite în planul de reorganizare judiciară.

Astfel, în total, 2.672 contribuabili mari și mijlocii cu restanțe la bugetul de stat la data de 31 martie 2016 se regăsesc în tabelele publicate de ANAF, după cum urmează:

 • 186 de mari contribuabili, cu restanțe mai mari de 100.000 de lei, înregistrează obligaţii fiscale totale de 2,60 miliarde de lei, din care 1,92 miliarde de lei obligații de plată principale şi 684 milioane de lei obligații accesorii. Din total, 417 milioane de lei reprezintă obligaţii de plată contestate.
 • 2.486 de contribuabili mijlocii, cu restanțe mai mari de 50.000 de lei, au obligaţii fiscale restante în cuantum total de 3,80 miliarde de lei, din care obligații de plată principale în sumă de 2,85 miliarde de lei şi obligaţii fiscale accesorii în sumă de 950 milioane de lei. Din total, suma de 316 milioane de lei reprezintă obligaţii de plată contestate.

Lista datornicilor persoane fizice va fi publicată în curând

Deși publicarea listei datornicilor la bugetul de stat ar fi trebuit să aibă loc pe 30 aprilie, Fiscul a explicat că lista ce conține micii contribuabili și persoanele fizice cu obligații fiscale restante va fi publicată în zilele ce urmează.

Conform unui comunicat de presă remis redacției noastre, Fiscul a explicat că în ultima săptămână a lunii aprilie, „a crescut foarte mult numărul contribuabililor care au decis să își stingă datoriile sau să își clarifice situația fiscală”.

„Pentru a asigura publicarea unor informații cât mai corecte, în zilele imediat următoare va fi publicată lista debitorilor mici contribuabili, instituţii publice, persoane fizice cu obligaţii fiscale restante rezultate şi din activităţi economice independente sau profesii libere, cu restanțe mai mari de 10.000 lei și persoane fizice cu restanțe mai mari de 1.500 lei, se arată în documentul citat.

Ce informații apar, mai exact, în lista debitorilor?

Potrivit Ordinul ANAF nr. 558/2016, modificat prin intermediul Ordinului ANAF nr. 1164/2016, despre care AvocatNet.ro a scris în acest articol, lista datornicilor la bugetul de stat trebuie să cuprindă:

 • denumirea/numele și prenumele debitorilor;
 • codul de identificare fiscală – în cazul persoanelor juridice;
 • localitatea domiciliului fiscal – în cazul persoanelor fizice (nu va fi menționatCNP-ul);
 • cuantumul total al obligațiilor fiscale restante:
  • obligații fiscale principale și obligații fiscale accesorii;
  • obligații fiscale principale și accesorii necontestate, precum și celecontestate, respectiv cele asupra cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege.

Legislația în vigoare prevede că plafoanele de la care datoriile restante se publică pe site-ul Fiscului, sunt:

 • 100.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;
 • 50.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;
 • 10.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante şi din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere;
 • 1.500 lei, în cazul debitorilor persoane fizice, altele decât cele de la punctul anterior.

Notă: Informațiile despre obligațiile fiscale restante ale debitorilor se stabilesc pe baza evidențelor fiscale existente la nivelul organelor fiscale centrale.

Taxa de reziliere a contractului de telefonie mobilă:LEGALA SAU NU?

Practica operatorilor de telefonie mobilă de a cere o taxă de reziliere, atunci când clienţii vor încetarea serviciilor înainte de expirarea duratei minime contractuale, este considerată abuzivă, potrivit legislaţiei în vigoare. Totuşi, în anumite situaţii, solicitarea unei taxe de reziliere poate fi considerată justă.

Operatorii de telefonie mobilă n-au voie să ceară clienţilor o taxă de reziliere, potrivit Legii nr. 193/2000, atunci când aceştia din urmă vor încetarea serviciilor înainte de expirarea duratei minime contractuale

Într-o situaţie de acest fel, în ciuda interdicţiei legale, operatorii de telefonie mobilă pot avea dreptul să ceară despăgubiri de la clienţi, însă doar în măsura în care există, cu adevărat, un prejudiciu.

„Considerăm că s-ar justifica o despăgubire în sarcina clientului de telefonie mobilă în situaţia în care operatorul de telefonie mobilă ar urma să sufere un prejudiciu ca urmare a unei rezilieri contractuale intempestive din partea clientului, respectiv în situaţia în care acesta a obţinut beneficii de la operatorul economic tocmai în considerarea unei anumite perioade a relaţiei contractuale (reduceri la achiziţionarea aparatelor telefonice, reduceri ale tarifelor lunare, bonusuri legate de perioada contractului etc.)”, a explicat avocat COLTUC MARIUS VICENTIU

Concret, deşi Codul consumului prevede în mod expres că dreptul consumatorilor la denunţarea sau rezilierea unui contract nu poate fi anulat sau restrâns de nicio clauză contractuală sau înţelegere între părţi, legea apără şi dreptul firmelor de a cere despăgubiri, atunci când există o justificare.

„În temeiul art. 84 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, legiuitorul înţelege să apere, pe de altă parte, şi dreptul operatorului economic de a putea solicita despăgubiri clientului în situaţia în care acestea sunt justificate, dar fără a se defini în ce condiţii despăgubirile vor fi considerate juste”

Ce poţi să faci dacă ţi se cere o taxă de reziliere

atunci când se doreşte încetarea serviciilor fără plata unei taxe de reziliere, clienţii trebuie să informeze operatorul de telefonie mobilă, cu respectarea unui termen de preaviz, cu privire la intenţia de a denunţa contractul în mod unilateral.

