Tribunalul Bucuresti judeca azi cererea de faliment introdusa de Realitatea Media anunta Casa de avocatura Coltuc

Dupa ce ziarele „Ziua“ si „Gardianul“ au intrat deja în procedurile de faliment, astazi a sosit ziua falimentului si pentru Realitatea Media. Sectia 7 Comerciala a Tribunalului Bucuresti va judeca astazi cererea de faliment pentru

Realitatea Media depusa de un offshore din Seychelles.

Aceasta nu este singura cerere de faliment depusa pentru Realitatea Media, potrivit informatiilor noastre, toti solicitantii urmånd sa se înscrie la masa credala, în urma deciziei instantei de judecata.

Recent, Sanoma Hearst, compania care editeaza revista „Marie Claire“, a obtinut la Tribunalul Bucuresti deschiderea procedurii insolventei la Best Media Press, firma care patroneaza „Gardianul“, pentru o datorie de 80.000 lei. Directorul ziarului, Alecu Racoviceanu, a anuntat ca va stinge si datoria de 13.986 lei catre tipografia FED Print, suma stabilita prin hotarårea Tribunalului Bucuresti si pentru care tipografia a declansat procedura de executare silita.

Sursa: Curentul

26 ianuarie 2009, ziua în care Nicolae Ceauşescu ar fi împlinit 91 de ani

Toată lumea, cunoştea măcar o strofă din cântecele dedicate Marelui Conducător iar în ultimii ani ai regimului comunist, cultul personalităţii sale atinsese culmi de neimaginat.

Acum, ziua de naştere a Marelui Conducător a devenit, pentru cei mai mulţi români, o simplă amintire. Capitolul s-a încheiat pe 25 decembrie 1989, când Nicolae Ceauşescu şi soţia sa, Elena, au fost judecaţi şi executaţi.

Din miile de oameni care erau scoşi din fabrici şi şcoli ca să îşi exprime dragostea faţă de Ceauşescu, astăzi au mai rămas doar câţiva nostalgici care merg an de an la mormântul fostului dictator.

Basescu catre romani: Va doresc prosperitate si bucurie

Presedintele Traian Basescu a tinut un scurt discurs cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, facand un bilant al ultimilor 90 de ani, dar nu inainte de a le ura cetatenilor „La multi ani”, precum si prosperitate si bucurie.

„La multi ani tuturor romanilor de Ziua Romaniei. Va doresc prosperitate si bucurie”, a spus presedintele in fata invitatilor la receptia tinuta la Palatul Cotroceni.

Seful statului a amintit si de criza economica ce ameninta intreaga lume, precizand, insa, ca Romania are norocul sa nu fie la fel de grav afectata ca si celelalte tari.

„Trecem ca si celelalte popoare prin momente mai bune si prin momente mai rele. Acum sunt timpuri de criza, la noi nu va fi probabil la fel de rau cum va fi in alte tari”, a spus Traian Basescu.

Seful statului a mai spus ca, pentru ca tara sa se dezvolte, este nevoie de o educatie mai buna, un sistem de educatie mai performant, precum si de aprecierea valorilor culturale si de un stat solid si eficace.

Ordin nr. 1339/2008 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului

In baza art. 131 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 5 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile, cu completarile ulterioare, ministrul mediului si dezvoltarii durabile emite prezentul ordin.


Art. 1
Se aproba Ghidul de finantare a Programului de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Administratia Fondului pentru Mediu va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA – GHID DE FINANTARE a Programului de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului

Prezentul ghid de finantare furnizeaza informatii privind completarea cererilor de inscriere in Programul de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului, denumit in continuare Program, a cererilor de finantare pentru proiecte, precum si desfasurarea programului de finantare. Ghidul de finantare este documentul in care sunt precizate toate criteriile de eligibilitate care trebuie sa fie indeplinite de catre solicitantul finantarii, precum si cele privind proiectul si cheltuielile, bugetul prevazut si desfasurarea programului de finantare.

Capitolul I – Generalitati

Articolul 1 – Obiectul Programului
Obiectul Programului il reprezinta finantarea de la Fondul pentru mediu a proiectelor de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului, beneficiari fiind operatorii economici, composesoratele, ocoalele silvice, unitatile administrativ-teritoriale, unitatile si institutiile de invatamant, persoanele fizice, asociatiile de locatari si organizatiile neguvernamentale.

Articolul 2 – Scopul Programului
Scopul Programului il reprezinta imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzata de arderea lemnului si a combustibililor fosili utilizati pentru producerea energiei termice folosite pentru incalzire si obtinerea de apa calda menajera, precum si stimularea utilizarii sistemelor care folosesc in acest sens sursele de energie regenerabila, nepoluante.

Articolul 3 – Definitii
In sensul prezentului ghid de finantare, expresiile si termenii de mai jos se definesc astfel:
a) Autoritate – Administratia Fondului pentru Mediu;
b) beneficiar – solicitantul al carui proiect a fost aprobat si a incheiat contract pentru finantare cu Autoritatea;
c) condominiu – proprietatea imobiliara formata din unitati de proprietate individuala, definite ca apartamente sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinte, si proprietatea comuna indiviza; este inclus acestei definitii tronsonul cu una sau mai multe scari din cadrul cladirii de locuit, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna;
d) energie eoliana – energia cinetica a maselor de aer atmosferic aflate in miscare relativa fata de suprafata terestra;
e) energie geotermala – energia termica stocata in structura geologica a Pamantului;
f) energie solara – energia emisa de Soare in intreg domeniul spectral al radiatiei sale;
g) instalator – operatorul economic specializat, care comercializeaza si instaleaza sisteme de incalzire ce utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana sau alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului;
h) instalator validat – instalatorul validat de Autoritate;
i) imobil – cladirea cu unul sau mai multe niveluri, cu sau fara teren aferent, aflata, dupa caz, in proprietatea, concesiunea, locatiunea sau administrarea solicitantului;
j) Manual de operare al Fondului pentru mediu – documentul care contine procedurile referitoare la depunerea, analiza, evaluarea, selectarea, finantarea, urmarirea si controlul implementarii proiectelor pentru protectia mediului;
k) sistem de incalzire – complexul de instalatii, echipamente si elemente destinate obtinerii/producerii de energie termica si apa calda menajera;
l) sistem de incalzire clasic – sistemul de incalzire bazat pe arderea lemnului sau a combustibililor fosili: petrol, gaze naturale, carbune etc.;
m) alte sisteme de incalzire – sistemele de incalzire bazate pe surse regenerabile de energie, altele decat cea solara, geotermala sau eoliana, care pot fi produse in viitor datorita progresului stiintei si tehnicii;
n) unitate de proprietate individuala – apartamentul sau spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta, parte dintr-un condominiu, destinat locuirii sau desfasurarii altor activitati, impreuna cu cota-parte indiviza din proprietatea comuna;
o) solicitant – operatorul economic, composesoratul, ocolul silvic, unitatea administrativ-teritoriala, unitatea ori institutia de invatamant, persoana fizica, asociatia de locatari sau organizatia neguvernamentala care utilizeaza sisteme clasice de obtinere a energiei termice si a apei calde menajere si care solicita finantare de la Fondul pentru mediu prin depunerea cererii de finantare sau a cererii de inscriere.

Articolul 4 – Suma prevazuta pentru derularea Programului
(1) Alocarea din Fondul pentru mediu a sumei necesare finantarii Programului se face anual, in limita fondurilor stabilite cu aceasta destinatie, prin bugetul anual de venituri si cheltuieli al Administratiei Fondului pentru Mediu si al Fondului pentru mediu, aprobat prin hotarare a Guvernului.
(2) Pentru anul 2009, suma prevazuta pentru derularea Programului este de 520.000 mii lei.
(3) Suma alocata Programului provine din taxa pe poluare pentru autovehicule.

Articolul 5 – Modalitatea de finantare
(1) Finantarea se acorda prin modalitate nerambursabila, ca procent din cheltuielile eligibile ale proiectului.
(2) Procentul de cheltuieli eligibile nefinantat constituie contributia proprie a solicitantului si este asigurata din surse financiare proprii.
(3) Finantarea se face esalonat, in interiorul perioadei de valabilitate a contractului pentru finantare, si pe masura realizarii proiectului.

Articolul 6 – Cuantumul finantarii
Finantarea se acorda:
a) in cazul operatorului economic, composesoratului sau ocolului silvic, in procent de pana la 50%, dar nu mai mult de 250.000 lei pentru un sistem, cu exceptia proiectelor executate in regiunea Bucuresti-Ilfov, pentru care finantarea se face in procent de pana la 40%, dar nu mai mult de 200.000 lei pentru un sistem;
b) in cazul unitatii administrativ-teritoriale, unitatii sau institutiei de invatamant, in procent de pana la 60%, dar nu mai mult de 300.000 lei pentru un sistem;
c) in cazul persoanei fizice, asociatiei de locatari sau organizatiei neguvernamentale, in procent de pana la 90%, dar nu mai mult de 25.000 lei pentru un sistem.

Articolul 7 – Modalitatea de participare la Program
Solicitantii participa la Program prin doua modalitati:
a) solicitantul prevazut la art. 6 lit. a) si b), numai prin modalitate directa, prin depunerea cererii de finantare la sediul Autoritatii, in cadrul sesiunilor de finantare, conform cap. II „Participarea la Program prin modalitate directa”;
b) solicitantul prevazut la art. 6 lit. c), numai prin modalitate indirecta, prin depunerea cererii de inscriere la un instalator validat de catre Autoritate, conform cap. III „Participarea la Program prin modalitate indirecta”;
c) instalatorul depune la sediul Autoritatii, in cadrul sesiunii de finantare stabilite de Autoritate, cerere de inscriere in vederea validarii participarii la Program, conform cap. III „Participarea la Program prin modalitate indirecta”.

Capitolul II – Participarea la Program prin modalitate directa

Articolul 8 – Eligibilitatea solicitantului
(1) Pentru a participa la Program prin modalitate directa, solicitantul trebuie sa indeplineasca cumulativ o serie de criterii de eligibilitate.
(2) Solicitantul, operator economic, composesorat sau ocol silvic, trebuie sa intruneasca criteriile prevazute in Manualul de operare al Fondului pentru mediu – editia octombrie 2008, Partea I „Generalitati” – Criterii de eligibilitate referitoare la solicitant – Operatori economici.
(3) Solicitantul, unitate administrativ-teritoriala, trebuie sa intruneasca criteriile prevazute in Manualul de operare al Fondului pentru mediu – editia octombrie 2008, Partea I „Generalitati” – Criterii de eligibilitate referitoare la solicitant – Unitati administrativ-teritoriale.
(4) Solicitantul, institutie de invatamant, trebuie sa intruneasca criteriile prevazute in Manualul de operare al Fondului pentru mediu – editia octombrie 2008, Partea I „Generalitati” – Criterii de eligibilitate referitoare la solicitant – Unitati si institutii de invatamant. In plus, trebuie sa detina in proprietate, concesiune sau administrare imobilul pe/in care se implementeaza proiectul.
(5) Pentru unitatile de invatamant, cererile de finantare sunt depuse de catre unitatile administrativ-teritoriale.

Articolul 9 – Suma prevazuta
(1) Alocarea din Fondul pentru mediu a sumei necesare finantarii proiectelor solicitantilor care participa la Program prin modalitate directa se face anual, in limita sumei totale alocate Programului.
(2) Pentru anul 2009, suma prevazuta este de 120.000 mii lei.

Articolul 10 – Sesiunea de finantare
(1) Solicitantul care indeplineste cumulativ conditiile prevazute la art. 8 poate depune cerere de finantare in cadrul sesiunilor organizate anual de Autoritate.
(2) Pentru anul 2009, prima sesiune de finantare se organizeaza in perioada 3-28 noiembrie 2008.
(3) Cererea de finantare si documentatia anexata, legata, paginata si opisata, se depun intr-un singur exemplar, in plic sigilat, la registratura Autoritatii, la adresa: Administratia Fondului pentru mediu, municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod postal 060031.
(4) Documentele prevazute la alin. (3) pot fi transmise prin posta, cu confirmare de primire, cu conditia ca data de expediere, evidentiata prin stampila postei, sa nu depaseasca data-limita de depunere aferenta sesiunii de finantare.
(5) Pe plic trebuie inscrise in mod obligatoriu urmatoarele informatii:
a) denumirea si adresa completa a expeditorului (solicitantului);
b) titlul: „Programul de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului”;
c) mentiunea „Participare prin modalitate directa”;
d) sesiunea de finantare.
(6) Documentatia continand stersaturi, ilizibila, incompleta sau neconforma cu realitatea atrage respingerea cererii de finantare.

Articolul 11 – Documentele obligatorii care insotesc cererea de finantare
Solicitantul care participa la Program prin modalitate directa depune alaturi de cererea de finantare urmatoarele documente:
a) solicitantul operator economic, composesorat sau ocol silvic: documentele prevazute in Manualul de operare al Fondului pentru mediu – editia octombrie 2008, Partea a II-a „Procedura finantarii proiectelor – Anexa 1”, formular nr. 2 „Documente necesare pentru solicitarea finantarii”;
b) solicitantul unitate administrativ-teritoriala: documentele prevazute in Manualul de operare al Fondului pentru mediu – editia octombrie 2008, Partea a II-a „Procedura finantarii proiectelor – Anexa 1”, formular nr. 3 „Documente necesare pentru solicitarea finantarii”;
c) solicitantul institutie de invatamant: documentele prevazute in Manualul de operare al Fondului pentru mediu – editia octombrie 2008, Partea a II-a „Procedura finantarii proiectelor – Anexa 1”, formular nr. 3 „Documente necesare pentru solicitarea finantarii”.

