Cel mai bun model de contestatie amenda circulatie (2022)

Cel mai bun model de contestatie amenda circulatie (2022)

Cel mai bun model de contestatie amenda circulatie in 2022. Căutați un model contestatie? Deci ați luat o amendă de circulație sau de altă natură. Mai departe voi face referire totuși la amenzile rutiere, deoarece sunt printre cele mai frecvente.

Cel mai bun model de contestatie amenda circulatie (2022)
Cel mai bun model de contestatie amenda circulatie (2022)

Răspunsuri la întrebări deseori asociate cu căutarea unui model contestatie amenda:

Care este legea care reglementează contestațiile împotriva unui proces-verbal?

O.G. nr. 2/2001.

O găsiți AICI. Toate articolele și trimiterile de mai jos sunt cu referire la această ordonanță, dacă nu au în dreptul lor o altă sursă.

În cât timp se poate face constestatie amenda?

În 15 zile de la data primirii procesului-verbal.

Art. 31 (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Am nevoie de avocat sau mă pot descurca singur dacă am un model contestatie amenda?

Citiți până la sfârșit și o să știți dacă aveți nevoie de avocat dacă vă voi fi fost un profesor atât de bun încât să vă descurcați singur :). Dar luați în calcul și faptul că aici e o mică parte din ce se poate povesti despre subiect.

Unde se depune contestatia?

Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția (art. 32 alin. 1).

Ce trebuie să conțină dosarul?

 • plângerea,
 • copia procesului-verbal,
 • taxa judiciară de timbru de 20 lei,
 • orice alte înscrisuri de care înțelegeți să vă folosiți.
Actele se depun în atâtea exemplare câte părți sunt (nu vă numărați și pe Dvs.), plus un exemplar pentru instanță.

Toate actele trebuie să fie în limba română.

Pe actele care se depun în copie, pe fiecare pagină scrieți „conform cu originalul” și semnați.

Cât durează judecata unei plângeri contravenționale?

Deși legea spune că se va judeca cu precădere, nu se va termina într-o lună.

Estimarea mea este de 6-9 luni, în funcție de cât e de aglomerată judecătoria respectivă.

Art. 35 Plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor se soluționează cu precădere.

Pot aduce martori? Cine poate fi martor?

Da. poate fi martor oricine este înafara prevederilor art. 315 Cod de procedură civilă:

(1) Nu pot fi martori: 1. rudele şi afinii până la gradul al treilea inclusiv; 2. soţul, fostul soţ, logodnicul ori concubinul; 3. cei aflaţi în duşmănie sau în legături de interese cu vreuna dintre părţi; 4. persoanele puse sub interdicţie judecătorească; 5. cei condamnaţi pentru mărturie mincinoasă.(2) Părţile pot conveni, expres sau tacit, să fie ascultate ca martori şi persoanele prevăzute la alin. (1) pct. 1-3.

Dacă eram doar cu soția în mașină?

Ghinion.

Care este procedura de judecare a contestației?

Art. 33 (1) Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăși 30 de zile, și va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sancțiunea, a martorilor indicați în procesul-verbal sau în plângere, precum și a oricăror alte persoane în măsura să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei.

(2) În cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație, judecătoria va cita și societatea de asigurări menționată în procesul-verbal de constatare a contravenției.

Art. 34 (1) Instanța competentă să soluționeze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o și pe celelalte persoane citate, dacă aceștia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalității și temeiniciei procesului-verbal, și hotărăște asupra sancțiunii, despăgubirii stabilite, precum și asupra măsurii confiscării.

Dacă nu mă mulțumește hotărârea Judecătoriei, o mai pot ataca?

Da, cu apel la Tribunal.

Art. 34 (2) Dacă prin lege nu se prevede altfel, hotărârea prin care s-a soluționat plângerea poate fi atacată numai cu apel. Apelul se soluționează de secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului. Motivarea apelului nu este obligatorie. Motivele de apel pot fi susținute și oral în fața instanței. Apelul suspendă executarea hotărârii.

Mai pot folosi același model contestatie amenda și in apel?

Nu prea. În apel trebuie să dezvoltați motivele pentru care considerați că nu este legală și temeinică hotărârea de la fond.

REDACTAT DE AVOCATII COLABORATORI EXTERNI

 

Care sunt costurile pentru introducerea unei contestatii la executare

Care sunt costurile pentru introducerea unei contestatii la executare?

Care sunt costurile pentru introducerea unei contestatii la executare.

Care sunt costurile pentru introducerea unei contestatii la executare 

Costurile pentru introducerea unor contestatii la executare sunt urmatoarele:

 • Onorariu avocat;
 • Taxa judiciara de timbru;
 • Cautiune pentru cererea de suspendare, daca este cazul.

Taxa judiciara de timbru pentru contestatia la executare este reglementata de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 80/2013.

Potrivit art. 10 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013, in cazul contestatiei la executarea silita, taxa se calculeaza la valoarea bunurilor a caror urmarire se contesta sau la valoarea debitului urmarit, cand acest debit este mai mic decat valoarea bunurilor urmarite. Taxa aferenta acestei contestatii nu poate depasi suma de 1.000 lei, indiferent de valoarea contestata. In cazul in care obiectul executarii silite nu este evaluabil in bani, contestatia la executare se taxeaza cu 100 lei.

In cazul in care prin contestatia la executare silita se invoca, in conditiile art. 712 alin. (2) din Codul de procedura civila, si motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului, taxa de timbru se stabileste potrivit art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013, respectiv:

 1. a) pana la valoarea de 500 lei – 8%, dar nu mai putin de 20 lei;
 2. b) intre 501 lei si 5.000 lei – 40 lei + 7% pentru ce depaseste 500 lei;
 3. c) intre 5.001 lei si 25.000 lei – 355 lei + 5% pentru ce depaseste 5.000 lei;
 4. d) intre 25.001 lei si 50.000 lei – 1.355 lei + 3% pentru ce depaseste 25.000 lei;
 5. e) intre 50.001 lei si 250.000 lei – 2.105 lei +2% pentru ce depaseste 50.000 lei;
 6. f) peste 250.000 lei – 6.105 lei + 1% pentru ce depaseste 250.000 lei.

 

Suplimentar, cererile de intoarcere a executarii silite se taxeaza, in toate cazurile, cu 50 lei, daca valoarea cererii nu depaseste 5.000 lei, si cu 300 lei, pentru cererile a caror valoare depaseste 5.000 lei

In cazul cererii de suspendare a executarii silite, inclusiv a executarii provizorii, potrivit art. 10 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 80/2013, taxa de timbru este de 50 lei.

De asemenea, potrivit art. 719 alin. (2) Cod de procedura civila, pentru a se dispune suspendarea, cel care o solicita trebuie sa achite in prealabil o cautiune, calculata la valoarea obiectului contestatiei, dupa cum urmeaza:

 1. a) de 10%, daca aceasta valoare este pana la 10.000 lei;
 2. b) de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depaseste 10.000 lei;
 3. c) de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depaseste 100.000 lei;
 4. d) de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depaseste 1.000.000 lei.

 

Daca obiectul contestatiei nu este evaluabil in bani, cautiunea va fi de 1.000 lei, in afara de cazul in care legea dispune altfel.

Ce este prescriptia dreptului de a obtine contestatia la executare

Ce este prescriptia dreptului de a obtine contestatia la executare.Conform articolului 706 Cod de Procedura Civila, dreptul de a obtine executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel. In cazul titlurilor emise in materia drepturilor reale, termenul de prescriptie este de 10 ani.

 

Termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a obtine executarea silita. In cazul hotararilor judecatoresti si arbitrale, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data ramanerii lor definitive

Prescriptia reprezinta o exceptie pe care o puteti opune si prin care se sanctioneaza pasivitatea creditorului ori a executorului judecatoresc, avand ca efect stingerea dreptului de a obtine executarea silita, ramanand practic lipsit de putere executorie un titlu executoriu pe care acesta il detine impotriva dumneavoastra, orice act de executare facut dupa prescriptia acestui drept, fiind ilegal.

 

Ce este prescriptia dreptului de a obtine contestatia la executare

Care este termenul in care se poate introduce o contestatie la executare

Care este termenul in care se poate introduce o contestatie la executare.

 1. Contestatie la executare
 2. Procedura contestatie la executare
 3. Termen contestatie la executare
 4. Cerere contestatie la executare
 5. Contestatie la executare titlu executoriu
 6. Model contestatie la executare
 7. Contestatie la executare bunuri mobile
 8. Contestatie la executare imobiliara
 9. Motive contestatie la executare
 10. Procedura de contestatie la executare mobiliara
 11. Cerere de contestatie la executare imobiliara
 12. Termen contestatie la executare imobiliara
 13. Contestatie la executare bunuri imobile
 14. Contestatie la executare notariala
 15. Formular contestatie la executare
 16. Contestatie la executare silita
 17. Actiune in contestatie la executare
 18. Cerere de contestatie la executare silita
 19. Procedura contestatie la executare silita
 20. Termen contestatie la executare silita
 21. Contestatie la executare somatie
 22. Contestatie la executare poprire
 23. Contestatie la executare debitor
 24. Contestatie la executare banca
 25. Contestatie la executare masura asiguratorie
 26. Contestatie la executare prescriere
 27. Contestatie la executare termen
 28. Contestatie la executare bunuri mobile imobiliare
 29. Contestatie la executare actiune in anulare
 30. Contestatie la executare solutie executorie
 • In termen de 15 zile de cand contestatorul a luat cunostinta de actul de executare pe care il contesta

 

 

 

 • In termen de 15 zile de cand cel interesat a primit comunicarea ori, dupa caz, instiintarea privind infiintarea popririi. Daca poprirea este infiintarea asupra unor venituri periodice, termenul de contestatie pentru debitor incepe cel mai tarziu la data efectuarii primei retineri din aceste venituri de catre tertul poprit.
 • In termen de 15 zile de cand debitorul care contesta executarea insasi a primit incheierea de incuviintare a executarii sau somatia ori de la data cand a luat cunostinta de primul act de executare, in cazurile in care nu a primit incheierea de incuviintare a executarii si nici somatia sau executarea se face fara somatie.
 • In termen de 15 zile de la comunicare, impotriva incheierilor executorului judecatoresc, in cazurile in care acestea nu sunt, potrivit legii, definitive,
 • Contestatia privind lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu se poate face oricand inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita.

Daca prin lege nu se prevede altfel, contestatia prin care o terta persoana pretinde ca are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmarit poate fi introdusa in tot cursul executarii silite, dar nu mai tarziu de 15 zile de la efectuarea vanzarii ori de la data predarii silite a bunului.

 

Care este termenul in care se poate introduce o contestatie la executare

Ce se poate invoca prin intermediul contestatie la executare

Ce se poate invoca prin intermediul contestatie la executare.De regula, contestatia la executare are ca obiect orice neregularitate procedurala savarsita cu prilejul activitatii de urmarire silita care poate fi: prescriptia dreptului de a cere executarea silita, perimarea executarii, timpul in care se poate face executarea silita, nerespectarea formelor prevazute de lege pentru incunostiintarea debitorului despre declansarea urmaririi silite, modul de realizare a publicitatii prevazuta de lege pentru realizarea licitatiei si altele

 

 

De asemenea, contestatia la executare poate avea ca obiect si impartirea bunurilor proprietate comuna sau lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea titlului executor. Un alt caz il poate reprezenta chiar refuzul organului de executare de a indeplini un act de executare in conditiile prevazute de lege.

Nu in ultimul rand, o persoana cu calitate de tert intr-un raport juridic poate formula contestatie la executare cu conditia de a avea un interes sau exista o vatamare pentru tert cu privire la acel raport juridic.

 

Ce se poate invoca prin intermediul contestatie la executare

Ce acte pot fi atacate prin intermediul contestatiei la executare

Ce acte pot fi atacate prin intermediul contestatiei la executare. Potrivit art. 711 Cod procedura civila, contestatia la executare poate privi atat executarea silita insasi, prin atacarea titlului executoriu, dar si incheierile date de executor sau orice act de executare efectuat de acesta


De asemenea, se poate face contestatie la executare si in cazul in care executorul judecatoresc refuza sa efectueze o executare silita sau sa indeplineasca un act de executare silita in conditiile legii.

Daca nu s-a utilizat procedura prevazuta la art. 443 Cod procedura civila, se poate face contestatie si in cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea titlului executoriu.

De asemenea, dupa inceperea executarii silite, cei interesati sau vatamati pot cere, pe calea contestatiei la executare, si anularea incheierii prin care s-a admis cererea de incuviintare a executarii silite, daca a fost data fara indeplinirea conditiilor legale.

 

Ce acte pot fi atacate prin intermediul contestatiei la executare

Ce este contestatia la executare

avocat contestatie la executare 2018

Ce este contestatia la executare? Contestatia la executare reprezinta mijlocul procedural prin care partile sau tertele persoane vatamate prin executarea silita se pot adresa instantei competente cu scopul de a obtine desfiintarea actelor ilegale de executare

 

 

Ce este contestatia la executare

Cum scap, ma apar, contesta, opri o executare silita in 2020(coltucsiasociatii.ro)

Cum scap ma apar contesta opri o executare silita in 2020 (coltucsiasociatii.ro)

Cum scap, ma apar, contesta, opri o executare silita in 2020?(coltucsiasociatii.ro)

Te poti apara de executarea silita doar prin contestatie la executare si te pot ajuta avocatii afiliati specialisti in executare silita www.coltucsiasociatii.ro

#executare #executat #executatsilit #contestatieexecutare
#contestatielaexecutare #contestatiaexecutare

Vezi toate detaliile aici

Cum scap, ma apar, contesta, opri o executare silita

Totul despre executare silita

Totul despre executare silita, contestatie la executare in 2019-2020

Totul despre executare silita

Totul despre executare silita contestatie la executare in 2019-2020 .Vezi Cum .#livecoltuc-coltucsiasociatii.ro.Ai consultanta online GRATUITA .

#livecoltuc
#executaresilita
#contestatielaexecutare

https://www.coltuc.ro/totul-despre-exe…are-in-2019-2020/

CITESTE SI https://ro.wikipedia.org/wiki/Executarea_unei_hot%C4%83r%C3%A2ri_judec%C4%83tore%C8%99ti

 

Totul despre executare silita, contestatie la executare in 2019-2020
Totul despre executare silita, contestatie la executare in 2019-2020

Executarea silită reprezintă ultima fază a procesului civil în cadrul căreia vă puteţi realiza efectiv drepturile statornicite printr-un titlu executoriu.

În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa, stabilită prin hotărârea unei instante sau printr-un titlu, aceasta se aduce la îndeplinire prin executarea silită.

Pot fi executate silit obligaţiile al căror obiect constă în plata unei sume de bani, predarea unui bun ori folosinţa acestuia .Desfiinţarea unei construcţiiplantaţii ori alte lucrări sau luarea unei alte măsuri admise de lege.

Executarea silită o puteţi face numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti ori al unui alt titlu executoriu .Alt titlu executoriu poate fi un bilet la ordinCECContract de Imprumut autentificat la notarContract de Credit Bancar.

Prin urmare nu puteţi declanşa procedura executării silite în lipsa unui titlu executoriu.

Pentru ca o hotărâre judecătorească să fie pusă în executare ea trebuie să fie investită cu formulă executorie. Cu excepţia încheierilor executorii, hotărârilor executorii provizorii şi alte hotărâri prevăzute de lege, care se execută fără formula executorie.

Competenţa de investire a hotărârii pe care doriţi să o executaţi, cu formulă executorie, revine primei instanţe (ca regula JUDECATORIA).

Vă atenţionăm că se investesc cu formulă executorie hotărârile care au rămas definitive ori au devenit irevocabile.Inscrisurile autentificate, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri, pentru ca acestea să devină executorii în cadrul prevăzut de lege.

Încheierea prin care vi s-a admis cererea de investire cu formulăexecutorie a unei hotărâri judecătoreşti sau a altui înscris în cazurile prevăzute de lege, nu este supusă nici unei căi de atac.

Cum faci contestaţie la #bac2019

Cum faci contestaţie la #bac2019

Cum faci contestaţie la #bac2019

Afla Cum faci contestaţie la #bac2019 pe coltucsiasociatii.ro,vezi si #livecoltuc . Avem pentru dvs. consultanta online GRATUITA .

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

contestatie #bac2019 Opinie https://www.coltuc.ro

Cum faci contestaţie la rezultatele de la BAC 2018

Cum faci contestaţie la rezultatele de la BAC 2019 Absolvenții de liceu nemulțumiți de rezultatele la Bacalaureat 2019 pot depune contestații în aceeași zi în care se afișează rezultatele. . Contestațiile la probele scrise de la examenul de Bacalaureat 2019 se depun și se înregistrează la centrul de examen

Acestea sunt primite și înregistrate de către președintele comisiei, alături de unul dintre vicepreședinți sau un alt membru al comisiei din centru de examen. După ce sunt centralizate cererile prin care se

contestă notele obținute la evaluarea inițială, lucrările se secretizează. Ulterior, sunt corectate din nou. După terminarea evaluării şi deschiderea lucrărilor, preşedintele comisiei de contestaţii analizează notele acordate după reevaluare, în comparaţie cu cele acordate iniţial.

[/column]

contestație sf [At: RUSSO, S. 72/ V: ~iune / P: ~ii / E: fr contestation1 Contestare (1). 2 Împotrivire. 3 Ceartă. 4 Dezbatere. 5 Procedeu prin care o persoană se opune la executarea unei hotărâri judecătorești sau prin care se cere anularea acesteia. 6 (Ccr) Act întocmit în acest scop. 7 Plângere îndreptată către un organ ierarhic superior împotriva actelor ilegale, sau considerate nedrepte, comise de către un organ ierarhic inferior, prin care se solicită revizuirea sau anularea hotărârii respective.