„În contractele cu executare succesivă sau continuă, aşa cum este şi contractul încheiat cu operatorii de telefonie mobilă, acest drept poate fi exercitat cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz, chiar şi după începerea executării contractului, însă denunţarea nu produce efecte în privinţa prestaţiilor executate sau care se află în curs de executare”

În cele mai multe cazuri, termenul rezonabil de preaviz este de 30 de zile, iar la împlinirea acestuia trebuie transmisă operatorului de telefonie mobilă o notificare de reziliere unilaterală. „De regulă, termenul rezonabil de preaviz este cel de 30 de zile, după împlinirea căruia clientul trebuie să trimită notificarea privind rezilierea unilaterală a contractului operatorului de telefonie mobilă fie prin intermediul unui executor judecătoresc, fie printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi conţinut declarat”

Operatorii de telefonie mobilă nu pot impune un termen de preaviz nerezonabil (de exemplu, unul de şase luni), plus că, chiar dacă aceştia cer o taxă de reziliere, clienţii pot s-o refuze şi să sesizeze reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC).

Clauzele abuzive din contractele de servicii, cum este cea care impune, în mod nejustificat, plata unei taxe de reziliere, pot fi reclamate la ANPC. Potrivit informaţiilor disponibile pe site-ul autorităţii, reclamaţiile pot fi depuse de persoanele fizice numai după încercarea de a rezolva amiabil problemele direct cu firma care a prestat serviciul.

În acelaşi timp, consumatorii mai pot reclama probleme şi la ANCOM, care „poate interveni în situaţiile în care furnizorii de comunicaţii electronice (telefonie, internet, televiziune) încalcă drepturile de informare, nu oferă serviciul de portabilitate a numerelor, nu includ anumite informaţii în contract sau nu respectă legislaţia specifică din domeniul comunicaţiilor electronice”

Mai exact, aşa cum se arată în Legea nr. 193/2000, „o clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract,creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativîntre drepturile şi obligaţiile părţilor”. Clauzele considerate ca nefiind negociate direct cu consumatorii sunt cele stabilite în prealabil, fără a da posibilitatea acestora de a influenţa natura lor.

În cazul de faţă, avocata de la Ionescu şi Sava a lămurit că dezechilibrul amintit de lege este dat de faptul că operatorul de telefonie mobilă instituie taxa de reziliere doar pentru consumatori. Cu alte cuvinte, operatorul ar trebui să instituie şi o taxă pe care să o plătească clienţilor atunci când rezilierea se produce la iniţiativa sau din vina sa.

Deoarece este o practică interzisă prin lege, introducerea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii se sancţionează cu amendă cuprinsă între 200 şi 1.000 de lei.

Ce se întâmplă cu creditele în euro și CHF.O noua lovitura impotriva bancilor

euros

Deputații din Comisia juridică vor dezbate un proiect de lege care vizează conversia creditelor în valută peste două săptămâni. În forma adoptată de Senat, legea spune că debitorii cu credite în valută pot solicita conversia în moneda în care încasează veniturile, la cursul de schimb din data solicitării, fără costuri și garanții suplimentare. Împrumutații în franci elvețieni cer parlamentarilor ca rambursarea creditelor în valută să se facă fie la cursul de la data semnării contractului de credit, fie la un curs mai mic decât cel al pieței, pentru a atenua din impactul deprecierii leului.

În forma inițială, proiectul inițiat de deputatul PSD Ana Birchall și susținut de alți 130 de deputați și senatori nu prevede vreo înlesnire specială pentru debitori, ci doar dreptul acestora de a solicita conversia creditelor din monedă străină într-o valută alternativă. Acest lucru ar însemna pentru împrumutați să recunoască întreaga pierdere valutară în momentul conversiei

Noutate:Telekom obligata sa elimine taxa de reziliere din toate contractele

Tribunalul București arată că Telekom România utilizează o clauză abuzivă în contractele de telefonie, prin care impune plata unor despăgubiri de către clienții care reziliază contractul înainte de termen. Dacă decizia va fi menținută de Curtea de Apel, atunci compania va fi obligată să modifice toate contractele în curs de derulare și să elimine prevederea și din contractele viitoare.

Avocat coltuc
Avocat coltuc

Clauze abuzive telekom
Clauze abuzive telekom

Tribunalul București a decis, în 5 februarie, că această prevedere este abuzivă, a dispus eliminarea sa din toate contractele în curs, precum și din cele viitoare și a amendat Telekom, al treilea operator local după numărul de clienți, cu 200 de lei.

Avocat Drept Penal – Percheziţii în Bucureşti şi Teleorman. Pe cine caută procurorii

Poliţiştii fac percheziţii în Bucureşti şi judeţul Teleorman, într-un dosar privind activităţi ilicite în domeniul comerţului cu alcool.

”Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pun în aplicare 4 mandate de percheziţie în municipiul Bucureşti şi judeţul Teleorman şi 8 mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, contrafacere, punerea în circulaţie de mărfuri contrafăcute şi utilizarea neautorizată a unei mărci precum şi punerea în circulaţie de mărfuri improprii consumului”, se arată în comunicatul DGPMB.

Poliţia Capitalei precizează că din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii desfăşurau activităţi ilicite în domeniul comerţului cu alcool, plasând pe piaţă băuturi contrafăcute.

Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la suma de 100.000 de lei.

Din martie 2016, contractele de credit si ipotecile nu vor mai fi titluri executorii contra consumatorilor.