Articolul 12 – Procedura finantarii proiectelor
(1) Finantarea proiectelor se realizeaza in conformitate cu procedura prevazuta in Manualul de operare al Fondului pentru mediu – editia octombrie 2008, Partea a II-a „Procedura finantarii proiectelor”, si consta in:
a) analiza si evaluarea cererilor de finantare;
b) perfectarea, semnarea contractului pentru finantare si acordarea finantarii;
c) implementarea si monitorizarea proiectelor finantate;
d) raportul final;
e) pastrarea documentelor privind finantarea proiectelor.
(2) Contractul-cadru pentru finantare nerambursabila pentru beneficiarii care participa la Program prin modalitate directa este prevazut in anexa nr. 9.

Articolul 13 – Termenul de realizare a proiectului
Termenul de realizare a proiectului nu poate depasi 12 luni de la data incheierii contractului pentru finantare cu Autoritatea.

Articolul 14 – Eligibilitatea proiectului si a cheltuielilor
(1) Este eligibil proiectul care prevede inlocuirea sau completarea sistemului clasic de incalzire cu un sistem nou, care utilizeaza energie solara, energie geotermala sau energie eoliana ori un alt sistem nou, care conduce la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului.
(2) Cheltuielile eligibile care sunt finantate de Autoritate corespund criteriilor de eligibilitate pentru categoria de proiecte „k – cresterea productiei de energie din surse regenerabile”, in conformitate cu prevederile Manualului de operare al Fondului pentru mediu – editia octombrie 2008, Partea I „Generalitati” – Criterii de eligibilitate referitoare la cheltuieli.

Capitolul III – Participarea la Program prin modalitate indirecta

Articolul 15 – Eligibilitatea solicitantului
(1) Pentru a participa la Program prin modalitate indirecta, solicitantul trebuie sa indeplineasca cumulativ o serie de criterii de eligibilitate.
(2) Solicitantul, persoana fizica, trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii:
a) indiferent de cetatenia, domiciliul sau resedinta sa, trebuie sa detina in proprietate, concesiune sau locatiune, in Romania, imobilul pe/in care se instaleaza sistemul sau unitatea de proprietate individuala in care se instaleaza sistemul;
b) sa actioneze in nume propriu;
c) sa sustina contributia proprie.
(3) Solicitantul, asociatie de locatari, trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii:
a) membrii asociatiei de locatari sa detina in proprietate sau locatiune unitati de proprietate individuala din condominiul pe/in care se instaleaza sistemul;
b) sa actioneze in nume propriu;
c) sa sustina contributia proprie.
(4) Solicitantul, organizatie neguvernamentala, trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii:
a) sa fie persoana juridica romana;
b) sa detina in proprietate/concesiune/locatiune/administrare imobilul pe/in care se instaleaza sistemul sau unitatea de proprietate individuala in care se instaleaza sistemul;
c) sa actioneze in nume propriu;
d) sa sustina contributia proprie;
e) sa nu se afle in procedura de dizolvare sau lichidare.
(5) Prin asociatie de locatari se intelege si asociatia de proprietari.

Articolul 16 – Inscrierea in Program a solicitantilor
(1) Solicitantul care indeplineste criteriile de eligibilitate prevazute la art. 15 se inscrie la un singur instalator validat, dar numai dupa publicarea pe site-ul Autoritatii a listei instalatorilor validati, completand si depunand in acest sens o cerere de inscriere, conform modelului prevazut in anexa nr. 1.
(2) Instalatorul validat, care a incheiat contract pentru finantare cu Autoritatea, elibereaza solicitantului nota de acceptare, conform modelului prevazut in anexa nr. 2.
(3) Nota de acceptare eliberata solicitantului asigura accesul acestuia la Program.
(4) Inscrierea solicitantului si eliberarea notei de acceptare se fac in limita sumei contractate de catre instalatorul validat cu Autoritatea.
(5) Responsabilitatea inscrierii solicitantilor in Program revine in exclusivitate instalatorului validat.
(6) Autoritatea nu emite solicitantilor aprobari, adeverinte, acorduri, avize, autorizatii sau alte documente, in vederea achizitionarii si instalarii sistemelor in cadrul Programului.

Articolul 17 – Documentele obligatorii care trebuie depuse de solicitanti
(1) Solicitantul inscris la un instalator validat pune la dispozitia acestuia documentele necesare achizitionarii sistemului si desfasurarii lucrarilor de instalare a sistemului.
(2) Solicitantul, persoana fizica, depune:
a) actul de identitate, in copie;
b) actul de proprietate, contractul de concesiune ori contractul de locatiune, dupa caz, a imobilului sau a unitatii de proprietate individuala, in copie legalizata;
c) actul autentificat de notarul public, prin care proprietarul concedent sau proprietarul locator isi exprima acordul privind efectuarea lucrarilor de instalare a sistemului, daca este cazul;
d) documentul care atesta o situatie particulara: casatorie, desfacerea casatoriei, schimbarea numelui si/sau a prenumelui etc., daca este cazul, in copie.
(3) Solicitantul, asociatie de locatari, depune:
a) statutul asociatiei, in copie;
b) documentul care atesta dobandirea personalitatii juridice, daca este cazul, in copie legalizata;
c) certificatul de inregistrare fiscala, daca este cazul, in copie;
d) procesul-verbal al adunarii generale in care a fost ales presedintele asociatiei, in original sau copie legalizata;
e) hotararea adoptata in adunarea generala a asociatiei, cu acordul majoritatii membrilor, care sa cuprinda: decizia privind participarea la Program, persoana desemnata sa reprezinte asociatia in relatia cu instalatorul, sa semneze contractul cu acesta, sa semneze facturile si alte documente etc. si decizia privind sustinerea contributiei proprii cu indicarea clara a surselor financiare, in original sau copie legalizata;
f) procura notariala prin care este imputernicita persoana care va actiona si va incheia acte juridice in numele si pe seama asociatiei de locatari, in vederea achizitionarii si instalarii sistemului in cadrul Programului, daca asociatia nu este reprezentata de un presedinte;
g) lista proprietarilor/locatarilor si destinatia spatiilor, in copie.
(4) Solicitantul, organizatie neguvernamentala, depune:
a) actul de infiintare a organizatiei, cu toate modificarile si completarile ulterioare, in copie;
b) hotararea adoptata de organul de decizie al organizatiei, care sa cuprinda: decizia privind participarea la Program, persoana desemnata sa reprezinte organizatia in relatia cu instalatorul, sa semneze contractul cu acesta, sa semneze facturile si alte documente etc. si decizia privind sustinerea contributiei proprii cu indicarea clara a surselor financiare, in original sau copie legalizata;
c) procura notariala prin care este imputernicita persoana, alta decat reprezentantul legal, care va actiona si va incheia acte juridice in numele si pe seama organizatiei, in vederea achizitionarii si instalarii sistemului in cadrul Programului;
d) certificatul de inregistrare fiscala, in copie;
e) certificatul eliberat, la cerere, de catre instanta competenta, care atesta ca organizatia nu a fost radiata din Registrul asociatiilor si fundatiilor, in original;
f) documentul care atesta calitatea de proprietar/ concesionar/administrator/locatar al imobilului pe/in care se instaleaza sistemul sau al unitatii de proprietate individuala in care se instaleaza sistemul, in original sau copie legalizata;
g) actul autentificat de notarul public, prin care proprietarul concedent, proprietarul-locator sau proprietarul care a dat spre administrare imobilul ori unitatea de proprietate individuala isi exprima acordul privind efectuarea lucrarilor de instalare a sistemului, dupa caz;
(5) Instalatorul validat garanteaza comercializarea si instalarea sistemului, numai daca:
a) solicitantul prezinta documentele obligatorii;
b) locatia si amplasamentul propuse de solicitant permit instalarea sistemului;
c) solicitantul achita contributia proprie.

Articolul 18 – Suma prevazuta
(1) Alocarea din Fondul pentru mediu a sumei necesare finantarii proiectelor solicitantilor care participa la Program prin modalitate indirecta se face anual, in limita sumei totale alocate Programului.
(2) Pentru anul 2009, suma prevazuta este de 400.000 mii lei.

Articolul 19 – Eligibilitatea instalatorului
Pentru a se inscrie, in vederea validarii, in Program, instalatorul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa fie persoana juridica romana si obiectul de activitate principal sau secundar sa corespunda grupei CAEN 432 – Lucrari de instalatii electrice si tehnico-sanitare si alte lucrari de instalatii pentru constructii;
b) sa functioneze si sa aiba activitate economica de cel putin 6 luni la data depunerii cererii de inscriere;
c) sa aiba indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor si contributiilor catre bugetul general consolidat, bugetele locale, Fondul pentru mediu;
d) sa aiba deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul de mediu reprezentand finantare sau cofinantare nerambursabila a proiectelor pentru protectia mediului”;
e) sa nu fie insolvabil, in stare de reorganizare judiciara sau faliment, in incetare de plati ori in stare de insolventa, sa nu aiba suspendate activitatile economice sau sa nu se afle in situatii similare;
f) sa nu faca obiectul unei proceduri legale in justitie pentru situatiile prevazute la lit. e), precum si pentru orice alta situatie similara;
g) sa nu sponsorizeze activitati cu efect negativ asupra mediului;
h) sa declare, prin reprezentantul sau legal, ca sistemele comercializate si instalate in cadrul Programului corespund reglementarilor de punere pe piata;
i) sa declare, prin reprezentantul sau legal, ca isi asuma responsabilitatea pentru solutiile tehnice adoptate in cadrul Programului;
j) sa declare, prin reprezentantul sau legal, ca acorda garantie si asigura lucrari de service atat sistemului instalat, cat si lucrarilor de instalare a sistemului, pentru un termen de cel putin 3 ani de la data instalarii in cadrul Programului.

Articolul 20 – Sesiunea de finantare
(1) Instalatorul care intruneste conditiile prevazute la art. 19 poate depune cerere de inscriere in vederea validarii, in cadrul sesiunii organizate anual de Autoritate.
(2) Pentru anul 2009, sesiunea de depunere a cererilor de inscriere se organizeaza in perioada 3-28 noiembrie 2008.
(3) Instalatorul depune un dosar care cuprinde urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere in vederea validarii in Program, conform modelului prevazut in anexa nr. 3, in original;

b) cererea de finantare, conform modelului prevazut in anexa nr. 4, in original;

c) certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, impreuna cu toate anexele, in copie;
d) procura notariala prin care reprezentantul legal al instalatorului imputerniceste persoana care il reprezinta in relatia cu Autoritatea, inclusiv la momentul semnarii contractului pentru finantare, daca este cazul;
e) certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, valabil la data depunerii cererii, din care sa rezulte: datele de identificare, capitalul social, obiectul principal de activitate si activitatile secundare de activitate, administratorii, actionarii/asociatii si situatia juridica, in original;
f) certificatele de atestare fiscala si certificatul fiscal, valabile la data depunerii cererii de inscriere, care sa ateste faptul ca instalatorul nu are datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, in original;
g) certificatul de cazier fiscal, valabil la data depunerii cererii de inscriere, in original;
h) certificatul de atestare privind obligatiile de plata la Fondul pentru mediu, in original;
i) formularul de raportare contabila la incheierea ultimului exercitiu financiar, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Economiei si Finantelor, insotit de raportul administratorilor si al comisiei de cenzori sau raportul de audit, dupa caz, precum si formularul de raportare contabila semestriala, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Economiei si Finantelor, insotit de ultima balanta de verificare lunara, aferenta anului in curs;
j) declaratia reprezentantului legal al instalatorului privind zona geografica unde acesta poate instala sisteme de incalzire care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana sau alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului;
k) proiectul, conform modelului prevazut in anexa nr. 5, in original.
(4) Anterior incheierii contractului pentru finantare, instalatorul prezinta originalele documentelor depuse in copie la dosar pentru ca acestea sa fie certificate „conform cu originalul” de catre personalul Autoritatii.
(5) Cererea de inscriere, insotita de cererea de finantare si documentatia anexata, legata, paginata si opisata, se depune intr-un singur exemplar, in plic sigilat, la registratura Autoritatii, la adresa: Administratia Fondului pentru mediu, municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod postal 060031.
(6) Documentele prevazute la alin. (5) pot fi transmise prin posta, cu confirmare de primire, cu conditia ca data de expediere, evidentiata prin stampila postei, sa nu depaseasca data-limita de depunere aferenta sesiunii de finantare.
(7) Pe plic trebuie inscrise in mod obligatoriu urmatoarele informatii:
a) denumirea si adresa completa a expeditorului;
b) titlul: „Programul de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana sau alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului”;
c) mentiunea „Participare prin modalitate indirecta”;
d) sesiunea de depunere.
(8) Documentatia continand stersaturi, ilizibila, incompleta sau neconforma cu realitatea atrage nevalidarea instalatorului.

Articolul 21 – Validarea instalatorului
(1) Validarea instalatorului consta in analiza si evaluarea cererii de inscriere, a cererii de finantare si a documentatiei anexate depuse de catre acesta.
(2) In vederea validarii instalatorului inscris, prin dispozitie a presedintelui Autoritatii, la propunerea directorului Directiei proiecte, se numeste Comisia de validare, constituita din personal din cadrul Autoritatii.
(3) Comisia de validare verifica, pe baza documentelor prezentate, indeplinirea de catre instalator a conditiilor prevazute la art. 19 si art. 20 alin. (3), completand fisa de evaluare a eligibilitatii, al carei model este prevazut in anexa nr. 6.
(4) In baza propunerii Comisiei de validare, Comitetul director al Autoritatii valideaza instalatorul sau respinge cererea de inscriere a acestuia, in termen de 15 zile de la data inchiderii sesiunii de finantare.
(5) Instalatorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 19 si art. 20 alin. (3) este validat sa participe la Program.
(6) Lista instalatorilor validati si suma acordata fiecaruia se publica pe site-ul Autoritatii in termen de 3 zile lucratoare de la data inchiderii perioadei de validare.

