Insolventa persoanei fizice nu prezinta interes pentru romani

Doar 13 români au intrat până acum în faliment, deși insolvența persoanelor fizice se aplică de peste un an

 

Legea care reglementează falimentul personal a intrat în vigoare cu peste un an și două luni în urmă, respectiv la 1 ianuarie 2018. Totuși, chiar dacă măsurile cuprinse în Legea falimentului personal se aplică de peste un an, până în acest moment au intrat în procedura de faliment doar 13 români, după cum ne-a transmis, în exclusivitate, Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Legea nr. 151/2015 are la bază aceeași concepție a debitorului persoană fizică de bună‑credință, astfel că dispo­zițiile legii nu sunt aplicabile și debito­rului de rea‑credință.

Potrivit art. 1 din Lege, scopul este reprezentat de instituirea unei proceduri colective „pentru redresarea situației financiare a debitorului persoană fizică” de bună‑credință, acoperirea într‑o măsură cât mai mare a pasivului acestuia și descărcarea de datorii, în condițiile acestui act normativ.

Așadar, scopul legii îl reprezintă:

– redresarea situației financiare a debitorului persoană fizică;

– acoperirea într‑o măsură cât mai mare a pasivului acestuia;

– descărcarea de datorii a debito­rului de bună‑credință.

Comparativ cu legea insolvenței pro­fe­sioniștilor, se poate observa faptul că și Legea nr. 151/2015 tratează același fenomen, respectiv insol­vența unui debitor, însă între scopurile avute în vedere există o diferență semnifi­cativă.

Astfel, în timp ce procedura insolvenței profesioniștilor are ca scop acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când este posibil, a șansei de redresare a activității acestuia, procedura insolvenței persoanei fizice are ca obiectiv redresarea situației financiare a debitorului persoană fizică, de bună‑credință, ale cărui obligații nu rezultă din exploatarea de către acesta a unei întreprinderi, acoperirea într‑o măsură cât mai mare a pasivului acestuia și descărcarea de datoriile reziduale.

Noua Lege a insolvenței persoanelor fizice nr. 151/2015 reglementează trei forme ale procedurii de insolvență:

– procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor;

– procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active;

– procedura simplificată de insolvență.

Astfel, putem observa că între insolvența persoanelor fizice și insolvența profesioniștilor reglementată de Legea nr. 85/2014 există anumite similitudini.

O persoană fizică ale cărei obligații nu rezultă din exploatarea unei întreprinderi are la dispoziție două mari modalități de atingere a scopului legii:

1) Procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor, care are ca scop redresarea financiară a debitorului. Această procedură este asemănătoare cu procedura de reorganizare judiciară, reglementată de Legea nr. 85/2014.

2) Procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active, prin care toate bunurile și/sau veniturile urmăribile ale debitorului sunt lichidate pentru acoperirea pasivului. Și această procedură are corespondent în Legea nr. 85/2014, respectiv în procedura de faliment.

Pe lângă aceste două forme, pe care le putem considera ca principale ale procedurii de insolvență, mai există o a treia:

3) Procedura simplificată de insolvență, care se aplică anu­mitor categorii de debitori care îndeplinesc următoarele condiții: cuantumul total al obligațiilor debitorului să fie de cel mult 10 salarii minime pe economie, debitorul să nu aibă bunuri sau venituri urmăribile, debitorul să aibă peste vârsta standard de pensionare sau să‑și fi pierdut total ori cel puțin jumătate din capacitatea de muncă. Având în vedere condițiile stricte stabilite de lege pentru ca un debitor persoană fizică să acceadă la această formă a procedurii, considerăm că nu vor fi multe persoane fizice care se vor califica pentru a beneficia de această a treia modalitate de realizare a scopului general al procedurii[8].

II. Principiile Legii nr. 151/2015

Potrivit art. 2, Legea insolvenței persoanelor fizice este guver­nată de următoarele principii (8 principii):

1. Acordarea unei șanse debitorilor de bună‑credință de redresare a situației financiare, prin intermediul unui plan de rambursare a datoriilor.

2. Facilitarea negocierii/renegocierii amiabile a creanțelor și a încheierii unui acord al creditorilor cu debitorul asupra planului de rambursare a datoriilor.


* Este extras din Revista Phoenix nr. 1/2018.

[1] http://www.economica.net/studiu‑london‑economics‑faliment‑personal-supraindatorare-anulare‑datorie_51181.html.

[2] Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, în vigoare de la 1 ianuarie 2018, a fost publicată în M. Of. nr. 464 din 26 iunie 2015 și cuprinde un număr de 93 de articole.

[3] Potrivit art. 3 C. civ.: „(1) Dispozițiile prezentului cod se aplică și raporturilor dintre profesioniști, precum și raporturilor dintre aceștia și orice alte subiecte de drept civil. (2) Sunt considerați profesioniști toți cei care exploatează o întreprindere. (3) Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una ori mai multe persoane, a unei activități organizate ce constă în producerea, administrarea sau înstrăinarea de bunuri ori în prestarea de servicii, indiferent dacă are ori nu un scop lucrativ”.

[4] O.U.G. nr. 61/2015 din 23 decembrie 2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice a fost publicată în M. Of. nr. 962 din 24 decembrie 2015.

[5] H.G. nr. 11/2016 din 13 ianuarie 2016 privind constituirea comisiilor de insolvență la nivel central și teritorial prevăzute de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice publicată în M. Of. nr. 50 din 22 ianuarie 2016.

[6] O.U.G. nr. 98/2016 din 15 decembrie 2016 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice a fost publicată în M. Of. nr. 1030 din 21 decembrie 2016.

[7] O.G. nr. 6/2017 din 27 iulie 2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice a fost publicată în M. Of. nr. 614 din 28 iulie 2017.

[8] C.B. Nász, Procedura insolvenței persoanelor fizice, Ed. Universul Juridic, București, 2016, pp. 42 și 43.

Lasă un comentariu