Nici bancile, nici colectorii de creante nu va vor putea executa direct in baza contractilui/ipotecii.
Ca toata lumea, si bancile si colectorii vor trebui sa va dea mai intii in judecata pentru ca instanta sa stabileasca existenta certa si cuantumul creantei, precum si faptul ca nu vreti sa platiti. In aparare, veti putea invoca prezenta in contracte a clauzelor abuzive, nulitatea contractului pentru lipsa ori putinatatea informatiilor referitoare la riscurile contractului, defectuozitatea produsului bancar, practicile inselatoare sau deceptive in urma carora l-ati cumparat etc.

A inceput campania electorala in favoarea bancilor in 2016.ANPC a publicat proiectul de lege privind contractele de credit pentru consumatori garantate cu bunuri imobile

Ia sa facem un mic exercitiu de memorie:

 • ANPC infiinteaza in 2015 o „instanta” alternativa care nu a judecat nimic
 • Legea insolventei persoanei fizice nu se aplica
 • Legea „Dai casa si scapi de executare” amanata

De fiecare data cand doresti o masura populista anunti: vom ajuta consumatorii impotriva bancilor

Si cand nu isi indeplinesc obligatiile nu se intampla nimic pentru cei care au promis

De ce nu luam exemplul Poloniei si  impozitam mai mult bancile in 2016

Ia uitati ce frumos suna:

Pe 15 martie expiră termenul dat de UE pentru implementarea acestei legi, inexistenţa atrăgând după sine declanşarea procedurii de infrigment pentru România.

În acest sens, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a publicat ieri pe site-ul său proiectul de lege privind contractele de credit pentru consumatori garantate cu bunuri imobile. Observaţii şi propuneri se pot transmite în perioada 23.02.2015 – 5.03.2015.

Incredibil : Polițele RCA nu pot depăși un plafon de majorare de 50 la sută

București, 12 ianuarie 2016 – Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a organizat astăzi o ședință de lucru cu reprezentanții celor nouă societăți de asigurare autorizate să vândă polițe RCA având ca temă verificarea încadrării noilor tarife în plafonul de majorare de 50% convenit prin Protocolul încheiat pe 22 decembrie 2015 și reiterarea angajamentului de continuare a demersurilor comune menite să conducă la normalizarea pieței RCA.
Discuțiile au fost conduse de președintele ASF, domnul Mișu Negrițoiu, secondat de domnul Marius Vorniceanu, vicepreședinte al ASF, și de echipa de supraveghere a sectorului de asigurări.
Întâlnirea la care au participat societățile: Allianz-Țiriac, Uniqa, Asirom, Carpatica Asig, City Insurance, Euroins, Generali, Groupama și Omniasig face parte din acțiunile ASF de monitorizare continuă a implementării Protocolului rezultat în urma discuțiilor cu asociațiile reprezentative ale transportatorilor și asigurătorilor.
Inventarierea pozițiilor celor nouă societăți a relevat respectarea – cu unele excepții marginale, pe categorii de produs – plafonării majorărilor de tarif la 50%, confirmând faptul că noile contracte de asigurare obligatorie RCA încheiate cu transportatorii se înscriu în linia asumată prin Protocolul din decembrie 2015.

Contract de credit. Efectele clauzei atributive de competență

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că, în condițiile în care în contractul de credit ipotecar a fost inserată clauza potrivit căreia, în cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente, conform legii, această clauză care ar conţine prorogarea voluntară de

competenţă teritorială în favoarea instanţei de la sediul social al băncii, întruneşte toate condiţiile pentru a fi considerată abuzivă, în acord cu interpretarea Directivei Consiliului nr. 93/13/CEE coroborată cu reglementarea Uniunii Europene aplicabilă contractelor de credit de consum, cu precizarea că în cauză a fost efectuată de către instanţă o analiză specifică unei cercetări judecătoreşti. În consecință, în speță, clauza atributivă de competenţă nu este operantă, neaplicându-se regula de drept comun, înscrisă în art. 107 alin. (1) Noul C. proc. civ., ci regula înscrisă în art. 113 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., astfel că, Înalta Curte stabilit competenţa în favoarea judecătoriei de la domiciliul consumatorului, căreia i se va trimite dosarul în vederea soluţionării litigiului. (Decizia nr. 1680 din 17 iunie 2015 pronunţată de Secţia a II-a civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie având ca obiect conflict negativ de competență)

Felicitari : Tribunalul Bucureşti a decis ca Vodafone să modifice toate contractele de adeziune în curs de executare – Avocat Coltuc

Tribunalul Bucureşti a admis cererea Autorităţii Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), astfel încât operatorul va renunţa la clauzele abuzive din contracte.

justitie proceseDupă ce a primit mai multe reclamaţii de la abonaţii operatorului telecom Vodafone, ANPC a încheiat mai multe procese verbale de constatare. Potrivit legii 193/2000, de la 1 octombrie 2013, plângerile întemeiate care vizează contractele preformulate – aşa cum sunt şi cele de telefonie mobilă – sunt trimise în instanţă. În cazul în care instanţa constată că există prevederi contractuale cu caracter abuziv, aceasta dispune eliminarea acestora din toate contractele în executare încheiate între profesionistul în cauză şi consumatori.

Tribunalul Bucureşti a decis ca Vodafone să modifice toate contractele de adeziune în curs de executare, precum și să elimine clauzele abuzive din contractele preformulate de același tip, destinate a fi utilizate în cadrul activității profesionale. Totodată, instanța a amendat operatorul cu 200 lei pentru încălcarea prevederilor articolului 1, aliniatul 3 din Legea 193/2000, care interzice comercianților stipularea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.