Articolul 22 – Suma acordata instalatorului
(1) Un instalator nu poate solicita pentru proiectul propus, sub sanctiunea nulitatii cererii de finantare, mai mult decat suma prevazuta la art. 18 alin. (2).
(2) In conditiile in care suma totala solicitata prin proiectele propuse de catre instalatorii validati depaseste suma prevazuta la art. 18 alin. (2), Comitetul director al Autoritatii va proceda, in termenul prevazut la art. 21 alin. (4), la distribuirea acesteia intre instalatorii validati, prin aplicarea unui coeficient de proportionalitate obtinut din raportul dintre suma prevazuta la art. 18 alin. (2) si suma solicitata de catre fiecare instalator validat.

Articolul 23 – Perfectarea si acordarea finantarii
(1) Contractul-cadru pentru finantare nerambursabila incheiat intre Autoritate si instalatorul validat este prevazut in anexa nr. 7.
(2) Contractul pentru finantare este valabil pana la data de 12 decembrie a fiecarui an, inclusiv.
(3) Autoritatea si instalatorul stabilesc planificarea temporala a implementarii proiectului aprobat si acordarea finantarii.
(4) Finantarea este utilizata numai dupa indeplinirea tuturor conditiilor de intrare in vigoare a contractului pentru finantare prevazute in cuprinsul sau si numai in termenul de valabilitate al acestuia.
(5) Autoritatea nu acorda plati in avans, nu efectueaza plati pe baza facturilor proforme emise de catre instalatori, nu efectueaza plati pentru facturile reprezentand avansuri in baza conventiilor/intelegerilor incheiate intre instalatori si beneficiari.
(6) Finantarea acordata de Autoritate se scade de catre instalatorul validat din valoarea cheltuielilor eligibile care urmeaza a fi incasata de la beneficiar.
(7) In factura de achizitie si instalare a sistemului va fi evidentiat pretul de comercializare si instalare a acestuia si, distinct, se va face mentiunea „Suma de …………….. lei se suporta de catre Administratia Fondului pentru mediu, prin Programul de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana sau alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului”. In cuprinsul facturii, sub rubrica „Total de plata” se inscrie textul „Diferenta de plata beneficiar” si se mentioneaza suma ramasa de achitat de catre beneficiar.
(8) Decontarea sumei catre instalatorul validat se face in baza contractului pentru finantare si a cererii de tragere, conform modelului prevazut in anexa nr. 8.
(9) Decontarea sumei catre instalatorul validat se face lunar sau trimestrial, prin virament in contul de trezorerie al acestuia, pe baza cererii de tragere prevazute la alin. (8), care se depune la Autoritate, la care se anexeaza:
a) lista beneficiarilor si a sistemelor instalate aferente, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al instalatorului validat, care contine datele de identificare a beneficiarilor (persoana fizica: numele si prenumele, codul numeric personal, tipul, seria si numarul actului de identitate, domiciliul/resedinta, numarul de telefon; asociatie de locatari: denumirea si adresa completa ale asociatiei, codul de identificare fiscala, numele, prenumele si numarul de telefon ale presedintelui asociatiei, numele, prenumele si numarul de telefon ale persoanei imputernicite; organizatie neguvernamentala: denumirea completa, sediul, codul de identificare fiscala, numele, prenumele si numarul de telefon ale reprezentantului legal, numele, prenumele si numarul de telefon ale persoanei imputernicite) si datele de identificare a sistemelor instalate (tip, model, varianta, producator, an fabricatie, serie si numar de identificare sau codul, seria si numarul certificatului de garantie, seria si numarul certificatului de calitate si conformitate, adresa la care a fost instalat sistemul, data punerii in functiune);
b) facturile emise beneficiarilor, aferente achizitionarii si instalarii sistemelor, in copie si in original (originalul se restituie);
c) procesele-verbale de receptie a lucrarilor de instalare efectuate, semnate si stampilate, dupa caz, de beneficiari, in copie si in original (originalul se restituie).
(10) Documentele mentionate la art. 17 raman spre pastrare si arhivare la instalatorul validat.
(11) Instalatorul validat completeaza lista beneficiarilor cu datele de identificare ale acestora si datele de identificare ale sistemelor instalate mentionate la alin. (9) si raspunde de realitatea datelor inscrise in aceasta; lista se depune la Autoritate, semnata si stampilata pe fiecare fila de catre reprezentantul legal, precum si in format electronic.
(12) Autoritatea poate solicita oricand documentele prevazute la art. 17 pentru verificarea/confruntarea datelor inscrise in lista beneficiarilor si a sistemelor instalate aferente, prezentata de catre instalatorul validat.
(13) Ultima cerere de tragere se depune la Autoritate pana la data de 25 noiembrie a fiecarui an, inclusiv.
(14) Pana la data de 5 decembrie, Autoritatea analizeaza documentele prevazute la alin. (9) lit. a), iar decontarea sumei catre instalatorul validat se face pana la data de 12 decembrie.

Articolul 24 – Termenul de realizare a proiectului
(1) Pentru solicitantii care aplica prin modalitate indirecta, Programul se desfasoara anual, in perioada 5 ianuarie-5 decembrie.
(2) Pentru instalatorul validat, termenul de realizare a proiectului nu poate depasi 11 luni, respectiv data de 5 decembrie a fiecarui an.
(3) Costurile eligibile ale lucrarii de instalare neinitiate sau initiate dar nefinalizate la data de 5 decembrie din culpa instalatorului validat sunt suportate in intregime de catre acesta, alaturi de costurile eligibile de achizitie a sistemului, in proportia in care ar fi fost finantate de Autoritate.

Articolul 25 – Eligibilitatea proiectului si a cheltuielilor
(1) Este eligibil proiectul care prevede inlocuirea sau completarea sistemului clasic de incalzire cu un sistem nou, care utilizeaza energie solara, energie geotermala sau energie eoliana ori un alt sistem nou, care conduce la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului.
(2) Sunt considerate cheltuieli eligibile:
a) costurile privind achizitia sistemului;
b) costurile privind instalarea sistemului, inclusiv manopera aferenta;
c) costurile privind efectuarea verificarilor, probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta;
d) costurile privind punerea in functiune a sistemului, inclusiv manopera aferenta;
e) cheltuielile legate de proiectare, antemasuratori, expertiza/evaluare tehnica, energetica, numai daca sistemul a fost instalat si receptionat, precum si alte cheltuieli conexe;
f) taxa pe valoarea adaugata.
(3) Nu sunt eligibile:
a) cheltuielile efectuate anterior incheierii contractului pentru finantare;
b) cheltuielile efectuate in regie proprie;
c) cheltuielile privitoare la emiterea acordurilor, avizelor si autorizatiilor;
d) cheltuielile cu orice fel de amenda sau cheltuielile de judecata generate de lucrarile de instalare a sistemului;
e) comisioanele bancare, dobanzile, penalitatile si alte cheltuieli similare;
f) cheltuielile pentru asigurarea utilitatilor necesare functionarii sistemelor: apa, energie electrica etc.

Capitolul IV – Dispozitii finale

Articolul 26 – Publicarea informatiilor relevante privind programul
(1) Toate datele, informatiile, instructiunile, comunicatele si alte documente relevante in legatura cu Programul se publica pe site-ul Autoritatii, www.afm.ro, la sectiunea „Informatii privind Programul de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana sau alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului”.
(2) Singurele informatii si instructiuni valabile prezentate in mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub forma de comunicate de presa din partea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile si a Administratiei Fondului pentru Mediu.

Articolul 27 – Reguli de publicitate
(1) Beneficiarul finantarii care a participat la Programul prin modalitate directa este obligat sa inscriptioneze sistemul cu sintagma „FINANTAT DIN FONDUL PENTRU MEDIU”.
(2) Orice demers publicitar efectuat de catre instalatorul validat cu privire la proiectul propus, in orice forma si in orice mediu, trebuie sa specifice ca acesta este realizat in cadrul Programului de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului, derulat de Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile si finantat prin Administratia Fondului pentru Mediu.

Articolul 28 – Anexele la ghidul de finantare
Anexele nr. 1-9 fac parte integranta din prezentul ghid de finantare.


ANEXA Nr. 1 la ghidul de finantare

Nr. de inregistrare ....../.........          Nr. de inregistrare ....../............
(in cazul asociatiilor de locatari si ONG-urilor)    (la instalator) 

CERERE DE INSCRIERE A SOLICITANTULUI

Subsemnatul, …………………………………………., posesor al actului de identitate tip…………. seria ……. nr. …………………, eliberat de …………………………….. la data de ………………., C.N.P. …………………………………………….., domiciliat in localitatea ……………………………………………….., str. ……………………………………… nr. ……., bl. ……, sc. ……., et. ……, ap. ……, judetul/ sectorul ……….., telefon ……………., fax ………………., e-mail …………………………….., in calitate de proprietar/concesionar/locatar al imobilului/unitatii imobiliare individuale situat/situate la adresa: ……………………………………………..,
solicit,
Asociatia de locatari/ONG: …………………………………………., cu sediul in localitatea ………………………………………………, str. …………………………. nr. ……, bl. ….., sc. ……, et. …, ap. ……, judetul/sectorul …………………………………………, telefon ……………………….., fax …………………………….., e-mail ……………………………., C.I.F. ………………………, cont deschis la ……………………………………………., in calitate de proprietar/concesionar/administrator/locatar al imobilului/unitatii imobiliare individuale situat/situate la adresa: …………………………, reprezentata de …………………………………………………, in calitate de reprezentant legal/imputernicit, posesor al actului de identitate tip ……………………… seria …… nr. …………………………, eliberat de …………………… la data de …………………………., C.N.P. …………………………………………., domiciliat in localitatea …………………………………………………………., str. ……………………. nr. ……., bl. ….., sc. ……, et. ….., ap. ……., judetul/sectorul ………………………………………, telefon ……………………., fax ………….., e-mail ………….., care se identifica si prin documentul de atestare a calitatii invocate: ……………………………………………., solicita inscrierea in cadrul Programului de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana sau alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului la Societatea Comerciala ………………………………… si eliberarea notei de acceptare de catre aceasta, in calitate de instalator validat, in vederea achizitionarii si instalarii unui sistem de incalzire tip: ……………………; model/varianta: ………………………….; producator: ………………………………; avand urmatoarele caracteristici tehnice: ……………….. si compus din: ……………… .
Subsemnatul,……………………………………, in calitate de solicitant,
sau
Subsemnatul, ………………………………………………., reprezentant legal/imputernicit al solicitantului ……………………………………….,
am luat cunostinta de prevederile Ghidului de finantare a Programului de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana sau alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului.
Declar pe propria raspundere ca, din momentul eliberarii notei de acceptare, voi depune toate diligentele necesare indeplinirii in timp util a conditiilor cerute pentru achizitionarea si instalarea sistemului de incalzire, inclusiv consultarea instalatorului validat in ceea ce priveste solutia tehnica optima care se poate adopta in cadrul proiectului de instalare propus.
Declar pe propria raspundere ca nu m-am inscris/asociatia sau organizatia pe care o reprezint nu s-a inscris la un alt instalator validat, in vederea achizitionarii si instalarii unui sistem de incalzire pe/in acelasi/aceeasi condominiu/imobil/unitate imobiliara individuala.
Data Solicitant,………………………………. ……………………………………………. L.S. (in cazul asociatiilor de locatari sau ONG-urilor)

Observatii:
1. Cererea de inscriere a solicitantului se depune la instalatorul validat, in original, inregistrata, semnata si stampilata, dupa caz.
2. In baza celor mentionate in cererea de inscriere a solicitantului, instalatorul validat elibereaza in aceeasi zi nota de acceptare.

ANEXA Nr. 2 la ghidul de finantare

Datele de identificare a instalatorului validat
………………………………………………………….
Nr. de inregistrare ………………………./………………………….
(se completeaza la eliberarea notei de acceptare solicitantului)

NOTA DE ACCEPTARE

I. Inscrierea si accesul la Programul de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana sau alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului a solicitantului
Prin prezenta, confirmam inscrierea si accesul la Programul de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana sau alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului a solicitantului:
a) domnul/doamna ……………………………………………….., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ……….. seria ……. nr. ……………………., eliberat de …………………………… la data de ……………………………………., C.N.P…………………………………………., domiciliat/domiciliata in localitatea ………………………………….., str. ………………….. nr. ……., bl. ……, sc. ……., et. ……, ap. ……., judetul/sectorul ………………………………., telefon ……………………., fax ……………………………., e-mail …………………………….., in calitate de proprietar/concesionar/locatar al imobilului/unitatii imobiliare individuale situat/situate la adresa: ……………………………………….,
b) asociatia de locatari/ONG: ………………………………………., cu sediul in localitatea ………………………………………………, str. …………………… nr. ……., bl. ……, sc. ……., et. ……, ap. ……., judetul/sectorul …………, telefon ……………….., fax …………………….., e-mail ………………………………, C.I.F. …………………………………………………, cont deschis la ……………………………………….., in calitate de proprietar/concesionar/administrator/locatar al imobilului/unitatii imobiliare individuale situat/situate la adresa: …………………………………………………………….., reprezentata de ……………………………, in calitate de reprezentant legal/imputernicit, posesor al actului de identitate tip ……… seria ……. nr. …………, eliberat de ………………. la data de ………………, C.N.P. ………………, domiciliat in localitatea …………………….., str. …………………… nr. ……., bl. ……, sc. ……., et. ……, ap. ……., judetul/sectorul …………………., telefon …………….., fax ………………., e-mail ………………………, care se identifica si prin documentul de atestare a calitatii invocate: ………………………

II. Conditii de garantare a achizitionarii si instalarii sistemului
Prin prezenta, garantam solicitantului prevazut la pct. I lit. a)/b) achizitionarea sistemului de incalzire tip: ………………..; model/varianta: …………………..; producator: ……………….; caracteristici tehnice: …………………………………………..; compus din: …………………….., si instalarea acestuia la adresa propusa, numai daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
– a prezentat documentele obligatorii;
– locatia si amplasamentul propuse de catre solicitant permit instalarea sistemului;
– a achitat contributia proprie.

