Cum infiintam o firma de transport in 2020?(RECOMAND coltucsiasociatii.ro)

Cum infiintam o firma de transport in 2020?(RECOMAND coltucsiasociatii.ro)

Cum infiintam o firma de transport in 2020?

„Lucram cu firmele de transport de peste 17 ani” precizeaza Coltuc Marius Vicentiu,CEO COLTUC SI ASOCIATII https://coltucsiasociatii.ro/

Procedura de infiintare a societatii este cea obisnuita, nefiind diferita prin natura activitatii. Dupa rezervarea denumirii companiei, urmeaza redactarea documentelor necesare .(de exemplu, act constitutiv, declaratii asociati/administratori, specimen de semnatura administrator, contract de sediu, acte de identitate asociati, formulare tip).
Capitalul social minim pentru acest tip de activitate este de 200 lei, iar numarul minim de asociati este de 1 persoana.
Marius Vicentiu Coltuc,CEO COLTUC SI ASOCIATII explica intr-un articol https://coltucsiasociatii.ro/infiintare-firme care sunt pasii pe care trebuie sa ii urmezi, precum si costurile necesare infiintarii unei companii de transport.

transport-transport persoane intern-transport autocar-firme transport-ratb-transporturi

transport.licitatiijuridice.ro  Primul Portal al Transporturilor din Romania ofera o Bursa a Transporturilor Rutiere de Marfa si permite Licitatii Online, ofera Auto Rute, Meteo, Anunturi gratuit

Licenta de transport international

Modul de atribuire a licenţei de execuţie pentru traseu, în trafic internaţional, se găseşte reglementat în Normele de autorizare şi efectuare a transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin

 

 

 Ordinul nr. 1842/2001.

    Licenţa de execuţie pentru traseu se eliberează în cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional, de către agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române A.R.R. în a cărei rază se află localitatea cap de traseu de pe teritoriul României şi în care operatorul de transport rutier public îşi are sediul ori are deschis un punct de lucru, o filială sau o sucursală pentru care a obţinut exemplar de serviciu al licenţei de transport rutier public.

 

    Pentru atribuirea licenţei de execuţie pentru traseu pentru traseele în cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional se vor parcurge următoarele etape:

 

   1) se va depune dosarul;

    În vederea atribuirii licenţei de execuţie pentru traseu pentru traseele în cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional, operatorul de transport rutier public depune la Direcţia licenţe, autorizări şi investiţii din cadrul Autorităţii Rutiere Române – A.R.R. un dosar pentru fiecare licenţă de execuţie pentru traseu solicitată, care trebuie să cuprindă:

   – traseul şi graficul de circulaţie propus pentru parcursul intern;

   – numele operatorului de transport rutier public şi al partenerului străin;

   – lista cuprinzând autovehiculele, pe numere de înmatriculare, pentru care deţine licenţă de execuţie valabilă, cu care se vor efectua cursele pe acel traseu;

   – lista cuprinzând autovehiculele de rezervă, pe numere de înmatriculare, pentru care există licenţă de execuţie valabilă şi, dacă este cazul, contractul cu deţinătorul autovehiculelor.

    O licenţă de execuţie pentru traseu se poate solicita dacă operatorul de transport rutier public are în localitatea cap de traseu, din care este prevăzută plecarea curselor pe traseul respectiv, sediul sau o filială, sucursală ori un punct de lucru şi spaţiu suficient pentru parcarea autovehiculelor aflate în administrarea sa şi pentru autovehiculele partenerului străin.

 

    Documentele solicitate la eliberarea licenţei de transport rutier public, a licenţei de transport rutier în interes propriu sau a autorizaţiei de transport rutier în interes propriu, precum şi a licenţelor de execuţie se prezintă la sediul agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., în copie, ştampilate şi semnate de administratorul societăţii, fiecare copie având înscris în mod expres: «Subsemnatul …, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, că prezentul act este conform cu originalul

 

   2) salariaţii Direcţiei licenţe, autorizări şi investiţii din cadrul Autorităţii Rutiere Române – A.R.R. primesc şi înregistrează dosarul, verificând dacă este complet. Acesta se returnează operatorului de transport rutier public dacă nu conţine toate elementele necesare;

 