Contractele de credit ar trebui sau nu să fie considerate titluri executorii?

Argumente PRO:

1. Deşi legea prevede că există varianta contestării la executare, iniţiatorii proiectului de lege subliniază că aceasta nu suspendă automat executarea, astfel că este aproape inutilă. Cetăţenii care se găsesc în situaţia de a fi executaţi silit trebuie să aibă puterea să suspende, de la momentul contestării, măcar pentru o scurtă perioadă, această acţiune cu urmări negative însemnate.

2. Deoarece încă este posibil, deputaţii ar trebui chiar să îmbunătăţească proiectul astfel încât să modifice şi Codul de procedură civilă, pentru a schimba/elimina orice prevedere care permite considerarea contractelor de credit drept titluri executorii.

Argumente CONTRA:

1. Potrivit deputaţilor care s-au ocupat de examinarea documentului şi întocmirea raportului asupra acestuia, Codul de procedură civilă oferă posibilitatea contestării la executare, astfel că cetăţenii au deja o modalitate de a se opune executării silite.

2. Din moment ce Codul de procedură civilă califică, de asemenea, contractul de credit drept titlu executoriu, Guvernul apreciază că modificarea propusă la OUG nr. 99/2006 va fi inutilă şi va duce la o insecuritate a raporturilor juridice.

Voi ce părere aveţi? Contractele de credit ar trebui sau nu să fie considerate titluri executorii?

DISCUTIILE SE POT PURTA AICI

Topul restanţierilor la bănci: Judeţele în care românii au fost doborâţi de rate

Restanţele acumulate de populaţie şi firme la creditele contractate de la bănci au ajuns la 22,45 miliarde de lei la sfârşitul lunii octombrie, în scădere cu 9,5% de la începutul acestui an, reprezentând 10,35% din totalul împrumuturilor luate, potrivit datelor Băncii Naţionale a României (BNR)

Judeţul Vâlcea este campionul restanţelor, ţinând cont de totalul restanţelor în portofoliul de credite contractate de persoanele fizice şi juridice din acest judeţ. Sumele restante în Vâlcea au crescut cu aproape 10% în primele 10 luni ale acestui an, la echivalentul a 510 milioane de lei. Astfel, totalul restanţelor au ajuns să ocupe o cotă de peste 21% din portofoliul de împrumuturi. Vâlcea, un judeţ în care până nu demult cel mai mare angajator era combinatul chimic Oltchim, resimte pe deplin efectele pe orizontală ale insolvenţei companiei de stat. De fapt, trei sferturi din restanţele acumulate în Vâlcea aparţin combinatului chimic, întrucât printre creditorii garantaţi ai Oltchim se înscriu BCR  – cu 230 de milioane de lei şi Banca Transilvania – cu 160 de milioane de lei. Rata şomajului în judeţul Vâlcea era la sfârşitul lunii septembrie de 4,57%, sub media naţională de 4,89%, potrivit datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).   Pe locul al doilea în topul restanţierilor se situează judeţul Giurgiu, unde pentru o cincime din credite se înregistrează restanţe. Sumele restante acumulate au scăzut uşor (-0,54%) în primele 10 luni din acest an, până la echivalentul a 171 milioane de lei, potrivit datelor BNR. În acest judeţ, rata şomajului era de 6,83% la sfârşitul lunii septembrie. De altfel, în judeţul Giurgiu, salariul mediu net este de numai 1.489 de lei, comparativ cu o medie de 1.767 de lei la nivel naţional.    În ciuda faptului că restanţele din Sălaj au scăzut cu 21% în primele 10 luni, judeţul ocupă locul al treilea în topul restanţierilor. Restanţele cumulate de populaţia şi firmele din Sălaj se ridică la echivalentul a 260 de milioane de lei, însă ele ocupă 19% din totalul finanţărilor acordate. Aici, rata şomajului este de 4,87%, apropiată de media naţională, dar salariul mediu net este de numai 1.368 de lei.      La fel, chiar dacă au înregistrat reduceri ale restanţelor cu până la 30%, judeţele Vaslui, Mehedinţi şi Sibiu rămân în vârful clasamentului privind cei mai mari rstanţieri. Cele trei judeţe au sume restante pentru mai bine de 15% din totalul împrumuturilor contractate de persoane fizice şi juridice.    Bucureşti şi judeţul Ilfov cumulează restante de 7,95 miliarde de lei, însă acestea reprezintă numai 9,3% din sondul finanţărilor de 85,45 miliarde de lei. În plus, în Capitală, sumele restante au scăzut cu 8,8% în primele 10 luni. În Bucureşti-Ilfov, rata şomajului era de numai 1,3% la sfârşitul lunii septembrie, iar salariul mediu net este de 2.540 de lei, cu mult peste media naţională.    În judeţele Dâmboviţa, Olt şi Gorj, valoarea restanţelor la creditele contractate de populaţie şi firme nu depăşeşte 6,5% din totalul finanţărilor. De fapt, în aceste judeţe sunt cei mai buni-platnici. În judeţul Dâmboviţa, restanţele se ridicau la finele lunii octombrie la 121 de milioane de lei, în scădere cu 3,43% în primele 10 luni, reprezentând numai 5,8% din soldul creditelor contractate. În Olt, restanţele au scăzut cu 22% de la începutul anului, până la 111 milioane de lei, şi reprezintă 6,24% din total. În schimb, în judeţul Gorj, sumele restante au urcat cu peste 55%, până la 171 milioane de lei. În ciuda acestui avans semnificativ, acestea reprezintă doar 6,4% din totalul împrumuturilor acordate persoanelor fizice şi juridice, plasând judeţul pe locul al treilea în clasamentul celor mai bun-platnici.

sursa adevarul

Ratele in franci elevetieni pentru clienti ai OTP Bank injumatatite, dupa proces

Deja avem din partea Tribunalului Bucuresti o oarecare traditie in a da asemenea solutii favorabile si vedem deja o practica extrem de favorabila la nivel de tara pentru inghetarea cursului valutar.