Contestaţie creditor Legea 77/2016 DARE IN PLATA

ERB New Europe Funding II BV nu este o instituție de credit

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Contestaţie creditor Legea 77/2016 DARE IN PLATA #avocatcoltuc @avocatcoltuc

[yasr_overall_rating size=”large”]

Ce , Cum , Unde , De Ce , Cat , Cat Dureaza Caut avocat executare silita
Ce , Cum , Unde , De Ce , Cat , Cat Dureaza Caut avocat executare silita
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) : 11884/280/2016
Data inregistrarii 29.06.2016
Data ultimei modificari: 27.02.2019
Sectie: Secţia Civilă
Materie: Civil
Obiect: contestaţie creditor Legea 77/2016 DARE IN PLATA
Stadiu procesual: Fond

Părţi

Nume Calitate parte
BANCA TRANSILVANIA SA Reclamant
Nitu Niculina Pârât
Nitu Emilian Pârât
EOS CREDIT FUNDING DAC Reclamant

Şedinţe

11.12.2018
Ora estimata: 8:30
Complet: C2-1 Camera Consiliu-NCPC
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea. Dispune îndreptarea erorii materiale cuprinse în Sentinţa civilă nr. …/12.06.2018 pronunţată de Judecătoria Piteşti, în dosarul nr. …., în sensul că penultimul paragraf al sentinţei are următorul conţinut „În consecinţă, instanţa reţine că există un risc supra-adăugat determinat de o situaţie imprevizibilă sau cu efecte imprevizibile, ulterioare momentului intervenirii convenţiei între părţi de natură a cauza o onerozitate excesivă pentru a justifica aplicarea procedurii speciale a dării în plată.” în loc de „În consecinţă, instanţa reţine că nu există un risc supra-adăugat determinat de o situaţie imprevizibilă sau cu efecte imprevizibile, ulterioare momentului intervenirii convenţiei între părţi de natură a cauza o onerozitate excesivă pentru a justifica aplicarea procedurii speciale a dării în plată.”, cum în mod greşit s-a consemnat. Cu apel în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria Piteşti. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11.12.2018.
Document: Încheiere – îndreptare eroare materială    11.12.2018
12.06.2018
Ora estimata: 8:30
Complet: C2-1
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Respinge contestaţia, ca neîntemeiată. Cu apel în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria Piteşti. Pronuntata în sedinta publica, azi, 12.06.2018.
Document: Hotarâre  4378/2018  12.06.2018

[/column]

Ce , Cum , Unde , De Ce , Cat , Cat Dureaza Caut avocat executare silita

Caut avocat bun Romania ? Avocat Coltuc Marius

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Ce , Cum , Unde , De Ce , Cat , Cat Dureaza Caut avocat executare silita

[yasr_overall_rating size=”large”]

[yasr_visitor_votes size=”large”]

Peste 250000 de contestatii la executare silita depuse de avocati executare silita in 2019

Vezi dosarele de executare silita 2019 sau contestatiile la executare silita

1-10 din 274.052 rezultate
Pagină Web
Judecătoria TULCEA – dosarul nr. 5262/327/2016/a1
… 327/2016/a1 Sectia civila si penala contestaţie la executare restituire taxă timbru 5262/327/2016 … MACHEDON AURORA si EOS KSI ROMANIA SRL si Civil
Pagină Web
Judecătoria TIMIŞOARA – dosarul nr. 8340/325/2019
… 8340/325/2019 SECŢIA I CIVILĂ contestaţie la executare 8340/325/2019 Fond vDosarCHLTest … MBH si NEXT CAPITALINVESTMENTS LIMITED si Civil
Pagină Web
Judecătoria TÂRNAVENI – dosarul nr. 594/323/2019
… 594/323/2019 594/323/2019 Civil_Penal_CC contestaţie la executare dos. exec. 3130/2018 a SCPEJ HURUBĂ … Gherman si PROSPEROCAPITAL SARL si Civil
Pagină Web
Judecătoria CORNETU – dosarul nr. 19932/303/2018
… 303/2018 19932/303/2018 . contestaţie la executare 19932/303/2018 Fond vDosarCHLTest … PORTFOLIO INVESTMENT (LUXEMBOURG) SA si Civil
Pagină Web
Judecătoria SUCEAVA – dosarul nr. 2854/314/2019
… 2854/314/2019 2854/314/2019 . contestaţie la executare 2854/314/2019 Fond vDosarCHLTest … portal/sites/cthub Judecătoria SUCEAVA Civil
Pagină Web
Judecătoria RÂMNICU VALCEA – dosarul nr. 3170/288/2019
… 288/2019 3170/288/2019 CIVILA contestaţie la executare cerere de restituire taxă timbru 3170 … SEDIUL ALES LA SCA GHIŞE ŞI ASOCIAŢII si Civil
Pagină Web
Judecătoria TÂRGOVIŞTE – dosarul nr. 2624/315/2019
… 315/2019 2624/315/2019 . contestaţie la executare dosar executare2882/2018 2624/315/2019 Fond … INTRUM JUSTIŢIA DEBT FINANCE AG) si Civil
Pagină Web
Tribunalul ILFOV – dosarul nr. 4649/94/2017
… 2017 4649/94/2017 Secţia Civilă contestaţie la executare 4649/94/2017 Apel vDosarCHLTest … Florina si REAL CREDIT & LEASE IFN SA si Civil
Pagină Web
Tribunalul ILFOV – dosarul nr. 3917/94/2018
… 2018 3917/94/2018 Secţia Civilă contestaţie la executare 3917/94/2018 Apel vDosarCHLTest … INVESTCAPITAL MALTA LTD si SECAPITAL SARL si Civil
Pagină Web
Tribunalul BUCUREŞTI – dosarul nr. 18970/303/2018
… 303/2018 Secţia a-IV-a Civilă contestaţie la executare 18970/303/2018 Apel vDosarCHLTest … FLORICĂ si PROSPEROCAPITAL S.A.R.L. si Civil

[/column]

Lupta,lupta binisor : Contestatie la executare 2019 admisa .Castigam NOI

contestatie la executare admisa 2019

Lupta,lupta binisor : Contestatie la executare 2019 admisa .Castigam NOI

 

 

Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate

 

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) : 7357/4/2017
Data inregistrarii 23.03.2017
Data ultimei modificari: 07.03.2019
Sectie: ….
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare dosar executare nr. 4901MI/2016
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
Casianov Ioana-Gabriela Contestator
Casianov Cornel Contestator
SECAPITAL S.A.R.L. Intimat
UNICREDIT BANK S.A. Intimat

 

Şedinţe

07.03.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C11 – civil si executări
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte contestaţia la executare completată. Constată caracterul abuziv al clauzelor prevăzute la art. 3.2 şi art. 3.3 din contractul de credit nr. 60340/20.10.2006, încheiat între contestatori şi intimata Unicredit Bank SA. Respinge cererea de constatare a caracterului abuziv al clauzei prevăzute la art. 3.1 din contractul de credit nr. 60340/20.10.2006, ca neîntemeiată. Obligă intimata Unicredit Bank SA să restituie contestatorilor suma de 1.658,77 euro, reprezentând comision de administrare, şi suma de 324 euro, reprezentând comision de acordare a creditului. Respinge cererea de anulare a executării silite înseşi, pornite în dosarul de executare nr. 4901MI/2016 al BEJ Ionescu Marian Daniel. Respinge ca neîntemeiată cererea de anulare a încheierii de încuviinţare a executării silite, pronunţată de Judecătoria sectorului 4 la data de 18.11.2016, în dosarul nr. 29812/4/2016. Anulează în parte actele de executare emise în dosarul de executare al 4901MI/2016 al BEJ Ionescu Marian Daniel în sensul că debitul urmărit are o valoare de 3.364,95 euro în loc de 5.347,72 euro, Anulează în parte încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare din data de 06.08.2014 în sensul că onorariul executorului are o valoare de 1.517,59 lei (fără TVA) în loc de 2.412,52 lei (fără TVA). Obligă intimatele la plata sumei de 1.238 lei către contestatori, cu titlu de cheltuieli de judecată, câte 619 lei pentru fiecare intimată. Obligă contestatorii la plata sumei de 2.000 lei către intimata Unicredit Bank SA, cu titlu de cheltuieli de judecată. Compensează cheltuielile de judecată şi obligă contestatorii la plata sumei de 1.381 lei către intimata Unicredit Bank SA. Dispune restituirea către contestatori a taxei judiciare de timbru în cuantum de 700 lei, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. Cu apel în 10 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria sectorului 4 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 07.03.2019.
Document: Încheiere finală (dezinvestire)    07.03.2019

Tot de la polei : Mai usor cu executarea in 2019 SECAPITAL SARL CU SEDIUL ALES LA KRUK ROMÂNIA SRL

SECAPITAL SARL CU SEDIUL ALES LA KRUK ROMÂNIA SRL executare
Nr. unic (nr. format vechi) : 25030/301/2016*
Data inregistrarii 21.06.2018
Data ultimei modificari: 16.01.2019
Sectie: Secţia a-VI-a Civilă
Materie: Litigii cu profesioniştii
Obiect: contestaţie la executare DOS. EXEC. NR. 380/2013 BEJ COPUZEANU FLORIN TRAIAN
Stadiu procesual: Apel

 

Părţi

Nume Calitate parte
MARCULESCU VIOREL Apelant Contestator
MARCULESCU DANIELA Apelant Contestator
BANCA COMERCIALA ROMANA CU SEDIUL ALES LA BULBOACĂ ŞI ASOCIAŢII SCA Intimat Intimat
SECAPITAL SARL CU SEDIUL ALES LA KRUK ROMÂNIA SRL Intimat Intimat

 

Şedinţe

20.11.2018
Ora estimata: 09:30
Complet: C7-APEL
Tip solutie: Schimbat în parte
Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimbă în parte sentinţa apelată în sensul că: Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a BCR SA, ca neîntemeiată. Admite în parte contestaţia. Constată caracterul abuziv şi nulitatea clauzelor inserate la articolele 9 lit.b şi 9 lit.j din contractul de credit, respectiv art.3.1 din Consiţiile Generale de creditare, referitoare la comisionul de acordare şi de urmărire riscuri. Constată caracterul abuziv şi nulitatea clauzei prevăzută de art.3.6 fin consiţiile generale. Constată caracterul abuziv şi nulitatea absolută a clauzei prevăzută în contractul de credit la art.5 teza a II a, respectiv art.2.10 d) din condiţiile generale de creditare. Anulează toate actele de executare silite efectuate în dosarul de eexecutare nr.380/2013 al Biroului Executorului Judecătoresc Copuzeanu Florin Traian. Anulează încheierea pronunţată de Judecătoria Sectorului 3 în dosarul nr.8851/301/2016 la data de 28.04.2016. Menţine celelalte dispoziţii ape sentinţei apelate. Respinge cererea intimatei Banca Comercială Română SA de obligare a apelanţilor contestatori la plata cheltuielilor de judecată. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.11.2018.
Document: Hotarâre  5186/2018  20.11.2018

S.C. EOS KSI ROMANIA S.R.L. pierde pe contestatie la executare in 2019

S.C. EOS KSI ROMANIA S.R.L. contestatie la executare 2019

S.C. EOS KSI ROMANIA S.R.L. pierde pe contestatie la executare in 2019

 

 

 

Nr. unic (nr. format vechi) : 25374/299/2017
Data inregistrarii 28.03.2018
Data ultimei modificari: 18.01.2019
Sectie: Secţia a-IV-a Civilă
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare DS EXEC 174/2015
Stadiu procesual: Apel

 

Părţi

Nume Calitate parte
GHEORGHIU GHEORGHE – DOMICILIUL ALES LA C.AV. COLTUC Apelant Contestator
S.C. EOS KSI ROMANIA S.R.L. Intimat

 

Şedinţe

09.08.2018
Ora estimata: 09:30
Complet: Apel 11
Tip solutie: Admitere apel
Solutia pe scurt: Admite apelul. Anulează în parte sentinţa civilă apelată în ceea ce priveşte contestaţia la executare silită privind dosarul de executare silită nr.1080/2014N al BEJ Nacu Cristian Andrei şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă pentru soluţionarea acestei contestaţii, menţine sentinţa civilă apelată în ceea ce priveşte respingerea ca tardiv formulată a contestaţiei la executare silită privind dosarul de executare nr.174/2015N. Definitiva. Pronunţată în şedinţă publică azi, 09.08.2018.
Document: Hotarâre  3010/2018  09.08.2018

A scapat de executare silita Vezi Cum

Invocarea clauzelor abuzive ale bancilor intr-o executare silita in 2014-2015.coltuc.ro
Nr. unic (nr. format vechi) : 4721/204/2018
Data inregistrarii 03.07.2018
Data ultimei modificari: 27.11.2018
Sectie: Sectia Civila
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
PUIU VIOREL Contestator
PUIU VIOREL-la C.A. Coltuc Marius Vicentiu Contestator
INVESTCAPITAL – PRIN AV. CHIRCU ALEXANDRA CU SEDIUL LA KRUK ROMANIA SRL Intimat

 

Şedinţe

07.11.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: Complet 1 Civil – TI
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: DISPUNE DIN OFICIU, INDREPTAREA ERORII MATERIALE STRECURATE IN S.C. NR. 3428 /05.11.2018, IN SENSUL CA – OBLIGA INTIMATA SA PLATEASCA CONTESTAORULUI SUM A DE 1780 LEI CHELTUIELI DE JUDECATA, IN LOC DE 930 LEI CUM ERONAT S-A MENTIONAT INDREPTAREA SE VA FACE IN AMBELE EXEMPLARE ALE HOTARARII CU APEL CE SE VA DEPUNE LA JUDECATORIA CAMPINA
Document: Încheiere – îndreptare eroare materială    07.11.2018
05.11.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: Complet 1 Civil
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: RESPINS EXCEPTIILE INVOCATE DE INTIMATA PRIVIND NETIMBRAREA CERERII, TARDIVITATII FORMULARII CERERII, INADMISIBILITATII SI LIPSEI CALITATII DE REPREZENTANT CA NEINTEMEIATE ADMIS CEREREA DE SUSPENDARE A EXECUTARII SILITE, ?I PE CALE DE CONSECINTA DISPUNE SUSPENDAREA EXECUTARII SILITE PANA LA SOLUTIONAREA DEFINITIVA A CONT. LA EXECUTARE CU APEL IN 5 ZILE DE LA PRONUNTARE, IN CEEA CE PRIVESTE ACEASTA CERERE, PENTRU PARTEA PREZENTA SI DE LA COMUNICARE PTR. PARTEA LIPSA, CE SE VA DEPUNE LA JUDECATORIA CAMPINA ADMIS CONTESTATIA LA EXECUTARE CONSTATA PRESCRIS DREPTUL INTIMATEI DE A SOLICITA EX. SLITA ANULEAZA ACTELE DE EXECUTARE , EMISE IN DOSARUL EXECUTIONAL 291/2018 AL BEJ ICHIM MIHAIL DUPA RAMANEREA DEFINITIVA A PREZENTEI HOTARARI, UN EX. VA FI INAINTAT SDIN OFICIU SI DE INDATA BEJ ICHIM MIHAIL OBLIGA CONTESTATOAREA SA PLATEASCA BEJ ICHIM MIHAIL, SUMA DE 64,90 LEII CHELTUIELI CU XEROCOPIEREA DOSARULUI DE EXECUTARE, IN MASURA IN CARE NU S-A ACHITAT CAUTIUNEA SE VA RESTITUI CONTESTATORULUI IN CONDITIILE ART. 1064 COD PROCEDURA CIVILA OBLIGA INTIMATA SA PLATEASCA CONTESTATORULUI, SUMA DE 930 LEI CHELTUIELI DE JUDECATA DISPUNE RESTITUIREA CATRE CONTESTATOR A TAXEI JUDICIARE DE TIMBRU IN SUMA DE 1000 LEI, CU APEL CE SE VA DEPUNE LA JUDECATORIA CAMPINA
Document: Hotarâre  3428/2018  05.11.2018

Executati mai usor – Ma apara avocat Coltuc,Dosar castigat contestatie la executare 2018

avocat contestatie la executare 2018
Nr. unic (nr. format vechi) : 25030/301/2016*
Data inregistrarii 21.06.2018
Data ultimei modificari: 24.11.2018
Sectie: Secţia a-VI-a Civilă
Materie: Litigii cu profesioniştii
Obiect: contestaţie la executare DOS. EXEC. NR. 380/2013 BEJ COPUZEANU FLORIN TRAIAN
Stadiu procesual: Apel

 

Părţi

Nume Calitate parte
MARCULESCU VIOREL Apelant Contestator
MARCULESCU DANIELA Apelant Contestator
BANCA COMERCIALA ROMANA CU SEDIUL ALES LA BULBOACĂ ŞI ASOCIAŢII SCA Intimat Intimat
SECAPITAL SARL CU SEDIUL ALES LA KRUK ROMÂNIA SRL Intimat Intimat

Vezi http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000826422&id_inst=3

Şedinţe

20.11.2018
Ora estimata: 09:30
Complet: C7-APEL
Tip solutie: Schimbat în parte
Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimbă în parte sentinţa apelată în sensul că: Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a BCR SA, ca neîntemeiată. Admite în parte contestaţia. Constată caracterul abuziv şi nulitatea clauzelor inserate la articolele 9 lit.b şi 9 lit.j din contractul de credit, respectiv art.3.1 din Consiţiile Generale de creditare, referitoare la comisionul de acordare şi de urmărire riscuri. Constată caracterul abuziv şi nulitatea clauzei prevăzută de art.3.6 fin consiţiile generale. Constată caracterul abuziv şi nulitatea absolută a clauzei prevăzută în contractul de credit la art.5 teza a II a, respectiv art.2.10 d) din condiţiile generale de creditare. Anulează toate actele de executare silite efectuate în dosarul de eexecutare nr.380/2013 al Biroului Executorului Judecătoresc Copuzeanu Florin Traian. Anulează încheierea pronunţată de Judecătoria Sectorului 3 în dosarul nr.8851/301/2016 la data de 28.04.2016. Menţine celelalte dispoziţii ape sentinţei apelate. Respinge cererea intimatei Banca Comercială Română SA de obligare a apelanţilor contestatori la plata cheltuielilor de judecată. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.11.2018.
Document: Hotarâre  5186/2018  20.11.2018

PROSPEROCAPITAL S.A.R.L. – LA KRUK ROMÂNIA SRL infrante de Black Friday Contestatie executare

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) : 3408/205/2018
Data inregistrarii 19.06.2018
Data ultimei modificari: 15.11.2018
Sectie: Judecatorie
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare dosar de executare nr. 192/2018 – BEJ Predeanu Adriana Ramona
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
GHINEA FLORIN – LA CAB. AV. COLTUC Contestator
PROSPEROCAPITAL S.A.R.L. – LA KRUK ROMÂNIA SRL Intimat

 

Şedinţe

15.11.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: C5 – civil
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia netimbrării, lipsei calităţii de reprezentant şi a inadmisibilităţii. Admite contestaţia la executare. Anulează încheierea de încuviinţare a executării silite pronunţată de Judecătoria Câmpulung la data de 12 aprilie 2018 în dosarul nr. 2105/205/2018 îndreptată prin încheierea din 17 mai 2018 pronunţată de Judecătoria Câmpulung. Anulează toate formele de executare silită întocmite în dosarul de executare nr. 192/2018 al Biroului Executorului Judecătoresc Predeanu Adriana Ramona. Dispune restituirea către contestator a sumei de 514 lei achitată cu titlul taxă de timbru conform facturii nr. MAN00011999 din 2 iulie 2018. Obligă pe intimată să plătească contestatorului suma de 151,13 lei cu titlul de cheltuieli de judecată. Prezenta sentinţă este executorie şi supusă numai apelului, în termen de 10 zile de la comunicare, în conformitate cu dispoziţiile art. 651 alin. 4 C.pr.civ. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Câmpulung. Pronunţată în şedinţă publică azi, 15 noiembrie 2018.
Document: Hotarâre  3089/2018  15.11.2018

Judecatoria Campina „scapa’ de executare un roman Vezi Cum

contestatie la executare silita online
Nr. unic (nr. format vechi) : 4721/204/2018
Data inregistrarii 03.07.2018
Data ultimei modificari: 05.11.2018
Sectie: Sectia Civila
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare
Stadiu procesual: Fond

Părţi

Nume Calitate parte
PUIU VIOREL Contestator
PUIU VIOREL-la C.A. Coltuc Marius Vicentiu Contestator
INVESTCAPITAL – PRIN AV. CHIRCU ALEXANDRA CU SEDIUL LA KRUK ROMANIA SRL Intimat

Multumim avocatului Coltuc Marius Vicentiu pentru implicare

 

Şedinţe

05.11.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: Complet 1 Civil
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: RESPINS EXCEPTIILE INVOCATE DE INTIMATA PRIVIND NETIMBRAREA CERERII, TARDIVITATII FORMULARII CERERII, INADMISIBILITATII SI LIPSEI CALITATII DE REPREZENTANT CA NEINTEMEIATE ADMIS CEREREA DE SUSPENDARE A EXECUTARII SILITE, ?I PE CALE DE CONSECINTA DISPUNE SUSPENDAREA EXECUTARII SILITE PANA LA SOLUTIONAREA DEFINITIVA A CONT. LA EXECUTARE CU APEL IN 5 ZILE DE LA PRONUNTARE, IN CEEA CE PRIVESTE ACEASTA CERERE, PENTRU PARTEA PREZENTA SI DE LA COMUNICARE PTR. PARTEA LIPSA, CE SE VA DEPUNE LA JUDECATORIA CAMPINA ADMIS CONTESTATIA LA EXECUTARE CONSTATA PRESCRIS DREPTUL INTIMATEI DE A SOLICITA EX. SLITA ANULEAZA ACTELE DE EXECUTARE , EMISE IN DOSARUL EXECUTIONAL 291/2018 AL BEJ ICHIM MIHAIL DUPA RAMANEREA DEFINITIVA A PREZENTEI HOTARARI, UN EX. VA FI INAINTAT SDIN OFICIU SI DE INDATA BEJ ICHIM MIHAIL OBLIGA CONTESTATOAREA SA PLATEASCA BEJ ICHIM MIHAIL, SUMA DE 64,90 LEII CHELTUIELI CU XEROCOPIEREA DOSARULUI DE EXECUTARE, IN MASURA IN CARE NU S-A ACHITAT CAUTIUNEA SE VA RESTITUI CONTESTATORULUI IN CONDITIILE ART. 1064 COD PROCEDURA CIVILA OBLIGA INTIMATA SA PLATEASCA CONTESTATORULUI, SUMA DE 930 LEI CHELTUIELI DE JUDECATA DISPUNE RESTITUIREA CATRE CONTESTATOR A TAXEI JUDICIARE DE TIMBRU IN SUMA DE 1000 LEI, CU APEL CE SE VA DEPUNE LA JUDECATORIA CAMPINA
Document: Hotarâre    05.11.2018

PROSPERO CAPITAL SARL – PRIN REPREZ. KRUK ROMANIA SRL si Bancpost invinse pe contestatie la executare

Procese contra Bancpost 2018

PROSPERO CAPITAL SARL – PRIN REPREZ. KRUK ROMANIA SRL si Bancpost invinse pe contestatie la executare

 

Multumim avocat Coltuc Marius Vicentiu pentru implicare https://www.coltuc.ro/blog

 

 

Nr. unic (nr. format vechi) : 2334/324/2017
Data inregistrarii 03.05.2017
Data ultimei modificari: 08.02.2018
Sectie: Mixt
Materie: Civil
Obiect: acţiune în constatare clauze abuzive contract de credit
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
OLARU MARIANA Reclamant
BANCPOST SA Pârât
PROSPERO CAPITAL SARL – PRIN REPREZ. KRUK ROMANIA SRL Pârât

 

Şedinţe

23.11.2017
Ora estimata: 8:00
Complet: C5C – FN
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Dosar civil nr. 2334/324/2017 HOT ( minută) Admite în parte acţiunea. Constată că art. 4.1 alin2, art. 4.3 , art. 5.3 alin.1, art. 9.1 , art. 9.2 din contractul de credit bancar de consum nr. 181CIS6071630002/12.06.2007 încheiat de BANCPOST S.A ( cesionat către PROSPERO CAPITAL S.a.r.l.) şi reclamanta OLARU MARIANA şi art.III pct. 13 , art.III pct. 14 , art.III pct.15 , art. VI pct. 1.3.1. ( 3), (5) din Actul Adiţional nr. 181RES3091690001 din 18.06.2009 la contractul de credit CRN 181CIS6071630002/12.06.2007 încheiat de BANCPOST S.A ( cesionat către PROSPERO CAPITAL S.a.r.l.) şi reclamanta OLARU MARIANA constituie clauze abuzive în sensul art. 4 alin.1 din Legea nr. 193/2000 şi anulează aceste clauze. Respinge ca neîntemeiată cererea privind constatarea ca fiind abuzive a clauzelor prevăzute de art. 4.2, art.4.4, art.4.5,art. 4.6, art. 5.1 , art. 5.5, , art. 5.6, art. 9.3 şi art. 9.4 din contractul de credit bancar de consum nr. 181CIS6071630002/12.06.2007 încheiat de BANCPOST S.A ( cesionat către PROSPERO CAPITAL S.a.r.l.) şi reclamanta OLARU MARIANA, precum şi a celorlalte clauzele din Actul Adiţional nr. 181RES3091690001 din 18.06.2009 la contrasctul de credit CRN 181CIS6071630002/12.06.2007 încheiat de BANCPOST S.A ( cesionat către PROSPERO CAPITAL S.a.r.l.) şi reclamanta OALARU MARIANA. Respinge ca neîntemeiate excepţiile invocate de pârâta PROSPERO CAPITAL S.a.r.l prin întâmpinare. Cu apel în 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Tecuci, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.11.2017
Document: Hotarâre  2473/2017  23.11.2017

 

Ramasa definitiva in 16.10.2018

Recursul este din nou admisibil in procesele pe clauze abuzive banci ,dare in plata si contestatie executare

Procesele impotriva bancilor Incotro in 2018-2019 Ce facem cu recursurile impotriva bancilor

Recursul este din nou admisibil in procesele pe clauze abuzive banci ,dare in plata si contestatie executare

 

 

Prin Decizia nr. 454 din 04 iulie 2018, publicată la data de 1 octombrie 2018, Curtea Constituțională arată că toate hotărârile pronunțate după data de 20 iulie 2017 și care au ca obiect cereri evaluabile în bani (adică inclusiv în materie de clauze abuzive) sunt susceptibile de recurs. 