III. Declaratia pe propria raspundere a solicitantului
Subsemnatul, ………………………………………………………, in calitate de solicitant/reprezentant legal/imputernicit al solicitantului ……………………………., am luat cunostinta de prevederile Codului penal privind falsul in declaratii si declar pe propria raspundere ca nu m-am inscris sau asociatia/organizatia pe care o reprezint nu s-a inscris la un alt instalator validat, in vederea achizitionarii si instalarii unui sistem pe/in acelasi/aceeasi condominiu, imobil sau unitate imobiliara individuala. Declar ca datele inscrise in prezenta nota de acceptare sunt verificate si corespund celor prezentate de mine si am fost informat cu privire la conditiile de garantare a achizitionarii si instalarii sistemului de incalzire.

  Semnatura autorizata a reprezentantului instalatorului validat               Solicitant,  
......................................................      ......................................................
               L.S.                  L.S. (in cazul asociatiilor de locatari sau ONG-urilor) 

IV. Indeplinirea conditiilor de catre solicitant

Confirmam prezentarea integrala a documentelor obligatorii.
Data ………………….

Semnatura autorizata a reprezentantului instalatorului validat
………………………
L.S.
Confirmam ca locatia si amplasamentul propuse de catre solicitant permit instalarea sistemului.
Data ………………….
Semnatura autorizata a reprezentantului instalatorului validat
………………………
L.S.

Confirmam achitarea contributiei proprii in valoare de ……………. lei, drept care a fost emis solicitantului documentul fiscal tip …………………. seria …… nr. …………………. .
Data ………………….

       Semnatura autorizata          Am primit documentul fiscal indicat mai sus.a reprezentantului instalatorului validat
             Solicitant,.........................................  .......................................................
         L.S.            L.S. (in cazul asociatiilor de locatari sau ONG-urilor) 

V. Mentiuni:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

       Semnatura autorizata              Am luat cunostinta de mentiuni.
a reprezentantului instalatorului validat             Solicitant,.........................................
  .......................................................         L.S.            
L.S. (in cazul asociatiilor de locatari sau ONG-urilor) 

Observatie:
Nota de acceptare se elibereaza solicitantului la inscriere, se pastreaza de catre acesta si este utilizata in relatia cu instalatorul validat.
La finalizarea lucrarilor de instalare a sistemului, nota de acceptare este predata instalatorului validat, care o ataseaza la dosarul beneficiarului.

ANEXA Nr. 3 la ghidul de finantare

  Datele de identificare a instalatorului            Nr. de inregistrare la Administratia Fondului
.........................................................    pentru Mediu .........../................
Nr. de inregistrare ............/........................ 

CERERE DE INSCRIERE A INSTALATORULUI

Denumirea solicitantului (instalatorului) …………………………….
Forma juridica de organizare ………………………………………..
Nr. de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului …/…./……., C.I.F…………………….., cont nr. ……………….,
deschis la Trezoreria ………………………………………………….
Adresa sediului social:
str. ………………………………….. nr. ……., bl. ……, sc. ……., et. ……, ap. ……., localitatea ……………………………………….., judetul/sectorul …………………………………, telefon ………………………………., fax …………………………., e-mail ………………………………..
Reprezentant legal/imputernicit, …………………………………….., posesor al B.I./C.I./pasaportului seria ……. nr. ……………………., eliberat/eliberata de…………………………….., CNP …………………………., domiciliat in …………………………………………………………………
Solicitam inscrierea in Programul de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana sau alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului.
Subsemnatul, …………………., in calitate de reprezentant legal al ……………………………, declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, urmatoarele:
a) societatea comerciala are obiectul de activitate principal/secundar ”……………………….”, cod CAEN …………………………..;
b) societatea comerciala nu este insolvabila, in stare de reorganizare judiciara sau faliment, in incetare de plati ori in stare de insolventa, nu are suspendate activitatile economice si nu se afla in situatii similare;
c) societatea comerciala nu face obiectul unei proceduri legale in justitie pentru situatiile prevazute la lit. a), precum si pentru orice alta situatie similara;
d) societatea comerciala nu are obligatii exigibile de plata la bugetul general consolidat, bugetele locale, Fondul pentru mediu;
e) societatea comerciala nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului;
f) societatea comerciala vinde si instaleaza sisteme de incalzire care corespund reglementarilor de punere pe piata;
g) societatea comerciala isi asuma intreaga responsabilitate pentru solutiile tehnice adoptate;
h) societatea comerciala acorda garantie si asigura lucrari de service atat sistemului instalat, cat si lucrarilor de instalare a sistemului, pentru un termen de cel putin ……… ani de la data instalarii;
i) societatea comerciala poate instala sisteme de incalzire care utilizeaza energie solara/energie geotermala/energie eoliana/alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului, in urmatoarele zone:
……………………………………………………………………………………………………………….
j) nu am furnizat informatii false in documentele prezentate.
Subsemnatul imi asum raspunderea tuturor informatiilor continute in prezenta cerere si in toate celelalte formulare si documente depuse, inclusiv documentele financiare, garantez ca datele furnizate sunt actuale, reale si corecte si declar ca am luat cunostinta de prevederile Codului penal privind falsul in declaratii.
Neindeplinirea conditiilor de mai sus ori prezentarea eronata sau falsa a acestor conditii va duce automat la respingerea cererii sau, ulterior, la returnarea integrala a sumei primite ca finantare nerambursabila in cadrul Programului mentionat mai sus, daca aceasta a fost acordata.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Administratiei Fondului pentru Mediu cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea societatii pe care o reprezint.
Persoana de contact ……………………………………
Telefon ……………………………………………………….
In calitate de ………………………………………………..
Prin semnatura si stampila sa, solicitantul confirma ca a inteles si si-a insusit in intregime continutul cererii.
Reprezentant legal/imputernicit,
Numele si prenumele ……………………………………
Functia ……………………………………………………….
Semnatura ………………………………………………….
Data …………………………………………………………..
L.S.
Decizia Comitetului director al Administratiei Fondului pentru Mediu …………………………………………. (VALIDAT/RESPINS)
Presedinte,
Numele si prenumele ……………………………………
Semnatura ………………………………………………….
Data …………………………………………………………..

ANEXA Nr. 4 la ghidul de finantare


 
  Datele de identificare a instalatorului               Nr. de inregistrare la Administratia
.......................................................   Fondului pentru Mediu .........../................
Nr. de inregistrare ............/...................... 

CERERE DE FINANTARE

Denumirea solicitantului (instalatorului) ……………………………..
Forma juridica de organizare …………………………………………
Nr. de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului ………/………../…………, C.I.F. ………………………………, cont nr. ……………., deschis la Trezoreria ………………………….
Adresa sediului social:
str. ……………………………… nr. ……., bl. ……, sc. ……., et. ……, ap. ……., localitatea ………………, judetul/sectorul ……………, telefon …………….., fax ……………….., e-mail ………………………………..
Reprezentant legal/imputernicit, …………………………………., posesor al B.I./C.I./pasaportului seria ……. nr. ……………………., eliberat/eliberata de ………………, CNP …………………………., domiciliat in …………………………………………………….., solicit finantarea nerambursabila cu suma de ………… lei a proiectului „Imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului prin inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme”.
Reprezentant legal/imputernicit,
Numele si prenumele ……………………………………
Functia ……………………………………………………….
Semnatura ………………………………………………….
Data …………………………………………………………..
L.S.

Aprobat de Administratia Fondului pentru Mediu:
Presedinte,
Numele si prenumele ……………………………………
Semnatura …………………………………………….
Director economic,
Numele si prenumele ……………………………………
Semnatura …………………………………………….
Director Directia proiecte,
Numele si prenumele ……………………………………
Semnatura …………………………………………….
Sef serviciu Directia proiecte,
Numele si prenumele ……………………………………
Semnatura …………………………………………….
Economist/Referent,
Numele si prenumele ……………………………………
Semnatura …………………………………………….

ANEXA Nr. 5 la ghidul de finantare

PROIECT
privind imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului prin inlocuirea
sau completarea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care
utilizeaza energie solara, energie geotermala si
energie eoliana ori alte sisteme

A. Datele de identificare a societatii comerciale (instalatorului):
1. Denumirea completa a societatii comerciale ………………………….
2. Numarul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului: ……………/……………/………………
3. Codul de inregistrare fiscala ……………………………………..
4. Forma juridica de organizare ………………………………………
5. Adresa societatii comerciale:
– adresa sediului social: str. …………………………………… nr. ……., localitatea …………….., judetul/sectorul ………………………., telefon ………………………….., fax ……………………………., e-mail ………………………., persoana de contact ……………………………….., telefon ………………………………………;
– adresa sediului operational: str. ……………………….. nr. ………., localitatea …………………, judetul/sectorul ………………………, telefon ……………………….., fax …………………………., e-mail ……………., persoana de contact: …………………., telefon ………………………;
– adresele punctelor de lucru care au legatura cu implementarea proiectului: str. …………………………………… nr. ………, localitatea ……………………………, judetul/sectorul ……………………………, telefon ……………., fax ………………, e-mail ……………….., persoana de contact: …………………, telefon ………………..
6. Forma de proprietate:
– forma de proprietate: privata [] publica [];
– procentul: privata ………. %, publica ………. %.
7. Domeniul de activitate al societatii comerciale (descrierea activitatilor – principala si secundara):

+------------------------------------------------------------------------------+
¦      Activitatea principala      ¦      Cod CAEN      ¦
+---------------------------------------------+--------------------------------¦
¦                       ¦                ¦
+---------------------------------------------+--------------------------------¦
¦      Activitatea secundara      ¦      Cod CAEN      ¦
+---------------------------------------------+--------------------------------¦
¦1.                      ¦                ¦
+---------------------------------------------+--------------------------------¦
¦2.                      ¦                ¦
+---------------------------------------------+--------------------------------¦
¦3.                      ¦                ¦
+---------------------------------------------+--------------------------------¦
¦...                     ¦                ¦
+------------------------------------------------------------------------------+ 

8. Cifra de afaceri ……………………..
8.1. Cifra totala de afaceri (pe ultimii 3 ani, daca este cazul, si estimat pe anul curent):
– anul …………………, valoarea …………………. lei;
– anul …………………, valoarea …………………. lei;
– anul …………………, valoarea …………………. lei;
– anul curent ………., valoarea …………………. lei.
8.2. Cifra de afaceri realizata pe piata romaneasca (pe ultimii 3 ani, daca este cazul, si estimat pe anul curent):
– anul …………………, valoarea …………………. lei;
– anul …………………, valoarea …………………. lei;
– anul …………………, valoarea …………………. lei;
– anul curent ………., valoarea …………………. lei.
9. Profit/Pierderi inregistrat/inregistrate pe piata romaneasca (pe ultimii 3 ani, daca este cazul, si estimat pe anul curent):
– anul …………………, valoarea …………………. lei;
– anul …………………, valoarea …………………. lei;
– anul …………………, valoarea …………………. lei;
– anul curent ………., valoarea …………………. lei.
10. Total active/pasive:
– anul precedent ……………… lei;
– anul curent …………………… lei.
11. Numarul si structura personalului:
Numarul total de salariati …………….., din care:
– personal direct productiv …………………………………………;
– personal administrativ si alte departamente ……………………..;
– personal de conducere …………………………………………….;
– personal care participa la realizarea proiectului ………………..
B. Descrierea activitatii curente a solicitantului:
1. Istoric al activitatii solicitantului ………………………………
1.1. Descrieti activitatea de baza desfasurata …………………………
1.2. Descrieti pe scurt activitatile secundare (auxiliare) desfasurate …………………………
2. Produsele/serviciile oferite de solicitant (precizati si aria geografica in care sunt comercializate/prestate): ………………..
3. Ponderi ale diferitelor tipuri de activitati in cifra de afaceri curenta:
………………………… %;
………………………… %.
4. Autorizatii, avize, acorduri, certificate necesare pentru proiect, daca este cazul:

+-------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦    Denumirea    ¦  Data eliberarii/expirarii  ¦ Institutia emitenta ¦
¦crt.¦            ¦                 ¦           ¦
+----+------------------------+---------------------------------+---------------------¦
¦ 1. ¦            ¦                 ¦           ¦
+----+------------------------+---------------------------------+---------------------¦
¦ 2. ¦            ¦                 ¦           ¦
+----+------------------------+---------------------------------+---------------------¦
¦ 3. ¦            ¦                 ¦           ¦
+----+------------------------+---------------------------------+---------------------¦
¦ 4. ¦            ¦                 ¦           ¦
+----+------------------------+---------------------------------+---------------------¦
¦... ¦            ¦                 ¦           ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------+ 

5. Piata actuala si piata potentiala a solicitantului:
Ce procent din piata are firma dumneavoastra? ………………………….
Care este piata-tinta? ………………………………………………
6. Alte informatii si/sau documente semnificative pentru functionarea afacerii si realizarea proiectului: …………………………
C. Prezentarea proiectului si obiectul finantarii:
1. Titlul proiectului: Imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului prin inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme.
2. Descrierea si localizarea proiectului: [descrieti tema proiectului cu elementele generale si particulare, fazele si etapele acestuia, modul de implementare, grupurile-tinta carora se adreseaza, sursa de poluare si eforturile (inclusiv financiare) depuse pana acum pentru reducerea poluarii) …………………………………………………………….
3. Obiectul finantarii: sustinerea din Fondul pentru mediu prin modalitate nerambursabila (in procent de 90% din cheltuielile eligibile, dar nu mai mult de 25.000 lei pentru un sistem) a proiectelor de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului, beneficiari fiind persoanele fizice, asociatiile de locatari si organizatiile neguvernamentale.
4. Obiectivele si rezultatele estimate la finalizarea proiectului: ……………………………………
5. Impactul asupra mediului (efecte, rezultate, propagare, modul in care se asteapta ca implementarea proiectului sa contribuie la reducerea poluarii si/sau a consumului de material lemnos si combustibili fosili): …………………………………………………
6. Durata si graficul estimativ de realizare a proiectului propus:
– data anticipata de inceput: ziua ………. luna ……… anul ……….;
– data anticipata de finalizare: ziua ……. luna …….. anul ……… .