   3) după analiza dosarului depus se aprobă traseul şi graficul de circulaţie sau se transmit operatorului de transport rutier modificările care trebuie operate în vederea aprobării;

   4) dosarul aprobat de Direcţia licenţe, autorizări şi investiţii din cadrul Autorităţii Rutiere Române – A.R.R. se depune la Direcţia generală de reglementări şi calitatea serviciilor în transporturile rutiere împreună cu documentele necesare;

    Documentele ce urmează să se depună la Direcţia generală de reglementări
şi calitatea serviciilor în transporturile rutiere împreună cu dosarul aprobat
sunt:

   – contractul autentificat perfectat cu un partener străin din ţara de destinaţie sau, în cazul asocierii, contractul de asociere dintre operatorul de transport român şi operatorul de transport străin pentru efectuarea în comun a curselor prevăzute în graficul de circulaţie, cel puţin la paritate pentru partea română;

   – abilitarea partenerului străin de către Ministerul Transporturilor din ţara de origine cu privire la efectuarea de către acesta a transportului de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional, în traducere autorizată;

   – schiţa traseului, cu evidenţierea punctelor de frontieră;

   – modelul legitimaţiilor de călătorie;

   – perioada de efectuare a transportului de persoane prin servicii regulate pe traseul respectiv.

 

   5) licenţa de execuţie pentru traseu se eliberează după ce operatorul de transport rutier prezintă agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române A.R.R. avizul favorabil al Direcţiei generale de reglementări şi calitatea serviciilor în transporturile rutiere.

NASA a premiat două echipe ale elevilor bucureşteni în cadrul unui concurs

Peste 120 de liceeni, care au venit cu 60 de propuneri, s-au înscris în cele patru categorii, adică echipe americane şi din afara SUA şi concurenţi individuali (americani şi din afara SUA).

În ceea ce priveşte concurenţii străini, Muraru Costin Grigore, Felix Liviu Milorad şi  Muraru Sebastian, elevi în clasa a noua la Colegiul Tudor Vianu din Bucureşti, s-au clasat pe locul întâi la echipe, în vreme ce la individual câştigător a fost un elev din Singapore, Sidhart Krishnan.

Pe locul doi, la echipe, s-au situat tot elevi de la Colegiul Tudor Vianu: Vlad Adam, Ana Maria Borlovan, Roberta Răileanu şi Sabina Zăvoianu, toţi în clasa a noua. Pe locul trei s-a clasat o echipă a unui liceu din capitala Greciei.

Participanţii au avut de ales între două modalităţi de a intra în competiţie. Astfel, ei au putut fie să conceapă un studiu care să abordeze provocările şi soluţiile oferite de zborurile supersonice, fie să propună un prototip de avion supersonic comercial care să poată funcţiona în 2020.

„Toate conceptele au fost pline de imaginaţie şi inovatoare”, declarat unul din cercetătorii de la NASA care au analizat propunerile venite din toată lumea. Jurizarea s-a făcut în funcţie de măsura în care elevii şi-au alcătuit documentaţia şi după modul în care au respectat criterii de bază cum ar fi conţinutul documentat, creativitatea, imaginaţia, organizarea şi redactarea.

 

realitatea

Luptător pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989

Prin sentinţa civilă nr. 2087 din 3 octombrie 2006, Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal a respins, ca neîntemeiată, acţiunea formulată de reclamantul TG în contradictoriu cu pârâţii Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989,

”  S.C. „METROREX CFR CĂLĂTORI” – S.A. şi S.N. Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” – S.A., prin care solicita obligarea primului pârât să-i predea documentele ce-i asigură, pentru anul 2006 şi, respectiv, pentru anii 2006-2007, exercitarea drepturilor conferite de art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 341/2004, obligarea celorlalţi doi pârâţi să-i predea aceste documente şi obligarea pârâţilor vinovaţi de nepredarea documentelor la plata de despăgubiri pentru împiedicarea exercitării dreptului legal menţionat, începând cu luna martie 2006 şi până la data predării documentelor respective, cuantumul acestor despăgubiri fiind precizat la 20 RON/lună, în cazul călătoriei cu metroul, şi la 2400 RON/an, în cazul călătoriei pe cale ferată, precum şi obligarea pârâţilor la plata de  penalităţi pe zi de întârziere, în cuantum de 100 RON, cu plata cheltuielilor de judecată.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut, că nu există nici o dispoziţie legală care să permită expedierea prin poştă a documentelor solicitate de reclamant, o asemenea operaţiune fiind, de altfel, supusă riscului pierderii documentelor sau  ajungerii lor în posesia altei persoane, revenind reclamantului obligaţia de a se prezenta la sediul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor, în timpul programului cu publicul, pentru a primi documentele solicitate, ceea ce, însă, acesta nu a făcut.