Pentru cei interesați, paragrafele 57-63 din Decizia nr. 454/04.07.2018 prezintă relevanță.

CE HOTĂRÂRE A ÎNALTEI CURȚI (ICCJ) A INVALIDAT CURTEA CONSTITUȚIONALĂ? 

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), în data de 18 iunie, a decis că în dosarele pe clauze abuzive (dobândă, comisioane, înghețare curs, reechilibrare în temeiul impreviziunii etc.) recursul este admisibil (posibil) doar pentru acele procese începute/demarate/înregistrate după data de 20 iulie 2017.

Mai multe detalii pe subiect, https://www.coltuc.ro/blog

CE A HOTĂRÂT CURTEA CONSTITUȚIONALĂ PRIN DECIZIA 454? 

Curtea Constituțională a arătat că este incorectă interpretarea dată de către Înalta Curte în data de 18 iunie și a arătat că, în procesele pe clauze abuzive, pot fi atacate cu recurs (de către debitor/banca) acele hotărâri pronunțate de instanță strict după data de 20 iulie 2017. Cu alte cuvinte, dacă banca/debitorul pierde procesul în apel, partea interesată poate declara recurs. În lipsa hotărârii pronunțate de către Curtea Constituțională, această posibilitate era anulată prin decizia Înaltei Curți din 18 iunie 2018.

Avocat executare

contestatie la executare silita online

Avocat executare

Avocat executare

 

Avocat executare

Avocat Coltuc este un avocat specializat in executare silita cu peste 15 ani experienta Intreaba un avocat executare silita ACUM

Vezi www.coltuc.ro

www.coltuc.ro/blog

Whatsapp 0745.150.894

 

Avocat executare
Avocat executare silita
avocat executare silita bucuresti
avocat specializat in executari silite
avocat cuculis onorariu
avocat contestatie executare silita
avocati executari silite bucuresti
contestatie la executare
contestatie la executare poprire
contestatie la executare silita imobiliara
contestatie la executare anaf
model contestatie la executare poprire
contestatie la executare silita prescriptie
am facut contestatie la executare
intampinare contestatie la executare
contestatie la executare jurisprudenta
executat de kruk
executat de intrum
executat de eos
sunt executat silit
contesta executarea silita

CREDIT PLUS (GULF) LTD invinsa definitiv prin contestatie la executare silita

Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate

 

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) : 25033/300/2016
Data inregistrarii 29.11.2017
Data ultimei modificari: 21.09.2018
Sectie: Secţia a-VI-a Civilă
Materie: Litigii cu profesioniştii
Obiect: contestaţie la executare
Stadiu procesual: Apel

 

Părţi

Nume Calitate parte
CREDIT PLUS (GULF) LTD PRIN AV. BĂLĂNESCU GABRIEL Apelant
ATINGE IULIAN ADRIAN la CA Coltuc Marius Vicentiu Intimat
BABEANU (FOSTĂ ATINGE) DIANA MARIA la CA Coltuc Marius Vicentiu Intimat
EXECUTOR JUDECĂTORESC LUCIAN GONŢ REPREZENTANT LEGAL AL BEJA DORIN GONŢ, LUCIAN GONŢ ŞI MARIAN PANAIT Intimat

 

Şedinţe

29.05.2018
Ora estimata: 09:30
Complet: C7-APEL
Tip solutie: Nefondat
Solutia pe scurt: Respinge apelul ca nefondat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29.05.2018.
Document: Hotarâre  2607/2018  29.05.2018

SECAPITAL SARL pierde si i se anuleaza executarea silita

SECAPITAL SARL pierde si i se anuleaza executarea silita.Hotarare castigata pe contestatie la executare silita si suspendare de executare

 

 

Nr. unic (nr. format vechi) : 32920/4/2017
Data inregistrarii 29.12.2017
Data ultimei modificari: 06.09.2018
Sectie: ….
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare suspendarea executarii silite – dosar executare nr. 4495MI/2017
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
Tamas Iosif Ionuţ Contestator
SECAPITAL SARL Intimat

 

Şedinţe

19.06.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: C25 – civil şi executări
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare formulată de contestatorul Tamas Iosif Ionut în contradictoriu cu intimata Secapital S.a.R.L. Anulează executarea silită efectuată în cadrul dosarului execuţional nr. 4495MI/2017 al BEJ Ionescu Marian Daniel. Obligă intimata la plata către contestatoare a cheltuielilor de judecată în cuantum de 4735,5 lei din care 4500 lei reprezentând onorariu avocat iar 235,50 lei contravaloare cheltuieli fotocopiere şi înaintare dosar executare. Dispune restituirea către contestatoare a taxei judiciare de timbru în cuantum de 1000 lei, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 19.06.2018.

Document: Hotarâre  8077/2018  19.06.2018

 

 

 

Cum ma apar de executarea silita pornita de Kruk Romania

Cum ma apar de executarea silita pornita de Kruk Romania

 

Cum ma apar de executarea silita pornita de Kruk Romania
Cum ma apar de executarea silita pornita de Kruk Romania

https://www.youtube.com/user/coltuc2013

 

https://ro-ro.facebook.com/avocat.coltuc

 

Nr. unic (nr. format vechi) : 1943/317/2016
Data inregistrarii 22.04.2016
Data ultimei modificari: 31.01.2017
Sectie: TG-CĂRBUNEŞTI
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
DĂNCIULESCU ILIE CITAT LA CABINET AVOCAT COLTUC Contestator
SECAPITAL SARL PRIN REPREZENTANT KRUK ROMANIA SRL Intimat

 

Şedinţe

01.11.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: C03
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Sentinţa civilă nr.2942/01.11.2016. Respinge excepţia netimbrării/a insuficientei timbrări, excepţia tardivităţii şi excepţia lipsei calităţii de reprezentant, excepţii invocate de intimată prin întâmpinare. Admite contestaţia la executare. Anulează executarea silită ce formează obiectul dosarului nr. DDG 7985/354/2016 şi formele de executare efectuate în dosarul nr. DDG 7985/354/05.02.2016 al Biroului Executorului Judecătoresc Drăghia Dan Gabriel. Dispune întoarcerea executării prin restabilirea situaţiei anterioare. Obligă intimata la plata sumei de 294,20 lei către contestator. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare, cerere ce se va depune la Judecătoria Tg. Cărbuneşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi 01.11.2016.
Document: Hotarâre  2942/2016  01.11.2016
25.10.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: C03
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 01.01.2016. Pronunţată în şedinţa publică din 25.10.2016.
Document: Încheiere – Amânare ulterioară a pronunţării    25.10.2016
18.10.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: C03
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 25.10.2016. Pronunţată în şedinţa publică din 18.10.2016.
Document: Încheiere – Amânare iniţială a pronunţării    18.10.2016
27.09.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: C03
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: acordă termen la data de 18.10.2016; se citează contestatorul cu menţiunea de a achita suma de 294,20 lei către B.E.J. Drăghia Dan Gabriel reprezentând cheltuieli ocazionate de efectuarea copiei dosarului execuţional conform facturii seria DDG7 nr. 129 din 01.09.2016.
Document: Încheiere de şedinţă    27.09.2016
06.09.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: C03
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: acordă termen la data de 27.09.2016; se revine cu adresă către BEJ Drăghia Dan Gabriel.
Document: Încheiere de şedinţă    06.09.2016

 

Cum ne luptam cu executarile bancilor si firmelor de recuperari creante ,Cum contestam executare silita

Cum ne luptam cu executarile bancilor si firmelor de recuperari creante ,Cum contestam executare silita

 

CONTESTAŢIA LA EXECUTAREA SILITĂ PORNITĂ ÎN TEMEIUL UNUI TITLU EXECUTORIU REPREZENTAT DE CONTRACTUL DE CREDIT BANCAR

Reglementarea de bază rămâne în continuare cuprinsă în art. 622-913 Cod Procedură Civilă în ce privește procedura de executare silită propriu-zisă: termene, motive, instanța competentă, bunuri ce pot fi urmărite etc.

Ceea ce face din aceasta executare silită una specială pentru care merită să o tratăm distinct de contestația la executare silită de drept comun este explozia de executări silite pornite în ultimii ani ca urmare a imposibilității plății la termen de către populație a ratelor scadente, pe fondul crizei economice globale și a aprecierii excesive a unor valute exotice.

În acest context, băncile au căutat să scape rapid de creditele neperformante acordate și au decis să le cesioneze către recuperatori de creanțe, de unde rezultă motive de contestație la executare strâns legate de notificarea cesiunii către dumneavoastră (i), sumele pe care le pot urmări recuperatorii (ii), calitatea contractului de credit de a rămâne titlu executoriu și după cesiune (iii), intervenția prescripției (iv);

În ce privește recuperatorii de creanțe, este important de urmărit cine a făcut cererea de executare silită și în ce calitate.
Dacă a fost făcută de către reuperator în caliate de Cesionar– adică noul titular al creanției- nu sunt probleme.
Dacă, însă, a fost făcută de către recuperator în caliate de Mandatar, executarea silită poate fi anulată întrucât urmare a Deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție a României 9/2016 recuperatorii (organizați în SRL) nu pot reprezenta în instanță si nu pot redacta cereri, astfel:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată şi reprezentarea convenţională a persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată nu se pot face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă.

Pentru a evita aplicarea acestei prevederi recuperatorii încheie contracte de asistență juridică pe sume modice (50-100 lei) cu avocați. Atenție, în acest caz, contractul de asistență trebuie încheiat direct cu titularul creanței (care, în cazul Mandatului, rămâne Banca şi nu Recuperatorul de creanţe).
Dacă aveți suspiciuni cu privire la contractul de asistență aveți dreptul să cereți înstanței de judecată să îi pună în vedere reprezentantului să depună contractul de asistență, în originalOnorariul derizoriu din contract (onorariul de 50 de lei, de exemplu) poate afecta valabila reprezentare, contractul reprezentând o fraudă la lege. În acest caz, concomitent cu sesizarea Baroului și sesizarea protecției consumatorului, în lipsa prezentării dovezii calității de reprezentant executarea silită poate fi anulată.

Sumele pe care le pot urmări recuperatorii. Potrivit legislației în vigoare activitatea de creditare este apanajul societăților bancare. Astfel, recuperatorii de creanțe, după momentul cesiunii nu pot calcula în continuare dobânzi.

Au existat la un moment dat discuții potrivit cărora contractul de credit ar fi titlu executoriu câtă vreme titularul creanței rămâne banca și că ulterior cesiunii și-ar pierde acest caracter. Consecința ar fi fost că executările silite pornite de către recuperatori ar fi fost anulate în masă ca fiind pornite fără a exista un titlu executoriu. Din păcate, discuția s-a creat în baza unei hotărâri eronate a unei instanțe și amatorii de clientelă s-au înghesuit să distribuie știrea pe internet (unde nu există cenzură și fiecare scrie ce vrea) și în acest context s-a creat ideea că acesta ar fi un motiv de contestație la executareNu este.

Prin Decizia nr. 3/2014 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Specializat Cluj în Dosarul nr. 15.427/211/2013 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare și aplicare a dispozițiilor art. 120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 1 396 din Codul civil de la 1864, respectiv dacă poate fi dispusă încuviințarea executării silite a unui contract de credit la cererea creditorului cesionar al creanței, Înalta Curte de Casație și Justiție a statuat că modificarea părților originare ale actului juridic care constituie titlu executoriu nu afectează substanța titlului executoriu.
Hotărârile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sunt obligatorii potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3)

Cum ne luptam cu executarile bancilor si firmelor de recuperari creante
Cum ne luptam cu executarile bancilor si firmelor de recuperari creante

 

din Codul de procedură civilă.

 

https://www.youtube.com/user/coltuc2013

https://ro-ro.facebook.com/avocat.coltuc

Intervenția prescripției este altul din motivele de contestație la executare invocate adesea și care în marea majoritate a cazurilor a fost admis.
Astfel, în cazul în care de la data la care contractul de credit a fost declarat scadent anticipat au trecut mai mult de trei ani în care nu s-a făcut niciun act care să întrerupă prescripția (nu ați făcut plăți parțiale, nu ați semnat acorduri de plată, etc.) dreptul deținătorului creanței de a cere executarea silită este prescris.
De ce trebuie să invocați dvs. prescripția pe calea contestației la executare și de ce nu poate observa judecătorul care încuviințează executarea silită că dreptul este prescris și pe cale de consecință să nu încuviințeze executarea?
Pentru că potrivit Codului Civil din 2009, intrat în vigoare în 2011, prescripția devine o instituție de ordine privată (adică protejează interese particulare ale persoanelor în cauză). Anterior prescripția era reglementată de Decretul nr.167 din 10 aprilie 1958 privitor la prescripţia extinctivă și se considera că protejează un interes de ordine publică (adică era interesul societății în general să existe o securitate a circuitului civil).
Acestă modificare de optică a dus la schimbarea titularilor dreptului de a invoca prescripția. Când era considerată de ordine publică, aceasta era invocată de judecător, din oficiu. Acum trebuie invocată de partea interesată- adică de dvs. cel executat silit.

Pe de altă parte, contractele de credit fiind contracte de adeziune– adică având un conținut stabilit dinainte de semnare de către Bancă, pe care dvs. în calitate de consumator, nu ați avut o posibilitate reală de a-l negocia, se pune problema clauzelor abuzive (comision de administrare, comision de risc, posibilitatea băncii de a modifica moneda în cazul în care aceasta se depreciază sub un anumit procent, nefiind prevăzută această posibilitate și pentru consumator), asumarea riscului de către consumator etc.
Nulitatea clauzelor abuzive poate fi solicitată pe calea contestație la executare. În cazul în care instanța constată clauze abuzive, acestea vor fi eliminate din contract, cu modificarea corespunzătoare a sumei urmărite și desființarea actelor de executare îndeplinite deja.

La nivel de politică legislativă a fost adoptat, sau s-a încercat adoptarea unui pachet de legii pentru reglementarea situației persoanelor executate silit: Legea falimentului personal- care va intra în vigoare în 2018, Legea conversiei care a fost declarată neconstituțională în întregul său și Legea dării în plată așa cum a fost configurată de Curtea Constituțională.
Avantajul acestor reglementări- al celor care au intrat în vigoare şi al celor ce vor intra- este că prevederile lor sunt aplicabile, deși împotriva persoanei care solicită aplicarea acestor legi, a fost pornită executarea silită.
Având în vedere că această criză nu s-a manifestat doar la nivelul României, trebuie urmărite și Directivele Europene în domeniu, modul în care au fost transpuse în legislația noastră internă precum și hotărârile pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Solutii legale de a scapa de executare silita credite banci sau ifn-uri 2018-2019

Elementele legale care te pot ajuta să scapi de executarea silită a creditului:

Lipsa titlului executoriu

Contractul de credit încheiat între debitor și unitatea bancară reprezintă titlu executoriu în temeiul art. 120 din OUG 99/2006 privind institiile de credit și adecvarea capitalului adoptată prin legea 227/2007: ”Contractele de credit, inclusiv contractele de garanție reală sau personală, încheiate cu o instituție de credit, constituie titluri executorii”.

În conformitate cu dispozițiile art. 632 din Codul de Procedură Civilă: ”Executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu”. De asemenea, potrivit alineatului 2 al aceluiași articol: “Constituie titluri executorii, hotărârile definitive, precum și orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare”.

Concluzie parțială A

Contractul de credit reprezintă titlu executoriu doar în raporturile dintre debitor și unitatea bancară.

În practică, marea majoritate a creditelor neperformante sunt cesionate de către bănci societăților de recuperări creanțe deoarece creditele neperformante sunt deduse din impozitul pe profit. Astfel, prin cesiunea (vânzarea) creditelor neperformante, banca reușește să-și diminueze impozitul pe profit.

Potrivit art. 1.578 din Noul Cod Civil (Art. 1.393 din Codul Civil de la 1866): ”Debitorul este ținut să platească cesionarului din momentul în care:

1.   Acceptă cesiune printr-un înscris cu dată certă;

2.   Primește o comunicare scrisă a cesiunii, pe suport de hârtie sau în format electronic, în care se arată identitatea cesionarului, se identifică în mod rezonabil creanța cedată și se solicită debitorului să plătească cesionarului”.

Înscrierea în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (AEGRM) și obținerea avizului de cesiune a creanței reprezintă proba cesiunii de creanță față de terți. Prin înscrierea în AEGRM, se realizează opozabilitatea față de terți dar nu și față de debitor, în privința căruia doar comunicarea sau acceptarea cesiunii de creanță generează efecte de opozabilitate.

Prin cesiunea de creanță, banca nu transferă societății de recuperări creanțe titlul executoriu, ci doar creanța stabilită în cuprinsul acestuia. Cesiunea de creanță, chiar dacă a fost înscrisă în AEGRM, este opozabilă debitorului doar dacă i-a fost comunicată sau a fost acceptată.

Concluzie parțială B

În lipsa comunicării sau acceptării cesiunii, cesiunea de creanță nu produce niciun efect. Contractul de cesiune de creanță își produce efectele doar între părțile contractante, adică între unitatea bancară și societatea de recuperări creanțe, nu și față de de debitor. Acesta este un terț față de cesiune și este îndreptățit să se comporte ca și cum cesiunea nu există.

Pentru a obține titlu executoriu și a începe executarea silită în condiții de legalitate, societatea de recuperări creanțe trebuie să urmeze procedura contencioasă, adică să dea în judecată debitorul și să obțină o hotărâre judecătorească definitivă care să constate creanța.

Concluzie

Se poate obține anularea executării silite pentru lipsa titlului executoriu deoarece nu se poate face dovada calității de creditoare a societății de recuperări față de debitorul cedat, în situația în care:

i) somația de începere a executării silite nu este însoțită de dovada comunicării sau acceptării cesiunii de creanță,

ii) dacă contractul de cesiune a creanței lipsește sau dacă

iii) executarea silită este începută doar în temeiul contractului de cesiune de creanță.