+-------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  Luna  ¦Activitatea propusa in cadrul proiectului (instalarea unui numar de ...........¦
¦      ¦        sisteme de incalzire noi din sursa regenerabila)        ¦
+-----------+-------------------------------------------------------------------------------¦
¦Luna 1   ¦                                        ¦
+-----------+-------------------------------------------------------------------------------¦
¦Luna 2   ¦                                        ¦
+-----------+-------------------------------------------------------------------------------¦
¦Luna 3   ¦                                        ¦
+-----------+-------------------------------------------------------------------------------¦
¦Luna 4   ¦                                        ¦
+-----------+-------------------------------------------------------------------------------¦
¦...    ¦                                        ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------+ 

7. Riscuri ce pot aparea in implementarea proiectului (prezentati riscurile luate in calcul la elaborarea proiectului, daca este cazul): …………………………………………………………………
D. Valoarea proiectului:
Suma totala solicitata de la Administratia Fondului pentru Mediu ………………………. lei
(numarul de sisteme de incalzire noi ce se estimeaza a se comercializa si instala in cadrul proiectului x valoarea medie estimata a sistemului).
E. Alte aspecte relevante cu privire la proiectul propus: ……………………………………….

  Numele, prenumele si functia reprezentantului legal/imputernicitului    Numele, prenumele si functia responsabilului de proiect
  ...........................................................      ...........................................................
Semnatura reprezentantului legal/imputernicitului si stampila firmei         Semnatura responsabilului de proiect
  ...........................................................      ........................................................... 

ANEXA Nr. 6 la ghidul de finantare

  FISA DE EVALUARE A ELIGIBILITATII INSTALATORULUI 
  Instalator: ................................................................. 
  Nr. de inregistrare la Administratia Fondului pentru Mediu a cererii de inscriere: ........................... 
  Suma solicitata prin cererea de finantare: ......... lei 
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                 CRITERIUL DE ELIGIBILITATE                 ¦INDEPLINIREA CRITERIULUI¦
¦                                               ¦  DE ELIGIBILITATE  ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------¦
¦  A.                ELIGIBILITATEA INSTALATORULUI              ¦ DA ¦ NU  ¦COMENTARII¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-----+-------+----------¦
¦ A.1. ¦A depus documentatia in cadrul sesiunii de finantare organizat de Administratia   ¦   ¦    ¦     ¦
¦    ¦Fondului pentru Mediu, in conditiile prevazute de ghidul de finantare.       ¦   ¦    ¦     ¦
+--------+------------------------------------------------------------------------------------+-----+-------+----------¦
¦ A.2. ¦A depus cererea de inscriere in vederea validarii in Program, in original, semnata ¦   ¦    ¦     ¦
¦    ¦si stampilata de reprezentantul legal sau imputernicitul acestuia.         ¦   ¦    ¦     ¦
¦ A.2.1. ¦Cererea de inscriere contine declaratia reprezentantului legal al instalatorului,  ¦   ¦    ¦     ¦
¦    ¦potrivit careia societatea comerciala:                       ¦   ¦    ¦     ¦
¦A.2.1.1.¦- are obiect de activitate principal sau secundar corespunzator grupei CAEN 432   ¦   ¦    ¦     ¦
¦    ¦(cod: 4321, 4322 sau 4329);                             ¦   ¦    ¦     ¦
¦A.2.1.2.¦- nu este insolvabila, in stare de reorganizare judiciara sau faliment, in incetare ¦   ¦    ¦     ¦
¦    ¦de plati sau in stare de insolventa, nu are suspendate activitatile economice si nu ¦   ¦    ¦     ¦
¦    ¦se afla in situatii similare; societatea comerciala nu face obiectul unei proceduri ¦   ¦    ¦     ¦
¦    ¦legale in justitie pentru astfel de situatii;                    ¦   ¦    ¦     ¦
¦A.2.1.3.¦- nu are obligatii exigibile de plata la bugetul general consolidat, bugetele    ¦   ¦    ¦     ¦
¦    ¦locale, Fondul pentru mediu;                            ¦   ¦    ¦     ¦
¦A.2.1.4.¦- nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului;           ¦   ¦    ¦     ¦
¦A.2.1.5.¦- comercializeaza si instaleaza, in cadrul Programului, sisteme care corespund   ¦   ¦    ¦     ¦
¦    ¦reglementarilor de punere pe piata;                         ¦   ¦    ¦     ¦
¦A.2.1.6.¦- isi asuma responsabilitatea pentru solutiile tehnice adoptate in cadrul      ¦   ¦    ¦     ¦
¦    ¦Programului;                                    ¦   ¦    ¦     ¦
¦A.2.1.7.¦- acorda garantie si asigura lucrari de service atat sistemului instalat, cat si  ¦   ¦    ¦     ¦
¦    ¦lucrarilor de instalare a sistemului, pentru un termen de cel putin 3 ani de la data¦   ¦    ¦     ¦
¦    ¦instalarii in cadrul Programului;                          ¦   ¦    ¦     ¦
¦A.2.1.8.¦- poate instala sisteme de incalzire care utilizeaza energie solara, energie    ¦   ¦    ¦     ¦
¦    ¦geotermala si energie eoliana sau alte sisteme care conduc la imbunatatirea     ¦   ¦    ¦     ¦
¦    ¦calitatii aerului, apei si solului, in anumite zone geografice.           ¦   ¦    ¦     ¦
+--------+------------------------------------------------------------------------------------+-----+-------+----------¦
¦ A.3. ¦A depus cererea de finantare, in original, semnata si stampilata de reprezentantul ¦   ¦    ¦     ¦
¦    ¦legal sau imputernicitul acestuia.                         ¦   ¦    ¦     ¦
¦ A.3.1. ¦Suma solicitata prin cererea de finantare respecta prevederile art. 22 alin. (1) din¦   ¦    ¦     ¦
¦    ¦ghidul de finantare.                                ¦   ¦    ¦     ¦
+--------+------------------------------------------------------------------------------------+-----+-------+----------¦
¦ A.4. ¦A depus, in copie, certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului ¦   ¦    ¦     ¦
¦    ¦Comertului, impreuna cu toate anexele.                       ¦   ¦    ¦     ¦
+--------+------------------------------------------------------------------------------------+-----+-------+----------¦
¦ A.5. ¦A depus procura notariala prin care reprezentantul legal al instalatorului     ¦   ¦    ¦     ¦
¦    ¦imputerniceste persoana care il reprezinta in relatia cu Autoritatea, inclusiv la  ¦   ¦    ¦     ¦
¦    ¦momentul semnarii contractului pentru finantare, daca este cazul.          ¦   ¦    ¦     ¦
+--------+------------------------------------------------------------------------------------+-----+-------+----------¦
¦ A.6. ¦A depus, in original, certificatul constatator emis de Oficiul National al     ¦   ¦    ¦     ¦
¦    ¦Registrului Comertului, valabil la data depunerii cererii de inscriere, din care  ¦   ¦    ¦     ¦
¦    ¦rezulta: datele de identificare, capitalul social, obiectul principal de activitate ¦   ¦    ¦     ¦
¦    ¦si activitatile secundare, administratorii, actionarii/asociatii, situatia juridica.¦   ¦    ¦     ¦
+--------+------------------------------------------------------------------------------------+-----+-------+----------¦
¦ A.7. ¦A depus, in original, certificatele de atestare fiscala si certificatul fiscal,   ¦   ¦    ¦     ¦
¦    ¦valabile la data depunerii cererii de inscriere, care atesta faptul ca instalatorul ¦   ¦    ¦     ¦
¦    ¦nu are datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale.         ¦   ¦    ¦     ¦
+--------+------------------------------------------------------------------------------------+-----+-------+----------¦
¦ A.8. ¦A depus, in original, certificatul de cazier fiscal, valabil la data depunerii   ¦   ¦    ¦     ¦
¦    ¦cererii de inscriere.                                ¦   ¦    ¦     ¦
+--------+------------------------------------------------------------------------------------+-----+-------+----------¦
¦ A.9. ¦A depus, in original, certificatul de atestare privind obligatiile de plata la   ¦   ¦    ¦     ¦
¦    ¦Fondul pentru mediu.                                ¦   ¦    ¦     ¦
+--------+------------------------------------------------------------------------------------+-----+-------+----------¦
¦ A.10. ¦A depus:                                      ¦   ¦    ¦     ¦
¦A.10.1. ¦- formularul de raportare contabila la incheierea ultimului exercitiu financiar,  ¦   ¦    ¦     ¦
¦    ¦vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Economiei si     ¦   ¦    ¦     ¦
¦    ¦Finantelor, insotit de raportul administratorilor si al comisiei de cenzori sau   ¦   ¦    ¦     ¦
¦    ¦raportul de audit, dupa caz;                            ¦   ¦    ¦     ¦
¦A.10.2. ¦- formularul de raportare contabila semestriala, vizat de organele teritoriale de  ¦   ¦    ¦     ¦
¦    ¦specialitate ale Ministerului Economiei si Finantelor, insotit de ultima balanta de ¦   ¦    ¦     ¦
¦    ¦verificare lunara, aferenta anului in curs.                     ¦   ¦    ¦     ¦
+--------+------------------------------------------------------------------------------------+-----+-------+----------¦
¦ A.11. ¦A depus proiectul, in original, semnat si stampilat de reprezentantul legal sau   ¦   ¦    ¦     ¦
¦    ¦imputernicitul acestuia.                              ¦   ¦    ¦     ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-----+-------+----------¦
¦  B.                 ELIGIBILITATEA PROIECTULUI               ¦   ¦    ¦     ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+-----+-------+----------¦
¦ B.1. ¦Proiectul prevede inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire cu   ¦   ¦    ¦     ¦
¦    ¦sisteme noi care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana  ¦   ¦    ¦     ¦
¦    ¦sau alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului,  ¦   ¦    ¦     ¦
¦    ¦incadrandu-se in cerintele ghidului de finantare.                  ¦   ¦    ¦     ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

NOTA:
In cadrul rubricii „Indeplinirea criteriului de eligibilitate” se bifeaza, dupa caz, cu DA sau NU indeplinirea/neindeplinirea crteriului de eligibilitate respectiv si se vor inscrie, dupa caz, comentariile de rigoare.
Rezultatul evaluarii instalatorului:
1. Juridic: acceptat/respins
Numele si prenumele evaluatorului: ………………………………… Data: ……………… Semnatura: ……………
2. Economic: acceptat/respins
Numele si prenumele evaluatorului: ………………………………… Data: ……………… Semnatura: ……………
3. Tehnic: acceptat/respins
Numele si prenumele evaluatorului: ………………………………… Data: ……………… Semnatura: ……………

         Comisia de validare propune comitetului director validarea/invalidarea instalatorului.
                    Presedintele comisiei de validare,
Numele si prenumele: ....................................... 
Data: .................. 
Semnatura: ............... 

Observatie:
Respingerea cererii de inscriere a instalatorului in etapa evaluarii juridice atrage in mod automat invalidarea instalatorului, documentatia depusa de catre acesta nemaifiind evaluata din punct de vedere economic sau tehnic.

ANEXA Nr. 7 la ghidul de finantare

CONTRACT-CADRU
pentru finantare nerambursabila
Nr. ……… din ………………..

Intre:
Partile contractante Administratia Fondului pentru Mediu, cu sediul in municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod fiscal 14715650, cont nr. ………………….., deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucuresti, reprezentata legal prin …………………….., presedinte, in calitate de finantator, denumita in continuare AFM,
si
Societatea Comerciala …………………………………….., cu sediul in ……………………….., inregistrata la oficiului registrului comertului sub nr. …………………….., C.I.F. ……………………., cont nr. …………….., deschis la Trezoreria ……………………….., reprezentata legal prin domnul/doamna ………………………………….., care imputerniceste pe domnul/doamna ……………………………………, in calitate de instalator, denumita in continuare Beneficiar,
a intervenit prezentul contract pentru finantare nerambursabila, denumit in continuare contract.

Articolul 1 – Obiectul si valoarea contractului
1.1. Prin prezentul contract, AFM acorda Beneficiarului o finantare nerambursabila, denumita in continuare finantare, in vederea sustinerii proiectului intitulat „Imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului prin inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme”, denumit in continuare Proiect, din cadrul Programului de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana sau alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului, denumit in continuare Program, conform Deciziei Comitetului director nr. …….. din ………………………, in temeiul art. 21 si 22 din ghidul de finantare a Programului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.339/2008.
1.2. Valoarea totala a prezentului contract, respectiv finantarea este de ……………. lei pentru comercializarea si instalarea sistemelor de incalzire noi, care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana sau alte sisteme noi care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului in cadrul Programului.

Articolul 2 – Durata contractului
Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti si este valabil pana la data de 12 decembrie ……… inclusiv.

Articolul 3 – Modalitatea de finantare
3.1. Finantarea se face in transe lunare/trimestriale, in perioada prevazuta la art. 2 si in conformitate cu graficul de finantare nerambursabila prevazut in anexa la prezentul contract.
3.2. Finantarea se realizeaza prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe masura tragerii sumelor, si prin creditarea contului nr. ………………., deschis la ………………….. de catre Beneficiar, pe baza de cerere de tragere insotita in mod obligatoriu de documentele prevazute la art. 23 alin. (9) din ghidul de finantare a Programului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.339/2008, in conditiile in care cererea de tragere si documentatia aferenta sunt complete si corect intocmite.
3.3. Virarea sumelor din contul AFM in contul Beneficiarului se face in termen de 15 zile de la data depunerii cererii de tragere. Ultima cerere de tragere se depune cel mai tarziu la data de 25 noiembrie ………….. .
3.4. Suma neutilizata de catre Beneficiar la data de 5 decembrie ………… se considera anulata si ramane la dispozitia AFM.
3.5. Orice plata excedentara efectuata de catre AFM constituie plata necuvenita, iar Beneficiarul are obligatia de a restitui sumele necuvenite in termen de 5 zile de la data confirmarii de primire a notificarii din partea AFM.