Instanta a dispus in fiecare dosar in parte inghetarea cursului valutar la acel moment istoric, respectiv anul 2007 si 2008, fiindca despre acest tip de contract discutam

sursa TMB

Au mai ramas 55.000 de credite in CHF, in valoare de 6,4 miliarde lei….Acest numar NU reprezinta si creditele CHF externalizate !!!

Acest numar nu reprezinta numarul REAL…Acest numar NU reprezinta si creditele CHF externalizate !!!

Numarul creditelor in franci elvetieni (CHF) detinute de romani la un numar de 7 banci a scazut cu 19.513, echivalentul a 2,8 miliarde lei, in primele noua luni din acest an, de la 74.849 in decembrie 2014 la 55.336 in septembrie 2015, conform datelor BNR.

Valoarea acestor tipuri de imprumuturi in valuta tarii cantoanelor s-a diminuat, in consecinta, de la echivalentul a 9,2 miliarde lei la 6,4 miliarde lei in aceeasi perioada.

Valoarea medie a unui credit in CHF a scazut, de asemenea, de la echivalentul a 28.000 de euro la finalul anului trecut la 26300 de euro in septembrie 2015.

Diminuarea stocului de credite in franci s-a datorat in mare masura ofertei de conversie in lei derulata in acest an de Banca Transilvania pentru clientii Volksbank, in urma careia un numar de 14.712 de credite in CHF, 80% din total, au fost schimbate in lei, valoarea lor ridicandu-se la 2,2 miliarde lei.

In ciuda succesului ofertei BT, care a implicat si un discount de 22% din valoarea datoriei si eliminarea unui comision de risc, alte banci cu credite in CHF nu au urmat-o, nefiind dispuse sa suporte pierderi sau macar sa suporte o parte din povara deprecierii francului cu 100% dupa izbucnirea crizei din 2008.

Abia in septembrie, Bancpost, una dintre bancile cu cele mai multe credite in CHF, a anuntat o oferta de conversiea creditelor din franci elvetieni (CHF) in lei, cu o reducere de 30% a ratelor lunare, dar numai timp de trei ani.

Problema este ca in urma conversiei creditului din CHF in lei, datoriile clientilor cresc substantial, din cauza dublarii valorii francului elvetian in raport cu leul incepand cu 2008.

Banca nu a anuntat pana acum cati clienti au acceptat aceasta oferta.

Si OTP Bank a anuntat recent ca va derula in perioada decembrie 2015 – martie 2016 un program de conversie in lei a creditelor in franci elvetieni (CHF), care vizeaza 10.500 de clienti cu credite ipotecare, carora baca le va acorda un discont la valoarea din prezent a imprumuturilor, dupa care acestea vor fi schimbate in lei la cursul zilei, astfel incat rata lunara sa nu depaseasca nivelul de la finalul anului 2014, inainte de ultima devalorizare a francului.

ICCJ a decis:Toate procesele deschise de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) vor fi judecate de completele civile din cadrul Tribunalului

CAB a cerut ICCJ să stabilească instanța competentă funcțional sau specializările completelor competente să soluționeze cauzele dintre ANPC și băncile comerciale, atunci când instanța este sesizată de Autoritate în temeiul prevederilor articolului 12 din legea 193/2000.

„În şedinţa din 16 noiembrie 2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit în cauză, a soluţionat un recurs în interesul legii, fiind pronunţată următoarea soluţie:

Decizia nr.24 în dosarul nr.19/2015

Admite recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, litigiile în care sunt implicate Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului/alte organe ale administraţiei publice şi băncile comerciale/profesioniştii, atunci când instanţa de judecată este sesizată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului/alte organe ale administraţiei publice, se soluţionează de secţiile civile/completele specializate în materie civilă (litigii cu profesionişti) din cadrul tribunalului.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată, în şedinţă publică, azi 16 noiembrie 2015.

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziei, aceasta se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I”, a fost decizia ICCJ.

Contractele CESIONATE NU SUNT TITLURI EXECUTORII. Dosarul TREBUIE să treacă pe la instanță – Tribunalul Specializat Cluj

Judecătorii Tribunalului Specializat au analizat dacă „acel caracter de titlu executoriu al contractului de credit se apreciază exclusiv în persoana instituţiei bancare şi a debitorului împrumutat sau se aplică şi cesionarului în cazul cesiunii de creanţă a contractului de credit”. „Asupra acestei probleme de drept, în opinia acestei instanțe, atunci când creditorul care solicită executarea silită a unui contract de credit este creditorul cesionar în urma încheierii unei cesiuni de creanţă cu instituţia de credit, executarea silită este lipsită de un titlu executoriu”, au explicat magistrații.

Aceștia arată că „valoarea de titlu executoriu al unui înscris, altul decât o hotărâre judecătorească, trebuie expres statuată de legiuitor”, lucru valabil în cazul contractelor de credit, dar nu și în cazul celor de cesiune. „Nu se poate extrapola caracterul de titlu executoriu prevăzut de art. 120 din OUG 99/2006 în privinţa contractului de cesiune de creanţă”, mai argumentează judecătorii.