Reclamantul a declarat recurs, arătând că judecătorul fondului nu şi-a motivat în drept soluţia, limitându-se la un simplu raţionament ce se plasează însă în afara chestiunilor legale ce ar fi trebuit analizate, întrucât nu s-a solicitat de către reclamant expedierea prin poştă a documentelor de transport gratuite.

Recurentul a arătat că instanţa de fond deşi trebuia să oblige autorităţile pârâte la  predarea documentelor de transport gratuite, a reţinut culpa sa, deşi nu este stipulată în lege obligaţia de prezentare a beneficiarului la sediul pârâţilor pentru a intra în posesia documentelor de transport ce i se cuvin.

În fine, recurentul-reclamant, învederând că a dovedit în susţinerea acţiunii sale că are calitatea de beneficiar al dreptului conferit prin art.5 lit.k din Legea nr.341/2004, şi că nu i s-a răspuns petiţiei din data de 8.05.2005, a precizat că la mijlocul lunii decembrie 2006,            Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 i-a înmânat documentele solicitate, necesare transportului gratuit pe linia ferată şi metrou aferente anului 2006. Drept urmare, recurentul şi-a restrâns şi precizat ulterior  recursul   de faţă ca şi  acţiunea iniţială în sensul expres menţionat în partea introductivă a prezentei hotărâri.

Recursul este fondat.

Recurentul-reclamant, deţinător al unui certificat eliberat la data de 23.12.2005, ce confirmă titlul de „Luptător pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989 – Luptător rănit şi reţinut”,  beneficiază de drepturile conferite de Legea nr.341/2004, astfel cum o atestă chiar acest document, incluzând transportul urban gratuit cu mijloacele de transpot în comun şi, anual, 12 călătorii gratuite pe calea ferată, la clasa I dus-întors cu toate categoriile de trenuri de călători (art.5 alin.1 lit.k din Legea nr.341/2004).

Rezultă totodată, incontestabil,  că urmare  a demersurilor întreprinse de recurentul-reclamant în vederea obţinerii documentelor care să-i permită transportul  gratuit cu trenul şi metroul şi a răspunsurilor primite de la intimaţii S.C. „METROREX CFR CĂLĂTORI” – S.A. şi S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” – S.A., prin care i s-a comunicat că respectivele documente se distribuie numai de intimata Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, acesta s-a adresat la data de 8.05.2006  intimatei  cu  aceeaşi solicitare, la care însă, nu a mai primit nici un răspuns.

Înalta Curte apreciază că în sensul Legii nr.554/2004, recurentul-reclamant a dovedit vătămarea ce i-a fost produsă în dreptul său legal conferit de Legea nr.341/2004 prin nesoluţionarea de către autoritatea competentă respectiv intimata – pârâtă Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, a solicitărilor sale legitime, cu atât mai mult cu cât, contrar celor reţinute de către instanţa de fond, nu se poate stabili o culpă în sarcina recurentului-reclamant prin simplul fapt al neprezentării la sediul autorităţilor emitente, pentru înmânarea documentelor solicitate, câtă vreme o astfel de obligaţie şi/sau procedură nu este legal prevăzută.

Apărarea intimatei în sensul postării pe site-ul autorităţii a informaţiilor necesare pentru emiterea acestor documente nu prezintă, în opinia Înaltei Curţi, relevanţă din perspectiva prevederilor Legii nr.554/2004, refuzul de soluţionare a solicitării recurentului – reclamant apărând astfel ca total nejustificat.

În fine, pe acest ultim aspect Înalta Curte nu poate să nu reţină că şi împrejurarea survenită ulterior pronunţării hotărârii atacate, constând în predarea către recurent a documentelor solicitate, necesare transportului gratuit pe calea ferată şi cu metroul pentru anul 2006, de către reprezentantul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, efectuată prin intermediul executorului judecătoresc, la sediul acestuia, reprezintă un argument în plus în sensul celor arătate, respectiv a inexistenţei unei obligaţiii legale prevăzute în sarcina solicitantului, care să poată paraliza sau măcar justifica atitudinea pasivă a autorităţii competente să emită documentele de transport.