Articolul 4 – Obligatiile partilor
4.1. Beneficiarul se obliga:
a) sa utilizeze finantarea numai in scopul si in conditiile in care a fost acordata;
b) sa asigure executarea Proiectului cu diligenta necesara si eficienta, in conformitate cu prezentul contract, precum si cu legislatia in vigoare si cu standardele de mediu aplicabile;
c) sa fie singurul raspunzator in fata AFM pentru implementarea Proiectului;
d) sa asigure inregistrarea in evidenta contabila a tuturor documentelor privind operatiunile aferente prezentului contract, precum si arhivarea acestora, conform reglementarilor contabile in vigoare;
e) sa plateasca toate taxele, impozitele si contributiile pe care le datoreaza potrivit reglementarilor legale si in termenele prevazute de acestea;
f) sa permita reprezentantilor AFM accesul la sediile sale si la amplasamentele Proiectului pentru inspectarea activitatilor ce se realizeaza din finantarea acordata si examinarea registrelor si a evidentelor contabile, a altor documente relevante in legatura cu derularea Proiectului;
g) sa nu sponsorizeze activitati cu impact negativ asupra mediului, pe intreaga perioada de valabilitate a prezentului contract;
h) sa informeze AFM si sa prezinte documentele corespunzatoare in cazul in care survin modificari cu privire la actele constitutive si/sau la informatiile furnizate cu ocazia prezentarii cererii de finantare ori pe parcursul derularii prezentului contract, in termen de maximum 10 zile de la producerea respectivei modificari;
i) sa informeze AFM in cazul in care va fi supus unei proceduri de reorganizare judiciara ori faliment, executare silita sau oricarei alte proceduri similare;
j) in indeplinirea prezentului contract, sa nu prezinte date, informatii sau inscrisuri false, eronate ori incomplete;
k) sa furnizeze, in maximum 5 zile lucratoare de la notificarea AFM, orice informatii suplimentare considerate necesare pentru indeplinirea prezentului contract;
l) sa specifice, in cazul oricarui demers publicitar efectuat in legatura cu Proiectul, in orice forma si in orice mediu, ca acesta este realizat in cadrul Programului derulat de Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile si finantat prin Administratia Fondului pentru Mediu;
m) sa comercializeze si sa instaleze sisteme de incalzire care corespund reglementarilor de punere pe piata;
n) sa acorde garantie si sa asigure lucrari de service atat sistemului instalat, cat si lucrarilor de instalare a sistemului, pentru un termen de cel putin 3 ani de la data instalarii;
o) sa puna la dispozitia solicitantilor toate informatiile privind caracteristicile tehnice si modul de functionare a sistemelor comercializate si instalate;
p) sa puna la dispozitia solicitantilor o linie telefonica accesibila sau de tip info-line la care acestia pot obtine informatii cu privire la Proiect;
q) sa justifice in scris solicitantului motivele de fapt si de drept care stau la baza refuzului de a-i elibera nota de acceptare sau, daca i-a eliberat nota de acceptare, motivele de fapt si de drept care stau la baza refuzului de a comercializa si instala sistemul de incalzire;
r) sa ceara solicitantului, daca este cazul, sa detina avize, acorduri, autorizatii si alte documente necesare executarii lucrarilor de instalare a sistemelor de incalzire si sa se asigure de existenta si valabilitatea acestora.
4.2. AFM se obliga:
a) sa asigure finantarea Proiectului in conditiile mentionate in prezentul contract, in limita fondurilor disponibile alocate Programului prin bugetul anual propriu de venituri si cheltuieli;
b) sa puna la dispozitia Beneficiarului informatiile legate de finantare.

Articolul 5 – Raspunderea contractuala
5.1. Nerespectarea de catre Beneficiar a oricareia dintre obligatiile/clauzele asumate prin prezentul contract constituie caz de culpa.
5.2. Constituie caz de culpa si urmatoarele fapte ale Beneficiarului:
a) comite nereguli de ordin financiar in legatura cu Proiectul, stabilite printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;
b) impotriva Beneficiarului a fost demarata procedura de reorganizare judiciara ori faliment, executare silita sau orice alta procedura asemanatoare;
c) situatia economico-financiara a Beneficiarului nu mai asigura conditii de realizare a Proiectului.
5.3. Beneficiarul isi asuma integral raspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa sa pe parcursul derularii prezentului contract, AFM fiind degrevata in totalitate de orice responsabilitate.
5.4. Beneficiarul isi asuma integral raspunderea pentru sistemele de incalzire comercializate, precum si pentru solutiile tehnice adoptate in legatura cu Proiectul.
5.5. Beneficiarul isi asuma integral raspunderea pentru efectuarea lucrarilor de instalare a sistemelor de incalzire in lipsa acordurilor, avizelor, autorizatiilor si a altor documente necesare.
5.6. Beneficiarul isi asuma integral raspunderea pentru refuzul de a elibera nota de acceptare solicitantului sau pentru refuzul de a comercializa si instala sistemul de incalzire solicitantului caruia i-a fost eliberata nota de acceptare.
5.7. Beneficiarul isi asuma integral raspunderea pentru nerespectarea prevederilor legale cu privire la protectia muncii personalului insarcinat cu implementarea Proiectului.
5.8. Beneficiarul suporta taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale si orice alte cheltuieli ocazionate de pregatirea, incheierea, executarea, punerea in aplicare si finalizarea prezentului contract si a tuturor documentelor si activitatilor aferente.
5.9. Beneficiarul ramane direct raspunzator pentru toate consecintele financiare directe sau indirecte antrenate de incetarea contractului inainte de termen din culpa sau la initiativa sa.
5.10. Orice caz de culpa si orice disfunctionalitate aparute pe parcursul derularii prezentului contract vor fi notificate Beneficiarului de catre AFM, in maximum 5 zile de la constatare. Daca deficientele mentionate nu sunt inlaturate in termen de maximum 15 zile de la data notificarii, AFM are dreptul de a lua urmatoarele masuri:
a) sistarea temporara a utilizarii finantarii, pana la remedierea cauzelor care au dus la sistare;
b) sistarea definitiva a finantarii si rezilierea unilaterala a prezentului contract, cu recuperarea sumelor virate catre Beneficiar, in conditiile Codului de procedura fiscala/procedura civila.

Articolul 6 – Incetarea contractului
Prezentul contract inceteaza:
6.1. de drept:
a) la data prevazuta in acesta;
b) la data interventiei unui act de autoritate;
c) la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii acestuia si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asemenea masura incat indeplinirea prezentului contract ar fi contrara AFM si interesului public; acest fapt va fi notificat Beneficiarului in termen de 10 zile de la momentul aparitiei unor astfel de circumstante sau de la momentul in care AFM a luat cunostinta de aparitia unor astfel de circumstante;
6.2. la initiativa Beneficiarului, prin renuntare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile, in cazul imposibilitatii obiective a acestuia de a realiza Proiectul;
6.3. prin reziliere, la initiativa AFM, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale asumate de catre Beneficiar; in acest caz, Beneficiarul este obligat la plata de daune-interese, in cuantum egal cu suma trasa din finantare, la care se adauga foloase nerealizate la nivelul ratei dobanzii Bancii Nationale a Romaniei; in situatia in care incetarea prezentului contract intervine inainte de termenul stabilit pentru prima tragere, Beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

Articolul 7 – Forta majora si cazul fortuit
7.1. Prin forta majora si/sau caz fortuit se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, intervenit dupa incheierea prezentului contract si care impiedica partile sa isi execute, total sau partial, obligatiile contractuale.
7.2. Partea care invoca forta majora are urmatoarele obligatii:
a) sa notifice cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei;
b) sa transmita, in termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forta majora, certificatul de forta majora emis de autoritatea competenta;
c) sa comunice data incetarii in termen de 5 zile de la incetare;
d) sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
7.3. Daca nu se procedeaza la anuntare, in conditiile si termenele prevazute, partea care o invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin lipsa notificarii.
7.4. Indeplinirea prezentului contract va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
7.5. Forta majora, comunicata si dovedita in conditiile pct. 7.2, exonereaza de raspundere partea care o invoca.
7.6. Daca forta majora si/sau consecintele acesteia dureaza sau se estimeaza ca va/vor dura mai mult de 3 luni, partile se obliga sa negocieze cu buna-credinta in vederea identificarii solutiei celei mai bune:
a) incetarea prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese;
b) modificarea contractului.
7.7. Prevederile de mai sus se aplica si in caz fortuit.

Articolul 8 – Cesiunea
Prezentul contract, precum si toate drepturile si obligatiile decurgand din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni totale sau partiale.

Articolul 9 – Litigii
9.1. Orice diferend rezultat din interpretarea si/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cat posibil, pe cale amiabila.
9.2. In cazul in care o solutie amiabila nu este posibila, litigiul se supune spre solutionare instantelor judecatoresti competente in a caror raza teritoriala isi are sediul AFM.

Articolul 10 – Dispozitii finale
10.1. Beneficiarul este de acord ca AFM sa publice date privind rezultatele implementarii Proiectului.
10.2. Orice notificare in baza prezentului contract se face in scris, la urmatoarele adrese:
Pentru AFM: municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, Corp A, sectorul 6;
Pentru Beneficiar: ………………………………………………….
In cazul in care Beneficiarul doreste sa fie notificat la o alta adresa sau si-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicata in scris la AFM.
Notificarile facute Beneficiarului la adresa mentionata in cuprinsul prezentului alineat sau la o alta adresa, comunicata ulterior, se considera a fi aduse la cunostinta acestuia.
Sub conditia ca acestea sa fie confirmate ulterior, notificarile se pot transmite si prin fax la urmatoarele numerele telefonice:
– pentru AFM: ………………………:
– pentru Beneficiar: ………………………… .
10.3. Prezentul contract constituie titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind intocmit, interpretat si executat conform legislatiei romane si guvernat de aceasta.
10.4. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv in caz de semnare prin procura, noi, reprezentantii legali ai Beneficiarului, am luat cunostinta de prevederile Codului penal privind falsul in declaratii.
10.5. Anexa, pe care Beneficiarul declara ca o cunoaste si o accepta, face parte integranta din prezentul contract.
10.6. Prezentul contract, inclusiv anexa la acesta, poate fi modificat si/sau completat numai cu acordul partilor, prin act aditional.
10.7. Prin exceptie de la pct. 10.6, nu este necesara intocmirea unui act aditional pentru modificarile din coloana nr. 4 „Data programata” si coloana nr. 5 „Suma” din anexa la prezentul contract, daca acestea nu implica si modificarea duratei de realizare a Proiectului sau modificarea valorii totale a Proiectului.
10.8. Sumele neutilizate la tragerile programate se vor reporta la tragerile ulterioare. Solicitarea privind decalarea datei programate de depunere a cererii de tragere si/sau modificarea sumei de tras se transmite in scris, cu cel putin doua zile inaintea momentului la care se doreste ca aceasta modificare sa intre in vigoare.
10.9. Prezentul contract s-a semnat la data de ……………….., la sediul AFM, in 4 exemplare, toate avand valoare juridica egala, dintre care 3 exemplare pentru AFM si un exemplar pentru Beneficiar.

    Administratia Fondului pentru Mediu            Beneficiar,
        Presedinte,                Societatea Comerciala
..........................................   ..........................................
      Director economic,          Prin reprezentant legal/imputernicit
..........................................   ..........................................
      Director proiecte,..........................................
      Consilier juridic,.......................................... 

ANEXA la Contractul pentru finantare nerambursabila nr. …/…..

   GRAFIC
de finantare nerambursabila 

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦Esalonarea finantarii¦Sold la inceputul¦    Acordari    ¦ Sold la ¦         ¦
¦crt.+---------------------¦  perioadei  +------------------------¦sfarsitul¦  Observatii  ¦
¦  ¦ Anul  ¦  Luna  ¦         ¦Data programata¦ Suma ¦perioadei¦         ¦
+----+---------+-----------+-----------------+---------------+--------+---------+------------------¦
¦ 0 ¦  1  ¦   2   ¦    3    ¦    4    ¦  5  ¦  6  ¦    7     ¦
+----+---------+-----------+-----------------+---------------+--------+---------+------------------¦
+----+---------+-----------+-----------------+---------------+--------+---------+------------------¦
+----+---------+-----------+-----------------+---------------+--------+---------+------------------¦
+----+---------+-----------+-----------------+---------------+--------+---------+------------------¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

 Administratia Fondului pentru Mediu                    Beneficiar,
       Presedinte,                        Societatea Comerciala
.....................................             .....................................
     Director economic,                  Prin reprezentant legal/imputernicit
.....................................             .....................................
     Director proiecte,
.....................................
     Consilier juridic,
.....................................
       Intocmit
   Referent de specialitate,
.....................................
(numai exemplarele care raman la AFM)

ANEXA Nr. 8 la ghidul de finantare

  Datele de identificare a instalatorului validat          Nr. de inregistrare la Administratia
...............................................      Fondului pentru Mediu ............./................
Nr. de inregistrare ........./........ 