Aceste argumente au fost invocate cu succes în fața Judecătoriei Sector 1 București.

Prescripția executării silite

Trei ani! Atât trebuie să treacă între data declarării scadenței anticipate a creditului și data depunerii cererii de începere a executării silite sau de la data ultimului act de executare silită pentru ca executarea silită să se prescrie!

Potrivit art. 705 alin. 2 Cod Procedură Civilă: ”Dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termen de 3 ani dacă legea nu prevede altfel. Termenul de prescripție începe de curgă de la data când se naște dreptul de a cere executarea silita”.

Potrivit dispozițiilor art. 707 alin. 1 din Noul Cod de Procedură Civilă: ”Prescripția nu operează de plin drept, ci numai la cererea persoanei interesate”. Alineatul 2 completează: ”Prescripția stinge dreptul de a obține executarea silită și orice titlu executoriu își pierde puterea executorie.”

Executorul judecătoresc poate începe executarea silită chiar dacă creanța este prescrisă, debitorului revenindu-i obligația de a invoca prescripția executării silite.

Concluzie parțială A

Debitorul trebuie să invoce el însuși prescripția dreptului de a cere executarea silită pe calea contestației la executare deoarece aceasta nu operează de plin drept.

În situația în care este evident că au trecut mai mult de trei ani între momentul declarării scadenței anticipate a creditului și momentul începerii executării silite, banca sau societatea de recuperări creanțe se apără invocând diverese momente care ar suspenda cursul prescripției.

Art. 708 alineatul 3 Cod Procedură Civilă spune clar: ”Cursul prescripției se suspendă cât timp debitorul nu are bunuri urmăribile sau care nu au putut fi valorificate ori își sustrage veniturile și bunurile de la urmarire”. De asemenea, alineatul 5 completează: ”Cursul prescripției se întrerupe pe data depunerii cererii de reluare a executarii”, și – mai departe – potrivit art. 705 alin. 2 Cod Procedură Civilă: ”Termenul de prescripție începe de curgă de la data când se naște dreptul de a cere executarea silită”.

Concluzie parțială B

Pentru a se prevala de prescripția extinctivă, creditorul trebuie să rămână în pasivitate trei ani. Dacă timp de trei ani creditorul nu a mai întreprins niciun demers execuțional, dreptul acestuia de a solicita executarea silită se prescrie.

Concluzie finală

Dreptul de a cere executarea silită poate fi invocat pe calea contestației la executare doar dacă este vorba de un titlu executoriu care nu și-a pierdut puterea executorie. Dacă executarea este începută în temeiul unei cesiuni de creanță care nu poate reprezenta titlu executoriu, nu se poate invoca prescripția, ci lipsa titlului executoriu.

Aceste argumentele au fost invocate cu succes în fața Judecătoriei Sector 1 și a Judecătoriei Sector 2 București.

Perimarea executării silite

Perimarea executării silite atrage desființarea tuturor actelor de executare, acționează retroactiv, ea stingând toate efectele actelor de executare efectuate până în momentul pronunțării ei.

Potrivit dispozițiilor art. 697 Cod Procedură Civilă: ”În cazul în care creditorul, din culpa sa, a lăsat să treacă mai mult de șase luni fără să îndeplinească un act sau demers necesar executării silite, ce i-a fost solicitat, în scris, executarea se perimă de drept”. Mai departe, art. 698 Cod Procedură Civilă spune că: ”Perimarea se constată de către instanța de executare, la cererea executorului judecătoresc sau a părții interesate (…)”.

Lăsând la o parte contradicția dintre cele două texte legale referitoare la perimarea de drept și constatarea de către instanță (este clar faptul că dacă executarea silită se perimă de drept nu ar trebui constată de către instanță) perimarea poate fi invocată cu succes în fața instanței de executare.

În multe situații din practică, creditorul formulează cererea de executare silită, executorul judecătoresc emite somația de executare pe care o comunică debitorului, după care nu se mai întâmplă nimic.

Unicredit Consumer Financing IFN S.A si Kredyt Inkaso Portofolio Investments S.A pierd pe contestatie la executare 2018

Judecătoria ALBA IULIA > Informaţii dosar
Informaţii dosar
Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate

Informaţii generale
Nr. unic (nr. format vechi) : 3074/176/2017
Data inregistrarii 10.05.2017
Data ultimei modificari: 17.03.2018
Sectie: JUDECĂTORIA ALBA IULIA
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare DOS. EXEC. 297/2017
Stadiu procesual: Fond

Părţi
Nume Calitate parte
DICU DAN RADU cu dom.proc.ales Contestator
KREDYT INKASO PORTFOLIO INVESTMENTS ( LUXEMBOURG) S.A. Intimat
SC UNICREDIT CONSUMER FINANCING IFN SA CU SED. PROC. ALES Intimat

Şedinţe
02.03.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: C VII
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea formulată de contestatorul Dicu Dan Radu, în contradictoriu cu intimatele Unicredit Consumer Financing IFN S.A, şi Kredyt Inkaso Portofolio Investments S.A.. Anulează actele de executare întocmite de Biroul Executorului Judecătoresc Dumitru Marius – Vasile în dosarul de executare nr.297/2017. Anulează executarea silită efectuată în dosarul execuţional nr.297/2017 al BEJ Dumitru Marius – Vasile pentru suma de 185,06 lei, reprezentând cheltuieli de executare silită. Respinge contestaţia la titlu formulată de către contestator, ca neîntemeiată. În temeiul art.720 alin.4 Cod proc.civ., dispune comunicarea unui exemplar al prezentei sentinţe, după rămânerea definitivă, către BEJ Dumitru Marius – Vasile. Obligă contestatorul la plata către BEJ Dumitru Marius – Vasile a sumei de 32,80 lei, reprezentând contravaloare xerocopiere dosar execuţional. În temeiul art.45 alin.1 lit. f din O.UG. nr.80/2013, privind taxele judiciare de timbru, dispune restituirea către contestator, după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe, a taxei judiciare de timbru în sumă de 662,82 lei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Alba Iulia. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 02.03.2018.
Document: Încheiere finală (dezinvestire) 435/2018 02.03.2018

S.C. KREDYT INKASO PORTFOLIO INVESTMENTS (LUXEMBURG) pierde pe executare silita in 2018

Nr. unic (nr. format vechi) : 1558/229/2017
Data inregistrarii 23.05.2017
Data ultimei modificari: 22.01.2018
Sectie: Sectia Civil-Penal
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare DOSAR DE EXEC.NR.569/2017
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
ISPIR ALEXANDRU ŞTEFAN – CU DOMICILIUL ALES LA CAB. DE AV.COLTUC MARIUS VICENŢIU Contestator
KREDYT INKASO PORTFOLIO INVESTMENTS (LUXEMBOURG) – PRIN AV. ŞTEFĂNUŢ CIPRIAN PETRU Intimat

 

Şedinţe

19.01.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: Complet 3 Amânări de pronunţare
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare silită formulată de către contestatorul ISPIR ALEXANDRU ŞTEFAN în contradictoriu cu intimata S.C. KREDYT INKASO PORTFOLIO INVESTMENTS (LUXEMBURG). Constată ca fiind prescris dreptul de a cere executarea silită în baza contractului de credit nr. 2558535/25.07.2011 şi anulează actele de executare silită întocmite în dosarul de executare nr. 569/2017 al BEJ „Terinte Florin Cătălin”. Obligă intimata la plata în favoarea contestatorului a sumei de 1.074,97 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în taxă judiciară de timbru în cuantum de 1.000 lei şi cheltuieli de fotocopiere a actelor dosarului de executare în cuantum de 74,97 lei. Cu drept de apel în termenul de 10 de zile de la comunicare. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă şi BEJ „Terinte Florin Cătălin”. Pronunţată în sedinţă publică astăzi, 19 ianuarie 2018.
Document: Hotarâre  80/2018  19.01.2018

Orice executare silita poate fi contestata – ATENTIE la termenul de 15 zile ,Model

avocat contestatie la executare 2018
avocat contestatie la executare 2018

 

Creditorul se poate afla într-una dintre următoarele ipoteze: fie a iniţiat un litigiu împotriva debitorului, soluţionat favorabil, printr-o hotărâre susceptibilă să fie pusă în executare, adică prin titlu executoriu, fie poate începe executarea direct în baza actului din care s-a născut dreptul său având un regim special, fiind calificat de lege ca titlu executoriu, fără a fi nevoit să iniţieze, în prealabil, un titlu executoriu. Un exemplu la modă pentru ultima ipoteză îl reprezintă contractul de credit încheiat cu o instituţie bancară.

Ce aşteptări are un creditor în cadrul executării silite?

Creditorul va urmări, în cadrul executării silite, procedură derulată prin intermediul unui executor judecătoresc, să obţină forţarea debitorului la îndeplinirea obligaţiei. Spre exemplu, un creditor va demara executarea silită pentru recuperarea unei sume de bani datorate de debitorul său în baza unui contract de vânzare-cumpărare, sumă la care acesta din urmă a fost obligat de instanţa de judecată printr-o hotărâre ce reprezintă titlu executoriu (primul scenariul de mai sus). Pentru a obţine acest rezultat, cel mai adesea, executorul va apela la următoarele metode: poprirea sumelor de bani datorate de terţi debitorului său, urmărirea bunurilor mobile sau imobile ale debitorului. Există două filtre a executărilor nelegale, situate în momente diferite în timp.

Autorizarea executării silite prin încuviinţare

Executorul judecătoresc se va adresa instanţei chiar la debutul procedurii execuţionale. Aceasta va verifica, în cadrul unui proces simplificat, fără citarea părţilor, dacă sunt îndeplinite premisele pentru iniţierea procedurii execuţionale. Sunt supuse cenzurii instanţei elemente precum: dacă hotărârea, prin natura sa, poate fi pusă în executare silită, spre exemplu, o hotărâre prin care se constată existenţa unei creanţe, fără ca debitorul să fie şi obligat la plata sa, nu poate fi pusă în executare silită etc. Dacă instanţa încuviinţează executarea silită constatând că cererea nu intră sub incidenţa niciuneia dintre situaţiile limitativ prevăzute de lege, ce pot determina respingerea acesteia, atunci executorul apelează la arsenalul propriu acestei etape. Din acest moment, în funcţie de forma de executare aleasă/aplicabilă, el va parcurge traseul prestabilit al actelor de executare specifice. Spre exemplu, în cazul popririi sumelor datorate de un terţ debitorului, executarea silită debutează printr-o adresă de poprire. Adresa va conţine un set de instrucţiuni pentru terţ, cu ce trebuie să facă şi, mai ales, să nu facă, astfel încât interesele creditorului să fie ocrotite, iar creanţa sa, satisfăcută.

Contestaţia la executare

Având în vedere caracterul limitat al investigaţiei realizate de instanţa de judecată cu ocazia încuviinţării procedurii execuţionale, legea a stabilit şi un al doilea examen al executării silite: contestaţia la executare. Vom analiza în continuare una dintre formele acesteia: contestaţia la executare propriu-zisă, ce poate privi, la rândul său, un singur act de executare sau întreaga procedură, excluzând astfel contestaţia la titlu şi contestaţia împotriva refuzului executorului de a îndeplini un act de executare.

Cine, când şi de ce?

Cel mai adesea, contestaţia la executare este utilizată de debitori. Aceştia vor pretinde instanţei să analizeze legalitatea unei executări silite. În ansamblul său, de la primul act, spre exemplu, somaţia, în cazul urmăririi silite imobiliare, şi până la ultimul, actul de adjudecare, pentru acelaşi tip de urmărire silită sau al unui singur act de executare, spre exemplu, al actului de adjudecare a unui bun imobil, vândut la licitaţie publică, în vederea stingerii creanţei creditorului.

Creditorul va formula contestaţie în 15 zile. Reperul va fi, în esenţă, data la care ia cunoştinţă de executarea silită/actul de executare. Sancţiunea nerespectării acestui termen este una drastică: contestaţia se va respinge ca tardiv formulată, fără ca instanţa să mai cenzureze nelegalitatea executării silite/actului de executare indiferent de gravitatea situaţiei.

 

MODEL Contestaţie la executare

Contestatie la executare silita (model)

Sediul materiei:

 • 711-719 C. proc. civ.
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-195 C. proc. civ.

Instanţa …..

Domnule Preşedinte,

 Subsemnatul, (nume ….., prenume …..), cu domiciliul în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul în….., având următoarele date de contact, personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ….., prenume …..)/reprezentat prin avocat (nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact…..

sau

Subscris, (denumirea …..), cu sediul în ….., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar ….., cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul în ….., având următoarele date de contact/prin reprezentant (nume ….., prenume …..)/prin consilier juridic (nume ….., prenume …..)/prin avocat (nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact …..

în contradictoriu cu intimatul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul în….., având codul numeric personal…..,

sau

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice …..), cu sediul în ….., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar, prin reprezentant (nume ….., prenume …..), formulăm

CONTESTAŢIE ÎMPOTRIVA EXECUTĂRII SILITE

ce face obiectul dosarului nr…., înregistrat la Biroul Executorului Judecătoresc…., efectuate la solicitarea intimatului creditor …., în baza titlului executoriu reprezentat de …. .

Solicităm anularea formelor de executare întocmite în dosarul de executare.

În fapt, arătăm că …. .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.711-719 C. proc. civ.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului/ probei cu expertiză judiciară în specialitatea …..

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în …. exemplare.

În cadrul probei testimoniale,  indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ….., cu domiciliul în  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ….. şi solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea intimatului, persoană fizică, cu menţiunea personal la intergatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând ….. .

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ……, solicităm încuviinţarea următoarelor obiective: ….. .

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă, în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2 din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în ….. exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ….. şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant/extras din registrul public/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare.

Data,                                                                  Semnătura,

Domnului Preşedinte al Judecătoriei

Taxa de timbru se va  calcula, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr.80/2013.

DESCARCA DE AICI IN WORD

 Contestatie la executare silita model 2018 avocat executare silita

Executat Silit De Banca? Executat Silit De Ifn? Executat Silit De Camatari sau persoane fizice sau juridice? ATENTIE LA ACTELE DE EXECUTARE SILITA!

Executare silita suspendata in 2018

Nr. unic (nr. format vechi) : 2326/299/2018
Data inregistrarii 29.01.2018
Data ultimei modificari: 30.01.2018
Sectie: Secţia I Civilă
Materie: Civil
Obiect: suspendare provizorie
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
CHIVESCU VASILE Intimat
HURAD AB S.R.L. Contestator
HURAD AB S.R.L. – DOMICILIUL ALES Contestator

 

Şedinţe

29.01.2018
Ora estimata: 14:15
Complet: C20 S1 (fost C27 Civil)
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea. Dispune suspendarea provizorie a executării silite care face obiectul dosarului de executare nr. 79/2017 aflat pe rolul BEJ „Silvia Scaesteanu”, până la soluţionarea cererii de suspendare formulată în cadrul dosarului nr. 35697/299/2017 având ca obiect contestaţie la executare. Dispune comunicarea încheierii, de îndată, executorului judecătoresc. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi 29.01.2018.
Document: Încheiere finală (dezinvestire)    29.01.2018

Avocat Executare Silita , Contestatie la Executare Silita, Asistenta si Reprezentare in Procedura de Executare Silita fie ca sunteti Debitor sau Creditor

Avocat – contestatie la executare silita 2018

 

 

 

Contestatia la executare reprezinta calea de atac pe care partea interesata o poate introduce la instantele competente, pentru a obtine desfiintarea actelor ilegale de executare.

Se poate face contestatie la executare propriu-zisa, prin care puteti solicita instantei anularea intregii executari sau doar a actului nelegal, sau contestatie la titlu, prin care puteti contesta insusi titlul executoriu, dar nu in ceea ce priveste validitatea sa in fond, ci numai intelesul, intinderea sau aplicarea sa.

Pe calea contestatiei la executare se pot invoca neregularitati privind: nerespectarea formelor prevazute de lege pentru incunostintarea debitorului, alegerea formei de executare, perimarea executarii, ordinea de urmarire a bunurilor, precum si alte motive de nulitate a executarii silite.

Solutionare contestatii

Contestatia la executare se poate introduce in termen de 15 zile de la data cand debitorul a primit somatia sau de la data cand acesta a luat cunostinta de primul act de executare, in cazurile in care nu a primit somatia sau executarea se face fara somatie.

Judecarea contestatiei se face de urgenta si cu precadere. Pana la solutionarea contestatiei la executare, instanta poate dispune suspendarea executarii ,daca se depune o cautiune in cuantumul fixat de instanta. Asupra cererii de suspendare se poate formula recurs.

 

Ultima contestatie la executare in 2017 – CASTIGATA

 

3263/254/2017
Data inregistrarii 24.07.2017
Data ultimei modificari: 19.12.2017
Sectie: Civil
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare DS.EX. 1160/G/2017
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
SOICA PAULINA LA AV. COLTUC MARIUS VICENŢIU Contestator
SOICA DUMITRU LA AV. COLTUC MARIUS VICENŢIU Contestator
AGIO WIERZUTELNOSCI PLUS NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIETY SA Intimat

 

Şedinţe

19.12.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: C8 COMPLET CONTINUITATE
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare formulată de în contradictoriu cu intimata. Anulează executarea silită înseşi pornită de intimată împotriva contestatorilor în dosarul de executare nr. 1160/G/2017 al B.E.J. Gavrilescu Alin Mihail. Respinge ca rămasă fără obiect cererea de suspendare a executării silite. Obligă intimata la plata către contestatori a sumei de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Mangalia. Pronunţată azi, 19.12.2017, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre  1926/2017  19.12.2017

Primul recurs inregistrat la contestatie la executare silita

Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate

 

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) : 815/832/2016*
Data inregistrarii 23.10.2017
Data ultimei modificari: 23.10.2017
Sectie: SECŢIA I-a CIVILĂ
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare
Stadiu procesual: Recurs

 

Părţi

Nume Calitate parte
CRÎSNIC ANA Recurent
CRÎSNIC AUREL Recurent
SOCIETATEA COOPERATIVĂ CONSUMCOOP MĂNĂŞTIUR Intimat

 

Şedinţe

Nu există informaţii.