„Noţiunea de creanţă, de garanţii, de accesorii priveşte materialitatea, substanţa dreptului dedus judecăţii, iar nu atributul executorialităţii sale, aspect de drept procesual”, au mai arătat magistrații, care au explicat că „este greşit a interpreta că transferul creanţei implică şi transmiterea valorii sale de titlu executoriu, întrucât caracterul de titlu executoriu al creanţei nu este un accesoriu al dreptului cedat, ci un atribut pe care legiuitorul l-a prevăzut expres sau nu pentru acest contract. În cazul contractelor de garanţie reală şi personală aferente contractului de credit a fost reglementat în mod expres caracterul de titlu executoriu. În cazul cesiunii de creanţă nu a fost prevăzut în mod expres acest caracter”.

„În acelaşi sens, tribunalul reţine că legiuitorul a înţeles să confere caracter de titlu executoriu contractului de credit în considerarea persoanei creditorului, respectiv a instituţiei de credit care acordă împrumutul bancar, titlul executoriu fiind raportat strict cu privire la obiectul său: debitul principal şi accesoriile, precum şi la subiectele sale: instituţia bancară şi debitorul”, au mai explicat judecătorii Tribunalului Specializat Cluj.

Aceștia au mai arătat că cesiunea de creanţă reprezintă un contract de sine stătător, care poate comporta transformări în planul întinderii dreptului de creanţă şi care poate fi şi trebuie să fie, la rândul său, supus analizei judecătorului în ceea ce priveşte întinderea creanţei pretinse pe calea unei acţiuni de drept comun, debitorul cedat având, la rândul său, posibilitatea invocării unor apărări, precum inopozabilitatea cesiunii de creanţă, aspecte care privesc fondul dreptului, iar ulterior obţinerii unui titlu executoriu, cesionarul creditor se poate adresa executorului judecătoresc în vederea executării silite.

Pe speța dedusă judecății, Tribunalul a decis că executarea silită în dosarul execuţional s-a realizat în lipsa unui titlu executoriu, fiind în consecință anulată.

Un dosar penal pe zi – 09.11.2015 ,Cristian Popescu Piedone, arestat preventiv. Fostul primar al sectorului 4 este acuzat de abuz în serviciu și fals intelectual

Judecătorii au decis, sâmbătă seara, arestarea preventivă a lui Cristian Popescu Piedone.

De asemenea, alte două angajate de la Primăria Sectorului 4, au fost arestate preventiv. Este vorba despre Aurelia Iofciu şi Luminiţa Larisa Ganea.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a câștigat un al doilea proces privitor la clauzele abuzive, de această dată cu referire la contractele de credit de la Banca Românească

„Tip solutie: Admite in parte cererea

Solutia pe scurt: Admite în parte sesizarea.

Menţine parţial procesul verbal nr.0630802/1279/30.10.2013 întocmit de petentă şi constată caracterul abuziv al clauzelor inserate la art.5 lit.d în contractele de credit B0029570/7.10.2008 şi B0026838/16.09.2008 şi art.6 alin.1 în contractele de credit B0029570/7.10.2008, B0026838/16.09.2008 şi 54073888 din 10.10.2007, obligând pârâta la modificarea clauzelor considerate abuzive.

În temeiul art.13 alin.2 raportat la art.16 din Legea 193/2000, aplică pârâtei sancţiunea contravenţională a amenzii de 400 lei.

Respinge capătul 4 al cererii de chemare în judecată, constatând lipsa calităţii procesuale active.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată în şedinţa publică din 5 noiembrie 2015.”

CLAUZELE ABUZIVE, creditele VÂNDUTE și dreptul CONSUMATORILOR – DECIZII ICCJ

Instanţele de judecată au nu doar DREPTUL, dar chiar și OBLIGAȚIA să examineze caracterul ABUZIV al CLAUZELOR privind PREȚUL, chiar dacă sunt redactate în mod clar şi inteligibil, și cu atât mai mult când nu sunt redactate clar şi inteligibil, a decis Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), potrivit unei motivări publicate recent. De asemenea, Curtea Supremă a decis că, în cazul creditelor vândute de bănci către diverse SPV-uri, cedentul din cesiunea de creanţă, în calitate de parte contractantă, ARE CALITATE PROCESUALĂ pasivă

Reminder : „Efectele juridice negative ale ofertelor băncilor BCR,TRANSILVANIA,VOLKSBANK,PIRAEUS,BANCPOST,OTP”

Asociația Stop abuzuri bănci organizează în incinta Electromagnetica Business Park pe data de 14.10.2015, orele 11.00 -13.00 Conferința de presă ‘Efectele juridice negative ale ofertelor băncilor BCR,TRANSILVANIA,VOLKSBANK,PIRAEUS,BANCPOST,OTP”

INVITAT SPECIAL AVOCAT COLTUC MARIUS VICENȚIU.

Tematica abordată:
—Analiza fiecărei oferte a băncilor privind clauzele abuzive din contracte
—Executarea silită și insolvența persoanelor fizice
—Clauzele abuzive din contractele persoanelor juridice.