CERERE DE TRAGERE

Denumirea solicitantului (instalator validat) ………………………….
Forma juridica de organizare …………………………………………
Nr. de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului …………………….., C.I.F. ……………………………, cont nr. ……………………………………………………………., deschis la Trezoreria ……………………………………………….. .
Adresa sediului social:
str. …………………………………… nr. …….., bl. ………., sc. ……, et. ….., ap. ……, localitatea ………………………….., judetul/sectorul ………………………, telefon ……………………., fax ……………………….., e-mail ………………………………..
Reprezentant legal/imputernicit …………………………………….., posesor al B.I./C.I./pasaportului seria ……… nr. ……………………., eliberat/eliberata de ………………, CNP ……………………………, domiciliat in …………………………………………………….., in baza Contractului pentru finantare nerambursabila nr. ……../……………., va rog sa aprobati prezenta cerere de tragere pentru suma de …………… lei din finantarea nerambursabila contractata.
Prezenta cerere este insotita de:
a) lista beneficiarilor si a sistemelor instalate aferente, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al instalatorului validat, care contine datele de identificare a beneficiarilor (persoana fizica: numele si prenumele, codul numeric personal, tipul, seria si numarul actului de identitate, domiciliul/resedinta, numarul de telefon; asociatie de locatari: denumirea si adresa completa ale asociatiei, codul de identificare fiscala, numele, prenumele si numarul de telefon ale presedintelui asociatiei, numele, prenumele si numarul de telefon ale persoanei imputernicite; organizatie neguvernamentala: denumirea completa, sediul, codul de identificare fiscala, numele, prenumele si numarul de telefon ale reprezentantului legal, numele, prenumele si numarul de telefon ale persoanei imputernicite) si datele de identificare a sistemelor instalate (tip, model, varianta, producator, an fabricatie, serie si numar de identificare sau cod, seria si numarul certificatului de garantie, seria si numarul certificatului de calitate si conformitate, adresa la care a fost instalat sistemul, data punerii in functiune);
b) lista prevazuta la lit. a), in format electronic;
c) facturile emise beneficiarilor, aferente achizitionarii si instalarii sistemelor, in copie si in original;
d) procesele-verbale de receptie a lucrarilor de instalare efectuate, semnate si stampilate, dupa caz, de beneficiari, in copie si in original.
Subsemnatul imi asum raspunderea tuturor informatiilor continute in prezenta cerere, in lista persoanelor fizice beneficiare si a sistemelor de incalzire instalate, inclusiv documentele financiare si procesele-verbale de receptie a lucrarilor. Garantez ca datele furnizate sunt actuale, reale si corecte si declar ca am luat cunostinta de prevederile Codului penal privind falsul in declaratii.
Reprezentant legal/imputernicit,
Numele si prenumele …………………………………………………
Functia ……………………………………………………………
Semnatura ………………………………………………………….
Data ………………………………………………………………
L.S.

Aprobat de Administratia Fondului pentru Mediu:
Presedinte,
Numele si prenumele …………………………………………………
Semnatura ………………………………………………………….

Director economic,
Numele si prenumele …………………………………………………
Semnatura ………………………………………………………….

Director Directia proiecte,
Numele si prenumele …………………………………………………
Semnatura ………………………………………………………….

Sef serviciu (Directia proiecte),
Numele si prenumele …………………………………………………
Semnatura ………………………………………………………….

Economist/Referent,
Numele si prenumele …………………………………………………
Semnatura ………………………………………………………….

ANEXA Nr. 9 la ghidul de finantare

CONTRACT-CADRU PENTRU FINANTARE NERAMBURSABILA
Nr. .................. din ................................. 


Intre:
Administratia Fondului pentru Mediu, cu sediul in municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod fiscal 14715650, cont nr. ……………., deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucuresti, reprezentata legal prin …………., – presedinte, in calitate de finantator, denumita in continuare AFM,
si
…………………………….., cu sediul in …………………….., inregistrata la oficiul registrului comertului …………………………… sub nr. ………………………., C.I.F. ……………………….., cont nr. ……………………, deschis la ……………………………….., reprezentata legal prin ……………………. …………………….., in calitate de beneficiar, denumita in continuare Beneficiar,
a intervenit urmatorul contract:

Articolul 1 – Obiectul contractului
1. AFM acorda beneficiarului o finantare nerambursabila, denumita in continuare finantare, in valoare de … lei, reprezentand …% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile, pentru implementarea proiectului intitulat …, denumit in continuare Proiect, conform Hotararii Comitetul de avizare nr. … din …………………………. .
2. Valoarea totala a cheltuielilor eligibile este de ………….. lei.
3. In toate cazurile, finantarea se limiteaza doar la valoarea totala a cheltuielilor eligibile.
4. Cheltuielile Proiectului sunt considerate eligibile daca sunt indeplinite urmatoarele criterii generale:
a) sunt necesare pentru realizarea Proiectului, sunt in conformitate cu principiile unui management financiar corespunzator, respectiv utilizarea eficienta a banilor si realizarea unui raport optim cost-beneficiu;
b) sunt realizate dupa semnarea contractului de finantare si pe perioada de executie a proiectului;
c) sunt efectiv realizate, inregistrate in contabilitatea Beneficiarului, sunt identificabile, verificabile si pot fi dovedite prin documente originale.
5. Orice plata excedentara efectuata de catre AFM constituie plata necuvenita, iar Beneficiarul are obligatia de a restitui sumele necuvenite in termen de 5 zile de la data confirmarii de primire a notificarii din partea AFM.
6. Finantarea acordata Beneficiarului din Fondul pentru mediu prin prezentul contract constituie ajutor de stat si este acordata in baza Hotararii Comitetului de avizare nr. … din …../Dispozitiei presedintelui AFM nr. … din … pentru aprobarea „Proiectului …”.
Beneficiarul accepta finantarea si se angajeaza sa desfasoare Proiectul pe propria raspundere.

Articolul 2 – Destinatia finantarii
1. Finantarea este acordata pentru realizarea Proiectului, Beneficiarul obligandu-se s-o utilizeze integral si numai pentru acest scop, conform cheltuielilor eligibile prevazute in anexa nr. 1.

Articolul 3 – Durata contractului si perioada de utilizare a finantarii
1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti si isi inceteaza valabilitatea in 5 ani/3 ani in cazul IMM-urilor de la data depunerii la AFM a Raportului de finalizare.
2. Durata de realizare a Proiectului este de … luni de la data intrarii in vigoare a prezentului contract.
3. Suma neutilizata la finalul executiei Proiectului se considera anulata si finantarea se diminueaza in mod corespunzator.

Articolul 4 – Modalitatea de plata
1. Utilizarea finantarii de catre Beneficiar se poate face numai dupa indeplinirea de catre acesta a tuturor conditiilor prevazute in prezentul contract, inclusiv constituirea in favoarea AFM a garantiei prevazute la art. 5.
2. Beneficiarul va utiliza finantarea in mai multe transe, in conformitate cu graficul de finantare nerambursabila prevazut in anexa nr. 2.
3. Debitarea contului AFM se face in termen de 15 zile de la data intocmirii Notei de control.
4. Utilizarea se efectueaza prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe masura tragerii sumelor, si prin creditarea contului nr. … deschis de catre Beneficiar la …, numai pe baza de cerere de tragere, conform modelului prevazut in anexa nr. …(1), insotita de documentele justificative prevazute in anexa nr. ……..(2), in conditiile in care cererea de tragere si documentatia aferenta sunt complete si corect intocmite.
5. Cheltuielile bancare (comisioanele bancare, diferente de curs valutar etc.) nu constituie cheltuieli eligibile.
6. Valoarea acordata Beneficiarului se calculeaza prin aplicarea, la cheltuielile eligibile aferente fiecarei trageri, a procentului aprobat.
___________
(1) Cererea de tragere corespunde modelelor prevazute in Manualul de operare al Fondului pentru mediu, astfel ca anexa va fi adaptata in functie de beneficiarul finantarii.
(2) Documentele justificative sunt prevazute in Manualul de operare al Fondului pentru mediu, astfel ca anexa va fi adaptata in functie de beneficiarul finantarii.

Articolul 5 – Garantarea finantarii
1. Toate obligatiile Beneficiarului rezultate din prezentul contract, precum si cheltuielile de orice fel legate de recuperarea finantarii in cazul nerespectarii clauzelor acestuia, a dobanzilor, a dobanzilor penalizatoare, a cheltuielilor de judecata, inclusiv a celor de executare silita, si a altor cheltuieli, dupa caz, sunt garantate cu bilet la ordin, in alb, cu clauza „fara protest”, emis de catre Beneficiar si avalizat de catre administratori/actionari/asociati sau banca.
2. Biletul la ordin se depune la AFM in original, inainte de efectuarea oricarei trageri din finantare.

Articolul 6 – Obligatiile beneficiarului
Beneficiarul se obliga:
1. sa foloseasca finantarea numai in scopul si in conditiile in care a fost acordata;
2. sa asigure contributia proprie pentru realizarea Proiectului;
3. sa reinnoiasca, la cererea AFM, biletul la ordin prevazut la art. 5 pe perioada de valabilitate a prezentului contract de finantare;
4. sa asigure executarea Proiectului cu diligenta necesara si eficienta, in conformitate cu prezentul contract, precum si cu legislatia in vigoare si standardele de mediu aplicabile;
5. sa respecte prevederile legislatiei in vigoare privind achizitiile publice, pentru achizitionarea de bunuri, servicii sau lucrari din finantarea acordata din Fondul pentru mediu;
6. sa furnizeze AFM documentatia privind procedura de atribuire a contractelor de achizitii publice, inclusiv contractele, pana la data depunerii cererii de tragere din finantare;
7. sa fie singurul raspunzator in fata AFM pentru implementarea Proiectului;
8. sa asigure inregistrarea in evidenta contabila a tuturor documentelor privind operatiunile aferente prezentului contract, precum si arhivarea acestora, conform reglementarilor contabile in vigoare;
9. sa furnizeze AFM copii ale situatiilor sale financiare trimestriale/semestriale si anuale, inclusiv balantele lunare de verificare aferente acestora, si sa transmita AFM orice alta informatie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate in mod rezonabil de catre aceasta, in termen de maximum 7 zile de la cerere;
10. sa plateasca toate taxele, impozitele si contributiile pe care le datoreaza potrivit reglementarilor legale; in acest sens va depune la fiecare tragere certificat de atestare fiscala si, trimestrial, certificat fiscal;
11. sa introduca in gestiunea proprie bunurile de natura activelor imobilizate corporale achizitionate in baza acestui contract, sa le inscriptioneze cu sintagma „Finantat din fondul pentru mediu”, sa le utilizeze si sa le conserve cu diligentele unui bun proprietar si sa nu le instraineze timp de 5 ani/3 ani in cazul IMM-urilor de la data finalizarii Proiectului;
12. sa nu vanda, sa nu cesioneze, sa nu inchirieze sau sa nu disponibilizeze active din patrimoniul propriu, legate de Proiect, in alt scop decat pentru inlocuirea celor existente cu noi active de valoare cel putin egala cu cele existente;
13. sa intocmeasca si sa remita AFM, in termen de 30 de zile de la acordarea de catre AFM a ultimei cereri de tragere, un raport de finalizare detaliat privind realizarea activitatilor;
14. sa intocmeasca si sa remita AFM din 6 in 6 luni, in perioada de monitorizare de 5 ani/3 ani in cazul IMM-urilor, un raport referitor la derularea activitatii ulterior finalizarii Proiectului;
15. sa permita reprezentantilor AFM accesul la sediile sale si la amplasamentul Proiectului pentru inspectarea activitatilor ce se realizeaza din finantarea acordata si examinarea registrelor si a evidentelor contabile, legate de Proiect;
16. sa permita personalului AFM sa controleze modul in care Beneficiarul indeplineste obiectivele Proiectului, prin monitorizare continua timp de 5 ani/3 ani in cazul IMM-urilor, pe baza rapoartelor bianuale transmise de catre Beneficiar;
17. sa nu sponsorizeze/sa nu finanteze activitati cu impact negativ asupra mediului, pe perioada de valabilitate a prezentului contract;
18. sa notifice AFM si sa prezinte documentele corespunzatoare in termen de 7 zile de la aparitia urmatoarelor evenimente:
a) modificari cu privire la actele constitutive si/sau la informatiile furnizate AFM cu ocazia prezentarii cererii de finantare sau pe parcursul derularii prezentului contract;
b) in cazul in care va fi supus unei proceduri de reorganizare judiciara sau faliment, executare silita sau oricarei alte proceduri asemanatoare;
c) orice intentie de fuziune, divizare sau reducere a capitalului social;
19. sa suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale si orice alte cheltuieli ocazionate de pregatirea, incheierea, executarea, punerea in aplicare si terminarea prezentului contract si a tuturor documentelor si activitatilor aferente;
20. sa notifice AFM cu privire la orice alocatie nerambursabila pe care o primeste pana la incetarea prezentului contract de finantare.

Articolul 7 – Obligatiile AFM
AFM se obliga:
1. sa asigure finantarea Proiectului in conditiile mentionate in prezentul contract, in limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse in bugetele anuale ale acesteia;
2. sa urmareasca indeplinirea etapelor prevazute in prezentul contract;
3. sa verifice, prin inspectie la fata locului, daca tot ceea ce a declarat Beneficiarul este conform cu realitatea, inainte de aprobarea cererii de tragere;
4. sa puna la dispozitia Beneficiarului informatiile legate de finantare;
5. sa intocmeasca Nota de control in termen de 15 zile de la data depunerii cererii de tragere.

Articolul 8 – Cazuri de culpa
1. Nerespectarea de catre Beneficiar a oricareia din obligatiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpa.
2. Constituie caz de culpa si urmatoarele fapte ale Beneficiarului:
a) face declaratii false sau incomplete pentru a obtine finantarea prevazuta in contract sau furnizeaza rapoarte ce nu reprezinta realitatea;
b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de coruptie in legatura cu Proiectul, stabilite printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;
c) impotriva Beneficiarului a fost demarata procedura de reorganizare judiciara sau faliment, executare silita sau orice alta procedura asemanatoare;
d) situatia economico-financiara a Beneficiarului nu mai asigura conditii de realizarea a Proiectului.
3. AFM va notifica Beneficiarul in maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpa si in cazul in care deficientele mentionate in notificare nu sunt inlaturate in maximum 30 de zile de la data notificarii, AFM are dreptul sa ia urmatoarele masuri, fara intarziere si fara nicio alta formalitate prealabila:
a) sistarea temporara a utilizarii finantarii pana la remedierea cauzelor care au dus la sistare;
b) sistarea definitiva si rezilierea unilaterala, fara nici o alta formalitate prealabila, a prezentului contract, cu recuperarea sumelor virate catre Beneficiar, in conditiile Codului de procedura fiscala.