 

Căi atac

Dată declarare Parte declarantă Cale de atac
09/03/2017 Apel

29.000 de dosare de executare silita/insolventa/contestatie la executare depuse de Urban si asociatii

1-10 din 48.394 rezultate
Pictogramă element
Curtea de Apel ORADEA – dosarul nr. 480/35/2017
… EUROPA SA si SC DOXAUTOMOBILE SRL si SC VASADAT SRL si SC GUZTRANS SRLsi SC ROMIT GRUP SRL – LA URBAN&ASOCIAŢII SRL si SC TEHNO-RUT SRL si SC BASALT CARIERE SRL si O.R …
Pictogramă element
Tribunalul PRAHOVA – dosarul nr. 8243/105/2011/a36
… SC ROMFORT ACTIV SA si ROMFORT ACTIV SA PRIN … CARDUELIS CONSULTING IPURL si SC MIO DINO ROMANIA IMPEX SRL CU SEDIUL ALES LA URBAN & ASOCIAŢIISRL si DRAGOMIR MARIAN si DRAGOMIR …
Pictogramă element
Curtea de Apel BRAŞOV – dosarul nr. 5108/62/2016/a3
… 344/2013, CUI RO3541906 si URBAN SA, PRIN ADMINISTRATOR … REPREZENTANT CONVENŢIONAL MOCANU ŞI ASOCIAŢII SPRL, J40/7706/1991 … REPREZENTANT CONVENŢIONAL STOICA ŞI ASOCIAŢII, J40/90/1991, CUI 361757 …
Pictogramă element
Curtea de Apel PITEŞTI – dosarul nr. 406/1259/2015/a3
… CONSTRUCŢII SRL – LA URBAN & ASOCIATII si NOVA CONSTRIF 2015 SRL … VOLTA ELECTRIC SRL LA URBAN & ASOCIATII si LUSCAN COM SRL LA URBAN &ASOCIATII SRL si MASTER TOOLS 2000 SRL …
Pictogramă element
Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI – dosarul nr. 32332/299/2017
… Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI SC URBAN & ASOCIAŢII SRL -SEDIUL ALES siSC INTERTRADE DISTRIBUTIE PRODUSE ALIMENTARE SRL si Litigii cu profesioniştii
Pictogramă element
Curtea de Apel TÂRGU MUREŞ – dosarul nr. 278/43/2017
… contencios administrativ şi fiscal litigiu privind … PROCESUAL ALES LA SCURBAN&ASOCIAŢII SRL si MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC, PRIN PRIMAR si Contencios administrativ …
Pictogramă element
Curtea de Apel ORADEA – dosarul nr. 2744/111/2010/a3.1
… EUROPA SA si SC DOXAUTOMOBILE SRL si SC VASADAT SRL si SC GUZTRANS SRLsi SC ROMIT GRUP SRL – LA URBAN&ASOCIAŢII SRL si SC TEHNO-RUT SRL si SC BASALT CARIERE SRL si O.R …
Pagină Web
Curtea de Apel ORADEA – dosarul nr. 2744/111/2010/a3.1
… EUROPA SA si SC DOXAUTOMOBILE SRL si SC VASADAT SRL si SC GUZTRANS SRLsi SC ROMIT GRUP SRL – LA URBAN&ASOCIAŢII SRL si SC TEHNO-RUT SRL si SC BASALT CARIERE SRL si O.R …
Pictogramă element
Tribunalul Comercial ARGEŞ – dosarul nr. 464/1259/2013/a13
… SEDIUL PROCESUAL ALES LA SC URBAN ŞI ASOCIAŢII SRL si SC MIVATEO 2007 SRL … PROCESUAL ALES ÎN BUCUREŞTI si MEVA SISTEME DE COFRAJE SRL CU SEDIUL ALES LA URBAN ŞI ASOCIAŢII SRL si SC WAVIN ROMANIA …
Pictogramă element
Judecătoria IAŞI – dosarul nr. 28630/245/2017
… Judecătoria IAŞI BEJA ANGHELUTA SI ASOCIATII-ANGHELUTA LUCIAN-DAMIAN STEFAN LEONID- TOMA DUMITRU PAUL si SC SALUBRIS SA si URBAN GROUP LTD SRLsi Civil

30.000 de dosare de executare silita/contestatie la executare depuse impotriva SUPORT COLECT SRL

1-10 din 31.006 rezultate
Pictogramă element
Judecătoria BISTRIŢA – dosarul nr. 8892/190/2017
… portal/sites/cthub Judecătoria BISTRIŢA BEJ MANCHEVICI MARIN si SUPORTCOLECT SRL PRIN MAND. BCR si Civil
Pictogramă element
Judecătoria SECTORUL 5 BUCUREŞTI – dosarul nr. 22217/302/2017
… vDosarCHL http://portal/sites/cthub Judecătoria SECTORUL 5 BUCUREŞTI SUPORTCOLECT SRL si Bucur Luminita Iuliana si Civil
Pictogramă element
Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI – dosarul nr. 32516/299/2017
… vDosarCHL http://portal/sites/cthub Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI SUPORTCOLECT SRL si RUCA DOINA MARILENA si Civil
Pictogramă element
Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI – dosarul nr. 32517/299/2017
… vDosarCHL http://portal/sites/cthub Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI SUPORTCOLECT SRL si OGLINDA CRISTINA si OGLINDA MARIAN si Civil
Pictogramă element
Judecătoria BUFTEA – dosarul nr. 14914/94/2017
… Judecătoria BUFTEA BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI AEQUITAS si SUPORT COLECT SRL si Civil
Pictogramă element
Judecătoria ALEXANDRIA – dosarul nr. 6290/740/2017
… Judecătoria ALEXANDRIA BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI AEQUITAS si SUPORT COLECT SRL PRIN MANDATAT BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ si Civil
Pictogramă element
Tribunalul BUCUREŞTI – dosarul nr. 45781/299/2016*
… http://portal/sites/cthub Tribunalul BUCUREŞTI LAZEA MIHAELA si SUPORT COLECTSRL si Civil
Pictogramă element
Judecătoria SATU MARE – dosarul nr. 10609/296/2017
… cthub Judecătoria SATU MARE STOICA SIMONA JULIETA si STOICA IOAN si SCSUPORT COLECT SRL si Litigii cu profesioniştii
Pictogramă element
Tribunalul BOTOŞANI – dosarul nr. 4000/40/2017
… vDosarCHL http://portal/sites/cthub Tribunalul BOTOŞANI SC” SUPORT COLECT ” S.R.L. BUCUREŞTI si HRIŢCU LAURA GABRIELA si HRIŢCU NICOLAE IONUŢ si LĂZĂREAN …
Pictogramă element
Tribunalul MUREŞ – dosarul nr. 2141/308/2016/a2
… prin Cabinet de avocat Ciobanu Mi si CAPSALI GEORGETA si CAPSALI ADRIAN si SCSUPORT COLECT SRL si Civil

2500 de dosare de executare silita/contestatie la executare impotriva OTP FACTORING SRL

1-10 din 2.568 rezultate
Pictogramă element
Judecătoria ALBA IULIA – dosarul nr. 6932/176/2017
… Judecătoria ALBA IULIA S.C. OTP FACTORING SRL si BEJ SAPTA FLORIAN PT. S.C.OTP FACTORING SRL si Civil
Pictogramă element
Judecătoria ALBA IULIA – dosarul nr. 6931/176/2017
… Judecătoria ALBA IULIA S.C. OTP FACTORING SRL si BEJ SAPTA FLORIAN PT. S.C.OTP FACTORING SRL si Civil
Pictogramă element
Judecătoria MIERCUREA CIUC – dosarul nr. 5210/258/2017
… Judecătoria MIERCUREA CIUC BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC MAGYARI SZABOLCS si OTP FACTORING SRL PRIN AV. ENACHE RAMONA GEORGETA si PETRES LUDOVIC BENIAMIN si Civil
Pictogramă element
Judecătoria CĂMPULUNG – dosarul nr. 4704/205/2017
… BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC GIGOI EMIL si UNGUREANU MARIA si OTPFAKTORING Z.R.T. – LA SC OTP FACTORING S.R.L. si Civil
Pictogramă element
Judecătoria ALBA IULIA – dosarul nr. 6934/176/2017
… Judecătoria ALBA IULIA S.C. OTP FACTORING SRL si BEJ SAPTA FLORIAN PT. S.C.OTP FACTORING SRL si Civil
Pictogramă element
Judecătoria MIERCUREA CIUC – dosarul nr. 5209/258/2017
… Judecătoria MIERCUREA CIUC BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC MAGYARI SZABOLCS si OTP FACTORING SRL PRIN AV. ENACHE RAMONA GEORGETA si PETRES LUDOVIC BENIAMIN si Civil
Pictogramă element
Judecătoria CĂMPULUNG – dosarul nr. 4707/205/2017
… BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC GIGOI EMIL si SIMION OVIDIU si OTPFAKTORING Z.R.T. – LA SC OTP FACTORING S.R.L. si Civil
Pictogramă element
Judecătoria CĂMPULUNG – dosarul nr. 4708/205/2017
… BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC GIGOI EMIL si LUPU IONUŢ DANIEL si OTPFAKTORING Z.R.T.- LA SC OTP FACTORING S.R.L. si Civil
Pictogramă element
Judecătoria CĂMPULUNG – dosarul nr. 4703/205/2017
… BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC GIGOI EMIL si UNGUREANU MARIA si OTPFAKTORING Z.R.T. – LA SC OTP FACTORING S.R.L. si Civil
Pictogramă element
Judecătoria ALBA IULIA – dosarul nr. 6933/176/2017
… Judecătoria ALBA IULIA S.C. OTP FACTORING SRL si BEJ SAPTA FLORIAN PT. S.C.OTP FACTORING SRL si Civil

21.000 de dosare de executare silita/contestatie la executare depuse impotriva KREDYT INKASO

1-10 din 21.371 rezultate
Pictogramă element
Judecătoria ARAD – dosarul nr. 16028/55/2017
… BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC TEREGOVAN FLORIN si Frant Ciprian Grigore si KREDYT INKASO INVESTMENTS RO SA si Civil
Pictogramă element
Judecătoria ARAD – dosarul nr. 16030/55/2017
… Judecătoria ARAD BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC TEREGOVAN FLORIN si Mistor Lucian si KREDYT INKASO PORTOFOLIO INVESTMENTS (LUXEMBOURG) SA si Civil
Pictogramă element
Judecătoria ARAD – dosarul nr. 16032/55/2017
… BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC TEREGOVAN FLORIN si Hartagan Miruna Andreea si KREDYT INKASO PORTOFOLIO INVESTMENTS (LUXEMBOURG) SA si Civil
Pictogramă element
Judecătoria ARAD – dosarul nr. 16033/55/2017
… ARAD BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC TEREGOVAN FLORIN si Draica Georgian si KREDYT INKASO PORTOFOLIO INVESTMENTS (LUXEMBOURG) SA si Civil
Pictogramă element
Judecătoria SIBIU – dosarul nr. 11306/306/2017
… BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC DUMITRU MARIUS VASILE si MACAVEIU MARIUS IOAN si KREDYT INKASO PORTFOLIO INVESTMENTS (LUXEMBOURG )S.A. si Civil
Pictogramă element
Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI – dosarul nr. 32648/299/2017
… vDosarCHL http://portal/sites/cthub Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI KREDYTINKASO INVESTMENTS RO SA si MOUSALATI GHIAS si Civil
Pictogramă element
Curtea de Apel CONSTANŢA – dosarul nr. 4970/118/2014
… Luiza fostă Petrescu si Şerban Costel Cătălin si BANCA TRANSILVANIA S.A. si SCKREDYT INKASO PORTOFOLIO INVESTMENTS SA ( LUXEMBOURG ) PRIN MANDATAR si D.N.A. – SERVICIUL …
Pictogramă element
Judecătoria ARAD – dosarul nr. 16031/55/2017
… Judecătoria ARAD BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC TEREGOVAN FLORIN si Tănăsucă Dănuţ si KREDYT INKASO PORTOFOLIO INVESTMENTS (LUXEMBOURG) SA si Civil
Pictogramă element
Judecătoria LUGOJ – dosarul nr. 3359/252/2017
… http://portal/sites/cthub Judecătoria LUGOJ BEJ TEREGOVAN FLORIN si KREDYTINKASO INVESTMENTS RO SA si Civil
Pictogramă element
Judecătoria SIBIU – dosarul nr. 11307/306/2017
… SIBIU BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC DUMITRU MARIUS VASILE si DITA ANTON si KREDYT INKASO INVESTMENTS RO S.A. si Civil

De 3 x wow : peste 400.000 de dosare de executare silita/contestatie la executare silita depuse impotriva KRUK ROMANIA SRL

1-10 din 421.676 rezultate
Pictogramă element
Judecătoria CONSTANŢA – dosarul nr. 28268/212/2017
… JUDECATORESC BOGATIE SILVIA LAURA si PROSPEROCAPITAL SARL CU SEDIUL PROC.ALES LA SC KRUK ROMANIA SRL si Civil
Pictogramă element
Judecătoria DOROHOI – dosarul nr. 3274/222/2017
… JUDECĂTOREŞTI MOROŞAN OANA GEORGETA ŞI ŢUGUI CLAUDIA si PROSPEROCAPITAL SARL PRIN KRUK ROMÂNIA SRL si Civil
Pictogramă element
Judecătoria CONSTANŢA – dosarul nr. 28269/212/2017
… JUDECATORESC BOGATIE SILVIA LAURA si PROSPEROCAPITAL SARL CU SEDIUL PROC.ALES LA SC KRUK ROMANIA SRL si Civil
Pictogramă element
Judecătoria CONSTANŢA – dosarul nr. 28275/212/2017
… JUDECATORESC BOGATIE SILVIA LAURA si PROSPEROCAPITAL SARL CU SEDIUL PROC.ALES LA SC KRUK ROMANIA SRL si Civil
Pictogramă element
Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI – dosarul nr. 24239/300/2017
… SECAPITAL S.A.R.L. CU ADRESĂ PENTRU COMUNICAREA ACTELOR DE PPROCEDURĂ LA SC KRUK ROMANIA SRL si MIHUTA GHEORGHE si Civil
Pictogramă element
Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI – dosarul nr. 24243/300/2017
… SECAPITAL S.A.R.L. CU ADRESĂ PENTRU COMUNICAREA ACTELOR DE PPROCEDURĂ LA SC KRUK ROMANIA SRL si STANCU CRISTIAN si STANCU VASILICA si Civil
Pictogramă element
Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI – dosarul nr. 24244/300/2017
… SECAPITAL S.A.R.L. CU ADRESĂ PENTRU COMUNICAREA ACTELOR DE PPROCEDURĂ LA SC KRUK ROMANIA SRL si DOBRISAN MARIAN FABIAN si Civil
Pictogramă element
Judecătoria CONSTANŢA – dosarul nr. 28276/212/2017
… JUDECATORESC BOGATIE SILVIA LAURA si PROSPEROCAPITAL SARL CU SEDIUL PROC.ALES LA SC KRUK ROMANIA SRL si Civil
Pictogramă element
Judecătoria DOROHOI – dosarul nr. 3268/222/2017
… JUDECĂTOREŞTI MOROŞAN OANA GEORGETA ŞI ŢUGUI CLAUDIA si PROSPEROCAPITAL SARL PRIN KRUK ROMÂNIA SRL si Civil
Pictogramă element
Judecătoria DOROHOI – dosarul nr. 3266/222/2017
… JUDECĂTOREŞTI MOROŞAN OANA GEORGETA ŞI ŢUGUI CLAUDIA si PROSPEROCAPITAL SARL PRIN KRUK ROMÂNIA SRL si Civil

Peste 10.000 de dosare de executare silita /contestatie la executare depuse impotriva INTEGRAL COLLECTION SRL

1-10 din 10.141 rezultate
Pictogramă element
Judecătoria CRAIOVA – dosarul nr. 28809/215/2017
… portal/sites/cthub Judecătoria CRAIOVA BEJ BUDICĂ IACOB MARIA IRINA siINTEGRAL COLLECŢION SRL si PĂDURARU FLORIN si Civil
Pictogramă element
Judecătoria CRAIOVA – dosarul nr. 28810/215/2017
… portal/sites/cthub Judecătoria CRAIOVA BEJ BUDICĂ IACOB MARIA IRINA siINTEGRAL COLLECŢION SRL si SORICI RAMONA si Civil
Pictogramă element
Judecătoria CRAIOVA – dosarul nr. 28812/215/2017
… portal/sites/cthub Judecătoria CRAIOVA BEJ BUDICĂ IACOB MARIA IRINA siINTEGRAL COLLECŢION SRL si NEAGU ADRIAN si Civil
Pictogramă element
Judecătoria CRAIOVA – dosarul nr. 28816/215/2017
… portal/sites/cthub Judecătoria CRAIOVA BEJ BUDICĂ IACOB MARIA IRINA siINTEGRAL COLLECŢION SRL si MAGHERESCU SORIN si Civil
Pictogramă element
Judecătoria CRAIOVA – dosarul nr. 28811/215/2017
… portal/sites/cthub Judecătoria CRAIOVA BEJ BUDICĂ IACOB MARIA IRINA siINTEGRAL COLLECŢION SRL si DRAGU ELVIRA si Civil
Pictogramă element
Judecătoria CRAIOVA – dosarul nr. 28814/215/2017
… portal/sites/cthub Judecătoria CRAIOVA BEJ BUDICĂ IACOB MARIA IRINA siINTEGRAL COLLECŢION SRL si SORICI RAMONA si Civil
Pictogramă element
Judecătoria CRAIOVA – dosarul nr. 28815/215/2017
… portal/sites/cthub Judecătoria CRAIOVA BEJ BUDICĂ IACOB MARIA IRINA siINTEGRAL COLLECŢION SRL si BODUNESCU DANIELA si Civil
Pictogramă element
Judecătoria DROBETA-TURNU SEVERIN – dosarul nr. 11808/225/2017
… cthub Judecătoria DROBETA-TURNU SEVERIN GRECU ADRIANA DANIELA si INTEGRALCOLLECTION SRL si Civil
Pictogramă element
Judecătoria DROBETA-TURNU SEVERIN – dosarul nr. 11807/225/2017
… cthub Judecătoria DROBETA-TURNU SEVERIN GRECU ADRIANA DANIELA si INTEGRALCOLLECTION SRL si CREDIUS IFN SA si Civil
Pictogramă element
Judecătoria HUNEDOARA – dosarul nr. 5094/243/2017
… portal/sites/cthub Judecătoria HUNEDOARA BEJ BABA TEODOR NICOLAE siINTEGRAL COLLECTION SRL si Civil

12.000 de dosare de executare silita /contestatie la executare silita depuse impotriva IMPROVEMENT CREDIT COLLECTION SRL – Banca Transilvania

1-10 din 12.437 rezultate
Pictogramă element
Judecătoria COSTEŞTI – dosarul nr. 2723/214/2017
… silită DEX 1834/2017 CTR. CREDIT NR. 003/6461-13/05/2014 … DOREL si BANCA TRANSILVANIA PRIN IMPROVEMENT CREDIT COLLECTION SRL CLĂDIREA BĂNEASA AIRPORT TOWER …
Pictogramă element
Judecătoria ZIMNICEA – dosarul nr. 2446/339/2017
… ENEA MIHAELA RALUCA si BANCA TRANSILVANIA -CU SEDIUL PROCESUAL ALES LAIMPROVEMENT CREDIT COLLECTION SRL si COBÎRLIE MIHAELA ADELA si Civil
Pictogramă element
Judecătoria ZIMNICEA – dosarul nr. 2445/339/2017
… ENEA MIHAELA RALUCA si BANCA TRANSILVANIA-CU SEDIUL PROCESUAL ALES LAIMPROVEMENT CREDIT COLLECTION SRL si COBÎRLIE MIHAELA ADELA si Civil
Pictogramă element
Judecătoria AIUD – dosarul nr. 3627/175/2017
… S.A. CU SEDIUL ALES LA IMPROVEMENT CREDIT COLLECTION S.R.L. BUCUREŞTI PRIN … S.A. CU SEDIUL ALES LA IMPROVEMENT CREDIT COLLECTION S.R.L. BUCUREŞTI si LESCA …
Pictogramă element
Judecătoria RÂMNICU VALCEA – dosarul nr. 11231/288/2017
… ARON ŞI COPACI VASILE DOREL si BT DIRECT IFN S.A., CU SEDIUL ALES LAIMPROVEMENT CREDIT COLLECTION S.R.L. si Civil
Pictogramă element
Judecătoria RÂMNICU VALCEA – dosarul nr. 11232/288/2017
… COPACI VASILE DOREL si BT DIRECT IFN S.A., CU SEDIUL PROCESUAL ALES LAIMPROVEMENT CREDIT COLLECTION S.R.L. si Civil
Pictogramă element
Tribunalul BUCUREŞTI – dosarul nr. 34432/301/2016
… portal/sites/cthub Tribunalul BUCUREŞTI TEODORESCU DUMITRA si IMPROVEMENTCREDIT COLLECTION SRL si Litigii cu profesioniştii
Pictogramă element
Judecătoria OLTENIŢA – dosarul nr. 4720/269/2017
… BEJA AEQUITAS si BANCA TRANSILVANIA – SUC. CĂLĂRAŞI CU SEDIUL ALES LAIMPROVEMENT CREDIT COLLECTION SRL si ONOFREI DANIELA si Civil
Pictogramă element
Judecătoria BRAŞOV – dosarul nr. 23222/197/2017
… CĂTĂLIN, PRIN REPR. LEGAL si BANCA TRANSILVANIA SA, CU SEDIUL ALES LAIMPROVEMENT CREDIT COLLECTION SRL si Civil
Pictogramă element
Judecătoria COSTEŞTI – dosarul nr. 2703/214/2017
… silită DEX 1813/2017 CONT. DE CREDIT NR. 129423/16.08.2016 … DOREL si BT DIRECT IFN SA PRIN IMPROVEMENT CREDIT COLLECTION SRL si PĂUN DUMITRU si Civil

13.000 de dosare de executare silita/contestatie la executare depuse impotriva TOP FACTORING SA