Invitați: televiziuni, massmedia, consumatori, reprezentanți ai firmelor

Puteți participa GRATUIT trimițând un email la adresa : marketing@coltuc.ro

Conferinta de presa “Efectele juridice negative ale ofertelor bancilor BCR,TRANSILVANIA,VOLKSBANK,PIRAEUS,BANCPOST,OTP”

Conferinta de presa “Efectele juridice negative ale ofertelor bancilor BCR,TRANSILVANIA,VOLKSBANK, PIRAEUS, BANCPOST, OTP”

 
Asociatia Stop abuzuri banci organizeaza in incinta Electromagnetica Business Park pe data de 14.10.2015,orele 11.00 -13.00 Conferinta de presa “Efectele juridice negative ale ofertelor bancilor BCR,TRANSILVANIA,VOLKSBANK,PIRAEUS,BANCPOST,OTP”
 
INVITAT SPECIAL AVOCAT COLTUC MARIUS VICENTIU.
 
 
Tematica abordata:
– Analiza fiecarei oferte a bancilor privind clauzele abuzive din contracte
– Executarea silita si insolventa persoanelor fizice
– Clauzele abuzive din contractile persoanelor juridice
 
 
Invitati: televiziuni,massmedia,consumatori,reprezentati ai firmelor
 
 
Puteti participa GRATUIT trimitand un email la adresa : marketing@coltuc.ro
 
 
 

Bancherii reincep goana dupa clienti dupa ce au terminat de curatat portofoliile de neperformante si promoveaza agresiv creditele de consum-CREDITELE CU BULETINUL

Atentie la contractele pe care le semnati!

Restanțele populației și firmelor la creditele în lei au crescut

Restanțele populației și firmelor la creditele în lei au crescut, în luna august, cu aproape un procent, până la 9,73 miliarde de lei, în timp ce restanțele la valută au scăzut cu 0,76%, până la 13,4 miliarde echivalent lei, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

În totalul creditelor acordate în lei, ponderea restanțelor a scăzut la 9,23% în august, de la 9,32% în iulie, din cauza creșterii volumului împrumuturilor de la 103,4 miliarde de lei în iulie la 105,4 miliarde de lei.

La creditele în valută, ponderea restanțelor în total împrumuturi acordate a scăzut în august la 12,11% de la 12,15% în luna anterioară, iar volumul creditelor s-a redus la 110,8 miliarde de lei în august, de la 111,3 miliarde de lei în iulie.

Bucureștiul a urmat tendința la nivel național și a înregistrat o creștere a restanțelor la împrumuturile în monedă națională, cu 0,66% în august față de iulie, de la 2,33 miliarde de lei la 2,35 miliarde de lei. În privința restanțelor la creditele în valută, și în Capitală acestea au scăzut cu 1,35%, de la 6,04 miliarde echivalent lei în iulie la 5,96 miliarde de lei în august.

Datele de trafic ale abonatilor, pe care le pastreaza in prezent operatorii de telefonie si internet, vor fi stocate timp de maximum trei ani, potrivit unui proiect de act normativ adoptat astazi, prin vot final, de Camera Deputatilor.

In principal, documentul prevede o durata maxima pentru pastrarea datelor de trafic ale abonatilor si utilizatorilor de servicii de telefonie si internet – date care sunt prelucrate si stocate in prezent de operatori pentru a putea emite facturi si pentru a asigura serviciile respective. In plus, sunt introduse unele prevederi conform carora accesul la datele de trafic va fi facut doar in baza unei autorizari judecatoresti.

Mai precis, propunerea legislativa stabileste ca datele de trafic ale abonatilor si utilizatorilor, care sunt prelucrate si pastrate de catre operatorii de telefonie si internet, vor fi sterse sauanonimizate la momentul la care acestea nu vor mai fi necesare la transmiterea comunicarilor, insa nu mai tarziu de trei ani de la efectuarii comunicarii.

De asemenea, termenul de maximum trei ani de la efectuarea comunicarii va fi valabil si pentru datele de trafic prelucrate pentru a stabili obligatiile contractuale ale abonatilor la serviciile de comunicatii a caror plata se face in avans.

Referitor la accesul autoritatilor la datele detinute de operatorii de telefonie si internet, in proiectul adoptat de Parlament este precizat expres ca acesta va fi facut cu autorizare judecatoreasca.

„La solicitarea instantelor de judecata sau la solicitarea organelor de urmarire penala ori a organelor de stat cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale, cu autorizarea prealabila a judecatorului stabilit potrivit legii, furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului si furnizorii de retele publice de comunicatii electronice pun la dispozitia acestora, de indata, dar nu mai tarziu de 48 de ore, datele de trafic, datele de identificare a echipamentului (echipamentele operatorilor de telefonie si internet – n.r.) si datele de localizare, in conformitate cu prevederile referitoare la protectia datelor cu caracter personal”, scrie in documentul mentionat.

In situatia in care solicitarile si raspunsurile vor fi transmise in format electronic, acestea vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa. Cererile vor fi procesate cu confidentialitate.

Datele cerute de autoritati nu vor putea fi sterse sau anonimizate de catre operatorii de telefonie si internet atunci cand solicitarea va fi insotita/urmata de o notificare din care sa reiasa ca pastrarea acestora este necesara. Totusi, acestea nu vor fi pastrate mai mult de cinci ani de la data solicitarii sau pana cand instanta pronunta o hotarare definitiva.

„Datele de trafic, datele de identificare a echipamentului si datele de localizare solicitate (…) nu fac obiectul stergerii sau anonimizarii de catre furnizori, atunci cand solicitarea formulata (…) este insotita sau urmata de o notificare cu privire la necesitatea mentinerii lor, in scopul identificarii si conservarii probelor sau indiciilor temeinice, in cadrul investigatiilor pentru combaterea infractiunilor sau in domeniul apararii si securitatii nationale, atat timp cat subzista motivele care au stat la baza solicitarii, dar nu mai mult de cinci ani de la data solicitarii sau, dupa caz, pana la pronuntarea unei hotarari definitive a instantei de judecata”, este explicat in proiectul de act normativ aprobat.