Reţinând aşadar vătămarea produsă recurentului-reclamant, potrivit art.1 din Legea nr.554/2004, Înalta Curte, urmare a admiterii recursului şi a modificării hotărârii atacate, a admis în parte acţiunea restrânsă a reclamantului-recurent, respectiv în ceea ce priveşte acordarea despăgubirilor pentru daunele materiale şi morale cauzate, potrivit art.18 alin. (3) din Legea nr.554/2004, în cuantumul solicitat şi în mod obiectiv cuantificat de recurentul – reclamant şi care, de altfel nici nu a fost contestat, de intimaţii-pârâţi.

Cum din actele şi lucrările dosarului nu a rezultat nici o culpă din partea intimatelor pârâte S.C. „METROREX CFR CĂLĂTORI” – S.A. şi S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” – S.A. în ceea ce priveşte nesoluţionarea solicitărilor legitime formulate de recurentul-reclamant  TG, în condiţiile în care nu le revin competenţe în emiterea unor astfel de documente, Înalta Curte a dispus numai obligarea pârâtei-intimate la plata despăgubirilor către acesta, în cuantum de 180 lei reprezentând  contravaloare călătorii metrou şi la 617 lei contravaloare călătorii pe calea ferată. Totodată a respins ca neîntemeiate celelalte cereri  ale recurentului faţă de celelalte două pârâte – intimate, cu aplicarea art.274 – 276 Cod procedură civilă în acelaşi sens.

Porumbul românesc se exportă la un preţ de 120 euro/tonă, printre cele mai mici din Europa

Porumbul din România, Serbia şi Ungaria, ţări care folosesc pentru livrări portul Constanţa, se exportă în noiembrie la un preţ FOB (ce nu include cheltuielile de transport sau asigurare) de 120 euro/tonă, printre cele mai mici din Europa, potrivit Reuters.

Astfel, pentru livrările din noiembrie, preţul FOB negociat pentru porumbul expediat din porturile din Croaţia este de 121 euro/tonă, iar porumbul din Franţa, considerat de calitate mai bună, se vinde cu 131-134 euro/tonă, preţ care include însă şi costul transportului.

În 2008, producţia de porumb din Franţa este estimată la 15 milioane de tone, faţă de 14,4 milioane tone în 2007, în ciuda unor întârzieri în recoltare ca urmare a ploilor mari din ultima perioadă, potrivit institutului francez Arvalis, citat de Reuters.

În România, producţia de porumb a fost anul trecut de 3,85 milioane tone şi este estimată la circa 4 milioane tone pentru 2008, potrivit ultimelor date ale Ministerului Agriculturii.

Franţa are probleme, de altfel, în a exporta porumb, din cauza preţului mult mai mare decât al altor producători europeni importanţi, mai ales Ucraina, care are un disponibil pentru export de circa 2,7 milioane tone de porumb, faţă de 1,5 milioane tone în anul agricol precedent, potrivit unor estimări ale companiei de consultanţă pentru agricultură UkrAgroConsult.

„Calitatea bună (a porumbului din Franţa) nu va fi suficientă pentru a compensa diferenţa de preţ faţă de alte ţări”, a declarat un trader, citat de Reuters.

Preţurile la termen pentru porumb – cumpărat mai ales pentru a fi folosit ca furaj – au scăzut cu peste 40% de la sfârşitul lui iunie pe platforma Euronext, ajungând sub preţul la grâu, ca urmare a ofertei mari de furaje şi îngrijorărilor legate de scăderea cererii de carne, pe fondul crizei financiare.

Achiziţiile din stocul de intervenţie din Uniunea Europeană, care au început în luna noiembrie, nu au adus mult optimism în piaţă, în condiţiile în care stocul de intervenţie din UE este în acest an de 700.000 de tone, mai puţin de jumătate faţă de cel de anul trecut, de 1,5 milioane tone.

REGULI PRACTICE PRIVIND CIRCULATIA CEREALELOR IN ROMANIA

REGULI PRACTICE PRIVIND CIRCULATIA CEREALELOR IN ROMANIA ORDIN nr. 1027 din 19 iunie 2006 privind aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006 Care sunt principalele instrumente?