1-10 din 13.081 rezultate
Pictogramă element
Tribunalul COVASNA – dosarul nr. 568/248/2017
… portal/sites/cthub Tribunalul COVASNA INTRUM JUSTIŢIA DEBT FINANCE AG LA TOPFACTORING SA si SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI FODOR & BUJDOSO si …
Pictogramă element
Judecătoria SUCEAVA – dosarul nr. 8309/314/2017
… portal/sites/cthub Judecătoria SUCEAVA GARANTA ASIGURARI SA PRIN AV. LAURA MIRUNA STANCIU LA TOP FACTORING SRL si BEJ TURLEANU CORNEL si LELCU VIOREL si Civil
Pictogramă element
Judecătoria SUCEAVA – dosarul nr. 8305/314/2017
… portal/sites/cthub Judecătoria SUCEAVA GARANTA ASIGURARI SA PRIN AV. LAURA MIRUNA STANCIU LA TOP FACTORING SRL si BEJ TURLEANU CORNEL si PLAMADA MIHAELA si Civil
Pictogramă element
Judecătoria SUCEAVA – dosarul nr. 8307/314/2017
… portal/sites/cthub Judecătoria SUCEAVA GARANTA ASIGURARI SA PRIN AV. LAURA MIRUNA STANCIU LA TOP FACTORING SRL si BEJ TURLEANU CORNEL si PAVEL CORINA si Civil
Pictogramă element
Judecătoria SUCEAVA – dosarul nr. 8314/314/2017
… portal/sites/cthub Judecătoria SUCEAVA GARANTA ASIGURARI SA PRIN AV. LAURA MIRUNA STANCIU LA TOP FACTORING SRL si BEJ TURLEANU CORNEL si BEGHEAN MIHAELA LĂCRĂMIOARA si …
Pictogramă element
Judecătoria SUCEAVA – dosarul nr. 8308/314/2017
… portal/sites/cthub Judecătoria SUCEAVA GARANTA ASIGURARI SA PRIN AV. LAURA MIRUNA STANCIU LA TOP FACTORING SRL si BEJ TURLEANU CORNEL si ANTONEAC COSTICA GHIOCEL si …
Pictogramă element
Judecătoria SUCEAVA – dosarul nr. 8310/314/2017
… portal/sites/cthub Judecătoria SUCEAVA GARANTA ASIGURARI SA PRIN AV. LAURA MIRUNA STANCIU LA TOP FACTORING SRL si BEJ TURLEANU CORNEL si REDENCIUC VALENTIN si Civil
Pictogramă element
Judecătoria SUCEAVA – dosarul nr. 8311/314/2017
… portal/sites/cthub Judecătoria SUCEAVA GARANTA ASIGURARI SA PRIN AV. LAURA MIRUNA STANCIU LA TOP FACTORING SRL si BEJ TURLEANU CORNEL si FODOR VASILE si Civil
Pictogramă element
Judecătoria SUCEAVA – dosarul nr. 8312/314/2017
… portal/sites/cthub Judecătoria SUCEAVA GARANTA ASIGURARI SA PRIN AV. LAURA MIRUNA STANCIU LA TOP FACTORING SRL si BEJ TURLEANU CORNEL si MORARI LAURA MIHAELA si Civil
Pictogramă element
Judecătoria SUCEAVA – dosarul nr. 8303/314/2017
… portal/sites/cthub Judecătoria SUCEAVA GARANTA ASIGURARI SA PRIN AV. LAURA MIRUNA STANCIU LA TOP FACTORING SRL si BEJ TURLEANU CORNEL si DONICEANU MARIUS DUMITRU si …

Peste 62.000 de dosare de executare silita-contestatie la executare depuse impotriva GETBACK RECOVERY SRL

1-10 din 62.573 rezultate
Pictogramă element
Tribunalul GALAŢI – dosarul nr. 1415/324/2017
… Apel vDosarCHL http://portal/sites/cthub Tribunalul GALAŢI GETBACK RECOVERYSRL si BLANARU ŞTEFAN si Litigii cu profesioniştii
Pictogramă element
Tribunalul GALAŢI – dosarul nr. 1431/324/2017
… Apel vDosarCHL http://portal/sites/cthub Tribunalul GALAŢI GETBACK RECOVERYSRL si MICU CĂTĂLIN MARCEL si Litigii cu profesioniştii
Pictogramă element
Tribunalul IAŞI – dosarul nr. 2900/245/2017
… Apel vDosarCHL http://portal/sites/cthub Tribunalul IAŞI GETBACK RECOVERY SRLsi CIOBANU DRAGOS CONSTANTIN si Civil
Pictogramă element
Judecătoria LUDUŞ – dosarul nr. 2565/251/2017
… http://portal/sites/cthub Judecătoria LUDUŞ BEJ PUIA ROMULUS si GETBACKRECOVERY SRL, PRIN C.J. HOPA IONUŢ si RUS VASILE FLAVIU si Civil
Pictogramă element
Tribunalul SĂLAJ – dosarul nr. 1327/1752/2017
… Apel vDosarCHL http://portal/sites/cthub Tribunalul SĂLAJ GETBACK RECOVERYSRL si VITAN ADRIANA GABRIELA si Civil
Pictogramă element
Tribunalul SIBIU – dosarul nr. 252/174/2017
… vDosarCHL http://portal/sites/cthub Tribunalul SIBIU S.C. GETBACK RECOVERYS.R.L. si PUIA ADRIAN VASILE si Litigii cu profesioniştii
Pictogramă element
Judecătoria RUPEA – dosarul nr. 2073/293/2017
… Fond vDosarCHL http://portal/sites/cthub Judecătoria RUPEA GETBACK RECOVERYSRL BUCUREŞTI – DOS. EX. NR. 1897/2017 AL BEJ DARSTAR CATALIN si MONDOC FLORICA …
Pictogramă element
Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI – dosarul nr. 32716/299/2017
… portal/sites/cthub Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI GETBACK RECOVERY SRLsi ASTERA DESIGN ADVERTISING SRL si Civil
Pictogramă element
Judecătoria BISTRIŢA – dosarul nr. 8843/190/2017
… http://portal/sites/cthub Judecătoria BISTRIŢA BEJ LAR VIOREL si GETBACKRECOVERY SRL si Civil
Pictogramă element
Judecătoria SLATINA – dosarul nr. 9690/311/2016*
… COMUNEI MOVILENI-PRIN PRIMAR si OPEN FINANCE WIERZYTELNOSCI-PRIN MANDATAR GETBACK RECOVERY SRL si Litigii cu profesioniştii

Peste 2500 de dosare de exexutare silita/contestatie la executare depuse impotriva FIRE CREDIT SRL

1-10 din 2.439 rezultate
Pictogramă element
Tribunalul IAŞI – dosarul nr. 33257/245/2016
… vDosarCHL http://portal/sites/cthub Tribunalul IAŞI SC FIRE CREDIT SRL si SC AGRICOLA MIRON SRL si Civil
Pictogramă element
Judecătoria LEHLIU-GARA – dosarul nr. 4880/245/2017
… vDosarCHL http://portal/sites/cthub Judecătoria LEHLIU-GARA SC FIRE CREDITSRL si COMAN STEFANIA si Litigii cu profesioniştii
Pictogramă element
Judecătoria SIBIU – dosarul nr. 11949/245/2017
… http://portal/sites/cthub Judecătoria SIBIU SC FIRE CREDIT SRL si SC CONSTRUIM EVENIMENTE SRL si Civil
Pictogramă element
Judecătoria BRAŞOV – dosarul nr. 23448/197/2017
… BRAŞOV BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC ISAC HORAŢIU, PRIN REPR. LEGAL si FIRE CREDIT SRL si Civil
Pictogramă element
Judecătoria BRAŞOV – dosarul nr. 23449/197/2017
… BRAŞOV BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC ISAC HORAŢIU, PRIN REPR. LEGAL si FIRE CREDIT SRL si Civil
Pictogramă element
Tribunalul IAŞI – dosarul nr. 13292/245/2017
… vDosarCHL http://portal/sites/cthub Tribunalul IAŞI SC FIRE CREDIT SRL si CONIK S GERELYS SRL si Civil
Pictogramă element
Judecătoria BUZĂU – dosarul nr. 13249/200/2017
… Fond vDosarCHL http://portal/sites/cthub Judecătoria BUZĂU SC FIRE CREDIT SRLsi SANDA DANUT si Litigii cu profesioniştii
Pictogramă element
Judecătoria SECTORUL 6 BUCUREŞTI – dosarul nr. 14612/245/2017
… http://portal/sites/cthub Judecătoria SECTORUL 6 BUCUREŞTI SC FIRE CREDITSRL si MOLDOVAN IBOICA si Civil
Pictogramă element
Judecătoria SECTORUL 6 BUCUREŞTI – dosarul nr. 11609/245/2017
… http://portal/sites/cthub Judecătoria SECTORUL 6 BUCUREŞTI SC FIRE CREDITSRL si PINTILIE ADRIAN IONUT si Civil
Pictogramă element
Judecătoria BUZĂU – dosarul nr. 13248/200/2017
… vDosarCHL http://portal/sites/cthub Judecătoria BUZĂU SC FIRE CREDIT SRL si ZORAL RESIDENCE SRL si Litigii cu profesioniştii

Wow: Peste 250.000 de dosare de executare silita si contestatie la executare depuse impotriva EOS KSI ROMANIA SRL

1-10 din 256.817 rezultate
Pictogramă element
Judecătoria IAŞI – dosarul nr. 23836/245/2017/a1
… Judecătoria IAŞI BEJ LUPU NICOLAITA GHEORGHE CRISTIAN si HERTANU MARGARETA si SC EOS KSI ROMANIA SRL si Civil
Pictogramă element
Judecătoria PLOIEŞTI – dosarul nr. 20983/281/2017
… sites/cthub Judecătoria PLOIEŞTI BEJ LUMPERDEAN FLORIN si EOS CREDIT FUNDING DAC PRIN EOS KSI ROMANIA SRL si Civil
Pictogramă element
Judecătoria PLOIEŞTI – dosarul nr. 21001/281/2017
… sites/cthub Judecătoria PLOIEŞTI SCPEJ TRIFINA,TĂNASE ŞI GALEA si EOS KSIROMANIA SRL si Civil
Pictogramă element
Judecătoria PLOIEŞTI – dosarul nr. 21002/281/2017
… sites/cthub Judecătoria PLOIEŞTI SCPEJ TRIFINA,TĂNASE ŞI GALEA si EOS KSIROMANIA SRL si Civil
Pictogramă element
Judecătoria PLOIEŞTI – dosarul nr. 20987/281/2017
… sites/cthub Judecătoria PLOIEŞTI BEJ LUMPERDEAN FLORIN si EOS CREDIT FUNDING DAC PRIN EOS KSI ROMÂNIA SRL si Civil
Pictogramă element
Judecătoria PLOIEŞTI – dosarul nr. 20978/281/2017
… sites/cthub Judecătoria PLOIEŞTI BEJ LUMPERDEAN FLORIN si EOS CREDIT FUNDING DAC PRIN EOS KSI ROMANIA SRL si Civil
Pictogramă element
Judecătoria PLOIEŞTI – dosarul nr. 20980/281/2017
… sites/cthub Judecătoria PLOIEŞTI BEJ LUMPERDEAN FLORIN si EOS CREDIT FUNDING DAC PRIN EOS KSI ROMANIA SRL si Civil
Pictogramă element
Tribunalul TULCEA – dosarul nr. 8188/327/2016
… GRIGORE NEDELCU si BEJA VLAD IRINEL ŞI VLAD MARIETA si SC EOS FINANCE GMBH PRIN MANDATAR SC EOS KSI ROMÂNIA SRL si Civil
Pictogramă element
Judecătoria BUZĂU – dosarul nr. 13339/200/2017
… portal/sites/cthub Judecătoria BUZĂU BEJ CURELARU CRISTINEL si SC EOS KSIROMÂNIA SRL si Civil
Pictogramă element
Judecătoria BOTOŞANI – dosarul nr. 15732/193/2016/a1
… MOROŞAN OANA ŞI ŢUGUI CLAUDIA si EOS FINANCE GMBH,PRIN ADM.AL ACTIVELOR SC EOS KSI ROMANIA SRL PRIN CJ COŞOVANU ANDREEA si RUSU CONSTANTIN …

Peste 50.000 de dosare de executare silita si contestatie la executare depuse impotriva DEBT COLLECTION AGENCY SRL

31-40 din 50.460 rezultate
Pictogramă element
Judecătoria BRAŞOV – dosarul nr. 23399/197/2017
… BRAŞOV BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC ISAC HORAŢIU, PRIN REPR. LEGAL si DEBT COLLECTION AGENCY SRL, PRIN REP LEGAL si Civil
Pictogramă element
Judecătoria BRAŞOV – dosarul nr. 23395/197/2017
… BRAŞOV BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC ISAC HORAŢIU, PRIN REPR. LEGAL si DEBT COLLECTION AGENCY SRL, PRIN REP LEGAL si Civil
Pictogramă element
Judecătoria BRAŞOV – dosarul nr. 23394/197/2017
… BRAŞOV BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC ISAC HORAŢIU, PRIN REPR. LEGAL si DEBT COLLECTION AGENCY SRL, PRIN REP LEGAL si Civil
Pictogramă element
Judecătoria RUPEA – dosarul nr. 2077/293/2017
… vDosarCHL http://portal/sites/cthub Judecătoria RUPEA DEBT COLLECTIONAGENCY SRL BUCUREŞTI – DOS. EX. NR. si PÂRVU MARIA si Civil
Pictogramă element
Judecătoria ALESD – dosarul nr. 2083/833/2017
… vDosarCHL http://portal/sites/cthub Judecătoria ALESD SC DEBT COLLECTIONAGENCY SRL si KOCSIS ANITTA si Civil
Pictogramă element
Judecătoria TÂRGU MUREŞ – dosarul nr. 12842/320/2017
… cthub Judecătoria TÂRGU MUREŞ SCPEJ HURUBĂ, GIUNCA & ASOCIAŢII si DEBTCOLLECTION AGENCY SRL si Civil
Pictogramă element
Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI – dosarul nr. 24031/300/2017
… sites/cthub Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI BEJ MIHAI CRISTIAN si DEBTCOLLECTION AGENCY SRL si MORARU PAUN NICOLAE si Civil
Pictogramă element
Judecătoria BRAŞOV – dosarul nr. 23269/197/2017
… BRAŞOV BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC ISAC HORAŢIU, PRIN REPR. LEGAL si DEBT COLLECTION AGENCY SRL, PRIN REP LEGAL si Civil
Pictogramă element
Judecătoria SECTORUL 4 BUCUREŞTI – dosarul nr. 25520/4/2017
… sites/cthub Judecătoria SECTORUL 4 BUCUREŞTI BEJ MIHAI CRISTIAN si DEBTCOLLECTION AGENCY SRL si IORDACHE PAVEL ODOBESCU si Civil
Pictogramă element
Judecătoria SECTORUL 4 BUCUREŞTI – dosarul nr. 25519/4/2017
… sites/cthub Judecătoria SECTORUL 4 BUCUREŞTI BEJ MIHAI CRISTIAN si DEBTCOLLECTION AGENCY SRL si BULIGA IONEL MARIAN si Civil

Peste 5.000 de dosare de executare silita/contestatie la executare depuse impotriva SC CYCLE EUROPEAN SRL

1-10 din 5.474 rezultate
Pictogramă element
Judecătoria SATU MARE – dosarul nr. 10655/296/2017
… portal/sites/cthub Judecătoria SATU MARE BEJ ARDELEAN FELIX FLORIN si SCCYCLE EUROPEAN SRL si BIRO ERZSEBET ZSUZSANNA si Civil
Pictogramă element
Judecătoria VĂLENII DE MUNTE – dosarul nr. 3677/331/2017
… portal/sites/cthub Judecătoria VĂLENII DE MUNTE DAMIAN NICOLAE DAN si SCCYCLE EUROPEAN SRL si Civil
Pictogramă element
Judecătoria FOCŞANI – dosarul nr. 14513/231/2017
… portal/sites/cthub Judecătoria FOCŞANI BEJ CARAMAN COSMIN si SC CYCLEEUROPEAN SRL PRIN REPREZ.SCA SIOUFAS/COLABORATORII si IVAN GEORGICA si Civil
Pictogramă element
Judecătoria TECUCI – dosarul nr. 5594/324/2017
… portal/sites/cthub Judecătoria TECUCI BEJ CARAMAN COSMIN si SC CYCLEEUROPEAN SRL si DRĂGAN VASILE si Civil
Pagină Web
Judecătoria FOCŞANI – dosarul nr. 14513/231/2017
… aspx 14513/231/2017 14513/231/2017 BEJ CARAMAN COSMIN si SC CYCLEEUROPEAN SRL PRIN REPREZ.SCA SIOUFAS/COLABORATORII si IVAN GEORGICA si Judecătoria …
Pictogramă element
Judecătoria MOTRU – dosarul nr. 4187/263/2017
… vDosarCHL http://portal/sites/cthub Judecătoria MOTRU VULPE ION si SC CYCLEEUROPEAN SRL PRIN REPREZ. CONVENŢIONAL SCA SIOUFAS &COLABORATORII si BEJ ILIE MARIA MAGDALENA …
Pagină Web
Judecătoria TÂRGOVIŞTE – dosarul nr. 8463/315/2017
… BEJ DUMITRU FLORINA LOREDANA si CYCLE EUROPEAN SRL si 06/10/2017 08:30 Admite cererea … 2017, privind pe creditoarea Cycle European S.R.L., reprezentată prin avocat …
Pagină Web
Judecătoria TÂRGOVIŞTE – dosarul nr. 8462/315/2017
… BEJ DUMITRU FLORINA LOREDANA si CYCLE EUROPEAN SRL si 06/10/2017 08:30 Admite cererea … 2017, privind pe creditoarea Cycle European S.R.L., reprezentată prin avocat …
Pagină Web
Judecătoria MOTRU – dosarul nr. 4187/263/2017
vDosar_1.aspx 4187/263/2017 4187/263/2017 VULPE ION si SC CYCLE EUROPEANSRL PRIN REPREZ. CONVENŢIONAL SCA SIOUFAS &COLABORATORII si BEJ ILIE MARIA MAGDALENA …
Pagină Web
Judecătoria SIGHIŞOARA – dosarul nr. 3222/308/2017
… 2017 BEJ COTOARĂ CRISTIAN si SC CYCLE EUROPEAN SRL PRIN REPREZ.CONVENTIONAL SCA … cererea Admite cererea creditoarei CYCLE EUROPEANSRL , înaintată instanţei prin intermediul …

Peste 25.000 de dosare de executare silita/contestatie la executare depuse impotriva CREDITEXPRESS FINANCIAL SERVICES SRL

11-20 din 26.631 rezultate
Pagină Web
Tribunalul Comercial CLUJ – dosarul nr. 2272/235/2017
… 2272/235/2017 FODOR ZOLTAN si SCPEJ BOLOŞ ŞI PARTENERII si SCCREDITEXPRESS FINANCIAL SERVICES SRL– SVEA EKONOMI CYPRUS LIMITED PRIN SCA DINULESCU SI MAXIM si Tribunalul …
Pictogramă element
Judecătoria SECTORUL 5 BUCUREŞTI – dosarul nr. 21693/302/2017
… cthub Judecătoria SECTORUL 5 BUCUREŞTI Mistrian Viorel Adrian siCREDITEXPRESS FINANCIAL SERVICES SRL si Civil
Pagină Web
Judecătoria SECTORUL 5 BUCUREŞTI – dosarul nr. 21693/302/2017
… 21693/302/2017 21693/302/2017 Mistrian Viorel Adrian si CREDITEXPRESSFINANCIAL SERVICES SRL si Judecătoria SECTORUL 5 BUCUREŞTI 21693/302/2017 contestaţie …
Pictogramă element
Tribunalul Comercial CLUJ – dosarul nr. 2272/235/2017
… Tribunalul Comercial CLUJ FODOR ZOLTAN si SCPEJ BOLOŞ ŞI PARTENERII si SCCREDITEXPRESS FINANCIAL SERVICES SRL– SVEA EKONOMI CYPRUS LIMITED PRIN SCA DINULESCU SI MAXIM si Litigii …
Pagină Web
Tribunalul Comercial CLUJ – dosarul nr. 2271/235/2017
… 2271/235/2017 FODOR ZOLTAN si SCPEJ BOLOŞ ŞI PARTENERII si SCCREDITEXPRESS FINANCIAL SERVICES SRL– SVEA EKONOMI CYPRUS LIMITED PRIN SCA DINULESCU SI MAXIM si Tribunalul …
Pictogramă element
Tribunalul Comercial CLUJ – dosarul nr. 2271/235/2017
… Tribunalul Comercial CLUJ FODOR ZOLTAN si SCPEJ BOLOŞ ŞI PARTENERII si SCCREDITEXPRESS FINANCIAL SERVICES SRL– SVEA EKONOMI CYPRUS LIMITED PRIN SCA DINULESCU SI MAXIM si Litigii …
Pagină Web
Tribunalul BUCUREŞTI – dosarul nr. 12615/4/2017
… COPUZEANU FLORIN TRAIAN si SVEA EKONOMI CYPRUS LIMITED, PRIN REPREZ. SCCREDITEXPRESS FINANCIAL SERVICES SRL si GHEORGHE ADRIANA ALINA si 07/11/2017 08:30 Tribunalul BUCUREŞTI …
Pictogramă element
Tribunalul DÂMBOVIŢA – dosarul nr. 5958/315/2017
… TUDOSE ALEXANDRU si VINTILESCU FLORIN si BEJ ROSU ORTANSA ADRIANA si SCCREDITEXPRESS FINANCIAL SERVICES SRL si Civil
Pagină Web
Curtea de Apel ALBA IULIA – dosarul nr. 2692/175/2015/a2
… BUCUREŞTI si S.C. EOS KSI ROMÂNIA S.R.L. BUCUREŞTI si S.C. CREDITEXPRESSFINANCIAL SERVICES S.R.L. BUCUREŞTI si ISPAS MARIA si DAMIAN LIVIA si RAUH CATRINA si …
Pictogramă element
Tribunalul BUCUREŞTI – dosarul nr. 12615/4/2017
… COPUZEANU FLORIN TRAIAN si SVEA EKONOMI CYPRUS LIMITED, PRIN REPREZ. SCCREDITEXPRESS FINANCIAL SERVICES SRL si GHEORGHE ADRIANA ALINA si Civil