Initiatorii tin sa sublinieze ca prevederile propuse tin cont de decizia Curtii Constitutionale (CCR) prin care, in 2014, a fost declarata neconstitutionala Legea „Big Brother” si ca acestea stabilesc doar felul in care datele utilizatorilor de internet si telefonie vor putea fi accesate de catre autoritati.

„Prezenta propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr. 506/2004 are ca obiect reglementarea accesului la datele detinute de furnizorii de servicii de comunicatii electronice, raspunzand totodata si criticilor formulate de Curtea Constitutionala. Actul normativ aduce clarificari privind categoriile de date care sunt detinute si prelucrate de catre furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau de retele publice de comunicatii, in scopul derularii activitatilor comerciale proprii, precum si in cadrul activitatilor de asigurare a serviciilor de comunicatii electronice, fara sa impuna obligatii suplimentare de retinere”, se arata in expunerea de motive anexata proiectului.

Practic, din moment ce documentul nu prevede vreo obligatie de a retine datele in afara scopului facturarii si asigurarii serviciilor, initiatorii subliniaza ca nu este necesara asigurarea unor garantii suplimentare referitoare la prelucrarea si stocarea acestora si nici instituirea unui alt mecanism de control.

Trei dintre procesele privind clauzele abuzive din contractele de credit deschise de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) se vor desfășura astăzi la Tribunalul Municipiului București (TMB)

Primul proces, ANPC contra BCR, se desfășoară de la ora 8:30, la completul C4 – CA, dosarul 1513/2/2015, ANPC contra BCR SA.

Al doilea dosar, ANPC vs. Banca Românească, are loc de la ora 10:30, la completul C11 – Fond, în dosarul 13864/3/2015***.

Și, în fine, de la ora 12:30, la completul C26 – CA, se desfășoară procesul ANPC contra Bancpost, îndosarul 286/2/2015

O decizie foarte importanta pentru firme:abonamentele juridice sunt deductibile fiscal pe TVA fara a dovedi serviciile juridice

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dat publicității joi, 3 septembrie 2015, hotărârea pronunțată în cauza C-463/14 Asparuhovo Lake Investment Company, cu privire la: TVA –Noțiunea „prestare de servicii” – Contrat de abonament privind prestarea de servicii de consultanță – Fapt generator al taxei – Necesitatea dovedirii prestării efective a serviciilor – Exigibilitatea taxei (Camera a III-a, jud. dr. Camelia Toader, membru al completului)

Cererea de decizie preliminară privește interpretarea Directivei TVA și a fost formulată în cadrul unui litigiu între Asparuhovo Lake Investment Company OOD (ALIC), pe de o parte, și directorul Direcției „Contestații și practici în materie fiscală și de securitate socială” pentru orașul Varna din cadrul administrației centrale a Agenției Naționale a Veniturilor Publice, pe de altă parte, cu privire la deducerea TVA care a fost aplicată în amonte pentru achiziția de servicii de consultanță pe bază de abonament.

ALIC, o societate bulgară a cărei activitate are ca obiect principal agricultura, horticultura, creșterea animalelor, a încheiat contracte de abonament având ca obiect servicii de consultanță cu patru alte societăți („prestatorii”) în domeniile finanțării întreprinderilor, dezvoltării comerciale, serviciilor de consultanță juridică și, respectiv, în domeniul serviciilor privind securitatea informațiilor. Ea s‑a angajat să le plătească o remunerație săptămânală, plătită în fiecare zi de luni a săptămânii care urmează celei pentru care este datorată remunerația. Ulterior, ALIC a dedus TVA‑ul indicat pe facturile emise de prestatori.

În urma unui control fiscal, administrația fiscală a constatat că facturile au fost emise în termenul indicat în contracte, contabilizate în mod corespunzător în registrele prestatorilor, precum și în cele ale ALIC și că au făcut obiectul unei declarații privind TVA‑ul. Administrația fiscală a considerat că nu a fost prezentată nicio probă cu privire la tipul, la cantitatea și la natura serviciilor furnizate în mod real, în special niciun document direct referitor la numărul de ore executate, și că nu au fost furnizate niciun fel de informații cu privire la modul de stabilire a prețurilor serviciilor. Prin urmare, administrația fiscală a emis o decizie de impunere prin care a refuzat societății ALIC dreptul de a deduce TVA‑ul facturat de prestatori asupra sumei de 33.349 de leva bulgare, adică aproximativ 17.000 de euro.

ALIC a contestat decizia și, ulterior, a introdus o acțiune la instanța de trimitere care a sesizat CJUE cu mai multe întrebări referitoare la Directiva TVA.

Curtea a decis că Directiva TVA trebuie interpretată în sensul că noțiunea „prestare de servicii” cuprinde contractele de abonament privind prestarea de servicii de consultanță unei întreprinderi, în special de natură juridică, comercială și financiară, în cadrul cărora prestatorul s‑a pus la dispoziția beneficiarului pe durata contractului. În ceea ce privește contractele de abonament privind prestarea de servicii de consultanță precum cele în discuție în litigiul principal, Directiva TVA trebuie interpretată în sensul că faptul generator al taxei și exigibilitatea acesteia intervin la expirarea perioadei pentru care s‑a convenit plata, fără să prezinte importanță dacă beneficiarul a apelat efectiv sau cât de des a apelat la serviciile prestatorului.

Al vostru avocat Coltuc Marius Vicentiu