Articolul 9 – Incetarea contractului
1. Prezentul contract inceteaza de drept:
a) la data prevazuta in acesta;
b) in cazul imposibilitatii obiective a Beneficiarului de a realiza Proiectul, prin renuntare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile;
c) la data interventiei unui act de autoritate;
d) la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii prezentului contract si care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului ar fi contrara institutiei si interesului public; acest fapt va fi notificat Beneficiarului in termen de 10 zile de la momentul aparitiei unor astfel de circumstante sau de la momentul in care AFM a avut cunostinta de aparitia unor astfel de circumstante.
2. Prezentul contract inceteaza prin reziliere, la initiativa AFM, in urmatoarele conditii:
a) Beneficiarul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract;
b) Beneficiarul este in procedura de reorganizare judiciara sau faliment, executare silita sau orice alta procedura asemanatoare
c) in situatia intervenirii unuia dintre cazurile de culpa prevazute la art. 8 pct. 2.
3. In caz de reziliere, Beneficiarul este obligat la plata de daune-interese, in cuantum egal cu suma trasa din finantare, la care se adauga dobanda perceputa de AFM pentru finantarile rambursabile, calculata incepand cu prima tragere si in procentul valabil la acea data.
4. Sumele datorate de catre Beneficiar in baza pct. 3 vor fi recuperate inclusiv prin executarea garantiei constituite in favoarea AFM.
5. Beneficiarul ramane direct raspunzator pentru toate consecintele financiare directe sau indirecte antrenate de incetarea prezentului contract inainte de termen din culpa sau la initiativa sa (inclusiv majorari de intarziere, conform legii fiscale aplicabile creantelor bugetare).
6. In cazul in care incetarea prezentului contract intervine inainte de termenul stabilit pentru prima tragere, Beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

Articolul 10 – Forta majora si cazul fortuit
1. Prin forta majora si/sau caz fortuit se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, intervenit dupa incheierea prezentului contract si care impiedica partile sa isi execute, total sau partial, obligatiile contractuale.
2. Partea care invoca forta majora are urmatoarele obligatii:
a) sa o notifice celeilalte parti in termen de 5 zile de la data aparitiei;
b) sa transmita, in termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forta majora, certificatul de forta majora emis de autoritatea competenta;
c) sa comunice data incetarii in termen de 5 zile de la incetare;
d) sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
3. Daca nu se procedeaza la anuntare, in conditiile si termenele prevazute, partea care o invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin lipsa notificarii.
4. Indeplinirea prezentului contract va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
5. Forta majora, comunicata si dovedita in conditiile art. 10 pct. 2, exonereaza de raspundere partea care o invoca.
6. Daca forta majora si/sau consecintele acesteia dureaza sau se estimeaza ca va/vor dura mai mult de 3 luni, partile se obliga sa negocieze cu buna-credinta in vederea identificarii solutiei celei mai bune:
a) incetarea prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese;
b) modificarea prezentului contract.
Prevederile de mai sus se aplica si in caz fortuit.

Articolul 11 – Alte clauze
1. Beneficiarul isi asuma integral raspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa sa pe parcursul derularii Proiectului, AFM fiind degrevata integral de orice responsabilitate.
2. Beneficiarul isi asuma integral raspunderea pentru respectarea prevederilor legale cu privire la protectia muncii personalului insarcinat cu implementarea Proiectului.
3. In nicio circumstanta si din niciun motiv AFM nu poate fi trasa la raspundere si obligata la plata de daune-interese pe durata desfasurarii Proiectului si ca urmare AFM nu va accepta nicio cerere de despagubire sau plati suplimentare.
4. In cazul in care realizarea Proiectului genereaza costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala Beneficiarului.
5. Prezentul contract in integralitatea sa, precum si toate drepturile si obligatiile decurgand din acesta nu pot face obiectul cesiunii; in caz de imposibilitate, neimputabila Beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea poate fi preluata de succesorii sai in drepturi, cu aprobarea prealabila a AFM.
6. Beneficiarul va adopta o conduita adecvata prin care va evita conflictul de interese si va informa imediat AFM despre orice situatie care da nastere sau este posibil sa dea nastere unui astfel de conflict.
7. AFM si Beneficiarul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea documentelor si informatiilor legate de derularea prezentului contract, informatiile putand fi furnizate numai autoritatilor competente, in conditiile legii, sau unor terte parti numai cu acordul partilor prezentului contract.
8. Drepturile de proprietate intelectuala rezultate in urma implementarii Proiectului, precum si alte documente legate de Proiect vor ramane in patrimoniul Beneficiarului, care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit si dupa cum considera necesar informatia cuprinsa in rapoartele Proiectului, precum si rezultatele obtinute, oricare ar fi forma acestora.
9. Beneficiarul are obligatia de a despagubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate impotriva oricaror reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete de inventie, marci inregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activitatile necesare implementarii Proiectului, si daune-interese, costuri, taxe si alte cheltuieli de orice natura, aferente violarii dreptului de proprietate intelectuala.
10. Beneficiarul este de acord ca AFM sa publice date privind rezultatele implementarii Proiectului.
11. Beneficiarul se obliga ca, in orice nota, raport, material publicat, conferinte si seminarii cu privire la Proiect, sa specifice ca acesta a beneficiat de finantare din Fondul pentru mediu.
12. In cazul modificarii/revocarii schemei de finantare/deciziei de minimis, in baza careia s-a incheiat prezentul contract, si al obligarii Beneficiarului la rambursarea finantarii acordate (daca este cazul), acesta este singurul raspunzator si va proceda imediat la restituirea finantarii, in conditiile legislatiei in vigoare cu privire la rambursarea ajutorului de stat. In aceasta situatie AFM nu poate fi obligata, sub nicio forma, la plata de daune-interese.
13. Neexercitarea de catre AFM a oricarui drept prevazut in prezentul contract nu constituie o renuntare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricand, pana la stingerea tuturor obligatiilor Beneficiarului fata de aceasta.
14. In situatia rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli anual al AFM, finantarea se diminueaza/sisteaza temporar, cu posibilitatea de prelungire a duratei prezentului contract/inceteaza.
15. In cazul in care, referitor la prezentul contract, apar modificari ale legislatiei aplicabile, partile au obligatia sa depuna toate diligentele, conform noilor reglementari, astfel incat sa nu se abata de la obligatiile stabilite in cuprinsul acestuia.

Articolul 12 – Jurisdictie
1. Orice neintelegere rezultand din interpretarea si/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cat posibil, pe cale amiabila.
2. In cazul in care o solutie amiabila nu este posibila, litigiul se supune spre solutionare instantei judecatoresti de drept comun in a carei raza teritoriala isi are sediul AFM.

Articolul 13 – Notificari
1. Orice notificare sau solicitare in baza prezentului contract se va face in scris, la urmatoarele adrese:
Pentru AFM: Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6;
Pentru Beneficiar: …
2. In cazul in care Beneficiarul doreste sa fie notificat la o alta adresa sau si-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicata in scris la AFM.
3. Notificarile facute Beneficiarului la adresele mentionate la pct. 1 sau 2 se considera a fi aduse la cunostinta acestuia.
4. Notificarile se pot transmite si pe fax, la numarul … pentru AFM si numarul … pentru Beneficiar, cu conditia sa fie confirmate ulterior.

Articolul 14 – Amendamente
1. Prezentul contract si anexele la acesta pot fi modificate si/sau completate numai cu acordul partilor, consemnat intr-un act aditional.
2. Cererea de modificare a prezentului contract va fi adresata AFM cu minimum 10 zile inaintea datei la care se doreste sa opereze modificarea, cu exceptia cazurilor bine intemeiate si justificate de catre Beneficiar.
3. Prin exceptie de la pct. 1, nu este necesara intocmirea unui act aditional pentru modificarile din coloana nr. 1 din anexa nr. 2 („Data depunerii cererii de tragere”), daca acestea nu implica si modificarea duratei de realizare a Proiectului. In acest caz, sumele neutilizate la tragerile programate se vor reporta la tragerile ulterioare.
4. Cererea privind decalarea datei de depunere a cererii de tragere in conditiile prevazute la pct. 3 se transmite cu cel putin doua zile inaintea momentului la care se doreste ca aceasta modificare sa intre in vigoare.

Articolul 15 – Dispozitii finale
1. Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind intocmit, interpretat si executat conform legislatiei romane si guvernat de aceasta.
2. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv in caz de semnare prin procura, noi, reprezentantii legali ai Beneficiarului, am luat la cunostinta de prevederile Codului penal privind falsul in declaratii.
3. Anexele …, pe care Beneficiarul declara ca le cunoaste si le accepta, fac parte integranta din prezentul contract.
4. Prezentul contract s-a semnat la data de … la sediul AFM, in 4 exemplare, toate avand valoare juridica egala, din care 3 exemplare pentru AFM si un exemplar pentru Beneficiar.

   Administratia Fondului pentru Mediu                 Beneficiar,
         Presedinte,              ................................................
................................................     ................................................
        Director economic,               Prin reprezentant legal/imputernicit
................................................     ................................................
        Director proiecte,
................................................
        Consilier juridic,
................................................

ANEXA Nr. 1 la Contractul pentru finantare nerambursabila nr. …/…

 

CAPITOLE SI SUBCAPITOLE DE CHELTUIELI ELIGIBILE 

+---------------------------------------------------------------------------------+
¦         Capitole si subcapitole de cheltuieli eligibile         ¦
+---------------------------------------------------------------------------------¦
+---------------------------------------------------------------------------------¦
+---------------------------------------------------------------------------------¦
+---------------------------------------------------------------------------------¦
+---------------------------------------------------------------------------------¦
+---------------------------------------------------------------------------------+

 Administratia Fondului pentru Mediu           Beneficiar,
       Presedinte,          ........................................
......................................   ........................................
     Director economic,         Prin reprezentant legal/imputernicit
......................................   ........................................
     Director proiecte,
......................................
     Consilier juridic,
......................................
        Intocmit
   Referent de specialitate,
......................................
(numai exemplarele care raman la AFM)

ANEXA Nr. 2 la Contractul pentru finantare nerambursabila nr. …./….

GRAFICUL DE FINANTARE NERAMBURSABILA 

+------------------------------------------------------------------------------+
¦ Nr. ¦    Data depunerii cerererii de tragere     ¦    Suma    ¦
¦ crt. ¦                          ¦         ¦
+------+----------------------------------------------------+------------------¦
¦ 0  ¦             1             ¦    2     ¦
+------+----------------------------------------------------+------------------¦
¦ 1  ¦                          ¦         ¦
+------+----------------------------------------------------+------------------¦
¦ 2  ¦                          ¦         ¦
+------+----------------------------------------------------+------------------¦
¦ ... ¦                          ¦         ¦
+------+----------------------------------------------------+------------------¦
¦TOTAL:¦x                          ¦         ¦
+------------------------------------------------------------------------------+

 Administratia Fondului pentru Mediu          Beneficiar,
       Presedinte,         .......................................
......................................  .......................................
     Director economic,       Prin reprezentant legal/imputernicit
......................................  .......................................
     Director proiecte,
......................................
     Consilier juridic,
......................................
        Intocmit
   Referent de specialitate,
......................................
(numai exemplarele care raman la AFM)

Taxă judiciară de timbru. Scutire

Ministerul Finanţelor Publice a declarat recurs împotriva sentinţei civile nr.187/2001 a  Curţii de Apel Iaşi, susţinând că instanţa  greşit a anulat decizia nr.1413 din 21 septembrie 2001 a Ministerului Finanţelor, Direcţia Generală de soluţionare a contestaţiilor, prin care s-a stabilit că C.V. datorează taxă judiciară de timbru pentru acţiunea prin care a cerut actualizarea unor daune de la inculpatul C.P.

Recursul nu este fondat.

C.V. este partea civilă din dosarul penal nr.14562/1997 al Judecătoriei Iaşi şi căruia i s-a admis în parte acţiunea civilă, cu obligarea inculpatului C.P., la o prestaţie periodică de 162.876 lei lunar începând cu 12 iulie 1994 şi până la încetarea stării de  nevoie şi 54.700.000 lei daune morale.

Inculpatul C.P. a fost condamnat la 3 ani închisoare (cu aplicarea art.81 Cod penal) întrucât în ziua de 12 iulie 1994 i-a aplicat mai multe  lovituri părţii vătămate C.V., precum şi o lovitură  cu o furcă de fier în zona capului, având drept consecinţă pierderea  totală a vederii la ochiul stâng.

Ulterior partea civilă C.V. a formulat o acţiune civilă separată, şi, în această cauză, Ministerul Finanţelor, prin decizia nr.1413 din 21 septembrie 2001 (atacată în cauză), i-a impus plata unei taxe de timbru considerându-se cererea formulată o acţiune în pretenţii.

În mod corect, instanţa de fond a stabilit că: „potrivit dispoziţiilor art.24 lit.c din Ordinul Ministrului Justiţiei nr.760/C/1999 pentru aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de  timbru – sunt scutite de taxele judiciare de timbru, potrivit legii, acţiunile şi cererile  inclusiv  cele pentru exercitarea căilor de atac, referitoare la cauzele penale, inclusiv despăgubirile civile pentru daunele materiale şi morale decurgând din acestea, formulate cu prilejul soluţionării dosarului penal sau prin acţiuni civile separate introduse la instanţa civilă.

Cum intimatul C.V. a cerut actualizarea prestaţiei periodice la care a fost obligat cel ce l-a vătămat, prestaţie  neachitată de C.P., precum şi daune materiale reprezentând venituri nerealizate, acesta beneficiază de scutirea de taxă de timbru prevăzută de lege.

Toate pretenţiile intimatului în acţiunea  promovată şi pentru care i s-a cerut să plătească taxă de timbru prin actul administrativ contestat îşi au izvorul în dosarul penal în care inculpatul C.P. a fost judecat şi condamnat.

Deci, recursul declarat de Ministerul Finanţelor este  neîntemeiat şi întrucât actul administrativ atacat a fost în mod corect anulat de instanţa de fond, hotărârea acesteia fiind legală şi temeinică, recursul a fost respins.