72.000 de dosare de executare silita-contestatie la executare impotriva COLECTARE RECUPERARE CREANTE CRC SRL

51-60 din 72.370 rezultate
Pictogramă element
Judecătoria TIMIŞOARA – dosarul nr. 24848/325/2017
… TIMIŞOARA SZUGYICZKY FELICIA GHIZELA si CREDIT PLUS ( GULF ) LTD PRIN SCCOLECTARE RECUPERARE CREANTE CRC SRL si Civil
Pagină Web
Judecătoria ORADEA – dosarul nr. 15567/271/2017
… creditorul urmăritor CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) SA, prin mandatar SCCOLECTARE RECUPERARE CREANTE CRC SRL, împotriva debitoarei COSTA MONIKA, conform titlului executoriu reprezentat …
Pictogramă element
Judecătoria ROŞIORI DE VEDE – dosarul nr. 3554/292/2017
… BEJ GHILENCEA MARIAN VIOREL si CREDIT PLUS GULF LTD PRIN MANDATAR SCCOLECTARE RECUPERARE CREANŢE CRC SRL si TOMA IULIANA LOREDANA si Civil
Pagină Web
Judecătoria ORADEA – dosarul nr. 15474/271/2017
… PREMIUM BALAST PLUS SRL si 06/10/2017 08 … procesual ales la SC COLECTARERECUPERARE CREANTE CRC SRL, in contradictoriu … PREMIUM BALAST PLUS SRL, în temeiul titlului executoriu …
Pagină Web
Judecătoria ROŞIORI DE VEDE – dosarul nr. 3554/292/2017
… PRIN MANDATAR SC COLECTARE RECUPERARE CREANŢE CRC SRL si TOMA IULIANA LOREDANA … debitoare, în vederea recuperării sumei de 1454,11 lei … lichidarea integrală a creanţei, precum şi cheltuielile …
Pictogramă element
Judecătoria PIATRA-NEAMT – dosarul nr. 10867/279/2017
… EXECUTORULUI JUDECĂTORESC MAREŞ IOAN si CREDIT PLUS (GULF) LTD PRIN SCCOLECTARE RECUPERARE CREANŢE CRC SRL si MUSTEAŢĂ IRINA VASILICA si Civil
Pagină Web
Judecătoria PIATRA-NEAMT – dosarul nr. 10867/279/2017
… EXECUTORULUI JUDECĂTORESC MAREŞ IOAN si CREDIT PLUS (GULF) LTD PRIN SCCOLECTARE RECUPERARE CREANŢE CRC SRL si MUSTEAŢĂ IRINA VASILICA si 06/10/2017 9:00 Judecătoria PIATRA …
Pictogramă element
Judecătoria RÂMNICU VALCEA – dosarul nr. 10741/288/2017
… DOREL si CREDIT PLUS (GULF) LTD, PRIN AV. BALANESCU GABRIEL, LA SCCOLECTARE RECUPERARE CREANTE CRC SRL si Civil
Pagină Web
Tribunalul GALAŢI – dosarul nr. 3689/233/2017
… GHEORGHIŢĂ si POPA ŞTEFAN si CREDIT EUROPE BANK N.V. – PRIN MANDATAR SCCOLECTARE RECUPERARE CREANTE CRC SRL si Tribunalul GALAŢI 3689/233/2017 acţiune in constatarea …
Pagină Web
Judecătoria PIATRA-NEAMT – dosarul nr. 10798/279/2017
… EXECUTORULUI JUDECĂTORESC MAREŞ IOAN si CREDIT PLUS (GULF) LTD PRIN SCCOLECTARE RECUPERARE CREANŢE CRC SRL si GRIGORAŞ ARTEMIZA MIHAELA (fostă Fechet) si 03/10/2017 9:00 …

COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES SRL pierde cu brio pe contestatie la executare

Nr. unic (nr. format vechi) : 24010/215/2017
Data inregistrarii 25.08.2017
Data ultimei modificari: 12.10.2017
Sectie: Secţia Civilă
Materie: Litigii cu profesioniştii
Obiect: contestaţie la executare
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
GUIU MARIUS STEFAN Contestator
BANCA COMERCIALA ROMANA SA Intimat
COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES SRL Intimat

Anulare toate formele de executare SC AVESTIS INTERNATIONAL SRL

Nr. unic (nr. format vechi) : 1509/217/2016
Data inregistrarii 03.03.2017
Data ultimei modificari: 13.09.2017
Sectie: Dorohoi
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
S.C. AGRO SERV PĂDUREANCA S.R.L. PRIN REPREZENTANT VOLOC MARIAN Contestator
S.C. IMPULS – LEASING ROMÂNIA I.F.N. PRIN MANDATAR S.C. AVESTIS INTERNAŢIONAL S.R.L. Intimat
SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI”DUMITRAŞ ŞI ASOCIAŢII” Intimat

 

Şedinţe

19.07.2017
Ora estimata: 8:30
Complet: CC 4
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite acţiunea având ca obiect contestaţie la executare formulată de contestatoarea AGRO SERV PĂDUREANCA S.R.L. în contradictoriu cu intimata IMPULS-LEASING ROMÂNIA IFN S.A.. Anulează în tot formele de executare silită realizate în dosarul de executare nr.527/2012 al SOCIETĂŢII CIVILE PROFESIONALE DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI „DUMITRAŞ ŞI ASOCIAŢII”. Constată prescris dreptul intimatei de a cere executarea silită în baza titlului executoriu constând în contractul de leasing financiar nr.1929624.07.2008. Obligă pe intimată să achite contestatoarei suma totală de 5000 lei reprezentând cheltuieli de judecată efectuate în cele 3 etape procesuale care au avut loc în cauză până în prezent. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 19 iulie 2017.

Executare silita a SC ASSET PORTFOLIO SERVICING ROMANIA SRL – Anulata in totalitate

Nr. unic (nr. format vechi) : 20394/300/2017
Data inregistrarii 28.08.2017
Data ultimei modificari: 12.10.2017
Sectie: Sectie comuna
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare suspendare ex.
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
NEAGU CORINA IOANA Contestator
TONESCU FINANCE SARL PRIN ÎMPUTERNICIT ASSET PORTFOLIO SERVICING ROMANIA SRL Intimat
SC MARCO TEX SRL

Toata executarea silita anulata SC KI DEBTSERVICE SRL.Vezi dosar

Nr. unic (nr. format vechi) : 1266/176/2017
Data inregistrarii 22.02.2017
Data ultimei modificari: 03.08.2017
Sectie: JUDECĂTORIA ALBA IULIA
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare DOS. EXEC. 28/2012
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
OPREA MARIUS EMIL Contestator
S.C. KREDYT INKASO INVESTMENTS RO SA Intimat
S.C. KI DEBTSERVICE SRL Intimat
S.C. CREATIV SMART CONSTRUCT SRL SRL Intimat
OPREA DANIELA MARIANA Contestator
AGIO WIERZYTELNOSCI PLUS 2 NIESTANDARYZWANY FUNDUSZ INVWESTYCYJNY ZAMKNIETY VARSOVIA Intimat
AGIO WIERZYTELNOSCI PLUS 2 NIESTANDARYZWANY FUNDUSZ INVWESTYCYJNY ZAMKNIETY VARSOVIA Intimat

 

Şedinţe

11.07.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: C8 MIERCURI CIVIL2
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia lipsei calităţii procesual pasive invocată de S.C. KREDYT INKASO INVESTMENTS RO SRL. Admite în parte contestaţia la executare formulată de contestatorii OPREA MARIUS EMIL, şi OPREA DANIELA MARIANA, în contradictoriu cu intimaţii S.C. KREDYT INKASO INVESTMENTS RO SA, S.C. KI DEBTSERVICE SRL, S.C. CREATIV SMART CONSTRUCT SRL, şi AGIO WIERZYTELNOSCI PLUS 2 NIESTANDARYZWANY FUNDUSZ INVWESTYCYJNY ZAMKNIETY VARSOVIA, şi în consecinţă: Anulează actele de executare silită efectuate în dosarul execuţional nr. 28/2012 al SCP Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociaţi Herlea Romulus şi Prodea Ioan Adrian începând cu data de 02.02.2017. Dispune restituirea sumelor reţinute de la contestatorul Oprea Marius Emil în baza adresei de înfiinţare a popririi din 02.02.2017 şi până la data pronunţării prezentei sentinţe. Dispune restituirea taxei judiciare de timbru achitate de contestatori în temeiul încheierii de acordare a ajutorului public sub forma eşalonării taxei judiciare de timbru pronunţată de Judecătoria Alba Iulia la data de 21.03.2017. Obligă intimaţii să plătească contestatorilor suma de 1000 lei cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 11.07.2017

Mall -ul Baneasa contesta o executare silita ANAF

Nr. unic (nr. format vechi) : 21855/302/2017
Data inregistrarii 06.10.2017
Data ultimei modificari: 11.10.2017
Sectie: …..
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Contestator
SC BANEASCA BUSINESS & TECHNOLOGY PARK SA Intimat

 

Şedinţe

13.10.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: C17 civil Adm
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:

Onorariu minimal avocati – contestatie la executare dosar penal,2000 lei

Onorariu minimal avocati – contestatie la executare dosar penal,2000 lei

Onorariu minimal avocati – redactare contestație executare act administrativ fiscal – 960 lei;

Onorariu minimal avocati – redactare contestație executare act administrativ fiscal – 960 lei;

Clauze abuzive ,comisioane,denominare ,inghetare curs,executare silita 2018 – Raiffeisen Bank

1-10 din 142.833 rezultate
Pictogramă element
Judecătoria CONSTANŢA – dosarul nr. 27653/212/2017
… 27653/212/2017 Fond vDosarCHL http://portal/sites/cthub Judecătoria CONSTANŢA MOISI DUMITRU MARIUS si RAIFFEISEN BANK SA si Civil
Pictogramă element
Curtea de Apel BUCUREŞTI – dosarul nr. 3635/87/2015/a8
… A FINANŢELOR PUBLICE TELEORMAN si PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A. si S.C. BIOPLANT … si S.C. AGRINVEST S.R.L. si S.C. RAIFFEISEN LEASING IFN S.A. si BIOCHEM S.R …
Pagină Web
Judecătoria TÂRGU LAPUŞ – dosarul nr. 1061/319/2017
… GREBLEŞ ALINA DIANA si BRD GROUP SOCIETE GENERALE SA si BANCA TRANSILVANIA SA si RAIFFEISEN BANK SA si Judecătoria TÂRGU LAPUŞ 1061/319/2017 contestaţie la executare …
Pictogramă element
Judecătoria TÂRGU LAPUŞ – dosarul nr. 1061/319/2017
… LAPUŞ PROSPEROCAPITAL S.A.R.L si GREBLEŞ ALINA DIANA si BRD GROUP SOCIETE GENERALE SA si BANCA TRANSILVANIA SA si RAIFFEISEN BANK SA si Civil
Pagină Web
Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI – dosarul nr. 12217/299/2014*
… I.E.P.C.O.F.A.R. S.A. si ISLI IMPORT EXPORT S.R.L. si RAIFFEISEN BANK S.A. si SIEPCOFAR SA LA SCA BALAŞOIU ŞI ASOCIAŢII si LOGOTETI IMOBILIARE …
Pagină Web
Tribunalul SIBIU – dosarul nr. 9443/306/2016
vDosar_1.aspx 9443/306/2016 9443/306/2016 S.C. RAIFFEISEN BANK S.A. si STOICA ELENA si Tribunalul SIBIU 9443/306/2016 contestaţie …
Pagină Web
Curtea de Apel BUCUREŞTI – dosarul nr. 3635/87/2015/a8
… A FINANŢELOR PUBLICE TELEORMAN si PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A. si S.C. BIOPLANT … S.C. AGRINVEST S.R.L. si S.C. RAIFFEISEN LEASING IFN S.A. si BIOCHEM S.R …
Pictogramă element
Judecătoria TÂRGU LAPUŞ – dosarul nr. 1063/319/2017
… TÂRGU LAPUŞ PROSPEROCAPITAL S.A.R.L si GREBLEŞ ALINA DIANA si BRD GROUP SOCIETE GENERALE SA si BANCA TRANSILVANIA SA si RAIFFEISEN BANK SA si Civil
Pagină Web
Judecătoria IAŞI – dosarul nr. 28343/245/2017/a1
… aspx 28343/245/2017/a1 28343/245/2017/a1 BABAN MARIUS si RAIFFEISEN BANKSA si 06/10/2017 14:00 Respinge cererea Respinge cererea de ajutor public judiciar …
Pagină Web
Judecătoria TÂRGU LAPUŞ – dosarul nr. 1063/319/2017
… GREBLEŞ ALINA DIANA si BRD GROUP SOCIETE GENERALE SA si BANCA TRANSILVANIA SA si RAIFFEISEN BANK SA si Judecătoria TÂRGU LAPUŞ 1063/319/2017 suspendare provizorie …

Clauze abuzive ,comisioane,denominare ,inghetare curs,executare silita 2018 -Unicredit Bank-

1-10 din 66.983 rezultate
Pictogramă element
Tribunalul BUCUREŞTI – dosarul nr. 31294/299/2016*
… FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII S.A. – IFN si UNICREDIT BANK SA si Litigii cu profesioniştii
Pictogramă element
Curtea de Apel ORADEA – dosarul nr. 2744/111/2010/a3.1
… CONSTRUCT MOD SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL MOLDOVAN OVIDIU si SC MOUNTAIN PEAK SRL si SC UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA si SC DENISTAR SRL si SC JOIE DE VIVRE SRL si SC STREET …
Pagină Web
Tribunalul Comercial ARGEŞ – dosarul nr. 999/1259/2013/a8
… aspx 999/1259/2013/a8 999/1259/2013/a8 INVESTCAPITAL MALTA LTD siUNICREDIT BANK SA si S.C. PERFECT EUROPEAN FOOD S.R.L. si Tribunalul Comercial ARGEŞ …
Pictogramă element
Judecătoria CURTEA DE ARGEŞ – dosarul nr. 3209/216/2017
… Judecătoria CURTEA DE ARGEŞ Eana Florica si BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC GIGOI EMIL si UNICREDIT BANK, PRIN REPREZENTANT CONVENŢIONAL MOCANU ŞI ASOCIAŢII SPRL si Civil
Pagină Web
Tribunalul SUCEAVA – dosarul nr. 6299/314/2016
… CABINET AVOCAT MOTAN si UNICREDIT BANK SA PRIN REPREZENTANT LEGAL siUNICREDIT BANK SA PRIN REPREZENTANT … PRIN SUCURSALA SUCEAVA siUNICREDIT BANK SA LA MOCANU ŞI ASOCIAŢII …
Pagină Web
Curtea de Apel ORADEA – dosarul nr. 2744/111/2010/a3.1
… CONSTRUCT MOD SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL MOLDOVAN OVIDIU si SC MOUNTAIN PEAK SRL si SC UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA si SC DENISTAR SRL si SC JOIE DE VIVRE SRL si SC STREET CONSTRUCT …
Pictogramă element
Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI – dosarul nr. 32096/299/2017
… Fond vDosarCHL http://portal/sites/cthub Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTIUNICREDIT BANK S.A. si Litigii cu profesioniştii
Pagină Web
Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI – dosarul nr. 32096/299/2017
vDosar_1.aspx 32096/299/2017 32096/299/2017 UNICREDIT BANK S.A. si Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI 32096/299/2017 acţiune în anulare …
Pagină Web
Tribunalul BUCUREŞTI – dosarul nr. 31294/299/2016*
… NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII S.A. – IFN si UNICREDIT BANK SA si Tribunalul BUCUREŞTI 31294/299/2016* contestaţie la executare …
Pictogramă element
Tribunalul SUCEAVA – dosarul nr. 6299/314/2016
… CABINET AVOCAT MOTAN si UNICREDIT BANK SA PRIN REPREZENTANT LEGAL siUNICREDIT BANK SA PRIN REPREZENTANT … PRIN SUCURSALA SUCEAVA siUNICREDIT BANK SA LA MOCANU ŞI ASOCIAŢII …

Clauze abuzive ,comisioane,denominare ,inghetare curs,executare silita 2018 – Banca Bancpost

Banca Bancpost are peste 240.000 de dosare

 

1-10 din 244.915 rezultate
Pictogramă element
Judecătoria BRAŞOV – dosarul nr. 22976/197/2017
… 22976/197/2017 Fond vDosarCHL http://portal/sites/cthub Judecătoria BRAŞOV SCBANCPOST SA, PRIN REP LEGAL si Penal
Pagină Web
Tribunalul Comercial ARGEŞ – dosarul nr. 2108/280/2016
… 2108/280/2016 Craciun Dan Florin si Craciun Ileana Liliana si SC BANCPOST SA si SC BANCPOST SA – SUCURSALA ARGES si Tribunalul Comercial ARGEŞ 2108/280/2016 …
Pagină Web
Judecătoria TÂRGU MUREŞ – dosarul nr. 1581/289/2017
… vDosar_1.aspx 1581/289/2017 1581/289/2017 FERI VIDOR si FERI OLGA si SCBANCPOST SA si 15/11/2017 08:30 Judecătoria TÂRGU MUREŞ 1581/289/2017 contestaţie …
Pictogramă element
Judecătoria ODORHEIUL SECUIESC – dosarul nr. 3055/268/2017
… EXECUTORULUI JUDECĂTORESC WACHTER JULIANNA ENIKO si CZERJAK MURVAY TUNDE si CZERJAK MURVAY LASZLO si SC BANCPOST SA PRIN AGENŢIA ODORHEIU SECUIESC si Civil
Pagină Web
Tribunalul CONSTANŢA – dosarul nr. 9106/212/2016
… HRISTODOROF AURA NICOLETA,CU DOM.PROC.ALES si HRISTODOROF AUREL,CU DOM.PROC.ALES si SC BANCPOST SA si Tribunalul CONSTANŢA 9106/212/2016 acţiune în constatare clauze abuzive …
Pagină Web
Judecătoria TÂRGU JIU – dosarul nr. 16796/318/2017
… 16796/318/2017 16796/318/2017 LUPU CONSTANTIN si LUPU MILICA SIMONA siBANCPOST SA si Judecătoria TÂRGU JIU 16796/318/2017 anulare act Civil Fond …
Pictogramă element
Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI – dosarul nr. 23743/300/2017
… Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC TĂNĂSESCU GEORGE DORIAN si ZLATE LICARETI GHEORGHE si BANCPOST SA si Civil
Pagină Web
Judecătoria TÂRGU MUREŞ – dosarul nr. 12637/320/2017
vDosar_1.aspx 12637/320/2017 12637/320/2017 BANCPOST SA si FAGARASAN MARIAN si Judecătoria TÂRGU MUREŞ 12637/320/2017 contestaţie creditor Legea …
Pagină Web
Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI – dosarul nr. 23675/300/2017
… vDosar_1.aspx 23675/300/2017 23675/300/2017 CODREANU IONELA CRISTINA siBANCPOST SA si SPITALUL CLINIC COLTEA si CTV TRANS TAXI SRL si 16/11/2017 8:30 Judecătoria …
Pagină Web
Tribunalul Comercial CLUJ – dosarul nr. 6025/211/2017
… 1.aspx 6025/211/2017 6025/211/2017 NISTOR MARIUS si SC BANCPOST SA si SCBANCPOST SA – SUCURSALA CLUJ si Tribunalul Comercial CLUJ 6025/211/2017 …

Clauze abuzive ,comisioane,denominare ,inghetare curs,executare silita 2018 – BCR