Cel mai important este borderoul de achizitie Dar ce cuprinde el? BORDEROU DE ACHIZIŢIE (cereale şi produse procesate din cereale) (cod 14-4-13/c) Formular cu regim special de tipărire, înseriere şi numerotare asigurat de Compania Naţională „Imprimeria Naţională” Formularul se utilizează pentru achiziţia de cereale şi produse procesate din cereale, numai de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată. Formularul poate să conţină pe lângă elementele obligatorii din model şi alte elemente pe care societatea le consideră necesare, respectiv date referitoare la calitatea produselor. 1.Serveşte ca: – document de înregistrare în gestiune a produselor cumpărate; – document justificativ de înregistrare în contabilitate a valorii produselor cumpărate. 2.Se întocmeşte în 3 exemplare de către delegatul cumpărătorului, care achiziţionează cereale de la producătorii individuali persoane fizice, în momentul achiziţiei. Se semnează de persoana care face achiziţiile respective şi de gestionarul care primeşte marfa. 3.Circulă: – la gestiune, pentru semnarea de primire a produselor şi întocmirea Notei de recepţie şi constatare de diferenţe (exemplarele 1 şi 2); – la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1); – rămâne în carnet (exemplarul 2); – la vânzătorul cerealelor (exemplarul 3). 4.Se arhivează: – la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1); – la delegatul achizitor (exemplarul 2). BORDEROU DE ACHIZIŢIE (cereale şi produse procesate din cereale) nr …………..data …………………. (de la producători individuali) Nr. crt. Contract (nr./data) Denumirea produsului U.M. Cantitatea Preţul unitar – lei – Valoarea – lei – Suma plătită – lei – Semnătura de primire a sumei 0 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL (lei) X X Date privind expediţia Numele si prenumele delegatului cumpărătorului …………………… Buletinul/cartea de identitate ……. seria ……… nr. …………………, eliberat/eliberată …………………………………………………. Mijlocul de transport ………………..r. …………………………. Semnătura delegatului cumpărătorului …………………………………….. Semnătura gestionarului …………………………………….. Av.COLTUC MARIUS VICENTIU

Lucrările la autostrada Bucureşti Braşov înaintează greu din cauza preţurilor umflate la terenuri

Lucrările la autostrada Bucureşti-Braşov, cel mai nou proiect al Ministerului Transporturilor, bat pasul pe loc. De această dată nu din cauza constructorilor, ci a birocraţiei, dar şi a celor care au umfat mult preţurile, cu speranţa că vor face o afacere profitabilă pe banii statului.

Printre cei care vor fi expropriaţi se află şi nume cu greutate: miliardarul Robert Negoiţă, afaceristul George Prelea sau primarul comunei Ştefăneşti, Anghel Rababoc. Deşi decizia de expropriere a fost emisă printr-o hotărâre de guvern încă din aprilie, oamenii n-au primit nici până încă vreo înştiinţare oficială de la Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri.

„Lucrurile se mişcă destul de prost, totuşi am înţeles că ar fi o decizie din luna aprilie, dar până acum mi se pare în neregulă că nimeni nu ne-a contractat”, a spus Robert Negoiţă.

Cât despre Primarul de Ştefăneşti, Anghel Rababoc, el nici măcar nu recunoaşte că are teren pe traseul viitoarei autostrăzi spre Braşov, deşi actele îl contrazic.

Oficialii Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri recunosc că au o problemă cu exproprierile, mai ales pe primul tronson, între Bucureşti şi Moara Vlăsiei. De asemenea, prin vânzarile repetate, preţurile terenurilor au crescut mult, iar o cotaţie oficială nici nu există.

Oficialii Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri spun că au pus deja la bătaie o parte din cele peste 110 de milioane de lei pentru exproprieri şi că pe tronsonul Moara Vlăsiei – Ploieşti aproape două treimi dintre proprietari au renunţat la terenuri. De altfel, 30 de kilometri de autostradă sunt deja la stadiul de fundaţie.

Până în momentul de faţă au fost achitate aproximativ 20 de milioane. Dacă lucrările merg conform planului, tronsonul de autostradă Bucureşti – Ploieşti ar trebui să fie gata în 2010.

Sursa principala