Peste 170.000 de dosare are BCR

1-10 din 173.125 rezultate
Pictogramă element
Judecătoria SĂVENI – dosarul nr. 1929/297/2017
… vDosarCHL http://portal/sites/cthub Judecătoria SĂVENI BEJ STĂRICĂ RADU si BCRsi SC RUTOMAT SRL si MATICIUC EUGEN SEBASTIAN si MATICIUC ALINA si Civil
Pagină Web
Judecătoria SĂVENI – dosarul nr. 1929/297/2017
vDosar_1.aspx 1929/297/2017 1929/297/2017 BEJ STĂRICĂ RADU si BCR si SC RUTOMAT SRL si MATICIUC EUGEN SEBASTIAN si MATICIUC ALINA si Judecătoria SĂVENI …
Pictogramă element
Judecătoria TIMIŞOARA – dosarul nr. 25107/325/2017
… 2017 Fond vDosarCHL http://portal/sites/cthub Judecătoria TIMIŞOARA FOCA MIRCEA si BCR PRIN SC CEE COLLECT ROMANIA SRL si Civil
Pagină Web
Judecătoria TIMIŞOARA – dosarul nr. 25107/325/2017
vDosar_1.aspx 25107/325/2017 25107/325/2017 FOCA MIRCEA si BCR PRIN SC CEE COLLECT ROMANIA SRL si Judecătoria TIMIŞOARA 25107/325/2017 contestaţie …
Pictogramă element
Tribunalul GALAŢI – dosarul nr. 3424/121/2011*/a12
… TONESCU FINANCE SARL – CESIONAR AL CREANŢEI BCR SA CU SEDIUL ALES LA SCPA SAVIN&ASOCIATII … FNGCIMM SA BUCUREŞTI-SUBROGAT ÎN DREPTURILE BCRSA (VALOARE GARANTIE) si MUN.GALAŢI si …
Pictogramă element
Judecătoria BRĂILA – dosarul nr. 18363/196/2017
… portal/sites/cthub Judecătoria BRĂILA PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BRĂILA si BCR AGENTIA EREMIA GRIGORESCU BRAILA si Dumitru Petrea si Penal
Pagină Web
Judecătoria CRAIOVA – dosarul nr. 27853/215/2017
vDosar_1.aspx 27853/215/2017 27853/215/2017 BEJ JOSCEANU CLAUDIU si BCR SA si TINCA MARINICA si 06/10/2017 08:30 Admite cererea Admite cererea . Încuviinţează …
Pagină Web
Judecătoria BACĂU – dosarul nr. 15580/180/2017
vDosar_1.aspx 15580/180/2017 15580/180/2017 GROZA ELENA si BCR SA si BEJ CÎRNU EUGEN si Judecătoria BACĂU 15580/180/2017 contestaţie la executare …
Pagină Web
Judecătoria PAŞCANI – dosarul nr. 6423/866/2017
… vDosar_1.aspx 6423/866/2017 6423/866/2017 BEJA DOMINTE SI ASOCIATII si BCRLEASING IFN SA si AUTODOCTOR DAC S.R.L. si 10/10/2017 9:00 Judecătoria PAŞCANI …
Pagină Web
Judecătoria DOROHOI – dosarul nr. 1756/217/2015/a2
… 217/2015/a2 IACOB NICOLINA si IACOB GEORGICĂ si SC BCR SA, PRIN MANDATAR SC CEE COLECT ROMÂNIA SRL si SC BCR SA CU SEDIUL ALES LA „BULBOACA&ASOCIATII” SCA si 25 …

Oameni rai opriti-va : peste 978172 de contestatii la executare depuse in 2017

1-10 din 978.172 rezultate
Pagină Web
Judecătoria BRAŞOV – dosarul nr. 23935/197/2012
… 2012 BRUMAR NICUSOR si Judecătoria BRAŞOV 23935/197/2012 contestaţie laexecutare (art.461 C.p.p.) Penal Fond vDosar PENAL http …
Pagină Web
Judecătoria BAIA MARE – dosarul nr. 13839/182/2011/a1
… ROCREDIT IFN SA si Judecătoria BAIA MARE 13839/182/2011/a1 contestaţie laexecutare Litigii cu profesioniştii Fond vDosar Secţia Civilă http …
Pagină Web
Tribunalul BACĂU – dosarul nr. 1680/180/2012*
… B.E.J. NECULA SORICA si Tribunalul BACĂU 1680/180/2012* contestaţie laexecutare Litigii cu profesioniştii Recurs vDosar Secţia I civilă http …
Pagină Web
Tribunalul SATU MARE – dosarul nr. 5021/83/2011
… 2011 5021/83/2011 Tribunalul SATU MARE 5021/83/2011 contestaţie laexecutare Contencios administrativ şi fiscal Fond vDosar Secţia a II-a …
Pagină Web
Tribunalul TIMIŞ – dosarul nr. 29616/325/2012
… INSTITUTIA PRIMARULUI TIMISOARA si Tribunalul TIMIŞ 29616/325/2012contestaţie la executare Civil Fond vDosar SECŢIA I-a CIVILĂ http://portal/sites …
Pagină Web
Tribunalul TIMIŞ – dosarul nr. 9371/325/2012
… INSOLVENŢĂ TRANSILVANIA SPRL si Tribunalul TIMIŞ 9371/325/2012 contestaţiela executare Civil Recurs vDosar SECŢIA I-a CIVILĂ http://portal …
Pagină Web
Tribunalul BUCUREŞTI – dosarul nr. 16065/302/2010
… Mocanu Manuel Valentin, Tribunalul BUCUREŞTI 16065/302/2010 contestaţie laexecutare (art.461 C.p.p.) Penal Recurs vDosar Secţia a-II-a …
Pagină Web
Judecătoria BĂILEŞTI – dosarul nr. 848/183/2011/a1
… 848/183/2011/a1 contestaţie la executare suspendare executare silită până lasolutionarea contestatiei la executare Civil Fond vDosar …
Pagină Web
Judecătoria FILIAŞI – dosarul nr. 921/230/2011
… 2011 921/230/2011 Judecătoria FILIAŞI 921/230/2011 contestaţie la executareCivil Fond vDosar Arestati http://portal/sites/cthub
Pagină Web
Judecătoria FILIAŞI – dosarul nr. 407/230/2012/a1
… BUCUREŞTI si Nicu Gheorghe si Judecătoria FILIAŞI 407/230/2012/a1 contestaţiela executare Civil Fond vDosar JUDECATORIA FILIASI http://portal/sites …

Cum atac actul de adjudecare din dosarul de executare silita

Textul legal instituie obligatia in sarcina executorului judecatoresc de a intocmi actul de adjudecare in cuprinsul caruia vor fi indicate denumirea si sediul organului de executare, numele executorului judecatoresc, numarul si data procesului-verbal de licitatie, numele, prenumele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul debitorului, ale tertului dobanditor si ale adjudecatarului, pretul la care s-a vandut si modalitatea de achitare in cazul in care vanzarea s-a facut cu plata in rate, mentiunea, daca este cazul, ca imobilul s-a vandut grevat de drepturile de uzufruct, uz, abitatie sau servitute ori, dupa caz, liber de aceste drepturi, datele de identificare ale imobilului cu aratarea numarului cadastral sau topografic si a numarului de carte funciara, precum si datele de identificare ale fostului proprietar,  la faptul ca actul de adjudecare este titlu de proprietate si ca poate fi inscris in cartea funciara, ca, pentru adjudecatar, constituie titlu executoriu impotriva debitorului sau, dupa caz, a tertului dobanditor, ca si impotriva oricarei persoane care poseda ori detine imobilul adjudecat, fara a putea invoca un drept opozabil in conditiile legii, ca, pentru creditor, actul de adjudecare constituie titlu executoriu impotriva adjudecatarului care nu plateste diferenta de pret, in cazul in care vanzarea s-a facut cu plata pretului in rate, data intocmirii actului de adjudecare, semnatura si stampila executorului judecatoresc, precum si semnatura adjudecatarului, precum si mentiunea ca actul de adjudecare este supus contestatiei la executare in conditiile art. 854 NCPC.

Obsevam ca dispozitiile art. 852 NCPC  prezinta  elementele esentiale ale executarii silite, cu precadere cele referitoare la realizarea efectiva a adjudecarii definitive.

Actul de adjudecare se  intocmeste de catre executorul judecatoresc pe baza procesului-verbal de licitatie la finalizarea adjudecarii si la plata integrala a pretului sau a avansului, in cazul vanzarii bunului cu plata pretului in rate, iar  proprietatea imobilului sau, dupa caz, un alt drept real care a făcut obiectul urmaririi silite, se transmite de la debitor la adjudecatar.

Asadar, actul de adjudecare reprezinta un veritabil act juridic translativ de proprietate, adjudecarea fiind, in realitate, o operatiune de vanzare-cumparare fortata, prin licitatie publica.

In ceea ce priveste denumirea si sediul organului de executare si numele executorului judecatoresc, apreciem ca aceste mentiuni au o deosebita importanta fiind de natura a identifica persoana si calitatea celui care a intocmit actul de executare. Mentionarea sediului unde isi desfasoara activitatea executorul judecatoresc are implicatii asupra determinarii competentei materiala si teritoriala necesara pentru intocmirea  actului de executare silita. Mai mult,  in functie de sediul executorului judecatoresc se poate determina competenta instantei de judecata pentru judecarea si solutionarea contestatiilor la executare. Desi in textul mentionat nu se prevede sanctiunea lipsei elementelor de identificare ale executorului judecatoresc, facem trimitere la art. 838 alin. 2, care sanctioneaza cu nulitatea publicatiile de vanzare in cuprinsul carora sunt omise aceste mentiuni, doar pentru a evidentia importanta precizarii acestora.

Mentiunea privind numarul si data procesului-verbal de licitatie este obligatorie, astfel fiind identificate si verificate in mod concret toate elementele licitatiei in cadrul careia s-a efectuat adjudecarea imobilului in cauza.

Prevederile art. 852 lit d, referitoare  la mentionarea in cuprinsul actului de adjudecare a numelui, prenumelui si a domiciliului sau, dupa caz, a denumirii si sediului debitorului, ale tertului dobanditor si ale adjudecatarului,  sunt de natura a identifica partile raportului executional.  Indicarea domiciliului este necesara pentru determinarea precisa,  corecta a partilor implicate in procedura executionala  precum si pentru comunicarea diferitelor acte de procedura.

Precizarea pretului la care s-a vandut imobilul se justifica avand in vedere ca prin actul de adjudecare se materializeaza o operatiune de  vanzare-cumparare, iar pretul este de esenta vanzarii, fiind obiectul prestatiei cumparatorului(adjudecatarului) si corespunde valorii imobilului adjudecat.

Este important de mentionat daca plata pretului imobilului adjudecat se face in rate, deoarece exista implicatii asupra formalitatilor de intabulare a dreptului de proprietate in cartea funciara. Astfel, in situatia platii pretului in rate, executorul judecatoresc are obligatia de a solicita inscrierea in carte funciara a interdictiei de instrainare a imobilului adjudecat pana la plata integrala a pretului iar debitorul va avea in conditiile art. 2386 pct. 1 NCC, o ipoteca legala asupra imobilului pentru pretul inca neachitat.

Luand in considerare faptul ca actul de adjudecare trebuie sa cuprinda toate elementele esentiale ale procedurii de executare, nu pot fi omise mentiunile referitoare la drepturile reale si alte sarcini care greveaza imobilul adjudecat sau la lipsa acestora. Importanta acestei mentiuni deriva din modul de evaluare al imobilului si pretul de pornire al licitatiei, in conformitate cu disp. art. 836 NCPC. Uzufructul, uzul, dreptul de abitatie , servitutile sau alte drepturi ce pot greva imobilul se exercita  împotriva  adjudecatarului in calitate de continuator al fostului proprietar, afara numai daca adjudecarea s-a facut in conditiile art.845 alin.7 NCPC.

Avand in vedere, astfel cum am mentionat anterior, ca adjudecarea este o operatiune de vanzare-cumparare, avand ca obiect un imobil, indicarea elementelor precum numarul cadastral sau topografic, numarul de carte funciara si numele fostului proprietar sunt pe deplin justificate, fiind de natura a  individualiza imobilul.Aceste mentiuni sunt utile si la inscrierea la cartea funciara a acestor acte.

Un element important in redactarea actului de adjudecare il reprezinta  mentiunea ca acesta constituie titlu de proprietate, imprejurare care inlatura orice posibila controversa referitoare la natura sa juridica. In sprijinul acestei dispozitii sunt si alte articole, respectiv art. 853 NCPC, conform cu care “un exemplar de pe actul de adjudecare se va preda adjudecatarului spre a-i servi ca titlu de proprietate[…]” dar si prevederile art. 856 NCPC.

Momentul intocmirii actului de adjudecare, care coincide cu finalizarea licitatiei, reprezinta momentul de la care actul de adjudecare se constituie titlu de proprietate, acesta urmand a fi inscris in documentele de publicitate imobiliara. Aceasta inscriere are caracter provizoriu, urmand ca dreptul de proprietate al adjudecatarului sa fie intabulat numai daca nu s-a formulat contestatie in termenul de o luna prevazut de art. 854 alin 1 NCPC sau daca aceasta a fost respinsa prin hotarare definitiva a instantei in conditiile art. 855 NCPC. De mentionat ca, incepand cu  data inscrierii actului de adjudecare in documentele de publicitate imobiliara incepe sa curga si termenul de prescriptie de 3 ani pentru o eventuala cerere de evictiune conform dispozitiilor art. 859 alin. 2 NCPC.

Potrivit prevederilor alineatului i art. 852, actul de adjudecare trebuie sa contina mentiunea ca pentru adjudecatar, acesta constituie titlu executoriu impotriva debitorului sau, dupa caz, a tertului dobanditor, ca si impotriva oricarei persoane care poseda ori detine imobilul adjudecat, fara a putea invoca un drept opozabil in conditiile legii. Deci, in situatia in care imobilul se afla in posesia debitorului sau a altei persoane, iar aceasta refuza predarea voluntara, in virtutea fortei executorii a actului de adjudecare, adjudecatarul poate solicita evacuarea din imobil, fara a fi necesar a se obtine o hotarare judecatoreasca in acest sens.

Prin dispozitia cuprinsa in art. 852 alin. J, legiuitorul a inteles sa protejeze creditorul, actul de adjudecare constituindu-se drept titlu executoriu impotriva adjudecatarului care nu plateste diferenta de pret, in cazul in care vanzarea s-a facut cu plata pretului in rate. Executorul judecătoresc este obligat sa  predea creditorului urmaritor un exemplar al actului de adjudecare, care ii va servi drept titlu executoriu împotriva cumparatorului, daca acesta nu plateste diferenţa de preţ.

Acelasi text cuprinde in alineatul urmator si alte elemente necesare a se  regasi in cuprinsul actului de adjudecare. Data intocmirii actului de adjudecare prezinta relevanta sub mai multe aspecte: daca redactarea acestuia s-a efectuat dupa finalizarea licitatiei si dupa plata integrala pretului sau dupa caz, a avansului in cazul vanzarii in rate si daca la acel moment exista in curs de judecata vreun litigiu in legatura cu imobilul adjudecat.

De exemplu, daca se va putea dovedi ca actul de adjudecare a fost intocmit inainte de plata pretului, cel interesat va putea obtine anularea actului.

De asemenea, daca se va constata ca la data intocmirii actului de adjudecare, era notata in cartea funciara şi in curs de judecata o actiune civila avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a doua contracte de vanzare-cumparare succesive privind imobilul litigios, adjudecatarul nu se situeaza in pozitia de subdobanditor de  buna-credinta deoarece se prezuma ca acesta cunoastea la momentul adjudecarii natura litigioasa a imobilului, fiindu-i opozabila notarea în cartea funciara a acţiunii în nulitatea titlului debitoarei (vanzatoare). Astfel, în lumina Noului Cod de Procedură Civilă,  riscul adjudecatarului unui imobil de a pierde dreptul de proprietate asupra bunului subzistă doar daca se va constata de catre instanta de judecata investita ca acesta a fost de rea-credinta la momentul adjudecarii imobilului.

In ceea ce priveste existenta semnaturii si a stampilei executorului judecatoresc, precum si a semnaturii adjudecatarului pe actul de adjudecare, apreciem ca acestea sunt necesare pentru a se stabili cu exactitate daca persoana care a emis actul avea sau nu calitatea ceruta de lege pentru intocmirea acestuia si de asemenea permite identificarea adjudecatarului si a calitatii de cumparator.

Ultimul alineat al art. 852 NCPC constituie un element introdus prin Noul Cod de Procedura Civila, aceste dispozitii neavand corespondent in anteriorul  Cod de procedura civila. Situatia practica a condus la introducerea unei astfel de prevederi cu scopul de a elimina orice controverse cu privire la modalitatea de contestare a actului de adjudecare.

Spre deosebire de reglementarea din codul anterior, in sistemul Noului Cod de Procedura Civila, licitatia si adjudecarea imobilului asigura numai o dobandire provizorie in folosul adjudecatarului, pentru a da posibilitatea debitorului, tertului dobanditor si oricarei alte persoane interesate de a ataca, pe cale de contestatie la executare, actul de adjudecare, in cazul in care vanzarea le-ar fi prejudiciabila. In cazul in care actul de adjudecare este anulat, executorul judecatoresc ca continua urmarirea silita de la actul desfiintat si va solicita din oficiu ca inscrierea provizorie sa fie radiata.

Textul de lege mentionat nu prevede expres sanctiunea ce intervine in cazul in care una dintre mentiunile indicate la lit. a- l ar fi omise, astfel incat nulitatea actului va putea fi pronuntata numai daca persoana interesata va face dovada vatamarii produse prin aceasta omisiune in conditiile art. 175 NCPC.

De stiut de toti cei executati silit : Dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termenul de 3 ani, de la data ultimei plăți efectuate de debitor

Potrivit art.706 C.pr.civilă, dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termenul de 3 ani, de la data ultimei plăți și nu de la data scadenței finale a creditului.

”Prin sentința civilă nr. 7573/2015 a Judecătoriei Pitești a fost respinsă contestația la executare ca neîntemeiată.

Pentru a hotărî astfel prima instanță a reținut următoarele:

Potrivit art.712 alin.1 NCpc „ Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum și împotriva oricărui act de executare se poate face contestație de către cei interesați sau vătămați prin executare. De asemenea, se poate face contestație la executare și în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condițiile legii” iar potrivit art. 667 alin.2 CPC „ Comunicarea titlului executoriu și a somației, cu excepția cazurilor în care legea prevede că executarea se face fără somație ori fără comunicarea titlului executoriu către debitor, este prevăzută sub sancțiunea nulității executării”.

În spetă de față se observă că titlul executoriu este reprezentat de contractul de credit nr. RFxxxxxxxxxx/11.11.2008 încheiat între contestator și Raiffesen Bank S.A (aspect recunoscut prin cererea de chemare în judecată), și astfel instanța constată că debitorul contestator se afla în posesia titlului executoriu la care face referire art.667 alin.2 CPC, expus anterior, astfel încât nu mai era necesară comunicarea lui, motiv pentru care nu poate interveni sancțiunea prevăzută de textul de lege, aceea a nulității executării.

Cu privire la excepția prescripției dreptului material la acțiune, instanța reține că potrivit art. 706 CPC„ Dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel.În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescriție este de 10 ani.(2) Termenul de prescripție începe să curgă de la data când se naște dreptul a obține executarea silită.În cazul hotărârilor judecătorești și arbitrale, termenul de prescripție începe să curgă de la data rămânerii lor definitive.”.

În spetă, raportat la înscrisurile din dosarul de executare silită atașat, se observă că nu a operat prescripția. Astfel, conform art.1pct.1.3 din contractul de credit nr. RFxxxxxxxxxx/11.11.2008 încheiat între contestator și Raiffesen Bank S.A, data scadentă finală fiind 11.11.2013, iar cererea de încuviințare executare silită a fost formulată la data de 19.05.2014 iar prin încheierea ședinței camerei de consiliu din data de 05.06.2014 în dosarul nr. xx/280/2014 a fost încuviințată executarea silită de către Judecătoria Pitești. (…)

Analizând apelul, tribunalul constată că este fondat pentru următoarele considerente:

În ceea ce privește excepția prescripției dreptului material la acțiune se constată că apelantul a încheiat un contract de credit cu Raiffesen Bank S.A. și se mai reține faptul că ultima plată a fost făcută în anul 2009.

Potrivit art.706 C.pr.civilă dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termenul de 3 ani, de la data ultimei plăți și nu de la data scadenței 2013 așa cum greșit a reținut instanța de fond, astfel încât față de 2009 data ultimei plăți a intervenit prescripția.(Tribunalul Argeș, Decizia civilă nr. 1771/25 mai 2016)

Primavara bine imi pare : Contestatie depusa de banca pe dare in plata si PIERDUTA

Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate

 

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) : 17160/303/2016
Data inregistrarii 10.01.2017
Data ultimei modificari: 21.03.2017
Sectie: Judecatoria sect 3
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare DOS.EX.799, 800/2014 BEJ POPA MIHAIL
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
CREDIT EUROPE BANK NV Contestator
SCPEJ MIHAI GHISOIU, MIHAIL POPA ŞI COSMIN GABRIEL VARARU GAVRILESCU Intimat
CRISTEA CRISTINA Intimat

 

Şedinţe

20.03.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: C 15 Civil
Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge contestatia la executare formulată de contestatoare ca neîntemeiată. Cu apel, Pronuntata in sedinta publica azi,20.03.2017
Document: Hotarâre    20.03.2017

 

 

P.S.Judecatoria sector 3 scrie la contestatie la darea in plata contestatie la executare.Este tot pe dare in plata